Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kazakstanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/3 - 2019/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 3
%
2019 4
%
2019 5
%
2019 6
%
2019 7
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.10.10.00.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.10.00.00.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Kazakstaniin (KZ) jaksolla 2019/3 - 2019/7

2019 / 32019 / 42019 / 52019 / 62019 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.1 4.2 2.8 6.8 5.6 11.7 5.2 9.8 7.0 13.1
00. Elävät eläimet 0 0.0 0 0.0 1.9 3.9 0.10 1.8 0.1 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 0.8 1.4 1.4 3.2 2.5 5.1 2.9 5.5 5.6 10.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.1 2.1 1.4 3.3 1.2 2.5 1.3 2.4 1.3 2.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.3 0.5 0.2 0.3 1.1 2.2 0.1 0.0 0.3 0.4
28. Malmit ja metalliromu 0.1 0.1 0 0.0 0.7 1.5 0 0.0 0.1 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.8 1.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.8 1.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 3.3 6.6 1.4 3.3 1.10 4.0 1.10 3.7 1.10 3.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.10 3.9 0.2 0.3 0.3 0.4 0.1 0.0 0.2 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.1 0.1 0.2 0.5 0.6 1.2 0.3 0.4 0.4 0.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.5 1.0 0.4 0.8 0.6 1.1 0.6 1.1 0.6 1.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.6 1.2 0.3 0.6 0.4 0.8 0.9 1.6 0.8 1.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 7.7 15.4 6.8 16.5 3.7 7.7 4.7 8.9 7.0 13.0
62. Kumituotteet 3.7 7.3 1.2 2.7 1.4 2.8 1.5 2.7 2.0 3.7
67. Rauta ja teräs 1.6 3.1 0.2 0.5 0.5 0.9 0.8 1.4 2.4 4.4
68. Muut metallit 0.4 0.7 3.8 9.3 0.1 0.1 0.9 1.6 0.9 1.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.0 4.0 1.5 3.5 1.6 3.1 1.4 2.6 1.6 2.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 31.6 63.3 25.8 63.4 29.7 62.0 34.3 65.6 31.9 59.4
71. Voimakoneet ja moottorit 2.8 5.6 2.0 4.9 2.5 5.1 1.7 3.1 1.10 3.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 11.6 23.2 5.6 13.7 7.7 15.9 5.2 9.9 1.9 3.5
73. Metalliteollisuuskoneet 0.6 1.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 6.7 13.3 9.9 24.3 12.7 26.5 12.6 24.1 8.7 16.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.3 0.4 0.4 1.0 1.1 2.2 0.9 1.7 1.2 2.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.9 1.8 0.4 0.8 2.1 4.3 1.10 3.7 0.6 1.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.6 3.1 1.0 2.5 1.6 3.2 0.10 1.7 1.9 3.5
78. Moottoriajoneuvot 5.3 10.5 1.6 3.7 0.9 1.7 1.3 2.4 1.4 2.6
79. Muut kuljetusvälineet 2.1 4.2 5.1 12.4 1.5 3.0 9.9 18.8 14.3 26.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 4.2 8.2 3.4 8.4 5.4 11.2 4.6 8.8 4.1 7.6
85. Jalkineet 0.1 0.2 0 0.0 0.6 1.1 0 0.0 0 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 2.0 4.0 1.10 4.7 3.7 7.5 2.6 4.9 3.3 6.0
89. Muut valmiit tavarat 1.3 2.4 1.2 2.9 0.10 1.9 1.5 2.8 0.6 1.0
9. Muut tavarat 0.5 0.9 0.4 0.9 0.5 0.9 1.5 2.9 0.6 1.1
93. Erittelemätön 0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 1.2 2.1 0.2 0.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 49.8 100.0 40.7 100.0 47.9 100.0 52.3 100.0 53.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Kazakstanista (KZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/3 - 2019/7

2019 / 32019 / 42019 / 52019 / 62019 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.2 0.1 0.6 0.4 0.4 0.3 0.5 0.4 0.5 0.3
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.2 0.1 0.6 0.4 0.4 0.3 0.5 0.4 0.5 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 7.1 5.7 10.7 6.7 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 1.3 1.0 4.10 3.1 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 5.9 4.7 5.8 3.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 81.4 66.1 127.8 80.4 53.9 51.9 50.8 44.0 116.2 65.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 81.4 66.1 127.8 80.4 53.9 51.9 50.8 44.0 116.2 65.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 11.0 8.9 4.2 2.6 12.8 12.3 34.2 29.6 46.6 26.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 10.9 8.8 4.2 2.6 12.1 11.7 33.6 29.1 46.6 26.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.1 0.1 0 0.0 0.7 0.6 0.6 0.5 0 0.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 22.8 18.5 15.5 9.7 34.6 33.3 24.6 21.3 13.1 7.4
67. Rauta ja teräs 17.9 14.5 10.9 6.9 28.9 27.8 1.7 1.4 8.4 4.7
68. Muut metallit 4.3 3.4 3.1 1.9 4.8 4.6 22.3 19.3 4.3 2.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.7 0.6 1.5 0.9 0.9 0.9 0.7 0.5 0.5 0.3
9. Muut tavarat 0.8 0.6 0.4 0.2 1.9 1.8 5.3 4.5 1.0 0.5
93. Erittelemätön 0.8 0.6 0.3 0.2 1.9 1.8 5.3 4.5 0.10 0.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 123.2 100.0 158.10 100.0 103.6 100.0 115.5 100.0 177.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-heinäkuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu