Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kreikan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/1 - 2020/5

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.10.00.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Kreikkaan (GR) jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 6.5 3.6 6.2 4.4 4.8 2.4 4.2 6.3 3.9 3.5
05. Hedelmät ja kasvikset 5.8 3.2 4.4 3.1 3.7 1.8 3.7 5.5 3.4 3.1
08. Rehuaineet 0.2 0.1 1.1 0.7 0.8 0.4 0.1 0.1 0 0.0
1. Juomat ja tupakka 0.1 0.0 2.1 1.5 0.9 0.4 0.1 0.1 0.3 0.2
11. Juomat 0.1 0.0 0.5 0.4 0.9 0.4 0.1 0.1 0.3 0.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0 0.0 1.6 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 18.3 10.2 16.1 11.5 20.2 10.0 4.10 7.5 9.9 9.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 3.6 3.3
25. Paperimassa 1.3 0.7 0.10 0.7 1.4 0.7 1.6 2.3 1.4 1.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.1 0.0 0.8 0.5 0.2 0.1 0.3 0.4 0.1 0.0
28. Malmit ja metalliromu 15.1 8.4 13.6 9.7 17.8 8.9 2.6 3.9 4.5 4.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.4 0.8 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 98.4 54.9 63.4 45.3 97.2 48.5 16.8 25.4 43.3 39.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 49.4 27.6 63.4 45.3 55.4 27.7 0.1 0.1 25.7 23.7
34. Kaasut 49.1 27.4 0 0.0 41.8 20.9 16.7 25.3 17.7 16.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 13.2 7.3 18.1 12.9 18.9 9.4 13.2 20.0 14.2 13.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 5.1 2.8 5.3 3.8 8.6 4.3 0.4 0.5 0.3 0.3
53. Väri- ja parkitusaineet 0.3 0.1 0.1 0.0 0.6 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 3.1 1.7 3.4 2.4 1.8 0.9 7.1 10.6 1.5 1.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.7 0.4 0.7 0.4 0.4 0.2 0.5 0.7 0.5 0.4
57. Muovit, valmistamattomat 2.5 1.4 2.9 2.1 3.4 1.7 3.1 4.6 3.10 3.6
58. Muovit, valmistetut 0.3 0.1 0.6 0.4 0.7 0.3 0.3 0.4 1.6 1.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.1 0.6 5.2 3.7 3.3 1.6 1.9 2.8 6.3 5.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.0 2.2 3.2 2.3 2.9 1.4 2.5 3.7 4.6 4.2
62. Kumituotteet 0.3 0.1 0.5 0.3 0.3 0.1 0.4 0.6 0.8 0.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.3 0.7 0.8 0.5 0.8 0.4 0.7 0.9 1.2 1.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.4 0.6 0.10 0.8
66. Kivennäisainetuotteet 0.3 0.1 0.6 0.4 0.3 0.1 0.3 0.4 0.1 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.9 1.0 0.7 0.5 1.0 0.5 0.7 1.0 1.4 1.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 25.4 14.1 14.4 10.2 41.9 20.9 12.9 19.6 19.10 18.4
71. Voimakoneet ja moottorit 1.2 0.7 0.8 0.5 2.7 1.3 0.8 1.2 1.2 1.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.2 0.6 2.4 1.7 3.6 1.8 4.3 6.4 3.9 3.5
73. Metalliteollisuuskoneet 0.2 0.1 0.4 0.2 0.9 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.10 1.1 4.2 3.0 6.6 3.3 1.3 1.9 6.6 6.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.1 0.6 0.7 0.5 1.2 0.6 0.10 1.4 0.6 0.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 14.6 8.1 1.5 1.0 1.6 0.8 0.8 1.1 1.5 1.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3.10 2.2 1.9 1.4 2.5 1.2 1.4 2.0 2.6 2.4
78. Moottoriajoneuvot 0.2 0.1 0.9 0.6 1.6 0.8 0.5 0.6 0.4 0.3
79. Muut kuljetusvälineet 1.3 0.7 1.10 1.4 21.6 10.8 3.2 4.8 3.4 3.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 8.7 4.8 12.7 9.0 7.4 3.7 9.5 14.3 9.3 8.5
87. Kojeet,mittarit yms. 6.7 3.7 10.5 7.4 4.3 2.1 8.2 12.4 6.8 6.2
89. Muut valmiit tavarat 1.4 0.8 1.8 1.2 2.7 1.3 1.1 1.5 2.3 2.0
9. Muut tavarat 4.10 2.8 4.2 3.0 6.3 3.1 2.1 3.1 3.5 3.1
93. Erittelemätön 0.1 0.0 0.4 0.2 1.3 0.6 0.3 0.4 0.5 0.4
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 4.10 2.7 3.9 2.7 4.10 2.5 1.8 2.7 2.10 2.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 179.1 100.0 139.10 100.0 200.2 100.0 65.10 100.0 108.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Kreikasta (GR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 30.7 25.6 27.10 32.6 38.1 26.1 29.4 26.5 32.6 38.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2.3 1.9 2.7 3.1 2.6 1.8 2.7 2.4 2.5 2.8
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.10 1.6 2.8 3.2 2.8 1.9 0.9 0.8 1.9 2.1
04. Vilja ja viljatuotteet 1.7 1.4 1.9 2.2 2.5 1.7 1.10 1.7 2.1 2.4
05. Hedelmät ja kasvikset 22.0 18.3 18.2 21.2 25.2 17.3 19.9 17.9 20.0 23.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.3 0.2 0.4 0.4 0.5 0.3 0.4 0.3 0.6 0.6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.4 0.3 0.4 0.4 1.0 0.7 0.2 0.1 0.6 0.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.3 1.9 1.9 2.2 3.7 2.5 3.6 3.2 5.2 6.1
1. Juomat ja tupakka 2.7 2.2 3.3 3.8 2.6 1.7 2.3 2.0 1.2 1.3
11. Juomat 0.10 0.8 1.4 1.6 2.6 1.7 2.3 2.0 0.9 1.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1.8 1.4 1.10 2.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 16.3 13.6 2.4 2.8 2.7 1.9 9.4 8.4 2.4 2.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 16.2 13.5 2.2 2.5 2.1 1.4 9.0 8.1 2.0 2.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.2 0.1 0.3 0.3 0.7 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0 0.0 1.5 1.7 11.5 7.9 11.7 10.5 0.1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0 0.0 1.5 1.7 11.5 7.9 11.7 10.5 0.1 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 4.4 3.7 3.1 3.5 4.8 3.3 4.8 4.2 3.0 3.5
42. Kasviöljyt ja -rasvat 4.4 3.7 3.1 3.5 4.8 3.3 4.8 4.2 3.0 3.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 6.2 5.2 3.4 3.9 5.3 3.6 5.9 5.2 6.5 7.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.6 2.1 1.4 1.6 1.8 1.2 1.3 1.1 2.4 2.7
58. Muovit, valmistetut 2.2 1.8 1.4 1.5 2.0 1.4 3.7 3.2 3.5 4.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 29.3 24.4 27.7 32.3 51.4 35.2 28.8 25.9 22.8 26.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.6 0.5 0.4 0.4 0.5 0.3 0.9 0.8 1.4 1.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.8 0.7 0.9 1.0 1.1 0.7 1.0 0.9 1.2 1.3
66. Kivennäisainetuotteet 9.5 7.9 7.3 8.5 11.1 7.6 9.4 8.4 5.5 6.4
67. Rauta ja teräs 0.1 0.1 0.2 0.2 15.7 10.7 0.3 0.3 0.1 0.0
68. Muut metallit 8.2 6.8 7.1 8.2 11.4 7.8 7.4 6.6 8.6 10.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 10.2 8.4 11.10 13.9 11.8 8.1 9.10 9.0 6.0 7.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 12.4 10.3 7.9 9.2 11.6 7.9 11.7 10.5 10.0 11.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.1 1.7 1.2 1.3 1.6 1.1 0.6 0.5 0.4 0.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.2 0.1 0.3 0.3 0.6 0.4 0.9 0.8 0.4 0.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4.0 3.3 3.8 4.4 4.1 2.8 5.1 4.6 4.5 5.2
78. Moottoriajoneuvot 4.7 3.9 1.3 1.4 3.5 2.4 3.5 3.1 3.4 4.0
79. Muut kuljetusvälineet 0.10 0.8 0.6 0.7 1.1 0.7 1.0 0.9 1.3 1.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 12.3 10.2 5.2 6.0 7.2 4.9 4.7 4.2 4.5 5.3
82. Huonekalut 0.8 0.6 0.2 0.1 0.3 0.2 0.6 0.5 0.4 0.4
84. Vaatteet 1.1 0.9 1.3 1.4 1.5 1.0 0.2 0.2 0.3 0.3
87. Kojeet,mittarit yms. 1.6 1.3 0.9 0.9 0.8 0.5 0.8 0.7 0.7 0.7
89. Muut valmiit tavarat 8.7 7.2 2.4 2.7 4.1 2.8 2.9 2.6 2.9 3.3
9. Muut tavarat 5.9 4.9 3.6 4.1 10.8 7.4 2.7 2.4 2.8 3.2
93. Erittelemätön 5.1 4.2 2.8 3.2 9.10 6.8 2.2 1.9 2.3 2.7
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0.9 0.7 0.8 0.9 0.9 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 119.9 100.0 85.7 100.0 145.6 100.0 110.9 100.0 85.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-toukokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu