Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Italian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/6 - 2019/10

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 6
%
2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
2019 10
%
Viennistä1.51.31.51.71.5
Tuonnista2.22.52.22.22.3
Tavaroiden ulkomaankaupasta1.92.11.92.01.9

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Italiaan (IT) jaksolla 2019/6 - 2019/10

2019 / 62019 / 72019 / 82019 / 92019 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 46.5 2.2 44.3 2.5 58.10 2.9 76.4 3.4 100.5 4.8
01. Liha ja lihatuotteet 3.4 0.2 2.5 0.1 3.8 0.2 4.9 0.2 0.4 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.9 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 5.3 0.3 5.1 0.3 3.10 0.2 6.6 0.3 7.4 0.4
04. Vilja ja viljatuotteet 6.2 0.3 8.3 0.5 15.1 0.7 40.6 1.8 17.6 0.8
05. Hedelmät ja kasvikset 27.0 1.3 24.0 1.3 29.4 1.4 20.7 0.9 71.4 3.4
08. Rehuaineet 2.8 0.1 0.5 0.0 2.8 0.1 0.4 0.0 0.8 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.6 0.1 3.7 0.2 3.5 0.2 2.9 0.1 1.7 0.1
1. Juomat ja tupakka 1.6 0.1 8.6 0.5 4.2 0.2 12.3 0.5 3.0 0.1
11. Juomat 1.6 0.1 7.9 0.4 4.2 0.2 10.9 0.5 3.0 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.1 0.0 0.7 0.0 0 0.0 1.4 0.1 0.1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 106.6 5.1 144.2 8.1 174.9 8.6 150.3 6.6 176.2 8.5
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 2.8 0.1 2.2 0.1 1.8 0.1 0.7 0.0 2.5 0.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 17.10 0.9 1.1 0.1 7.5 0.4 39.5 1.7 24.3 1.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2.1 0.1 2.5 0.1 3.3 0.2 1.9 0.1 1.7 0.1
24. Puutavara ja korkki 4.1 0.2 1.6 0.1 4.5 0.2 5.0 0.2 4.10 0.2
25. Paperimassa 24.5 1.2 22.5 1.3 28.3 1.4 23.6 1.0 32.9 1.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2.3 0.1 1.3 0.1 2.5 0.1 2.2 0.1 2.2 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 4.6 0.2 2.6 0.1 4.2 0.2 2.9 0.1 3.0 0.1
28. Malmit ja metalliromu 45.5 2.2 107.10 6.0 120.8 5.9 71.3 3.1 101.2 4.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3.3 0.2 2.8 0.2 2.5 0.1 3.7 0.2 3.8 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 326.4 15.7 299.4 16.8 245.2 12.1 324.2 14.3 292.8 14.1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 25.7 1.2 26.4 1.5 8.7 0.4 21.7 1.0 25.4 1.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 290.10 14.0 231.3 13.0 212.7 10.5 245.1 10.8 245.6 11.8
34. Kaasut 9.8 0.5 41.8 2.3 23.9 1.2 57.4 2.5 21.9 1.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 659.7 31.8 401.7 22.5 567.2 27.9 591.10 26.1 546.9 26.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 18.8 0.9 17.3 1.0 23.3 1.1 19.1 0.8 22.8 1.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.4 0.2 5.8 0.3 4.9 0.2 2.5 0.1 2.9 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 5.1 0.2 3.2 0.2 3.7 0.2 2.2 0.1 2.9 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 544.1 26.2 311.3 17.4 456.4 22.4 486.8 21.4 443.9 21.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 6.5 0.3 5.10 0.3 5.8 0.3 4.8 0.2 5.9 0.3
57. Muovit, valmistamattomat 26.9 1.3 19.3 1.1 24.6 1.2 24.7 1.1 24.1 1.2
58. Muovit, valmistetut 7.9 0.4 5.1 0.3 4.1 0.2 6.5 0.3 5.8 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 47.2 2.3 33.10 1.9 44.5 2.2 45.7 2.0 38.3 1.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 158.6 7.6 162.8 9.1 162.2 8.0 127.7 5.6 173.6 8.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 11.2 0.5 6.9 0.4 18.0 0.9 9.8 0.4 10.8 0.5
62. Kumituotteet 5.1 0.2 3.4 0.2 3.7 0.2 3.4 0.1 3.1 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.7 0.1 1.3 0.1 1.6 0.1 1.4 0.1 1.5 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 20.3 1.0 19.7 1.1 18.6 0.9 19.5 0.9 24.10 1.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 6.7 0.3 6.9 0.4 7.10 0.4 7.5 0.3 6.0 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 31.2 1.5 40.5 2.3 25.9 1.3 30.3 1.3 44.3 2.1
67. Rauta ja teräs 7.7 0.4 6.10 0.4 7.1 0.3 8.2 0.4 7.2 0.3
68. Muut metallit 53.0 2.6 55.1 3.1 56.1 2.8 25.1 1.1 47.6 2.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 22.1 1.1 22.4 1.3 23.6 1.2 22.8 1.0 28.5 1.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 507.8 24.5 454.3 25.5 522.0 25.7 666.3 29.3 452.3 21.8
71. Voimakoneet ja moottorit 128.0 6.2 94.4 5.3 111.5 5.5 126.0 5.5 87.9 4.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 38.2 1.8 31.7 1.8 31.6 1.6 29.8 1.3 31.2 1.5
73. Metalliteollisuuskoneet 8.6 0.4 4.9 0.3 8.0 0.4 6.8 0.3 8.4 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 48.8 2.3 57.7 3.2 61.5 3.0 56.3 2.5 63.10 3.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 24.4 1.2 19.4 1.1 18.2 0.9 16.4 0.7 15.1 0.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 31.7 1.5 30.5 1.7 24.5 1.2 27.6 1.2 34.3 1.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 75.1 3.6 53.9 3.0 56.10 2.8 60.9 2.7 62.1 3.0
78. Moottoriajoneuvot 61.6 3.0 46.9 2.6 55.7 2.7 47.3 2.1 38.5 1.9
79. Muut kuljetusvälineet 91.8 4.4 115.2 6.5 154.4 7.6 295.6 13.0 111.1 5.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 177.3 8.5 144.8 8.1 148.8 7.3 184.6 8.1 175.3 8.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.7 0.1 0.7 0.0 1.8 0.1 1.5 0.1 1.5 0.1
82. Huonekalut 2.8 0.1 1.7 0.1 2.4 0.1 1.6 0.1 2.0 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.5 0.1 1.9 0.1 1.8 0.1 1.6 0.1 1.3 0.1
84. Vaatteet 8.6 0.4 8.4 0.5 8.7 0.4 10.4 0.5 9.10 0.5
85. Jalkineet 1.5 0.1 0.8 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0 0.10 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 74.4 3.6 64.1 3.6 60.0 2.9 71.0 3.1 67.6 3.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 18.5 0.9 10.9 0.6 10.7 0.5 12.3 0.5 13.2 0.6
89. Muut valmiit tavarat 68.6 3.3 56.6 3.2 62.8 3.1 85.6 3.8 78.9 3.8
9. Muut tavarat 92.1 4.4 123.9 6.9 150.5 7.4 138.4 6.1 155.3 7.5
93. Erittelemätön 7.1 0.3 7.1 0.4 13.0 0.6 12.9 0.6 20.6 1.0
97. Kulta, ei monetaarinen 38.4 1.8 76.9 4.3 91.8 4.5 76.9 3.4 87.1 4.2
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 46.5 2.2 39.7 2.2 45.7 2.2 48.4 2.1 47.3 2.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2,076.6 100.0 1,783.6 100.0 2,033.7 100.0 2,272.1 100.0 2,075.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Italiasta (IT) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/6 - 2019/10

2019 / 62019 / 72019 / 82019 / 92019 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 165.7 3.6 189.5 3.5 198.3 4.1 189.8 4.2 216.3 4.4
01. Liha ja lihatuotteet 12.7 0.3 14.6 0.3 11.0 0.2 12.6 0.3 16.7 0.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 34.0 0.7 33.8 0.6 46.0 0.9 44.9 1.0 32.1 0.6
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.3 0.0 0.7 0.0 1.1 0.0 0.9 0.0 1.5 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 38.8 0.8 49.8 0.9 53.6 1.1 51.9 1.2 66.7 1.3
05. Hedelmät ja kasvikset 23.1 0.5 24.7 0.5 23.4 0.5 23.1 0.5 30.7 0.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1.8 0.0 2.4 0.0 3.1 0.1 2.4 0.1 3.1 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 14.6 0.3 16.8 0.3 18.9 0.4 17.8 0.4 19.3 0.4
08. Rehuaineet 1.9 0.0 2.5 0.0 2.7 0.1 2.3 0.1 2.7 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 37.7 0.8 44.3 0.8 38.8 0.8 33.9 0.8 43.7 0.9
1. Juomat ja tupakka 223.6 4.8 226.5 4.1 219.4 4.5 208.2 4.6 259.6 5.2
11. Juomat 223.4 4.8 224.4 4.1 218.2 4.5 208.2 4.6 259.2 5.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.2 0.0 2.2 0.0 1.3 0.0 0 0.0 0.4 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 18.6 0.4 20.1 0.4 20.1 0.4 17.9 0.4 19.8 0.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2.7 0.1 2.7 0.0 2.6 0.1 2.2 0.0 3.2 0.1
24. Puutavara ja korkki 1.4 0.0 3.0 0.1 2.2 0.0 2.2 0.0 1.1 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.4 0.0 1.4 0.0 1.1 0.0 0.6 0.0 0.8 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2.7 0.1 2.4 0.0 2.6 0.1 2.8 0.1 3.5 0.1
28. Malmit ja metalliromu 4.5 0.1 1.5 0.0 4.5 0.1 2.8 0.1 3.2 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 7.0 0.2 9.3 0.2 7.3 0.1 7.4 0.2 8.4 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 71.7 1.5 160.1 2.9 55.6 1.1 114.1 2.5 76.9 1.6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0 2.6 0.1 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 71.7 1.5 160.1 2.9 55.6 1.1 111.6 2.5 76.9 1.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 44.5 1.0 50.8 0.9 46.3 1.0 48.5 1.1 51.5 1.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 44.4 1.0 50.7 0.9 46.2 1.0 48.4 1.1 51.5 1.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 981.6 21.1 1,158.3 21.1 1,030.7 21.2 1,334.5 29.7 789.8 15.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 59.3 1.3 68.6 1.3 48.1 1.0 41.5 0.9 54.7 1.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 5.9 0.1 3.10 0.1 4.6 0.1 3.1 0.1 4.2 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 8.9 0.2 9.7 0.2 8.8 0.2 5.9 0.1 8.2 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 740.6 15.9 894.8 16.3 787.7 16.2 1,145.1 25.5 562.7 11.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 85.1 1.8 98.2 1.8 96.1 2.0 75.4 1.7 80.6 1.6
56. Lannoitteet, valmistetut 0.5 0.0 1.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 23.10 0.5 18.4 0.3 21.2 0.4 17.8 0.4 22.7 0.5
58. Muovit, valmistetut 21.9 0.5 29.1 0.5 26.9 0.6 17.8 0.4 21.4 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 35.8 0.8 34.9 0.6 37.3 0.8 28.4 0.6 35.5 0.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 456.4 9.8 575.8 10.5 467.5 9.6 404.9 9.0 461.6 9.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 16.2 0.3 23.9 0.4 18.5 0.4 14.7 0.3 17.1 0.3
62. Kumituotteet 24.3 0.5 37.5 0.7 29.8 0.6 24.5 0.5 28.10 0.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 10.0 0.2 14.2 0.3 13.6 0.3 8.7 0.2 9.8 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 17.5 0.4 22.1 0.4 19.4 0.4 15.7 0.3 19.6 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 47.6 1.0 58.1 1.1 48.2 1.0 36.4 0.8 48.6 1.0
66. Kivennäisainetuotteet 118.1 2.5 140.1 2.6 121.2 2.5 103.8 2.3 106.7 2.2
67. Rauta ja teräs 83.3 1.8 78.10 1.4 64.1 1.3 50.8 1.1 62.6 1.3
68. Muut metallit 34.3 0.7 83.9 1.5 37.8 0.8 66.4 1.5 60.6 1.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 105.4 2.3 117.6 2.1 115.2 2.4 84.2 1.9 107.9 2.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,576.8 34.0 1,819.2 33.2 1,734.0 35.7 1,252.2 27.9 1,696.8 34.3
71. Voimakoneet ja moottorit 149.7 3.2 162.10 3.0 159.9 3.3 130.2 2.9 166.2 3.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 288.8 6.2 342.8 6.3 270.1 5.6 214.1 4.8 210.9 4.3
73. Metalliteollisuuskoneet 70.9 1.5 93.1 1.7 82.3 1.7 45.0 1.0 65.3 1.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 408.2 8.8 516.8 9.4 485.5 10.0 376.8 8.4 426.5 8.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 18.9 0.4 21.8 0.4 20.9 0.4 16.3 0.4 17.7 0.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 29.5 0.6 30.3 0.6 30.5 0.6 26.1 0.6 28.6 0.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 111.5 2.4 136.10 2.5 133.8 2.8 109.9 2.4 143.1 2.9
78. Moottoriajoneuvot 369.3 8.0 370.8 6.8 387.4 8.0 193.3 4.3 460.3 9.3
79. Muut kuljetusvälineet 130.5 2.8 143.10 2.6 164.0 3.4 140.9 3.1 178.8 3.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 948.1 20.4 1,066.10 19.5 921.6 19.0 812.6 18.1 1,237.8 25.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 16.5 0.4 15.8 0.3 17.1 0.4 12.9 0.3 16.5 0.3
82. Huonekalut 100.3 2.2 128.6 2.3 118.4 2.4 94.2 2.1 92.4 1.9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 101.4 2.2 102.8 1.9 90.9 1.9 98.0 2.2 114.3 2.3
84. Vaatteet 157.10 3.4 182.8 3.3 157.3 3.2 144.5 3.2 161.5 3.3
85. Jalkineet 146.2 3.1 164.9 3.0 130.2 2.7 96.2 2.1 128.7 2.6
87. Kojeet,mittarit yms. 53.2 1.1 61.3 1.1 50.9 1.0 50.10 1.1 52.9 1.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 126.8 2.7 94.0 1.7 69.3 1.4 95.2 2.1 97.7 2.0
89. Muut valmiit tavarat 246.1 5.3 317.1 5.8 287.8 5.9 220.9 4.9 574.0 11.6
9. Muut tavarat 156.9 3.4 214.2 3.9 160.10 3.3 104.1 2.3 142.3 2.9
93. Erittelemätön 108.1 2.3 160.6 2.9 112.6 2.3 57.6 1.3 88.0 1.8
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 48.6 1.0 53.4 1.0 47.5 1.0 45.8 1.0 54.1 1.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 4,643.5 100.0 5,481.1 100.0 4,854.1 100.0 4,486.5 100.0 4,951.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-lokakuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu