Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ukrainan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2018/12 - 2019/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2018 12
%
2019 1
%
2019 2
%
2019 3
%
2019 4
%
Viennistä0.20.20.10.10.2
Tuonnista0.10.10.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Ukrainaan (UA) jaksolla 2018/12 - 2019/4

2018 / 122019 / 12019 / 22019 / 32019 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 6.6 2.5 8.4 3.7 9.10 5.7 11.7 5.6 12.2 4.9
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.7 0.6 3.2 1.4 3.4 1.9 3.8 1.8 6.5 2.6
05. Hedelmät ja kasvikset 1.3 0.5 1.1 0.5 1.6 0.9 2.0 0.9 1.2 0.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.10 1.1 3.5 1.5 4.4 2.5 5.1 2.4 3.8 1.5
1. Juomat ja tupakka 0.1 0.0 6.5 2.9 0.3 0.1 2.1 1.0 0.4 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.1 0.0 6.5 2.9 0.2 0.1 2.1 1.0 0.3 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 57.5 22.0 31.7 14.1 4.8 2.8 4.3 2.1 3.7 1.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 51.6 19.8 27.9 12.4 0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 5.8 2.2 3.1 1.4 2.9 1.6 3.4 1.6 3.2 1.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.2 0.1 0.3 0.1 1.8 1.0 0.6 0.3 0.2 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 56.8 21.8 59.9 26.6 40.1 23.0 56.9 27.3 126.3 50.8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 56.8 21.8 59.8 26.6 40.0 23.0 56.9 27.2 126.3 50.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 11.5 4.4 8.6 3.8 9.2 5.2 9.6 4.6 9.6 3.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.6 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 3.5 1.3 3.6 1.6 1.9 1.1 3.0 1.4 3.0 1.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.0 0.8 2.0 0.9 1.0 0.6 2.2 1.0 1.7 0.6
56. Lannoitteet, valmistetut 0.6 0.2 0.1 0.0 0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 3.8 1.4 2.1 0.9 4.8 2.8 2.9 1.4 2.3 0.9
58. Muovit, valmistetut 0.2 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 0.6 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.3 0.5 0.4 0.1 0.9 0.5 1.1 0.5 1.3 0.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.9 1.9 13.1 5.8 33.1 19.0 11.1 5.3 3.8 1.5
62. Kumituotteet 1.5 0.6 1.4 0.6 3.1 1.7 0.10 0.5 1.4 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 0.2 0.0 1.2 0.5 0.5 0.3 1.9 0.9 0.1 0.0
67. Rauta ja teräs 0.1 0.0 0.6 0.3 1.8 1.0 0.1 0.0 0.4 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.1 1.2 9.9 4.4 27.4 15.7 7.9 3.8 1.6 0.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 108.3 41.5 82.4 36.6 67.6 38.8 92.6 44.3 85.10 34.6
71. Voimakoneet ja moottorit 3.2 1.2 1.1 0.5 2.9 1.6 5.6 2.6 2.3 0.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 14.1 5.4 25.8 11.4 16.0 9.2 25.8 12.3 18.6 7.5
73. Metalliteollisuuskoneet 0.1 0.0 0.1 0.0 0.4 0.2 0.1 0.0 1.1 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 8.2 3.1 4.8 2.1 5.2 3.0 6.10 3.3 10.1 4.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.6 0.2 0.4 0.2 0.7 0.4 1.6 0.8 0.5 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.9 0.3 0.7 0.3 1.0 0.6 1.2 0.5 1.9 0.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.3 0.5 0.9 0.4 2.1 1.2 1.4 0.7 1.4 0.5
78. Moottoriajoneuvot 21.1 8.1 31.5 14.0 38.5 22.1 46.8 22.4 49.2 19.8
79. Muut kuljetusvälineet 59.3 22.7 17.6 7.8 1.2 0.7 3.5 1.6 1.3 0.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 11.1 4.2 11.0 4.9 4.6 2.6 15.6 7.5 4.7 1.9
87. Kojeet,mittarit yms. 6.6 2.5 2.9 1.3 1.0 0.6 4.9 2.3 2.8 1.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.4 0.1 0.3 0.1 0.3 0.2 0.8 0.4 0.2 0.1
89. Muut valmiit tavarat 3.3 1.2 6.7 2.9 2.6 1.5 9.3 4.4 1.4 0.5
9. Muut tavarat 4.4 1.7 3.4 1.5 4.7 2.7 5.1 2.4 2.3 0.9
93. Erittelemätön 3.9 1.5 2.9 1.3 4.3 2.5 4.7 2.2 1.8 0.7
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 0.5 0.2 0.5 0.2 0.4 0.2 0.5 0.2 0.6 0.2
0-9. Kaikki ryhmät 260.8 100.0 224.9 100.0 174.2 100.0 208.8 100.0 248.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ukrainasta (UA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2018/12 - 2019/4

2018 / 122019 / 12019 / 22019 / 32019 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 8.5 7.8 8.6 6.3 7.7 7.7 8.2 7.6 11.10 9.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.6 0.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 1.3 1.0
04. Vilja ja viljatuotteet 0.6 0.5 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 2.6 2.4 3.7 2.7 3.6 3.5 6.1 5.6 6.9 5.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 3.1 2.8 3.2 2.4 2.4 2.3 1.2 1.1 2.7 2.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.5 1.3 1.1 0.8 1.4 1.3 0.4 0.3 0.5 0.4
1. Juomat ja tupakka 0.5 0.4 0.5 0.3 0.5 0.4 0.6 0.6 1.2 0.9
11. Juomat 0.5 0.4 0.5 0.3 0.5 0.4 0.6 0.6 1.2 0.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.7 2.5 3.10 2.9 14.1 14.0 8.9 8.2 7.8 6.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.9 0.7 0.2 0.1 6.0 6.0 6.1 5.7 6.1 4.8
24. Puutavara ja korkki 1.6 1.5 0.3 0.2 1.3 1.3 1.5 1.3 0.10 0.7
28. Malmit ja metalliromu 0.1 0.1 3.2 2.4 5.7 5.6 1.1 1.0 0.2 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.2 0.2 0.2 0.1 1.2 1.1 0.1 0.1 0.3 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0 0.0 3.2 2.3 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0
34. Kaasut 0 0.0 3.1 2.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2.5 2.2 2.6 1.9 2.3 2.2 3.4 3.1 3.3 2.6
42. Kasviöljyt ja -rasvat 2.5 2.2 2.6 1.9 2.3 2.2 3.4 3.1 3.3 2.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2.5 2.3 1.5 1.1 1.10 1.9 2.2 2.0 1.6 1.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.7 0.6 0.5 0.4 1.2 1.2 0.5 0.5 0.7 0.5
53. Väri- ja parkitusaineet 1.1 1.0 0.3 0.2 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.4 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2 0.10 0.9 0.3 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 78.9 73.1 95.7 70.9 59.5 59.4 65.10 61.6 84.6 66.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.3 2.1 1.8 1.3 2.5 2.5 3.2 2.9 3.4 2.6
66. Kivennäisainetuotteet 0.8 0.7 0.9 0.6 0.2 0.2 1.3 1.1 1.2 0.9
67. Rauta ja teräs 74.8 69.4 90.8 67.3 53.8 53.8 60.5 56.4 76.8 60.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.5 0.4 1.7 1.3 2.5 2.5 0.5 0.4 2.4 1.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 7.5 7.0 10.3 7.6 10.3 10.2 12.6 11.7 10.8 8.5
71. Voimakoneet ja moottorit 0.5 0.4 0.5 0.3 0.5 0.5 1.0 0.9 0.7 0.5
73. Metalliteollisuuskoneet 0 0.0 0.2 0.1 0.9 0.8 0 0.0 0.4 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.7 0.6 0.5 0.4 1.0 1.0 0.6 0.5 0.7 0.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.4 1.3 1.5 1.1 1.8 1.7 4.2 3.9 2.4 1.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3.6 3.3 5.7 4.2 4.1 4.1 4.10 4.6 4.8 3.7
78. Moottoriajoneuvot 0.4 0.3 0.2 0.1 0.5 0.5 0.9 0.8 0.7 0.5
79. Muut kuljetusvälineet 0.9 0.7 1.7 1.3 1.3 1.2 0.6 0.5 0.9 0.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 3.9 3.6 7.3 5.4 3.1 3.1 4.4 4.0 4.7 3.7
82. Huonekalut 0.4 0.3 0.6 0.4 0.3 0.3 0.7 0.6 0.6 0.4
84. Vaatteet 2.1 1.9 3.7 2.7 1.3 1.2 1.6 1.5 1.4 1.0
87. Kojeet,mittarit yms. 0.4 0.3 0.5 0.4 0.8 0.8 0.8 0.7 1.0 0.8
89. Muut valmiit tavarat 0.9 0.8 2.6 1.9 0.7 0.7 1.1 0.9 1.5 1.1
9. Muut tavarat 1.3 1.2 1.7 1.2 1.1 1.1 1.4 1.3 1.2 0.9
93. Erittelemätön 0.6 0.5 1.1 0.8 0.5 0.5 0.7 0.6 0.5 0.3
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 0.8 0.7 0.7 0.5 0.7 0.6 0.7 0.6 0.7 0.5
0-9. Kaikki ryhmät 107.8 100.0 134.10 100.0 100.1 100.0 107.2 100.0 126.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-huhtikuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu