Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kazakstanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/1 - 2020/5

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
Viennistä0.10.00.00.10.1
Tuonnista0.10.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.00.00.00.0

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Kazakstaniin (KZ) jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3.0 4.1 4.1 10.1 2.8 5.7 1.4 2.0 1.6 3.3
01. Liha ja lihatuotteet 0.9 1.2 1.9 4.5 0.9 1.7 0.9 1.2 1.0 2.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.0 2.7 2.1 5.2 1.7 3.5 0.4 0.6 0.6 1.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.4 0.5 1.1 2.5 0.1 0.1 1.1 1.6 0.3 0.6
28. Malmit ja metalliromu 0 0.0 0.9 2.1 0 0.0 1.0 1.5 0 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.1 0.1 0.4 0.8 0.2 0.4 0.6 0.8 0.3 0.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.1 0.1 0.4 0.8 0.2 0.4 0.6 0.8 0.3 0.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.7 2.3 3.2 7.9 7.4 15.2 3.2 4.9 2.7 5.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.2 0.2 0.8 1.9 0.1 0.2 0.1 0.1 0.4 0.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.1 0.0 0.1 0.0 3.9 7.9 0.1 0.1 0.1 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.2 0.2 0.1 0.2 0.6 1.2 0.3 0.3 0.4 0.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.6 0.8 0.7 1.5 0.10 1.9 1.3 2.0 0.6 1.2
57. Muovit, valmistamattomat 0.2 0.3 0.1 0.1 0.4 0.8 0.1 0.1 0.9 1.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.5 0.7 1.3 3.1 1.4 2.7 1.4 2.0 0.4 0.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.3 3.2 3.5 8.4 7.0 14.5 4.6 7.0 5.3 11.4
62. Kumituotteet 0.6 0.8 1.3 3.1 1.4 2.8 2.5 3.8 2.10 6.3
67. Rauta ja teräs 0.6 0.8 0.7 1.6 0.5 0.9 0.4 0.6 0.4 0.9
68. Muut metallit 0.2 0.1 0.8 1.9 3.2 6.6 0.7 1.0 1.2 2.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.8 1.1 0.6 1.4 1.8 3.6 0.10 1.4 0.6 1.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 60.6 84.1 23.5 58.2 27.8 57.7 51.9 79.7 32.5 69.9
71. Voimakoneet ja moottorit 1.2 1.7 2.8 6.7 4.5 9.2 14.3 21.9 8.0 17.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 12.5 17.3 5.6 13.8 10.9 22.5 3.1 4.8 3.9 8.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 7.1 9.8 8.6 21.3 5.3 11.0 8.8 13.4 12.4 26.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.2 0.2 0.5 1.0 0.5 0.9 1.3 2.0 0.3 0.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.5 0.6 0.3 0.7 0.6 1.1 0.4 0.5 1.0 2.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.1 1.5 1.9 4.5 1.8 3.6 2.4 3.6 3.2 6.7
78. Moottoriajoneuvot 1.10 2.6 0.9 2.0 1.8 3.6 0.8 1.1 0.5 1.0
79. Muut kuljetusvälineet 36.4 50.5 3.1 7.6 2.7 5.5 21.2 32.5 3.6 7.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 3.1 4.3 3.8 9.3 2.7 5.5 1.8 2.7 3.1 6.6
87. Kojeet,mittarit yms. 1.10 2.7 2.0 4.9 1.6 3.2 1.4 2.1 2.4 5.2
89. Muut valmiit tavarat 0.9 1.2 1.4 3.4 0.7 1.4 0.4 0.5 0.4 0.7
9. Muut tavarat 0.10 1.3 0.9 2.2 0.5 0.8 0.7 1.0 0.9 1.8
93. Erittelemätön 0.7 0.9 0.6 1.5 0.1 0.1 0.2 0.2 0.5 1.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 72.1 100.0 40.4 100.0 48.2 100.0 65.1 100.0 46.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Kazakstanista (KZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 78.2 75.2 33.8 58.6 39.5 50.4 15.8 48.6 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 78.2 75.2 33.8 58.6 39.5 50.4 15.8 48.6 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4.5 4.3 2.3 3.9 3.6 4.5 3.8 11.5 2.5 10.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4.5 4.3 2.3 3.9 3.6 4.5 3.8 11.5 2.5 10.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 19.10 19.2 16.5 28.5 22.7 29.0 11.7 35.8 21.2 87.4
67. Rauta ja teräs 14.9 14.3 10.9 18.9 17.8 22.7 6.4 19.7 17.9 73.6
68. Muut metallit 4.5 4.3 4.8 8.3 4.4 5.6 4.5 13.8 3.1 12.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.5 0.4 0.8 1.3 0.6 0.7 0.8 2.3 0.4 1.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.1 0.1 0 0.0 11.5 14.7 0.1 0.0 0 0.0
71. Voimakoneet ja moottorit 0.1 0.0 0 0.0 11.5 14.6 0.1 0.0 0 0.0
9. Muut tavarat 0.6 0.5 4.8 8.2 0.7 0.8 1.2 3.5 0.6 2.3
93. Erittelemätön 0.6 0.5 4.8 8.2 0.7 0.8 1.2 3.4 0.6 2.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 103.10 100.0 57.7 100.0 78.2 100.0 32.5 100.0 24.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-toukokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu