Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kazakstanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2019 tammi-heinäkuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Kazakstaniin (4634) 2019 tammi-heinäkuu

2019 1-7
milj. $
2018 1-7
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet32.5 36.1 -10.1
00. Elävät eläimet2.9 0..
01. Liha ja lihatuotteet19.7 32.8 -40.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.1 0.1 ..
03. Kala- ja kalavalmisteet0.2 0.1 73.5
04. Vilja ja viljatuotteet0.7 0.3 216.5
05. Hedelmät ja kasvikset0.2 0.1 75.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.2 0.1 111.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.1 0.2 -46.0
08. Rehuaineet0.1 0..
09. Erinäiset elintarvikkeet8.8 2.9 210.3
1. Juomat ja tupakka4.2 5.8 -27.2
11. Juomat0.2 0.4 -63.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet4.1 5.4 -24.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat2.5 1.2 121.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.1 0..
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.5 0.4 27.0
24. Puutavara ja korkki0.1 0..
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.1 0.2 -48.4
28. Malmit ja metalliromu1.0 0.1 895.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.10 0.6 81.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta1.3 2.4 -45.2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.1 0.1 -76.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet1.3 2.4 -44.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.1 0.1 ..
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0.1 ..
5. Kemian teollisuuden tuotteet14.6 18.1 -19.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet2.5 2.6 -4.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.1 0.1 -2.1
53. Väri- ja parkitusaineet0.3 0.2 60.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet2.0 2.3 -11.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet3.5 4.8 -26.5
56. Lannoitteet, valmistetut0.1 0..
57. Muovit, valmistamattomat0.9 1.3 -35.1
58. Muovit, valmistetut0.9 3.1 -73.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet4.8 4.1 16.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan41.4 31.3 32.1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat00.6 ..
62. Kumituotteet13.8 8.10 54.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.1 0.1 -9.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.2 0.3 -34.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet1.0 0.8 24.2
66. Kivennäisainetuotteet0.6 0.8 -18.9
67. Rauta ja teräs9.2 4.6 99.6
68. Muut metallit6.8 7.1 -3.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista9.10 8.6 16.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet226.1 244.5 -7.5
71. Voimakoneet ja moottorit14.7 19.5 -25.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet46.3 32.7 41.7
73. Metalliteollisuuskoneet1.2 0.7 70.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet64.1 53.7 19.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet4.3 2.7 62.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet7.4 8.0 -7.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet9.4 17.6 -46.5
78. Moottoriajoneuvot14.8 9.2 62.1
79. Muut kuljetusvälineet64.2 100.8 -36.3
8. Erinäiset valmiit tavarat27.7 28.9 -4.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.5 3.10 -88.6
82. Huonekalut0.9 0.4 116.8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 -18.8
84. Vaatteet0.7 0.6 15.9
85. Jalkineet0.7 0.8 -17.3
87. Kojeet,mittarit yms.15.8 10.9 45.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot1.7 0.10 80.8
89. Muut valmiit tavarat7.7 11.4 -33.2
9. Muut tavarat4.2 5.3 -21.7
93. Erittelemätön1.5 2.10 -49.1
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND2.7 2.4 12.2
Kaikki ryhmät yhteensä354.2 373.3 -5.1

Lähde: Tulli

Taulukko: Tuonti Kazakstanista (4634) Yhdysvaltoihin 2019 tammi-heinäkuu

2019 1-7
milj. $
2018 1-7
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet2.7 1.9 48.8
00. Elävät eläimet0.1 0..
03. Kala- ja kalavalmisteet2.7 1.8 49.6
04. Vilja ja viljatuotteet0.1 0..
05. Hedelmät ja kasvikset0.1 0..
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.1 0.1 27.5
08. Rehuaineet00.1 ..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat19.5 57.1 -65.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet7.9 35.9 -78.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat11.6 21.2 -45.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.1 0..
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta507.5 480.9 5.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet507.5 480.9 5.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet116.6 34.5 238.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet115.3 34.5 234.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet1.4 0..
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan142.10 163.9 -12.8
62. Kumituotteet0.1 0..
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet0.1 0.1 121.0
67. Rauta ja teräs93.0 125.9 -26.1
68. Muut metallit43.9 34.7 26.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista6.2 3.4 82.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet0.7 1.1 -36.1
71. Voimakoneet ja moottorit0.3 0.3 -11.8
73. Metalliteollisuuskoneet00.1 ..
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet0.1 0.1 71.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.1 0.1 -60.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.2 0.6 -71.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet0.1 0.1 -88.0
79. Muut kuljetusvälineet0.2 0.1 287.5
8. Erinäiset valmiit tavarat0.1 0.9 -88.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.1 0.1 -59.0
82. Huonekalut00.1 ..
87. Kojeet,mittarit yms.0.1 0.2 -82.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.1 0..
89. Muut valmiit tavarat0.1 0.7 -91.6
9. Muut tavarat11.7 6.6 78.0
93. Erittelemätön11.5 6.4 79.4
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY0.3 0.2 23.0
Kaikki ryhmät yhteensä801.5 746.5 7.4

Lähde: Tulli

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu