Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Espanjan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä0.91.10.80.80.8
Tuonnista0.80.60.70.70.6
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.80.80.80.70.7

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Espanjan kanssa, vienti Espanjaan ja tuonti Espanjasta vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Espanjan osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta elokuussa 2020 oli 0.7 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 0.8 %:a ja 0.6 %:a tuonnista. Elokuussa Espanja oli Yhdysvaltain 23. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden 2.2 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 18.5 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Elokuussa kauppatase Espanjan kanssa oli Yhdysvalloille 302 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Espanjasta supistui 15.8 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 1.3 miljardia dollaria elokuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Espanjasta olivat Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), joka edusti 11.7 prosentin osuutta tuonnista, Sitc782 (kuorma-,paketti- ja erikoisautot) 3.9 % sekä Sitc716 (sähkögeneraattorit ja -moottorit ja niiden osat) 3.8 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Espanjaan supistui 21.8 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 971 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc333 (raakaöljy), mikä edusti 12.8 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 10.1 % sekä Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 8.1 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-elokuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 19.1 miljardiin dollariin, laskun ollessa 9.4 %. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 10.3 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 8.8 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo väheni 8.1 prosentilla ja viennin arvo 10.9 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), arvon ollessa 1.1 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), arvon ollessa 1.1 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-elokuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 1.6 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 1.4 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Espanjaan (ES) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 70.8 7.9 63.1 6.6 68.3 7.7 60.9 7.0 66.9 6.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.6 0.1 0.4 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 5.0 0.6 1.7 0.2 12.9 1.4 10.10 1.3 7.9 0.8
04. Vilja ja viljatuotteet 0.7 0.1 1.9 0.2 0.6 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 60.0 6.7 54.1 5.6 51.1 5.7 45.5 5.3 48.1 5.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.6 0.1 0 0.0
08. Rehuaineet 1.7 0.2 1.2 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1 6.6 0.7
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.5 0.3 3.4 0.4 2.8 0.3 2.8 0.3 3.3 0.3
1. Juomat ja tupakka 6.4 0.7 4.3 0.4 5.0 0.6 3.5 0.4 7.7 0.8
11. Juomat 6.3 0.7 4.1 0.4 5.0 0.6 3.2 0.4 7.6 0.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 58.8 6.5 44.6 4.7 26.4 3.0 21.7 2.5 89.3 9.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 24.2 2.7 1.9 0.2 2.3 0.3 2.9 0.3 44.2 4.5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.9 0.1 1.5 0.2 0.5 0.0 1.0 0.1 0.6 0.1
24. Puutavara ja korkki 2.2 0.2 3.4 0.4 3.3 0.4 2.6 0.3 3.8 0.4
25. Paperimassa 11.1 1.2 12.5 1.3 9.8 1.1 7.9 0.9 5.9 0.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.7 0.1 0.9 0.1 0.4 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.5 0.2 1.5 0.1 1.1 0.1 1.1 0.1 1.4 0.1
28. Malmit ja metalliromu 15.0 1.7 21.6 2.3 7.5 0.8 4.10 0.6 30.2 3.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3.4 0.4 1.6 0.2 1.7 0.2 1.4 0.2 3.1 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 258.5 28.8 186.7 19.5 113.2 12.7 251.4 29.1 210.5 21.7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0.2 0.0 0.3 0.0 5.9 0.7 6.9 0.8 0.2 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 177.5 19.8 35.1 3.7 62.5 7.0 168.3 19.5 157.5 16.2
34. Kaasut 80.10 9.0 151.4 15.8 44.8 5.0 76.3 8.8 52.9 5.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 222.5 24.8 360.4 37.7 303.5 34.2 143.6 16.6 221.5 22.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 18.0 2.0 25.6 2.7 10.2 1.1 14.7 1.7 17.3 1.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4.4 0.5 3.4 0.4 3.4 0.4 4.0 0.5 43.1 4.4
53. Väri- ja parkitusaineet 2.0 0.2 2.4 0.2 4.3 0.5 2.1 0.2 2.8 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 155.7 17.3 278.7 29.1 243.1 27.4 85.8 9.9 111.2 11.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 7.2 0.8 4.5 0.5 5.6 0.6 5.7 0.7 6.2 0.6
56. Lannoitteet, valmistetut 1.3 0.1 1.8 0.2 1.4 0.2 0.4 0.0 0.8 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 19.7 2.2 24.2 2.5 20.7 2.3 17.1 2.0 18.0 1.8
58. Muovit, valmistetut 3.4 0.4 3.1 0.3 3.1 0.3 2.4 0.3 3.8 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 11.2 1.2 17.0 1.8 12.2 1.4 11.8 1.4 18.7 1.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 35.2 3.9 45.8 4.8 40.1 4.5 34.8 4.0 43.7 4.5
62. Kumituotteet 1.10 0.2 2.10 0.3 2.4 0.3 2.5 0.3 2.9 0.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 3.0 0.3 2.3 0.2 2.5 0.3 2.6 0.3 3.7 0.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 7.5 0.8 10.4 1.1 13.5 1.5 10.1 1.2 8.5 0.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.5 0.3 2.2 0.2 2.0 0.2 2.0 0.2 1.4 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 4.1 0.5 2.6 0.3 3.3 0.4 3.1 0.3 3.2 0.3
67. Rauta ja teräs 1.2 0.1 10.2 1.1 2.4 0.3 2.4 0.3 3.0 0.3
68. Muut metallit 3.7 0.4 3.6 0.4 2.8 0.3 1.6 0.2 2.0 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 11.6 1.3 11.8 1.2 11.5 1.3 10.8 1.2 19.0 2.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 179.6 20.0 189.6 19.8 265.7 29.9 274.0 31.7 260.8 26.9
71. Voimakoneet ja moottorit 12.1 1.3 31.9 3.3 28.5 3.2 21.8 2.5 13.10 1.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 15.0 1.7 11.2 1.2 12.3 1.4 11.2 1.3 11.3 1.2
73. Metalliteollisuuskoneet 0.7 0.1 2.2 0.2 4.2 0.5 1.3 0.1 1.1 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 19.1 2.1 17.7 1.8 25.1 2.8 22.5 2.6 19.9 2.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3.5 0.4 5.1 0.5 7.6 0.9 12.6 1.5 5.0 0.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 13.4 1.5 12.4 1.3 17.9 2.0 17.2 2.0 12.0 1.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 57.3 6.4 27.8 2.9 68.9 7.7 69.7 8.1 47.1 4.8
78. Moottoriajoneuvot 9.9 1.1 31.4 3.3 57.5 6.5 60.5 7.0 52.4 5.4
79. Muut kuljetusvälineet 48.8 5.4 50.3 5.2 44.1 5.0 57.6 6.7 98.4 10.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 38.5 4.3 34.7 3.6 42.6 4.8 51.5 6.0 43.8 4.5
82. Huonekalut 1.3 0.1 0.9 0.1 1.8 0.2 2.6 0.3 1.7 0.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.8 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0
84. Vaatteet 0.2 0.0 1.2 0.1 0.4 0.0 0.6 0.1 0.9 0.1
85. Jalkineet 0.2 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.6 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 21.1 2.3 19.8 2.1 22.1 2.5 22.4 2.6 22.5 2.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.6 0.2 1.2 0.1 1.0 0.1 1.7 0.2 0.8 0.1
89. Muut valmiit tavarat 13.3 1.5 11.1 1.2 16.8 1.9 23.7 2.7 16.7 1.7
9. Muut tavarat 27.4 3.0 28.0 2.9 23.9 2.7 22.4 2.6 27.3 2.8
93. Erittelemätön 5.10 0.7 4.9 0.5 3.2 0.4 3.1 0.4 4.7 0.5
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 21.4 2.4 22.10 2.4 20.7 2.3 19.2 2.2 22.7 2.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 897.6 100.0 957.1 100.0 888.6 100.0 863.9 100.0 971.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Espanjasta (ES) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 96.0 7.5 92.0 9.0 92.3 7.4 91.10 6.4 101.4 8.0
00. Elävät eläimet 0.1 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.7 0.0 0.10 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 2.1 0.2 2.6 0.2 4.9 0.4 2.6 0.2 4.2 0.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 7.6 0.6 6.1 0.6 4.3 0.3 7.2 0.5 7.1 0.6
03. Kala- ja kalavalmisteet 10.3 0.8 5.1 0.5 7.4 0.6 8.2 0.6 7.6 0.6
04. Vilja ja viljatuotteet 5.7 0.4 6.2 0.6 7.2 0.6 6.2 0.4 7.4 0.6
05. Hedelmät ja kasvikset 41.4 3.2 40.7 4.0 39.5 3.2 37.5 2.6 39.2 3.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 10.3 0.8 10.1 1.0 9.7 0.8 10.6 0.7 12.7 1.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 11.5 0.9 12.4 1.2 9.5 0.8 10.5 0.7 14.8 1.2
08. Rehuaineet 1.1 0.1 1.1 0.1 0.9 0.1 0.9 0.1 0.7 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 6.3 0.5 7.8 0.8 8.9 0.7 8.0 0.6 7.2 0.6
1. Juomat ja tupakka 28.10 2.3 27.2 2.6 24.5 2.0 28.8 2.0 33.4 2.6
11. Juomat 28.10 2.3 27.0 2.6 24.2 1.9 28.5 2.0 33.1 2.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 26.8 2.1 24.5 2.4 19.8 1.6 21.7 1.5 25.4 2.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.8 0.1 0.8 0.1 0.7 0.1 0.6 0.0 0.7 0.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.10 0.2 1.6 0.2 0.8 0.1 1.5 0.1 2.3 0.2
25. Paperimassa 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2.8 0.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 4.4 0.3 0.9 0.1 0.5 0.0 0.8 0.1 0.5 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 7.4 0.6 4.9 0.5 4.8 0.4 4.2 0.3 4.4 0.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 11.4 0.9 16.3 1.6 12.9 1.0 14.2 1.0 14.1 1.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 31.1 2.4 8.5 0.8 45.6 3.7 103.10 7.2 20.4 1.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 31.1 2.4 8.5 0.8 45.6 3.7 103.10 7.2 20.3 1.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 27.5 2.2 30.9 3.0 29.4 2.4 28.1 1.9 25.4 2.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 27.3 2.1 30.4 3.0 29.1 2.3 28.0 1.9 25.4 2.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 329.2 25.9 275.4 26.8 361.2 28.9 350.6 24.4 301.6 23.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 34.6 2.7 39.8 3.9 31.1 2.5 40.5 2.8 31.7 2.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.5 0.3 1.5 0.1 1.3 0.1 3.1 0.2 3.6 0.3
53. Väri- ja parkitusaineet 8.5 0.7 6.9 0.7 9.2 0.7 8.9 0.6 8.8 0.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 211.1 16.6 163.1 15.9 255.6 20.5 229.1 15.9 190.6 15.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 28.6 2.2 16.6 1.6 26.2 2.1 37.2 2.6 34.3 2.7
56. Lannoitteet, valmistetut 1.0 0.1 0.8 0.1 0.8 0.1 1.2 0.1 0.2 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 14.10 1.2 11.0 1.1 9.0 0.7 8.6 0.6 6.6 0.5
58. Muovit, valmistetut 6.8 0.5 7.6 0.7 6.6 0.5 5.9 0.4 5.9 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 20.6 1.6 28.5 2.8 21.6 1.7 16.4 1.1 20.2 1.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 206.1 16.2 166.10 16.3 198.8 15.9 259.5 18.0 208.8 16.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.6 0.0 0.7 0.1 0.5 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0
62. Kumituotteet 15.2 1.2 16.0 1.6 13.9 1.1 15.3 1.1 12.3 1.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 11.2 0.9 9.5 0.9 12.9 1.0 10.2 0.7 9.9 0.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 12.0 0.9 12.2 1.2 14.1 1.1 14.2 1.0 12.2 1.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 6.9 0.5 5.7 0.5 7.6 0.6 6.1 0.4 9.4 0.7
66. Kivennäisainetuotteet 76.6 6.0 42.5 4.1 58.0 4.6 71.4 5.0 82.6 6.5
67. Rauta ja teräs 25.9 2.0 21.7 2.1 19.4 1.5 21.8 1.5 23.10 1.9
68. Muut metallit 8.7 0.7 8.8 0.9 8.6 0.7 49.3 3.4 8.8 0.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 49.4 3.9 50.3 4.9 64.3 5.1 71.3 5.0 49.5 3.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 407.6 32.0 262.4 25.5 338.9 27.1 366.9 25.5 410.4 32.2
71. Voimakoneet ja moottorit 160.9 12.6 70.4 6.9 67.2 5.4 136.3 9.5 116.7 9.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 23.9 1.9 25.6 2.5 24.7 2.0 23.9 1.7 22.0 1.7
73. Metalliteollisuuskoneet 8.5 0.7 6.5 0.6 9.6 0.8 5.7 0.4 15.4 1.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 71.8 5.6 57.5 5.6 52.8 4.2 71.6 5.0 67.7 5.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.7 0.1 2.4 0.2 1.8 0.1 2.0 0.1 2.0 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 5.0 0.4 4.10 0.5 5.5 0.4 3.5 0.2 5.7 0.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 65.10 5.2 66.6 6.5 46.4 3.7 53.1 3.7 49.9 3.9
78. Moottoriajoneuvot 53.8 4.2 18.9 1.8 119.7 9.6 60.8 4.2 119.1 9.3
79. Muut kuljetusvälineet 16.5 1.3 9.10 1.0 11.7 0.9 10.3 0.7 12.1 0.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 57.8 4.5 98.5 9.6 92.2 7.4 104.5 7.3 109.2 8.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.6 0.1 1.9 0.2 2.5 0.2 3.1 0.2 2.1 0.2
82. Huonekalut 9.4 0.7 9.0 0.9 11.6 0.9 9.4 0.6 10.1 0.8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.9 0.1 5.0 0.5 7.6 0.6 12.7 0.9 12.5 1.0
84. Vaatteet 1.8 0.1 2.7 0.3 7.0 0.6 7.9 0.5 7.8 0.6
85. Jalkineet 5.3 0.4 6.4 0.6 10.2 0.8 14.4 1.0 17.5 1.4
87. Kojeet,mittarit yms. 15.9 1.2 8.4 0.8 14.6 1.2 12.2 0.8 16.10 1.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.3 0.1 0.7 0.1 0.9 0.1 1.9 0.1 1.1 0.1
89. Muut valmiit tavarat 21.9 1.7 64.6 6.3 38.2 3.1 43.2 3.0 41.3 3.2
9. Muut tavarat 61.5 4.8 41.2 4.0 46.4 3.7 82.5 5.7 37.10 3.0
93. Erittelemätön 52.1 4.1 32.3 3.1 36.7 2.9 71.2 4.9 25.7 2.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 9.5 0.7 8.7 0.8 9.7 0.8 11.1 0.8 12.1 0.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,272.1 100.0 1,027.1 100.0 1,248.9 100.0 1,438.2 100.0 1,273.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu