Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kazakstanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2018/8 - 2018/12

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2018 8
%
2018 9
%
2018 10
%
2018 11
%
2018 12
%
Viennistä0.00.10.10.00.0
Tuonnista0.10.10.10.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.00.0

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Kazakstaniin (KZ) jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3.8 8.5 6.6 5.5 7.8 9.6 5.3 10.6 4.7 7.2
01. Liha ja lihatuotteet 2.10 6.6 5.5 4.6 6.1 7.5 3.8 7.7 3.6 5.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.9 1.8 1.0 0.8 1.4 1.7 1.4 2.7 1.0 1.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.1 0.0 0.3 0.2 0.1 0.0 0.8 1.4 0.1 0.1
28. Malmit ja metalliromu 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.7 1.4 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.7 3.8 5.2 4.3 1.8 2.1 1.6 3.2 1.6 2.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.3 0.6 0.1 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.7 1.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.1 0.0 4.2 3.5 0.1 0.1 0 0.0 0 0.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.3 0.7 0.5 0.4 0.4 0.4 0.6 1.1 0.3 0.4
58. Muovit, valmistetut 0.5 1.1 0.2 0.1 0.8 0.9 0.2 0.4 0.2 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 5.1 11.5 5.4 4.5 5.8 7.1 5.6 11.2 4.4 6.9
62. Kumituotteet 1.4 3.0 0.9 0.7 0.4 0.4 1.7 3.4 1.8 2.8
67. Rauta ja teräs 0.5 1.0 0.3 0.2 1.4 1.7 0.6 1.0 0.9 1.4
68. Muut metallit 1.1 2.4 1.1 0.9 1.6 1.9 0.7 1.4 0.5 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.2 4.9 2.10 2.5 2.4 2.9 2.3 4.6 1.2 1.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 28.6 65.1 97.0 81.7 59.2 73.1 29.6 60.2 47.8 74.7
71. Voimakoneet ja moottorit 5.4 12.2 5.4 4.5 1.2 1.5 12.5 25.4 3.4 5.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3.1 6.9 3.8 3.2 5.2 6.3 3.4 6.9 4.1 6.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 9.6 21.7 79.4 66.9 44.6 55.0 7.5 15.1 16.1 25.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.5 1.0 0.4 0.3 0.4 0.5 0.7 1.2 0.2 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.3 2.9 1.2 1.0 0.6 0.7 2.1 4.2 0.6 0.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4.4 9.9 2.7 2.2 4.8 5.8 1.1 2.1 1.2 1.7
78. Moottoriajoneuvot 0.7 1.5 0.3 0.2 0.5 0.5 0.3 0.6 0.7 1.1
79. Muut kuljetusvälineet 3.9 8.7 3.10 3.3 2.1 2.5 2.3 4.6 21.7 33.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 4.3 9.7 3.3 2.7 5.4 6.6 5.9 11.8 4.7 7.2
87. Kojeet,mittarit yms. 2.8 6.2 1.7 1.4 2.8 3.4 3.4 6.8 1.4 2.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.2 0.4 0.3 0.2 0.4 0.4 0.2 0.4 0.8 1.2
89. Muut valmiit tavarat 0.9 2.0 0.9 0.7 1.9 2.3 1.6 3.1 1.10 3.0
9. Muut tavarat 0.5 1.0 0.10 0.8 1.1 1.3 0.5 0.9 0.6 0.8
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 0.4 0.7 0.10 0.8 0.7 0.8 0.4 0.8 0.5 0.8
0-9. Kaikki ryhmät 43.10 100.0 118.8 100.0 81.0 100.0 49.2 100.0 63.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Kazakstanista (KZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0 9.4 10.9 0 0.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9.4 10.9 0 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 142.4 83.2 96.4 72.8 106.8 84.6 35.8 41.8 27.9 66.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 142.4 83.2 96.4 72.8 106.8 84.6 35.8 41.8 27.9 66.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4.1 2.4 4.5 3.4 3.3 2.6 3.7 4.3 6.1 14.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4.1 2.4 4.5 3.4 3.3 2.6 3.7 4.3 6.1 14.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 23.4 13.7 30.6 23.1 15.2 12.0 35.7 41.7 7.7 18.0
67. Rauta ja teräs 19.1 11.1 23.5 17.7 11.1 8.8 30.5 35.5 3.8 8.8
68. Muut metallit 3.9 2.3 6.9 5.2 3.7 2.9 4.5 5.2 3.6 8.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.5 0.2 0.3 0.2 0.5 0.3 0.9 1.0 0.4 0.8
9. Muut tavarat 0.7 0.4 0.8 0.6 0.9 0.6 0.7 0.8 0.5 1.2
93. Erittelemätön 0.7 0.4 0.8 0.6 0.8 0.6 0.7 0.8 0.5 1.1
0-9. Kaikki ryhmät 171.1 100.0 132.4 100.0 126.3 100.0 85.6 100.0 42.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu