Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Italian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2018/12 - 2019/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2018 12
%
2019 1
%
2019 2
%
2019 3
%
2019 4
%
Viennistä1.41.51.41.51.2
Tuonnista2.42.32.22.32.3
Tavaroiden ulkomaankaupasta2.02.01.92.01.9

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Italiaan (IT) jaksolla 2018/12 - 2019/4

2018 / 122019 / 12019 / 22019 / 32019 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 106.0 5.8 62.7 3.2 63.4 3.4 47.1 2.1 54.10 3.4
01. Liha ja lihatuotteet 8.3 0.5 0.8 0.0 4.2 0.2 4.2 0.2 2.4 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 10.9 0.6 4.3 0.2 3.3 0.2 4.2 0.2 3.1 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 39.10 2.2 0.10 0.0 16.2 0.9 0.4 0.0 11.10 0.7
05. Hedelmät ja kasvikset 45.5 2.5 41.1 2.1 36.0 1.9 35.7 1.6 27.0 1.7
08. Rehuaineet 0.5 0.0 14.5 0.7 1.3 0.1 0.8 0.0 8.2 0.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.9 0.0 0.9 0.0 2.1 0.1 1.8 0.1 2.0 0.1
1. Juomat ja tupakka 3.4 0.2 18.7 1.0 21.5 1.1 9.6 0.4 7.7 0.5
11. Juomat 0.8 0.0 2.5 0.1 9.5 0.5 4.6 0.2 7.6 0.5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 2.6 0.1 16.2 0.8 12.0 0.6 5.0 0.2 0.1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 144.3 8.0 178.3 9.2 105.7 5.6 136.7 6.2 107.8 6.7
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 2.3 0.1 7.9 0.4 0.7 0.0 2.3 0.1 3.9 0.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 38.2 2.1 51.5 2.6 3.2 0.2 1.4 0.1 0.7 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.7 0.1 1.10 0.1 2.2 0.1 1.4 0.1 4.6 0.3
24. Puutavara ja korkki 6.6 0.4 11.3 0.6 5.8 0.3 5.1 0.2 5.4 0.3
25. Paperimassa 27.7 1.5 31.1 1.6 31.8 1.7 31.6 1.4 28.4 1.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.4 0.1 1.6 0.1 1.5 0.1 2.2 0.1 2.5 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2.4 0.1 3.9 0.2 3.8 0.2 5.1 0.2 2.9 0.2
28. Malmit ja metalliromu 59.1 3.3 65.7 3.4 52.0 2.8 84.5 3.8 57.3 3.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 5.2 0.3 3.7 0.2 4.10 0.3 3.6 0.2 2.7 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 150.7 8.3 393.5 20.2 186.1 9.9 250.2 11.3 93.3 5.8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 22.2 1.2 46.4 2.4 4.8 0.3 45.0 2.0 9.3 0.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 80.8 4.5 285.2 14.6 168.4 9.0 170.5 7.7 84.0 5.2
34. Kaasut 47.8 2.6 61.10 3.2 12.9 0.7 34.7 1.6 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 581.1 32.1 424.8 21.8 588.2 31.4 711.7 32.1 384.7 24.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 10.9 0.6 23.2 1.2 29.10 1.6 27.9 1.3 21.5 1.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.9 0.1 3.5 0.2 2.7 0.1 6.6 0.3 4.4 0.3
53. Väri- ja parkitusaineet 2.1 0.1 2.5 0.1 2.1 0.1 3.1 0.1 3.2 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 490.6 27.1 304.0 15.6 477.0 25.4 588.8 26.6 271.0 16.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 5.6 0.3 6.2 0.3 4.8 0.3 7.8 0.4 7.9 0.5
56. Lannoitteet, valmistetut 0.3 0.0 8.0 0.4 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 24.6 1.4 29.4 1.5 23.2 1.2 30.10 1.4 30.1 1.9
58. Muovit, valmistetut 6.5 0.4 8.8 0.5 7.3 0.4 7.0 0.3 7.3 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 39.0 2.2 39.5 2.0 41.3 2.2 39.6 1.8 39.4 2.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 134.9 7.4 179.6 9.2 184.7 9.9 180.4 8.1 259.5 16.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 16.6 0.9 17.1 0.9 11.1 0.6 12.2 0.5 9.8 0.6
62. Kumituotteet 4.1 0.2 2.8 0.1 4.1 0.2 4.2 0.2 3.9 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.6 0.1 1.1 0.1 0.9 0.0 2.0 0.1 1.9 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 24.9 1.4 25.6 1.3 21.6 1.2 22.4 1.0 24.9 1.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4.8 0.3 6.7 0.3 5.9 0.3 6.5 0.3 5.6 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 28.4 1.6 31.6 1.6 33.5 1.8 44.3 2.0 98.1 6.1
67. Rauta ja teräs 6.10 0.4 7.4 0.4 6.7 0.4 7.3 0.3 8.7 0.5
68. Muut metallit 30.4 1.7 63.5 3.3 78.5 4.2 56.4 2.5 82.4 5.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 17.5 1.0 24.3 1.2 22.7 1.2 25.5 1.1 24.5 1.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 479.1 26.4 460.8 23.7 440.8 23.5 575.4 26.0 420.6 26.2
71. Voimakoneet ja moottorit 80.4 4.4 85.4 4.4 81.4 4.3 136.7 6.2 51.7 3.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 55.8 3.1 42.8 2.2 49.3 2.6 43.10 2.0 49.3 3.1
73. Metalliteollisuuskoneet 9.0 0.5 5.3 0.3 3.3 0.2 10.7 0.5 5.1 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 45.4 2.5 55.6 2.9 46.1 2.5 62.1 2.8 58.7 3.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 17.6 1.0 23.4 1.2 13.7 0.7 19.7 0.9 15.3 1.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 34.10 1.9 27.6 1.4 27.1 1.4 31.10 1.4 31.4 2.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 64.6 3.6 55.4 2.8 53.1 2.8 71.9 3.2 53.7 3.3
78. Moottoriajoneuvot 46.1 2.5 42.1 2.2 63.10 3.4 54.6 2.5 25.7 1.6
79. Muut kuljetusvälineet 125.7 6.9 123.5 6.3 103.1 5.5 144.2 6.5 130.1 8.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 149.1 8.2 156.4 8.0 218.5 11.7 220.8 10.0 218.6 13.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.2 0.1 1.1 0.1 1.8 0.1 1.4 0.1 1.7 0.1
82. Huonekalut 1.7 0.1 2.2 0.1 2.3 0.1 3.6 0.2 2.7 0.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.1 0.1 0.7 0.0 1.4 0.1 2.2 0.1 1.6 0.1
84. Vaatteet 9.6 0.5 10.5 0.5 7.4 0.4 5.7 0.3 7.0 0.4
85. Jalkineet 3.1 0.2 1.5 0.1 0.6 0.0 1.2 0.1 0.4 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 60.0 3.3 63.3 3.2 63.9 3.4 73.3 3.3 63.4 4.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 9.4 0.5 12.8 0.7 13.4 0.7 13.8 0.6 16.3 1.0
89. Muut valmiit tavarat 63.3 3.5 64.7 3.3 128.2 6.8 119.9 5.4 125.8 7.8
9. Muut tavarat 63.8 3.5 72.4 3.7 65.9 3.5 84.6 3.8 55.8 3.5
93. Erittelemätön 5.1 0.3 5.3 0.3 4.1 0.2 5.4 0.2 5.6 0.3
97. Kulta, ei monetaarinen 18.4 1.0 21.0 1.1 18.8 1.0 29.1 1.3 16.5 1.0
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 40.3 2.2 45.5 2.3 42.9 2.3 50.1 2.3 33.6 2.1
0-9. Kaikki ryhmät 1,812.1 100.0 1,947.1 100.0 1,874.4 100.0 2,216.3 100.0 1,602.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Italiasta (IT) Yhdysvaltoihin jaksolla 2018/12 - 2019/4

2018 / 122019 / 12019 / 22019 / 32019 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 184.4 3.7 158.9 3.4 136.2 3.3 194.10 4.1 165.4 3.4
00. Elävät eläimet 0.1 0.0 0.7 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 11.2 0.2 9.9 0.2 10.0 0.2 11.6 0.2 9.6 0.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 32.7 0.7 22.5 0.5 28.8 0.7 34.4 0.7 32.9 0.7
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.8 0.0 1.3 0.0 0.8 0.0 1.1 0.0 0.6 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 47.6 1.0 43.3 0.9 36.4 0.9 51.0 1.1 40.8 0.8
05. Hedelmät ja kasvikset 31.5 0.6 27.0 0.6 20.0 0.5 31.3 0.7 26.10 0.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2.4 0.0 1.8 0.0 1.5 0.0 2.5 0.1 2.4 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 15.6 0.3 13.3 0.3 9.3 0.2 18.7 0.4 14.2 0.3
08. Rehuaineet 2.1 0.0 2.1 0.0 1.8 0.0 2.1 0.0 2.4 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 40.7 0.8 37.5 0.8 27.10 0.7 42.5 0.9 36.0 0.7
1. Juomat ja tupakka 229.0 4.7 196.9 4.2 164.7 4.0 246.6 5.1 221.1 4.5
11. Juomat 227.8 4.6 196.9 4.2 164.7 4.0 246.6 5.1 220.8 4.5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1.2 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 25.1 0.5 21.10 0.5 16.3 0.4 27.8 0.6 21.2 0.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2.0 0.0 3.5 0.1 1.9 0.0 3.5 0.1 2.4 0.0
24. Puutavara ja korkki 2.3 0.0 2.8 0.1 1.8 0.0 2.5 0.1 2.0 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.7 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0 1.1 0.0 0.7 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 5.5 0.1 4.2 0.1 2.10 0.1 2.6 0.1 3.3 0.1
28. Malmit ja metalliromu 4.6 0.1 2.3 0.0 3.10 0.1 6.5 0.1 4.7 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 9.2 0.2 8.6 0.2 5.1 0.1 11.6 0.2 8.4 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 98.4 2.0 97.1 2.1 96.7 2.3 99.8 2.1 192.3 3.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 98.4 2.0 97.1 2.1 96.7 2.3 99.7 2.1 192.3 3.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 49.7 1.0 44.1 0.9 33.4 0.8 51.7 1.1 43.5 0.9
42. Kasviöljyt ja -rasvat 49.7 1.0 44.0 0.9 33.4 0.8 51.7 1.1 43.5 0.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 828.5 16.8 950.7 20.3 691.8 16.8 675.7 14.1 1,028.9 21.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 56.3 1.1 56.9 1.2 51.2 1.2 50.5 1.0 70.9 1.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4.3 0.1 4.4 0.1 2.7 0.1 5.5 0.1 9.2 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 8.1 0.2 7.1 0.2 6.4 0.2 9.5 0.2 9.9 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 591.2 12.0 719.6 15.3 491.10 11.9 434.0 9.0 773.3 15.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 82.9 1.7 84.3 1.8 77.4 1.9 88.5 1.8 88.5 1.8
56. Lannoitteet, valmistetut 0.5 0.0 0.5 0.0 0.2 0.0 1.1 0.0 0.8 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 27.1 0.6 20.7 0.4 22.5 0.5 21.9 0.5 18.4 0.4
58. Muovit, valmistetut 21.0 0.4 23.6 0.5 15.1 0.4 26.5 0.6 27.1 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 37.4 0.8 34.1 0.7 24.6 0.6 38.6 0.8 31.4 0.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 507.2 10.3 518.5 11.1 385.7 9.4 557.5 11.6 497.9 10.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 20.2 0.4 19.10 0.4 14.2 0.3 22.6 0.5 19.5 0.4
62. Kumituotteet 31.5 0.6 32.2 0.7 23.2 0.6 33.6 0.7 28.8 0.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 11.4 0.2 13.3 0.3 8.9 0.2 10.1 0.2 11.8 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 20.4 0.4 18.1 0.4 11.10 0.3 18.7 0.4 14.1 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 48.7 1.0 52.8 1.1 42.2 1.0 59.7 1.2 54.4 1.1
66. Kivennäisainetuotteet 129.9 2.6 124.10 2.7 81.2 2.0 121.9 2.5 116.5 2.4
67. Rauta ja teräs 102.9 2.1 107.9 2.3 75.4 1.8 116.5 2.4 91.4 1.9
68. Muut metallit 34.9 0.7 38.10 0.8 48.1 1.2 61.2 1.3 60.3 1.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 107.6 2.2 110.7 2.4 80.10 2.0 113.6 2.4 101.6 2.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,887.4 38.4 1,648.10 35.2 1,379.6 33.5 1,925.5 40.0 1,739.4 35.5
71. Voimakoneet ja moottorit 138.1 2.8 140.3 3.0 159.5 3.9 194.5 4.0 193.1 3.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 300.9 6.1 317.3 6.8 171.3 4.2 268.3 5.6 269.9 5.5
73. Metalliteollisuuskoneet 72.2 1.5 72.1 1.5 36.4 0.9 65.4 1.4 89.5 1.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 465.1 9.5 483.9 10.3 355.7 8.6 520.4 10.8 477.4 9.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 18.2 0.4 9.7 0.2 14.4 0.3 13.8 0.3 15.4 0.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 49.10 1.0 23.4 0.5 22.6 0.5 33.3 0.7 30.7 0.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 126.7 2.6 117.4 2.5 104.4 2.5 120.4 2.5 124.1 2.5
78. Moottoriajoneuvot 517.10 10.5 246.3 5.3 279.4 6.8 443.0 9.2 373.9 7.6
79. Muut kuljetusvälineet 198.5 4.0 239.1 5.1 236.3 5.7 266.8 5.5 166.1 3.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 976.9 19.9 929.5 19.8 905.6 22.0 894.5 18.6 857.9 17.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 14.3 0.3 12.6 0.3 10.3 0.2 17.1 0.4 14.1 0.3
82. Huonekalut 107.0 2.2 116.6 2.5 69.9 1.7 112.8 2.3 100.2 2.0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 117.10 2.4 95.4 2.0 89.1 2.2 96.0 2.0 85.6 1.7
84. Vaatteet 164.9 3.4 157.4 3.4 153.6 3.7 140.7 2.9 118.6 2.4
85. Jalkineet 136.5 2.8 128.4 2.7 127.0 3.1 127.3 2.6 109.2 2.2
87. Kojeet,mittarit yms. 62.1 1.3 46.3 1.0 44.10 1.1 59.2 1.2 54.7 1.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 105.1 2.1 89.9 1.9 98.6 2.4 121.3 2.5 105.6 2.2
89. Muut valmiit tavarat 269.4 5.5 283.3 6.0 312.4 7.6 220.5 4.6 270.3 5.5
9. Muut tavarat 132.8 2.7 122.7 2.6 310.9 7.5 134.2 2.8 130.9 2.7
93. Erittelemätön 86.5 1.8 78.8 1.7 267.5 6.5 82.10 1.7 78.1 1.6
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 46.2 0.9 43.9 0.9 43.1 1.0 51.0 1.1 49.8 1.0
0-9. Kaikki ryhmät 4,918.8 100.0 4,688.10 100.0 4,120.5 100.0 4,807.7 100.0 4,898.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-huhtikuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu