Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Italian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2019 tammi-lokakuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Italiaan (4759) 2019 tammi-lokakuu

2019 1-10
milj. $
2018 1-10
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet610.4 602.3 1.3
00. Elävät eläimet2.1 1.8 12.3
01. Liha ja lihatuotteet29.5 41.5 -28.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat1.5 4.2 -64.8
03. Kala- ja kalavalmisteet46.8 67.4 -30.5
04. Vilja ja viljatuotteet135.5 121.7 11.3
05. Hedelmät ja kasvikset338.7 290.2 16.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.7 0.6 28.7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä1.7 2.1 -17.8
08. Rehuaineet31.10 55.10 -42.9
09. Erinäiset elintarvikkeet22.3 17.3 29.0
1. Juomat ja tupakka90.1 82.9 8.7
11. Juomat54.8 55.8 -1.9
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet35.3 27.1 30.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat1,395.0 1,307.1 6.7
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at26.9 46.10 -42.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet147.2 207.9 -29.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi22.6 19.9 13.6
24. Puutavara ja korkki52.5 67.1 -21.8
25. Paperimassa282.5 281.0 0.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet20.6 22.3 -7.6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat35.5 39.8 -10.9
28. Malmit ja metalliromu773.2 580.8 33.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet34.5 41.7 -17.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta2,873.6 2,989.1 -3.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.235.3 345.3 -31.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet2,345.3 2,590.2 -9.5
34. Kaasut293.1 53.8 445.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat1.7 7.2 -77.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.2 0.4 -47.7
42. Kasviöljyt ja -rasvat1.2 6.7 -82.9
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.4 0.3 44.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet5,477.3 4,587.1 19.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet237.8 226.9 4.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet40.4 52.2 -22.6
53. Väri- ja parkitusaineet29.9 27.4 8.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet4,372.2 3,476.0 25.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet60.4 69.5 -13.2
56. Lannoitteet, valmistetut9.7 2.3 321.7
57. Muovit, valmistamattomat257.6 223.2 15.4
58. Muovit, valmistetut67.2 88.5 -24.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet402.6 421.5 -4.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan1,784.1 1,935.7 -7.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat118.3 157.5 -24.9
62. Kumituotteet36.4 31.5 15.7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut14.1 15.1 -7.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä219.3 260.5 -15.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet65.6 67.8 -3.3
66. Kivennäisainetuotteet416.1 369.10 12.5
67. Rauta ja teräs76.9 196.7 -60.9
68. Muut metallit599.7 587.6 2.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista238.2 249.4 -4.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet5,015.1 5,274.4 -4.9
71. Voimakoneet ja moottorit981.6 842.3 16.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet384.1 495.2 -22.4
73. Metalliteollisuuskoneet67.3 87.5 -23.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet560.4 544.8 2.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet180.4 167.4 7.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet299.2 272.7 9.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet605.3 580.4 4.3
78. Moottoriajoneuvot502.9 634.8 -20.8
79. Muut kuljetusvälineet1,434.2 1,649.6 -13.1
8. Erinäiset valmiit tavarat1,828.9 1,799.3 1.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet13.9 14.7 -5.1
82. Huonekalut22.10 31.0 -26.0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.15.5 18.1 -14.5
84. Vaatteet85.2 80.6 5.7
85. Jalkineet9.7 14.0 -31.2
87. Kojeet,mittarit yms.667.4 667.3 0.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot136.9 132.8 3.0
89. Muut valmiit tavarat877.7 841.1 4.3
9. Muut tavarat1,025.8 765.5 34.0
93. Erittelemätön85.6 58.6 45.9
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.7 0.2 467.9
97. Kulta, ei monetaarinen489.1 277.9 76.0
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND448.8 425.8 5.4
Kaikki ryhmät yhteensä20,101.5 19,350.1 3.9

Lähde: Tulli

Taulukko: Tuonti Italiasta (4759) Yhdysvaltoihin 2019 tammi-lokakuu

2019 1-10
milj. $
2018 1-10
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet1,780.9 1,593.3 11.8
00. Elävät eläimet1.5 0.3 413.3
01. Liha ja lihatuotteet119.2 113.5 5.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat340.5 274.2 24.2
03. Kala- ja kalavalmisteet9.10 10.4 -4.6
04. Vilja ja viljatuotteet472.3 422.8 11.7
05. Hedelmät ja kasvikset254.9 223.1 14.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja22.6 21.5 4.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä157.3 144.5 8.8
08. Rehuaineet22.5 14.7 53.4
09. Erinäiset elintarvikkeet380.5 368.6 3.2
1. Juomat ja tupakka2,187.4 2,126.2 2.9
11. Juomat2,183.2 2,124.4 2.8
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet4.3 1.8 139.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat210.4 219.6 -4.2
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.3 0.2 80.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.3 0.2 50.9
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi27.4 22.4 22.4
24. Puutavara ja korkki20.6 20.8 -0.9
25. Paperimassa0.7 0.2 465.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet7.8 7.2 7.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat31.7 58.9 -46.2
28. Malmit ja metalliromu41.5 34.4 20.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet80.5 75.7 6.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta1,118.8 1,063.6 5.2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.2.9 0.1 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet1,116.0 1,063.5 4.9
34. Kaasut0.1 0.1 -26.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat457.3 471.7 -3.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.2 0.3 -10.4
42. Kasviöljyt ja -rasvat456.7 469.5 -2.7
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.4 2.1 -81.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet9,695.7 7,211.1 34.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet554.4 650.5 -14.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet47.2 82.3 -42.7
53. Väri- ja parkitusaineet82.3 81.6 0.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet7,356.2 4,720.9 55.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet867.1 858.8 1.0
56. Lannoitteet, valmistetut5.3 7.8 -33.0
57. Muovit, valmistamattomat211.8 249.2 -15.0
58. Muovit, valmistetut235.6 223.9 5.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet336.4 336.7 -0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan4,803.2 4,884.4 -1.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat185.1 191.8 -3.5
62. Kumituotteet287.4 283.7 1.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut109.5 115.6 -5.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä173.8 210.3 -17.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet498.5 507.9 -1.9
66. Kivennäisainetuotteet1,150.7 1,307.3 -12.0
67. Rauta ja teräs806.5 872.6 -7.6
68. Muut metallit548.3 384.1 42.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista1,043.8 1,011.4 3.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet16,531.7 17,400.6 -5.0
71. Voimakoneet ja moottorit1,646.9 1,750.3 -5.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet2,626.8 2,408.7 9.1
73. Metalliteollisuuskoneet683.9 597.1 14.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet4,528.8 4,304.8 5.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet167.1 150.8 10.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet286.9 284.0 1.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet1,209.8 1,187.3 1.9
78. Moottoriajoneuvot3,533.3 4,619.6 -23.5
79. Muut kuljetusvälineet1,848.5 2,098.4 -11.9
8. Erinäiset valmiit tavarat9,527.7 8,912.7 6.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet146.9 148.1 -0.8
82. Huonekalut1,036.7 1,039.7 -0.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1,006.3 924.9 8.8
84. Vaatteet1,534.1 1,470.3 4.3
85. Jalkineet1,301.4 1,253.6 3.8
87. Kojeet,mittarit yms.526.3 535.9 -1.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot1,034.9 1,015.6 1.9
89. Muut valmiit tavarat2,941.4 2,525.1 16.5
9. Muut tavarat1,601.4 1,510.1 6.0
93. Erittelemätön1,106.9 1,040.1 6.4
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.3 1.1 -79.8
97. Kulta, ei monetaarinen2.2 2.4 -10.8
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY487.9 465.9 4.7
Kaikki ryhmät yhteensä47,914.0 45,392.9 5.6

Lähde: Tulli

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu