Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kreikan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2018/8 - 2018/12

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2018 8
%
2018 9
%
2018 10
%
2018 11
%
2018 12
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.10.10.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Kreikkaan (GR) jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.2 1.8 4.4 5.1 8.0 6.5 6.5 6.8 5.2 4.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.4 0.3 0.7 0.7 0.7 0.5 0.1 0.1 0.3 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 1.2 0.9 3.1 3.6 6.6 5.3 4.3 4.5 4.4 3.5
08. Rehuaineet 0 0.0 0.4 0.4 0.4 0.3 1.6 1.6 0 0.0
1. Juomat ja tupakka 0.7 0.5 1.4 1.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.2 0.1
11. Juomat 0.5 0.4 1.4 1.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.2 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 29.1 23.4 12.9 15.1 8.5 6.9 22.5 23.7 21.9 17.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.2 0.1 6.7 7.8 0.2 0.1 12.2 12.9 0.3 0.2
24. Puutavara ja korkki 0.6 0.5 0.2 0.2 0.3 0.2 0.4 0.4 0.4 0.3
25. Paperimassa 1.8 1.4 1.2 1.4 1.4 1.1 0.9 0.9 1.9 1.5
28. Malmit ja metalliromu 26.1 21.0 4.8 5.6 6.5 5.2 8.9 9.4 19.1 15.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 41.9 33.7 7.8 9.1 43.6 35.5 5.1 5.3 30.7 24.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 41.9 33.7 7.8 9.1 43.6 35.5 5.1 5.3 3.1 2.4
34. Kaasut 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0 27.7 22.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 9.0 7.2 13.4 15.7 6.5 5.3 5.7 6.0 13.2 10.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2.8 2.2 6.9 8.0 0.4 0.3 0.3 0.3 4.7 3.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.2 0.9 3.3 3.8 2.8 2.2 1.7 1.7 1.7 1.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.7 0.5 0.7 0.8 0.9 0.7 0.6 0.6 0.7 0.5
57. Muovit, valmistamattomat 2.3 1.8 1.1 1.2 1.1 0.8 1.6 1.7 3.8 3.0
58. Muovit, valmistetut 0.7 0.5 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.3 1.0 1.1 1.2 0.9 0.7 1.0 1.1 2.1 1.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3.7 2.9 3.4 3.9 3.4 2.7 3.2 3.3 4.2 3.4
62. Kumituotteet 0.7 0.6 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.7 0.5 0.10 1.1 1.3 1.1 1.0 1.0 1.9 1.5
66. Kivennäisainetuotteet 0.4 0.3 0.5 0.5 0.5 0.3 0.4 0.4 0.6 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.9 0.7 0.9 1.0 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 19.7 15.8 16.7 19.4 13.8 11.2 12.3 13.0 24.3 19.7
71. Voimakoneet ja moottorit 0.9 0.7 0.10 1.1 0.7 0.6 0.2 0.2 9.6 7.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.8 1.4 1.6 1.8 3.5 2.8 3.0 3.2 3.0 2.4
73. Metalliteollisuuskoneet 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 1.5 1.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.7 2.1 2.3 2.6 1.8 1.5 1.3 1.3 1.8 1.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.4 0.3 1.5 1.7 0.10 0.7 0.8 0.8 0.7 0.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 3.10 3.2 4.9 5.7 1.4 1.1 1.9 1.9 2.4 1.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3.4 2.7 2.0 2.3 3.1 2.5 2.2 2.3 2.6 2.1
78. Moottoriajoneuvot 4.3 3.4 0.6 0.7 0.4 0.3 1.0 1.0 0.8 0.6
79. Muut kuljetusvälineet 2.3 1.8 3.2 3.7 2.0 1.6 2.1 2.2 2.3 1.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 14.5 11.7 23.4 27.3 32.9 26.8 36.6 38.8 19.3 15.6
87. Kojeet,mittarit yms. 12.5 10.0 20.1 23.5 29.6 24.1 33.1 35.0 16.4 13.3
89. Muut valmiit tavarat 1.5 1.2 2.7 3.1 2.7 2.2 3.2 3.4 2.0 1.6
9. Muut tavarat 3.7 2.9 2.5 2.8 5.10 4.8 2.6 2.7 4.6 3.7
93. Erittelemätön 0.4 0.3 0.1 0.1 2.6 2.1 0.1 0.1 1.3 1.0
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 3.4 2.7 2.4 2.7 3.4 2.7 2.6 2.7 3.4 2.7
0-9. Kaikki ryhmät 124.1 100.0 85.5 100.0 122.9 100.0 94.4 100.0 123.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Kreikasta (GR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 30.3 21.6 29.8 21.8 29.2 19.5 35.5 24.1 31.2 23.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 3.2 2.2 3.5 2.5 2.6 1.7 2.8 1.9 3.4 2.5
03. Kala- ja kalavalmisteet 4.7 3.3 3.5 2.5 3.5 2.3 6.6 4.5 4.9 3.7
04. Vilja ja viljatuotteet 1.0 0.7 1.3 0.9 1.3 0.9 1.3 0.8 1.3 0.9
05. Hedelmät ja kasvikset 18.9 13.5 18.6 13.5 18.10 12.7 21.9 14.8 18.6 14.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.7 0.4 0.4 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.5 0.3 0.6 0.4 0.4 0.2 0.4 0.2 0.6 0.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.1 1.4 2.3 1.7 2.5 1.6 2.2 1.4 2.3 1.7
1. Juomat ja tupakka 1.6 1.1 1.10 1.4 5.3 3.5 1.9 1.3 3.4 2.5
11. Juomat 1.6 1.1 1.8 1.3 1.9 1.2 1.2 0.8 1.5 1.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.1 0.0 0.2 0.1 3.4 2.3 0.8 0.5 1.9 1.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 10.4 7.4 12.2 8.9 3.7 2.5 13.8 9.3 5.9 4.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 10.1 7.2 11.8 8.6 3.6 2.4 13.4 9.1 5.7 4.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 16.3 11.6 14.6 10.6 11.3 7.5 8.2 5.5 1.8 1.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 16.3 11.6 14.6 10.6 11.3 7.5 8.2 5.5 1.8 1.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2.4 1.7 4.0 2.9 3.3 2.1 5.9 4.0 3.8 2.8
42. Kasviöljyt ja -rasvat 2.4 1.7 4.0 2.9 3.3 2.1 5.9 4.0 3.8 2.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4.10 3.5 2.9 2.1 3.4 2.3 5.0 3.4 3.6 2.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.1 1.4 0.7 0.5 1.2 0.8 2.3 1.5 1.0 0.7
56. Lannoitteet, valmistetut 0.10 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
58. Muovit, valmistetut 1.6 1.1 1.6 1.2 1.6 1.0 1.9 1.3 2.0 1.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 54.8 39.1 53.9 39.4 69.4 46.4 53.4 36.2 55.8 42.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.5 1.0 0.8 0.6 0.8 0.5 1.2 0.8 1.0 0.7
66. Kivennäisainetuotteet 10.3 7.3 13.6 9.9 6.1 4.1 12.4 8.4 12.1 9.1
67. Rauta ja teräs 15.1 10.8 12.0 8.7 33.7 22.5 14.5 9.8 16.2 12.2
68. Muut metallit 15.8 11.3 18.0 13.1 19.3 12.9 16.5 11.1 18.3 13.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 11.5 8.2 9.2 6.7 9.1 6.1 8.7 5.9 7.7 5.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 8.9 6.3 10.6 7.7 7.8 5.2 12.7 8.6 8.3 6.2
71. Voimakoneet ja moottorit 0.1 0.0 2.2 1.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.5 0.3 0.6 0.4 0.4 0.2 0.1 0.1 0.3 0.2
73. Metalliteollisuuskoneet 0.1 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0 1.8 1.2 0.1 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.6 0.4 1.1 0.8 0.9 0.6 0.5 0.3 0.8 0.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4.9 3.5 3.2 2.3 1.9 1.3 6.3 4.2 2.8 2.0
78. Moottoriajoneuvot 1.9 1.3 1.9 1.3 2.8 1.8 3.1 2.1 2.0 1.5
79. Muut kuljetusvälineet 0.9 0.6 1.0 0.7 1.7 1.1 0.9 0.6 2.3 1.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 5.3 3.8 4.7 3.4 13.4 9.0 9.5 6.4 8.10 6.7
84. Vaatteet 0.6 0.4 0.9 0.6 1.5 0.9 1.6 1.1 1.10 1.4
87. Kojeet,mittarit yms. 0.3 0.2 0.3 0.1 0.3 0.1 2.0 1.4 1.2 0.9
89. Muut valmiit tavarat 3.10 2.8 3.3 2.4 11.4 7.6 5.1 3.5 5.1 3.8
9. Muut tavarat 5.3 3.8 2.7 1.9 3.1 2.0 1.9 1.3 10.4 7.8
93. Erittelemätön 4.6 3.3 1.9 1.4 2.3 1.5 1.0 0.6 9.5 7.1
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 0.7 0.5 0.8 0.5 0.9 0.5 0.9 0.5 0.9 0.6
0-9. Kaikki ryhmät 139.9 100.0 136.9 100.0 149.3 100.0 147.4 100.0 132.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu