Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kreikan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.10.10.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Kreikan kanssa, vienti Kreikkaan ja tuonti Kreikasta vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Elokuussa Kreikka oli USAn 74. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 4 sijaa. Kuukauden 183 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 10.6 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Elokuussa kauppatase Kreikan kanssa oli Yhdysvalloille 48 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Kreikasta supistui 3.6 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 116 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Kreikasta olivat Sitc056 (kasvisvalmisteet ja -säilykkeet), joka edusti 14.4 prosentin osuutta tuonnista, Sitc696 (leikkaamis- ja ruokailuvälineet) 9.6 % sekä Sitc335 (muut kivennäisöljytuotteet) 9.4 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Kreikkaan supistui 20.4 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 68 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc874 (mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet), mikä edusti 15.9 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc571 (eteenipolymeerit alkumuodossa) 6.7 % sekä Sitc288 (muiden epäjalojen metallien romu) 6.5 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-elokuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 1.8 miljardiin dollariin, laskun ollessa 7.2 %. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 871 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 944 miljoonaa dollaria. Vuoden 2019 tammi-elokuun nähden kuluvan vuoden tuonnin arvo väheni 17.7 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc056 (kasvisvalmisteet ja -säilykkeet), arvon ollessa 108 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 173 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla kasvu oli 5.3 % . Maiden välinen alkuvuoden kauppatase oli ylijäämäinen, kun se edellisen vuoden tammi-elokuussa oli jäänyt alijäämäiseksi. Ylijäämää kertyi 73 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Kreikkaan (GR) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4.2 6.3 3.9 3.5 2.6 2.9 1.8 1.9 2.7 3.9
05. Hedelmät ja kasvikset 3.7 5.5 3.4 3.1 2.2 2.5 1.3 1.3 1.8 2.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4.10 7.5 9.9 9.0 9.8 11.0 15.6 16.5 6.4 9.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.1 0.1 3.6 3.3 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0
25. Paperimassa 1.6 2.3 1.4 1.2 1.0 1.1 1.1 1.1 1.2 1.7
28. Malmit ja metalliromu 2.6 3.9 4.5 4.1 7.6 8.5 13.7 14.5 4.4 6.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.1 0.1 0.1 0.1 0.6 0.7 0.1 0.1 0.1 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 16.8 25.4 43.3 39.9 0.2 0.2 36.6 38.7 1.8 2.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.1 0.1 25.7 23.7 0.2 0.1 18.5 19.6 1.8 2.6
34. Kaasut 16.7 25.3 17.7 16.2 0.1 0.0 18.1 19.2 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 13.2 20.0 14.2 13.0 14.4 16.3 9.9 10.5 12.4 18.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.4 0.5 0.3 0.3 2.4 2.6 0.2 0.2 1.7 2.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 7.1 10.6 1.5 1.3 4.4 4.9 3.8 3.9 3.1 4.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.5 0.7 0.5 0.4 0.8 0.8 0.6 0.5 0.6 0.8
57. Muovit, valmistamattomat 3.1 4.6 3.10 3.6 3.3 3.7 3.6 3.7 4.8 7.0
58. Muovit, valmistetut 0.3 0.4 1.6 1.4 0.2 0.1 0.2 0.2 0.5 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.9 2.8 6.3 5.7 3.3 3.7 1.7 1.7 1.7 2.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.5 3.7 4.6 4.2 3.4 3.8 3.5 3.6 3.6 5.3
62. Kumituotteet 0.4 0.6 0.8 0.7 0.5 0.6 0.6 0.6 0.4 0.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.7 0.9 1.2 1.1 0.4 0.4 1.1 1.1 1.3 1.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.4 0.6 0.10 0.8 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1
68. Muut metallit 0.1 0.1 0.1 0.1 0.6 0.7 0.4 0.3 0.7 1.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.7 1.0 1.4 1.2 1.3 1.4 0.9 0.9 0.8 1.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 12.9 19.6 19.10 18.4 45.6 51.8 16.4 17.3 22.7 33.4
71. Voimakoneet ja moottorit 0.8 1.2 1.2 1.1 3.5 4.0 2.6 2.7 1.1 1.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 4.3 6.4 3.9 3.5 3.5 4.0 3.1 3.3 5.1 7.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.3 1.9 6.6 6.1 2.1 2.4 2.2 2.2 3.4 4.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.10 1.4 0.6 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 1.1 1.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.8 1.1 1.5 1.4 2.3 2.5 2.2 2.3 3.10 5.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.4 2.0 2.6 2.4 3.3 3.7 2.5 2.6 2.8 4.1
78. Moottoriajoneuvot 0.5 0.6 0.4 0.3 0.10 1.1 0.5 0.5 1.3 1.9
79. Muut kuljetusvälineet 3.2 4.8 3.4 3.1 29.6 33.6 3.1 3.2 4.1 6.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 9.5 14.3 9.3 8.5 10.6 12.0 7.6 8.0 16.3 23.9
84. Vaatteet 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.6 0.9
87. Kojeet,mittarit yms. 8.2 12.4 6.8 6.2 8.3 9.4 5.0 5.3 11.5 16.9
89. Muut valmiit tavarat 1.1 1.5 2.3 2.0 2.1 2.3 2.2 2.3 4.0 5.9
9. Muut tavarat 2.1 3.1 3.5 3.1 1.8 2.0 3.4 3.6 2.0 2.9
93. Erittelemätön 0.3 0.4 0.5 0.4 0.2 0.2 0.8 0.8 0.2 0.2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1.8 2.7 2.10 2.7 1.6 1.8 2.6 2.7 1.8 2.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 65.10 100.0 108.5 100.0 88.0 100.0 94.4 100.0 67.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Kreikasta (GR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 29.4 26.5 32.6 38.1 30.6 30.7 32.9 30.4 41.5 35.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2.7 2.4 2.5 2.8 3.4 3.3 4.6 4.2 5.7 4.9
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.9 0.8 1.9 2.1 1.9 1.9 2.3 2.1 2.4 2.0
04. Vilja ja viljatuotteet 1.10 1.7 2.1 2.4 1.6 1.5 1.4 1.3 1.10 1.7
05. Hedelmät ja kasvikset 19.9 17.9 20.0 23.4 17.1 17.1 18.9 17.5 22.7 19.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.4 0.3 0.6 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.5 0.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.2 0.1 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.6 0.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.6 3.2 5.2 6.1 5.10 5.9 5.2 4.8 7.9 6.8
1. Juomat ja tupakka 2.3 2.0 1.2 1.3 7.3 7.2 1.1 1.0 1.5 1.2
11. Juomat 2.3 2.0 0.9 1.0 0.8 0.7 1.1 0.9 1.5 1.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.1 0.0 0.3 0.3 6.5 6.5 0.1 0.0 0.1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 9.4 8.4 2.4 2.7 0.9 0.8 18.0 16.6 3.9 3.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 9.0 8.1 2.0 2.3 0.5 0.4 17.6 16.2 3.3 2.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 11.7 10.5 0.1 0.0 0.1 0.0 1.9 1.7 10.9 9.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 11.7 10.5 0.1 0.0 0.1 0.0 1.9 1.7 10.9 9.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 4.8 4.2 3.0 3.5 3.6 3.5 3.4 3.1 3.9 3.3
42. Kasviöljyt ja -rasvat 4.8 4.2 3.0 3.5 3.6 3.5 3.4 3.1 3.9 3.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 5.9 5.2 6.5 7.6 5.6 5.6 7.8 7.2 7.6 6.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 2.1 1.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.3 1.1 2.4 2.7 1.4 1.3 3.4 3.1 2.1 1.8
56. Lannoitteet, valmistetut 0 0.0 0 0.0 1.4 1.3 0 0.0 0 0.0
58. Muovit, valmistetut 3.7 3.2 3.5 4.0 2.3 2.2 3.3 3.0 2.5 2.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 28.8 25.9 22.8 26.6 33.1 33.1 25.1 23.1 31.6 27.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.9 0.8 1.4 1.5 1.7 1.7 1.5 1.4 1.2 1.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.0 0.9 1.2 1.3 1.3 1.2 1.3 1.1 1.5 1.3
66. Kivennäisainetuotteet 9.4 8.4 5.5 6.4 11.0 11.0 3.8 3.5 9.3 8.0
68. Muut metallit 7.4 6.6 8.6 10.0 9.7 9.7 6.4 5.9 7.0 6.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 9.10 9.0 6.0 7.0 9.3 9.2 11.7 10.8 12.1 10.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 11.7 10.5 10.0 11.7 11.9 11.9 9.9 9.1 4.2 3.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.6 0.5 0.4 0.4 1.3 1.2 0.2 0.1 0.2 0.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.9 0.8 0.4 0.4 2.3 2.3 0.3 0.3 0.6 0.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 5.1 4.6 4.5 5.2 4.7 4.7 5.9 5.4 1.9 1.6
78. Moottoriajoneuvot 3.5 3.1 3.4 4.0 2.0 2.0 1.1 0.9 0.1 0.0
79. Muut kuljetusvälineet 1.0 0.9 1.3 1.5 1.3 1.2 1.5 1.4 0.10 0.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 4.7 4.2 4.5 5.3 5.3 5.3 5.8 5.3 6.1 5.2
82. Huonekalut 0.6 0.5 0.4 0.4 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2
84. Vaatteet 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3 0.5 0.4 1.1 0.9
87. Kojeet,mittarit yms. 0.8 0.7 0.7 0.7 0.9 0.8 1.5 1.3 1.9 1.6
89. Muut valmiit tavarat 2.9 2.6 2.9 3.3 3.3 3.3 3.3 3.0 2.6 2.2
9. Muut tavarat 2.7 2.4 2.8 3.2 1.9 1.8 2.8 2.5 4.9 4.2
93. Erittelemätön 2.2 1.9 2.3 2.7 1.3 1.3 2.1 1.9 4.2 3.6
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6 0.7 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 110.9 100.0 85.4 100.0 99.8 100.0 108.2 100.0 115.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu