Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kreikan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/11 - 2020/3

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019/11
%
2019/12
%
2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
Viennistä0.10.20.10.10.1
Tuonnista0.00.10.10.00.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Kreikkaan (GR) jaksolla 2019/11 - 2020/3

2019 / 112019 / 122020 / 12020 / 22020 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 8.9 7.9 5.8 2.5 6.5 3.6 6.2 4.4 4.8 2.4
05. Hedelmät ja kasvikset 6.0 5.4 4.10 2.1 5.8 3.2 4.4 3.1 3.7 1.8
08. Rehuaineet 1.9 1.7 0.2 0.0 0.2 0.1 1.1 0.7 0.8 0.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.7 0.6 0.4 0.2 0.2 0.1 0.4 0.3 0.2 0.1
1. Juomat ja tupakka 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 2.1 1.5 0.9 0.4
11. Juomat 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.5 0.4 0.9 0.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.6 1.1 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 10.1 9.0 11.6 5.0 18.3 10.2 16.1 11.5 20.2 10.0
25. Paperimassa 0.6 0.5 0.8 0.3 1.3 0.7 0.10 0.7 1.4 0.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.8 0.5 0.2 0.1
28. Malmit ja metalliromu 9.3 8.3 9.5 4.1 15.1 8.4 13.6 9.7 17.8 8.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.1 0.1 0.9 0.4 1.4 0.8 0.3 0.2 0.2 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 37.1 33.2 129.1 56.5 98.4 54.9 63.4 45.3 97.2 48.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 37.1 33.2 88.6 38.7 49.4 27.6 63.4 45.3 55.4 27.7
34. Kaasut 0 0.0 40.6 17.8 49.1 27.4 0 0.0 41.8 20.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 6.3 5.6 12.3 5.3 13.2 7.3 18.1 12.9 18.9 9.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.4 0.3 4.4 1.9 5.1 2.8 5.3 3.8 8.6 4.3
53. Väri- ja parkitusaineet 0.3 0.2 0.2 0.1 0.3 0.1 0.1 0.0 0.6 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.1 1.0 3.1 1.3 3.1 1.7 3.4 2.4 1.8 0.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.6 0.5 0.8 0.3 0.7 0.4 0.7 0.4 0.4 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 2.2 1.9 2.1 0.9 2.5 1.4 2.9 2.1 3.4 1.7
58. Muovit, valmistetut 0.2 0.2 0.5 0.2 0.3 0.1 0.6 0.4 0.7 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.7 1.5 1.0 0.4 1.1 0.6 5.2 3.7 3.3 1.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3.6 3.2 3.4 1.5 4.0 2.2 3.2 2.3 2.9 1.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.2 1.1 0.9 0.4 1.3 0.7 0.8 0.5 0.8 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.10 0.8 0.8 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0
66. Kivennäisainetuotteet 0.2 0.2 0.1 0.0 0.3 0.1 0.6 0.4 0.3 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.5 0.4 0.9 0.4 1.9 1.0 0.7 0.5 1.0 0.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 13.7 12.3 47.10 21.0 25.4 14.1 14.4 10.2 41.9 20.9
71. Voimakoneet ja moottorit 0.6 0.5 4.7 2.0 1.2 0.7 0.8 0.5 2.7 1.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3.7 3.3 2.7 1.1 1.2 0.6 2.4 1.7 3.6 1.8
73. Metalliteollisuuskoneet 0.1 0.1 0.4 0.2 0.2 0.1 0.4 0.2 0.9 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.8 2.5 4.6 2.0 1.10 1.1 4.2 3.0 6.6 3.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.1 1.0 1.9 0.8 1.1 0.6 0.7 0.5 1.2 0.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.3 2.1 2.9 1.3 14.6 8.1 1.5 1.0 1.6 0.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.3 1.1 3.8 1.6 3.10 2.2 1.9 1.4 2.5 1.2
78. Moottoriajoneuvot 0.5 0.4 0.5 0.2 0.2 0.1 0.9 0.6 1.6 0.8
79. Muut kuljetusvälineet 1.6 1.4 26.9 11.8 1.3 0.7 1.10 1.4 21.6 10.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 27.3 24.4 13.1 5.7 8.7 4.8 12.7 9.0 7.4 3.7
87. Kojeet,mittarit yms. 24.9 22.2 9.1 4.0 6.7 3.7 10.5 7.4 4.3 2.1
89. Muut valmiit tavarat 1.7 1.5 3.7 1.6 1.4 0.8 1.8 1.2 2.7 1.3
9. Muut tavarat 4.9 4.3 5.7 2.5 4.10 2.8 4.2 3.0 6.3 3.1
93. Erittelemätön 1.9 1.7 0.2 0.0 0.1 0.0 0.4 0.2 1.3 0.6
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind 3.1 2.7 5.6 2.4 4.10 2.7 3.9 2.7 4.10 2.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 111.7 100.0 228.6 100.0 179.1 100.0 139.10 100.0 200.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Kreikasta (GR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/11 - 2020/3

2019 / 112019 / 122020 / 12020 / 22020 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 31.10 32.9 30.6 30.0 30.7 25.6 27.10 32.6 38.1 26.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 1.9 2.7 3.1 2.6 1.8
03. Kala- ja kalavalmisteet 2.5 2.5 3.2 3.1 1.10 1.6 2.8 3.2 2.8 1.9
04. Vilja ja viljatuotteet 1.9 1.9 1.7 1.6 1.7 1.4 1.9 2.2 2.5 1.7
05. Hedelmät ja kasvikset 21.9 22.5 20.4 20.0 22.0 18.3 18.2 21.2 25.2 17.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 1.0 0.7
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.1 3.1 2.4 2.3 2.3 1.9 1.9 2.2 3.7 2.5
1. Juomat ja tupakka 4.4 4.5 1.5 1.4 2.7 2.2 3.3 3.8 2.6 1.7
11. Juomat 2.2 2.2 1.3 1.3 0.10 0.8 1.4 1.6 2.6 1.7
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 2.3 2.3 0.2 0.2 1.8 1.4 1.10 2.2 0.1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.9 2.9 8.3 8.1 16.3 13.6 2.4 2.8 2.7 1.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.5 0.5 6.8 6.6 16.2 13.5 2.2 2.5 2.1 1.4
28. Malmit ja metalliromu 2.2 2.2 1.3 1.2 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.2 0.1 0.4 0.3 0.2 0.1 0.3 0.3 0.7 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.5 1.7 11.5 7.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.5 1.7 11.5 7.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 3.3 3.4 2.7 2.6 4.4 3.7 3.1 3.5 4.8 3.3
42. Kasviöljyt ja -rasvat 3.3 3.4 2.7 2.6 4.4 3.7 3.1 3.5 4.8 3.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4.4 4.5 4.6 4.4 6.2 5.2 3.4 3.9 5.3 3.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.2 0.1 0.7 0.7 0.3 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.6 1.6 2.0 1.9 2.6 2.1 1.4 1.6 1.8 1.2
58. Muovit, valmistetut 1.9 1.9 1.5 1.4 2.2 1.8 1.4 1.5 2.0 1.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 27.8 28.6 29.0 28.4 29.3 24.4 27.7 32.3 51.4 35.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.3 0.2 0.4 0.3 0.6 0.5 0.4 0.4 0.5 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.7 0.7 0.7 0.6 0.8 0.7 0.9 1.0 1.1 0.7
66. Kivennäisainetuotteet 7.1 7.3 9.3 9.1 9.5 7.9 7.3 8.5 11.1 7.6
67. Rauta ja teräs 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 15.7 10.7
68. Muut metallit 8.1 8.3 7.7 7.5 8.2 6.8 7.1 8.2 11.4 7.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 11.4 11.7 11.0 10.8 10.2 8.4 11.10 13.9 11.8 8.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 12.0 12.3 12.7 12.4 12.4 10.3 7.9 9.2 11.6 7.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.8 0.7 1.1 1.1 2.1 1.7 1.2 1.3 1.6 1.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.2 0.2 0.7 0.7 0.2 0.1 0.3 0.3 0.6 0.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4.7 4.8 6.0 5.9 4.0 3.3 3.8 4.4 4.1 2.8
78. Moottoriajoneuvot 5.0 5.1 3.3 3.2 4.7 3.9 1.3 1.4 3.5 2.4
79. Muut kuljetusvälineet 1.1 1.1 1.1 1.1 0.10 0.8 0.6 0.7 1.1 0.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 7.9 8.1 10.3 10.0 12.3 10.2 5.2 6.0 7.2 4.9
82. Huonekalut 0.5 0.5 0.2 0.2 0.8 0.6 0.2 0.1 0.3 0.2
84. Vaatteet 1.5 1.5 1.9 1.8 1.1 0.9 1.3 1.4 1.5 1.0
87. Kojeet,mittarit yms. 0.6 0.5 0.8 0.8 1.6 1.3 0.9 0.9 0.8 0.5
89. Muut valmiit tavarat 5.1 5.2 7.1 6.9 8.7 7.2 2.4 2.7 4.1 2.8
9. Muut tavarat 2.8 2.8 2.7 2.6 5.9 4.9 3.6 4.1 10.8 7.4
93. Erittelemätön 1.8 1.8 1.8 1.7 5.1 4.2 2.8 3.2 9.10 6.8
98. (USA Sitc) Estimate of import items valued under $251 and of other low valued items nonexempt from formal entry 1.0 1.0 0.10 0.9 0.9 0.7 0.8 0.9 0.9 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 97.2 100.0 102.0 100.0 119.9 100.0 85.7 100.0 145.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-maaliskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu