Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Puolan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.30.40.30.30.3
Tuonnista0.40.40.30.30.3
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.40.40.30.30.3

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Puolan kanssa, vienti Puolaan ja tuonti Puolasta vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Puola oli Yhdysvaltain 38. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden 1.1 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 2.6 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Puolan kanssa oli Yhdysvalloille 335 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Puolasta oli 7.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 699 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Puolasta olivat Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat), joka edusti 7.2 prosentin osuutta tuonnista, Sitc899 (muut valmiit tavarat) 6.2 % sekä Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 5.7 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Puolaan supistui 17.2 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 364 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 16.2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc891 (aseet ja ampumatarvikkeet) 8.3 % sekä Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat) 3.8 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-marraskuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 12.4 miljardiin dollariin, laskun ollessa 5.9 %. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 7.9 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 4.5 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 2.6 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat), arvon ollessa 694 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 871 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 17.7 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 3.4 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 2.2 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Puolaan (PL) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 7.1 2.1 7.8 1.8 11.1 2.9 8.0 1.9 6.2 1.7
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.5 0.1 2.5 0.6 4.8 1.3 0.6 0.1 0.7 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 4.1 1.2 3.5 0.8 3.5 0.9 4.4 1.0 3.0 0.8
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.9 0.5 1.4 0.3 2.2 0.6 2.2 0.5 2.3 0.6
1. Juomat ja tupakka 4.8 1.4 5.5 1.3 4.2 1.1 5.9 1.4 3.3 0.9
11. Juomat 1.8 0.5 4.10 1.2 4.0 1.1 5.4 1.3 3.2 0.9
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 3.0 0.9 0.5 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1 0.2 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 15.3 4.6 10.8 2.5 13.2 3.5 15.9 3.7 16.1 4.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.1 0.3 0.7 0.1 1.6 0.4 0.8 0.2 2.1 0.6
24. Puutavara ja korkki 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.1 0.6 0.1 0.1 0.0
25. Paperimassa 9.4 2.8 5.8 1.4 6.4 1.7 8.7 2.0 8.2 2.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.3 0.4 1.2 0.3 1.4 0.4 1.4 0.3 1.7 0.5
28. Malmit ja metalliromu 3.0 0.9 2.1 0.5 2.9 0.8 3.7 0.9 3.0 0.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.5 0.1 0.5 0.1 0.7 0.2 0.5 0.1 0.7 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.4 0.1 10.7 2.5 17.2 4.6 19.9 4.7 1.9 0.5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 10.3 2.4 16.4 4.4 2.5 0.6 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.3 0.1 0.5 0.1 0.8 0.2 1.0 0.2 0.9 0.2
34. Kaasut 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0 16.5 3.9 1.1 0.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 25.10 7.7 33.2 7.8 35.4 9.4 41.4 9.8 31.5 8.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.5 0.1 1.2 0.3 1.4 0.4 1.6 0.4 1.5 0.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.1 0.6 3.7 0.9 4.2 1.1 3.6 0.8 2.8 0.8
53. Väri- ja parkitusaineet 1.5 0.4 0.9 0.2 0.9 0.2 1.8 0.4 1.2 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 4.4 1.3 4.4 1.0 5.4 1.4 4.8 1.1 2.10 0.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 5.6 1.7 9.4 2.2 10.4 2.8 9.5 2.2 7.7 2.1
57. Muovit, valmistamattomat 4.4 1.3 4.2 1.0 2.4 0.6 2.8 0.6 2.10 0.8
58. Muovit, valmistetut 4.7 1.4 6.5 1.5 6.3 1.7 7.1 1.7 6.9 1.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2.10 0.9 3.3 0.8 4.6 1.2 10.7 2.5 5.7 1.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 21.8 6.5 24.4 5.7 27.1 7.2 31.10 7.5 26.4 7.3
62. Kumituotteet 2.1 0.6 2.1 0.5 2.3 0.6 2.5 0.6 2.10 0.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2.9 0.9 4.1 0.9 3.7 1.0 4.3 1.0 4.1 1.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.2 0.6 3.5 0.8 3.6 0.9 3.1 0.7 4.6 1.3
66. Kivennäisainetuotteet 4.6 1.4 6.1 1.4 7.5 2.0 6.8 1.6 3.9 1.1
67. Rauta ja teräs 1.1 0.3 0.9 0.2 1.1 0.3 1.4 0.3 1.1 0.3
68. Muut metallit 1.9 0.5 1.2 0.3 1.1 0.3 1.4 0.3 0.9 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 7.1 2.1 6.5 1.5 8.0 2.1 12.6 3.0 8.10 2.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 187.2 55.7 230.6 54.2 212.1 56.4 225.3 53.2 190.7 52.4
71. Voimakoneet ja moottorit 16.8 5.0 11.5 2.7 23.2 6.1 16.5 3.9 11.8 3.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 14.5 4.3 8.5 2.0 10.9 2.9 15.7 3.7 14.4 3.9
73. Metalliteollisuuskoneet 3.9 1.2 2.6 0.6 3.3 0.9 2.3 0.5 1.2 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 18.10 5.6 13.8 3.2 20.9 5.5 26.8 6.3 16.8 4.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 12.2 3.6 7.8 1.8 12.7 3.4 13.4 3.2 17.7 4.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 8.10 2.7 8.4 2.0 11.10 3.2 8.3 1.9 9.6 2.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 30.8 9.2 36.5 8.6 42.6 11.3 47.2 11.1 35.9 9.8
78. Moottoriajoneuvot 25.1 7.5 21.4 5.0 25.5 6.8 25.6 6.0 24.8 6.8
79. Muut kuljetusvälineet 56.1 16.7 120.4 28.3 61.5 16.3 69.7 16.5 58.9 16.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 49.5 14.7 87.2 20.5 42.6 11.3 60.3 14.2 74.5 20.5
82. Huonekalut 0.4 0.1 0.6 0.1 1.1 0.3 0.7 0.2 1.1 0.3
84. Vaatteet 0.7 0.2 0.5 0.1 0.8 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 12.2 3.6 14.3 3.3 14.6 3.9 14.7 3.5 16.6 4.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 6.9 2.1 3.9 0.9 4.2 1.1 5.3 1.2 3.2 0.9
89. Muut valmiit tavarat 28.9 8.6 67.6 15.9 21.7 5.8 38.3 9.0 52.6 14.5
9. Muut tavarat 24.2 7.2 15.8 3.7 13.4 3.6 15.1 3.6 13.3 3.7
93. Erittelemätön 17.2 5.1 7.7 1.8 5.5 1.4 5.10 1.4 4.8 1.3
97. Kulta, ei monetaarinen 0.2 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1 0.3 0.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 5.9 1.8 7.1 1.6 6.8 1.8 7.6 1.8 6.4 1.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 335.9 100.0 425.7 100.0 375.10 100.0 423.3 100.0 363.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Puolasta (PL) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 40.1 5.2 52.8 7.4 45.6 6.5 48.0 6.8 55.4 7.9
01. Liha ja lihatuotteet 9.5 1.2 11.5 1.6 9.5 1.3 9.1 1.3 11.8 1.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.8 0.1 0.3 0.0 1.5 0.2 1.4 0.2 1.5 0.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 7.1 0.9 6.6 0.9 7.9 1.1 8.3 1.2 12.3 1.8
04. Vilja ja viljatuotteet 4.9 0.6 13.2 1.8 4.10 0.7 5.5 0.8 4.0 0.6
05. Hedelmät ja kasvikset 5.4 0.7 6.9 1.0 7.6 1.1 8.0 1.1 10.6 1.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 9.9 1.3 11.7 1.6 10.10 1.6 12.7 1.8 11.6 1.7
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.3 0.3 2.3 0.3 2.8 0.4 2.4 0.3 3.2 0.4
1. Juomat ja tupakka 10.3 1.3 8.7 1.2 8.5 1.2 7.3 1.0 7.2 1.0
11. Juomat 10.2 1.3 8.6 1.2 8.0 1.1 6.10 1.0 6.10 1.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.1 0.3 2.7 0.4 6.1 0.9 4.2 0.6 5.8 0.8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.5 0.1 0.8 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1
24. Puutavara ja korkki 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.9 0.1 0.8 0.1
28. Malmit ja metalliromu 0.1 0.0 0 0.0 4.4 0.6 1.9 0.3 3.3 0.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.8 0.1 1.2 0.2 0.7 0.1 0.10 0.1 1.2 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 29.9 3.9 28.10 4.0 29.3 4.2 33.1 4.7 27.1 3.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.5 0.2 2.7 0.4 0.9 0.1 1.8 0.2 0.10 0.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.7 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.8 0.1 1.3 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 0.8 0.1 0.8 0.1 0.9 0.1 1.7 0.2 1.5 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.1 0.1 2.1 0.3 2.8 0.4 1.6 0.2 2.3 0.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 10.4 1.4 10.1 1.4 10.2 1.4 5.9 0.8 7.1 1.0
57. Muovit, valmistamattomat 0.4 0.0 0.6 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1
58. Muovit, valmistetut 2.9 0.4 2.4 0.3 3.3 0.5 3.3 0.5 3.3 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 12.3 1.6 10.0 1.4 10.3 1.5 17.8 2.5 10.5 1.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 132.8 17.4 150.8 21.0 115.3 16.4 87.5 12.4 93.10 13.4
62. Kumituotteet 9.2 1.2 10.5 1.5 11.4 1.6 8.9 1.2 10.0 1.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 4.2 0.5 5.2 0.7 5.1 0.7 5.2 0.7 5.7 0.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 6.5 0.8 5.3 0.7 8.1 1.2 5.5 0.8 5.3 0.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4.3 0.6 2.9 0.4 2.9 0.4 3.8 0.5 5.2 0.7
66. Kivennäisainetuotteet 10.10 1.4 14.8 2.1 14.4 2.0 11.10 1.7 13.6 1.9
67. Rauta ja teräs 1.0 0.1 1.7 0.2 1.7 0.2 1.6 0.2 2.1 0.3
68. Muut metallit 78.1 10.2 91.7 12.8 54.6 7.8 32.7 4.6 31.4 4.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 18.7 2.4 18.9 2.6 17.3 2.5 18.1 2.6 20.9 3.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 403.3 52.9 292.7 40.9 308.8 44.0 343.5 48.5 318.7 45.6
71. Voimakoneet ja moottorit 68.3 9.0 55.6 7.8 71.4 10.2 82.3 11.6 67.2 9.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 12.2 1.6 9.1 1.3 13.3 1.9 19.8 2.8 14.1 2.0
73. Metalliteollisuuskoneet 6.2 0.8 3.2 0.4 5.5 0.8 5.8 0.8 2.6 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 49.7 6.5 62.8 8.8 61.4 8.8 80.3 11.3 80.3 11.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 113.9 14.9 25.8 3.6 8.10 1.3 8.9 1.3 9.7 1.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 16.6 2.2 18.2 2.5 15.2 2.2 19.2 2.7 11.9 1.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 78.0 10.2 66.6 9.3 68.4 9.7 73.0 10.3 77.3 11.1
78. Moottoriajoneuvot 29.7 3.9 34.2 4.8 42.8 6.1 38.6 5.4 41.5 5.9
79. Muut kuljetusvälineet 29.2 3.8 17.5 2.4 22.2 3.2 15.9 2.2 14.6 2.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 114.3 15.0 128.5 17.9 158.0 22.5 149.4 21.1 156.6 22.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 4.3 0.6 3.8 0.5 4.7 0.7 3.3 0.5 11.3 1.6
82. Huonekalut 28.9 3.8 37.9 5.3 35.3 5.0 37.1 5.2 38.10 5.6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.2 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.7 0.1 0.5 0.1
84. Vaatteet 2.5 0.3 3.10 0.5 4.2 0.6 2.9 0.4 2.3 0.3
85. Jalkineet 0.7 0.1 0.8 0.1 0.6 0.1 0.4 0.1 0.3 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 35.3 4.6 33.7 4.7 37.1 5.3 40.8 5.8 39.6 5.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.7 0.1 0.6 0.1 0.8 0.1 0.5 0.1 0.7 0.1
89. Muut valmiit tavarat 41.10 5.5 47.10 6.7 75.4 10.7 63.10 9.0 63.2 9.0
9. Muut tavarat 29.7 3.9 51.0 7.1 30.1 4.3 35.5 5.0 34.4 4.9
93. Erittelemätön 17.9 2.3 38.8 5.4 16.3 2.3 21.8 3.1 21.0 3.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 11.8 1.5 12.2 1.7 13.6 1.9 13.4 1.9 13.4 1.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 762.3 100.0 716.2 100.0 701.4 100.0 708.2 100.0 698.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu