Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Azerbaidzanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Azerbaidzanin kanssa, vienti Azerbaidzaniin ja tuonti Azerbaidzanista vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Azerbaidzan oli Yhdysvaltain 137. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Suurin osa tavarakaupan arvosta koostui Yhdysvaltain viennistä Azerbaidzaniin. Kuukauden suuruudeltaan 15 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 25.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Azerbaidzanin kanssa oli 8.1 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Azerbaidzanista oli 187.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 3.5 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc931 (erittelemätön) edustaen 50.5 prosentin osuutta. Toinen tuonnin suuri tuoteryhmä oli Sitc684 (alumiini) vastaten 45.0 prosentin osuutta tuonnista.

Viennin arvo Azerbaidzaniin oli 7.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 12 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc728 (muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat), mikä edusti 24.7 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc874 (mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet) 11.6 % sekä Sitc772 (sähkövirtapiirin kytkentä- yms. laitteet) 10.0 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-marraskuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 186 miljoonaan dollariin, laskun ollessa 6.7 %. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 36 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 150 miljoonaa dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 51.6 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc931 (erittelemätön), arvon ollessa 20 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 25 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 14.7 % . Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Azerbaidzanin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 113 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Azerbaidzaniin (AZ) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.5 3.4 0.5 5.8 0.6 6.2 0.6 3.7 0.8 6.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.7 4.5 0.3 3.7 1.0 11.3 0.8 4.9 0.10 7.8
67. Rauta ja teräs 0.2 1.4 0.1 1.3 0.7 7.1 0.1 0.2 0.6 4.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 11.0 77.5 5.9 76.7 5.9 66.9 10.6 70.0 7.2 62.4
71. Voimakoneet ja moottorit 0.1 0.6 0.2 2.6 0.2 1.6 3.1 20.0 0.6 4.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.9 6.2 2.1 27.7 2.7 30.4 2.1 13.6 3.1 26.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 7.1 49.9 0.5 6.1 1.4 15.9 3.0 19.7 0.8 6.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.5 3.2 0.9 11.4 0.4 4.0 1.1 7.2 1.6 13.8
78. Moottoriajoneuvot 0.3 1.9 1.2 14.8 0.2 1.4 0.3 1.7 0.2 0.9
79. Muut kuljetusvälineet 1.6 11.1 1.0 12.9 0.9 10.1 0.6 3.8 0.9 7.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.8 12.4 0.9 10.9 1.3 14.5 2.8 18.0 2.6 22.4
87. Kojeet,mittarit yms. 1.7 11.4 0.8 9.5 1.1 12.5 2.4 15.8 1.4 12.1
89. Muut valmiit tavarat 0.1 0.3 0.1 0.9 0.1 0.8 0.3 1.6 1.2 10.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 14.2 100.0 7.6 100.0 8.8 100.0 15.2 100.0 11.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Azerbaidzanista (AZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.9 49.3 0.3 28.2 0.7 65.5 0.5 34.3 1.6 45.2
68. Muut metallit 0.8 49.2 0.3 26.9 0.7 65.5 0.5 34.2 1.6 45.0
9. Muut tavarat 0.7 39.0 0.6 56.3 0.2 13.6 0.7 52.5 1.8 51.0
93. Erittelemätön 0.7 38.5 0.6 55.4 0.2 12.0 0.7 52.0 1.8 50.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.7 100.0 0.10 100.0 1.1 100.0 1.3 100.0 3.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu