Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Puolan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä0.40.50.50.30.4
Tuonnista0.40.40.50.40.4
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.40.40.50.40.4

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Puolan kanssa, vienti Puolaan ja tuonti Puolasta vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Elokuussa Puola oli Yhdysvaltain 37. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden 1.1 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 0.7 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Elokuussa kauppatase Puolan kanssa oli Yhdysvalloille 290 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Puolasta oli 6.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa, ollen suuruudeltaan 716 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Puolasta olivat Sitc681 (hopea, platina ja muut platinaryhmän metallit), joka edusti 12.5 prosentin osuutta tuonnista, Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat) 6.0 % sekä Sitc931 (erittelemätön) 5.4 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Puolaan supistui 11.3 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 426 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 28.3 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc891 (aseet ja ampumatarvikkeet) 11.9 % sekä Sitc778 (muut sähkökoneet,-laitteet ja -tarvikkeet) 4.8 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-elokuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 9.1 miljardiin dollariin, laskun ollessa 5.2 %. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 5.8 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 3.3 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 2.6 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat), arvon ollessa 595 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 691 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 16.1 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-elokuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 2.4 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 1.6 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Puolaan (PL) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 6.7 1.8 5.8 1.4 6.7 1.3 7.1 2.1 7.8 1.8
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.2 0.0 0.4 0.1 0.10 0.2 0.5 0.1 2.5 0.6
05. Hedelmät ja kasvikset 3.10 1.1 2.7 0.6 3.9 0.8 4.1 1.2 3.5 0.8
08. Rehuaineet 0.3 0.1 0.8 0.2 0.4 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.2 0.6 1.9 0.4 1.4 0.3 1.9 0.5 1.4 0.3
1. Juomat ja tupakka 2.9 0.8 2.5 0.6 1.0 0.2 4.8 1.4 5.5 1.3
11. Juomat 2.8 0.7 2.2 0.5 0.9 0.2 1.8 0.5 4.10 1.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.1 0.0 0.3 0.1 0.2 0.0 3.0 0.9 0.5 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 14.7 4.0 17.10 4.2 5.7 1.1 15.3 4.6 10.8 2.5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.4 0.4 0.4 0.1 0.6 0.1 1.1 0.3 0.7 0.1
25. Paperimassa 8.7 2.3 14.5 3.4 2.9 0.6 9.4 2.8 5.8 1.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.5 0.1 0.8 0.2 0.9 0.2 1.3 0.4 1.2 0.3
28. Malmit ja metalliromu 2.7 0.7 1.3 0.3 0.7 0.1 3.0 0.9 2.1 0.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.7 0.2 0.4 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 29.8 8.1 51.0 12.0 53.6 10.7 0.4 0.1 10.7 2.5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 7.3 2.0 17.5 4.1 11.0 2.2 0 0.0 10.3 2.4
34. Kaasut 22.2 6.0 33.3 7.8 42.4 8.5 0.1 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 34.7 9.4 35.8 8.4 27.8 5.6 25.10 7.7 33.2 7.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.5 0.4 0.8 0.2 0.8 0.2 0.5 0.1 1.2 0.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.7 1.0 2.3 0.5 2.4 0.5 2.1 0.6 3.7 0.9
53. Väri- ja parkitusaineet 0.9 0.2 0.6 0.1 1.3 0.2 1.5 0.4 0.9 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 3.0 0.8 6.2 1.4 2.2 0.4 4.4 1.3 4.4 1.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 6.5 1.7 4.6 1.1 4.2 0.8 5.6 1.7 9.4 2.2
57. Muovit, valmistamattomat 3.3 0.9 6.1 1.4 5.5 1.1 4.4 1.3 4.2 1.0
58. Muovit, valmistetut 8.8 2.4 8.1 1.9 6.2 1.2 4.7 1.4 6.5 1.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 7.3 2.0 7.5 1.8 5.4 1.1 2.10 0.9 3.3 0.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 30.6 8.3 24.7 5.8 18.8 3.8 21.8 6.5 24.4 5.7
62. Kumituotteet 2.3 0.6 2.4 0.5 1.4 0.3 2.1 0.6 2.1 0.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3.2 0.9 3.1 0.7 2.1 0.4 2.9 0.9 4.1 0.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.6 1.0 2.5 0.6 2.10 0.6 2.2 0.6 3.5 0.8
66. Kivennäisainetuotteet 4.7 1.3 3.3 0.8 2.1 0.4 4.6 1.4 6.1 1.4
67. Rauta ja teräs 2.4 0.6 1.9 0.4 1.0 0.2 1.1 0.3 0.9 0.2
68. Muut metallit 4.3 1.2 3.2 0.7 1.7 0.3 1.9 0.5 1.2 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 10.0 2.7 8.4 2.0 7.6 1.5 7.1 2.1 6.5 1.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 209.2 56.6 235.1 55.4 308.3 61.8 187.2 55.7 230.6 54.2
71. Voimakoneet ja moottorit 9.3 2.5 12.1 2.8 14.8 3.0 16.8 5.0 11.5 2.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 14.3 3.8 11.2 2.6 12.9 2.6 14.5 4.3 8.5 2.0
73. Metalliteollisuuskoneet 1.1 0.3 2.3 0.5 3.2 0.6 3.9 1.2 2.6 0.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 16.10 4.6 20.2 4.7 15.7 3.1 18.10 5.6 13.8 3.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 12.3 3.3 21.10 5.2 47.1 9.4 12.2 3.6 7.8 1.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 11.2 3.0 7.6 1.8 7.6 1.5 8.10 2.7 8.4 2.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 27.2 7.4 82.10 19.5 133.4 26.7 30.8 9.2 36.5 8.6
78. Moottoriajoneuvot 15.7 4.2 11.4 2.7 13.5 2.7 25.1 7.5 21.4 5.0
79. Muut kuljetusvälineet 101.5 27.5 65.6 15.4 60.4 12.1 56.1 16.7 120.4 28.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 28.3 7.6 40.6 9.6 61.10 12.4 49.5 14.7 87.2 20.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.2 0.3 0.2 0.0 0.4 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1
82. Huonekalut 0.6 0.1 0.9 0.2 0.4 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1
84. Vaatteet 0.5 0.1 0.3 0.1 0.9 0.2 0.7 0.2 0.5 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 8.2 2.2 11.6 2.7 11.8 2.4 12.2 3.6 14.3 3.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 4.7 1.3 4.3 1.0 5.9 1.2 6.9 2.1 3.9 0.9
89. Muut valmiit tavarat 13.2 3.6 23.5 5.5 42.8 8.6 28.9 8.6 67.6 15.9
9. Muut tavarat 13.0 3.5 11.6 2.7 15.3 3.1 24.2 7.2 15.8 3.7
93. Erittelemätön 4.6 1.2 3.9 0.9 7.5 1.5 17.2 5.1 7.7 1.8
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 6.3 1.7 6.4 1.5 6.3 1.2 5.9 1.8 7.1 1.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 369.4 100.0 424.6 100.0 498.8 100.0 335.9 100.0 425.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Puolasta (PL) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 40.10 6.3 40.7 7.0 47.2 5.2 40.1 5.2 52.8 7.4
01. Liha ja lihatuotteet 9.0 1.4 10.5 1.8 12.6 1.4 9.5 1.2 11.5 1.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.9 0.1 0.10 0.2 1.0 0.1 0.8 0.1 0.3 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 8.9 1.4 7.8 1.3 9.1 1.0 7.1 0.9 6.6 0.9
04. Vilja ja viljatuotteet 2.9 0.4 3.5 0.6 3.5 0.4 4.9 0.6 13.2 1.8
05. Hedelmät ja kasvikset 7.8 1.2 7.10 1.4 7.9 0.9 5.4 0.7 6.9 1.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 9.2 1.4 6.2 1.0 9.5 1.0 9.9 1.3 11.7 1.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.0 0.3 3.7 0.6 3.2 0.3 2.3 0.3 2.3 0.3
1. Juomat ja tupakka 9.1 1.4 8.6 1.5 8.7 1.0 10.3 1.3 8.7 1.2
11. Juomat 8.9 1.4 8.3 1.4 8.6 0.9 10.2 1.3 8.6 1.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4.5 0.7 9.1 1.5 2.8 0.3 2.1 0.3 2.7 0.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.5 0.1 0.8 0.1
24. Puutavara ja korkki 1.1 0.2 0.7 0.1 0.9 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.6 0.1 0.2 0.0 0.3 0.0 0.4 0.1 0.3 0.0
28. Malmit ja metalliromu 0.1 0.0 7.2 1.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.7 0.3 0.10 0.2 1.6 0.2 0.8 0.1 1.2 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.4 0.2 0.1 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1.3 0.2 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 35.9 5.5 33.5 5.7 35.3 3.9 29.9 3.9 28.10 4.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.6 0.2 2.9 0.5 1.8 0.2 1.5 0.2 2.7 0.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.9 0.1 0.9 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1 0.5 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 1.1 0.2 1.0 0.2 0.8 0.1 0.8 0.1 0.8 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 3.3 0.5 1.6 0.3 1.9 0.2 1.1 0.1 2.1 0.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 5.5 0.8 6.3 1.1 7.1 0.8 10.4 1.4 10.1 1.4
57. Muovit, valmistamattomat 0.5 0.1 0.4 0.1 0.7 0.1 0.4 0.0 0.6 0.1
58. Muovit, valmistetut 2.6 0.4 2.3 0.4 3.3 0.4 2.9 0.4 2.4 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 20.8 3.2 18.6 3.2 19.4 2.1 12.3 1.6 10.0 1.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 82.9 12.8 64.9 11.1 74.9 8.3 132.8 17.4 150.8 21.0
62. Kumituotteet 11.1 1.7 9.1 1.5 6.6 0.7 9.2 1.2 10.5 1.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 5.2 0.8 4.9 0.8 5.6 0.6 4.2 0.5 5.2 0.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4.10 0.8 2.9 0.5 3.6 0.4 6.5 0.8 5.3 0.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.7 0.6 2.5 0.4 2.1 0.2 4.3 0.6 2.9 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 14.8 2.3 12.3 2.1 12.5 1.4 10.10 1.4 14.8 2.1
67. Rauta ja teräs 1.8 0.3 2.3 0.4 1.7 0.2 1.0 0.1 1.7 0.2
68. Muut metallit 24.4 3.8 15.2 2.6 24.4 2.7 78.1 10.2 91.7 12.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 17.3 2.7 16.0 2.7 18.6 2.1 18.7 2.4 18.9 2.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 311.8 48.1 336.0 57.6 633.0 70.3 403.3 52.9 292.7 40.9
71. Voimakoneet ja moottorit 62.1 9.6 70.6 12.1 62.0 6.9 68.3 9.0 55.6 7.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 11.5 1.8 30.9 5.3 11.7 1.3 12.2 1.6 9.1 1.3
73. Metalliteollisuuskoneet 3.0 0.5 4.3 0.7 2.9 0.3 6.2 0.8 3.2 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 113.8 17.6 57.0 9.8 52.5 5.8 49.7 6.5 62.8 8.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 6.2 1.0 53.6 9.2 382.2 42.4 113.9 14.9 25.8 3.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 17.9 2.8 12.8 2.2 10.9 1.2 16.6 2.2 18.2 2.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 61.2 9.4 50.7 8.7 54.7 6.1 78.0 10.2 66.6 9.3
78. Moottoriajoneuvot 24.8 3.8 18.3 3.1 18.9 2.1 29.7 3.9 34.2 4.8
79. Muut kuljetusvälineet 11.8 1.8 38.2 6.5 37.5 4.2 29.2 3.8 17.5 2.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 130.3 20.1 64.2 11.0 76.6 8.5 114.3 15.0 128.5 17.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 7.3 1.1 2.5 0.4 6.3 0.7 4.3 0.6 3.8 0.5
82. Huonekalut 32.8 5.1 9.5 1.6 10.10 1.2 28.9 3.8 37.9 5.3
84. Vaatteet 0.8 0.1 1.3 0.2 2.3 0.2 2.5 0.3 3.10 0.5
85. Jalkineet 0.3 0.0 0.3 0.0 0.7 0.1 0.7 0.1 0.8 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 32.3 5.0 27.1 4.6 30.5 3.4 35.3 4.6 33.7 4.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.4 0.1 0.6 0.1 0.3 0.0 0.7 0.1 0.6 0.1
89. Muut valmiit tavarat 56.6 8.7 23.1 3.9 25.9 2.9 41.10 5.5 47.10 6.7
9. Muut tavarat 31.0 4.8 27.0 4.6 22.3 2.5 29.7 3.9 51.0 7.1
93. Erittelemätön 19.8 3.0 16.10 2.9 12.2 1.4 17.9 2.3 38.8 5.4
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 11.2 1.7 10.1 1.7 10.0 1.1 11.8 1.5 12.2 1.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 647.7 100.0 583.8 100.0 900.4 100.0 762.3 100.0 716.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu