Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kreikan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.10.10.10.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Kreikan kanssa, vienti Kreikkaan ja tuonti Kreikasta vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Kreikka oli Yhdysvaltain 72. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Kuukauden 196 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 6.1 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Kreikan kanssa oli 19 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Kreikasta supistui 8.7 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 89 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Kreikasta olivat Sitc056 (kasvisvalmisteet ja -säilykkeet), joka edusti 17.9 prosentin osuutta tuonnista, Sitc696 (leikkaamis- ja ruokailuvälineet) 6.5 % sekä Sitc661 (kalkki,sementti yms. rakennusaineet (paitsi lasi ja savi)) 6.5 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Kreikkaan supistui 3.9 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 107 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc343 (luonnonkaasu), mikä edusti 19.8 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc288 (muiden epäjalojen metallien romu) 9.6 % sekä Sitc874 (mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet) 9.5 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-marraskuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 2.4 miljardiin dollariin, laskun ollessa 6.8 %. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1.2 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 1.3 miljardia dollaria. Vuoden 2019 tammi-marraskuun nähden kuluvan vuoden tuonnin arvo väheni 17.2 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc056 (kasvisvalmisteet ja -säilykkeet), arvon ollessa 157 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc343 (luonnonkaasu), arvon ollessa 218 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla kasvu oli 5.3 % . Maiden välinen alkuvuoden kauppatase oli ylijäämäinen, kun se edellisen vuoden tammi-marraskuussa oli jäänyt alijäämäiseksi. Ylijäämää kertyi 111 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Kreikkaan (GR) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.8 1.9 2.7 3.9 5.7 3.9 7.6 9.0 7.0 6.5
05. Hedelmät ja kasvikset 1.3 1.3 1.8 2.6 4.2 2.9 6.0 7.2 5.2 4.8
08. Rehuaineet 0.1 0.0 0.2 0.2 0.10 0.6 0.10 1.1 0.9 0.8
1. Juomat ja tupakka 0.1 0.0 0.3 0.4 0 0.0 0.2 0.1 2.6 2.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0 0.0 0.3 0.4 0 0.0 0 0.0 2.2 2.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 15.6 16.5 6.4 9.3 21.7 14.9 27.6 32.8 16.4 15.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.2 0.1 0.1 0.0 7.1 4.9 0.1 0.1 4.5 4.1
25. Paperimassa 1.1 1.1 1.2 1.7 0.8 0.5 1.0 1.2 0.5 0.4
28. Malmit ja metalliromu 13.7 14.5 4.4 6.5 13.2 9.0 24.2 28.9 10.4 9.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 1.5 1.7 0.7 0.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 36.6 38.7 1.8 2.6 54.7 37.6 3.4 3.9 23.3 21.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 18.5 19.6 1.8 2.6 1.6 1.1 3.4 3.9 2.1 1.9
34. Kaasut 18.1 19.2 0.1 0.0 53.2 36.5 0 0.0 21.3 19.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 9.9 10.5 12.4 18.2 9.3 6.4 9.3 11.0 5.4 5.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.2 0.2 1.7 2.5 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 2.1 2.4 0.1 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 3.8 3.9 3.1 4.5 3.4 2.3 1.3 1.5 0.7 0.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.6 0.5 0.6 0.8 0.9 0.6 0.10 1.1 0.8 0.7
57. Muovit, valmistamattomat 3.6 3.7 4.8 7.0 2.9 1.9 2.8 3.3 2.3 2.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.7 1.7 1.7 2.5 1.6 1.1 1.4 1.7 1.0 0.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3.5 3.6 3.6 5.3 2.7 1.8 3.6 4.2 4.3 3.9
62. Kumituotteet 0.6 0.6 0.4 0.5 0.3 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.1 1.1 1.3 1.8 1.2 0.8 0.8 0.9 0.6 0.5
68. Muut metallit 0.4 0.3 0.7 1.0 0.2 0.1 0.3 0.3 0.2 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.9 0.9 0.8 1.1 0.9 0.6 1.4 1.6 2.1 1.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 16.4 17.3 22.7 33.4 18.7 12.8 14.9 17.8 31.7 29.5
71. Voimakoneet ja moottorit 2.6 2.7 1.1 1.6 1.8 1.2 2.9 3.4 1.5 1.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3.1 3.3 5.1 7.5 2.1 1.4 1.8 2.1 3.1 2.8
73. Metalliteollisuuskoneet 0.1 0.0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.7 0.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.2 2.2 3.4 4.9 2.3 1.6 1.7 1.9 4.2 3.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.5 0.4 1.1 1.5 1.8 1.2 1.1 1.3 2.3 2.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.2 2.3 3.10 5.8 2.0 1.3 1.6 1.8 6.1 5.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.5 2.6 2.8 4.1 2.9 1.9 3.8 4.5 3.9 3.6
78. Moottoriajoneuvot 0.5 0.5 1.3 1.9 0.6 0.4 0.4 0.4 0.6 0.5
79. Muut kuljetusvälineet 3.1 3.2 4.1 6.0 5.4 3.7 1.8 2.0 9.8 9.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 7.6 8.0 16.3 23.9 28.9 19.9 14.0 16.7 14.4 13.3
84. Vaatteet 0.2 0.2 0.6 0.9 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 5.0 5.3 11.5 16.9 5.5 3.7 11.8 14.0 11.8 10.9
89. Muut valmiit tavarat 2.2 2.3 4.0 5.9 23.1 15.9 1.9 2.2 2.2 2.0
9. Muut tavarat 3.4 3.6 2.0 2.9 4.0 2.7 3.7 4.3 2.8 2.5
93. Erittelemätön 0.8 0.8 0.2 0.2 0.2 0.1 1.4 1.7 0.2 0.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 2.6 2.7 1.8 2.6 3.9 2.6 2.3 2.7 2.6 2.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 94.4 100.0 67.9 100.0 145.4 100.0 83.8 100.0 107.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Kreikasta (GR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 32.9 30.4 41.5 35.8 33.8 30.9 40.7 40.5 32.10 37.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 4.6 4.2 5.7 4.9 2.6 2.4 3.2 3.1 2.8 3.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 2.3 2.1 2.4 2.0 2.3 2.0 2.7 2.6 1.10 2.2
04. Vilja ja viljatuotteet 1.4 1.3 1.10 1.7 1.2 1.1 1.4 1.3 1.4 1.5
05. Hedelmät ja kasvikset 18.9 17.5 22.7 19.6 22.1 20.2 26.1 25.9 22.2 24.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.3 0.2 0.5 0.4 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.5 0.4 0.6 0.5 0.7 0.6 0.4 0.4 0.6 0.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 5.2 4.8 7.9 6.8 4.5 4.1 6.8 6.8 3.9 4.4
1. Juomat ja tupakka 1.1 1.0 1.5 1.2 1.4 1.2 1.4 1.4 1.4 1.5
11. Juomat 1.1 0.9 1.5 1.2 1.3 1.2 1.4 1.4 1.2 1.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 18.0 16.6 3.9 3.3 18.1 16.5 2.5 2.5 1.1 1.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 17.6 16.2 3.3 2.8 17.5 16.0 2.5 2.4 0.10 1.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.5 0.4 0.4 0.3 0.6 0.5 0.1 0.0 0.2 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.9 1.7 10.9 9.4 4.9 4.5 0.1 0.0 1.10 2.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1.9 1.7 10.9 9.4 4.9 4.5 0.1 0.0 1.10 2.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 3.4 3.1 3.9 3.3 2.6 2.3 3.7 3.6 2.4 2.6
42. Kasviöljyt ja -rasvat 3.4 3.1 3.9 3.3 2.6 2.3 3.7 3.6 2.4 2.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 7.8 7.2 7.6 6.5 6.1 5.5 5.9 5.8 6.7 7.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.3 0.2 2.1 1.7 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 3.4 3.1 2.1 1.8 2.4 2.2 2.1 2.0 2.9 3.2
58. Muovit, valmistetut 3.3 3.0 2.5 2.1 2.3 2.0 2.8 2.8 1.8 2.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.2 0.1 0.3 0.2 0.4 0.3 0.5 0.5 0.7 0.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 25.1 23.1 31.6 27.3 27.8 25.4 28.3 28.2 22.8 25.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.5 0.4 0.5 0.4 0.6 0.5 0.1 0.0 0.4 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.5 1.4 1.2 1.0 0.7 0.6 0.10 0.9 0.8 0.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.3 1.1 1.5 1.3 1.2 1.1 1.3 1.3 1.1 1.2
66. Kivennäisainetuotteet 3.8 3.5 9.3 8.0 7.4 6.7 8.9 8.8 6.2 6.9
68. Muut metallit 6.4 5.9 7.0 6.0 8.0 7.3 7.7 7.6 6.5 7.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 11.7 10.8 12.1 10.5 9.8 8.9 9.6 9.5 7.10 9.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 9.9 9.1 4.2 3.6 6.6 6.0 8.1 8.1 8.10 10.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.2 0.1 0.2 0.1 0.10 0.9 0.3 0.2 0.7 0.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.3 0.3 0.6 0.5 0.3 0.2 0.5 0.4 0.2 0.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 5.9 5.4 1.9 1.6 3.6 3.3 5.5 5.4 5.2 5.8
78. Moottoriajoneuvot 1.1 0.9 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.1 0.7 0.7
79. Muut kuljetusvälineet 1.5 1.4 0.10 0.8 1.1 1.0 1.4 1.4 1.8 2.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 5.8 5.3 6.1 5.2 6.1 5.6 7.5 7.4 6.9 7.7
82. Huonekalut 0.5 0.4 0.3 0.2 0.8 0.6 0.5 0.5 0.9 1.0
84. Vaatteet 0.5 0.4 1.1 0.9 1.9 1.7 1.6 1.6 1.2 1.3
87. Kojeet,mittarit yms. 1.5 1.3 1.9 1.6 1.4 1.2 1.1 1.0 0.7 0.8
89. Muut valmiit tavarat 3.3 3.0 2.6 2.2 2.1 1.9 4.0 4.0 3.9 4.3
9. Muut tavarat 2.8 2.5 4.9 4.2 2.3 2.1 2.6 2.5 3.9 4.4
93. Erittelemätön 2.1 1.9 4.2 3.6 1.7 1.5 1.8 1.7 3.1 3.4
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0.7 0.6 0.7 0.6 0.7 0.6 0.9 0.8 0.9 1.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 108.2 100.0 115.6 100.0 109.2 100.0 100.3 100.0 88.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu