Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Romanian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/3 - 2020/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.10.10.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Romanian kanssa, vienti Romaniaan ja tuonti Romaniasta vuoden 2020 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Romania oli USAn 65. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 3 sijaa. Kuukauden 262 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 9.0 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Romanian kanssa oli Yhdysvalloille 81 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Romaniasta supistui 24.7 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 171 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Romaniasta olivat Sitc772 (sähkövirtapiirin kytkentä- yms. laitteet), joka edusti 9.3 prosentin osuutta tuonnista, Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 9.2 % sekä Sitc778 (muut sähkökoneet,-laitteet ja -tarvikkeet) 6.6 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Romaniaan kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden heinäkuussa nähden. Viennin arvo oli 90 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc891 (aseet ja ampumatarvikkeet), mikä edusti 41.1 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc722 (traktorit (muut kuin nimikkeisiin 74414 ja 74415 kuuluvat)) 7.2 % sekä Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 7.1 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-heinäkuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-heinäkuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 1.7 miljardiin dollariin, laskun ollessa 13.3 %. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1.2 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 520 miljoonaa dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo väheni 16.6 prosentilla ja viennin arvo 4.8 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc672 (rauta ja teräs valanteina tai muussa alkumuodossa; puolivalmisteet rautaa tai terästä), arvon ollessa 89 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc891 (aseet ja ampumatarvikkeet), arvon ollessa 48 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 666 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 875 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Romaniaan (RO) jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1,7 1.7 1,5 3.0 1,0 1.8 0,8 0.9 1,4 1.5
05. Hedelmät ja kasvikset 0,6 0.6 0,3 0.5 0,1 0.1 0,1 0.0 0,2 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,9 0.9 0,9 1.8 0,7 1.2 0,5 0.6 1,0 1.1
1. Juomat ja tupakka 3,4 3.7 0,2 0.4 0,1 0.0 0,9 1.1 2,5 2.7
11. Juomat 1,4 1.5 0,1 0.0 0 0.0 0,2 0.2 0,9 1.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 2,0 2.2 0,2 0.4 0,1 0.0 0,8 0.9 1,6 1.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1,4 1.4 0,4 0.7 0,7 1.3 0,4 0.5 0,4 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 2,9 3.1 2,8 5.7 4,5 8.5 29,5 37.7 0,1 0.1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 0 0.0 2,5 4.7 1,3 1.5 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 2,9 3.1 2,8 5.7 2,1 3.8 28,3 36.2 0,1 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 5,1 5.5 4,6 9.3 3,3 6.2 7,2 9.2 7,3 8.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0,4 0.4 0,6 1.1 0,1 0.2 2,8 3.6 0,4 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2,2 2.3 1,3 2.6 1,3 2.3 1,5 1.9 3,4 3.7
57. Muovit, valmistamattomat 0,4 0.4 0,7 1.3 0,6 1.0 0,9 1.0 1,1 1.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1,5 1.5 1,5 3.0 1,0 1.9 1,3 1.7 1,6 1.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 9,4 10.2 5,5 11.2 5,5 10.4 6,6 8.4 3,9 4.3
62. Kumituotteet 0,4 0.4 0,3 0.5 0,2 0.3 0,8 1.0 0,3 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,6 0.6 0,2 0.3 1,0 1.8 0,5 0.6 0,4 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 0,6 0.6 0,5 0.8 0,3 0.6 0,9 1.0 0,6 0.6
67. Rauta ja teräs 1,0 1.1 0,3 0.6 0,9 1.5 1,6 1.9 0,5 0.5
68. Muut metallit 4,4 4.8 2,6 5.2 1,3 2.4 0,3 0.4 0,8 0.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2,3 2.5 1,9 3.7 1,10 3.6 2,6 3.3 1,6 1.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 62,7 68.2 29,1 59.7 27,3 51.4 22,1 28.2 30,3 33.5
71. Voimakoneet ja moottorit 1,2 1.2 0,7 1.4 0,10 1.7 2,2 2.7 2,9 3.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 20,6 22.3 7,9 16.0 6,3 11.8 1,5 1.8 7,3 8.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 19,5 21.2 7,4 15.1 3,9 7.2 4,9 6.2 4,1 4.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1,4 1.5 0,4 0.7 0,7 1.2 1,5 1.9 0,5 0.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 6,1 6.6 2,0 4.0 3,8 7.2 2,8 3.6 6,5 7.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 7,10 8.7 8,9 18.3 9,6 18.0 6,3 8.1 6,9 7.5
78. Moottoriajoneuvot 4,4 4.7 1,2 2.4 0,4 0.7 1,1 1.3 1,7 1.8
79. Muut kuljetusvälineet 1,7 1.8 0,8 1.6 1,8 3.3 1,7 2.2 0,7 0.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 4,8 5.2 3,10 8.0 10,2 19.2 10,2 13.1 43,10 48.6
87. Kojeet,mittarit yms. 2,6 2.8 2,6 5.3 3,7 6.9 2,7 3.3 4,3 4.8
89. Muut valmiit tavarat 1,7 1.8 1,1 2.1 6,3 11.9 7,2 9.2 38,10 43.1
9. Muut tavarat 0,10 1.0 0,10 1.9 0,7 1.3 0,7 0.9 0,8 0.9
93. Erittelemätön 0,2 0.2 0,6 1.2 0,4 0.6 0,2 0.2 0,2 0.2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0,7 0.7 0,4 0.7 0,4 0.7 0,6 0.7 0,7 0.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 91,9 100.0 48,8 100.0 52,10 100.0 78,1 100.0 90,4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Romaniasta (RO) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1,2 0.6 11,2 8.8 1,6 1.0 1,2 0.6 1,5 0.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,3 0.1 0,6 0.4 0 0.0 0,4 0.2 0,4 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 0,6 0.2 10,6 8.3 0,6 0.3 0,4 0.2 0,7 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 5,1 2.5 2,2 1.7 3,10 2.5 3,6 1.9 4,0 2.3
24. Puutavara ja korkki 4,1 2.0 1,9 1.5 3,4 2.2 3,2 1.7 3,4 2.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 2,5 1.2 0,8 0.6 0,1 0.0 0 0.0 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 2,5 1.2 0,8 0.6 0,1 0.0 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 5,2 2.5 5,5 4.3 3,3 2.1 54,8 29.0 4,7 2.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,1 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0 49,1 26.0 0,1 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1,3 0.6 1,1 0.8 0,10 0.6 1,6 0.8 1,4 0.8
57. Muovit, valmistamattomat 1,5 0.7 1,10 1.5 1,4 0.9 1,5 0.8 0,4 0.2
58. Muovit, valmistetut 0,6 0.3 0,9 0.6 0,6 0.3 0,8 0.4 0,6 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1,5 0.7 1,2 0.9 0,3 0.2 1,7 0.9 2,0 1.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 50,2 24.9 25,7 20.2 59,9 38.1 17,3 9.1 17,6 10.3
62. Kumituotteet 13,5 6.7 11,1 8.7 8,0 5.1 4,7 2.5 5,4 3.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 3,6 1.8 2,5 1.9 2,9 1.8 3,9 2.0 3,3 1.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3,1 1.5 2,0 1.5 2,2 1.4 1,6 0.8 2,5 1.4
66. Kivennäisainetuotteet 0,7 0.3 0,6 0.4 0,3 0.2 0,4 0.2 0,4 0.2
67. Rauta ja teräs 22,5 11.2 1,7 1.3 41,2 26.2 3,1 1.6 2,2 1.2
68. Muut metallit 3,0 1.5 3,6 2.8 3,0 1.9 2,2 1.1 1,0 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 4,0 2.0 4,5 3.5 2,4 1.5 1,6 0.8 2,6 1.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 99,4 49.4 58,1 45.7 63,2 40.2 80,2 42.4 99,10 58.3
71. Voimakoneet ja moottorit 8,8 4.3 4,9 3.8 3,9 2.5 5,6 2.9 5,0 2.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2,6 1.3 0,7 0.5 2,5 1.5 1,8 0.9 2,5 1.4
73. Metalliteollisuuskoneet 0,3 0.1 0,7 0.5 0,8 0.5 1,5 0.8 2,6 1.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 27,10 13.9 18,7 14.7 23,6 15.0 20,8 11.0 23,8 13.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1,8 0.9 1,5 1.1 1,1 0.7 1,4 0.7 1,3 0.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 8,8 4.3 7,4 5.8 8,3 5.2 23,9 12.6 15,9 9.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 35,4 17.6 16,9 13.3 15,9 10.1 19,1 10.1 38,7 22.6
78. Moottoriajoneuvot 12,7 6.3 6,7 5.2 6,5 4.1 5,8 3.0 9,0 5.2
79. Muut kuljetusvälineet 1,7 0.8 0,10 0.7 0,9 0.5 0,7 0.3 1,4 0.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 31,7 15.8 19,5 15.3 18,8 11.9 27,4 14.5 38,5 22.5
82. Huonekalut 6,7 3.3 5,8 4.5 4,6 2.9 5,3 2.8 5,4 3.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,9 0.4 0,1 0.0 0,3 0.2 0,7 0.3 0,6 0.3
84. Vaatteet 10,7 5.3 3,5 2.7 4,9 3.1 9,7 5.1 15,8 9.2
85. Jalkineet 2,2 1.1 2,0 1.6 2,1 1.3 1,8 1.0 4,9 2.8
87. Kojeet,mittarit yms. 7,8 3.8 5,5 4.3 4,6 2.9 4,2 2.2 7,6 4.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,1 0.0 0,1 0.1 0,3 0.2 0,8 0.4 0,6 0.3
89. Muut valmiit tavarat 3,2 1.5 2,3 1.8 2,2 1.4 4,7 2.4 3,7 2.1
9. Muut tavarat 5,8 2.9 4,1 3.2 6,4 4.1 4,4 2.3 5,0 2.9
93. Erittelemätön 1,0 0.5 0,6 0.4 2,10 1.9 0,9 0.5 0,6 0.3
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 4,8 2.4 3,6 2.8 3,5 2.2 3,5 1.8 4,5 2.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 201,3 100.0 127,1 100.0 157,1 100.0 188,9 100.0 171,4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-heinäkuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu