Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Espanjan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/2 - 2020/6

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/2
%
2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
Viennistä1.01.00.91.10.8
Tuonnista0.70.80.80.60.7
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.80.90.80.80.8

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Espanjaan (ES) jaksolla 2020/2 - 2020/6

2020 / 22020 / 32020 / 42020 / 52020 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 105.3 8.1 99.3 7.2 70.8 7.9 63.1 6.6 68.3 7.7
01. Liha ja lihatuotteet 0.2 0.0 0.6 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.2 0.0 0.5 0.0 0.6 0.1 0.4 0.0 0.3 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 2.1 0.2 6.5 0.5 5.0 0.6 1.7 0.2 12.9 1.4
04. Vilja ja viljatuotteet 0.6 0.0 0.5 0.0 0.7 0.1 1.9 0.2 0.6 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 78.5 6.0 67.4 4.9 60.0 6.7 54.1 5.6 51.1 5.7
08. Rehuaineet 20.6 1.6 21.5 1.6 1.7 0.2 1.2 0.1 0.6 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.8 0.2 2.1 0.1 2.5 0.3 3.4 0.4 2.8 0.3
1. Juomat ja tupakka 8.1 0.6 7.9 0.6 6.4 0.7 4.3 0.4 5.0 0.6
11. Juomat 8.0 0.6 7.9 0.6 6.3 0.7 4.1 0.4 5.0 0.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 48.8 3.7 31.0 2.2 58.8 6.5 44.6 4.7 26.4 3.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 2.3 0.2 1.8 0.1 24.2 2.7 1.9 0.2 2.3 0.3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.7 0.1 1.4 0.1 0.9 0.1 1.5 0.2 0.5 0.0
24. Puutavara ja korkki 3.1 0.2 3.5 0.2 2.2 0.2 3.4 0.4 3.3 0.4
25. Paperimassa 10.1 0.8 10.4 0.7 11.1 1.2 12.5 1.3 9.8 1.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.2 0.1 0.10 0.1 0.7 0.1 0.9 0.1 0.4 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 3.4 0.3 2.2 0.2 1.5 0.2 1.5 0.1 1.1 0.1
28. Malmit ja metalliromu 22.3 1.7 6.1 0.4 15.0 1.7 21.6 2.3 7.5 0.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 4.6 0.3 4.10 0.4 3.4 0.4 1.6 0.2 1.7 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 315.5 24.2 363.8 26.4 258.5 28.8 186.7 19.5 113.2 12.7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 18.9 1.4 0.2 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 5.9 0.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 147.8 11.3 209.5 15.2 177.5 19.8 35.1 3.7 62.5 7.0
34. Kaasut 148.9 11.4 154.2 11.2 80.10 9.0 151.4 15.8 44.8 5.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.0 0.1 0.2 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0.7 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 239.5 18.3 229.5 16.6 222.5 24.8 360.4 37.7 303.5 34.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 25.8 2.0 28.4 2.1 18.0 2.0 25.6 2.7 10.2 1.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.7 0.2 4.5 0.3 4.4 0.5 3.4 0.4 3.4 0.4
53. Väri- ja parkitusaineet 2.8 0.2 3.7 0.3 2.0 0.2 2.4 0.2 4.3 0.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 161.1 12.3 138.5 10.0 155.7 17.3 278.7 29.1 243.1 27.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 7.7 0.6 13.3 1.0 7.2 0.8 4.5 0.5 5.6 0.6
56. Lannoitteet, valmistetut 1.4 0.1 1.2 0.1 1.3 0.1 1.8 0.2 1.4 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 16.4 1.3 19.8 1.4 19.7 2.2 24.2 2.5 20.7 2.3
58. Muovit, valmistetut 3.9 0.3 4.5 0.3 3.4 0.4 3.1 0.3 3.1 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 17.9 1.4 15.9 1.2 11.2 1.2 17.0 1.8 12.2 1.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 46.4 3.5 55.4 4.0 35.2 3.9 45.8 4.8 40.1 4.5
62. Kumituotteet 5.0 0.4 3.3 0.2 1.10 0.2 2.10 0.3 2.4 0.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2.3 0.2 5.3 0.4 3.0 0.3 2.3 0.2 2.5 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 11.8 0.9 12.10 0.9 7.5 0.8 10.4 1.1 13.5 1.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.2 0.2 2.10 0.2 2.5 0.3 2.2 0.2 2.0 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 4.3 0.3 5.3 0.4 4.1 0.5 2.6 0.3 3.3 0.4
67. Rauta ja teräs 1.10 0.1 2.5 0.2 1.2 0.1 10.2 1.1 2.4 0.3
68. Muut metallit 3.9 0.3 4.0 0.3 3.7 0.4 3.6 0.4 2.8 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 14.10 1.1 19.1 1.4 11.6 1.3 11.8 1.2 11.5 1.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 423.8 32.5 485.4 35.2 179.6 20.0 189.6 19.8 265.7 29.9
71. Voimakoneet ja moottorit 30.1 2.3 21.2 1.5 12.1 1.3 31.9 3.3 28.5 3.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 12.5 0.9 22.10 1.7 15.0 1.7 11.2 1.2 12.3 1.4
73. Metalliteollisuuskoneet 1.6 0.1 4.4 0.3 0.7 0.1 2.2 0.2 4.2 0.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 33.9 2.6 27.10 2.0 19.1 2.1 17.7 1.8 25.1 2.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 12.7 1.0 7.4 0.5 3.5 0.4 5.1 0.5 7.6 0.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 15.2 1.2 16.6 1.2 13.4 1.5 12.4 1.3 17.9 2.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 54.9 4.2 59.7 4.3 57.3 6.4 27.8 2.9 68.9 7.7
78. Moottoriajoneuvot 41.8 3.2 75.7 5.5 9.9 1.1 31.4 3.3 57.5 6.5
79. Muut kuljetusvälineet 221.6 17.0 249.9 18.1 48.8 5.4 50.3 5.2 44.1 5.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 82.2 6.3 69.2 5.0 38.5 4.3 34.7 3.6 42.6 4.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.5 0.0 2.5 0.2 0.4 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0
82. Huonekalut 2.5 0.2 1.8 0.1 1.3 0.1 0.9 0.1 1.8 0.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.6 0.0 0.2 0.0 0.8 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0
84. Vaatteet 1.1 0.1 0.9 0.1 0.2 0.0 1.2 0.1 0.4 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 23.8 1.8 29.3 2.1 21.1 2.3 19.8 2.1 22.1 2.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.6 0.1 1.8 0.1 1.6 0.2 1.2 0.1 1.0 0.1
89. Muut valmiit tavarat 52.1 4.0 32.9 2.4 13.3 1.5 11.1 1.2 16.8 1.9
9. Muut tavarat 35.7 2.7 37.6 2.7 27.4 3.0 28.0 2.9 23.9 2.7
93. Erittelemätön 8.4 0.6 8.9 0.6 5.10 0.7 4.9 0.5 3.2 0.4
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 27.2 2.1 28.6 2.1 21.4 2.4 22.10 2.4 20.7 2.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,305.8 100.0 1,378.7 100.0 897.6 100.0 957.1 100.0 888.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Espanjasta (ES) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/2 - 2020/6

2020 / 22020 / 32020 / 42020 / 52020 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 86.8 7.2 106.8 6.5 96.0 7.5 92.0 9.0 92.3 7.4
01. Liha ja lihatuotteet 2.1 0.2 4.4 0.3 2.1 0.2 2.6 0.2 4.9 0.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 9.1 0.8 7.7 0.5 7.6 0.6 6.1 0.6 4.3 0.3
03. Kala- ja kalavalmisteet 14.3 1.2 12.4 0.8 10.3 0.8 5.1 0.5 7.4 0.6
04. Vilja ja viljatuotteet 4.3 0.4 5.9 0.4 5.7 0.4 6.2 0.6 7.2 0.6
05. Hedelmät ja kasvikset 35.8 3.0 46.8 2.8 41.4 3.2 40.7 4.0 39.5 3.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 9.4 0.8 10.8 0.7 10.3 0.8 10.1 1.0 9.7 0.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 6.8 0.6 10.5 0.6 11.5 0.9 12.4 1.2 9.5 0.8
08. Rehuaineet 0.3 0.0 0.5 0.0 1.1 0.1 1.1 0.1 0.9 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 4.6 0.4 7.10 0.5 6.3 0.5 7.8 0.8 8.9 0.7
1. Juomat ja tupakka 34.8 2.9 29.3 1.8 28.10 2.3 27.2 2.6 24.5 2.0
11. Juomat 34.7 2.9 29.2 1.8 28.10 2.3 27.0 2.6 24.2 1.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 41.4 3.4 35.4 2.2 26.8 2.1 24.5 2.4 19.8 1.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.9 0.1 1.2 0.1 0.8 0.1 0.8 0.1 0.7 0.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 4.2 0.4 3.8 0.2 1.10 0.2 1.6 0.2 0.8 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 6.9 0.6 0.10 0.1 4.4 0.3 0.9 0.1 0.5 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 17.4 1.4 11.6 0.7 7.4 0.6 4.9 0.5 4.8 0.4
28. Malmit ja metalliromu 0.2 0.0 3.9 0.2 0.5 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 11.7 1.0 13.6 0.8 11.4 0.9 16.3 1.6 12.9 1.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 75.5 6.3 87.5 5.3 31.1 2.4 8.5 0.8 45.6 3.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 75.5 6.3 87.5 5.3 31.1 2.4 8.5 0.8 45.6 3.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 20.8 1.7 24.8 1.5 27.5 2.2 30.9 3.0 29.4 2.4
42. Kasviöljyt ja -rasvat 20.6 1.7 24.8 1.5 27.3 2.1 30.4 3.0 29.1 2.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 276.1 23.0 419.0 25.6 329.2 25.9 275.4 26.8 361.2 28.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 29.2 2.4 33.3 2.0 34.6 2.7 39.8 3.9 31.1 2.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.7 0.2 4.8 0.3 3.5 0.3 1.5 0.1 1.3 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 7.10 0.7 8.6 0.5 8.5 0.7 6.9 0.7 9.2 0.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 166.5 13.9 272.5 16.6 211.1 16.6 163.1 15.9 255.6 20.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 33.9 2.8 54.3 3.3 28.6 2.2 16.6 1.6 26.2 2.1
56. Lannoitteet, valmistetut 0.6 0.0 0.7 0.0 1.0 0.1 0.8 0.1 0.8 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 8.5 0.7 12.8 0.8 14.10 1.2 11.0 1.1 9.0 0.7
58. Muovit, valmistetut 6.4 0.5 7.3 0.4 6.8 0.5 7.6 0.7 6.6 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 20.6 1.7 25.2 1.5 20.6 1.6 28.5 2.8 21.6 1.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 167.3 13.9 241.3 14.7 206.1 16.2 166.10 16.3 198.8 15.9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.7 0.1 0.9 0.1 0.6 0.0 0.7 0.1 0.5 0.0
62. Kumituotteet 23.6 2.0 38.6 2.4 15.2 1.2 16.0 1.6 13.9 1.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 8.4 0.7 12.9 0.8 11.2 0.9 9.5 0.9 12.9 1.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 8.6 0.7 12.0 0.7 12.0 0.9 12.2 1.2 14.1 1.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 7.0 0.6 8.5 0.5 6.9 0.5 5.7 0.5 7.6 0.6
66. Kivennäisainetuotteet 56.8 4.7 69.8 4.3 76.6 6.0 42.5 4.1 58.0 4.6
67. Rauta ja teräs 12.4 1.0 31.4 1.9 25.9 2.0 21.7 2.1 19.4 1.5
68. Muut metallit 10.8 0.9 10.9 0.7 8.7 0.7 8.8 0.9 8.6 0.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 39.4 3.3 56.6 3.5 49.4 3.9 50.3 4.9 64.3 5.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 341.2 28.4 540.7 33.0 407.6 32.0 262.4 25.5 338.9 27.1
71. Voimakoneet ja moottorit 60.1 5.0 192.8 11.8 160.9 12.6 70.4 6.9 67.2 5.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 23.8 2.0 26.6 1.6 23.9 1.9 25.6 2.5 24.7 2.0
73. Metalliteollisuuskoneet 9.6 0.8 12.5 0.8 8.5 0.7 6.5 0.6 9.6 0.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 41.1 3.4 63.7 3.9 71.8 5.6 57.5 5.6 52.8 4.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.2 0.1 1.5 0.1 1.7 0.1 2.4 0.2 1.8 0.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 7.0 0.6 6.9 0.4 5.0 0.4 4.10 0.5 5.5 0.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 73.6 6.1 90.2 5.5 65.10 5.2 66.6 6.5 46.4 3.7
78. Moottoriajoneuvot 110.7 9.2 131.7 8.0 53.8 4.2 18.9 1.8 119.7 9.6
79. Muut kuljetusvälineet 14.4 1.2 15.1 0.9 16.5 1.3 9.10 1.0 11.7 0.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 104.9 8.7 104.3 6.4 57.8 4.5 98.5 9.6 92.2 7.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2.5 0.2 2.8 0.2 1.6 0.1 1.9 0.2 2.5 0.2
82. Huonekalut 9.8 0.8 12.9 0.8 9.4 0.7 9.0 0.9 11.6 0.9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 14.6 1.2 7.10 0.5 0.9 0.1 5.0 0.5 7.6 0.6
84. Vaatteet 8.5 0.7 5.5 0.3 1.8 0.1 2.7 0.3 7.0 0.6
85. Jalkineet 19.1 1.6 15.7 1.0 5.3 0.4 6.4 0.6 10.2 0.8
87. Kojeet,mittarit yms. 12.4 1.0 22.9 1.4 15.9 1.2 8.4 0.8 14.6 1.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.4 0.1 1.6 0.1 1.3 0.1 0.7 0.1 0.9 0.1
89. Muut valmiit tavarat 37.1 3.1 35.4 2.2 21.9 1.7 64.6 6.3 38.2 3.1
9. Muut tavarat 51.1 4.3 51.1 3.1 61.5 4.8 41.2 4.0 46.4 3.7
93. Erittelemätön 35.6 3.0 38.3 2.3 52.1 4.1 32.3 3.1 36.7 2.9
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 12.3 1.0 12.8 0.8 9.5 0.7 8.7 0.8 9.7 0.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,199.3 100.0 1,639.7 100.0 1,272.1 100.0 1,027.1 100.0 1,248.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-kesäkuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu