Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Puolan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/12 - 2020/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019/12
%
2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
2020/4
%
Viennistä0.40.40.30.30.4
Tuonnista0.30.30.40.40.4
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.30.30.30.40.4

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Puolaan (PL) jaksolla 2019/12 - 2020/4

2019 / 122020 / 12020 / 22020 / 32020 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 7.3 1.5 6.8 1.5 6.4 1.6 7.2 1.7 6.7 1.8
05. Hedelmät ja kasvikset 4.8 1.0 4.2 0.9 3.10 1.0 4.0 0.9 3.10 1.1
08. Rehuaineet 0.5 0.1 0.3 0.1 0.6 0.1 0.3 0.0 0.3 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.9 0.4 1.9 0.4 1.4 0.3 2.8 0.6 2.2 0.6
1. Juomat ja tupakka 1.9 0.4 3.5 0.8 4.4 1.1 10.3 2.4 2.9 0.8
11. Juomat 1.8 0.4 3.2 0.7 4.2 1.0 3.0 0.7 2.8 0.7
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.2 0.0 0.3 0.1 0.3 0.1 7.3 1.7 0.1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 19.8 4.2 20.3 4.4 14.9 3.7 14.3 3.3 14.7 4.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2.6 0.5 2.5 0.5 2.5 0.6 1.8 0.4 1.4 0.4
25. Paperimassa 9.0 1.9 7.5 1.6 7.0 1.7 8.3 1.9 8.7 2.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.8 0.2 0.6 0.1 0.6 0.1 0.8 0.2 0.5 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.8 0.4 1.5 0.3 0.5 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1
28. Malmit ja metalliromu 4.9 1.0 6.6 1.4 3.9 1.0 1.10 0.5 2.7 0.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.5 0.1 1.7 0.4 0.6 0.1 0.9 0.2 0.7 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 93.6 19.7 9.3 2.0 42.5 10.5 20.0 4.6 29.8 8.1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 10.6 2.2 9.1 2.0 5.8 1.4 11.9 2.8 7.3 2.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 37.8 8.0 0.3 0.1 0.5 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1
34. Kaasut 45.3 9.6 0 0.0 36.4 8.9 7.9 1.8 22.2 6.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 32.1 6.8 38.7 8.5 40.7 10.0 42.6 9.9 34.7 9.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2.9 0.6 0.8 0.2 0.7 0.1 0.6 0.1 1.5 0.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4.8 1.0 6.0 1.3 4.9 1.2 4.5 1.0 3.7 1.0
53. Väri- ja parkitusaineet 1.4 0.3 2.5 0.5 1.1 0.3 0.9 0.2 0.9 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.7 0.3 1.8 0.4 3.2 0.8 2.3 0.5 3.0 0.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 9.1 1.9 7.6 1.7 10.1 2.5 10.1 2.3 6.5 1.7
57. Muovit, valmistamattomat 2.4 0.5 3.8 0.8 3.5 0.9 4.1 0.9 3.3 0.9
58. Muovit, valmistetut 6.3 1.3 10.4 2.3 8.3 2.0 12.2 2.8 8.8 2.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3.9 0.8 5.9 1.3 9.1 2.2 8.4 1.9 7.3 2.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 33.4 7.0 31.10 7.0 32.7 8.0 47.2 11.0 30.6 8.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.3 0.1 0.4 0.1 0.2 0.0 1.2 0.3 0.2 0.0
62. Kumituotteet 1.7 0.3 2.5 0.5 2.5 0.6 3.10 0.9 2.3 0.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3.10 0.8 4.2 0.9 3.2 0.8 7.0 1.6 3.2 0.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.10 0.6 2.9 0.6 2.10 0.7 3.9 0.9 3.6 1.0
66. Kivennäisainetuotteet 6.2 1.3 6.5 1.4 6.6 1.6 8.2 1.9 4.7 1.3
67. Rauta ja teräs 2.0 0.4 2.1 0.4 2.1 0.5 2.10 0.7 2.4 0.6
68. Muut metallit 3.2 0.7 2.3 0.5 3.3 0.8 3.4 0.8 4.3 1.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 13.2 2.8 11.4 2.5 12.1 3.0 16.8 3.9 10.0 2.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 223.1 47.1 255.7 56.0 212.1 52.2 229.8 53.4 209.2 56.6
71. Voimakoneet ja moottorit 31.9 6.7 25.8 5.6 15.10 3.9 19.8 4.6 9.3 2.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 16.9 3.6 13.3 2.9 13.3 3.3 9.7 2.2 14.3 3.8
73. Metalliteollisuuskoneet 1.5 0.3 1.5 0.3 2.5 0.6 2.3 0.5 1.1 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 20.1 4.2 21.7 4.7 23.9 5.9 22.7 5.3 16.10 4.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 12.7 2.7 10.3 2.2 9.1 2.2 10.9 2.5 12.3 3.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 10.1 2.1 10.4 2.3 8.4 2.1 10.9 2.5 11.2 3.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 39.2 8.3 31.7 6.9 34.5 8.5 37.8 8.8 27.2 7.4
78. Moottoriajoneuvot 25.3 5.3 20.5 4.5 28.4 7.0 23.10 5.6 15.7 4.2
79. Muut kuljetusvälineet 65.8 13.9 121.1 26.5 76.4 18.8 92.1 21.4 101.5 27.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 49.3 10.4 50.1 11.0 41.0 10.1 40.8 9.5 28.3 7.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.8 0.2 0.3 0.0 0.6 0.1 0.6 0.1 1.2 0.3
82. Huonekalut 0.8 0.2 2.2 0.5 0.10 0.2 1.7 0.4 0.6 0.1
84. Vaatteet 0.8 0.2 0.5 0.1 1.1 0.3 0.6 0.1 0.5 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 19.4 4.1 21.3 4.6 13.6 3.3 13.2 3.1 8.2 2.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2.4 0.5 4.0 0.9 6.3 1.5 4.6 1.1 4.7 1.3
89. Muut valmiit tavarat 25.1 5.3 21.9 4.8 18.4 4.5 20.1 4.7 13.2 3.6
9. Muut tavarat 13.6 2.9 40.5 8.9 11.3 2.8 18.5 4.3 13.0 3.5
93. Erittelemätön 2.8 0.6 29.4 6.4 2.8 0.7 9.4 2.2 4.6 1.2
97. Kulta, ei monetaarinen 0.10 0.2 0.8 0.2 0.2 0.0 0.5 0.1 0.3 0.1
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind 9.2 1.9 8.9 1.9 7.7 1.9 7.7 1.8 6.3 1.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 473.8 100.0 456.5 100.0 406.0 100.0 430.5 100.0 369.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Puolasta (PL) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/12 - 2020/4

2019 / 122020 / 12020 / 22020 / 32020 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 43.1 6.2 37.10 5.6 33.1 4.9 35.9 4.4 40.10 6.3
01. Liha ja lihatuotteet 10.3 1.5 10.2 1.5 5.5 0.8 9.9 1.2 9.0 1.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.6 0.1 0.3 0.0 0.6 0.1 0.5 0.1 0.9 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 5.10 0.9 7.3 1.1 7.2 1.1 6.4 0.8 8.9 1.4
04. Vilja ja viljatuotteet 2.8 0.4 2.5 0.4 2.1 0.3 2.6 0.3 2.9 0.4
05. Hedelmät ja kasvikset 9.4 1.3 8.2 1.2 6.6 1.0 5.1 0.6 7.8 1.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 4.8 0.7 0.2 0.0 1.8 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 7.5 1.1 7.4 1.1 7.3 1.1 8.9 1.1 9.2 1.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.9 0.3 1.7 0.2 1.9 0.3 2.3 0.3 2.0 0.3
1. Juomat ja tupakka 7.5 1.1 5.1 0.7 6.5 1.0 9.7 1.2 9.1 1.4
11. Juomat 7.3 1.0 4.9 0.7 6.2 0.9 8.7 1.1 8.9 1.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 1.0 0.1 0.3 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.9 0.3 11.4 1.7 2.0 0.3 3.4 0.4 4.5 0.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0 0.0 0.7 0.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.1 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 1.3 0.1 0.6 0.1
24. Puutavara ja korkki 0.4 0.1 0.7 0.1 0.3 0.0 0.8 0.1 1.1 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.4 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0 0.5 0.1 0.6 0.1
28. Malmit ja metalliromu 0.5 0.1 8.6 1.3 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.6 0.1 1.8 0.3 1.3 0.2 0.9 0.1 1.7 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 10.9 1.6 6.5 1.0 6.3 0.9 15.0 1.8 1.4 0.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 10.9 1.6 6.5 0.9 6.3 0.9 15.0 1.8 1.3 0.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 0.5 0.1 0.1 0.0 0.9 0.1 0.1 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 0.5 0.1 0.1 0.0 0.8 0.1 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 26.0 3.8 28.1 4.1 23.3 3.5 40.1 4.9 35.9 5.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2.0 0.3 1.5 0.2 0.9 0.1 2.0 0.2 1.6 0.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.4 0.1 0.7 0.1 0.5 0.1 1.0 0.1 0.9 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 1.3 0.2 1.3 0.2 0.7 0.1 1.8 0.2 1.1 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.1 0.3 1.6 0.2 2.5 0.4 2.6 0.3 3.3 0.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 4.4 0.6 4.5 0.7 4.3 0.6 8.5 1.0 5.5 0.8
57. Muovit, valmistamattomat 0.5 0.1 0.6 0.1 0.10 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1
58. Muovit, valmistetut 2.9 0.4 1.8 0.3 2.2 0.3 2.7 0.3 2.6 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 12.7 1.8 16.4 2.4 11.7 1.7 21.2 2.6 20.8 3.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 76.1 11.0 69.1 10.2 55.8 8.3 79.6 9.8 82.9 12.8
62. Kumituotteet 11.6 1.7 10.4 1.5 13.3 2.0 15.2 1.9 11.1 1.7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 3.7 0.5 5.1 0.7 4.10 0.7 4.7 0.6 5.2 0.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4.7 0.7 4.2 0.6 4.0 0.6 3.9 0.5 4.10 0.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.3 0.5 2.9 0.4 2.5 0.4 3.3 0.4 3.7 0.6
66. Kivennäisainetuotteet 9.4 1.4 11.0 1.6 8.6 1.3 15.1 1.9 14.8 2.3
67. Rauta ja teräs 1.0 0.1 2.1 0.3 1.9 0.3 2.8 0.3 1.8 0.3
68. Muut metallit 26.0 3.8 14.5 2.1 3.7 0.5 15.1 1.8 24.4 3.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 16.5 2.4 19.2 2.8 17.1 2.5 19.8 2.4 17.3 2.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 338.4 48.9 354.4 52.2 367.2 54.6 442.4 54.3 311.8 48.1
71. Voimakoneet ja moottorit 112.4 16.2 95.3 14.0 111.9 16.6 128.3 15.8 62.1 9.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 14.7 2.1 19.1 2.8 10.9 1.6 17.3 2.1 11.5 1.8
73. Metalliteollisuuskoneet 4.3 0.6 5.5 0.8 4.5 0.7 3.6 0.4 3.0 0.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 73.9 10.7 101.2 14.9 84.5 12.6 136.2 16.7 113.8 17.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 6.2 0.9 5.2 0.8 4.9 0.7 8.5 1.0 6.2 1.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 14.3 2.1 23.6 3.5 33.9 5.0 18.6 2.3 17.9 2.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 58.0 8.4 52.2 7.7 64.4 9.6 70.7 8.7 61.2 9.4
78. Moottoriajoneuvot 25.5 3.7 29.6 4.4 29.1 4.3 35.9 4.4 24.8 3.8
79. Muut kuljetusvälineet 29.5 4.3 23.2 3.4 23.5 3.5 23.7 2.9 11.8 1.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 147.4 21.3 128.7 18.9 142.3 21.2 150.6 18.5 130.3 20.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 4.1 0.6 4.9 0.7 2.7 0.4 5.4 0.7 7.3 1.1
82. Huonekalut 32.2 4.7 37.8 5.6 35.8 5.3 40.1 4.9 32.8 5.1
84. Vaatteet 3.8 0.5 2.8 0.4 4.10 0.7 3.0 0.4 0.8 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 52.8 7.6 29.4 4.3 37.1 5.5 37.9 4.7 32.3 5.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.7 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1
89. Muut valmiit tavarat 53.5 7.7 53.1 7.8 61.1 9.1 63.5 7.8 56.6 8.7
9. Muut tavarat 41.2 5.9 37.7 5.5 36.3 5.4 37.1 4.6 31.0 4.8
93. Erittelemätön 29.3 4.2 25.7 3.8 23.9 3.5 23.8 2.9 19.8 3.0
98. (USA Sitc) Estimate of import items valued under $251 and of other low valued items nonexempt from formal entry 11.9 1.7 12.0 1.8 12.4 1.8 13.4 1.6 11.2 1.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 692.2 100.0 679.1 100.0 672.4 100.0 814.2 100.0 647.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-huhtikuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu