Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Romanian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.10.00.10.10.1
Tuonnista0.10.10.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Romanian kanssa, vienti Romaniaan ja tuonti Romaniasta vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Romania oli Yhdysvaltain 63. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 3 sijaa. Kuukauden 274 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 2.0 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Romanian kanssa oli Yhdysvalloille 89 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Romaniasta oli 3.1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 182 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Romaniasta olivat Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), joka edusti 12.3 prosentin osuutta tuonnista, Sitc772 (sähkövirtapiirin kytkentä- yms. laitteet) 7.0 % sekä Sitc778 (muut sähkökoneet,-laitteet ja -tarvikkeet) 5.5 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Romaniaan supistui 10.7 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 92 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen), mikä edusti 33.0 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 8.5 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 8.2 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-marraskuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 2.8 miljardiin dollariin, laskun ollessa 9.1 %. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1.9 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 858 miljoonaa dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo väheni 12.3 prosentilla ja viennin arvo 1.0 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 158 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc891 (aseet ja ampumatarvikkeet), arvon ollessa 111 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 1.1 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 1.3 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Romaniaan (RO) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.4 1.5 0.8 1.3 1.3 1.1 1.4 1.9 1.6 1.7
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.0 1.1 0.6 0.9 0.9 0.8 1.0 1.4 1.2 1.3
1. Juomat ja tupakka 2.5 2.7 1.4 2.4 1.5 1.2 2.3 3.1 1.2 1.2
11. Juomat 0.9 1.0 0.9 1.5 0.5 0.4 0.9 1.2 1.0 1.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1.6 1.7 0.6 1.0 1.0 0.8 1.4 1.9 0.2 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.4 0.4 0.5 0.8 0.2 0.1 3.7 5.0 31.2 33.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.2 0.2 0 0.0 0 0.0 3.5 4.8 30.5 33.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.1 0.0 0.1 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0.7 0.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.1 0.1 1.2 2.1 1.3 1.1 0.2 0.2 1.5 1.5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 1.2 2.0 0 0.0 0 0.0 1.3 1.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.1 0.1 0.1 0.1 1.3 1.1 0.2 0.2 0.2 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 7.3 8.0 4.4 7.8 4.4 3.7 7.7 10.5 10.6 11.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 3.4 3.7 1.4 2.5 1.1 0.9 3.3 4.4 7.8 8.4
57. Muovit, valmistamattomat 1.1 1.1 0.4 0.7 0.7 0.5 0.10 1.3 0.7 0.7
58. Muovit, valmistetut 0.5 0.5 0.2 0.3 0.4 0.3 0.8 1.0 0.5 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.6 1.7 1.7 3.0 1.5 1.2 1.9 2.5 1.1 1.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3.9 4.3 4.9 8.8 4.7 3.9 4.0 5.5 5.3 5.7
66. Kivennäisainetuotteet 0.6 0.6 0.8 1.3 1.0 0.8 1.0 1.3 0.7 0.7
67. Rauta ja teräs 0.5 0.5 0.4 0.6 0.7 0.5 0.3 0.4 1.3 1.4
68. Muut metallit 0.8 0.9 1.2 2.0 0.8 0.6 0.8 1.1 1.3 1.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.6 1.7 2.3 4.1 1.6 1.3 1.4 1.8 1.5 1.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 30.3 33.5 32.7 59.0 42.0 35.6 36.5 50.1 32.0 34.7
71. Voimakoneet ja moottorit 2.9 3.2 0.8 1.3 0.7 0.6 0.8 1.0 0.7 0.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 7.3 8.0 5.1 9.1 3.8 3.2 3.1 4.1 2.1 2.2
73. Metalliteollisuuskoneet 0.2 0.2 0.3 0.5 0.2 0.2 1.4 1.9 0.1 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 4.1 4.5 8.9 16.0 5.4 4.5 5.5 7.5 6.6 7.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.5 0.5 0.6 0.9 1.3 1.0 0.8 1.0 2.1 2.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 6.5 7.2 5.1 9.1 8.5 7.2 10.1 13.9 7.9 8.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 6.9 7.5 9.3 16.6 10.9 9.2 10.0 13.7 10.2 11.0
78. Moottoriajoneuvot 1.7 1.8 1.7 2.9 8.5 7.2 4.1 5.6 2.0 2.1
79. Muut kuljetusvälineet 0.7 0.7 1.5 2.6 3.1 2.6 1.1 1.5 0.7 0.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 43.10 48.6 8.2 14.7 61.7 52.3 16.5 22.6 8.5 9.1
87. Kojeet,mittarit yms. 4.3 4.8 6.0 10.8 5.8 4.9 4.9 6.6 5.10 6.4
89. Muut valmiit tavarat 38.10 43.1 1.5 2.6 55.3 46.9 10.7 14.7 1.6 1.7
9. Muut tavarat 0.8 0.9 1.7 2.9 1.3 1.1 0.8 1.0 0.9 0.9
93. Erittelemätön 0.2 0.2 1.3 2.3 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0.7 0.7 0.4 0.6 0.8 0.7 0.5 0.6 0.5 0.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 90.4 100.0 55.4 100.0 117.10 100.0 72.9 100.0 92.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Romaniasta (RO) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.5 0.8 1.2 0.6 1.5 0.8 1.3 0.7 1.3 0.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.4 0.2 0.6 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 0.7 0.4 0.3 0.1 0.4 0.2 0.4 0.2 0.3 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.1 0.0 0.1 0.0 0.6 0.3 0.1 0.0 0.2 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4.0 2.3 5.8 3.0 6.2 3.4 11.3 6.2 9.1 5.0
24. Puutavara ja korkki 3.4 2.0 5.3 2.8 5.8 3.1 10.10 6.0 8.9 4.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0 0.0 1.8 0.9 0 0.0 0 0.0 1.3 0.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0 0.0 1.8 0.9 0 0.0 0 0.0 1.3 0.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4.7 2.7 15.8 8.3 2.7 1.5 7.0 3.9 3.6 2.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.4 0.8 12.8 6.7 0.3 0.1 4.4 2.4 0.8 0.4
57. Muovit, valmistamattomat 0.4 0.2 0.5 0.2 0.6 0.3 0.3 0.1 1.4 0.7
58. Muovit, valmistetut 0.6 0.3 0.7 0.3 0.4 0.2 0.5 0.2 0.3 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2.0 1.2 1.7 0.9 1.3 0.7 1.7 0.9 1.2 0.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 17.6 10.3 23.3 12.3 27.5 15.1 26.2 14.5 25.3 13.9
62. Kumituotteet 5.4 3.1 9.3 4.9 13.3 7.3 12.10 7.1 12.4 6.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 3.3 1.9 4.4 2.3 3.6 2.0 2.7 1.5 3.5 1.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.5 1.4 1.6 0.8 1.9 1.0 1.9 1.0 2.5 1.3
67. Rauta ja teräs 2.2 1.2 2.9 1.5 2.0 1.1 4.1 2.2 1.7 0.9
68. Muut metallit 1.0 0.6 1.2 0.6 0.8 0.4 1.1 0.6 1.1 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.6 1.5 3.5 1.8 5.3 2.9 3.1 1.7 3.7 2.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 99.10 58.3 91.9 48.5 97.4 53.5 88.8 49.0 96.10 53.4
71. Voimakoneet ja moottorit 5.0 2.9 6.8 3.6 6.10 3.8 3.5 1.9 6.3 3.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2.5 1.4 2.7 1.4 3.2 1.7 2.1 1.1 3.5 1.9
73. Metalliteollisuuskoneet 2.6 1.5 0.4 0.2 0.4 0.2 0.3 0.2 0.6 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 23.8 13.9 23.5 12.4 21.8 12.0 20.2 11.1 20.4 11.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.3 0.7 1.6 0.8 1.0 0.5 1.1 0.6 0.7 0.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 15.9 9.3 14.7 7.8 20.2 11.0 20.4 11.2 22.4 12.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 38.7 22.6 32.3 17.0 31.9 17.5 29.1 16.0 32.2 17.7
78. Moottoriajoneuvot 9.0 5.2 9.3 4.9 11.6 6.3 11.2 6.1 9.7 5.3
79. Muut kuljetusvälineet 1.4 0.8 0.10 0.5 0.8 0.4 1.3 0.7 1.6 0.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 38.5 22.5 44.3 23.4 41.1 22.6 40.3 22.2 37.0 20.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.6 0.3 0.4 0.2
82. Huonekalut 5.4 3.1 8.1 4.2 7.4 4.0 7.0 3.8 5.5 3.0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.6 0.3 0.8 0.4 1.0 0.5 1.1 0.6 0.9 0.5
84. Vaatteet 15.8 9.2 14.7 7.7 14.4 7.9 15.1 8.3 13.1 7.2
85. Jalkineet 4.9 2.8 7.2 3.8 6.10 3.8 4.10 2.7 3.6 1.9
87. Kojeet,mittarit yms. 7.6 4.4 5.6 2.9 6.1 3.3 7.7 4.2 8.2 4.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.6 0.3 0.7 0.4 0.6 0.3 0.5 0.2 0.5 0.3
89. Muut valmiit tavarat 3.7 2.1 7.1 3.7 4.4 2.4 3.7 2.0 5.2 2.8
9. Muut tavarat 5.0 2.9 5.3 2.8 5.8 3.2 6.2 3.4 7.2 3.9
93. Erittelemätön 0.6 0.3 0.5 0.2 0.6 0.3 0.10 0.5 2.1 1.1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 4.5 2.6 4.8 2.5 5.3 2.9 5.2 2.9 5.1 2.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 171.4 100.0 189.3 100.0 182.2 100.0 181.1 100.0 181.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu