Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kazakstanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/6 - 2019/10

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 6
%
2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
2019 10
%
Viennistä0.00.00.10.00.0
Tuonnista0.10.10.10.10.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.10.10.00.0

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Kazakstaniin (KZ) jaksolla 2019/6 - 2019/10

2019 / 62019 / 72019 / 82019 / 92019 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 5.2 9.8 7.0 13.1 5.9 3.8 5.9 14.4 5.9 8.4
00. Elävät eläimet 0.10 1.8 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.2
01. Liha ja lihatuotteet 2.9 5.5 5.6 10.5 4.5 2.9 4.2 10.3 3.4 4.8
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.3 2.4 1.3 2.3 1.5 0.9 1.7 4.0 2.3 3.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.2 0.2 0.8 1.4 0.2 0.1 0 0.0 0.4 0.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.2 0.2 0.8 1.4 0.2 0.1 0 0.0 0.4 0.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.10 3.7 1.10 3.6 3.8 2.5 3.3 7.9 21.7 31.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.1 0.0 0.2 0.2 1.1 0.7 0.2 0.5 1.1 1.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0 0.0 17.10 25.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.6 1.1 0.6 1.0 0.5 0.3 1.0 2.4 0.6 0.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.9 1.6 0.8 1.5 1.6 1.0 1.3 3.1 1.8 2.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.7 8.9 7.0 13.0 6.4 4.1 5.3 13.0 5.7 8.2
62. Kumituotteet 1.5 2.7 2.0 3.7 2.7 1.7 1.10 4.8 0.9 1.2
67. Rauta ja teräs 0.8 1.4 2.4 4.4 1.3 0.8 1.2 2.8 0.8 1.1
68. Muut metallit 0.9 1.6 0.9 1.5 0.8 0.5 0.1 0.1 2.0 2.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.4 2.6 1.6 2.9 1.4 0.9 1.9 4.6 1.8 2.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 34.3 65.6 31.9 59.4 132.4 86.3 20.1 49.3 30.6 43.9
71. Voimakoneet ja moottorit 1.7 3.1 1.10 3.6 3.3 2.1 3.2 7.8 6.8 9.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 5.2 9.9 1.9 3.5 4.9 3.2 3.6 8.6 3.9 5.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 12.6 24.1 8.7 16.2 6.8 4.4 7.4 18.0 12.2 17.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.9 1.7 1.2 2.1 0.4 0.2 1.3 3.1 1.2 1.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.10 3.7 0.6 1.0 0.7 0.4 0.7 1.6 0.9 1.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.10 1.7 1.9 3.5 2.1 1.3 1.9 4.5 2.5 3.5
78. Moottoriajoneuvot 1.3 2.4 1.4 2.6 2.2 1.4 0.6 1.3 0.8 1.1
79. Muut kuljetusvälineet 9.9 18.8 14.3 26.7 112.2 73.1 1.6 3.8 2.3 3.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 4.6 8.8 4.1 7.6 3.10 2.5 5.2 12.7 4.8 6.9
85. Jalkineet 0 0.0 0 0.0 0.1 0.1 1.5 3.5 0.1 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 2.6 4.9 3.3 6.0 2.4 1.5 2.8 6.7 2.9 4.2
89. Muut valmiit tavarat 1.5 2.8 0.6 1.0 1.1 0.7 0.7 1.5 1.5 2.1
9. Muut tavarat 1.5 2.9 0.6 1.1 0.9 0.5 0.9 2.2 0.7 1.0
93. Erittelemätön 1.2 2.1 0.2 0.3 0.4 0.2 0.6 1.4 0.2 0.2
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 0.4 0.7 0.4 0.7 0.5 0.3 0.4 0.8 0.6 0.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 52.3 100.0 53.6 100.0 153.4 100.0 40.7 100.0 69.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Kazakstanista (KZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/6 - 2019/10

2019 / 62019 / 72019 / 82019 / 92019 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.2 0.1 0.1 0.0 4.7 4.2 0.3 0.2 0.6 2.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.1 0.1 0.1 0.0 0.3 0.2 0.3 0.2 0.6 1.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0 0.0 0 0.0 4.5 4.1 0 0.0 0.1 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 50.8 44.0 116.2 65.5 50.8 46.5 117.6 91.8 0.1 0.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 50.8 44.0 116.2 65.5 50.8 46.5 117.6 91.8 0.1 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 34.2 29.6 46.6 26.2 12.6 11.5 3.3 2.6 2.2 7.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0 0.0 0 0.0 7.8 7.1 0 0.0 0 0.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 33.6 29.1 46.6 26.2 4.8 4.4 3.3 2.6 2.2 7.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.6 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 24.6 21.3 13.1 7.4 39.9 36.6 5.8 4.5 25.0 86.2
67. Rauta ja teräs 1.7 1.4 8.4 4.7 22.1 20.3 0.5 0.3 18.8 64.7
68. Muut metallit 22.3 19.3 4.3 2.4 17.3 15.8 4.6 3.6 6.0 20.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.7 0.5 0.5 0.3 0.6 0.5 0.8 0.6 0.2 0.7
9. Muut tavarat 5.3 4.5 1.0 0.5 0.9 0.8 0.5 0.4 0.8 2.5
93. Erittelemätön 5.3 4.5 0.10 0.5 0.8 0.7 0.5 0.3 0.7 2.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 115.5 100.0 177.3 100.0 109.0 100.0 128.1 100.0 29.0 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-lokakuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu