Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kreikan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2018 tammi-marraskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdsysvaltojen vienti Kreikkaan (4840) 2018 tammi-marraskuu

2018 1-11
milj. $
2017 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet49.2 45.10 7.1
00. Elävät eläimet0.1 0.1 -40.4
01. Liha ja lihatuotteet0.8 0.4 115.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.1 0.7 -87.4
03. Kala- ja kalavalmisteet4.6 4.9 -6.2
04. Vilja ja viljatuotteet2.3 1.9 19.6
05. Hedelmät ja kasvikset34.8 33.3 4.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.2 0.2 -6.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.6 0.8 -23.7
08. Rehuaineet2.5 0.3 866.3
09. Erinäiset elintarvikkeet3.7 3.8 -3.7
1. Juomat ja tupakka18.10 13.9 36.4
11. Juomat6.3 9.1 -31.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet12.7 4.9 162.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat113.1 81.2 39.3
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at1.4 10.9 -87.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet19.9 6.9 190.9
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0.3 -84.8
24. Puutavara ja korkki4.4 3.5 27.4
25. Paperimassa15.3 11.7 30.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.4 0.6 -43.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat1.2 1.1 10.3
28. Malmit ja metalliromu68.9 44.10 53.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1.9 1.7 14.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta162.2 71.0 128.4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.6.5 3.9 68.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet155.8 67.2 131.9
34. Kaasut0.1 0.1 100.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.2 0.3 -32.8
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0.1 -30.5
42. Kasviöljyt ja -rasvat00.2 ..
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.2 0.2 28.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet94.3 93.2 1.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet32.6 15.10 104.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.9 10.2 -91.2
53. Väri- ja parkitusaineet2.4 1.9 30.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet19.6 32.2 -39.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet7.6 10.1 -24.2
56. Lannoitteet, valmistetut0.9 1.0 -12.6
57. Muovit, valmistamattomat12.9 4.5 191.7
58. Muovit, valmistetut4.1 4.5 -8.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet13.6 13.3 2.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan42.10 36.6 17.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat3.7 7.7 -52.6
62. Kumituotteet2.3 0.8 196.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut2.3 1.8 28.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä13.8 7.10 73.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet2.1 1.8 14.4
66. Kivennäisainetuotteet5.6 3.7 50.0
67. Rauta ja teräs1.2 1.1 10.7
68. Muut metallit2.4 3.4 -30.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista9.10 8.6 16.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet177.6 323.5 -45.1
71. Voimakoneet ja moottorit9.6 11.9 -19.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet24.4 16.6 46.8
73. Metalliteollisuuskoneet2.0 2.2 -9.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet22.5 19.7 14.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet11.4 10.4 9.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet34.10 40.6 -13.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet23.4 27.2 -14.1
78. Moottoriajoneuvot15.3 9.2 66.1
79. Muut kuljetusvälineet34.6 186.0 -81.4
8. Erinäiset valmiit tavarat227.4 168.1 35.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.6 0.6 8.3
82. Huonekalut1.2 1.3 -2.9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.3 0.3 -3.2
84. Vaatteet3.3 3.0 10.5
85. Jalkineet0.3 0.2 22.7
87. Kojeet,mittarit yms.171.4 107.3 59.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot2.5 1.6 61.2
89. Muut valmiit tavarat48.1 54.1 -11.1
9. Muut tavarat38.9 30.9 25.7
93. Erittelemätön14.0 12.5 12.0
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0..
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND24.8 18.4 35.2
Kaikki ryhmät924.5 864.3 7.0

Lähde: Tulli

Taulukko: Tuonti Kreikasta (4840) Yhdysvaltoihin 2018 tammi-marraskuu

2018 1-11
milj. $
2017 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet334.0 299.6 11.5
00. Elävät eläimet0.1 0..
02. Maitotaloustuotteet ja munat28.5 26.5 7.5
03. Kala- ja kalavalmisteet47.2 48.4 -2.5
04. Vilja ja viljatuotteet11.6 8.7 32.2
05. Hedelmät ja kasvikset217.4 196.2 10.8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja3.1 2.2 43.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä4.5 4.2 6.9
09. Erinäiset elintarvikkeet22.1 13.7 62.1
1. Juomat ja tupakka32.8 37.9 -13.6
11. Juomat19.6 18.5 5.7
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet13.2 19.5 -32.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat74.4 60.9 22.3
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.1 2.8 -98.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.3 0.3 -14.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0.1 -38.8
24. Puutavara ja korkki0.4 0.3 40.9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet00.1 ..
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat65.8 47.2 39.4
28. Malmit ja metalliromu6.0 8.0 -24.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet2.1 2.5 -14.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta61.6 56.2 9.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet61.6 56.2 9.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat47.4 41.5 14.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat47.3 41.5 14.1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 -5.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet43.8 29.7 47.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet1.1 1.2 -9.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet5.4 0.2 ..
53. Väri- ja parkitusaineet1.6 1.5 11.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet0.6 0.9 -34.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet12.8 6.5 97.3
56. Lannoitteet, valmistetut1.4 0.9 62.4
57. Muovit, valmistamattomat0.7 0.5 40.1
58. Muovit, valmistetut19.6 18.0 8.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet1.0 0.5 109.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan632.1 398.4 58.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.8 1.0 -22.7
62. Kumituotteet0.8 0.7 21.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut1.4 0.9 56.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä4.2 2.1 102.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet11.6 12.8 -9.4
66. Kivennäisainetuotteet115.7 123.7 -6.4
67. Rauta ja teräs225.6 43.8 415.7
68. Muut metallit153.5 90.8 69.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista118.9 123.1 -3.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet121.3 130.0 -6.7
71. Voimakoneet ja moottorit3.3 1.0 243.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet6.4 3.3 93.1
73. Metalliteollisuuskoneet3.5 1.9 91.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet9.6 5.1 88.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet1.9 1.8 3.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet3.7 4.8 -23.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet47.1 35.3 33.4
78. Moottoriajoneuvot33.4 57.3 -41.8
79. Muut kuljetusvälineet12.9 19.9 -35.3
8. Erinäiset valmiit tavarat92.6 68.3 35.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.5 0.3 68.4
82. Huonekalut3.5 3.5 0.6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.5 0.2 150.5
84. Vaatteet9.3 8.3 11.9
85. Jalkineet2.6 2.3 15.6
87. Kojeet,mittarit yms.7.4 4.6 60.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.3 0.3 25.2
89. Muut valmiit tavarat68.8 49.1 40.2
9. Muut tavarat31.5 42.5 -26.0
93. Erittelemätön22.9 34.5 -33.5
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.2 0.1 86.0
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0..
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY8.1 8.0 1.5
Kaikki ryhmät1,470.10 1,164.5 26.3

Lähde: Tulli

Viimeisten tiedossa olevan kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu