Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kazakstanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Kazakstanin kanssa, vienti Kazakstaniin ja tuonti Kazakstanista vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Kazakstan oli Yhdysvaltain 73. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 18 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 188 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 14.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Kazakstanin kanssa oli Yhdysvalloille 135 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Kazakstanista oli 73.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 161 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc333 (raakaöljy) edustaen 56.1 prosentin osuutta. Muita suuria tuonnin tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), 25.9 prosenttia tuonnista ja Sitc681 (hopea, platina ja muut platinaryhmän metallit) 9.3 %.

Viennin arvo Kazakstaniin supistui rajusti (62.5 prosentilla) edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 26 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc012 (muu liha,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty), mikä edusti 12.9 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 7.6 % sekä Sitc747 (hanat, venttiilit ja niiden kaltaiset laitteet putkijohtoja, höyrykattiloita, säiliöitä, astioita tai niiden kaltaisia tavaroita varten, myös paineenalennusventtiilit ja termostaatin ohjaamat venttiilit) 7.6 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-31.8 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 1.3 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 795 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 478 miljoonaa dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 32.5 % ja viennin arvon osalla 30.5 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 242 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 65 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 317 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 490 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Kazakstaniin (KZ) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.10 8.2 3.3 9.2 1.3 3.5 2.8 6.6 4.6 17.1
01. Liha ja lihatuotteet 1.3 3.7 2.7 7.5 1.0 2.7 2.4 5.7 3.5 13.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.4 3.7 0.6 1.7 0.2 0.4 0.4 0.8 0.9 3.3
1. Juomat ja tupakka 1.2 3.1 0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1.2 3.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 3.4 9.4 2.1 5.8 2.6 7.1 6.4 15.1 1.8 6.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.4 0.9 0.2 0.5 0.8 1.9 0.3 0.5 0.1 0.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 4.7 11.1 0 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.1 0.1 0.3 0.7 0.6 1.5 0.2 0.4 0.2 0.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.2 3.3 0.5 1.2 0.8 1.9 1.0 2.4 0.7 2.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.6 4.3 0.6 1.7 0.3 0.7 0.2 0.5 0.8 3.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.0 5.5 3.1 8.7 2.0 5.5 5.9 14.0 1.3 4.8
62. Kumituotteet 0.1 0.2 0.5 1.4 0.9 2.4 1.2 2.8 0.4 1.5
67. Rauta ja teräs 0.7 1.9 0.6 1.6 0.1 0.1 0.2 0.5 0.1 0.2
68. Muut metallit 0.7 1.8 1.4 4.0 0.3 0.6 1.10 4.7 0.1 0.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.5 1.2 0.5 1.3 0.8 2.2 2.2 5.3 0.7 2.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 22.1 61.9 22.7 64.9 26.8 73.8 22.2 53.2 13.7 51.6
71. Voimakoneet ja moottorit 3.1 8.7 4.3 12.1 6.1 16.6 3.2 7.7 1.6 5.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3.5 9.7 3.8 10.8 4.2 11.4 2.1 5.0 1.2 4.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 7.9 22.1 4.8 13.7 6.5 17.9 5.1 12.0 4.6 17.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.4 0.9 1.1 3.1 0.2 0.4 0.4 0.8 0.3 1.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.7 1.7 1.7 4.8 0.7 1.7 0.4 0.9 0.7 2.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.3 6.4 3.2 8.9 3.2 8.8 4.6 11.0 2.4 8.9
78. Moottoriajoneuvot 2.1 5.8 0.8 2.1 2.0 5.5 4.8 11.3 0.6 2.1
79. Muut kuljetusvälineet 2.4 6.5 2.9 8.1 4.1 11.3 1.10 4.6 2.6 9.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 3.7 10.4 3.4 9.5 2.9 7.9 3.4 7.9 4.5 17.0
87. Kojeet,mittarit yms. 2.7 7.5 2.8 7.8 1.10 5.3 2.5 5.8 2.4 8.8
89. Muut valmiit tavarat 0.7 1.9 0.4 1.1 0.8 2.1 0.4 1.0 1.5 5.3
9. Muut tavarat 0.4 0.9 0.3 0.8 0.7 1.7 0.8 1.8 0.3 1.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 35.6 100.0 34.10 100.0 36.3 100.0 41.7 100.0 26.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Kazakstanista (KZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 35.8 37.1 55.8 81.1 1.3 2.3 4.1 10.0 132.4 82.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 35.8 37.1 55.8 81.1 1.3 2.3 4.1 10.0 132.4 82.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 6.4 6.5 2.9 4.1 6.8 12.4 2.4 5.8 2.3 1.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2.10 3.0 0 0.0 2.10 5.4 0 0.0 0 0.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.3 3.4 2.7 3.9 3.7 6.7 2.3 5.5 2.2 1.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 53.3 55.3 9.6 13.9 45.7 83.9 33.6 81.7 25.9 16.0
67. Rauta ja teräs 3.8 3.9 6.4 9.2 8.6 15.8 18.4 44.8 6.4 3.9
68. Muut metallit 49.3 51.2 2.5 3.6 36.7 67.3 14.5 35.2 19.1 11.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.3 0.2 0.8 1.1 0.5 0.8 0.7 1.7 0.5 0.3
9. Muut tavarat 0.5 0.5 0.2 0.3 0.2 0.4 0.5 1.2 0.7 0.4
93. Erittelemätön 0.5 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.5 1.1 0.7 0.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 96.4 100.0 68.8 100.0 54.4 100.0 41.1 100.0 161.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu