Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Espanjan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.80.80.90.80.7
Tuonnista0.70.60.60.50.6
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.70.70.70.60.7

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Espanjan kanssa, vienti Espanjaan ja tuonti Espanjasta vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kauppa Espanjan kanssa edusti vuoden 2020 marraskuussa 0.7 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 0.7 prosenttia Yhdysvaltain viennistä ja 0.6 prosenttia tuonnista. Marraskuussa Espanja oli Yhdysvaltain 24. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden 2.3 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 7.8 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Espanjan kanssa oli Yhdysvalloille 404 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Espanjasta oli 2.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 1.3 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Espanjasta olivat Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), joka edusti 9.7 prosentin osuutta tuonnista, Sitc931 (erittelemätön) 5.5 % sekä Sitc782 (kuorma-,paketti- ja erikoisautot) 4.5 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Espanjaan supistui 19.0 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 928 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc333 (raakaöljy), mikä edusti 9.7 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 7.4 % sekä Sitc343 (luonnonkaasu) 7.0 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-marraskuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 25.9 miljardiin dollariin, laskun ollessa 11.5 %. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 14.1 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 11.9 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo väheni 8.4 prosentilla ja viennin arvo 14.8 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), arvon ollessa 1.5 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), arvon ollessa 1.4 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 2.2 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 1.5 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Espanjaan (ES) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 60.9 7.0 66.9 6.9 64.2 5.7 109.1 10.8 95.8 10.3
03. Kala- ja kalavalmisteet 10.10 1.3 7.9 0.8 7.10 0.7 3.1 0.3 7.9 0.8
04. Vilja ja viljatuotteet 0.6 0.1 0.7 0.1 8.2 0.7 0.6 0.1 0.7 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 45.5 5.3 48.1 5.0 35.8 3.2 81.5 8.1 60.4 6.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.1 0.0 0.2 0.0 0.5 0.0 0.6 0.1 0.4 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.6 0.1 0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
08. Rehuaineet 0.5 0.1 6.6 0.7 9.4 0.8 21.0 2.1 24.0 2.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.8 0.3 3.3 0.3 2.2 0.2 1.8 0.2 2.3 0.2
1. Juomat ja tupakka 3.5 0.4 7.7 0.8 10.6 0.9 10.6 1.0 8.2 0.9
11. Juomat 3.2 0.4 7.6 0.8 10.3 0.9 10.3 1.0 8.0 0.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 21.7 2.5 89.3 9.2 60.2 5.3 77.7 7.7 58.10 6.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 2.9 0.3 44.2 4.5 30.1 2.7 47.6 4.7 27.3 2.9
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.0 0.1 0.6 0.1 1.3 0.1 0.8 0.1 0.6 0.1
24. Puutavara ja korkki 2.6 0.3 3.8 0.4 5.0 0.4 4.6 0.4 3.2 0.3
25. Paperimassa 7.9 0.9 5.9 0.6 8.3 0.7 7.3 0.7 8.7 0.9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.2 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 1.0 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.1 0.1 1.4 0.1 1.5 0.1 1.7 0.2 1.1 0.1
28. Malmit ja metalliromu 4.10 0.6 30.2 3.1 5.7 0.5 7.7 0.8 15.0 1.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.4 0.2 3.1 0.3 8.2 0.7 7.6 0.7 2.3 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 251.4 29.1 210.5 21.7 190.8 16.9 230.3 22.9 215.2 23.2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 6.9 0.8 0.2 0.0 4.6 0.4 4.4 0.4 4.8 0.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 168.3 19.5 157.5 16.2 120.6 10.7 114.0 11.3 122.6 13.2
34. Kaasut 76.3 8.8 52.9 5.4 65.7 5.8 111.10 11.1 87.8 9.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.4 0.0 0.2 0.0 5.3 0.5 0.3 0.0 0.4 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.3 0.0 0.2 0.0 5.1 0.4 0.2 0.0 0.3 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 143.6 16.6 221.5 22.8 247.2 21.8 239.8 23.8 189.10 20.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 14.7 1.7 17.3 1.8 16.6 1.5 10.9 1.1 18.7 2.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4.0 0.5 43.1 4.4 4.2 0.4 3.1 0.3 2.7 0.3
53. Väri- ja parkitusaineet 2.1 0.2 2.8 0.3 3.4 0.3 2.8 0.3 2.2 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 85.8 9.9 111.2 11.4 183.2 16.2 157.9 15.7 122.5 13.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 5.7 0.7 6.2 0.6 5.3 0.5 7.8 0.8 8.5 0.9
56. Lannoitteet, valmistetut 0.4 0.0 0.8 0.1 2.2 0.2 1.6 0.2 1.1 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 17.1 2.0 18.0 1.8 15.6 1.4 12.3 1.2 14.4 1.5
58. Muovit, valmistetut 2.4 0.3 3.8 0.4 3.4 0.3 2.5 0.2 3.1 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 11.8 1.4 18.7 1.9 13.7 1.2 41.2 4.1 17.3 1.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 34.8 4.0 43.7 4.5 40.7 3.6 43.7 4.3 37.0 4.0
62. Kumituotteet 2.5 0.3 2.9 0.3 3.4 0.3 4.6 0.5 3.9 0.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2.6 0.3 3.7 0.4 3.3 0.3 3.4 0.3 2.10 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 10.1 1.2 8.5 0.9 7.2 0.6 5.3 0.5 4.7 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.0 0.2 1.4 0.1 1.7 0.1 1.8 0.2 1.9 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 3.1 0.3 3.2 0.3 4.0 0.3 3.4 0.3 3.0 0.3
67. Rauta ja teräs 2.4 0.3 3.0 0.3 2.8 0.2 2.1 0.2 2.7 0.3
68. Muut metallit 1.6 0.2 2.0 0.2 2.1 0.2 2.8 0.3 3.0 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 10.8 1.2 19.0 2.0 16.3 1.4 20.4 2.0 15.0 1.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 274.0 31.7 260.8 26.9 439.9 38.9 212.6 21.1 228.9 24.7
71. Voimakoneet ja moottorit 21.8 2.5 13.10 1.4 35.3 3.1 34.2 3.4 26.8 2.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 11.2 1.3 11.3 1.2 11.4 1.0 12.7 1.3 12.4 1.3
73. Metalliteollisuuskoneet 1.3 0.1 1.1 0.1 2.9 0.3 4.6 0.5 2.8 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 22.5 2.6 19.9 2.0 23.4 2.1 22.0 2.2 20.7 2.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 12.6 1.5 5.0 0.5 7.6 0.7 9.9 1.0 8.9 1.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 17.2 2.0 12.0 1.2 15.10 1.4 16.6 1.6 28.1 3.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 69.7 8.1 47.1 4.8 56.5 5.0 38.6 3.8 43.3 4.7
78. Moottoriajoneuvot 60.5 7.0 52.4 5.4 82.4 7.3 34.5 3.4 25.3 2.7
79. Muut kuljetusvälineet 57.6 6.7 98.4 10.1 204.8 18.1 40.0 4.0 61.0 6.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 51.5 6.0 43.8 4.5 47.3 4.2 53.2 5.3 60.6 6.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.5 0.0 0.5 0.1 0.8 0.1 0.5 0.0 0.4 0.0
82. Huonekalut 2.6 0.3 1.7 0.2 1.4 0.1 0.10 0.1 1.5 0.2
84. Vaatteet 0.6 0.1 0.9 0.1 0.6 0.1 0.9 0.1 0.9 0.1
85. Jalkineet 0.3 0.0 0.6 0.1 0.2 0.0 0.5 0.0 0.6 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 22.4 2.6 22.5 2.3 23.3 2.1 24.6 2.4 29.4 3.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.7 0.2 0.8 0.1 1.2 0.1 1.8 0.2 1.9 0.2
89. Muut valmiit tavarat 23.7 2.7 16.7 1.7 19.8 1.7 24.0 2.4 26.1 2.8
9. Muut tavarat 22.4 2.6 27.3 2.8 25.9 2.3 29.8 3.0 33.0 3.6
93. Erittelemätön 3.1 0.4 4.7 0.5 3.1 0.3 5.10 0.6 11.1 1.2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 19.2 2.2 22.7 2.3 22.8 2.0 23.8 2.4 21.9 2.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 863.9 100.0 971.1 100.0 1,131.6 100.0 1,006.5 100.0 927.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Espanjasta (ES) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 91.10 6.4 101.4 8.0 96.6 7.7 110.7 9.6 117.1 8.8
00. Elävät eläimet 0.7 0.0 0.10 0.1 0.2 0.0 0.6 0.0 0.8 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 2.6 0.2 4.2 0.3 5.6 0.4 5.5 0.5 8.1 0.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat 7.2 0.5 7.1 0.6 6.7 0.5 7.2 0.6 11.4 0.9
03. Kala- ja kalavalmisteet 8.2 0.6 7.6 0.6 8.7 0.7 12.10 1.1 12.3 0.9
04. Vilja ja viljatuotteet 6.2 0.4 7.4 0.6 7.3 0.6 8.0 0.7 7.6 0.6
05. Hedelmät ja kasvikset 37.5 2.6 39.2 3.1 39.5 3.2 40.8 3.5 40.2 3.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 10.6 0.7 12.7 1.0 9.8 0.8 10.10 0.9 13.1 1.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 10.5 0.7 14.8 1.2 9.10 0.8 14.8 1.3 14.0 1.0
08. Rehuaineet 0.9 0.1 0.7 0.1 0.9 0.1 1.1 0.1 0.5 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 8.0 0.6 7.2 0.6 8.2 0.7 9.3 0.8 9.6 0.7
1. Juomat ja tupakka 28.8 2.0 33.4 2.6 22.7 1.8 32.5 2.8 34.3 2.6
11. Juomat 28.5 2.0 33.1 2.6 22.6 1.8 31.7 2.7 34.2 2.6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.4 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.8 0.1 0.2 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 21.7 1.5 25.4 2.0 19.3 1.5 19.6 1.7 36.3 2.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.6 0.0 0.7 0.1 0.6 0.0 0.10 0.1 0.6 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.5 0.1 2.3 0.2 2.4 0.2 3.5 0.3 1.8 0.1
25. Paperimassa 0 0.0 2.8 0.2 0.1 0.0 0 0.0 0.1 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.8 0.1 0.5 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 4.2 0.3 4.4 0.3 5.5 0.4 3.2 0.3 6.2 0.5
28. Malmit ja metalliromu 0.4 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 13.9 1.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 14.2 1.0 14.1 1.1 10.2 0.8 11.2 1.0 13.6 1.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 103.10 7.2 20.4 1.6 124.2 9.9 31.6 2.7 24.2 1.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 103.10 7.2 20.3 1.6 124.1 9.9 31.6 2.7 24.2 1.8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 28.1 1.9 25.4 2.0 34.4 2.7 24.7 2.1 28.5 2.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 28.0 1.9 25.4 2.0 34.2 2.7 24.5 2.1 28.4 2.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 350.6 24.4 301.6 23.7 290.5 23.3 304.9 26.5 294.0 22.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 40.5 2.8 31.7 2.5 22.4 1.8 35.9 3.1 40.4 3.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.1 0.2 3.6 0.3 3.1 0.2 2.8 0.2 3.8 0.3
53. Väri- ja parkitusaineet 8.9 0.6 8.8 0.7 7.0 0.6 10.9 0.9 9.8 0.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 229.1 15.9 190.6 15.0 196.2 15.7 168.4 14.6 167.2 12.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 37.2 2.6 34.3 2.7 33.1 2.6 47.1 4.1 38.4 2.9
56. Lannoitteet, valmistetut 1.2 0.1 0.2 0.0 0.4 0.0 2.1 0.2 1.1 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 8.6 0.6 6.6 0.5 10.9 0.9 17.7 1.5 16.2 1.2
58. Muovit, valmistetut 5.9 0.4 5.9 0.5 5.7 0.5 6.4 0.6 7.8 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 16.4 1.1 20.2 1.6 12.1 1.0 13.9 1.2 9.7 0.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 259.5 18.0 208.8 16.4 178.6 14.3 168.3 14.6 187.1 14.0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.4 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0
62. Kumituotteet 15.3 1.1 12.3 1.0 18.5 1.5 23.3 2.0 21.9 1.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 10.2 0.7 9.9 0.8 7.9 0.6 8.8 0.8 11.4 0.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 14.2 1.0 12.2 1.0 11.1 0.9 12.1 1.0 13.4 1.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 6.1 0.4 9.4 0.7 8.3 0.7 8.9 0.8 10.3 0.8
66. Kivennäisainetuotteet 71.4 5.0 82.6 6.5 70.8 5.7 68.3 5.9 81.0 6.1
67. Rauta ja teräs 21.8 1.5 23.10 1.9 8.2 0.7 9.7 0.8 11.4 0.8
68. Muut metallit 49.3 3.4 8.8 0.7 6.5 0.5 6.9 0.6 5.9 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 71.3 5.0 49.5 3.9 47.3 3.8 30.1 2.6 31.8 2.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 366.9 25.5 410.4 32.2 344.7 27.6 312.7 27.1 399.2 30.0
71. Voimakoneet ja moottorit 136.3 9.5 116.7 9.2 93.4 7.5 72.10 6.3 87.2 6.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 23.9 1.7 22.0 1.7 22.3 1.8 20.0 1.7 27.0 2.0
73. Metalliteollisuuskoneet 5.7 0.4 15.4 1.2 8.7 0.7 8.7 0.7 7.1 0.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 71.6 5.0 67.7 5.3 45.2 3.6 44.2 3.8 61.10 4.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.0 0.1 2.0 0.2 2.6 0.2 1.2 0.1 2.8 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 3.5 0.2 5.7 0.4 5.4 0.4 5.4 0.5 6.5 0.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 53.1 3.7 49.9 3.9 50.9 4.1 79.1 6.9 69.6 5.2
78. Moottoriajoneuvot 60.8 4.2 119.1 9.3 102.8 8.2 74.3 6.4 119.8 9.0
79. Muut kuljetusvälineet 10.3 0.7 12.1 0.9 13.7 1.1 7.4 0.6 17.7 1.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 104.5 7.3 109.2 8.6 101.6 8.1 108.1 9.4 124.8 9.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 3.1 0.2 2.1 0.2 1.3 0.1 2.5 0.2 3.0 0.2
82. Huonekalut 9.4 0.6 10.1 0.8 8.7 0.7 9.1 0.8 11.2 0.8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 12.7 0.9 12.5 1.0 12.8 1.0 14.8 1.3 16.6 1.2
84. Vaatteet 7.9 0.5 7.8 0.6 10.4 0.8 11.7 1.0 12.1 0.9
85. Jalkineet 14.4 1.0 17.5 1.4 8.3 0.7 8.8 0.8 14.1 1.1
87. Kojeet,mittarit yms. 12.2 0.8 16.10 1.3 14.2 1.1 16.4 1.4 18.5 1.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.9 0.1 1.1 0.1 1.2 0.1 1.5 0.1 1.7 0.1
89. Muut valmiit tavarat 43.2 3.0 41.3 3.2 45.0 3.6 43.7 3.8 47.9 3.6
9. Muut tavarat 82.5 5.7 37.10 3.0 37.0 3.0 39.3 3.4 86.1 6.5
93. Erittelemätön 71.2 4.9 25.7 2.0 24.4 2.0 25.7 2.2 72.7 5.5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 11.1 0.8 12.1 0.9 12.5 1.0 13.5 1.2 13.3 1.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,438.2 100.0 1,273.4 100.0 1,249.2 100.0 1,151.9 100.0 1,331.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu