Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Portugalin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.20.20.10.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.10.10.10.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Portugalin kanssa, vienti Portugaliin ja tuonti Portugalista vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Elokuussa Portugali oli Yhdysvaltain 53. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 4 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden 474 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 2.3 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Elokuussa kauppatase Portugalin kanssa oli Yhdysvalloille 258 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Portugalista oli 5.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa, ollen suuruudeltaan 366 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Portugalista olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), joka edusti 16.3 prosentin osuutta tuonnista, Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 7.0 % sekä Sitc421 (kasviöljyt ja -rasvat, 'pehmeät') 5.5 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Portugaliin supistui 22.2 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 108 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc333 (raakaöljy), mikä edusti 24.6 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani) 21.1 % sekä Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat) 10.8 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-elokuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 3.5 miljardiin dollariin, laskun ollessa 7.1 %. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 2.6 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 914 miljoonaa dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo väheni 2.9 prosentilla ja viennin arvo 17.2 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 554 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 124 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-elokuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 1.7 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 1.6 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Portugaliin (PT) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 6.1 4.7 8.0 10.3 7.8 9.2 2.9 3.1 2.2 2.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 3.4 2.6 0.8 1.0 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4
04. Vilja ja viljatuotteet 0.1 0.1 1.4 1.8 5.9 6.9 0 0.0 0.2 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 2.1 1.5 1.5 1.8 1.0 1.2 1.4 1.5 0.10 0.8
08. Rehuaineet 0.2 0.1 4.1 5.3 0.5 0.5 0.7 0.7 0.5 0.4
1. Juomat ja tupakka 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 1.6 1.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.3 1.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.7 2.0 3.0 3.9 6.0 7.1 1.8 1.8 2.9 2.7
24. Puutavara ja korkki 1.3 0.9 1.8 2.2 1.6 1.8 1.0 1.0 2.4 2.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.8 0.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.2 0.1 0.7 0.9 3.8 4.5 0.2 0.2 0.1 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 68.2 52.2 0.1 0.0 8.3 9.9 36.5 39.5 50.8 47.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 36.5 39.5 27.10 25.9
34. Kaasut 68.2 52.1 0 0.0 8.3 9.8 0 0.0 22.8 21.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4.5 3.4 21.2 27.4 16.7 19.8 5.9 6.3 7.3 6.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.1 0.0 1.1 1.3 2.3 2.7 0.3 0.3 1.2 1.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.10 0.7 13.9 17.9 7.5 8.9 1.1 1.1 2.7 2.5
57. Muovit, valmistamattomat 2.0 1.5 5.1 6.6 5.8 6.8 3.5 3.7 2.5 2.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3.10 3.0 4.3 5.5 4.2 4.9 4.2 4.5 3.4 3.1
62. Kumituotteet 0.2 0.1 0.4 0.5 0.3 0.3 1.0 1.1 0.1 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.3 0.2 0.7 0.9 1.3 1.5 0.4 0.4 0.4 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.2 0.9 0.4 0.4 0.7 0.8 0.5 0.5 0.5 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 0.4 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5 0.4 0.8 0.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.4 1.0 1.5 1.9 0.10 1.1 1.2 1.3 1.3 1.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 36.5 27.9 32.8 42.3 32.1 38.1 33.2 35.9 29.6 27.4
71. Voimakoneet ja moottorit 14.5 11.1 18.0 23.2 10.8 12.8 9.2 9.9 12.4 11.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.3 0.9 2.2 2.7 1.8 2.1 0.9 0.9 1.8 1.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 3.2 2.4 3.0 3.9 2.6 3.0 1.9 2.0 2.10 2.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.10 0.7 1.1 1.4 0.6 0.6 2.0 2.1 0.4 0.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 3.2 2.4 1.2 1.5 3.7 4.4 1.8 1.9 1.8 1.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.9 1.4 2.0 2.5 1.9 2.3 2.3 2.4 3.0 2.8
78. Moottoriajoneuvot 0.8 0.6 0.9 1.1 1.6 1.8 2.0 2.1 1.5 1.3
79. Muut kuljetusvälineet 10.9 8.3 4.5 5.7 9.4 11.1 13.5 14.6 6.0 5.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 4.6 3.5 4.8 6.1 5.3 6.3 5.2 5.6 6.7 6.2
87. Kojeet,mittarit yms. 3.2 2.4 2.8 3.5 2.2 2.5 2.1 2.2 3.3 3.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.1 0.0 0.2 0.2 0.10 1.1 0.8 0.8 0.7 0.6
89. Muut valmiit tavarat 1.4 1.0 1.7 2.1 2.2 2.6 1.9 2.0 2.4 2.1
9. Muut tavarat 4.4 3.3 3.5 4.4 3.10 4.7 2.9 3.1 3.7 3.4
93. Erittelemätön 1.2 0.8 1.6 2.0 2.1 2.4 0.10 1.0 1.2 1.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 3.2 2.4 1.9 2.4 1.9 2.3 1.10 2.1 2.6 2.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 130.7 100.0 77.4 100.0 84.1 100.0 92.3 100.0 107.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Portugalista (PT) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3.3 1.0 4.0 1.5 3.5 1.5 4.3 1.4 7.4 2.0
00. Elävät eläimet 0 0.0 0.7 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.2 0.3 1.5 0.5 1.4 0.6 1.10 0.6 1.7 0.5
04. Vilja ja viljatuotteet 0.4 0.1 0.4 0.1 0.7 0.3 0.8 0.2 3.3 0.9
05. Hedelmät ja kasvikset 1.2 0.3 0.9 0.3 0.7 0.3 1.2 0.4 1.2 0.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.4 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 0.6 0.2
1. Juomat ja tupakka 10.9 3.3 9.7 3.6 8.2 3.6 11.1 3.6 13.9 3.8
11. Juomat 10.9 3.3 9.7 3.6 8.2 3.6 11.1 3.6 13.9 3.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.3 1.0 5.1 1.9 4.4 1.9 4.8 1.6 3.9 1.1
24. Puutavara ja korkki 0.5 0.1 0.6 0.2 0.8 0.4 0.6 0.2 0.4 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.2 0.3 2.7 1.0 2.0 0.9 2.7 0.9 2.2 0.6
28. Malmit ja metalliromu 1.5 0.4 1.8 0.6 1.5 0.7 1.5 0.5 1.1 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 97.3 29.1 57.5 21.2 6.4 2.8 47.5 15.6 59.8 16.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 97.3 29.1 57.5 21.2 6.4 2.8 47.5 15.6 59.8 16.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 10.3 3.1 17.4 6.4 17.1 7.6 15.7 5.1 20.6 5.6
42. Kasviöljyt ja -rasvat 10.3 3.1 17.4 6.4 17.1 7.6 15.6 5.1 20.6 5.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 39.5 11.8 13.1 4.8 25.4 11.3 30.5 10.0 36.10 10.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 11.6 3.5 0.4 0.1 5.6 2.5 7.5 2.4 7.0 1.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 20.7 6.2 9.2 3.4 16.3 7.2 19.7 6.4 26.7 7.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.3 0.1 0.7 0.2 0.2 0.0 0.6 0.2 0.4 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 4.7 1.4 1.1 0.4 1.2 0.5 1.3 0.4 0.9 0.2
58. Muovit, valmistetut 1.6 0.5 1.3 0.5 1.3 0.5 0.8 0.3 1.0 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.6 0.2 0.5 0.1 1.0 0.4 0.5 0.2 0.8 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 81.7 24.4 87.5 32.3 77.6 34.5 76.3 25.0 86.4 23.6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.3 0.1 0.6 0.1
62. Kumituotteet 11.8 3.5 8.8 3.2 8.8 3.9 7.2 2.4 17.6 4.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 21.3 6.4 32.3 11.9 28.9 12.8 21.4 7.0 16.4 4.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 8.6 2.6 12.3 4.5 8.1 3.6 7.6 2.5 5.3 1.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 17.0 5.1 12.2 4.5 11.4 5.0 15.4 5.0 18.10 5.2
66. Kivennäisainetuotteet 10.4 3.1 8.6 3.2 8.1 3.6 11.2 3.7 13.6 3.7
67. Rauta ja teräs 2.2 0.6 2.9 1.0 2.0 0.9 1.9 0.6 1.8 0.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 10.7 3.2 10.6 3.9 10.3 4.6 11.5 3.8 12.5 3.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 33.2 9.9 33.9 12.5 38.10 17.3 50.2 16.5 48.1 13.1
71. Voimakoneet ja moottorit 0.9 0.3 0.2 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.6 0.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2.1 0.6 2.6 0.9 1.9 0.8 2.1 0.7 2.6 0.7
73. Metalliteollisuuskoneet 0.4 0.1 0.4 0.1 0.6 0.3 0.4 0.1 0.2 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 8.5 2.5 9.4 3.5 11.7 5.2 10.3 3.4 10.6 2.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.9 0.3 0.4 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.7 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 5.8 1.7 6.10 2.6 7.4 3.3 10.10 3.6 11.4 3.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 11.9 3.5 9.6 3.5 12.9 5.7 19.5 6.4 14.5 3.9
78. Moottoriajoneuvot 2.8 0.8 3.9 1.4 3.5 1.5 6.2 2.0 5.8 1.6
79. Muut kuljetusvälineet 0.3 0.1 0.7 0.2 0.8 0.4 0.4 0.1 2.1 0.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 35.4 10.6 31.4 11.6 32.5 14.5 52.8 17.3 69.0 18.9
82. Huonekalut 7.5 2.2 2.8 1.0 4.5 2.0 8.2 2.7 10.2 2.8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1 0.2 0.0 0.6 0.2
84. Vaatteet 8.8 2.6 9.6 3.5 14.3 6.4 18.9 6.2 23.7 6.5
85. Jalkineet 6.3 1.9 6.3 2.3 6.4 2.8 14.9 4.9 15.3 4.2
87. Kojeet,mittarit yms. 9.9 2.9 8.4 3.1 2.2 1.0 5.5 1.8 11.4 3.1
89. Muut valmiit tavarat 2.10 0.9 4.3 1.6 4.7 2.1 5.2 1.7 7.5 2.0
9. Muut tavarat 19.7 5.9 11.7 4.3 10.10 4.9 12.1 4.0 20.1 5.5
93. Erittelemätön 17.2 5.1 9.3 3.4 8.3 3.7 8.5 2.8 16.3 4.4
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 2.5 0.7 2.4 0.9 2.7 1.2 3.6 1.2 3.9 1.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 334.2 100.0 271.0 100.0 224.5 100.0 304.9 100.0 365.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu