Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Italian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/3 - 2020/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
Viennistä1.41.31.51.61.5
Tuonnista2.42.11.72.12.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta2.01.81.61.91.9

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Italian kanssa, vienti Italiaan ja tuonti Italiasta vuoden 2020 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kauppa Italian kanssa edusti vuoden 2020 heinäkuussa 1.9 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 1.5 prosenttia Yhdysvaltain viennistä ja 2.0 prosenttia tuonnista. Heinäkuussa Italia oli USAn 14. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Kuukauden 5.8 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 21.0 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Italian kanssa oli Yhdysvalloille 2.4 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Italiasta supistui 26.1 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 4.1 miljardia dollaria heinäkuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Italiasta olivat Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), joka edusti 8.2 prosentin osuutta tuonnista, Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 4.4 % sekä Sitc112 (alkoholipitoiset juomat) 3.7 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Italiaan supistui 5.6 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 1.7 miljardia dollaria heinäkuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc333 (raakaöljy), mikä edusti 14.6 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 12.5 % sekä Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 11.8 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-heinäkuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-heinäkuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 38.6 miljardiin dollariin, laskun ollessa 18.7 %. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 26.9 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 11.8 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 20.4 % ja viennin arvon osalla 14.7 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), arvon ollessa 2.6 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), arvon ollessa 1.5 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 15.1 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 19.9 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Italiaan (IT) jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 52,7 2.7 74,10 5.9 46,3 3.4 60,4 3.7 62,3 3.6
01. Liha ja lihatuotteet 1,9 0.1 0,10 0.1 0,7 0.0 0,3 0.0 0,3 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 1,5 0.1 0,2 0.0 0,3 0.0 4,3 0.3 5,7 0.3
04. Vilja ja viljatuotteet 11,10 0.6 44,6 3.5 14,5 1.0 27,1 1.7 30,2 1.7
05. Hedelmät ja kasvikset 31,2 1.6 26,9 2.1 27,5 2.0 25,8 1.6 23,5 1.4
08. Rehuaineet 1,1 0.1 0,8 0.1 1,3 0.1 0,7 0.0 0,7 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 5,0 0.3 1,5 0.1 1,7 0.1 1,8 0.1 1,6 0.1
1. Juomat ja tupakka 10,9 0.6 1,6 0.1 4,7 0.3 4,9 0.3 3,2 0.2
11. Juomat 9,4 0.5 1,5 0.1 0,6 0.0 4,9 0.3 0,9 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1,5 0.1 0,2 0.0 4,2 0.3 0 0.0 2,3 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 117,5 6.0 81,2 6.4 153,7 11.2 101,1 6.2 102,1 5.9
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 3,6 0.2 0,7 0.1 3,2 0.2 2,7 0.2 0,8 0.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,3 0.0 0,6 0.0 13,7 1.0 0,4 0.0 16,7 1.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2,3 0.1 1,0 0.1 1,3 0.1 0,7 0.0 0,7 0.0
24. Puutavara ja korkki 4,8 0.2 2,3 0.2 3,1 0.2 3,7 0.2 1,9 0.1
25. Paperimassa 19,5 1.0 19,10 1.6 19,6 1.4 20,1 1.2 20,1 1.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 3,5 0.2 3,3 0.3 1,5 0.1 1,9 0.1 1,7 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 3,10 0.2 2,0 0.2 4,0 0.3 2,1 0.1 1,9 0.1
28. Malmit ja metalliromu 74,9 3.8 46,4 3.7 104,6 7.6 65,10 4.0 56,4 3.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 5,2 0.3 5,3 0.4 3,1 0.2 3,8 0.2 2,3 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 442,4 22.7 140,6 11.1 150,1 10.9 232,9 14.2 332,1 19.2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 16,9 0.9 1,1 0.1 14,6 1.1 5,3 0.3 15,6 0.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 396,5 20.3 122,8 9.7 101,3 7.3 153,0 9.4 279,2 16.1
34. Kaasut 29,0 1.5 16,8 1.3 34,3 2.5 74,7 4.6 37,5 2.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 490,1 25.1 398,8 31.6 431,0 31.3 487,3 29.8 327,3 18.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 36,5 1.9 38,2 3.0 17,9 1.3 18,1 1.1 15,10 0.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 7,3 0.4 6,6 0.5 3,5 0.2 2,9 0.2 1,6 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 3,8 0.2 2,4 0.2 1,9 0.1 2,4 0.1 2,6 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 349,9 17.9 276,6 21.9 326,4 23.7 398,3 24.4 244,6 14.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 5,5 0.3 2,5 0.2 2,10 0.2 3,2 0.2 4,0 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 29,8 1.5 22,3 1.8 25,9 1.9 22,8 1.4 17,9 1.0
58. Muovit, valmistetut 7,9 0.4 5,9 0.5 6,7 0.5 5,8 0.4 5,2 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 49,7 2.5 44,6 3.5 45,10 3.3 34,1 2.1 35,6 2.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 165,0 8.5 115,2 9.1 103,5 7.5 108,8 6.7 235,2 13.6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 10,9 0.6 6,7 0.5 8,8 0.6 11,0 0.7 4,7 0.3
62. Kumituotteet 3,6 0.2 2,6 0.2 3,5 0.2 2,9 0.2 4,6 0.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1,2 0.1 0,6 0.0 0,7 0.0 0,7 0.0 0,8 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 22,9 1.2 17,6 1.4 15,3 1.1 21,4 1.3 15,7 0.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 7,8 0.4 5,3 0.4 5,3 0.4 5,9 0.4 4,7 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 31,3 1.6 13,8 1.1 10,5 0.8 14,7 0.9 19,8 1.1
67. Rauta ja teräs 6,8 0.3 5,5 0.4 5,2 0.4 6,2 0.4 4,9 0.3
68. Muut metallit 56,4 2.9 46,2 3.7 37,4 2.7 27,7 1.7 161,8 9.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 24,5 1.3 17,2 1.4 17,2 1.2 18,7 1.1 18,6 1.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 433,8 22.3 309,2 24.5 321,1 23.3 446,6 27.3 480,7 27.8
71. Voimakoneet ja moottorit 94,7 4.9 41,7 3.3 54,8 4.0 126,8 7.8 62,10 3.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 31,9 1.6 22,3 1.8 20,3 1.5 17,9 1.1 20,9 1.2
73. Metalliteollisuuskoneet 3,4 0.2 3,3 0.3 2,4 0.2 6,5 0.4 4,10 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 58,4 3.0 48,7 3.9 46,6 3.4 58,3 3.6 49,3 2.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 14,5 0.7 10,7 0.8 17,7 1.3 19,0 1.2 15,2 0.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 39,4 2.0 24,8 2.0 23,2 1.7 23,5 1.4 28,9 1.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 66,2 3.4 56,2 4.4 62,2 4.5 65,7 4.0 61,2 3.5
78. Moottoriajoneuvot 41,1 2.1 15,8 1.3 9,2 0.7 40,7 2.5 32,6 1.9
79. Muut kuljetusvälineet 84,6 4.3 86,1 6.8 85,1 6.2 88,6 5.4 205,1 11.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 152,8 7.8 81,5 6.5 109,6 8.0 122,5 7.5 113,8 6.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1,2 0.1 0,6 0.0 0,9 0.1 0,7 0.0 0,10 0.1
82. Huonekalut 1,8 0.1 0,8 0.1 0,9 0.1 2,6 0.2 2,0 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1,4 0.1 0,8 0.1 1,2 0.1 0,4 0.0 0,8 0.0
84. Vaatteet 4,3 0.2 0,9 0.1 2,6 0.2 4,3 0.3 5,9 0.3
85. Jalkineet 0,6 0.0 0,3 0.0 1,1 0.1 0,2 0.0 0,9 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 71,2 3.6 56,5 4.5 59,8 4.3 56,7 3.5 58,4 3.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 9,6 0.5 4,5 0.4 7,4 0.5 9,4 0.6 12,2 0.7
89. Muut valmiit tavarat 63,1 3.2 17,3 1.4 35,9 2.6 48,6 3.0 33,0 1.9
9. Muut tavarat 84,3 4.3 58,5 4.6 57,8 4.2 70,5 4.3 72,8 4.2
93. Erittelemätön 12,7 0.6 7,3 0.6 3,7 0.3 5,8 0.4 6,7 0.4
97. Kulta, ei monetaarinen 28,0 1.4 22,9 1.8 22,9 1.7 26,10 1.6 30,9 1.8
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 43,7 2.2 28,4 2.2 31,3 2.3 37,5 2.3 35,2 2.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.949,1 100.0 1.261,3 100.0 1.377,5 100.0 1.634,7 100.0 1.729,3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Italiasta (IT) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 165,2 3.6 170,1 4.9 179,1 6.6 154,4 4.1 169,10 4.2
01. Liha ja lihatuotteet 11,6 0.3 10,5 0.3 8,7 0.3 7,3 0.2 7,10 0.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 14,9 0.3 16,0 0.5 15,3 0.6 15,6 0.4 23,3 0.6
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,7 0.0 0,9 0.0 1,3 0.0 0,7 0.0 0,8 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 51,7 1.1 50,9 1.5 60,4 2.2 58,1 1.5 61,5 1.5
05. Hedelmät ja kasvikset 26,2 0.6 25,4 0.7 25,9 0.9 19,1 0.5 20,9 0.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2,2 0.0 2,3 0.1 2,1 0.1 2,1 0.1 1,5 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 15,4 0.3 11,2 0.3 12,4 0.5 10,3 0.3 10,9 0.3
08. Rehuaineet 2,3 0.0 2,1 0.1 2,1 0.1 2,8 0.1 3,0 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 40,7 0.9 51,3 1.5 51,3 1.9 38,7 1.0 40,5 1.0
1. Juomat ja tupakka 212,1 4.6 207,2 6.0 230,0 8.4 180,5 4.8 177,2 4.3
11. Juomat 211,4 4.6 207,1 6.0 229,9 8.4 180,5 4.8 176,7 4.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,7 0.0 0,2 0.0 0,2 0.0 0 0.0 0,6 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 18,4 0.4 26,3 0.8 15,8 0.6 17,8 0.5 20,3 0.5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 3,8 0.1 2,0 0.1 2,2 0.1 1,7 0.0 1,2 0.0
24. Puutavara ja korkki 1,9 0.0 1,4 0.0 1,2 0.0 1,2 0.0 1,8 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,4 0.0 1,1 0.0 0,7 0.0 0,6 0.0 0,7 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 3,4 0.1 3,1 0.1 2,7 0.1 2,3 0.1 3,4 0.1
28. Malmit ja metalliromu 1,9 0.0 10,5 0.3 0,2 0.0 3,5 0.1 4,9 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 6,1 0.1 8,4 0.2 8,7 0.3 8,4 0.2 8,4 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 71,6 1.6 29,0 0.8 36,0 1.3 40,5 1.1 106,6 2.6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0,2 0.0 0,1 0.0 1,4 0.1 0 0.0 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 71,4 1.6 28,10 0.8 34,7 1.3 40,5 1.1 106,6 2.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 42,4 0.9 61,2 1.8 50,1 1.8 44,3 1.2 44,7 1.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 42,2 0.9 61,2 1.8 50,0 1.8 44,3 1.2 44,7 1.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 765,7 16.6 945,8 27.2 631,7 23.2 787,5 20.9 640,2 15.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 59,1 1.3 58,1 1.7 53,7 2.0 54,3 1.4 52,4 1.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 6,3 0.1 4,9 0.1 6,4 0.2 5,0 0.1 4,0 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 10,0 0.2 9,2 0.3 8,7 0.3 10,0 0.3 8,7 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 520,5 11.3 713,6 20.5 429,8 15.8 579,8 15.4 427,5 10.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 72,3 1.6 56,6 1.6 53,5 2.0 60,9 1.6 75,6 1.8
56. Lannoitteet, valmistetut 1,8 0.0 0,7 0.0 1,2 0.0 0,5 0.0 0,8 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 22,2 0.5 28,2 0.8 21,5 0.8 17,9 0.5 17,3 0.4
58. Muovit, valmistetut 25,7 0.6 23,9 0.7 21,9 0.8 25,10 0.7 21,4 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 48,1 1.0 50,9 1.5 35,4 1.3 33,3 0.9 32,9 0.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 474,8 10.3 356,9 10.3 294,10 10.8 367,5 9.7 435,3 10.6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 20,10 0.5 15,6 0.4 6,1 0.2 12,2 0.3 14,0 0.3
62. Kumituotteet 28,4 0.6 21,4 0.6 16,8 0.6 19,8 0.5 23,4 0.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 10,9 0.2 8,2 0.2 4,6 0.2 8,5 0.2 10,10 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 18,1 0.4 19,3 0.6 19,9 0.7 17,5 0.5 15,10 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 49,9 1.1 32,1 0.9 24,4 0.9 32,8 0.9 35,8 0.9
66. Kivennäisainetuotteet 116,4 2.5 100,10 2.9 64,3 2.4 82,10 2.2 112,3 2.7
67. Rauta ja teräs 55,5 1.2 54,5 1.6 29,1 1.1 58,10 1.6 35,9 0.9
68. Muut metallit 69,1 1.5 25,2 0.7 60,4 2.2 31,8 0.8 82,2 2.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 105,9 2.3 80,0 2.3 69,8 2.6 103,3 2.7 105,2 2.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.747,7 38.0 1.151,9 33.2 835,10 30.7 1.329,7 35.3 1.461,0 35.7
71. Voimakoneet ja moottorit 187,5 4.1 136,3 3.9 116,9 4.3 129,1 3.4 182,5 4.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 265,5 5.8 173,3 5.0 117,7 4.3 195,3 5.2 214,6 5.2
73. Metalliteollisuuskoneet 69,5 1.5 50,6 1.5 23,5 0.9 49,3 1.3 70,6 1.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 439,3 9.5 350,9 10.1 267,5 9.8 367,3 9.7 412,7 10.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 16,2 0.4 12,5 0.4 18,5 0.7 19,7 0.5 19,9 0.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 36,5 0.8 24,6 0.7 30,0 1.1 26,9 0.7 32,3 0.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 166,8 3.6 96,8 2.8 98,8 3.6 119,4 3.2 141,4 3.5
78. Moottoriajoneuvot 404,7 8.8 175,5 5.1 91,6 3.4 300,1 8.0 244,6 6.0
79. Muut kuljetusvälineet 161,9 3.5 131,7 3.8 71,7 2.6 123,1 3.3 142,9 3.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 727,4 15.8 294,8 8.5 331,1 12.2 698,2 18.5 900,5 22.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 11,3 0.2 8,6 0.2 7,6 0.3 11,8 0.3 15,2 0.4
82. Huonekalut 114,7 2.5 87,6 2.5 32,3 1.2 74,6 2.0 118,1 2.9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 68,3 1.5 10,4 0.3 34,8 1.3 72,2 1.9 104,4 2.6
84. Vaatteet 101,6 2.2 21,5 0.6 38,3 1.4 97,8 2.6 148,1 3.6
85. Jalkineet 88,1 1.9 20,2 0.6 29,7 1.1 84,2 2.2 148,7 3.6
87. Kojeet,mittarit yms. 59,8 1.3 47,7 1.4 48,8 1.8 52,4 1.4 62,9 1.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 74,8 1.6 23,6 0.7 46,7 1.7 84,4 2.2 81,2 2.0
89. Muut valmiit tavarat 209,1 4.5 75,6 2.2 93,2 3.4 221,2 5.9 222,3 5.4
9. Muut tavarat 378,9 8.2 230,6 6.6 120,1 4.4 149,0 4.0 132,6 3.2
93. Erittelemätön 331,3 7.2 197,8 5.7 86,4 3.2 109,0 2.9 86,6 2.1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 47,3 1.0 32,8 0.9 33,5 1.2 39,9 1.1 45,7 1.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 4.603,6 100.0 3.473,4 100.0 2.724,4 100.0 3.769,0 100.0 4.088,0 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-heinäkuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu