Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ukrainan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.10.00.00.00.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Ukrainan kanssa, vienti Ukrainaan ja tuonti Ukrainasta vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Ukraina oli Yhdysvaltain 64. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 3 sijaa. Kuukauden 272 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 21.4 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Ukrainan kanssa oli 53 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Ukrainasta oli 8.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 110 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc671 (harkkorauta, peilirauta, rautasieni, ferroseokset rauta- ja teräsrakeet ja -jauheet ja ferroseokset) edustaen 60.6 prosentin osuutta.

Viennin arvo Ukrainaan oli yli kolmanneksen pienempi edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 162 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 40.6 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc321 (kivihiili, ei agglomeroitu) 14.0 % sekä Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 4.5 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-marraskuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 2.8 miljardiin dollariin, laskun ollessa 17.4 %. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1.1 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 1.7 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo väheni 7.0 prosentilla ja viennin arvo 23.2 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc671 (harkkorauta, peilirauta, rautasieni, ferroseokset rauta- ja teräsrakeet ja -jauheet ja ferroseokset), arvon ollessa 526 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 599 miljoonaa dollaria. Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Ukrainan välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 534 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Ukrainaan (UA) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 7.9 6.1 12.3 9.8 17.5 13.3 14.3 9.4 10.9 6.7
01. Liha ja lihatuotteet 0.7 0.5 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.1 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 4.8 3.7 9.8 7.8 13.9 10.5 9.1 5.9 7.1 4.3
05. Hedelmät ja kasvikset 1.10 1.5 1.1 0.8 2.2 1.6 2.1 1.4 1.10 1.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.3 0.2 0.6 0.5 0.9 0.6 2.4 1.5 0.10 0.6
1. Juomat ja tupakka 0.2 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1 0.3 0.2 0.6 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4.5 3.5 4.3 3.4 3.8 2.8 8.5 5.5 10.4 6.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 3.1 2.0 5.7 3.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 3.9 3.0 3.5 2.8 3.6 2.7 4.6 3.0 4.1 2.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.5 0.3 0.5 0.4 0 0.0 0.8 0.5 0.5 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 24.4 19.0 29.5 23.6 7.7 5.8 29.6 19.4 22.9 14.1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 24.2 18.9 29.4 23.5 7.6 5.7 29.4 19.2 22.8 14.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 6.4 5.0 4.7 3.7 6.6 5.0 6.9 4.5 8.4 5.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.3 1.0 0.8 0.6 2.6 1.9 1.5 1.0 3.4 2.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.9 1.5 1.2 0.9 1.8 1.4 3.2 2.0 2.8 1.7
57. Muovit, valmistamattomat 1.9 1.4 1.3 1.0 0.9 0.6 0.4 0.2 0.3 0.1
58. Muovit, valmistetut 0.5 0.3 0.1 0.1 0.4 0.3 0.8 0.5 0.6 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.7 0.5 1.2 0.9 0.8 0.6 0.7 0.4 1.2 0.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.2 0.9 3.1 2.5 1.9 1.4 1.6 1.0 2.2 1.3
62. Kumituotteet 0.1 0.0 0.5 0.3 0.8 0.6 0.4 0.2 0.6 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.8 0.5 1.9 1.5 0.6 0.4 0.9 0.5 1.2 0.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 73.6 57.5 61.7 49.4 84.8 64.4 81.5 53.3 96.0 59.1
71. Voimakoneet ja moottorit 1.8 1.3 2.4 1.9 0.6 0.4 0.9 0.5 0.4 0.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 4.3 3.3 6.5 5.2 2.8 2.1 2.8 1.8 4.5 2.7
73. Metalliteollisuuskoneet 0.1 0.0 0.1 0.0 0 0.0 1.4 0.9 2.6 1.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 3.4 2.6 1.8 1.4 1.6 1.2 2.1 1.3 3.5 2.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.2 0.9 0.8 0.6 2.9 2.2 0.5 0.3 1.0 0.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.1 0.9 2.2 1.7 12.7 9.6 1.6 1.0 1.10 1.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.6 2.0 1.5 1.1 2.1 1.6 1.3 0.8 1.8 1.1
78. Moottoriajoneuvot 58.7 45.8 46.0 36.8 62.0 47.1 69.6 45.5 77.8 47.9
79. Muut kuljetusvälineet 0.7 0.5 0.8 0.6 0.4 0.3 1.7 1.1 2.9 1.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 7.6 5.9 6.10 5.6 7.4 5.6 7.1 4.6 6.5 4.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0 0.0 1.5 1.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 4.7 3.6 2.0 1.6 3.7 2.8 2.7 1.7 4.0 2.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.4 0.3 0.4 0.3 0.7 0.5 0.3 0.2 0.6 0.3
89. Muut valmiit tavarat 2.5 1.9 2.9 2.3 2.8 2.1 3.9 2.5 1.7 1.0
9. Muut tavarat 2.3 1.8 2.3 1.8 2.3 1.7 3.4 2.2 4.8 2.9
93. Erittelemätön 2.1 1.6 2.1 1.6 1.10 1.5 3.1 2.0 4.5 2.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 128.1 100.0 124.8 100.0 131.7 100.0 152.9 100.0 162.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ukrainasta (UA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4.2 2.5 2.9 3.3 2.5 2.4 3.6 4.2 3.3 2.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6 0.6 0.4 0.3
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.1 0.0 0.1 0.1 0.6 0.5 0.6 0.6 0.2 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 1.8 1.0 1.4 1.6 0.7 0.7 0.8 0.9 0.7 0.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1.5 0.9 0.7 0.8 0.3 0.2 1.0 1.1 1.2 1.1
1. Juomat ja tupakka 0.6 0.4 0.4 0.4 1.0 1.0 0.10 1.0 0.9 0.7
11. Juomat 0.6 0.4 0.4 0.4 0.8 0.7 0.8 0.9 0.6 0.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 9.4 5.6 0.7 0.8 21.0 20.7 3.6 4.1 1.4 1.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 6.4 3.8 0.1 0.1 16.4 16.1 3.2 3.6 0.5 0.4
28. Malmit ja metalliromu 2.6 1.5 0.1 0.1 4.2 4.1 0.1 0.0 0.4 0.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 18.0 10.8 5.5 6.5 2.5 2.4 9.1 10.5 1.9 1.7
42. Kasviöljyt ja -rasvat 18.0 10.8 5.5 6.5 2.5 2.4 9.1 10.5 1.9 1.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 7.0 4.2 3.10 4.7 3.4 3.3 2.6 2.9 2.6 2.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.6 0.3 0.4 0.4 0.6 0.5 0.4 0.4 0.6 0.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.8 2.3 0.10 1.1 0.9 0.9 0.1 0.1 0.6 0.5
53. Väri- ja parkitusaineet 1.2 0.7 0.7 0.7 0.5 0.5 0.9 0.9 0.5 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.1 0.6 1.2 1.4 1.1 1.0 0.7 0.8 0.5 0.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 102.2 61.7 49.2 58.2 46.0 45.4 47.4 54.8 81.1 73.9
62. Kumituotteet 0.8 0.4 0.6 0.7 0.7 0.7 1.2 1.4 1.4 1.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.3 0.2 0.6 0.6 0.6 0.5 0.7 0.8 0.7 0.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.2 1.3 3.7 4.3 5.5 5.4 2.6 2.9 3.0 2.7
66. Kivennäisainetuotteet 2.1 1.2 2.10 3.5 1.7 1.7 1.9 2.2 3.0 2.7
67. Rauta ja teräs 95.5 57.7 40.0 47.4 35.10 35.5 39.4 45.6 71.0 64.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.3 0.8 1.1 1.3 1.2 1.2 1.2 1.3 1.9 1.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 12.3 7.4 11.8 13.9 13.5 13.3 11.2 12.9 11.4 10.4
71. Voimakoneet ja moottorit 0.5 0.2 0.5 0.6 0.9 0.8 0.6 0.6 0.6 0.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2.4 1.4 0.3 0.3 0.9 0.8 0.8 0.8 0.4 0.3
73. Metalliteollisuuskoneet 0.8 0.5 0.5 0.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.0 0.6 1.2 1.4 0.6 0.6 0.9 1.0 1.1 0.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.3 1.4 2.4 2.7 3.4 3.3 2.0 2.3 2.8 2.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4.2 2.5 5.6 6.6 6.1 6.0 6.0 6.9 4.7 4.2
79. Muut kuljetusvälineet 0.9 0.5 1.4 1.6 1.4 1.3 0.6 0.6 1.7 1.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 10.8 6.5 6.4 7.5 9.2 9.0 6.9 7.9 5.5 5.0
82. Huonekalut 1.1 0.6 1.4 1.6 1.10 1.9 2.1 2.3 1.8 1.6
84. Vaatteet 3.3 1.9 1.6 1.9 2.2 2.2 1.5 1.7 0.9 0.8
87. Kojeet,mittarit yms. 0.5 0.3 0.3 0.3 0.9 0.9 0.5 0.5 0.4 0.3
89. Muut valmiit tavarat 5.6 3.4 2.9 3.4 3.8 3.7 2.7 3.1 2.1 1.8
9. Muut tavarat 1.4 0.8 4.2 4.9 2.3 2.2 1.4 1.6 1.10 1.8
93. Erittelemätön 0.3 0.2 2.9 3.4 0.8 0.7 0.1 0.1 0.5 0.4
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1.2 0.7 1.3 1.4 1.5 1.5 1.4 1.6 1.5 1.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 165.6 100.0 84.5 100.0 101.3 100.0 86.5 100.0 109.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu