Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Georgian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Georgian kanssa, vienti Georgiaan ja tuonti Georgiasta vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Elokuussa Georgia oli USAn 112. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 5 sijaa. Suurin osa tavarakaupan arvosta koostui Yhdysvaltain viennistä Georgiaan. Kuukauden 29 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 71.1 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Georgian kanssa oli 24 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Georgiasta supistui voimakkasti eli 80.9 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 2.9 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Georgiasta olivat Sitc671 (harkkorauta, peilirauta, rautasieni, ferroseokset rauta- ja teräsrakeet ja -jauheet ja ferroseokset), joka edusti 22.5 prosentin osuutta tuonnista, Sitc111 (alkoholittomat juomat) 11.0 % sekä Sitc112 (alkoholipitoiset juomat) 10.9 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Georgiaan supistui rajusti (69.3 prosentilla) edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 26 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 29.1 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc012 (muu liha,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty) 24.5 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 9.0 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Tammi-elokuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-37.2 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 387 miljoonaan dollariin. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 92 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 295 miljoonaa dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 16.5 % ja viennin arvon osalla 41.7 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc671 (harkkorauta, peilirauta, rautasieni, ferroseokset rauta- ja teräsrakeet ja -jauheet ja ferroseokset), arvon ollessa 57 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 147 miljoonaa dollaria. Tammi-elokuun välinen Yhdysvaltain ja Georgian välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 203 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Georgiaan (GE) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 7.4 29.4 5.6 24.5 8.5 25.9 9.6 32.0 7.4 27.6
01. Liha ja lihatuotteet 6.9 27.4 5.4 23.7 7.8 24.0 7.8 26.3 6.5 24.6
05. Hedelmät ja kasvikset 0.2 0.5 0.2 0.5 0.4 0.9 0.7 2.2 0.5 1.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.1 0.1 0.2 0.5 0.1 0.1 0.6 2.0 0.8 2.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.1 0.0 0.2 0.5 0.1 0.0 0.6 2.0 0.8 2.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.5 5.9 0.8 3.3 2.4 7.4 1.3 4.1 4.0 15.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.1 0.3 0.1 0.1 0.3 0.9 0.3 1.0 2.5 9.2
57. Muovit, valmistamattomat 0.4 1.3 0.5 2.1 1.6 4.9 0.7 2.3 1.0 3.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.6 2.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.1 0.3 0.2 0.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 14.5 57.4 13.7 60.5 18.3 56.4 16.8 56.5 12.5 47.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.9 3.2 0.2 0.8 0.5 1.4 0.6 1.9 0.4 1.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.3 0.9 0.4 1.5 0.7 2.0 0.3 0.8 0.3 1.0
78. Moottoriajoneuvot 12.9 51.0 12.3 54.4 16.1 49.6 14.9 50.1 10.8 40.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.10 3.7 2.1 9.3 2.2 6.8 1.4 4.5 1.7 6.2
87. Kojeet,mittarit yms. 0.2 0.6 0.8 3.2 1.1 3.2 0.6 1.8 1.0 3.6
89. Muut valmiit tavarat 0.6 2.3 1.2 5.2 0.9 2.7 0.4 1.0 0.3 1.1
9. Muut tavarat 0.1 0.2 0.1 0.3 0.9 2.7 0.2 0.4 0.1 0.3
93. Erittelemätön 0.1 0.2 0.1 0.2 0.9 2.6 0.1 0.3 0.1 0.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 25.2 100.0 22.6 100.0 32.5 100.0 29.7 100.0 26.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Georgiasta (GE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
1. Juomat ja tupakka 0.3 10.8 0.7 2.8 0.8 18.6 0.5 5.7 0.7 21.8
11. Juomat 0.3 10.8 0.7 2.8 0.8 18.6 0.5 5.7 0.7 21.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.1 2.2 8.7 35.5 1.5 38.5 6.4 74.3 0.2 3.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0 0.0 8.7 35.5 0 0.0 6.1 70.1 0 0.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.1 1.8 0 0.0 1.5 38.2 0.4 4.1 0.2 3.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.10 37.5 14.1 57.6 0.7 16.5 0.5 5.7 0.8 24.2
67. Rauta ja teräs 0.9 35.0 14.1 57.5 0.7 16.3 0.5 4.9 0.7 22.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.5 17.1 0.6 2.2 0.5 10.5 0.8 8.4 0.8 24.6
84. Vaatteet 0.3 10.5 0.4 1.6 0.3 6.8 0.7 7.4 0.3 6.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2.5 100.0 24.5 100.0 3.9 100.0 8.7 100.0 2.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu