Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Venäjän ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/1 - 2019/5

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 1
%
2019 2
%
2019 3
%
2019 4
%
2019 5
%
Viennistä0.40.40.60.30.3
Tuonnista0.80.60.81.00.9
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.60.50.70.70.7

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Venäjälle (RU) jaksolla 2019/1 - 2019/5

2019 / 12019 / 22019 / 32019 / 42019 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 7.1 1.5 7.7 1.4 17.2 2.0 9.1 2.2 8.8 2.0
00. Elävät eläimet 0 0.0 0.1 0.0 7.0 0.8 0 0.0 0.1 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 0.5 0.1 0.7 0.1 0.8 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 1.4 0.3 1.6 0.3 2.0 0.2 1.5 0.4 1.6 0.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.1 0.2 0.2 0.0 1.1 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1
08. Rehuaineet 0.9 0.2 1.6 0.3 1.4 0.2 1.6 0.4 1.6 0.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.3 0.7 3.4 0.6 4.8 0.6 4.7 1.1 4.3 1.0
1. Juomat ja tupakka 5.6 1.2 2.2 0.4 2.4 0.3 1.10 0.5 1.9 0.4
11. Juomat 0.5 0.1 0.8 0.1 1.2 0.1 1.2 0.3 0.7 0.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 5.1 1.1 1.5 0.3 1.3 0.1 0.8 0.2 1.2 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 25.10 5.5 6.10 1.3 7.7 0.9 9.0 2.2 9.6 2.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 16.9 3.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.7 0.1 0.4 0.1
25. Paperimassa 4.3 0.9 3.6 0.7 3.7 0.4 3.7 0.9 4.5 1.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.6 0.3 1.4 0.3 1.4 0.2 1.7 0.4 1.2 0.3
28. Malmit ja metalliromu 1.8 0.4 0.5 0.1 0.6 0.1 0.9 0.2 1.4 0.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.10 0.2 0.10 0.2 1.7 0.2 1.7 0.4 1.9 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 2.1 0.4 1.8 0.3 1.6 0.2 1.9 0.4 1.7 0.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 2.1 0.4 1.8 0.3 1.6 0.2 1.8 0.4 1.7 0.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.6 0.1 0.5 0.1 0.7 0.1 0.6 0.1 0.3 0.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.5 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1 0.2 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 60.2 12.8 53.10 9.8 76.8 9.0 62.2 15.1 62.2 14.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3.7 0.8 2.6 0.5 2.8 0.3 2.4 0.6 3.2 0.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.9 0.2 1.1 0.2 1.5 0.2 1.2 0.3 1.5 0.3
53. Väri- ja parkitusaineet 0.8 0.1 1.4 0.3 2.0 0.2 2.3 0.5 1.7 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 6.7 1.4 12.1 2.2 13.7 1.6 18.8 4.5 12.6 2.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 12.6 2.7 17.2 3.1 12.3 1.4 14.5 3.5 15.9 3.7
57. Muovit, valmistamattomat 7.7 1.6 10.3 1.9 4.6 0.5 9.0 2.2 8.2 1.9
58. Muovit, valmistetut 2.9 0.6 2.2 0.4 2.5 0.3 3.5 0.8 3.8 0.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 25.3 5.4 7.5 1.4 37.9 4.4 10.8 2.6 15.6 3.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 23.4 4.9 24.7 4.5 30.8 3.6 30.6 7.4 38.8 9.1
62. Kumituotteet 7.6 1.6 8.7 1.6 9.3 1.1 14.3 3.4 8.9 2.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.0 0.2 0.10 0.2 1.3 0.1 1.4 0.3 0.8 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.2 0.2 1.4 0.3 1.4 0.2 1.2 0.3 1.2 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 4.6 1.0 1.7 0.3 6.4 0.7 2.4 0.6 5.3 1.2
67. Rauta ja teräs 2.5 0.5 2.2 0.4 1.9 0.2 1.9 0.5 12.7 2.9
68. Muut metallit 1.4 0.3 2.2 0.4 1.3 0.1 2.3 0.5 2.5 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5.0 1.1 7.6 1.4 9.1 1.1 7.3 1.7 7.3 1.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 305.6 64.8 395.2 72.1 650.8 76.3 245.8 59.6 247.9 57.9
71. Voimakoneet ja moottorit 17.3 3.7 11.4 2.1 12.4 1.5 14.0 3.4 13.2 3.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 51.8 11.0 55.6 10.1 63.2 7.4 49.8 12.1 68.7 16.0
73. Metalliteollisuuskoneet 1.3 0.3 6.5 1.2 8.8 1.0 2.8 0.7 1.8 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 40.7 8.6 40.7 7.4 30.2 3.5 27.9 6.8 32.10 7.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 4.7 1.0 4.1 0.7 5.1 0.6 3.3 0.8 3.7 0.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 8.4 1.8 6.6 1.2 8.3 1.0 9.0 2.2 6.2 1.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 16.2 3.4 21.2 3.9 23.1 2.7 20.8 5.0 22.7 5.3
78. Moottoriajoneuvot 38.4 8.1 41.1 7.5 80.0 9.4 51.6 12.5 63.7 14.9
79. Muut kuljetusvälineet 127.1 26.9 208.3 38.0 420.2 49.3 66.9 16.2 35.3 8.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 39.9 8.4 53.3 9.7 63.1 7.4 49.6 12.0 50.10 11.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.7 0.1 0.7 0.1 0.3 0.0 0.4 0.1 0.9 0.2
82. Huonekalut 3.3 0.7 5.4 1.0 6.5 0.8 4.4 1.1 4.9 1.1
84. Vaatteet 1.5 0.3 1.2 0.2 2.5 0.3 1.6 0.4 1.2 0.3
85. Jalkineet 0.3 0.1 0.4 0.1 0.3 0.0 0.7 0.2 0.3 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 22.10 4.9 29.5 5.4 34.9 4.1 26.10 6.5 27.9 6.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2.3 0.5 2.7 0.5 2.4 0.3 2.6 0.6 1.6 0.4
89. Muut valmiit tavarat 9.0 1.9 13.5 2.4 16.3 1.9 13.1 3.2 14.4 3.3
9. Muut tavarat 1.8 0.4 2.2 0.4 2.4 0.3 2.1 0.5 6.3 1.5
93. Erittelemätön 0.7 0.1 1.2 0.2 1.0 0.1 0.7 0.1 4.1 0.9
97. Kulta, ei monetaarinen 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0.5 0.1 1.1 0.2
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 1.1 0.2 1.1 0.2 1.4 0.2 1.1 0.2 1.2 0.3
0-9. Kaikki ryhmät 471.7 100.0 547.10 100.0 853.0 100.0 412.4 100.0 427.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Venäjältä (RU) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/1 - 2019/5

2019 / 12019 / 22019 / 32019 / 42019 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 53.6 3.4 52.5 5.0 73.10 4.2 58.1 2.7 61.1 3.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 50.8 3.3 51.6 4.9 71.9 4.1 55.9 2.6 59.0 3.0
04. Vilja ja viljatuotteet 0.3 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0 0.7 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 2.1 0.1 0.2 0.0 0.6 0.0 0.8 0.0 0.4 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.2 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0
1. Juomat ja tupakka 1.3 0.1 1.4 0.1 1.0 0.1 1.6 0.1 2.1 0.1
11. Juomat 1.3 0.1 1.4 0.1 0.10 0.1 1.6 0.1 2.1 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 32.7 2.1 24.9 2.4 29.9 1.7 38.2 1.8 23.5 1.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 11.8 0.8 11.7 1.1 15.3 0.9 21.5 1.0 12.4 0.6
24. Puutavara ja korkki 1.10 0.1 1.0 0.1 2.3 0.1 2.2 0.1 2.4 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 8.4 0.5 8.5 0.8 0.2 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0
28. Malmit ja metalliromu 10.2 0.6 3.4 0.3 11.10 0.7 14.1 0.7 7.4 0.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.3 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.8 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 646.4 41.5 491.4 46.6 839.8 48.1 1,373.1 63.9 1,309.9 66.3
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 5.8 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 640.6 41.1 465.1 44.1 839.8 48.1 1,373.1 63.9 1,309.9 66.3
34. Kaasut 0 0.0 26.4 2.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 297.8 19.1 144.1 13.7 213.8 12.2 113.5 5.3 166.9 8.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3.4 0.2 5.6 0.5 3.4 0.2 2.0 0.1 5.6 0.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 83.5 5.4 9.8 0.9 27.8 1.6 18.2 0.8 89.4 4.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.3 0.0 0.6 0.1 0.5 0.0 0.10 0.0 0.7 0.0
56. Lannoitteet, valmistetut 203.3 13.0 121.6 11.5 173.5 9.9 86.7 4.0 65.1 3.3
57. Muovit, valmistamattomat 6.2 0.4 5.2 0.5 6.6 0.4 2.6 0.1 3.1 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.2 0.1 1.4 0.1 1.8 0.1 3.0 0.1 2.9 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 471.0 30.2 284.1 26.9 515.3 29.5 493.3 23.0 351.10 17.8
62. Kumituotteet 6.5 0.4 4.2 0.4 5.3 0.3 5.2 0.2 6.9 0.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 22.0 1.4 10.8 1.0 15.2 0.9 12.1 0.6 14.9 0.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.2 0.0 0.6 0.0 1.7 0.1 1.1 0.0 0.6 0.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.2 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0
66. Kivennäisainetuotteet 20.6 1.3 32.2 3.0 10.8 0.6 25.1 1.2 28.4 1.4
67. Rauta ja teräs 239.6 15.4 97.5 9.2 201.7 11.5 251.4 11.7 90.2 4.6
68. Muut metallit 169.7 10.9 125.3 11.9 262.7 15.0 178.9 8.3 195.9 9.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 12.5 0.8 13.4 1.3 17.8 1.0 19.3 0.9 14.10 0.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 37.1 2.4 22.2 2.1 40.6 2.3 32.1 1.5 38.2 1.9
71. Voimakoneet ja moottorit 0.7 0.0 0.7 0.1 1.7 0.1 1.2 0.1 1.3 0.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.6 0.0 0.6 0.1 0.4 0.0 0.6 0.0 1.1 0.1
73. Metalliteollisuuskoneet 0.4 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.6 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 6.4 0.4 4.3 0.4 6.7 0.4 5.6 0.3 6.5 0.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.2 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 0.7 0.0 0.5 0.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 7.7 0.5 3.3 0.3 9.10 0.6 7.3 0.3 13.4 0.7
78. Moottoriajoneuvot 0.6 0.0 0.4 0.0 0.9 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0
79. Muut kuljetusvälineet 20.8 1.3 12.7 1.2 20.3 1.2 16.4 0.8 14.5 0.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 12.7 0.8 18.1 1.7 16.5 0.9 21.10 1.0 14.1 0.7
82. Huonekalut 1.4 0.1 0.8 0.1 1.2 0.1 0.6 0.0 0.10 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 2.6 0.2 3.2 0.3 4.5 0.3 3.8 0.2 3.0 0.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.4 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0
89. Muut valmiit tavarat 8.2 0.5 13.3 1.3 10.2 0.6 16.6 0.8 9.3 0.5
9. Muut tavarat 6.8 0.4 16.10 1.6 15.1 0.9 15.6 0.7 8.1 0.4
93. Erittelemätön 5.9 0.4 16.1 1.5 14.1 0.8 14.4 0.7 6.7 0.3
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 0.10 0.1 0.9 0.1 1.0 0.1 1.1 0.1 1.5 0.1
0-9. Kaikki ryhmät 1,559.0 100.0 1,055.5 100.0 1,745.6 100.0 2,147.2 100.0 1,975.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-toukokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu