Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Bulgarian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Bulgarian kanssa, vienti Bulgariaan ja tuonti Bulgariasta vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Bulgaria oli Yhdysvaltain 81. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 6 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 127 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 9.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Bulgarian kanssa oli Yhdysvalloille 21 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Bulgariasta supistui 4.8 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 74 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Bulgariasta olivat Sitc872 (lääkintäkojeet ja -laitteet kirurgisia ja hammas- tai eläinlääketieteellisiä tarkoituksia varten), joka edusti 9.9 prosentin osuutta tuonnista, Sitc874 (mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet) 7.3 % sekä Sitc772 (sähkövirtapiirin kytkentä- yms. laitteet) 6.1 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Bulgariaan oli 39.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 53 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc743 (pumput (muut kuin nestepumput), ilma- ja muut kaasukompressorit sekä tuulettimet; tuuletus- tai ilmankiertokuvut sisäänrakennetuin tuulettimin, myös jos niissä on suodattimet; lingot; nesteiden tai kaasujen suodatus- tai puhdistuskoneet ja -laitteet;), mikä edusti 51.7 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc722 (traktorit (muut kuin nimikkeisiin 74414 ja 74415 kuuluvat)) 11.0 % sekä Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 4.0 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-marraskuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 1.1 miljardiin dollariin, laskun ollessa 13.5 %. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 760 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 347 miljoonaa dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo väheni 9.3 prosentilla ja viennin arvo 21.6 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen), arvon ollessa 63 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc743 (pumput (muut kuin nestepumput), ilma- ja muut kaasukompressorit sekä tuulettimet; tuuletus- tai ilmankiertokuvut sisäänrakennetuin tuulettimin, myös jos niissä on suodattimet; lingot; nesteiden tai kaasujen suodatus- tai puhdistuskoneet ja -laitteet;), arvon ollessa 80 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 413 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 395 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Bulgariaan (BG) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.7 2.9 0.9 4.2 0.6 1.3 1.4 6.1 1.2 2.2
05. Hedelmät ja kasvikset 0.5 2.1 0.5 2.1 0.5 1.0 0.7 3.1 0.7 1.3
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.2 0.7 0.4 1.9 0.2 0.3 0.6 2.7 0.5 0.8
1. Juomat ja tupakka 0.5 2.2 0.3 1.4 0.6 1.4 0.5 1.9 0.2 0.3
11. Juomat 0.5 2.2 0.3 1.4 0.6 1.4 0.5 1.9 0.2 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.9 4.0 0.8 3.8 0.5 0.9 1.7 7.5 1.5 2.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.2 0.7 0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.4 0.8 1.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.6 2.7 0.3 1.3 0.2 0.5 0.7 2.9 0.1 0.2
28. Malmit ja metalliromu 0.1 0.2 0.3 1.3 0.1 0.2 0.9 3.7 0.3 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.5 7.2 0.2 0.5 0.1 0.2 1.4 6.4 0.2 0.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1.5 7.2 0.2 0.5 0.1 0.2 1.4 6.4 0.2 0.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.0 4.6 2.2 11.2 1.2 2.8 1.6 7.3 1.6 2.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.2 0.5 0.8 3.7 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.2 0.6 0.5 2.3 0.5 1.2 0.8 3.4 0.5 0.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.3 6.1 0.7 3.4 0.4 0.9 0.9 4.0 0.9 1.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.9 4.0 0.1 0.3 0.1 0.1 0.2 0.9 0.2 0.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 12.5 60.0 10.9 56.1 36.3 85.0 12.3 56.4 44.3 83.2
71. Voimakoneet ja moottorit 0.6 2.5 0.2 0.6 0.3 0.6 0.1 0.1 0.4 0.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3.0 14.3 3.6 18.5 0.5 1.0 1.7 7.7 6.7 12.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.5 7.1 1.1 5.4 25.5 59.6 1.3 6.0 27.9 52.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.6 2.9 1.2 6.2 4.0 9.3 0.8 3.3 1.2 2.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.5 7.0 0.10 4.7 1.1 2.4 1.3 5.7 1.3 2.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.4 11.3 1.10 10.1 3.1 7.2 3.6 16.5 3.5 6.5
78. Moottoriajoneuvot 1.9 8.9 1.3 6.2 1.6 3.7 1.9 8.7 2.4 4.4
79. Muut kuljetusvälineet 0.8 3.6 0.8 4.0 0.5 1.1 1.8 8.0 1.1 2.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.5 7.1 3.0 15.3 1.9 4.2 1.7 7.6 2.2 4.1
87. Kojeet,mittarit yms. 1.0 4.6 1.5 7.7 1.1 2.5 0.9 3.8 1.3 2.4
89. Muut valmiit tavarat 0.4 1.6 1.3 6.6 0.7 1.5 0.7 3.1 0.8 1.4
9. Muut tavarat 1.2 5.7 0.8 3.8 1.5 3.3 0.6 2.7 1.5 2.8
93. Erittelemätön 0.7 3.1 0.3 1.3 0.4 0.7 0.1 0.2 0.1 0.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0.6 2.6 0.5 2.5 1.1 2.6 0.6 2.6 1.5 2.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 20.8 100.0 19.3 100.0 42.7 100.0 21.7 100.0 53.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Bulgariasta (BG) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4.2 5.7 4.6 6.0 3.1 4.8 4.8 5.7 5.2 6.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.9 1.2 0.9 1.2 0.8 1.3 1.2 1.4 1.2 1.5
04. Vilja ja viljatuotteet 0.5 0.7 1.0 1.3 0.7 1.1 0.8 0.9 0.6 0.8
05. Hedelmät ja kasvikset 1.5 2.0 1.1 1.4 0.8 1.2 1.9 2.2 1.9 2.6
08. Rehuaineet 0.7 0.9 1.3 1.7 0.1 0.0 0.7 0.8 0.1 0.0
1. Juomat ja tupakka 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 1.7 1.9 1.2 1.6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 1.4 1.6 1.1 1.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 9.2 12.6 5.3 6.8 3.9 6.1 5.5 6.5 4.8 6.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 8.6 11.7 4.9 6.3 3.5 5.6 4.7 5.6 3.7 4.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.6 0.8 0.4 0.5 0.4 0.5 0.8 0.9 1.2 1.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0 0.0 2.3 2.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0 0.0 2.3 2.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 14.8 20.3 14.4 18.7 6.9 11.0 16.10 20.3 11.3 15.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3.1 4.2 1.4 1.7 1.3 2.0 2.6 3.0 4.0 5.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.5 2.1 1.6 2.0 1.9 3.1 2.9 3.4 2.3 3.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 8.3 11.4 8.2 10.6 1.7 2.7 9.3 11.1 3.2 4.2
58. Muovit, valmistetut 1.10 2.6 3.4 4.3 2.1 3.2 2.3 2.7 2.0 2.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 7.0 9.6 6.7 8.6 6.4 10.2 7.10 9.4 5.10 8.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.8 1.1 0.10 1.2 0.7 1.1 0.5 0.5 0.7 0.9
66. Kivennäisainetuotteet 1.8 2.4 1.5 1.9 1.6 2.5 2.2 2.6 1.4 1.8
68. Muut metallit 2.4 3.3 2.5 3.1 1.7 2.7 2.5 2.9 2.5 3.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.6 2.2 1.5 1.9 1.10 3.1 2.4 2.8 1.3 1.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 20.2 27.7 20.2 26.3 19.4 31.2 19.1 22.7 19.1 25.8
71. Voimakoneet ja moottorit 1.3 1.7 1.1 1.3 1.3 1.9 1.2 1.4 1.2 1.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2.10 4.0 2.6 3.3 2.9 4.6 3.3 3.8 4.0 5.4
73. Metalliteollisuuskoneet 0.5 0.6 1.6 2.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.9 1.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 3.1 4.2 3.2 4.1 4.6 7.4 2.9 3.5 2.6 3.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.7 2.3 1.5 1.8 1.5 2.3 1.5 1.7 1.6 2.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.6 3.6 1.6 2.0 1.6 2.6 1.6 1.8 1.4 1.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 7.1 9.7 6.8 8.8 6.3 10.1 7.3 8.6 6.7 9.0
78. Moottoriajoneuvot 0.9 1.1 1.2 1.5 1.1 1.7 0.10 1.1 0.10 1.3
79. Muut kuljetusvälineet 0.5 0.6 1.1 1.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.1 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 15.3 21.0 21.3 27.6 20.2 32.4 25.7 30.7 24.3 32.9
82. Huonekalut 0.10 1.3 1.1 1.4 1.6 2.6 1.5 1.8 1.4 1.8
84. Vaatteet 5.1 6.9 4.10 6.4 5.3 8.5 5.7 6.7 3.6 4.9
87. Kojeet,mittarit yms. 5.2 7.0 8.7 11.3 6.10 11.1 10.0 11.9 12.7 17.2
89. Muut valmiit tavarat 3.7 5.0 5.7 7.4 5.7 9.1 7.7 9.1 6.1 8.2
9. Muut tavarat 1.10 2.6 2.1 2.7 2.5 3.9 2.3 2.7 2.1 2.8
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1.7 2.2 1.8 2.3 2.0 3.1 2.0 2.3 2.0 2.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 72.7 100.0 76.8 100.0 62.2 100.0 83.7 100.0 73.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu