Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Italian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2018/8 - 2018/12

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2018 8
%
2018 9
%
2018 10
%
2018 11
%
2018 12
%
Viennistä1.31.51.41.21.4
Tuonnista2.11.82.12.12.4
Tavaroiden ulkomaankaupasta1.81.71.91.72.0

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Italiaan (IT) jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 82.1 4.5 72.2 3.5 88.9 4.2 56.0 3.4 105.7 5.8
01. Liha ja lihatuotteet 5.4 0.3 6.0 0.3 0.9 0.0 2.8 0.2 8.3 0.5
03. Kala- ja kalavalmisteet 7.9 0.4 12.0 0.6 8.0 0.4 4.9 0.3 10.9 0.6
04. Vilja ja viljatuotteet 21.7 1.2 28.4 1.4 16.6 0.8 5.3 0.3 39.10 2.2
05. Hedelmät ja kasvikset 12.8 0.7 22.8 1.1 60.9 2.9 40.5 2.5 45.2 2.5
08. Rehuaineet 32.1 1.8 0.4 0.0 1.0 0.0 0.9 0.1 0.5 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.9 0.1 2.1 0.1 1.1 0.1 1.1 0.1 0.9 0.0
1. Juomat ja tupakka 4.4 0.2 13.7 0.7 7.9 0.4 2.4 0.1 3.1 0.2
11. Juomat 4.4 0.2 12.2 0.6 7.1 0.3 2.4 0.1 0.8 0.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0 0.0 1.6 0.1 0.8 0.0 0.1 0.0 2.3 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 175.9 9.7 139.10 6.7 158.4 7.4 169.7 10.4 142.9 7.8
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 1.0 0.1 5.5 0.3 6.6 0.3 5.3 0.3 2.3 0.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 42.6 2.4 36.8 1.8 45.4 2.1 80.3 4.9 38.2 2.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.6 0.1 1.8 0.1 1.8 0.1 1.6 0.1 1.7 0.1
24. Puutavara ja korkki 4.3 0.2 4.1 0.2 8.5 0.4 4.0 0.2 6.6 0.4
25. Paperimassa 37.4 2.1 32.9 1.6 22.3 1.0 17.2 1.0 26.4 1.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.10 0.1 1.4 0.1 2.3 0.1 2.5 0.1 1.4 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 5.7 0.3 3.2 0.1 4.7 0.2 2.4 0.1 2.4 0.1
28. Malmit ja metalliromu 79.2 4.4 51.4 2.5 61.4 2.9 46.10 2.9 59.1 3.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2.6 0.1 3.2 0.2 5.7 0.3 9.7 0.6 5.2 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 260.8 14.4 247.7 11.9 341.3 16.0 137.7 8.4 154.1 8.5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 35.8 2.0 10.4 0.5 46.7 2.2 29.9 1.8 22.2 1.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 225.1 12.5 225.10 10.8 251.7 11.8 107.9 6.6 84.3 4.6
34. Kaasut 0 0.0 11.4 0.5 42.10 2.0 0 0.0 47.8 2.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.2 0.0 5.3 0.2 0.2 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.2 0.0 5.2 0.2 0.2 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 459.7 25.4 680.9 32.6 483.8 22.7 353.6 21.6 581.9 32.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 25.0 1.4 23.7 1.1 41.4 1.9 15.3 0.9 10.9 0.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.8 0.2 2.7 0.1 15.4 0.7 6.1 0.4 1.9 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 3.5 0.2 1.9 0.1 2.5 0.1 1.7 0.1 2.1 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 346.8 19.2 580.6 27.8 351.4 16.5 256.2 15.6 490.6 26.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 7.1 0.4 4.9 0.2 5.2 0.2 4.2 0.3 5.6 0.3
56. Lannoitteet, valmistetut 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 25.4 1.4 23.1 1.1 21.6 1.0 21.10 1.3 25.3 1.4
58. Muovit, valmistetut 8.0 0.4 5.7 0.3 7.2 0.3 5.7 0.3 6.7 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 40.5 2.2 38.6 1.8 39.3 1.8 42.3 2.6 39.1 2.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 172.9 9.6 205.10 9.9 166.4 7.8 234.4 14.3 137.8 7.6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 21.2 1.2 15.7 0.7 15.4 0.7 14.10 0.9 18.8 1.0
62. Kumituotteet 3.3 0.2 2.8 0.1 3.7 0.2 3.3 0.2 4.2 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2.1 0.1 1.2 0.1 1.7 0.1 0.6 0.0 1.6 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 25.6 1.4 29.4 1.4 29.4 1.4 19.7 1.2 25.3 1.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 6.7 0.4 6.5 0.3 7.7 0.4 5.4 0.3 4.10 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 28.3 1.6 35.5 1.7 36.7 1.7 45.7 2.8 28.6 1.6
67. Rauta ja teräs 10.7 0.6 11.2 0.5 9.1 0.4 7.8 0.5 6.10 0.4
68. Muut metallit 53.5 3.0 78.2 3.7 35.3 1.7 116.10 7.1 30.4 1.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 21.8 1.2 26.1 1.2 27.9 1.3 20.6 1.3 17.5 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 438.8 24.3 455.2 21.8 635.1 29.8 439.9 26.9 480.8 26.4
71. Voimakoneet ja moottorit 65.8 3.6 64.8 3.1 72.1 3.4 55.10 3.4 80.5 4.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 39.1 2.2 42.10 2.1 62.6 2.9 33.7 2.1 56.3 3.1
73. Metalliteollisuuskoneet 6.6 0.4 5.4 0.3 17.2 0.8 6.5 0.4 9.1 0.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 49.3 2.7 48.6 2.3 54.4 2.6 49.3 3.0 46.1 2.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 9.5 0.5 22.7 1.1 13.1 0.6 13.6 0.8 17.8 1.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 26.9 1.5 37.1 1.8 26.5 1.2 27.4 1.7 34.9 1.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 56.0 3.1 57.1 2.7 50.7 2.4 55.2 3.4 64.8 3.6
78. Moottoriajoneuvot 68.3 3.8 66.6 3.2 65.5 3.1 62.7 3.8 47.1 2.6
79. Muut kuljetusvälineet 117.5 6.5 110.3 5.3 273.4 12.8 135.9 8.3 124.7 6.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 137.7 7.6 197.7 9.5 168.8 7.9 184.10 11.3 150.6 8.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.1 0.1 1.0 0.0 1.7 0.1 1.5 0.1 1.2 0.1
82. Huonekalut 2.5 0.1 3.4 0.2 2.4 0.1 1.7 0.1 1.7 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 3.6 0.2 0.9 0.0 1.1 0.1 1.1 0.1 1.1 0.1
84. Vaatteet 6.7 0.4 9.3 0.4 10.6 0.5 10.1 0.6 9.6 0.5
85. Jalkineet 1.2 0.1 0.9 0.0 4.5 0.2 0.7 0.0 3.1 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 59.8 3.3 69.4 3.3 68.4 3.2 69.1 4.2 61.5 3.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 12.5 0.7 16.2 0.8 14.5 0.7 11.7 0.7 9.4 0.5
89. Muut valmiit tavarat 50.6 2.8 96.10 4.6 65.8 3.1 89.5 5.5 63.3 3.5
9. Muut tavarat 74.8 4.1 69.7 3.3 77.9 3.7 59.3 3.6 63.8 3.5
93. Erittelemätön 6.0 0.3 7.1 0.3 7.7 0.4 4.6 0.3 5.1 0.3
97. Kulta, ei monetaarinen 28.4 1.6 15.1 0.7 25.0 1.2 22.7 1.4 18.4 1.0
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 40.3 2.2 47.2 2.3 44.10 2.1 32.1 2.0 40.3 2.2
0-9. Kaikki ryhmät 1,806.7 100.0 2,087.9 100.0 2,128.1 100.0 1,637.9 100.0 1,820.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Italiasta (IT) Yhdysvaltoihin jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 165.4 3.5 132.7 3.5 205.3 4.0 169.7 3.8 184.8 3.7
01. Liha ja lihatuotteet 10.6 0.2 12.4 0.3 15.0 0.3 13.6 0.3 11.2 0.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 23.6 0.5 25.7 0.7 33.2 0.7 28.8 0.6 32.9 0.7
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.1 0.0 0.3 0.0 1.5 0.0 1.2 0.0 0.8 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 49.2 1.0 35.6 0.9 57.3 1.1 43.6 1.0 47.7 1.0
05. Hedelmät ja kasvikset 18.0 0.4 12.8 0.3 27.3 0.5 28.2 0.6 31.5 0.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1.8 0.0 1.2 0.0 3.3 0.1 2.1 0.0 2.4 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 19.0 0.4 12.4 0.3 21.8 0.4 14.6 0.3 15.7 0.3
08. Rehuaineet 1.6 0.0 1.2 0.0 1.7 0.0 2.1 0.0 2.1 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 40.9 0.9 31.5 0.8 44.5 0.9 36.1 0.8 40.7 0.8
1. Juomat ja tupakka 212.4 4.5 178.4 4.7 252.5 5.0 211.3 4.8 229.1 4.6
11. Juomat 212.4 4.4 178.2 4.7 252.4 5.0 210.6 4.7 227.9 4.6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.1 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.7 0.0 1.2 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 21.8 0.5 14.8 0.4 23.3 0.5 21.3 0.5 25.1 0.5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2.6 0.1 2.5 0.1 2.10 0.1 2.7 0.1 2.0 0.0
24. Puutavara ja korkki 3.4 0.1 0.8 0.0 2.2 0.0 1.9 0.0 2.3 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.1 0.0 0.8 0.0 1.1 0.0 1.0 0.0 1.7 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 3.6 0.1 3.8 0.1 5.6 0.1 5.8 0.1 5.5 0.1
28. Malmit ja metalliromu 4.3 0.1 0.8 0.0 4.6 0.1 2.4 0.1 4.6 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 6.9 0.1 6.2 0.2 7.0 0.1 7.7 0.2 9.2 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 129.5 2.7 197.7 5.2 93.4 1.8 6.9 0.2 98.4 2.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 129.5 2.7 197.7 5.2 93.4 1.8 6.9 0.2 98.4 2.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 49.1 1.0 37.10 1.0 50.0 1.0 44.9 1.0 49.8 1.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 48.10 1.0 37.10 1.0 50.0 1.0 44.9 1.0 49.8 1.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 677.0 14.2 567.4 15.0 886.5 17.5 732.1 16.5 828.6 16.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 69.9 1.5 39.2 1.0 63.5 1.2 53.1 1.2 56.9 1.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 5.1 0.1 3.0 0.1 4.9 0.1 4.2 0.1 4.3 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 10.10 0.2 5.5 0.1 7.9 0.2 7.1 0.2 8.1 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 397.1 8.3 383.2 10.1 630.8 12.4 515.6 11.6 591.2 12.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 101.4 2.1 67.9 1.8 94.0 1.9 81.0 1.8 82.10 1.7
56. Lannoitteet, valmistetut 0.4 0.0 0.8 0.0 0.10 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 27.7 0.6 17.10 0.5 29.1 0.6 19.7 0.4 27.2 0.5
58. Muovit, valmistetut 26.7 0.6 17.7 0.5 22.3 0.4 21.6 0.5 21.0 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 38.1 0.8 32.6 0.9 33.4 0.7 29.6 0.7 36.9 0.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 558.3 11.7 368.2 9.7 504.7 9.9 489.5 11.0 508.2 10.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 22.6 0.5 10.5 0.3 17.9 0.4 19.4 0.4 20.3 0.4
62. Kumituotteet 31.3 0.7 23.5 0.6 30.8 0.6 33.2 0.7 31.6 0.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 14.3 0.3 8.8 0.2 11.4 0.2 10.4 0.2 11.2 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 30.1 0.6 18.4 0.5 18.10 0.4 17.10 0.4 20.3 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 59.1 1.2 32.5 0.9 50.1 1.0 47.10 1.1 48.8 1.0
66. Kivennäisainetuotteet 156.2 3.3 110.7 2.9 131.9 2.6 124.7 2.8 129.9 2.6
67. Rauta ja teräs 103.7 2.2 51.5 1.4 79.8 1.6 88.8 2.0 102.6 2.1
68. Muut metallit 28.3 0.6 31.8 0.8 49.5 1.0 47.8 1.1 35.4 0.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 113.1 2.4 80.10 2.1 114.7 2.3 99.6 2.2 108.5 2.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,837.9 38.5 1,495.1 39.4 1,850.1 36.4 1,640.8 37.0 1,897.9 38.5
71. Voimakoneet ja moottorit 169.5 3.6 181.4 4.8 164.4 3.2 152.2 3.4 138.6 2.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 264.3 5.5 208.1 5.5 204.6 4.0 228.9 5.2 309.2 6.3
73. Metalliteollisuuskoneet 70.7 1.5 66.6 1.8 64.2 1.3 45.9 1.0 71.8 1.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 484.2 10.1 329.8 8.7 459.8 9.1 407.6 9.2 466.5 9.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 14.10 0.3 13.8 0.4 15.5 0.3 14.2 0.3 18.2 0.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 34.2 0.7 25.3 0.7 26.9 0.5 25.9 0.6 49.10 1.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 114.10 2.4 96.8 2.6 129.0 2.5 118.1 2.7 127.2 2.6
78. Moottoriajoneuvot 521.9 10.9 385.5 10.2 489.5 9.6 431.4 9.7 518.2 10.5
79. Muut kuljetusvälineet 163.5 3.4 188.1 5.0 296.7 5.8 216.10 4.9 198.6 4.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 966.5 20.3 698.8 18.4 1,066.3 21.0 976.1 22.0 977.5 19.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 17.8 0.4 11.1 0.3 16.3 0.3 12.10 0.3 14.3 0.3
82. Huonekalut 138.2 2.9 81.1 2.1 100.8 2.0 97.3 2.2 107.2 2.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 94.9 2.0 80.3 2.1 115.10 2.3 125.6 2.8 118.0 2.4
84. Vaatteet 164.2 3.4 125.3 3.3 174.4 3.4 172.8 3.9 165.2 3.3
85. Jalkineet 134.7 2.8 88.10 2.3 135.5 2.7 148.5 3.3 136.3 2.8
87. Kojeet,mittarit yms. 48.0 1.0 39.5 1.0 52.10 1.0 44.3 1.0 62.1 1.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 74.3 1.6 98.0 2.6 109.3 2.2 100.9 2.3 105.3 2.1
89. Muut valmiit tavarat 294.6 6.2 174.7 4.6 361.4 7.1 274.1 6.2 269.6 5.5
9. Muut tavarat 154.3 3.2 101.6 2.7 147.6 2.9 141.4 3.2 132.8 2.7
93. Erittelemätön 107.8 2.3 59.3 1.6 95.6 1.9 91.9 2.1 86.6 1.8
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 46.4 1.0 42.1 1.1 51.9 1.0 49.4 1.1 46.2 0.9
0-9. Kaikki ryhmät 4,771.8 100.0 3,792.1 100.0 5,079.2 100.0 4,433.7 100.0 4,931.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu