Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Espanjan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2018/8 - 2018/12

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2018 8
%
2018 9
%
2018 10
%
2018 11
%
2018 12
%
Viennistä0.80.90.80.70.7
Tuonnista0.70.50.60.60.6
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.70.70.70.60.6

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Espanjaan (ES) jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 83.0 7.4 87.7 6.9 118.9 10.4 121.1 11.7 91.8 9.5
01. Liha ja lihatuotteet 0.8 0.1 0.8 0.1 1.2 0.1 0.4 0.0 0.2 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 9.3 0.8 9.4 0.7 5.1 0.4 13.6 1.3 9.9 1.0
04. Vilja ja viljatuotteet 26.6 2.4 21.10 1.7 1.1 0.1 25.2 2.4 0.8 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 41.7 3.7 45.4 3.6 89.4 7.8 68.7 6.6 68.1 7.0
08. Rehuaineet 2.2 0.2 7.1 0.6 19.2 1.7 10.3 1.0 10.5 1.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.7 0.1 2.7 0.2 2.2 0.2 2.3 0.2 2.3 0.2
1. Juomat ja tupakka 12.5 1.1 17.3 1.4 14.0 1.2 10.4 1.0 5.8 0.6
11. Juomat 12.1 1.1 17.1 1.3 13.9 1.2 10.4 1.0 5.3 0.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 170.7 15.3 184.4 14.5 167.8 14.7 117.1 11.3 182.3 18.8
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0.8 0.1 0.3 0.0 0.4 0.0 0 0.0 0.1 0.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 89.5 8.0 51.10 4.1 135.5 11.8 79.4 7.7 150.6 15.6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.5 0.1 1.10 0.1 1.2 0.1 1.5 0.1 1.8 0.2
24. Puutavara ja korkki 4.3 0.4 4.2 0.3 5.4 0.5 3.5 0.3 3.9 0.4
25. Paperimassa 12.1 1.1 7.3 0.6 6.3 0.5 5.9 0.6 10.5 1.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.0 0.1 1.3 0.1 0.9 0.1 0.3 0.0 0.8 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.10 0.2 1.8 0.1 2.7 0.2 1.7 0.2 3.5 0.4
28. Malmit ja metalliromu 57.1 5.1 105.8 8.3 3.3 0.3 18.2 1.8 4.5 0.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2.8 0.2 10.1 0.8 12.5 1.1 6.9 0.7 6.10 0.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 120.2 10.8 290.6 22.8 134.3 11.7 124.2 12.0 122.8 12.7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 7.9 0.7 8.9 0.7 22.1 1.9 17.5 1.7 0.3 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 75.8 6.8 182.4 14.3 74.4 6.5 42.9 4.1 97.8 10.1
34. Kaasut 36.6 3.3 99.3 7.8 37.8 3.3 63.9 6.2 24.9 2.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 276.6 24.8 226.0 17.7 283.6 24.8 272.6 26.3 146.6 15.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 26.10 2.4 22.1 1.7 19.7 1.7 26.1 2.5 24.1 2.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 6.9 0.6 8.5 0.7 9.2 0.8 23.6 2.3 5.0 0.5
53. Väri- ja parkitusaineet 3.9 0.3 2.8 0.2 3.7 0.3 2.3 0.2 3.1 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 188.0 16.9 158.8 12.5 215.7 18.9 174.6 16.9 74.0 7.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 11.3 1.0 7.2 0.6 9.1 0.8 7.4 0.7 8.4 0.9
57. Muovit, valmistamattomat 17.5 1.6 13.4 1.0 13.1 1.1 15.3 1.5 14.2 1.5
58. Muovit, valmistetut 3.8 0.3 3.4 0.3 2.9 0.2 3.1 0.3 2.6 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 18.3 1.6 9.8 0.8 10.2 0.9 20.2 1.9 15.1 1.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 55.4 5.0 59.9 4.7 55.2 4.8 53.9 5.2 58.9 6.1
62. Kumituotteet 5.5 0.5 4.5 0.3 5.6 0.5 4.6 0.4 4.6 0.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 4.7 0.4 3.6 0.3 3.2 0.3 3.3 0.3 3.6 0.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 12.8 1.1 17.0 1.3 12.4 1.1 13.9 1.3 10.4 1.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.1 0.3 2.6 0.2 3.2 0.3 1.7 0.2 2.8 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 6.3 0.6 8.5 0.7 7.7 0.7 8.4 0.8 8.6 0.9
67. Rauta ja teräs 2.8 0.2 3.7 0.3 3.5 0.3 2.5 0.2 12.10 1.3
68. Muut metallit 3.7 0.3 2.6 0.2 3.8 0.3 2.7 0.3 2.1 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 16.7 1.5 17.4 1.4 15.9 1.4 17.0 1.6 14.1 1.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 296.4 26.6 278.9 21.9 255.6 22.3 240.4 23.2 260.4 26.9
71. Voimakoneet ja moottorit 27.6 2.5 34.4 2.7 24.3 2.1 22.1 2.1 23.3 2.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 79.10 7.2 30.4 2.4 30.6 2.7 16.1 1.6 19.2 2.0
73. Metalliteollisuuskoneet 2.3 0.2 2.10 0.2 3.0 0.3 5.3 0.5 3.5 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 44.7 4.0 26.6 2.1 33.8 3.0 29.8 2.9 26.5 2.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 6.3 0.6 9.8 0.8 8.8 0.8 10.10 1.1 16.1 1.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 12.3 1.1 15.8 1.2 18.2 1.6 19.1 1.8 23.8 2.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 29.1 2.6 28.0 2.2 37.1 3.2 30.9 3.0 34.9 3.6
78. Moottoriajoneuvot 42.2 3.8 49.9 3.9 36.4 3.2 35.1 3.4 38.3 4.0
79. Muut kuljetusvälineet 52.4 4.7 81.3 6.4 63.8 5.6 71.4 6.9 75.4 7.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 64.4 5.8 93.1 7.3 79.4 6.9 64.7 6.2 72.4 7.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.7 0.1 0.4 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.6 0.1
82. Huonekalut 1.1 0.1 1.6 0.1 3.4 0.3 2.5 0.2 2.2 0.2
84. Vaatteet 0.9 0.1 1.1 0.1 1.0 0.1 0.9 0.1 1.4 0.1
85. Jalkineet 0.2 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 0.9 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 26.7 2.4 28.3 2.2 31.8 2.8 26.1 2.5 29.6 3.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.3 0.1 1.4 0.1 1.8 0.2 1.5 0.1 1.6 0.2
89. Muut valmiit tavarat 33.6 3.0 60.2 4.7 40.7 3.6 33.0 3.2 36.0 3.7
9. Muut tavarat 36.6 3.3 36.3 2.8 35.3 3.1 30.9 3.0 26.5 2.7
93. Erittelemätön 9.4 0.8 5.3 0.4 7.9 0.7 6.1 0.6 5.2 0.5
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 27.1 2.4 30.10 2.4 27.3 2.4 24.8 2.4 21.3 2.2
0-9. Kaikki ryhmät 1,115.6 100.0 1,273.9 100.0 1,143.8 100.0 1,034.8 100.0 967.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Espanjasta (ES) Yhdysvaltoihin jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 95.10 6.2 90.5 8.4 117.7 8.7 99.8 8.4 111.9 9.1
01. Liha ja lihatuotteet 5.8 0.4 5.9 0.5 7.2 0.5 6.3 0.5 6.1 0.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 8.6 0.6 8.9 0.8 11.3 0.8 8.4 0.7 7.7 0.6
03. Kala- ja kalavalmisteet 15.9 1.0 16.7 1.5 22.1 1.6 20.6 1.7 16.7 1.4
04. Vilja ja viljatuotteet 5.1 0.3 5.2 0.5 6.5 0.5 6.8 0.6 7.7 0.6
05. Hedelmät ja kasvikset 36.4 2.3 34.7 3.2 45.6 3.4 41.2 3.5 47.6 3.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 9.8 0.6 8.1 0.7 9.7 0.7 5.3 0.4 9.1 0.7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 8.3 0.5 6.9 0.6 11.1 0.8 7.8 0.6 12.5 1.0
08. Rehuaineet 0.7 0.0 0.7 0.1 0.5 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 5.4 0.3 3.4 0.3 3.10 0.3 3.1 0.3 4.2 0.3
1. Juomat ja tupakka 38.0 2.4 28.5 2.6 43.2 3.2 34.0 2.9 33.5 2.7
11. Juomat 36.1 2.3 28.2 2.6 43.0 3.2 33.8 2.8 33.4 2.7
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 2.0 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 29.6 1.9 22.8 2.1 26.4 1.9 20.7 1.7 24.6 2.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.4 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.7 0.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 4.7 0.3 2.0 0.2 2.9 0.2 1.6 0.1 1.1 0.1
24. Puutavara ja korkki 1.2 0.1 0.6 0.1 0.7 0.0 0.6 0.0 1.0 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2.6 0.2 2.1 0.2 0.8 0.1 1.0 0.1 1.3 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 4.4 0.3 9.0 0.8 8.6 0.6 6.8 0.6 2.9 0.2
28. Malmit ja metalliromu 3.8 0.2 2.6 0.2 4.4 0.3 3.4 0.3 3.3 0.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 12.8 0.8 6.4 0.6 8.6 0.6 6.10 0.6 14.5 1.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 157.6 10.1 122.4 11.4 162.6 12.0 56.0 4.7 78.0 6.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 157.6 10.1 122.4 11.4 162.6 12.0 56.0 4.7 78.0 6.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 50.6 3.3 38.4 3.6 59.7 4.4 40.5 3.4 54.0 4.4
42. Kasviöljyt ja -rasvat 50.2 3.2 38.3 3.6 59.6 4.4 40.4 3.4 53.9 4.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 234.6 15.1 177.5 16.5 176.8 13.0 205.2 17.2 227.9 18.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 36.4 2.3 29.1 2.7 36.6 2.7 33.4 2.8 28.9 2.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.5 0.2 1.6 0.1 2.9 0.2 0.10 0.1 1.6 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 5.9 0.4 4.7 0.4 5.8 0.4 7.5 0.6 5.2 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 117.7 7.6 73.5 6.8 54.4 4.0 71.3 6.0 108.5 8.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 40.6 2.6 32.4 3.0 35.1 2.6 37.1 3.1 36.6 3.0
56. Lannoitteet, valmistetut 0.6 0.0 0.5 0.0 0.10 0.1 1.6 0.1 0.4 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 11.0 0.7 13.9 1.3 13.4 1.0 15.0 1.3 11.5 0.9
58. Muovit, valmistetut 6.3 0.4 4.1 0.4 7.5 0.6 6.0 0.5 6.7 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 13.9 0.9 18.1 1.7 20.5 1.5 32.7 2.7 28.8 2.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 232.8 15.0 159.3 14.8 186.9 13.8 193.7 16.3 201.1 16.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1.2 0.1 0.6 0.0 0.6 0.0 0.9 0.1 0.9 0.1
62. Kumituotteet 27.6 1.8 22.10 2.1 26.0 1.9 30.8 2.6 30.5 2.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 10.5 0.7 8.1 0.8 12.3 0.9 9.0 0.8 9.4 0.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 16.3 1.0 15.3 1.4 16.3 1.2 15.3 1.3 14.8 1.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 7.3 0.5 6.1 0.6 6.5 0.5 9.1 0.8 9.8 0.8
66. Kivennäisainetuotteet 66.5 4.3 52.5 4.9 59.3 4.4 49.0 4.1 55.2 4.5
67. Rauta ja teräs 58.1 3.7 24.8 2.3 30.9 2.3 40.10 3.4 39.6 3.2
68. Muut metallit 6.3 0.4 5.1 0.5 6.7 0.5 9.1 0.8 8.6 0.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 39.4 2.5 24.1 2.2 28.7 2.1 29.9 2.5 32.7 2.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 471.1 30.3 295.1 27.4 344.7 25.4 356.5 29.9 346.8 28.1
71. Voimakoneet ja moottorit 97.3 6.3 65.10 6.1 54.8 4.0 56.0 4.7 35.8 2.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 35.9 2.3 24.1 2.2 24.4 1.8 26.4 2.2 22.4 1.8
73. Metalliteollisuuskoneet 9.10 0.6 11.3 1.0 8.3 0.6 14.3 1.2 14.5 1.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 62.10 4.0 39.7 3.7 61.9 4.6 62.10 5.3 70.2 5.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 8.9 0.6 12.8 1.2 2.3 0.2 5.5 0.5 2.0 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 10.4 0.7 5.5 0.5 11.3 0.8 7.3 0.6 7.8 0.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 75.6 4.9 45.5 4.2 54.3 4.0 56.4 4.7 63.2 5.1
78. Moottoriajoneuvot 143.6 9.2 73.9 6.9 106.4 7.8 107.8 9.1 107.9 8.7
79. Muut kuljetusvälineet 26.9 1.7 16.8 1.6 21.4 1.6 20.3 1.7 23.4 1.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 192.0 12.3 108.7 10.1 163.9 12.1 139.2 11.7 109.6 8.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2.3 0.1 2.0 0.2 2.8 0.2 3.2 0.3 2.8 0.2
82. Huonekalut 14.8 0.9 9.2 0.8 11.6 0.8 12.8 1.1 11.2 0.9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 10.5 0.7 8.9 0.8 13.9 1.0 17.5 1.5 18.1 1.5
84. Vaatteet 7.8 0.5 7.1 0.7 8.1 0.6 7.6 0.6 7.3 0.6
85. Jalkineet 22.5 1.4 11.4 1.1 20.4 1.5 18.8 1.6 18.10 1.5
87. Kojeet,mittarit yms. 12.8 0.8 12.9 1.2 15.5 1.1 13.0 1.1 13.4 1.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2.8 0.2 1.6 0.1 1.10 0.1 2.0 0.2 2.0 0.2
89. Muut valmiit tavarat 118.8 7.6 55.8 5.2 90.0 6.6 64.7 5.4 36.1 2.9
9. Muut tavarat 53.9 3.5 34.1 3.2 75.3 5.5 45.1 3.8 45.9 3.7
93. Erittelemätön 41.5 2.7 22.10 2.1 61.8 4.6 32.2 2.7 34.4 2.8
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 12.3 0.8 11.2 1.0 13.4 1.0 12.9 1.1 11.4 0.9
0-9. Kaikki ryhmät 1,555.7 100.0 1,076.9 100.0 1,356.7 100.0 1,190.4 100.0 1,232.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu