Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Venäjän ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2018/8 - 2018/12

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2018 8
%
2018 9
%
2018 10
%
2018 11
%
2018 12
%
Viennistä0.40.30.50.40.4
Tuonnista0.91.00.70.70.8
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.70.70.60.60.6

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Venäjälle (RU) jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 10.4 1.8 7.2 1.6 15.1 2.2 8.9 1.7 9.3 1.9
00. Elävät eläimet 0.1 0.0 0.1 0.0 4.7 0.7 0.6 0.1 1.2 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 0.4 0.1 0.7 0.1 0.2 0.0 0.6 0.1 0.6 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 1.2 0.2 1.3 0.3 1.4 0.2 1.0 0.2 1.3 0.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.5 0.2 1.3 0.3 2.4 0.3 1.8 0.3 1.2 0.2
08. Rehuaineet 2.6 0.4 0.6 0.1 1.1 0.2 0.4 0.1 0.7 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 4.5 0.8 3.2 0.7 5.0 0.7 4.6 0.9 4.3 0.9
1. Juomat ja tupakka 4.3 0.7 1.10 0.4 3.4 0.5 1.8 0.3 2.1 0.4
11. Juomat 1.1 0.2 0.6 0.1 1.6 0.2 0.2 0.0 0.8 0.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 3.2 0.5 1.4 0.3 1.8 0.3 1.6 0.3 1.4 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 8.3 1.4 8.5 1.9 8.7 1.3 27.9 5.3 15.7 3.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 20.3 3.9 9.0 1.9
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.9 0.1 0.9 0.2 0.5 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0
25. Paperimassa 3.5 0.6 3.2 0.7 3.8 0.5 3.2 0.6 3.0 0.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.7 0.3 0.9 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1 0.6 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.3 0.0 0.3 0.1 0.6 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1
28. Malmit ja metalliromu 1.1 0.2 2.4 0.5 1.6 0.2 1.9 0.4 1.6 0.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.10 0.2 0.10 0.2 1.5 0.2 1.4 0.3 0.8 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.10 0.3 1.3 0.3 1.2 0.2 1.4 0.3 1.7 0.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1.10 0.3 1.3 0.3 1.2 0.2 1.4 0.3 1.7 0.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 0.6 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1 0.2 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 50.6 8.8 66.1 14.5 58.4 8.4 57.4 11.0 67.4 14.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2.6 0.4 1.7 0.4 2.9 0.4 2.5 0.5 3.4 0.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.5 0.3 1.0 0.2 0.5 0.1 1.7 0.3 0.8 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 2.5 0.4 2.1 0.4 2.1 0.3 1.9 0.4 1.7 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 11.1 1.9 23.0 5.0 9.2 1.3 16.6 3.2 13.9 2.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 16.8 2.9 12.8 2.8 19.8 2.9 8.3 1.6 12.4 2.6
57. Muovit, valmistamattomat 4.3 0.7 3.3 0.7 6.6 0.9 7.6 1.4 5.9 1.2
58. Muovit, valmistetut 3.6 0.6 2.8 0.6 3.2 0.4 2.2 0.4 2.3 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 8.5 1.5 19.7 4.3 14.5 2.1 16.10 3.2 27.5 5.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 31.8 5.5 20.4 4.5 29.7 4.3 21.3 4.1 29.4 6.1
62. Kumituotteet 7.7 1.3 5.7 1.2 5.8 0.8 6.5 1.2 9.2 1.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.2 0.2 1.2 0.3 1.6 0.2 1.1 0.2 0.8 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.3 0.2 2.2 0.5 1.9 0.3 1.3 0.2 1.3 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 11.3 2.0 2.5 0.5 11.0 1.6 2.1 0.4 4.6 1.0
67. Rauta ja teräs 2.6 0.4 2.4 0.5 1.8 0.3 2.0 0.4 2.5 0.5
68. Muut metallit 2.1 0.4 1.4 0.3 0.7 0.1 1.10 0.4 1.9 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5.6 1.0 5.3 1.1 7.0 1.0 6.3 1.2 9.2 1.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 408.10 70.8 269.7 59.1 505.9 73.2 346.10 66.2 281.10 58.5
71. Voimakoneet ja moottorit 8.1 1.4 18.1 4.0 15.3 2.2 9.3 1.8 8.8 1.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 37.9 6.5 33.7 7.4 53.7 7.8 45.8 8.7 33.8 7.0
73. Metalliteollisuuskoneet 3.6 0.6 9.3 2.0 4.4 0.6 3.5 0.7 3.2 0.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 26.9 4.7 30.3 6.6 43.6 6.3 30.8 5.9 35.2 7.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 6.4 1.1 7.2 1.6 6.7 1.0 10.3 2.0 7.3 1.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 7.7 1.3 9.4 2.0 9.3 1.3 6.9 1.3 8.9 1.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 24.9 4.3 23.5 5.1 25.7 3.7 28.4 5.4 19.9 4.1
78. Moottoriajoneuvot 58.7 10.2 63.3 13.9 59.3 8.6 44.6 8.5 61.9 12.8
79. Muut kuljetusvälineet 235.2 40.7 75.3 16.5 288.3 41.7 167.8 32.0 103.4 21.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 56.6 9.8 74.4 16.3 66.4 9.6 56.0 10.7 66.1 13.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.5 0.1 0.7 0.1 1.2 0.2 1.0 0.2 0.5 0.1
82. Huonekalut 5.5 0.9 3.4 0.7 4.4 0.6 4.0 0.8 3.9 0.8
84. Vaatteet 1.6 0.3 2.1 0.4 2.6 0.4 1.8 0.3 2.0 0.4
85. Jalkineet 0.7 0.1 0.9 0.2 0.2 0.0 0.3 0.1 0.5 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 30.2 5.2 27.6 6.0 37.3 5.4 31.8 6.1 37.6 7.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.8 0.3 1.10 0.4 2.9 0.4 3.1 0.6 2.2 0.4
89. Muut valmiit tavarat 16.1 2.8 37.10 8.3 17.10 2.6 13.9 2.7 19.5 4.0
9. Muut tavarat 4.10 0.9 6.5 1.4 2.7 0.4 2.2 0.4 8.5 1.8
93. Erittelemätön 3.9 0.7 5.3 1.2 0.9 0.1 1.1 0.2 7.3 1.5
97. Kulta, ei monetaarinen 0 0.0 0 0.0 0.7 0.1 0 0.0 0 0.0
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 1.1 0.2 1.2 0.3 1.2 0.2 1.1 0.2 1.3 0.3
0-9. Kaikki ryhmät 577.5 100.0 456.3 100.0 691.4 100.0 523.10 100.0 482.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Venäjältä (RU) Yhdysvaltoihin jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 42.8 2.2 59.3 2.8 56.0 3.3 60.10 3.8 58.3 3.6
03. Kala- ja kalavalmisteet 40.9 2.1 56.5 2.6 53.5 3.1 58.5 3.7 55.10 3.5
04. Vilja ja viljatuotteet 0.4 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 0.9 0.0 1.2 0.1 0.7 0.0 0.10 0.1 1.2 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.5 0.0 1.1 0.0 0.10 0.1 0.6 0.0 0.5 0.0
1. Juomat ja tupakka 1.10 0.1 1.5 0.1 1.6 0.1 1.3 0.1 2.7 0.2
11. Juomat 1.9 0.1 1.5 0.1 1.6 0.1 1.3 0.1 2.7 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 37.4 2.0 22.8 1.1 26.5 1.5 33.0 2.1 21.9 1.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.8 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 1.8 0.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 12.2 0.6 7.10 0.4 15.5 0.9 9.1 0.6 7.4 0.5
24. Puutavara ja korkki 1.3 0.1 1.8 0.1 1.8 0.1 1.7 0.1 1.8 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 9.5 0.5 5.4 0.2 7.10 0.5 8.7 0.5 8.1 0.5
28. Malmit ja metalliromu 13.8 0.7 6.3 0.3 0.8 0.0 12.5 0.8 2.9 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.2 0.0 1.0 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1,263.2 66.1 1,182.9 55.0 754.5 44.1 676.4 42.4 544.9 33.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 4.10 0.2 0 0.0 0 0.0 5.2 0.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1,263.2 66.1 1,177.10 54.8 754.5 44.1 676.4 42.4 539.8 33.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 108.8 5.7 173.6 8.1 322.9 18.9 57.6 3.6 262.6 16.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2.1 0.1 2.1 0.1 5.1 0.3 5.6 0.4 2.1 0.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 32.8 1.7 98.9 4.6 166.4 9.7 8.2 0.5 159.8 9.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.1 0.0 0.5 0.0 0.1 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.4 0.0 0.2 0.0 0.8 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0
56. Lannoitteet, valmistetut 61.6 3.2 61.2 2.8 136.5 8.0 32.7 2.0 92.7 5.8
57. Muovit, valmistamattomat 10.7 0.6 9.9 0.5 12.9 0.8 9.3 0.6 5.4 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.3 0.1 0.9 0.0 1.2 0.1 0.9 0.1 1.7 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 377.4 19.7 547.6 25.5 466.2 27.3 616.6 38.7 485.3 30.2
62. Kumituotteet 5.2 0.3 6.7 0.3 7.4 0.4 6.1 0.4 4.10 0.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 22.4 1.2 18.9 0.9 20.1 1.2 22.2 1.4 18.1 1.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.2 0.0 0.2 0.0 0.6 0.0 0.8 0.0 0.1 0.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.9 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0
66. Kivennäisainetuotteet 44.5 2.3 54.6 2.5 29.9 1.7 35.9 2.3 30.2 1.9
67. Rauta ja teräs 187.5 9.8 261.8 12.2 224.5 13.1 291.5 18.3 189.1 11.8
68. Muut metallit 106.1 5.5 191.2 8.9 170.8 10.0 245.5 15.4 228.3 14.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 10.9 0.6 14.1 0.7 12.8 0.7 14.4 0.9 14.6 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 33.5 1.8 35.4 1.6 38.0 2.2 115.9 7.3 169.7 10.6
71. Voimakoneet ja moottorit 0.3 0.0 0.6 0.0 0.8 0.0 82.8 5.2 62.3 3.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.4 0.1 0.4 0.0 0.7 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 6.3 0.3 5.2 0.2 6.7 0.4 6.4 0.4 5.3 0.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.4 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.8 0.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 13.8 0.7 8.10 0.4 9.1 0.5 8.9 0.6 13.0 0.8
78. Moottoriajoneuvot 0.4 0.0 0.10 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0
79. Muut kuljetusvälineet 10.10 0.6 19.0 0.9 19.5 1.1 16.5 1.0 87.4 5.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 25.8 1.3 103.3 4.8 25.8 1.5 14.5 0.9 19.8 1.2
82. Huonekalut 0.6 0.0 0.9 0.0 1.0 0.1 0.10 0.1 1.4 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 3.2 0.2 3.6 0.2 3.5 0.2 4.4 0.3 4.6 0.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.9 0.0 0.10 0.0 0.9 0.0 0.5 0.0 0.9 0.1
89. Muut valmiit tavarat 20.8 1.1 97.4 4.5 19.10 1.2 8.1 0.5 12.3 0.8
9. Muut tavarat 21.9 1.1 22.8 1.1 18.1 1.1 17.5 1.1 42.4 2.6
93. Erittelemätön 20.8 1.1 21.9 1.0 17.2 1.0 16.2 1.0 41.3 2.6
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 1.1 0.1 0.9 0.0 0.10 0.1 1.3 0.1 0.10 0.1
0-9. Kaikki ryhmät 1,912.4 100.0 2,148.8 100.0 1,709.2 100.0 1,593.4 100.0 1,607.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu