Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Venäjän ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä0.40.40.40.30.3
Tuonnista0.60.60.60.60.6
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.60.50.50.50.5

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Venäjän kanssa, vienti Venäjälle ja tuonti Venäjältä vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Venäjän osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta elokuussa 2020 oli 0.5 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 0.3 %:a ja 0.6 %:a tuonnista. Elokuussa Venäjä oli Yhdysvaltain 29. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden 1.6 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 30.5 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Elokuussa kauppatase Venäjän kanssa oli Yhdysvalloille 840 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Venäjältä supistui voimakkasti eli 36.6 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 1.2 miljardia dollaria elokuussa 2020. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) edustaen 58.9 prosentin osuutta. Muita suuria tuonnin tuoteryhmiä olivat Sitc036 (äyriäiset ja nilviäiset), 8.7 prosenttia tuonnista ja Sitc333 (raakaöljy) 6.3 %.

Viennin arvo Venäjälle supistui 1.0 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 394 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat), mikä edusti 8.7 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc874 (mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet) 6.3 % sekä Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 5.3 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Tammi-elokuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-23.5 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 14.1 miljardiin dollariin. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 11.1 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 3.1 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 23.2 % ja viennin arvon osalla 24.6 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 5.0 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 226 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-elokuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 8.0 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 10.3 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Venäjälle (RU) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 7.10 2.2 7.1 2.1 6.2 1.4 6.4 1.8 10.3 2.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.8 0.2 0.4 0.1 0.4 0.1 0.1 0.0 1.7 0.4
04. Vilja ja viljatuotteet 0.2 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 0.8 0.2 0.7 0.2 0.6 0.1 0.10 0.3 0.4 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.8 0.2 0.8 0.2 0.4 0.1 0.7 0.2 0.6 0.1
08. Rehuaineet 1.2 0.3 0.10 0.3 1.1 0.2 0.9 0.2 2.5 0.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 4.2 1.1 4.1 1.2 3.3 0.7 3.3 0.9 4.4 1.1
1. Juomat ja tupakka 4.10 1.3 3.4 1.0 0.9 0.2 3.1 0.9 3.8 0.9
11. Juomat 0.5 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1 1.4 0.4 0.8 0.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 4.5 1.2 2.10 0.8 0.6 0.1 1.7 0.5 3.0 0.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 15.5 4.2 13.6 4.0 9.4 2.1 9.5 2.7 14.10 3.8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.5 0.1 0.10 0.3 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
25. Paperimassa 3.0 0.8 4.9 1.4 3.5 0.8 1.8 0.5 3.1 0.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.8 0.2 0.10 0.3 0.1 0.0 1.2 0.3 0.5 0.1
28. Malmit ja metalliromu 7.8 2.1 4.2 1.2 3.6 0.8 4.8 1.4 9.3 2.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3.1 0.8 2.5 0.7 1.9 0.4 1.5 0.4 1.6 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.9 0.2 1.5 0.4 1.1 0.2 1.4 0.4 1.5 0.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.9 0.2 1.5 0.4 1.1 0.2 1.4 0.4 1.5 0.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.7 0.2 0.3 0.1 0.5 0.1 0.3 0.1 0.6 0.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.6 0.2 0.3 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1 0.6 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 70.3 19.2 61.4 17.9 129.6 29.7 61.5 17.8 57.5 14.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3.7 1.0 3.10 1.1 2.1 0.5 2.1 0.6 1.5 0.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.8 0.5 0.7 0.2 0.4 0.1 0.7 0.2 0.7 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 1.4 0.4 0.7 0.2 1.5 0.3 1.4 0.4 1.8 0.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 18.2 5.0 23.0 6.7 94.8 21.7 25.3 7.3 11.9 3.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 11.3 3.1 9.4 2.7 8.7 2.0 11.3 3.2 15.3 3.9
57. Muovit, valmistamattomat 8.9 2.4 7.4 2.1 9.1 2.1 6.8 1.9 11.8 3.0
58. Muovit, valmistetut 4.0 1.1 3.7 1.1 4.2 1.0 4.2 1.2 4.8 1.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 21.3 5.8 12.9 3.7 9.2 2.1 10.0 2.9 9.9 2.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 21.9 6.0 20.1 5.8 19.3 4.4 16.1 4.7 22.9 5.8
62. Kumituotteet 10.7 2.9 8.5 2.5 5.6 1.3 2.2 0.6 7.8 2.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.9 0.2 0.8 0.2 0.7 0.1 0.4 0.1 0.8 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.1 0.3 2.1 0.6 1.7 0.4 1.8 0.5 1.4 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 1.4 0.4 0.9 0.2 1.9 0.4 2.2 0.6 3.6 0.9
67. Rauta ja teräs 1.5 0.4 2.1 0.6 2.1 0.5 3.2 0.9 2.2 0.5
68. Muut metallit 0.3 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1 1.2 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5.9 1.6 5.5 1.6 6.9 1.6 6.0 1.7 5.10 1.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 199.7 54.6 196.1 57.1 213.8 49.0 203.2 58.8 220.9 56.0
71. Voimakoneet ja moottorit 12.7 3.5 31.9 9.3 21.8 5.0 10.7 3.1 26.5 6.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 47.1 12.9 22.7 6.6 29.8 6.8 25.8 7.4 27.1 6.9
73. Metalliteollisuuskoneet 1.9 0.5 1.6 0.5 1.3 0.3 2.8 0.8 3.5 0.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 49.5 13.5 64.5 18.8 41.7 9.5 35.7 10.3 29.6 7.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 11.8 3.2 4.7 1.4 6.2 1.4 7.0 2.0 16.4 4.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 6.7 1.8 3.7 1.1 5.1 1.2 7.4 2.1 11.3 2.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 29.6 8.1 35.1 10.2 29.8 6.8 28.6 8.3 36.7 9.3
78. Moottoriajoneuvot 25.5 6.9 20.7 6.0 37.4 8.5 50.9 14.7 47.7 12.1
79. Muut kuljetusvälineet 15.2 4.2 11.6 3.4 41.3 9.4 34.7 10.0 22.5 5.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 43.2 11.8 38.5 11.2 43.0 9.8 40.2 11.6 55.3 14.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.6 0.4 1.10 0.6 0.3 0.0 1.4 0.4 0.8 0.2
82. Huonekalut 2.1 0.6 1.1 0.3 5.0 1.1 4.8 1.4 6.8 1.7
84. Vaatteet 0.3 0.1 0.3 0.1 1.2 0.3 0.9 0.2 2.0 0.5
87. Kojeet,mittarit yms. 24.5 6.7 27.3 8.0 30.3 6.9 22.4 6.5 32.2 8.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2.7 0.7 2.8 0.8 0.9 0.2 1.1 0.3 1.9 0.5
89. Muut valmiit tavarat 12.2 3.3 5.1 1.5 5.2 1.2 9.8 2.8 11.7 3.0
9. Muut tavarat 1.2 0.3 1.6 0.4 13.4 3.1 4.5 1.3 7.3 1.8
93. Erittelemätön 0.2 0.0 0.6 0.2 12.2 2.8 3.6 1.0 6.2 1.6
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1.1 0.3 1.0 0.3 1.3 0.3 0.10 0.3 1.1 0.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 365.10 100.0 343.2 100.0 436.7 100.0 345.8 100.0 394.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Venäjältä (RU) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 73.10 6.9 66.8 6.6 59.10 5.6 90.1 7.2 115.4 9.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.4 0.0 0.9 0.1 0.7 0.1 0.3 0.0 0.6 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 69.8 6.5 61.1 6.1 55.3 5.2 86.6 7.0 111.9 9.1
04. Vilja ja viljatuotteet 0.8 0.1 0.8 0.1 0.6 0.0 0.6 0.0 1.1 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 1.8 0.2 3.1 0.3 2.6 0.2 1.5 0.1 0.7 0.1
1. Juomat ja tupakka 1.3 0.1 1.5 0.1 1.1 0.1 0.9 0.1 3.2 0.3
11. Juomat 1.1 0.1 1.4 0.1 1.1 0.1 0.9 0.1 3.1 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 24.9 2.3 21.10 2.2 17.5 1.6 24.3 2.0 10.3 0.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.6 0.1 7.9 0.8 5.6 0.5 6.1 0.5 0.5 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 8.9 0.8 8.1 0.8 4.4 0.4 2.7 0.2 4.5 0.4
24. Puutavara ja korkki 3.3 0.3 2.6 0.3 2.9 0.3 3.8 0.3 4.3 0.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 8.0 0.7 0.3 0.0 0.6 0.1 7.1 0.6 0.4 0.0
28. Malmit ja metalliromu 4.1 0.4 3.0 0.3 3.9 0.4 4.6 0.4 0.7 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 376.1 35.0 322.4 32.1 589.5 55.2 715.1 57.5 804.4 65.2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 0 0.0 9.4 0.9 1.7 0.1 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 376.1 35.0 322.4 32.1 580.1 54.3 713.4 57.4 804.4 65.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 183.9 17.1 167.5 16.7 69.10 6.5 110.8 8.9 55.9 4.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 10.6 1.0 4.7 0.5 7.7 0.7 18.3 1.5 8.9 0.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 88.3 8.2 83.6 8.3 31.6 3.0 54.3 4.4 11.1 0.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.4 0.1 0.8 0.1 0.4 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.3 0.0 1.5 0.1 1.2 0.1 0.10 0.1 0.10 0.1
56. Lannoitteet, valmistetut 78.6 7.3 71.10 7.2 24.5 2.3 32.3 2.6 29.8 2.4
57. Muovit, valmistamattomat 2.9 0.3 2.4 0.2 2.2 0.2 3.1 0.2 3.1 0.3
58. Muovit, valmistetut 0.4 0.0 0.6 0.1 0.6 0.1 0.5 0.0 0.6 0.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.8 0.2 2.2 0.2 2.1 0.2 1.4 0.1 1.5 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 334.9 31.2 382.10 38.1 284.9 26.7 240.8 19.4 136.2 11.0
62. Kumituotteet 5.9 0.5 2.8 0.3 2.9 0.3 3.3 0.3 4.8 0.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 17.8 1.7 18.3 1.8 18.6 1.7 20.5 1.6 13.8 1.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.6 0.1 0.2 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.7 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 3.5 0.3 8.9 0.9 13.10 1.3 15.9 1.3 10.0 0.8
67. Rauta ja teräs 103.7 9.7 124.4 12.4 43.8 4.1 86.7 7.0 11.5 0.9
68. Muut metallit 189.5 17.7 216.8 21.6 193.2 18.1 106.7 8.6 89.2 7.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 13.9 1.3 11.5 1.1 12.2 1.1 7.5 0.6 6.1 0.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 43.8 4.1 25.8 2.6 20.2 1.9 30.5 2.4 25.4 2.1
71. Voimakoneet ja moottorit 14.3 1.3 4.2 0.4 0.7 0.1 3.1 0.2 3.6 0.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.2 0.0 0.9 0.1 1.7 0.2 0.10 0.1 0.7 0.1
73. Metalliteollisuuskoneet 0.3 0.0 0.1 0.0 0.9 0.1 0.6 0.0 0.5 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 4.1 0.4 3.9 0.4 2.2 0.2 3.5 0.3 2.9 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.2 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 7.3 0.7 7.2 0.7 4.5 0.4 9.6 0.8 7.5 0.6
78. Moottoriajoneuvot 0.8 0.1 0.3 0.0 0.4 0.0 0.10 0.1 0.6 0.0
79. Muut kuljetusvälineet 16.10 1.6 9.0 0.9 9.8 0.9 11.4 0.9 9.2 0.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 19.0 1.8 12.3 1.2 20.0 1.9 24.2 1.9 75.4 6.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.6 0.1 0.5 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
82. Huonekalut 1.6 0.1 1.0 0.1 0.8 0.1 1.5 0.1 3.2 0.3
87. Kojeet,mittarit yms. 2.4 0.2 2.1 0.2 2.7 0.3 2.10 0.2 2.2 0.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.6 0.1 0.5 0.0 0.7 0.1 0.5 0.0 0.6 0.0
89. Muut valmiit tavarat 13.10 1.3 8.4 0.8 15.9 1.5 19.1 1.5 68.10 5.6
9. Muut tavarat 15.7 1.5 3.6 0.4 5.2 0.5 6.9 0.5 8.7 0.7
93. Erittelemätön 14.9 1.4 2.8 0.3 4.3 0.4 5.8 0.5 7.4 0.6
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0.9 0.1 0.8 0.1 0.10 0.1 1.1 0.1 1.3 0.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,073.3 100.0 1,004.6 100.0 1,068.1 100.0 1,243.3 100.0 1,234.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu