Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Venäjän ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.30.30.40.30.3
Tuonnista0.60.60.60.70.7
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.50.50.60.60.6

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Venäjän kanssa, vienti Venäjälle ja tuonti Venäjältä vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kauppa Venäjän kanssa edusti vuoden 2020 marraskuussa 0.6 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 0.3 prosenttia Yhdysvaltain viennistä ja 0.7 prosenttia tuonnista. Marraskuussa Venäjä oli Yhdysvaltain 26. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden 2.0 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 8.7 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Venäjän kanssa oli Yhdysvalloille 1.1 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Venäjältä supistui 11.6 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 1.5 miljardia dollaria marraskuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Venäjältä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), joka edusti 41.5 prosentin osuutta tuonnista, Sitc681 (hopea, platina ja muut platinaryhmän metallit) 21.0 % sekä Sitc333 (raakaöljy) 11.3 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Venäjälle oli 3.8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 431 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 13.3 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 10.7 % sekä Sitc874 (mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet) 7.0 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-21.3 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 19.9 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 15.4 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 4.4 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 22.5 % ja viennin arvon osalla 16.8 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 6.9 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 327 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 11.0 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 14.6 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Venäjälle (RU) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 6.4 1.8 10.3 2.6 8.5 1.7 10.6 2.4 11.7 2.7
00. Elävät eläimet 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.7 0.1 0.7 0.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.1 0.0 1.7 0.4 0.7 0.1 0.4 0.1 0.1 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 0.4 0.1 0.6 0.1 0.3 0.0 0.4 0.1 0.7 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 0.10 0.3 0.4 0.1 0.4 0.1 0.8 0.2 0.4 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.7 0.2 0.6 0.1 0.10 0.2 0.3 0.0 0.8 0.2
08. Rehuaineet 0.9 0.2 2.5 0.6 3.0 0.6 2.7 0.6 2.10 0.7
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.3 0.9 4.4 1.1 3.2 0.6 5.4 1.2 6.1 1.4
1. Juomat ja tupakka 3.1 0.9 3.8 0.9 4.0 0.8 3.8 0.8 1.4 0.3
11. Juomat 1.4 0.4 0.8 0.2 0.9 0.2 1.0 0.2 0.2 0.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1.7 0.5 3.0 0.8 3.1 0.6 2.8 0.6 1.2 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 9.5 2.7 14.10 3.8 23.4 4.7 20.5 4.7 24.5 5.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 0 0.0 12.9 2.6 0.7 0.1 3.7 0.8
25. Paperimassa 1.8 0.5 3.1 0.8 2.8 0.6 3.9 0.9 3.4 0.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.2 0.3 0.5 0.1 0.3 0.0 0.7 0.2 0.4 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.4 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.3 0.1
28. Malmit ja metalliromu 4.8 1.4 9.3 2.4 5.5 1.1 12.7 2.9 14.6 3.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.5 0.4 1.6 0.4 1.5 0.3 1.7 0.4 2.0 0.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.4 0.4 1.5 0.4 1.5 0.3 1.7 0.4 1.9 0.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1.4 0.4 1.5 0.4 1.5 0.3 1.7 0.4 1.9 0.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.3 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1 0.4 0.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.3 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1 0.4 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 61.5 17.8 57.5 14.6 149.9 30.0 69.5 15.8 63.3 14.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2.1 0.6 1.5 0.4 1.6 0.3 2.9 0.6 3.5 0.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.7 0.2 0.7 0.2 1.0 0.2 9.10 2.3 0.3 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 1.4 0.4 1.8 0.5 1.7 0.3 1.8 0.4 1.3 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 25.3 7.3 11.9 3.0 108.4 21.7 18.5 4.2 25.5 5.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 11.3 3.2 15.3 3.9 13.7 2.7 12.3 2.8 15.10 3.7
57. Muovit, valmistamattomat 6.8 1.9 11.8 3.0 5.8 1.2 6.4 1.4 6.7 1.6
58. Muovit, valmistetut 4.2 1.2 4.8 1.2 5.10 1.2 5.3 1.2 2.8 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 10.0 2.9 9.9 2.5 12.1 2.4 12.8 2.9 7.6 1.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 16.1 4.7 22.9 5.8 23.9 4.8 24.7 5.6 18.10 4.4
62. Kumituotteet 2.2 0.6 7.8 2.0 10.0 2.0 8.6 1.9 6.3 1.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.4 0.1 0.4 0.1 0.3 0.0 0.7 0.2 0.1 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.4 0.1 0.8 0.2 0.7 0.1 1.6 0.3 0.8 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.8 0.5 1.4 0.3 1.8 0.4 1.4 0.3 0.9 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 2.2 0.6 3.6 0.9 2.8 0.6 2.4 0.5 2.0 0.5
67. Rauta ja teräs 3.2 0.9 2.2 0.5 1.5 0.3 0.5 0.1 0.6 0.1
68. Muut metallit 0.3 0.1 1.2 0.3 0.7 0.1 3.0 0.7 1.2 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 6.0 1.7 5.10 1.5 6.3 1.2 6.8 1.5 7.4 1.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 203.2 58.8 220.9 56.0 219.4 44.0 225.5 51.4 236.2 54.8
71. Voimakoneet ja moottorit 10.7 3.1 26.5 6.7 27.0 5.4 20.7 4.7 10.0 2.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 25.8 7.4 27.1 6.9 19.1 3.8 34.4 7.8 28.6 6.6
73. Metalliteollisuuskoneet 2.8 0.8 3.5 0.9 2.10 0.6 3.1 0.7 1.9 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 35.7 10.3 29.6 7.5 24.7 4.9 31.8 7.3 23.7 5.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 7.0 2.0 16.4 4.1 4.2 0.8 7.7 1.8 9.3 2.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 7.4 2.1 11.3 2.8 7.6 1.5 8.3 1.9 9.1 2.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 28.6 8.3 36.7 9.3 35.4 7.1 43.5 9.9 34.3 8.0
78. Moottoriajoneuvot 50.9 14.7 47.7 12.1 71.2 14.3 59.1 13.5 62.2 14.4
79. Muut kuljetusvälineet 34.7 10.0 22.5 5.7 27.7 5.5 17.0 3.9 57.4 13.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 40.2 11.6 55.3 14.0 59.5 11.9 71.9 16.4 68.3 15.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.4 0.4 0.8 0.2 0.3 0.1 0.9 0.2 0.3 0.1
82. Huonekalut 4.8 1.4 6.8 1.7 8.4 1.7 7.5 1.7 5.5 1.3
84. Vaatteet 0.9 0.2 2.0 0.5 2.1 0.4 1.10 0.4 2.4 0.5
87. Kojeet,mittarit yms. 22.4 6.5 32.2 8.2 33.1 6.6 43.1 9.8 43.2 10.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.1 0.3 1.9 0.5 2.2 0.4 2.5 0.6 1.7 0.4
89. Muut valmiit tavarat 9.8 2.8 11.7 3.0 13.4 2.7 16.0 3.6 14.8 3.4
9. Muut tavarat 4.5 1.3 7.3 1.8 8.8 1.7 9.9 2.3 4.3 1.0
93. Erittelemätön 3.6 1.0 6.2 1.6 7.6 1.5 5.7 1.3 3.2 0.7
97. Kulta, ei monetaarinen 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3.2 0.7 0 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0.10 0.3 1.1 0.3 1.2 0.2 1.2 0.3 1.1 0.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 345.8 100.0 394.5 100.0 499.0 100.0 438.2 100.0 430.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Venäjältä (RU) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 90.1 7.2 115.4 9.3 101.7 7.7 70.2 4.7 66.2 4.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.3 0.0 0.6 0.0 0.7 0.1 0.5 0.0 0.4 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 86.6 7.0 111.9 9.1 97.6 7.4 62.6 4.2 60.9 3.9
04. Vilja ja viljatuotteet 0.6 0.0 1.1 0.1 1.1 0.1 0.7 0.0 1.0 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 1.5 0.1 0.7 0.1 0.7 0.1 0.5 0.0 0.5 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.1 5.5 0.4 2.9 0.2
1. Juomat ja tupakka 0.9 0.1 3.2 0.3 2.6 0.2 2.1 0.1 2.9 0.2
11. Juomat 0.9 0.1 3.1 0.2 2.4 0.2 1.8 0.1 2.6 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 24.3 2.0 10.3 0.8 14.10 1.1 23.2 1.5 16.6 1.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 6.1 0.5 0.5 0.0 1.7 0.1 1.4 0.1 0.2 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2.7 0.2 4.5 0.4 4.1 0.3 5.1 0.3 5.3 0.3
24. Puutavara ja korkki 3.8 0.3 4.3 0.3 4.1 0.3 4.4 0.3 3.5 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 7.1 0.6 0.4 0.0 4.4 0.3 3.4 0.2 3.4 0.2
28. Malmit ja metalliromu 4.6 0.4 0.7 0.0 0.7 0.1 8.10 0.6 4.2 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 715.1 57.5 804.4 65.2 728.5 55.3 853.7 56.9 820.4 53.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 1.7 0.1 0 0.0 5.3 0.4 0.1 0.0 3.0 0.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 713.4 57.4 804.4 65.2 723.2 54.9 853.7 56.9 817.4 52.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 110.8 8.9 55.9 4.5 98.2 7.4 142.6 9.5 103.9 6.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 18.3 1.5 8.9 0.7 6.2 0.5 6.3 0.4 5.3 0.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 54.3 4.4 11.1 0.9 45.5 3.4 80.9 5.4 51.5 3.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.10 0.1 0.10 0.1 1.10 0.1 1.6 0.1 1.1 0.1
56. Lannoitteet, valmistetut 32.3 2.6 29.8 2.4 40.1 3.0 45.3 3.0 42.2 2.7
57. Muovit, valmistamattomat 3.1 0.2 3.1 0.3 1.5 0.1 5.4 0.4 2.1 0.1
58. Muovit, valmistetut 0.5 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.9 0.1 0.7 0.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.4 0.1 1.5 0.1 2.6 0.2 2.3 0.2 1.2 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 240.8 19.4 136.2 11.0 317.3 24.1 320.2 21.3 484.7 31.3
62. Kumituotteet 3.3 0.3 4.8 0.4 7.3 0.5 8.1 0.5 4.2 0.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 20.5 1.6 13.8 1.1 11.6 0.9 13.10 0.9 16.4 1.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.3 0.0 0.7 0.1 0.7 0.0 0.5 0.0 0.8 0.0
66. Kivennäisainetuotteet 15.9 1.3 10.0 0.8 48.7 3.7 30.4 2.0 12.5 0.8
67. Rauta ja teräs 86.7 7.0 11.5 0.9 19.1 1.4 11.5 0.8 68.5 4.4
68. Muut metallit 106.7 8.6 89.2 7.2 217.9 16.5 250.10 16.7 369.2 23.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 7.5 0.6 6.1 0.5 12.3 0.9 4.9 0.3 13.4 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 30.5 2.4 25.4 2.1 28.8 2.2 29.5 2.0 22.10 1.5
71. Voimakoneet ja moottorit 3.1 0.2 3.6 0.3 3.9 0.3 6.7 0.4 2.6 0.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.10 0.1 0.7 0.1 0.6 0.0 0.4 0.0 1.2 0.1
73. Metalliteollisuuskoneet 0.6 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 3.5 0.3 2.9 0.2 3.4 0.3 4.5 0.3 3.2 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.6 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 9.6 0.8 7.5 0.6 7.9 0.6 5.3 0.4 6.2 0.4
78. Moottoriajoneuvot 0.10 0.1 0.6 0.0 0.5 0.0 0.9 0.1 0.7 0.0
79. Muut kuljetusvälineet 11.4 0.9 9.2 0.7 11.10 0.9 11.2 0.7 8.9 0.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 24.2 1.9 75.4 6.1 18.6 1.4 48.7 3.2 24.10 1.6
82. Huonekalut 1.5 0.1 3.2 0.3 2.7 0.2 2.3 0.2 2.2 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 2.10 0.2 2.2 0.2 3.1 0.2 3.1 0.2 3.7 0.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.5 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0
89. Muut valmiit tavarat 19.1 1.5 68.10 5.6 11.7 0.9 42.2 2.8 18.3 1.2
9. Muut tavarat 6.9 0.5 8.7 0.7 8.0 0.6 10.6 0.7 5.3 0.3
93. Erittelemätön 5.8 0.5 7.4 0.6 6.7 0.5 9.2 0.6 3.5 0.2
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1.1 0.1 1.3 0.1 1.3 0.1 1.5 0.1 1.8 0.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,243.3 100.0 1,234.4 100.0 1,318.4 100.0 1,500.3 100.0 1,547.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu