Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kazakstanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2018/12 - 2019/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2018 12
%
2019 1
%
2019 2
%
2019 3
%
2019 4
%
Viennistä0.00.00.10.00.0
Tuonnista0.00.00.00.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Kazakstaniin (KZ) jaksolla 2018/12 - 2019/4

2018 / 122019 / 12019 / 22019 / 32019 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4.7 7.3 3.6 9.3 6.4 8.8 2.1 4.2 2.8 6.8
01. Liha ja lihatuotteet 3.6 5.6 2.3 6.0 4.5 6.2 0.8 1.4 1.4 3.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.0 1.6 1.3 3.2 1.5 2.0 1.1 2.1 1.4 3.3
1. Juomat ja tupakka 0.3 0.4 2.8 7.3 0.8 1.1 0.3 0.6 0.1 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.3 0.4 2.8 7.3 0.7 0.9 0.3 0.6 0.1 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.1 0.1 0.6 1.4 0.4 0.4 0.3 0.5 0.2 0.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.6 2.5 2.1 5.5 2.1 2.8 3.3 6.6 1.4 3.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.7 1.0 0 0.0 0.1 0.0 1.10 3.9 0.2 0.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.3 0.4 0.7 1.7 0.4 0.5 0.5 1.0 0.4 0.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.5 0.7 1.3 3.2 0.8 1.0 0.6 1.2 0.3 0.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.4 6.9 7.9 20.8 3.9 5.3 7.7 15.4 6.8 16.5
62. Kumituotteet 1.8 2.8 2.5 6.5 1.9 2.6 3.7 7.3 1.2 2.7
67. Rauta ja teräs 0.9 1.4 3.1 8.0 0.9 1.2 1.6 3.1 0.2 0.5
68. Muut metallit 0.5 0.7 0.8 2.0 0.2 0.2 0.4 0.7 3.8 9.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.2 1.8 1.5 4.0 0.7 0.9 2.0 4.0 1.5 3.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 47.5 74.6 17.9 47.5 55.2 76.1 31.6 63.3 25.8 63.4
71. Voimakoneet ja moottorit 3.4 5.3 0.8 2.0 3.2 4.3 2.8 5.6 2.0 4.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 4.1 6.4 6.7 17.6 7.9 10.9 11.6 23.2 5.6 13.7
73. Metalliteollisuuskoneet 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.6 1.2 0.1 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 16.1 25.2 4.6 12.1 9.1 12.4 6.7 13.3 9.9 24.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.6 0.9 1.2 3.0 0.5 0.7 0.9 1.8 0.4 0.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.9 1.3 1.2 3.2 1.4 1.8 1.6 3.1 1.0 2.5
78. Moottoriajoneuvot 0.7 1.1 1.7 4.5 2.10 4.1 5.3 10.5 1.6 3.7
79. Muut kuljetusvälineet 21.7 34.1 1.4 3.7 30.1 41.5 2.1 4.2 5.1 12.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 4.7 7.2 2.8 7.4 3.5 4.7 4.2 8.2 3.4 8.4
87. Kojeet,mittarit yms. 1.4 2.2 1.2 3.0 1.4 1.9 2.0 4.0 1.10 4.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.8 1.2 0.6 1.3 0.4 0.5 0.4 0.8 0.1 0.1
89. Muut valmiit tavarat 1.10 3.0 0.8 2.0 1.6 2.1 1.3 2.4 1.2 2.9
9. Muut tavarat 0.6 0.8 0.4 0.8 0.5 0.7 0.5 0.9 0.4 0.9
0-9. Kaikki ryhmät 63.6 100.0 37.8 100.0 72.5 100.0 49.8 100.0 40.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Kazakstanista (KZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2018/12 - 2019/4

2018 / 122019 / 12019 / 22019 / 32019 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.2 0.3 0.5 0.9 0.4 0.5 0.2 0.1 0.6 0.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.2 0.3 0.5 0.9 0.4 0.5 0.2 0.1 0.6 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0 0.0 0 0.0 1.4 1.8 7.1 5.7 10.7 6.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 0 0.0 1.4 1.8 1.3 1.0 4.10 3.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5.9 4.7 5.8 3.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 27.9 66.1 14.8 32.4 62.9 81.0 81.4 66.1 127.8 80.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 27.9 66.1 14.8 32.4 62.9 81.0 81.4 66.1 127.8 80.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 6.1 14.5 3.8 8.3 4.4 5.6 11.0 8.9 4.2 2.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 6.1 14.5 3.8 8.3 4.4 5.6 10.9 8.8 4.2 2.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 7.7 18.0 24.4 53.5 8.3 10.6 22.8 18.5 15.5 9.7
67. Rauta ja teräs 3.8 8.8 20.6 45.0 4.10 6.4 17.9 14.5 10.9 6.9
68. Muut metallit 3.6 8.4 2.8 6.0 2.5 3.2 4.3 3.4 3.1 1.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.4 0.8 1.2 2.5 0.9 1.1 0.7 0.6 1.5 0.9
9. Muut tavarat 0.5 1.2 2.2 4.7 0.4 0.4 0.8 0.6 0.4 0.2
93. Erittelemätön 0.5 1.1 2.1 4.6 0.4 0.4 0.8 0.6 0.3 0.2
0-9. Kaikki ryhmät 42.2 100.0 45.6 100.0 77.6 100.0 123.2 100.0 158.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-huhtikuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu