Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Italian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä1.51.31.41.41.3
Tuonnista2.02.11.92.02.4
Tavaroiden ulkomaankaupasta1.91.81.71.82.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Italian kanssa, vienti Italiaan ja tuonti Italiasta vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa 2020 Italia edusti 2.0 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 1.3 prosenttia USAn viennistä ja 2.4 prosenttia tuonnista. Marraskuussa Italia oli Yhdysvaltain 12. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 6.7 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 3.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Italian kanssa oli Yhdysvalloille 3.5 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Italiasta oli 12.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 5.1 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Italiasta olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), joka edusti 10.7 prosentin osuutta tuonnista, Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 8.3 % sekä Sitc112 (alkoholipitoiset juomat) 4.4 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Italiaan supistui 18.8 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 1.6 miljardia dollaria marraskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), mikä edusti 16.6 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc681 (hopea, platina ja muut platinaryhmän metallit) 9.6 % sekä Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 7.1 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-marraskuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 63.1 miljardiin dollariin, laskun ollessa 15.6 %. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 44.6 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 18.5 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 15.2 % ja viennin arvon osalla 16.5 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), arvon ollessa 4.3 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), arvon ollessa 2.5 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 26.0 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 30.4 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Italiaan (IT) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 62.3 3.6 39.10 2.7 61.2 3.5 78.1 4.2 63.9 3.9
01. Liha ja lihatuotteet 0.3 0.0 0.8 0.1 1.4 0.1 1.9 0.1 1.7 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 5.7 0.3 2.1 0.1 2.9 0.2 4.7 0.2 4.4 0.3
04. Vilja ja viljatuotteet 30.2 1.7 9.7 0.6 30.8 1.8 3.5 0.2 10.5 0.6
05. Hedelmät ja kasvikset 23.5 1.4 25.3 1.7 24.3 1.4 65.1 3.5 43.9 2.7
08. Rehuaineet 0.7 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0 0.7 0.0 0.9 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.6 0.1 1.3 0.1 1.1 0.1 1.8 0.1 2.1 0.1
1. Juomat ja tupakka 3.2 0.2 9.9 0.7 4.1 0.2 2.6 0.1 7.8 0.5
11. Juomat 0.9 0.1 9.9 0.7 3.4 0.2 2.6 0.1 7.2 0.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 2.3 0.1 0 0.0 0.8 0.0 0 0.0 0.7 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 102.1 5.9 143.1 9.6 103.9 6.0 173.7 9.2 157.4 9.7
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0.8 0.0 0.6 0.0 1.3 0.1 0.3 0.0 0.9 0.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 16.7 1.0 16.3 1.1 24.1 1.4 35.4 1.9 26.5 1.6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.7 0.0 1.5 0.1 0.8 0.0 0.5 0.0 0.9 0.1
24. Puutavara ja korkki 1.9 0.1 4.8 0.3 2.9 0.2 3.9 0.2 4.1 0.3
25. Paperimassa 20.1 1.2 19.10 1.3 19.5 1.1 22.8 1.2 13.10 0.9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.7 0.1 1.7 0.1 1.0 0.1 1.6 0.1 1.6 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.9 0.1 3.3 0.2 2.6 0.1 4.5 0.2 2.6 0.2
28. Malmit ja metalliromu 56.4 3.3 93.2 6.2 49.3 2.8 99.6 5.3 104.3 6.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2.3 0.1 2.2 0.1 2.8 0.2 5.6 0.3 2.9 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 332.1 19.2 265.2 17.7 243.3 14.0 189.10 10.1 127.7 7.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 15.6 0.9 0.1 0.0 14.9 0.9 3.6 0.2 9.8 0.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 279.2 16.1 233.10 15.6 228.5 13.1 173.5 9.2 93.8 5.8
34. Kaasut 37.5 2.2 31.2 2.1 0 0.0 12.9 0.7 24.2 1.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 327.3 18.9 276.3 18.5 351.3 20.2 484.4 25.8 416.4 25.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 15.10 0.9 20.3 1.4 17.0 1.0 14.2 0.8 24.1 1.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.6 0.1 2.3 0.1 2.8 0.2 6.2 0.3 3.6 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 2.6 0.1 2.7 0.2 2.10 0.2 3.6 0.2 1.6 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 244.6 14.1 175.1 11.7 256.9 14.8 382.9 20.4 308.8 19.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 4.0 0.2 3.4 0.2 5.2 0.3 6.1 0.3 5.3 0.3
57. Muovit, valmistamattomat 17.9 1.0 23.5 1.6 18.5 1.1 17.4 0.9 18.5 1.1
58. Muovit, valmistetut 5.2 0.3 6.0 0.4 5.4 0.3 10.1 0.5 5.7 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 35.6 2.1 43.1 2.9 42.9 2.5 43.8 2.3 48.8 3.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 235.2 13.6 195.2 13.0 295.2 17.0 243.3 12.9 223.8 13.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 4.7 0.3 9.5 0.6 8.4 0.5 7.7 0.4 4.9 0.3
62. Kumituotteet 4.6 0.3 3.2 0.2 3.4 0.2 2.9 0.2 3.4 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.8 0.0 1.2 0.1 0.8 0.0 1.0 0.1 1.6 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 15.7 0.9 14.8 1.0 14.10 0.9 12.1 0.6 9.7 0.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4.7 0.3 5.2 0.3 4.6 0.3 4.2 0.2 4.1 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 19.8 1.1 26.2 1.8 19.9 1.1 36.4 1.9 14.7 0.9
67. Rauta ja teräs 4.9 0.3 5.10 0.4 6.2 0.4 6.8 0.4 6.4 0.4
68. Muut metallit 161.8 9.4 114.10 7.7 216.9 12.5 151.3 8.0 159.4 9.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 18.6 1.1 14.5 1.0 20.5 1.2 21.3 1.1 19.9 1.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 480.7 27.8 353.6 23.6 462.8 26.6 464.9 24.7 417.5 25.8
71. Voimakoneet ja moottorit 62.10 3.6 87.3 5.8 134.4 7.7 100.4 5.3 71.8 4.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 20.9 1.2 20.2 1.3 35.3 2.0 31.0 1.6 27.6 1.7
73. Metalliteollisuuskoneet 4.10 0.3 4.9 0.3 3.6 0.2 5.2 0.3 4.8 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 49.3 2.8 44.2 3.0 50.9 2.9 63.3 3.4 52.2 3.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 15.2 0.9 13.3 0.9 16.5 0.9 19.3 1.0 13.0 0.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 28.9 1.7 26.2 1.7 33.4 1.9 36.9 2.0 31.6 1.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 61.2 3.5 54.3 3.6 65.2 3.7 75.4 4.0 60.10 3.8
78. Moottoriajoneuvot 32.6 1.9 48.8 3.3 57.0 3.3 54.3 2.9 40.1 2.5
79. Muut kuljetusvälineet 205.1 11.9 54.7 3.7 66.9 3.8 79.5 4.2 115.7 7.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 113.8 6.6 136.9 9.1 147.9 8.5 166.2 8.8 143.1 8.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.10 0.1 1.6 0.1 0.9 0.0 1.1 0.1 1.6 0.1
82. Huonekalut 2.0 0.1 1.7 0.1 1.0 0.1 2.2 0.1 1.8 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.8 0.0 1.6 0.1 1.3 0.1 2.7 0.1 1.5 0.1
84. Vaatteet 5.9 0.3 7.2 0.5 6.6 0.4 14.2 0.8 6.10 0.4
85. Jalkineet 0.9 0.0 0.6 0.0 1.9 0.1 1.2 0.1 0.9 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 58.4 3.4 68.1 4.5 65.5 3.8 71.1 3.8 82.7 5.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 12.2 0.7 15.0 1.0 11.8 0.7 9.10 0.5 11.5 0.7
89. Muut valmiit tavarat 33.0 1.9 41.5 2.8 59.2 3.4 64.1 3.4 36.4 2.2
9. Muut tavarat 72.8 4.2 76.2 5.1 70.8 4.1 76.9 4.1 62.4 3.9
93. Erittelemätön 6.7 0.4 8.4 0.6 7.2 0.4 13.5 0.7 6.1 0.4
97. Kulta, ei monetaarinen 30.9 1.8 34.6 2.3 27.3 1.6 25.1 1.3 23.2 1.4
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 35.2 2.0 33.2 2.2 36.4 2.1 38.4 2.0 33.1 2.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,729.3 100.0 1,496.1 100.0 1,740.2 100.0 1,879.8 100.0 1,619.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Italiasta (IT) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 169.10 4.2 223.6 5.2 185.1 4.7 227.2 5.2 243.8 4.8
01. Liha ja lihatuotteet 7.10 0.2 11.9 0.3 12.6 0.3 16.2 0.4 18.2 0.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 23.3 0.6 35.6 0.8 20.3 0.5 24.1 0.6 28.2 0.6
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.8 0.0 1.6 0.0 1.4 0.0 0.10 0.0 1.4 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 61.5 1.5 75.4 1.8 64.0 1.6 74.5 1.7 68.1 1.3
05. Hedelmät ja kasvikset 20.9 0.5 24.5 0.6 23.2 0.6 29.9 0.7 43.4 0.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1.5 0.0 2.3 0.1 2.0 0.1 2.3 0.1 2.4 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 10.9 0.3 14.9 0.3 14.5 0.4 20.6 0.5 17.7 0.3
08. Rehuaineet 3.0 0.1 3.6 0.1 1.9 0.0 2.8 0.1 2.2 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 40.5 1.0 54.2 1.3 45.5 1.2 56.2 1.3 62.7 1.2
1. Juomat ja tupakka 177.2 4.3 252.4 5.9 174.5 4.4 234.5 5.4 262.2 5.2
11. Juomat 176.7 4.3 251.9 5.9 174.4 4.4 234.1 5.4 262.1 5.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.6 0.0 0.6 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 20.3 0.5 20.6 0.5 21.3 0.5 17.9 0.4 27.1 0.5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.2 0.0 2.5 0.1 1.8 0.0 1.10 0.0 2.3 0.0
24. Puutavara ja korkki 1.8 0.0 1.3 0.0 1.6 0.0 0.6 0.0 2.1 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.7 0.0 1.0 0.0 0.7 0.0 0.5 0.0 1.8 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 3.4 0.1 2.8 0.1 2.3 0.1 3.8 0.1 3.9 0.1
28. Malmit ja metalliromu 4.9 0.1 4.5 0.1 4.1 0.1 1.7 0.0 8.7 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 8.4 0.2 8.6 0.2 10.10 0.3 9.3 0.2 8.5 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 106.6 2.6 94.6 2.2 73.5 1.9 65.2 1.5 29.7 0.6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.2 0.0 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 106.6 2.6 94.6 2.2 73.5 1.9 63.10 1.5 29.7 0.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 44.7 1.1 53.3 1.2 42.9 1.1 41.10 1.0 45.1 0.9
42. Kasviöljyt ja -rasvat 44.7 1.1 53.3 1.2 42.8 1.1 41.9 1.0 45.1 0.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 640.2 15.7 793.6 18.6 624.8 15.8 706.5 16.2 793.4 15.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 52.4 1.3 48.3 1.1 36.10 0.9 42.9 1.0 49.1 1.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4.0 0.1 4.1 0.1 3.1 0.1 4.7 0.1 4.9 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 8.7 0.2 9.3 0.2 8.5 0.2 10.1 0.2 8.3 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 427.5 10.5 583.4 13.7 434.7 11.0 491.0 11.2 567.7 11.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 75.6 1.8 81.1 1.9 72.4 1.8 76.0 1.7 78.6 1.5
56. Lannoitteet, valmistetut 0.8 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 17.3 0.4 17.8 0.4 17.6 0.4 23.8 0.5 21.1 0.4
58. Muovit, valmistetut 21.4 0.5 21.8 0.5 19.6 0.5 21.3 0.5 27.6 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 32.9 0.8 27.7 0.6 31.8 0.8 36.7 0.8 35.8 0.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 435.3 10.6 405.5 9.5 363.2 9.2 428.1 9.8 511.2 10.1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 14.0 0.3 16.4 0.4 14.6 0.4 17.1 0.4 16.6 0.3
62. Kumituotteet 23.4 0.6 27.6 0.6 25.6 0.6 24.4 0.6 29.6 0.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 10.10 0.3 11.4 0.3 9.4 0.2 8.5 0.2 10.10 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 15.10 0.4 18.1 0.4 13.8 0.3 19.9 0.5 22.8 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 35.8 0.9 34.10 0.8 31.5 0.8 37.10 0.9 39.2 0.8
66. Kivennäisainetuotteet 112.3 2.7 118.9 2.8 110.10 2.8 109.1 2.5 120.7 2.4
67. Rauta ja teräs 35.9 0.9 35.8 0.8 25.8 0.7 31.2 0.7 57.7 1.1
68. Muut metallit 82.2 2.0 48.7 1.1 46.1 1.2 69.2 1.6 94.4 1.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 105.2 2.6 94.0 2.2 85.9 2.2 111.1 2.5 119.5 2.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,461.0 35.7 1,456.6 34.1 1,528.5 38.7 1,518.5 34.7 1,998.1 39.3
71. Voimakoneet ja moottorit 182.5 4.5 136.6 3.2 187.7 4.7 154.1 3.5 193.10 3.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 214.6 5.2 220.8 5.2 161.6 4.1 209.1 4.8 225.4 4.4
73. Metalliteollisuuskoneet 70.6 1.7 58.7 1.4 67.5 1.7 88.7 2.0 91.5 1.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 412.7 10.1 396.1 9.3 370.2 9.4 406.4 9.3 519.2 10.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 19.9 0.5 18.1 0.4 18.7 0.5 14.10 0.3 17.5 0.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 32.3 0.8 22.2 0.5 25.4 0.6 24.1 0.6 35.7 0.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 141.4 3.5 136.10 3.2 135.5 3.4 163.3 3.7 180.1 3.5
78. Moottoriajoneuvot 244.6 6.0 323.6 7.6 417.9 10.6 286.10 6.6 625.8 12.3
79. Muut kuljetusvälineet 142.9 3.5 143.9 3.4 144.3 3.6 171.3 3.9 109.2 2.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 900.5 22.0 848.6 19.9 831.9 21.0 951.9 21.8 1,041.9 20.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 15.2 0.4 13.3 0.3 13.7 0.3 13.7 0.3 13.7 0.3
82. Huonekalut 118.1 2.9 122.8 2.9 105.0 2.7 107.10 2.5 122.1 2.4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 104.4 2.6 93.4 2.2 93.0 2.4 100.10 2.3 123.8 2.4
84. Vaatteet 148.1 3.6 137.2 3.2 141.4 3.6 136.10 3.1 151.0 3.0
85. Jalkineet 148.7 3.6 143.10 3.4 119.9 3.0 138.1 3.2 142.7 2.8
87. Kojeet,mittarit yms. 62.9 1.5 47.5 1.1 53.7 1.4 71.9 1.6 64.3 1.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 81.2 2.0 79.3 1.9 90.7 2.3 106.1 2.4 130.7 2.6
89. Muut valmiit tavarat 222.3 5.4 211.3 4.9 214.7 5.4 276.4 6.3 293.8 5.8
9. Muut tavarat 132.6 3.2 124.1 2.9 108.0 2.7 181.8 4.2 126.8 2.5
93. Erittelemätön 86.6 2.1 81.3 1.9 57.2 1.4 132.7 3.0 75.3 1.5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 45.7 1.1 42.5 1.0 45.1 1.1 49.1 1.1 51.3 1.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 4,088.0 100.0 4,272.5 100.0 3,953.3 100.0 4,372.10 100.0 5,078.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu