Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kreikan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/3 - 2019/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 3
%
2019 4
%
2019 5
%
2019 6
%
2019 7
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.10.10.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Kreikkaan (GR) jaksolla 2019/3 - 2019/7

2019 / 32019 / 42019 / 52019 / 62019 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4.5 4.7 4.9 4.0 5.8 5.7 7.3 4.8 2.9 2.1
05. Hedelmät ja kasvikset 3.0 3.2 2.10 2.4 4.4 4.3 5.5 3.6 1.9 1.3
08. Rehuaineet 0.8 0.8 1.1 0.9 0.4 0.4 0.7 0.5 0.5 0.3
1. Juomat ja tupakka 3.1 3.2 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.5 0.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 2.8 3.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 17.3 18.3 17.10 14.8 5.6 5.5 8.7 5.7 7.2 5.1
25. Paperimassa 1.8 1.9 1.1 0.9 1.0 0.9 1.6 1.0 1.2 0.8
28. Malmit ja metalliromu 14.4 15.3 16.1 13.2 3.8 3.7 6.2 4.1 5.3 3.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 4.6 4.8 53.4 44.1 16.7 16.4 66.2 43.7 35.8 25.7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 1.5 1.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 4.6 4.8 28.8 23.8 2.9 2.8 66.2 43.7 35.8 25.7
34. Kaasut 0 0.0 23.2 19.2 13.9 13.6 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 11.9 12.6 12.6 10.4 13.5 13.2 12.6 8.3 11.6 8.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.6 0.6 5.0 4.1 4.8 4.7 2.5 1.6 2.7 1.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 4.7 5.0 1.1 0.9 1.1 1.1 2.10 1.9 3.7 2.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.9 1.0 1.5 1.2 0.9 0.9 1.3 0.8 0.4 0.3
57. Muovit, valmistamattomat 3.9 4.1 1.9 1.5 3.3 3.2 3.5 2.3 3.3 2.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.1 1.1 2.8 2.2 2.9 2.9 1.5 1.0 1.4 1.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3.3 3.5 3.0 2.5 3.4 3.3 4.1 2.7 3.9 2.8
62. Kumituotteet 0.4 0.4 0.7 0.5 0.2 0.1 0.4 0.2 0.2 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.2 1.3 0.6 0.5 0.9 0.8 1.2 0.7 1.6 1.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.6 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 0.3 0.2 0.1 0.0 0.4 0.4 0.7 0.4 0.2 0.1
67. Rauta ja teräs 0.2 0.2 0.1 0.0 0.3 0.2 0.6 0.4 0.1 0.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.7 0.7 1.1 0.9 1.3 1.2 0.9 0.6 1.2 0.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 17.10 19.0 12.5 10.3 21.1 20.7 18.5 12.2 61.2 43.9
71. Voimakoneet ja moottorit 0.7 0.7 0.4 0.3 0.5 0.4 0.5 0.3 0.7 0.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3.6 3.7 1.10 1.6 3.4 3.3 3.2 2.1 2.7 1.9
73. Metalliteollisuuskoneet 0.6 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.6 0.3 0.4 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.4 2.5 1.6 1.3 1.3 1.2 2.6 1.7 5.10 4.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.1 1.1 1.2 1.0 0.5 0.5 0.5 0.3 0.9 0.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 3.1 3.3 1.3 1.0 4.9 4.7 4.5 2.9 1.5 1.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.3 2.4 2.5 2.0 3.5 3.4 3.1 2.0 3.7 2.6
78. Moottoriajoneuvot 0.5 0.5 1.0 0.8 1.4 1.3 0.8 0.5 0.6 0.4
79. Muut kuljetusvälineet 4.1 4.3 2.6 2.1 5.7 5.6 3.1 2.0 45.1 32.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 29.2 30.9 12.6 10.4 32.5 31.9 29.1 19.2 13.0 9.3
84. Vaatteet 0.7 0.7 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 23.1 24.5 8.5 7.0 28.2 27.7 24.10 16.4 8.1 5.8
89. Muut valmiit tavarat 4.6 4.9 3.4 2.7 3.9 3.7 3.6 2.4 4.3 3.0
9. Muut tavarat 2.9 3.0 3.9 3.2 3.1 3.0 5.2 3.4 3.7 2.6
93. Erittelemätön 0.4 0.4 0.6 0.5 0.4 0.3 1.1 0.7 0.4 0.2
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 2.5 2.6 3.3 2.7 2.7 2.6 4.2 2.7 3.3 2.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 94.1 100.0 120.10 100.0 101.7 100.0 151.7 100.0 139.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Kreikasta (GR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/3 - 2019/7

2019 / 32019 / 42019 / 52019 / 62019 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 33.6 28.7 26.7 22.4 32.1 26.2 31.1 20.1 31.5 16.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2.7 2.2 1.9 1.5 2.8 2.2 2.8 1.8 3.5 1.8
03. Kala- ja kalavalmisteet 2.9 2.4 3.3 2.8 2.2 1.7 2.3 1.5 2.3 1.2
04. Vilja ja viljatuotteet 1.8 1.5 1.1 0.8 1.5 1.2 1.6 1.0 2.0 1.0
05. Hedelmät ja kasvikset 23.2 19.8 17.8 14.9 22.6 18.4 20.7 13.3 19.6 10.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.7 0.5 0.1 0.1 0.3 0.2 0.7 0.4 0.3 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.3 1.9 2.5 2.0 2.7 2.2 2.10 1.9 3.6 1.9
1. Juomat ja tupakka 5.1 4.3 3.10 3.3 3.6 2.9 3.7 2.3 2.2 1.1
11. Juomat 1.7 1.4 1.7 1.4 2.2 1.7 2.2 1.4 2.1 1.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 3.5 2.9 2.3 1.9 1.5 1.2 1.5 1.0 0.1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.6 3.0 5.8 4.8 2.4 1.9 8.10 5.8 15.3 8.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 3.2 2.7 5.6 4.6 2.1 1.7 8.8 5.7 14.7 7.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.3 0.2 0.2 0.1 0.3 0.2 0.1 0.0 0.6 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 3.6 3.0 3.9 3.3 7.3 5.9 9.8 6.3 31.9 16.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 3.6 3.0 3.9 3.3 7.3 5.9 9.8 6.3 31.9 16.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 4.7 4.0 4.9 4.0 4.6 3.7 4.2 2.7 3.10 2.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 4.7 4.0 4.9 4.0 4.6 3.7 4.2 2.7 3.9 2.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 5.8 4.9 3.7 3.1 4.0 3.2 5.7 3.7 8.4 4.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 0.2 2.6 1.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.5 1.2 1.6 1.3 1.0 0.8 2.1 1.3 2.9 1.5
56. Lannoitteet, valmistetut 1.4 1.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
58. Muovit, valmistetut 2.4 2.0 1.4 1.1 2.4 1.9 2.4 1.5 1.9 1.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 45.5 38.8 44.3 37.1 47.6 38.9 75.6 48.9 76.4 40.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.2 1.0 0.9 0.7 1.5 1.2 0.8 0.5 1.2 0.6
66. Kivennäisainetuotteet 12.2 10.3 13.4 11.1 15.3 12.5 10.9 7.0 9.9 5.2
67. Rauta ja teräs 1.7 1.4 0.3 0.2 0.4 0.3 33.2 21.4 28.7 15.1
68. Muut metallit 17.6 15.0 17.1 14.3 18.1 14.8 17.0 11.0 16.5 8.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 12.1 10.3 12.2 10.2 12.0 9.8 13.3 8.6 19.8 10.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 7.9 6.7 14.3 12.0 8.9 7.3 7.6 4.9 10.2 5.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.2 0.2 0.6 0.5 0.2 0.1 0.5 0.3 0.5 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.7 0.5 1.7 1.4 1.6 1.3 0.6 0.4 0.8 0.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.2 0.1 1.8 1.5 0.2 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.3 0.2 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0.8 0.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4.7 4.0 6.6 5.5 4.5 3.6 4.3 2.7 5.10 3.1
78. Moottoriajoneuvot 0.8 0.6 1.4 1.1 0.8 0.6 0.5 0.3 0.3 0.1
79. Muut kuljetusvälineet 1.3 1.0 1.6 1.3 1.5 1.2 1.4 0.9 1.8 0.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 5.4 4.6 10.5 8.7 6.5 5.2 6.3 4.0 6.5 3.4
82. Huonekalut 0.1 0.1 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.7 0.3
84. Vaatteet 0.10 0.8 0.9 0.7 0.7 0.5 0.9 0.6 1.3 0.7
85. Jalkineet 0.6 0.4 0.6 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 1.6 1.4 3.8 3.1 2.2 1.7 1.6 1.0 1.7 0.9
89. Muut valmiit tavarat 2.2 1.9 4.6 3.8 2.7 2.2 3.2 2.0 2.8 1.4
9. Muut tavarat 2.2 1.8 1.8 1.4 5.7 4.6 1.10 1.3 4.5 2.3
93. Erittelemätön 1.2 1.0 0.9 0.7 4.7 3.8 1.1 0.7 3.6 1.8
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 0.10 0.8 0.9 0.7 1.1 0.8 0.9 0.6 0.10 0.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 117.1 100.0 119.3 100.0 122.3 100.0 154.6 100.0 190.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-heinäkuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu