Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ukrainan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2018/8 - 2018/12

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2018 8
%
2018 9
%
2018 10
%
2018 11
%
2018 12
%
Viennistä0.10.20.20.20.2
Tuonnista0.10.00.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Ukrainaan (UA) jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 14.1 9.1 14.4 5.9 15.2 6.6 10.10 4.7 6.8 2.6
03. Kala- ja kalavalmisteet 10.4 6.7 8.10 3.6 9.3 4.0 5.2 2.2 1.9 0.7
05. Hedelmät ja kasvikset 0.5 0.3 0.7 0.3 0.7 0.3 1.3 0.5 1.3 0.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.7 1.7 4.2 1.7 4.3 1.8 4.1 1.7 2.10 1.1
1. Juomat ja tupakka 0.9 0.6 0.5 0.2 0.9 0.4 0.3 0.1 0.1 0.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.9 0.5 0.5 0.2 0.8 0.3 0.3 0.1 0.1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.8 2.4 3.7 1.5 9.5 4.1 30.4 13.1 57.6 22.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 0 0.0 5.10 2.6 26.2 11.3 51.6 19.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 3.1 2.0 3.4 1.4 2.9 1.3 3.10 1.7 5.9 2.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 39.5 25.5 111.5 45.6 74.4 32.2 91.4 39.5 56.8 21.8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 39.5 25.5 99.1 40.5 74.3 32.1 91.3 39.5 56.8 21.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.1 0.0 12.5 5.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 7.7 4.9 6.8 2.8 13.10 6.0 7.4 3.2 11.5 4.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.9 1.8 1.6 0.7 5.5 2.4 1.7 0.7 3.5 1.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.4 0.9 1.9 0.7 2.7 1.1 0.9 0.4 2.0 0.8
56. Lannoitteet, valmistetut 0.1 0.0 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0 0.6 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 2.2 1.4 1.6 0.6 3.7 1.6 3.3 1.4 3.8 1.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.9 0.6 1.1 0.4 1.4 0.6 1.1 0.4 1.3 0.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 14.6 9.4 11.7 4.8 9.2 4.0 8.10 3.9 4.8 1.8
62. Kumituotteet 1.1 0.7 1.4 0.5 0.6 0.2 0.4 0.1 1.5 0.6
66. Kivennäisainetuotteet 0.2 0.1 0.4 0.1 0.7 0.3 0.2 0.1 0.2 0.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 12.9 8.3 9.7 4.0 7.7 3.3 8.4 3.6 3.1 1.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 67.0 43.3 80.5 32.9 98.5 42.6 71.5 30.9 107.4 41.3
71. Voimakoneet ja moottorit 1.1 0.7 5.1 2.1 2.7 1.2 1.5 0.6 3.3 1.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 11.4 7.3 9.2 3.8 7.3 3.1 5.4 2.3 14.1 5.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 6.1 3.9 3.8 1.5 5.8 2.5 7.6 3.3 7.3 2.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.3 0.8 1.2 0.5 1.3 0.5 0.7 0.3 0.6 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 9.4 6.0 2.0 0.8 6.10 3.0 1.2 0.5 0.9 0.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.4 1.5 2.3 0.9 1.4 0.6 0.8 0.3 1.3 0.5
78. Moottoriajoneuvot 27.0 17.4 31.2 12.7 32.8 14.2 13.1 5.7 21.0 8.1
79. Muut kuljetusvälineet 8.7 5.6 25.10 10.6 40.2 17.4 41.5 17.9 59.2 22.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 5.7 3.6 13.7 5.6 7.4 3.2 6.1 2.6 11.1 4.3
87. Kojeet,mittarit yms. 3.9 2.5 6.5 2.6 1.7 0.7 2.1 0.9 6.6 2.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.5 0.3 0.3 0.1 1.7 0.7 0.6 0.2 0.4 0.1
89. Muut valmiit tavarat 1.2 0.8 5.6 2.3 3.7 1.6 3.3 1.4 3.3 1.3
9. Muut tavarat 1.8 1.1 1.8 0.7 2.5 1.1 4.4 1.9 4.4 1.7
93. Erittelemätön 1.5 0.9 1.3 0.5 2.1 0.9 3.10 1.7 3.9 1.5
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 0.4 0.2 0.6 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2
0-9. Kaikki ryhmät 154.7 100.0 244.4 100.0 231.3 100.0 231.1 100.0 260.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ukrainasta (UA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3.9 3.3 4.6 4.3 6.2 5.0 6.7 5.8 8.5 7.8
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.1 0.0 0.6 0.6 0.1 0.0 0.10 0.8 0.6 0.5
04. Vilja ja viljatuotteet 0.2 0.1 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.6 0.5
05. Hedelmät ja kasvikset 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 1.6 1.4 2.6 2.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.6 0.5 1.3 1.2 3.7 3.0 2.4 2.0 3.1 2.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.6 2.2 1.8 1.7 1.5 1.2 1.4 1.1 1.5 1.3
1. Juomat ja tupakka 0.7 0.5 0.4 0.4 0.5 0.3 0.5 0.4 0.5 0.4
11. Juomat 0.7 0.5 0.4 0.4 0.5 0.3 0.5 0.4 0.5 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.7 0.6 0.7 0.6 15.8 12.8 10.10 9.5 2.7 2.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 0 0.0 2.1 1.7 10.0 8.6 0.9 0.7
24. Puutavara ja korkki 0.4 0.3 0.5 0.4 0.9 0.7 0.6 0.5 1.6 1.5
28. Malmit ja metalliromu 0.2 0.2 0.1 0.1 12.7 10.3 0.1 0.1 0.1 0.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 3.3 2.8 0.8 0.7 0.3 0.2 0.4 0.3 2.5 2.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 3.3 2.8 0.8 0.7 0.3 0.2 0.4 0.3 2.5 2.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2.10 2.5 2.5 2.3 3.10 3.2 1.4 1.1 2.5 2.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.4 0.3 1.2 1.1 0.4 0.3 0.6 0.5 0.7 0.6
53. Väri- ja parkitusaineet 0.10 0.8 0.7 0.6 1.1 0.9 0.2 0.2 1.1 1.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.1 0.0 0 0.0 0.8 0.6 0 0.0 0.1 0.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.3 1.1 0.5 0.4 1.5 1.2 0.4 0.3 0.4 0.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 87.6 75.0 60.2 57.6 82.5 67.2 82.3 71.4 78.9 73.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.3 0.2 0.6 0.5 0.3 0.2 0.3 0.2 0.4 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.8 2.3 2.1 2.0 3.1 2.5 2.10 2.5 2.3 2.1
66. Kivennäisainetuotteet 0.3 0.2 0.4 0.3 0.9 0.7 0.8 0.6 0.8 0.7
67. Rauta ja teräs 83.6 71.6 55.9 53.5 77.9 63.4 77.4 67.1 74.8 69.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.7 0.6 1.3 1.2 0.5 0.4 0.7 0.5 0.5 0.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 8.5 7.2 10.7 10.2 8.2 6.6 7.6 6.6 7.6 7.0
71. Voimakoneet ja moottorit 0.5 0.4 0.4 0.3 0.8 0.6 0.3 0.2 0.5 0.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.6 0.5 0.5 0.4 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.6 0.5 1.3 1.2 0.5 0.4 0.8 0.7 0.7 0.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.9 1.6 1.5 1.4 0.6 0.4 1.3 1.1 1.4 1.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3.7 3.2 5.8 5.6 4.9 3.9 3.8 3.2 3.6 3.3
78. Moottoriajoneuvot 0.3 0.2 0.6 0.5 0.7 0.6 0.2 0.1 0.4 0.3
79. Muut kuljetusvälineet 0.9 0.7 0.5 0.4 0.4 0.3 0.8 0.6 0.9 0.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 8.3 7.1 5.3 5.0 4.5 3.6 4.7 4.0 3.9 3.6
82. Huonekalut 0.8 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3
84. Vaatteet 2.5 2.1 2.4 2.3 1.2 0.9 1.7 1.4 2.1 1.9
87. Kojeet,mittarit yms. 0.8 0.6 0.2 0.1 0.5 0.4 0.7 0.5 0.4 0.3
89. Muut valmiit tavarat 4.1 3.5 2.0 1.9 2.5 2.0 1.8 1.5 0.9 0.8
9. Muut tavarat 1.2 0.9 19.8 18.9 1.3 1.0 1.1 1.0 1.3 1.2
93. Erittelemätön 0.4 0.3 19.1 18.3 0.6 0.4 0.5 0.4 0.6 0.5
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 0.8 0.6 0.7 0.6 0.7 0.5 0.7 0.6 0.8 0.7
0-9. Kaikki ryhmät 116.7 100.0 104.4 100.0 122.7 100.0 115.3 100.0 107.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu