Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Espanjan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-maaliskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Espanjaan (4700) 2020 tammi-maaliskuu

2020 1-3
milj. $
2019 1-3
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet284.7 341.4 -16.6
00. Elävät eläimet0.3 0.4 -28.7
01. Liha ja lihatuotteet0.10 2.5 -62.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.9 0.8 13.0
03. Kala- ja kalavalmisteet12.6 14.3 -11.6
04. Vilja ja viljatuotteet1.9 58.8 -96.9
05. Hedelmät ja kasvikset217.8 224.2 -2.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.9 0.4 155.6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.4 0.2 93.3
08. Rehuaineet42.9 32.5 31.9
09. Erinäiset elintarvikkeet6.4 7.7 -17.1
1. Juomat ja tupakka20.4 24.0 -15.0
11. Juomat20.2 23.5 -14.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.3 0.5 -57.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat219.5 255.7 -14.2
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.8 0.7 13.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet109.0 177.5 -38.6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi4.3 4.9 -11.8
24. Puutavara ja korkki8.9 9.5 -5.9
25. Paperimassa28.8 24.8 16.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet3.4 2.9 18.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat7.7 5.3 44.5
28. Malmit ja metalliromu43.7 17.9 145.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet13.3 12.8 4.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta978.10 600.3 63.1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.19.1 34.1 -44.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet485.9 283.8 71.2
34. Kaasut474.1 282.4 67.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat1.3 0.2 988.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0.1 485.9
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.4 0.1 253.6
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.9 0.1 ..
5. Kemian teollisuuden tuotteet834.1 836.10 -0.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet79.6 79.4 0.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet28.6 19.4 47.6
53. Väri- ja parkitusaineet8.5 8.9 -4.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet568.6 589.4 -3.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet28.6 29.6 -3.4
56. Lannoitteet, valmistetut3.7 1.8 108.0
57. Muovit, valmistamattomat51.6 46.4 11.2
58. Muovit, valmistetut12.7 12.6 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet52.6 49.9 5.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan142.9 177.9 -19.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.5 0.7 -39.4
62. Kumituotteet11.8 16.2 -27.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut9.7 10.1 -3.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä36.0 37.8 -4.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet7.2 8.6 -15.7
66. Kivennäisainetuotteet13.1 25.6 -49.0
67. Rauta ja teräs7.2 8.2 -12.5
68. Muut metallit11.2 6.1 84.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista46.6 64.9 -28.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1,381.4 812.9 69.9
71. Voimakoneet ja moottorit90.1 96.9 -7.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet55.4 57.1 -3.0
73. Metalliteollisuuskoneet7.5 5.6 35.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet89.6 83.0 7.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet28.3 25.8 9.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet47.1 42.4 11.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet179.9 93.6 92.3
78. Moottoriajoneuvot176.8 125.1 41.3
79. Muut kuljetusvälineet707.1 283.8 149.2
8. Erinäiset valmiit tavarat232.2 298.4 -22.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet3.7 1.7 124.3
82. Huonekalut7.7 7.5 3.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1.2 0.6 99.8
84. Vaatteet2.7 3.3 -17.6
85. Jalkineet0.5 0.5 5.6
87. Kojeet,mittarit yms.77.9 118.3 -34.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot4.7 5.3 -11.3
89. Muut valmiit tavarat134.1 161.6 -17.0
9. Muut tavarat113.4 106.0 6.9
93. Erittelemätön24.3 23.6 3.2
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0..
97. Kulta, ei monetaarinen0.4 0.4 3.8
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind88.5 82.2 7.7
Kaikki ryhmät yhteensä4,208.4 3,453.3 21.9

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Espanjasta (4700) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-maaliskuu

2020 1-3
milj. $
2019 1-3
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet281.6 288.4 -2.4
00. Elävät eläimet1.2 1.4 -18.3
01. Liha ja lihatuotteet9.6 14.9 -35.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat23.8 23.1 3.1
03. Kala- ja kalavalmisteet39.6 38.7 2.4
04. Vilja ja viljatuotteet15.9 15.8 0.9
05. Hedelmät ja kasvikset121.6 128.7 -5.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja26.7 23.2 15.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä25.3 30.0 -15.8
08. Rehuaineet1.4 1.5 -3.2
09. Erinäiset elintarvikkeet16.10 11.6 46.7
1. Juomat ja tupakka106.8 102.10 3.7
11. Juomat106.5 102.4 4.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.3 0.7 -54.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat104.7 84.3 24.2
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.1 0.1 -26.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet2.8 2.8 0.7
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi12.5 10.7 17.8
24. Puutavara ja korkki1.1 2.0 -44.4
25. Paperimassa0.4 0..
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet8.7 5.10 46.6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat40.4 13.3 204.2
28. Malmit ja metalliromu4.3 12.6 -65.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet34.7 37.2 -6.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta253.5 233.9 8.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet253.5 233.9 8.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat75.1 129.3 -41.9
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.4 0.4 -15.3
42. Kasviöljyt ja -rasvat74.5 127.9 -41.8
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.4 1.0 -65.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet926.0 673.8 37.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet109.0 112.3 -2.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet9.4 9.9 -5.0
53. Väri- ja parkitusaineet23.5 20.5 14.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet541.9 289.7 87.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet122.6 103.6 18.4
56. Lannoitteet, valmistetut1.7 2.0 -17.6
57. Muovit, valmistamattomat37.3 44.5 -16.4
58. Muovit, valmistetut20.3 19.1 6.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet60.8 72.6 -16.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan614.9 639.1 -3.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat1.10 2.7 -28.8
62. Kumituotteet84.2 97.6 -13.7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut30.3 25.9 17.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä32.6 49.3 -33.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet22.0 23.4 -5.8
66. Kivennäisainetuotteet194.7 177.1 9.9
67. Rauta ja teräs82.7 132.6 -37.6
68. Muut metallit31.7 26.6 19.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista135.1 104.3 29.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1,256.4 1,076.0 16.8
71. Voimakoneet ja moottorit353.5 189.4 86.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet79.6 75.1 6.0
73. Metalliteollisuuskoneet40.8 28.8 41.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet166.9 216.1 -22.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet4.6 21.7 -79.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet19.8 27.3 -27.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet231.9 155.2 49.5
78. Moottoriajoneuvot305.9 294.7 3.8
79. Muut kuljetusvälineet53.7 68.1 -21.2
8. Erinäiset valmiit tavarat305.9 343.1 -10.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet7.1 6.4 11.9
82. Huonekalut32.5 31.9 1.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.33.3 35.5 -6.1
84. Vaatteet19.8 23.6 -16.2
85. Jalkineet51.8 64.6 -19.9
87. Kojeet,mittarit yms.55.0 51.1 7.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot4.1 4.10 -18.4
89. Muut valmiit tavarat102.7 125.4 -18.1
9. Muut tavarat153.3 192.6 -20.4
93. Erittelemätön112.5 156.8 -28.3
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0.1 -19.9
97. Kulta, ei monetaarinen0.4 0.3 63.7
98. (USA Sitc) Estimate of import items valued under $251 and of other low valued items nonexempt from formal entry37.3 35.5 5.1
Kaikki ryhmät yhteensä4,077.9 3,763.1 8.4

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu