Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Liettuan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2018/12 - 2019/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2018 12
%
2019 1
%
2019 2
%
2019 3
%
2019 4
%
Viennistä0.00.10.10.00.1
Tuonnista0.00.00.10.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.10.10.00.0

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Liettuaan (LT) jaksolla 2018/12 - 2019/4

2018 / 122019 / 12019 / 22019 / 32019 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 5.2 8.9 1.9 2.1 2.10 3.8 4.5 6.6 6.5 9.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.7 2.8 0.2 0.1 0.2 0.2 1.1 1.6 2.2 3.2
05. Hedelmät ja kasvikset 3.0 5.2 1.5 1.6 2.4 3.1 2.8 4.1 3.10 5.8
1. Juomat ja tupakka 0.1 0.1 1.3 1.4 0.5 0.6 0.3 0.4 0.7 1.0
11. Juomat 0.1 0.1 0.3 0.2 0.5 0.6 0.3 0.4 0.7 1.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0 0.0 1.1 1.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.1 1.7 0.6 0.6 1.4 1.8 0.8 1.1 0.8 1.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.1 0.1 39.7 44.4 0.3 0.3 0.2 0.3 0.1 0.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.1 0.1 39.7 44.4 0.2 0.3 0.2 0.3 0.1 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 5.7 9.8 7.3 8.2 6.7 8.7 7.9 11.6 8.1 11.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.1 0.1 0.5 0.5 0.9 1.1 0.2 0.3 0.5 0.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.3 0.4 0.6 0.6 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.6 4.4 1.7 1.8 2.6 3.3 2.8 4.1 2.4 3.5
57. Muovit, valmistamattomat 0.3 0.4 0.5 0.5 0.8 1.0 0.9 1.2 0.7 0.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2.5 4.2 4.0 4.4 1.7 2.1 3.1 4.5 3.5 5.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.5 2.5 1.2 1.3 1.8 2.2 1.7 2.4 1.9 2.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.4 0.7 0.4 0.4 0.6 0.7 0.7 1.0 0.8 1.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 39.6 68.5 31.8 35.6 44.9 58.5 47.6 70.7 42.5 62.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3.6 6.1 3.2 3.6 8.2 10.6 6.9 10.2 5.4 7.8
73. Metalliteollisuuskoneet 0.1 0.1 0.8 0.9 0.1 0.0 0.2 0.2 0.1 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.2 3.7 2.2 2.4 2.2 2.8 2.2 3.2 1.4 2.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.6 0.9 0.9 0.9 0.6 0.7 0.9 1.2 0.4 0.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 3.1 5.3 0.8 0.8 5.5 7.1 6.4 9.5 2.3 3.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.10 3.3 3.3 3.7 2.0 2.6 1.7 2.4 1.10 2.8
78. Moottoriajoneuvot 26.4 45.7 19.1 21.3 24.0 31.3 27.7 41.2 26.9 39.3
79. Muut kuljetusvälineet 1.9 3.2 1.7 1.9 2.5 3.1 1.8 2.7 3.9 5.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 4.5 7.7 4.2 4.7 17.10 23.3 3.9 5.8 7.6 11.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0.7 1.0
87. Kojeet,mittarit yms. 1.9 3.2 2.2 2.4 1.7 2.1 1.8 2.7 1.7 2.4
89. Muut valmiit tavarat 2.1 3.6 1.7 1.9 16.1 20.9 1.4 2.0 4.6 6.6
9. Muut tavarat 0.5 0.7 1.7 1.8 0.7 0.8 0.8 1.1 0.6 0.8
93. Erittelemätön 0.1 0.0 1.0 1.1 0.1 0.1 0.3 0.4 0.1 0.1
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 0.4 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.5 0.7 0.5 0.7
0-9. Kaikki ryhmät 57.8 100.0 89.4 100.0 76.8 100.0 67.3 100.0 68.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Liettuasta (LT) Yhdysvaltoihin jaksolla 2018/12 - 2019/4

2018 / 122019 / 12019 / 22019 / 32019 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.6 2.8 1.8 1.9 1.4 1.4 1.10 2.4 2.2 3.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.0 1.7 1.1 1.2 0.8 0.7 1.4 1.7 0.10 1.6
1. Juomat ja tupakka 0.6 1.0 0.1 0.0 0.7 0.7 0.1 0.1 0.4 0.7
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.5 0.9 0 0.0 0.7 0.7 0 0.0 0.3 0.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.6 0.9 0.2 0.2 0.4 0.4 0.5 0.6 0.3 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 14.9 25.6 47.10 51.2 55.8 58.1 31.0 38.3 3.1 5.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 14.9 25.6 47.10 51.2 55.8 58.0 31.0 38.3 3.1 5.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 14.3 24.7 15.4 16.4 11.2 11.7 15.5 19.2 19.9 33.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3.1 5.2 2.1 2.2 1.6 1.6 2.2 2.7 3.2 5.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.4 0.6 0.3 0.3 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 1.0
56. Lannoitteet, valmistetut 0 0.0 2.2 2.3 0.1 0.0 0.1 0.1 3.4 5.6
58. Muovit, valmistetut 0.6 0.9 0.7 0.7 0.2 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 10.3 17.6 10.1 10.7 8.8 9.1 12.3 15.2 12.5 21.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3.5 5.9 3.3 3.4 2.7 2.8 3.9 4.8 5.0 8.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.7 1.1 0.9 1.0 0.7 0.6 1.1 1.3 1.4 2.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.5 0.7 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 1.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.9 1.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.8 0.8 1.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.1 1.9 1.2 1.2 1.1 1.1 1.6 1.9 2.1 3.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 4.1 7.1 5.1 5.4 4.4 4.6 5.2 6.4 4.10 8.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.6 0.9 0.5 0.5 0.2 0.2 0.8 0.9 0.5 0.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.7 1.1 1.2 1.2 0.8 0.7 0.7 0.8 0.10 1.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.6 1.0 1.2 1.2 0.8 0.8 0.10 1.1 0.9 1.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.10 3.3 1.8 1.9 2.2 2.3 2.3 2.7 2.1 3.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 17.2 29.5 18.6 19.8 18.1 18.8 21.2 26.2 20.6 35.0
82. Huonekalut 9.3 15.9 10.9 11.5 10.10 11.4 12.2 15.0 12.1 20.6
84. Vaatteet 1.4 2.4 1.5 1.5 1.6 1.7 2.0 2.5 1.4 2.3
87. Kojeet,mittarit yms. 5.3 9.0 4.9 5.2 4.6 4.7 5.7 6.9 5.8 9.7
89. Muut valmiit tavarat 0.10 1.6 1.1 1.2 0.8 0.8 1.0 1.2 1.2 2.0
9. Muut tavarat 1.5 2.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 2.1 2.6 4.4
93. Erittelemätön 0.9 1.4 0.10 1.0 1.0 1.0 0.10 1.1 1.8 3.0
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 0.7 1.1 0.7 0.7 0.6 0.6 0.8 0.9 0.8 1.3
0-9. Kaikki ryhmät 58.0 100.0 93.7 100.0 96.1 100.0 80.9 100.0 58.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-huhtikuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu