Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ukrainan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/3 - 2020/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
Viennistä0.20.10.10.20.1
Tuonnista0.00.10.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Ukrainan kanssa, vienti Ukrainaan ja tuonti Ukrainasta vuoden 2020 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Ukraina oli USAn 62. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 3 sijaa. Kuukauden 294 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 2.6 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Ukrainan kanssa oli Yhdysvalloille 38 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Ukrainasta oli 40.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 166 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc671 (harkkorauta, peilirauta, rautasieni, ferroseokset rauta- ja teräsrakeet ja -jauheet ja ferroseokset) edustaen 53.8 prosentin osuutta. Toinen tuonnin suuri tuoteryhmä oli Sitc421 (kasviöljyt ja -rasvat, 'pehmeät') vastaten 10.8 prosentin osuutta tuonnista.

Viennin arvo Ukrainaan supistui 30.3 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 128 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 41.5 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc321 (kivihiili, ei agglomeroitu) 18.9 % sekä Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 4.0 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-heinäkuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-heinäkuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 1.8 miljardiin dollariin, laskun ollessa 17.0 %. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 742 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 1.1 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 10.1 % ja viennin arvon osalla 21.1 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc671 (harkkorauta, peilirauta, rautasieni, ferroseokset rauta- ja teräsrakeet ja -jauheet ja ferroseokset), arvon ollessa 354 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 378 miljoonaa dollaria. Tammi-heinäkuun välinen Yhdysvaltain ja Ukrainan välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 344 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Ukrainaan (UA) jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 10,0 4.6 7,6 5.8 3,6 2.7 9,7 5.1 7,9 6.1
01. Liha ja lihatuotteet 0,3 0.1 0,1 0.1 0,2 0.1 0,7 0.3 0,7 0.5
03. Kala- ja kalavalmisteet 5,3 2.4 4,8 3.7 1,0 0.7 4,4 2.3 4,8 3.7
04. Vilja ja viljatuotteet 0,6 0.3 0,1 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0 0,2 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 1,8 0.8 1,0 0.8 0,3 0.2 2,10 1.5 1,10 1.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 1,8 0.8 1,2 0.9 1,7 1.3 1,4 0.7 0,3 0.2
1. Juomat ja tupakka 4,7 2.1 0,7 0.5 0,1 0.1 0,4 0.2 0,2 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 4,5 2.0 0,6 0.5 0,1 0.0 0,4 0.2 0,2 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4,7 2.1 3,2 2.5 4,1 3.1 5,2 2.7 4,5 3.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 3,7 1.7 2,10 2.3 3,10 3.0 4,6 2.4 3,9 3.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,7 0.3 0,2 0.1 0,2 0.1 0,5 0.2 0,5 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 75,1 34.3 40,5 31.3 44,6 33.8 36,8 19.3 24,4 19.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 75,0 34.3 40,4 31.2 32,8 24.9 36,7 19.2 24,2 18.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,1 0.0 0,2 0.1 11,9 9.0 0,1 0.0 0,2 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 9,9 4.5 7,8 6.0 6,9 5.2 9,0 4.7 6,4 5.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,1 0.0 0,6 0.4 0,1 0.0 0,2 0.1 0,1 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,9 0.4 3,2 2.4 1,3 0.9 1,10 1.0 1,3 1.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2,1 0.9 1,6 1.2 2,4 1.8 1,1 0.5 1,9 1.5
57. Muovit, valmistamattomat 4,7 2.1 1,4 1.0 1,6 1.2 1,4 0.7 1,9 1.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1,8 0.8 0,7 0.5 0,9 0.6 3,6 1.9 0,7 0.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3,7 1.6 3,5 2.6 2,9 2.1 1,5 0.7 1,2 0.9
62. Kumituotteet 0,5 0.2 1,5 1.1 0,6 0.4 0,3 0.1 0,1 0.0
66. Kivennäisainetuotteet 0,2 0.1 0,4 0.3 0,1 0.1 0,6 0.3 0,2 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2,6 1.2 1,2 0.9 1,7 1.2 0,4 0.2 0,8 0.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 102,3 46.7 59,9 46.3 60,6 45.9 120,5 63.1 73,6 57.5
71. Voimakoneet ja moottorit 5,4 2.4 1,9 1.4 1,6 1.2 3,2 1.7 1,8 1.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 13,9 6.3 7,3 5.6 3,9 2.9 6,3 3.3 4,3 3.3
73. Metalliteollisuuskoneet 1,3 0.6 0 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 4,9 2.2 3,4 2.6 2,3 1.7 5,7 3.0 3,4 2.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1,4 0.6 0,8 0.6 0,8 0.6 1,3 0.7 1,2 0.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1,3 0.6 0,3 0.2 0,4 0.3 32,6 17.1 1,1 0.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4,2 1.9 1,3 1.0 1,1 0.8 1,8 0.9 2,6 2.0
78. Moottoriajoneuvot 69,1 31.5 44,7 34.5 50,4 38.3 65,3 34.2 58,7 45.8
79. Muut kuljetusvälineet 1,3 0.6 0,5 0.4 0,4 0.3 4,7 2.4 0,7 0.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 5,7 2.6 5,3 4.1 5,7 4.3 5,0 2.6 7,6 5.9
87. Kojeet,mittarit yms. 2,8 1.3 2,8 2.1 2,9 2.2 2,8 1.4 4,7 3.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,2 0.1 0,3 0.2 0,8 0.5 0,3 0.1 0,4 0.3
89. Muut valmiit tavarat 2,1 1.0 1,10 1.5 1,9 1.4 1,7 0.8 2,5 1.9
9. Muut tavarat 3,1 1.4 1,2 0.9 3,6 2.7 3,0 1.6 2,3 1.8
93. Erittelemätön 2,6 1.2 0,9 0.7 3,3 2.5 2,6 1.3 2,1 1.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 218,9 100.0 129,3 100.0 131,8 100.0 190,9 100.0 128,1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ukrainasta (UA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4,1 6.6 10,8 9.6 6,8 6.7 5,5 5.4 4,2 2.5
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,1 0.1 4,6 4.0 1,9 1.8 0,2 0.1 0,1 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 2,2 3.5 3,2 2.8 1,7 1.7 1,4 1.3 1,8 1.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,10 1.5 2,4 2.1 2,5 2.4 3,0 2.9 1,5 0.9
1. Juomat ja tupakka 0,8 1.2 0,6 0.5 0,7 0.6 0,6 0.6 0,6 0.4
11. Juomat 0,8 1.2 0,6 0.5 0,6 0.6 0,5 0.4 0,6 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1,2 1.9 0,6 0.5 1,1 1.0 11,4 11.3 9,4 5.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,1 0.1 0,1 0.1 0 0.0 0 0.0 6,4 3.8
24. Puutavara ja korkki 0,5 0.7 0,1 0.1 0,5 0.4 0,6 0.5 0,3 0.2
28. Malmit ja metalliromu 0,3 0.4 0,2 0.1 0,3 0.2 10,7 10.5 2,6 1.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 5,5 8.7 8,7 7.7 7,1 7.0 11,3 11.1 18,0 10.8
42. Kasviöljyt ja -rasvat 5,4 8.7 8,7 7.7 7,1 7.0 11,3 11.1 18,0 10.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 3,0 4.8 3,9 3.4 6,1 6.0 4,5 4.4 7,0 4.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0,3 0.4 0,2 0.1 2,8 2.8 0,4 0.4 0,6 0.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1,4 2.2 0,9 0.8 0,6 0.6 1,2 1.1 3,8 2.3
53. Väri- ja parkitusaineet 0,8 1.3 2,1 1.8 1,6 1.5 1,3 1.2 1,2 0.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,4 0.5 0,4 0.4 0,9 0.9 1,4 1.3 1,1 0.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 29,5 47.6 74,6 66.5 65,8 64.9 49,0 48.5 102,2 61.7
62. Kumituotteet 0,4 0.5 0,3 0.2 0,2 0.1 0,5 0.4 0,8 0.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1,1 1.7 0,7 0.6 0,7 0.6 0,6 0.6 0,3 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1,5 2.3 2,7 2.3 0,9 0.8 1,1 1.0 2,2 1.3
66. Kivennäisainetuotteet 0,5 0.8 0,6 0.5 1,10 1.9 2,9 2.9 2,1 1.2
67. Rauta ja teräs 23,3 37.6 68,9 61.5 59,10 59.1 42,7 42.2 95,5 57.7
68. Muut metallit 1,5 2.3 0,4 0.3 0,9 0.8 0 0.0 0,1 0.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1,4 2.2 1,2 1.0 1,6 1.5 1,5 1.4 1,3 0.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 12,2 19.7 8,5 7.5 9,5 9.4 12,1 11.9 12,3 7.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1,8 2.8 0,7 0.6 0,8 0.8 0,7 0.6 2,4 1.4
73. Metalliteollisuuskoneet 0,1 0.0 0 0.0 0 0.0 0,2 0.2 0,8 0.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1,6 2.4 0,10 0.8 0,6 0.5 1,4 1.4 1,0 0.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,1 0.0 0,1 0.0 0,2 0.1 1,1 1.0 0,1 0.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 3,6 5.7 3,0 2.7 4,3 4.2 3,8 3.7 2,3 1.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4,3 6.9 2,5 2.2 2,9 2.8 2,7 2.7 4,2 2.5
79. Muut kuljetusvälineet 0,4 0.6 0,9 0.8 0,7 0.7 2,0 2.0 0,9 0.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 3,8 6.0 3,8 3.3 3,5 3.4 5,5 5.4 10,8 6.5
82. Huonekalut 1,1 1.8 1,3 1.1 1,1 1.1 0,7 0.7 1,1 0.6
84. Vaatteet 1,3 2.0 0,5 0.4 0,7 0.6 1,2 1.2 3,3 1.9
87. Kojeet,mittarit yms. 0,5 0.7 0,6 0.5 0,2 0.2 0,10 0.9 0,5 0.3
89. Muut valmiit tavarat 0,9 1.4 1,2 1.0 1,4 1.3 2,5 2.4 5,6 3.4
9. Muut tavarat 1,10 3.1 0,10 0.8 1,1 1.1 1,6 1.5 1,4 0.8
93. Erittelemätön 0,9 1.3 0,4 0.3 0,3 0.2 0,5 0.4 0,3 0.2
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1,1 1.8 0,6 0.5 0,9 0.8 1,2 1.1 1,2 0.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 61,9 100.0 112,0 100.0 101,3 100.0 101,1 100.0 165,6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-heinäkuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu