Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Georgian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Georgian kanssa, vienti Georgiaan ja tuonti Georgiasta vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Georgia oli USAn 102. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 6 sijaa. Suurin osa tavarakaupan arvosta koostui Yhdysvaltain viennistä Georgiaan. Kuukauden 49 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 39.4 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Georgian kanssa oli 34 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Georgiasta supistui voimakkasti eli 72.4 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 7.6 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc511 (hiilivedyt ja niiden johdannaiset) edustaen 64.6 prosentin osuutta. Toinen tuonnin suuri tuoteryhmä oli Sitc112 (alkoholipitoiset juomat) vastaten 7.1 prosentin osuutta tuonnista.

Viennin arvo Georgiaan supistui 22.5 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 42 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 34.5 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc041 (vehnä) 16.0 % sekä Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 7.7 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-38.6 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 536 miljoonaan dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 132 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 404 miljoonaa dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 11.7 % ja viennin arvon osalla 44.1 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc671 (harkkorauta, peilirauta, rautasieni, ferroseokset rauta- ja teräsrakeet ja -jauheet ja ferroseokset), arvon ollessa 74 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 190 miljoonaa dollaria. Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Georgian välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 273 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Georgiaan (GE) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 9.6 32.0 7.4 27.6 6.7 24.2 6.2 15.3 9.4 22.5
01. Liha ja lihatuotteet 7.8 26.3 6.5 24.6 4.7 16.9 4.6 11.4 1.9 4.5
04. Vilja ja viljatuotteet 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.3 0 0.0 6.7 16.0
05. Hedelmät ja kasvikset 0.7 2.2 0.5 1.6 1.5 5.3 0.9 2.1 0.7 1.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.6 2.0 0.8 2.8 0.6 2.1 0.2 0.4 2.7 6.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.9 4.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.6 2.0 0.8 2.7 0.6 2.0 0.2 0.3 0.9 2.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.3 4.1 4.0 15.1 1.2 4.0 0.10 2.3 1.1 2.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.3 1.0 2.5 9.2 0.1 0.1 0.4 0.9 0.4 0.9
57. Muovit, valmistamattomat 0.7 2.3 1.0 3.7 0.5 1.7 0.4 0.9 0 0.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 16.8 56.5 12.5 47.2 17.9 64.4 31.0 77.2 23.1 55.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.2 0.4 0.3 0.9 0.1 0.2 0.1 0.2 1.1 2.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.6 1.9 0.4 1.4 0.7 2.5 0.2 0.3 0.1 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.5 1.5 0.4 1.3 0.2 0.6 0.6 1.3 3.3 7.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.3 0.8 0.3 1.0 0.2 0.6 0.1 0.1 0.6 1.3
78. Moottoriajoneuvot 14.9 50.1 10.8 40.6 15.6 56.2 18.5 45.9 17.7 42.5
79. Muut kuljetusvälineet 0.3 0.9 0.1 0.3 0.5 1.5 11.2 27.8 0.2 0.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.4 4.5 1.7 6.2 0.9 3.0 1.5 3.7 3.9 9.1
87. Kojeet,mittarit yms. 0.6 1.8 1.0 3.6 0.3 0.9 0.3 0.7 0.4 0.8
89. Muut valmiit tavarat 0.4 1.0 0.3 1.1 0.2 0.6 0.6 1.4 3.2 7.5
9. Muut tavarat 0.2 0.4 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2 0.7 1.6
93. Erittelemätön 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 0.7 1.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 29.7 100.0 26.5 100.0 27.7 100.0 40.2 100.0 41.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Georgiasta (GE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
1. Juomat ja tupakka 0.5 5.7 0.7 21.8 0.9 12.1 0.9 3.3 0.7 9.2
11. Juomat 0.5 5.7 0.7 21.8 0.9 12.1 0.9 3.3 0.7 9.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 6.4 74.3 0.2 3.7 4.7 67.4 6.2 24.7 4.10 64.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 6.1 70.1 0 0.0 4.6 65.8 4.8 19.4 4.9 64.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.4 4.1 0.2 3.6 0.1 1.2 1.4 5.3 0.1 0.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.5 5.7 0.8 24.2 0.6 8.6 16.8 67.5 0.5 6.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.1 0.6 0.1 1.1 0.1 0.9 0.6 2.3 0.3 2.7
67. Rauta ja teräs 0.5 4.9 0.7 22.5 0.6 7.5 16.2 65.2 0.2 1.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.8 8.4 0.8 24.6 0.5 6.0 0.6 2.3 0.8 9.9
84. Vaatteet 0.7 7.4 0.3 6.9 0.3 4.2 0.5 1.8 0.3 3.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 8.7 100.0 2.10 100.0 6.10 100.0 24.8 100.0 7.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu