Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kazakstanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä0.10.10.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Kazakstanin kanssa, vienti Kazakstaniin ja tuonti Kazakstanista vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Elokuussa Kazakstan oli USAn 85. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 8 sijaa. Kuukauden 104 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 65.9 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Elokuussa kauppatase Kazakstanin kanssa oli Yhdysvalloille 34 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Kazakstanista supistui voimakkasti eli 54.7 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 69 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Kazakstanista olivat Sitc333 (raakaöljy), joka edusti 42.2 prosentin osuutta tuonnista, Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) 38.9 % sekä Sitc671 (harkkorauta, peilirauta, rautasieni, ferroseokset rauta- ja teräsrakeet ja -jauheet ja ferroseokset) 9.2 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Kazakstaniin supistui rajusti (77.1 prosentilla) edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 35 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc012 (muu liha,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty), mikä edusti 7.5 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc716 (sähkögeneraattorit ja -moottorit ja niiden osat) 6.3 % sekä Sitc723 (maansiirto-, kaivuu- yms. koneet) 5.7 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Tammi-elokuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-36.4 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 912 miljoonaan dollariin. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 538 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 374 miljoonaa dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 42.0 % ja viennin arvon osalla 26.2 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 152 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 61 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-elokuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 164 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 421 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Kazakstaniin (KZ) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.4 2.0 1.6 3.3 4.7 14.8 2.10 8.2 3.3 9.2
01. Liha ja lihatuotteet 0.9 1.2 1.0 2.1 4.4 13.8 1.3 3.7 2.7 7.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.4 0.6 0.6 1.2 0.1 0.3 1.4 3.7 0.6 1.7
1. Juomat ja tupakka 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 1.2 3.1 0 0.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.2 0.3 0.1 0.1 0 0.0 1.2 3.1 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.1 1.6 0.3 0.6 0.2 0.5 0.1 0.0 0.1 0.2
28. Malmit ja metalliromu 1.0 1.5 0 0.0 0.2 0.3 0 0.0 0 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.6 0.8 0.3 0.6 0.3 0.7 0.2 0.5 0.4 1.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.6 0.8 0.3 0.6 0.3 0.7 0.2 0.5 0.4 1.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 3.2 4.9 2.7 5.8 0.8 2.4 3.4 9.4 2.1 5.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.3 2.0 0.6 1.2 0.2 0.5 1.2 3.3 0.5 1.2
57. Muovit, valmistamattomat 0.1 0.1 0.9 1.9 0 0.0 0.3 0.6 0.3 0.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.4 2.0 0.4 0.7 0.1 0.3 1.6 4.3 0.6 1.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.6 7.0 5.3 11.4 3.6 11.3 2.0 5.5 3.1 8.7
62. Kumituotteet 2.5 3.8 2.10 6.3 0.6 1.8 0.1 0.2 0.5 1.4
67. Rauta ja teräs 0.4 0.6 0.4 0.9 0.2 0.5 0.7 1.9 0.6 1.6
68. Muut metallit 0.7 1.0 1.2 2.6 1.10 6.1 0.7 1.8 1.4 4.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.10 1.4 0.6 1.3 0.9 2.8 0.5 1.2 0.5 1.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 51.9 79.7 32.5 69.9 16.6 52.8 22.1 61.9 22.7 64.9
71. Voimakoneet ja moottorit 14.3 21.9 8.0 17.2 0.5 1.5 3.1 8.7 4.3 12.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3.1 4.8 3.9 8.4 2.9 9.1 3.5 9.7 3.8 10.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 8.8 13.4 12.4 26.6 8.4 26.6 7.9 22.1 4.8 13.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.3 2.0 0.3 0.5 0.3 0.9 0.4 0.9 1.1 3.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.4 0.5 1.0 2.1 0.9 2.6 0.7 1.7 1.7 4.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.4 3.6 3.2 6.7 1.1 3.2 2.3 6.4 3.2 8.9
78. Moottoriajoneuvot 0.8 1.1 0.5 1.0 1.8 5.5 2.1 5.8 0.8 2.1
79. Muut kuljetusvälineet 21.2 32.5 3.6 7.6 1.1 3.2 2.4 6.5 2.9 8.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.8 2.7 3.1 6.6 3.9 12.4 3.7 10.4 3.4 9.5
87. Kojeet,mittarit yms. 1.4 2.1 2.4 5.2 2.8 8.8 2.7 7.5 2.8 7.8
89. Muut valmiit tavarat 0.4 0.5 0.4 0.7 0.5 1.6 0.7 1.9 0.4 1.1
9. Muut tavarat 0.7 1.0 0.9 1.8 1.7 5.1 0.4 0.9 0.3 0.8
93. Erittelemätön 0.2 0.2 0.5 1.1 1.5 4.5 0.1 0.2 0.1 0.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 65.1 100.0 46.5 100.0 31.5 100.0 35.6 100.0 34.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Kazakstanista (KZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 15.8 48.6 0 0.0 0 0.0 35.8 37.1 55.8 81.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 15.8 48.6 0 0.0 0 0.0 35.8 37.1 55.8 81.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 3.8 11.5 2.5 10.1 8.10 11.7 6.4 6.5 2.9 4.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0 0.0 0 0.0 5.5 7.1 2.10 3.0 0 0.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.8 11.5 2.5 10.1 3.1 4.0 3.3 3.4 2.7 3.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 11.7 35.8 21.2 87.4 66.9 87.4 53.3 55.3 9.6 13.9
67. Rauta ja teräs 6.4 19.7 17.9 73.6 14.1 18.3 3.8 3.9 6.4 9.2
68. Muut metallit 4.5 13.8 3.1 12.6 51.9 67.8 49.3 51.2 2.5 3.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.8 2.3 0.4 1.3 1.1 1.3 0.3 0.2 0.8 1.1
9. Muut tavarat 1.2 3.5 0.6 2.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.2 0.3
93. Erittelemätön 1.2 3.4 0.6 2.3 0.4 0.5 0.5 0.4 0.2 0.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 32.5 100.0 24.3 100.0 76.6 100.0 96.4 100.0 68.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu