Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Venäjän ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/1 - 2020/5

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
Viennistä0.30.30.30.40.4
Tuonnista0.91.00.90.60.6
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.70.70.70.60.5

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Venäjälle (RU) jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 6.6 1.9 7.7 1.9 10.5 2.4 7.10 2.2 7.1 2.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.4 0.1 0.3 0.1 0.6 0.1 0.8 0.2 0.4 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 0.6 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 1.2 0.3 1.8 0.4 1.8 0.4 0.8 0.2 0.7 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.5 0.1 0.4 0.1 0.7 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2
08. Rehuaineet 0.5 0.1 1.3 0.3 1.4 0.3 1.2 0.3 0.10 0.3
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.4 1.0 3.3 0.8 5.2 1.2 4.2 1.1 4.1 1.2
1. Juomat ja tupakka 3.1 0.9 4.10 1.2 4.6 1.1 4.10 1.3 3.4 1.0
11. Juomat 0.2 0.1 0.4 0.1 0.8 0.2 0.5 0.1 0.5 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 2.10 0.9 4.6 1.1 3.9 0.9 4.5 1.2 2.10 0.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 13.2 3.9 12.4 3.0 17.1 3.9 15.5 4.2 13.6 4.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 2.1 0.6 0.2 0.0 0.1 0.0 0 0.0 0.1 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.5 0.1 0.3 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1 0.10 0.3
25. Paperimassa 3.3 1.0 3.1 0.8 3.9 0.9 3.0 0.8 4.9 1.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2.7 0.8 0.3 0.1 0.7 0.2 0.8 0.2 0.10 0.3
28. Malmit ja metalliromu 3.6 1.1 6.3 1.5 9.5 2.2 7.8 2.1 4.2 1.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.9 0.2 2.0 0.5 2.3 0.5 3.1 0.8 2.5 0.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 2.1 0.6 1.7 0.4 1.4 0.3 0.9 0.2 1.5 0.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 2.1 0.6 1.7 0.4 1.4 0.3 0.9 0.2 1.5 0.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.5 0.1 0.4 0.1 0.7 0.1 0.7 0.2 0.3 0.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.5 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.6 0.2 0.3 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 56.6 16.7 83.0 20.4 90.3 20.8 70.3 19.2 61.4 17.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3.4 1.0 3.1 0.7 2.5 0.6 3.7 1.0 3.10 1.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.6 0.5 1.7 0.4 3.9 0.9 1.8 0.5 0.7 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 1.7 0.5 1.0 0.2 1.6 0.3 1.4 0.4 0.7 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 8.3 2.4 12.1 3.0 32.3 7.4 18.2 5.0 23.0 6.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 11.10 3.5 14.3 3.5 12.9 3.0 11.3 3.1 9.4 2.7
57. Muovit, valmistamattomat 9.4 2.8 11.1 2.7 11.8 2.7 8.9 2.4 7.4 2.1
58. Muovit, valmistetut 4.1 1.2 4.5 1.1 4.6 1.1 4.0 1.1 3.7 1.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 16.4 4.8 35.5 8.7 20.9 4.8 21.3 5.8 12.9 3.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 51.9 15.3 24.10 6.1 29.7 6.8 21.9 6.0 20.1 5.8
62. Kumituotteet 6.5 1.9 7.5 1.8 10.0 2.3 10.7 2.9 8.5 2.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.10 0.3 1.1 0.3 0.8 0.2 0.9 0.2 0.8 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.1 0.6 1.4 0.3 1.5 0.3 1.1 0.3 2.1 0.6
66. Kivennäisainetuotteet 34.1 10.0 1.8 0.4 6.7 1.5 1.4 0.4 0.9 0.2
67. Rauta ja teräs 1.3 0.4 2.10 0.7 1.9 0.4 1.5 0.4 2.1 0.6
68. Muut metallit 1.5 0.4 1.6 0.4 0.9 0.2 0.3 0.1 0.5 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5.6 1.6 8.7 2.1 8.1 1.8 5.9 1.6 5.5 1.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 151.10 44.8 217.6 53.5 216.0 49.8 199.7 54.6 196.1 57.1
71. Voimakoneet ja moottorit 8.2 2.4 12.7 3.1 18.5 4.3 12.7 3.5 31.9 9.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 25.5 7.5 34.1 8.4 50.9 11.7 47.1 12.9 22.7 6.6
73. Metalliteollisuuskoneet 6.4 1.9 5.4 1.3 3.6 0.8 1.9 0.5 1.6 0.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 27.2 8.0 41.5 10.2 48.0 11.1 49.5 13.5 64.5 18.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 5.3 1.6 6.8 1.7 6.6 1.5 11.8 3.2 4.7 1.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 5.9 1.7 6.2 1.5 6.3 1.4 6.7 1.8 3.7 1.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 15.3 4.5 22.1 5.4 20.7 4.8 29.6 8.1 35.1 10.2
78. Moottoriajoneuvot 26.9 7.9 31.4 7.7 39.8 9.2 25.5 6.9 20.7 6.0
79. Muut kuljetusvälineet 31.7 9.3 57.8 14.2 21.10 5.1 15.2 4.2 11.6 3.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 41.1 12.1 45.5 11.2 54.1 12.5 43.2 11.8 38.5 11.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.4 0.1 0.8 0.2 1.7 0.4 1.6 0.4 1.10 0.6
82. Huonekalut 2.7 0.8 5.5 1.3 5.6 1.3 2.1 0.6 1.1 0.3
84. Vaatteet 1.1 0.3 1.6 0.4 1.1 0.2 0.3 0.1 0.3 0.1
85. Jalkineet 0.6 0.2 0.6 0.1 0.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 19.8 5.8 22.2 5.4 25.7 5.9 24.5 6.7 27.3 8.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.4 0.4 2.5 0.6 2.6 0.6 2.7 0.7 2.8 0.8
89. Muut valmiit tavarat 15.3 4.5 12.5 3.1 17.0 3.9 12.2 3.3 5.1 1.5
9. Muut tavarat 12.3 3.6 8.10 2.2 9.6 2.2 1.2 0.3 1.6 0.4
93. Erittelemätön 11.4 3.3 4.9 1.2 8.4 1.9 0.2 0.0 0.6 0.2
97. Kulta, ei monetaarinen 0 0.0 2.10 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind 0.9 0.3 1.2 0.3 1.3 0.3 1.1 0.3 1.0 0.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 339.0 100.0 406.7 100.0 433.6 100.0 365.10 100.0 343.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Venäjältä (RU) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 57.7 3.2 52.7 2.9 67.2 3.7 73.10 6.9 66.8 6.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.8 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.9 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 52.9 2.9 49.1 2.7 64.3 3.6 69.8 6.5 61.1 6.1
04. Vilja ja viljatuotteet 0.5 0.0 0.3 0.0 0.7 0.0 0.8 0.1 0.8 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 2.10 0.2 2.7 0.1 1.2 0.1 1.8 0.2 3.1 0.3
1. Juomat ja tupakka 1.5 0.1 0.7 0.0 1.9 0.1 1.3 0.1 1.5 0.1
11. Juomat 1.3 0.1 0.6 0.0 1.4 0.1 1.1 0.1 1.4 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.2 0.0 0.2 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 21.8 1.2 27.7 1.5 30.7 1.7 24.9 2.3 21.10 2.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.3 0.0 10.8 0.6 7.3 0.4 0.6 0.1 7.9 0.8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 6.6 0.4 9.0 0.5 11.2 0.6 8.9 0.8 8.1 0.8
24. Puutavara ja korkki 1.7 0.1 1.6 0.1 2.6 0.1 3.3 0.3 2.6 0.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.4 0.0 3.6 0.2 3.8 0.2 8.0 0.7 0.3 0.0
28. Malmit ja metalliromu 12.8 0.7 2.8 0.2 5.7 0.3 4.1 0.4 3.0 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1,158.1 63.5 1,011.0 56.0 887.10 49.2 376.1 35.0 322.4 32.1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 7.8 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1,150.4 63.1 1,011.0 56.0 887.10 49.2 376.1 35.0 322.4 32.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 158.5 8.7 136.1 7.5 168.2 9.3 183.9 17.1 167.5 16.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 4.8 0.3 2.3 0.1 6.7 0.4 10.6 1.0 4.7 0.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 64.8 3.5 68.9 3.8 88.8 4.9 88.3 8.2 83.6 8.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 1.4 0.1 0.8 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.8 0.0 0.5 0.0 1.1 0.1 0.3 0.0 1.5 0.1
56. Lannoitteet, valmistetut 84.10 4.7 62.1 3.4 68.4 3.8 78.6 7.3 71.10 7.2
57. Muovit, valmistamattomat 1.3 0.1 1.3 0.1 1.7 0.1 2.9 0.3 2.4 0.2
58. Muovit, valmistetut 0.5 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.6 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.7 0.1 0.9 0.0 1.5 0.1 1.8 0.2 2.2 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 361.2 19.8 523.9 29.0 576.0 31.9 334.9 31.2 382.10 38.1
62. Kumituotteet 3.7 0.2 4.6 0.3 4.5 0.2 5.9 0.5 2.8 0.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 16.6 0.9 12.3 0.7 12.9 0.7 17.8 1.7 18.3 1.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.4 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.6 0.1 0.2 0.0
66. Kivennäisainetuotteet 13.7 0.7 27.6 1.5 12.6 0.7 3.5 0.3 8.9 0.9
67. Rauta ja teräs 173.7 9.5 73.5 4.1 118.5 6.6 103.7 9.7 124.4 12.4
68. Muut metallit 132.3 7.3 391.7 21.7 417.6 23.1 189.5 17.7 216.8 21.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 20.7 1.1 13.10 0.8 9.7 0.5 13.9 1.3 11.5 1.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 40.8 2.2 25.9 1.4 44.10 2.5 43.8 4.1 25.8 2.6
71. Voimakoneet ja moottorit 4.2 0.2 4.9 0.3 11.2 0.6 14.3 1.3 4.2 0.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.6 0.0 0.4 0.0 1.6 0.1 0.2 0.0 0.9 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 4.7 0.3 4.5 0.2 7.5 0.4 4.1 0.4 3.9 0.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 6.7 0.4 4.9 0.3 5.9 0.3 7.3 0.7 7.2 0.7
78. Moottoriajoneuvot 0.10 0.0 0.4 0.0 0.7 0.0 0.8 0.1 0.3 0.0
79. Muut kuljetusvälineet 23.2 1.3 10.1 0.6 17.7 1.0 16.10 1.6 9.0 0.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 15.4 0.8 13.4 0.7 19.4 1.1 19.0 1.8 12.3 1.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.2 0.0 0.7 0.0 1.2 0.1 0.6 0.1 0.5 0.0
82. Huonekalut 2.8 0.2 1.7 0.1 1.8 0.1 1.6 0.1 1.0 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 2.5 0.1 2.7 0.1 3.2 0.2 2.4 0.2 2.1 0.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.3 0.0 0.3 0.0 0.7 0.0 0.6 0.1 0.5 0.0
89. Muut valmiit tavarat 9.5 0.5 7.8 0.4 12.1 0.7 13.10 1.3 8.4 0.8
9. Muut tavarat 9.0 0.5 13.1 0.7 8.0 0.4 15.7 1.5 3.6 0.4
93. Erittelemätön 7.8 0.4 12.0 0.7 6.9 0.4 14.9 1.4 2.8 0.3
98. (USA Sitc) Estimate of import items valued under $251 and of other low valued items nonexempt from formal entry 1.3 0.1 1.1 0.1 1.2 0.1 0.9 0.1 0.8 0.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,823.7 100.0 1,804.0 100.0 1,804.1 100.0 1,073.3 100.0 1,004.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-toukokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu