Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Valko-Venäjän ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Valko-Venäjän kanssa, vienti Valko-Venäjälle ja tuonti Valko-Venäjältä vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Valko-Venäjä oli Yhdysvaltain 106. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 8 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 41 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 52.1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Valko-Venäjän kanssa oli Yhdysvalloille 27 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Valko-Venäjältä oli 62.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 34 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc562 (valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet) edustaen 75.4 prosentin osuutta. Toinen tuonnin suuri tuoteryhmä oli Sitc774 (sähkölääkintä- ja röntgenlaitteet) vastaten 7.3 prosentin osuutta tuonnista.

Viennin arvo Valko-Venäjälle oli 15.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 6.9 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 26.3 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc874 (mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet) 13.8 % sekä Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 11.8 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-marraskuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 410 miljoonaan dollariin, laskun ollessa 16.7 %. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 309 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 101 miljoonaa dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 17.5 % ja viennin arvon osalla 14.0 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc562 (valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet), arvon ollessa 123 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 13 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 207 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 256 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Valko-Venäjälle (BY) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.4 5.4 0.2 2.4 0.6 6.4 0.1 0.1 0.1 1.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.4 5.2 0 0.0 0.6 6.2 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.5 6.2 0.4 4.8 0.7 7.4 0.5 5.7 0.6 7.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.4 5.4 0.3 4.1 0.6 6.2 0.5 5.4 0.3 3.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 3.8 55.3 4.7 66.3 5.2 59.0 5.5 67.9 4.7 67.4
71. Voimakoneet ja moottorit 0.7 9.7 0.6 7.4 0.4 4.5 0.8 9.1 0.4 5.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.2 2.6 0.1 0.8 0.8 8.4 0.2 1.6 0.1 1.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.2 2.3 0.9 12.7 0.6 6.8 1.0 12.2 0.5 6.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.3 4.0 0.2 1.6 1.5 17.1 0.2 1.6 0.3 4.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.7 9.4 0.7 9.5 0.4 4.1 0.3 3.6 0.6 7.6
78. Moottoriajoneuvot 1.7 24.1 2.1 30.0 1.4 15.7 2.4 29.7 2.8 39.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.0 14.6 1.2 16.3 1.7 19.2 1.5 18.3 1.3 18.7
87. Kojeet,mittarit yms. 0.7 9.1 0.10 13.2 1.3 14.9 1.2 14.8 1.0 14.1
9. Muut tavarat 0.8 11.2 0.1 0.7 0.1 0.2 0.1 0.7 0.1 0.2
93. Erittelemätön 0.8 11.1 0.1 0.5 0 0.0 0.1 0.5 0.1 0.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 6.9 100.0 7.0 100.0 8.7 100.0 8.1 100.0 6.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Valko-Venäjältä (BY) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.4 2.1 0.5 1.3 0.3 1.0 0.6 2.6 0.3 0.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.5 2.6 0.3 0.7 0.4 1.3 0.3 0.9 0.7 1.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.1 0.1 14.7 42.6 6.8 23.9 0.2 0.8 0.1 0.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.1 0.1 14.7 42.6 6.8 23.9 0.2 0.8 0.1 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.7 3.9 13.8 40.1 14.5 50.8 14.5 62.2 26.1 76.3
56. Lannoitteet, valmistetut 0.2 0.7 12.10 37.6 13.9 48.9 13.10 59.7 25.8 75.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.6 3.1 0.9 2.5 0.6 1.9 0.6 2.5 0.3 0.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3.0 18.1 2.9 8.2 1.9 6.6 3.7 15.6 2.1 6.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.7 4.0 0.5 1.4 0.5 1.7 0.10 3.9 0.6 1.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.7 4.1 0.7 1.8 0.7 2.3 0.2 0.7 0.3 0.7
67. Rauta ja teräs 0.10 5.6 1.2 3.3 0.1 0.2 1.7 7.2 0.2 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.6 3.6 0.5 1.3 0.6 1.8 0.8 3.4 0.10 2.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.8 4.3 0.4 0.9 1.8 6.3 1.5 6.3 2.7 7.9
73. Metalliteollisuuskoneet 0 0.0 0.1 0.1 0.5 1.6 0.9 3.5 0.1 0.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.6 3.6 0.3 0.7 1.3 4.5 0.5 1.9 2.6 7.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.1 6.6 1.10 5.6 2.5 8.6 2.4 10.1 1.10 5.7
82. Huonekalut 0.4 2.3 1.2 3.5 1.4 4.7 1.0 4.3 1.0 2.9
89. Muut valmiit tavarat 0.4 2.1 0.5 1.3 0.6 1.9 0.8 3.4 0.5 1.3
9. Muut tavarat 10.2 61.7 0.2 0.4 0.3 0.8 0.3 0.9 0.3 0.9
93. Erittelemätön 10.1 61.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 16.5 100.0 34.4 100.0 28.4 100.0 23.3 100.0 34.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu