Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Liettuan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-huhtikuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Liettuaan (4510) 2020 tammi-huhtikuu

2020 1-4
milj. $
2019 1-4
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet32.2 15.7 105.5
00. Elävät eläimet0.1 0..
01. Liha ja lihatuotteet0.3 0.1 136.0
03. Kala- ja kalavalmisteet12.2 3.6 242.2
04. Vilja ja viljatuotteet0.4 0.3 24.6
05. Hedelmät ja kasvikset15.8 10.6 49.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.2 0.1 116.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.3 0.1 242.8
08. Rehuaineet0.1 0.2 -50.1
09. Erinäiset elintarvikkeet3.2 0.10 254.3
1. Juomat ja tupakka3.5 2.7 31.7
11. Juomat1.6 1.6 0.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet1.10 1.1 78.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat3.9 3.5 12.9
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.2 0.1 ..
24. Puutavara ja korkki0.8 1.1 -28.7
25. Paperimassa0.3 0.3 -6.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet1.2 0.9 29.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.2 0.2 -1.0
28. Malmit ja metalliromu0.4 0.4 12.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1.1 0.8 39.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta0.4 40.2 -99.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet0.4 40.1 -99.1
34. Kaasut0.1 0.1 -38.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.1 0..
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0..
5. Kemian teollisuuden tuotteet34.9 29.9 16.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet1.2 1.9 -37.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.2 0.4 -57.5
53. Väri- ja parkitusaineet1.3 0.7 77.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet2.10 2.4 28.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet9.1 9.4 -3.1
56. Lannoitteet, valmistetut0.1 0.2 -57.4
57. Muovit, valmistamattomat1.6 2.7 -43.9
58. Muovit, valmistetut1.3 0.5 207.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet17.6 12.2 44.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan5.7 6.4 -11.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0..
62. Kumituotteet0.8 0.3 183.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.4 0.8 -53.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.5 1.2 -64.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet0.7 0.8 -16.2
66. Kivennäisainetuotteet0.7 0.7 -12.1
67. Rauta ja teräs0.3 0.3 -8.0
68. Muut metallit0.2 0.2 -7.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista2.6 2.4 6.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet180.10 166.6 8.6
71. Voimakoneet ja moottorit1.4 0.9 62.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet10.3 23.5 -56.3
73. Metalliteollisuuskoneet0.5 1.1 -57.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet7.9 7.9 -1.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet8.7 2.6 241.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet10.5 14.8 -28.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet6.3 8.9 -29.2
78. Moottoriajoneuvot122.3 97.6 25.3
79. Muut kuljetusvälineet13.5 9.7 39.0
8. Erinäiset valmiit tavarat23.7 33.6 -29.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.2 0.3 -39.5
82. Huonekalut0.4 0.7 -43.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.2 0.7 -79.9
84. Vaatteet0.6 0.7 -23.0
85. Jalkineet0.7 0.1 ..
87. Kojeet,mittarit yms.10.2 7.2 41.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.6 0.6 2.5
89. Muut valmiit tavarat11.2 23.6 -52.8
9. Muut tavarat2.3 3.6 -36.7
93. Erittelemätön0.3 1.4 -85.0
97. Kulta, ei monetaarinen00.1 ..
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind2.1 2.2 -4.9
Kaikki ryhmät yhteensä287.2 301.8 -4.8

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Liettuasta (4510) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-huhtikuu

2020 1-4
milj. $
2019 1-4
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet8.9 7.2 24.2
00. Elävät eläimet00.1 ..
01. Liha ja lihatuotteet0.2 0.3 -9.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat5.8 4.1 42.9
03. Kala- ja kalavalmisteet0.6 0.7 -14.3
04. Vilja ja viljatuotteet1.4 1.3 12.2
05. Hedelmät ja kasvikset0.5 0.4 39.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.1 0.1 25.7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.3 0.3 -20.8
08. Rehuaineet00.1 ..
09. Erinäiset elintarvikkeet0.3 0.3 -4.1
1. Juomat ja tupakka0.4 1.2 -73.3
11. Juomat0.4 0.3 35.5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet00.10 ..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat3.2 1.3 158.4
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at00.1 ..
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.2 0.2 13.3
24. Puutavara ja korkki2.8 0.9 215.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.1 0.2 -98.6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.2 0.1 294.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.1 0.1 -2.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta82.1 142.1 -42.2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.1 0.1 -24.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet82.1 142.1 -42.3
34. Kaasut0.1 0..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.2 0..
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.2 0..
5. Kemian teollisuuden tuotteet97.1 61.10 56.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet18.7 9.1 106.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.2 0.2 15.9
53. Väri- ja parkitusaineet0.1 0.1 -95.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet5.8 1.10 194.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet0.5 0.5 0.1
56. Lannoitteet, valmistetut7.2 5.6 27.6
57. Muovit, valmistamattomat0.1 0.1 3.4
58. Muovit, valmistetut2.2 1.2 90.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet62.8 43.6 44.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan14.6 14.8 -1.1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0..
62. Kumituotteet0.1 0.1 57.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut4.3 3.10 7.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä1.9 1.9 3.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet3.4 2.3 47.1
66. Kivennäisainetuotteet0.9 0.8 16.1
67. Rauta ja teräs0.1 0.1 557.0
68. Muut metallit0.2 0.1 12.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista4.1 5.9 -30.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet35.4 19.6 81.2
71. Voimakoneet ja moottorit13.5 0.9 ..
72. Eri toimialojen erikoiskoneet2.2 1.9 15.6
73. Metalliteollisuuskoneet0.1 0.2 -98.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet4.10 3.5 42.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.5 0.6 -15.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet4.3 3.7 15.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet8.6 8.2 3.9
78. Moottoriajoneuvot1.5 0.6 167.5
79. Muut kuljetusvälineet0.2 0.3 -30.4
8. Erinäiset valmiit tavarat86.5 78.2 10.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.4 0.5 -34.7
82. Huonekalut48.2 45.10 4.8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 19.0
84. Vaatteet5.3 6.4 -17.2
85. Jalkineet0.1 0.1 65.2
87. Kojeet,mittarit yms.20.5 20.6 -0.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot3.9 0.8 434.3
89. Muut valmiit tavarat8.4 4.1 109.5
9. Muut tavarat11.5 7.4 56.7
93. Erittelemätön8.5 4.6 84.6
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)00.1 ..
98. (USA Sitc) Estimate of import items valued under $251 and of other low valued items nonexempt from formal entry3.1 2.8 10.2
Kaikki ryhmät yhteensä339.4 333.2 1.9

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu