Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kreikan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2018/12 - 2019/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2018 12
%
2019 1
%
2019 2
%
2019 3
%
2019 4
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.10.10.00.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Kreikkaan (GR) jaksolla 2018/12 - 2019/4

2018 / 122019 / 12019 / 22019 / 32019 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 5.2 4.2 9.0 9.9 4.7 4.1 4.5 4.7 4.9 4.0
05. Hedelmät ja kasvikset 4.4 3.5 3.10 4.3 3.6 3.1 3.0 3.2 2.10 2.4
08. Rehuaineet 0 0.0 4.2 4.6 0.4 0.3 0.8 0.8 1.1 0.9
1. Juomat ja tupakka 0.2 0.1 0.3 0.3 0.5 0.4 3.1 3.2 0.5 0.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0 0.0 0 0.0 0.2 0.1 2.8 3.0 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 21.9 17.8 9.9 10.9 16.2 14.2 17.3 18.3 17.10 14.8
25. Paperimassa 1.9 1.5 1.10 2.1 1.5 1.3 1.8 1.9 1.1 0.9
28. Malmit ja metalliromu 19.1 15.5 7.2 7.9 13.3 11.7 14.4 15.3 16.1 13.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.3 0.2 0.4 0.4 0.9 0.7 0.4 0.4 0.1 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 30.7 24.9 12.4 13.6 23.7 20.8 4.6 4.8 53.4 44.1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 5.3 5.8 0 0.0 0 0.0 1.5 1.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 3.1 2.4 7.1 7.8 0.2 0.1 4.6 4.8 28.8 23.8
34. Kaasut 27.7 22.5 0 0.0 23.5 20.7 0 0.0 23.2 19.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 13.1 10.6 10.8 11.8 7.1 6.2 11.9 12.6 12.6 10.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 4.7 3.8 4.7 5.1 0.2 0.1 0.6 0.6 5.0 4.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.7 1.3 1.6 1.7 0.6 0.5 4.7 5.0 1.1 0.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.7 0.5 0.7 0.7 0.9 0.7 0.9 1.0 1.5 1.2
57. Muovit, valmistamattomat 3.7 3.0 2.1 2.2 3.3 2.9 3.9 4.1 1.9 1.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2.1 1.7 1.1 1.2 1.3 1.1 1.1 1.1 2.8 2.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.3 3.4 3.6 3.9 3.0 2.6 3.3 3.5 3.0 2.5
62. Kumituotteet 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.4 0.4 0.7 0.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.9 1.5 1.7 1.8 0.9 0.8 1.2 1.3 0.6 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 0.6 0.4 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.5 0.4 0.8 0.8 1.1 0.9 0.7 0.7 1.1 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 24.3 19.7 13.0 14.3 9.4 8.3 17.10 19.0 12.5 10.3
71. Voimakoneet ja moottorit 9.6 7.7 0.4 0.4 0.7 0.6 0.7 0.7 0.4 0.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3.0 2.4 2.7 3.0 1.9 1.6 3.6 3.7 1.10 1.6
73. Metalliteollisuuskoneet 1.5 1.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.6 0.5 0.3 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.8 1.5 1.5 1.6 1.7 1.4 2.4 2.5 1.6 1.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.7 0.5 0.7 0.7 0.6 0.4 1.1 1.1 1.2 1.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.4 1.9 4.5 4.9 1.1 1.0 3.1 3.3 1.3 1.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.6 2.1 2.2 2.4 1.7 1.4 2.3 2.4 2.5 2.0
78. Moottoriajoneuvot 0.8 0.6 0.5 0.5 0.8 0.7 0.5 0.5 1.0 0.8
79. Muut kuljetusvälineet 2.3 1.9 0.8 0.8 1.2 1.0 4.1 4.3 2.6 2.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 19.3 15.6 29.4 32.4 43.4 38.2 29.2 30.9 12.6 10.4
84. Vaatteet 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.7 0.7 0.4 0.3
87. Kojeet,mittarit yms. 16.4 13.3 25.7 28.3 39.7 34.9 23.1 24.5 8.5 7.0
89. Muut valmiit tavarat 2.0 1.6 3.3 3.6 3.2 2.8 4.6 4.9 3.4 2.7
9. Muut tavarat 4.6 3.7 2.7 2.9 5.10 5.2 2.9 3.0 3.9 3.2
93. Erittelemätön 1.3 1.0 0.3 0.2 2.9 2.5 0.4 0.4 0.6 0.5
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 3.4 2.7 2.5 2.7 3.1 2.7 2.5 2.6 3.3 2.7
0-9. Kaikki ryhmät 123.2 100.0 90.7 100.0 113.6 100.0 94.1 100.0 120.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Kreikasta (GR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2018/12 - 2019/4

2018 / 122019 / 12019 / 22019 / 32019 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 31.2 23.4 28.4 20.4 26.2 28.4 33.6 28.7 26.7 22.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 3.4 2.5 1.9 1.3 2.4 2.6 2.7 2.2 1.9 1.5
03. Kala- ja kalavalmisteet 4.9 3.7 2.4 1.7 2.3 2.5 2.9 2.4 3.3 2.8
04. Vilja ja viljatuotteet 1.3 0.9 0.9 0.6 1.1 1.2 1.8 1.5 1.1 0.8
05. Hedelmät ja kasvikset 18.6 14.0 20.1 14.5 17.4 18.8 23.2 19.8 17.8 14.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.4 0.2 0.5 0.3 0.7 0.7 0.4 0.3 0.3 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.6 0.4 0.1 0.0 0.8 0.8 0.7 0.5 0.1 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.3 1.7 2.8 2.0 1.7 1.8 2.3 1.9 2.5 2.0
1. Juomat ja tupakka 3.4 2.5 1.7 1.2 1.3 1.4 5.1 4.3 3.10 3.3
11. Juomat 1.5 1.1 1.3 0.9 1.3 1.4 1.7 1.4 1.7 1.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1.9 1.4 0.4 0.3 0.1 0.0 3.5 2.9 2.3 1.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 5.9 4.4 2.3 1.6 1.6 1.7 3.6 3.0 5.8 4.8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 5.7 4.2 2.1 1.5 1.2 1.2 3.2 2.7 5.6 4.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.8 1.3 0.1 0.0 11.1 12.0 3.6 3.0 3.9 3.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1.8 1.3 0.1 0.0 11.1 12.0 3.6 3.0 3.9 3.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 3.8 2.8 3.6 2.5 2.8 3.0 4.7 4.0 4.9 4.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 3.8 2.8 3.6 2.5 2.8 3.0 4.7 4.0 4.9 4.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 3.6 2.7 4.6 3.3 3.3 3.6 5.8 4.9 3.7 3.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.0 0.7 1.5 1.1 1.5 1.6 1.5 1.2 1.6 1.3
56. Lannoitteet, valmistetut 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.4 1.2 0 0.0
58. Muovit, valmistetut 2.0 1.5 1.8 1.2 1.3 1.4 2.4 2.0 1.4 1.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 55.10 42.1 83.4 60.0 30.9 33.5 45.5 38.8 44.3 37.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.4 0.2 0.6 0.4 0.4 0.4 0.6 0.5 0.4 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.0 0.7 1.4 1.0 1.1 1.1 1.2 1.0 0.9 0.7
66. Kivennäisainetuotteet 12.1 9.1 11.2 8.0 8.6 9.3 12.2 10.3 13.4 11.1
67. Rauta ja teräs 16.2 12.2 38.7 27.8 2.5 2.6 1.7 1.4 0.3 0.2
68. Muut metallit 18.5 13.9 22.2 16.0 11.1 12.0 17.6 15.0 17.1 14.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 7.7 5.8 9.3 6.6 7.5 8.1 12.1 10.3 12.2 10.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 8.3 6.2 6.5 4.6 8.10 9.7 7.9 6.7 14.3 12.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.3 0.2 0.3 0.1 0.4 0.4 0.2 0.2 0.6 0.5
73. Metalliteollisuuskoneet 0.1 0.0 0.9 0.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.8 0.6 0.3 0.2 0.2 0.1 0.7 0.5 1.7 1.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.1 1.8 1.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.2 0.1 0.2 0.1 0.9 0.9 0.3 0.2 0.4 0.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.8 2.0 3.4 2.4 4.10 5.4 4.7 4.0 6.6 5.5
78. Moottoriajoneuvot 2.0 1.5 1.1 0.8 0.2 0.1 0.8 0.6 1.4 1.1
79. Muut kuljetusvälineet 2.3 1.7 0.5 0.3 2.5 2.6 1.3 1.0 1.6 1.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 8.10 6.7 5.10 4.3 3.6 3.9 5.4 4.6 10.5 8.7
82. Huonekalut 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.1 0.1 0.8 0.6
84. Vaatteet 1.10 1.4 2.3 1.6 0.9 0.9 0.10 0.8 0.9 0.7
85. Jalkineet 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.6 0.4 0.6 0.4
87. Kojeet,mittarit yms. 1.2 0.9 0.2 0.1 0.6 0.6 1.6 1.4 3.8 3.1
89. Muut valmiit tavarat 5.1 3.8 3.2 2.2 1.8 1.9 2.2 1.9 4.6 3.8
9. Muut tavarat 10.4 7.8 2.9 2.0 2.7 2.8 2.2 1.8 1.8 1.4
93. Erittelemätön 9.5 7.1 1.9 1.4 1.9 2.0 1.2 1.0 0.9 0.7
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 0.9 0.6 0.9 0.6 0.8 0.8 0.10 0.8 0.9 0.7
0-9. Kaikki ryhmät 132.7 100.0 138.9 100.0 92.1 100.0 117.1 100.0 119.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-huhtikuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu