Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Liettuan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2018/8 - 2018/12

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2018 8
%
2018 9
%
2018 10
%
2018 11
%
2018 12
%
Viennistä0.00.00.10.00.0
Tuonnista0.10.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Liettuaan (LT) jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 14.9 23.4 12.9 22.0 8.3 11.0 9.1 15.1 5.2 8.9
01. Liha ja lihatuotteet 1.3 2.0 1.2 2.0 1.0 1.3 0.5 0.7 0 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 11.7 18.4 9.4 16.2 3.8 5.0 4.8 8.0 1.7 2.8
05. Hedelmät ja kasvikset 1.6 2.5 1.5 2.5 2.9 3.7 3.4 5.6 3.0 5.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.2 0.3 0.6 0.9 0.2 0.2 0.4 0.6 0.2 0.3
1. Juomat ja tupakka 0.6 0.8 0.5 0.8 1.3 1.7 0.4 0.6 0.1 0.1
11. Juomat 0.6 0.8 0.5 0.8 1.3 1.7 0.4 0.6 0.1 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.10 1.4 0.6 1.0 0.10 1.2 0.8 1.2 1.1 1.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 5.5 8.6 6.10 11.9 7.7 10.2 7.5 12.4 5.7 9.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.3 0.4 0.6 0.9 0.8 1.0 0.5 0.7 0.3 0.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.4 3.7 2.4 4.0 2.3 2.9 2.9 4.7 2.6 4.4
57. Muovit, valmistamattomat 0.1 0.0 0.2 0.3 0.6 0.7 0.7 1.1 0.2 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2.2 3.3 3.0 5.1 3.3 4.3 2.8 4.6 2.5 4.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.6 2.4 1.7 2.8 1.5 1.9 2.1 3.4 1.5 2.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.5 0.7 0.5 0.8 0.5 0.6 0.6 0.9 0.4 0.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 34.4 54.1 31.7 54.5 49.5 65.8 35.4 58.9 39.6 68.6
71. Voimakoneet ja moottorit 0.7 1.0 0.5 0.8 1.7 2.2 0.1 0.2 0.2 0.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3.2 4.9 1.6 2.6 3.3 4.3 1.0 1.6 3.6 6.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.5 2.4 1.4 2.3 1.4 1.8 1.3 2.1 2.2 3.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.4 0.5 0.5 0.8 0.9 1.1 1.4 2.3 0.6 0.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.7 4.1 1.1 1.8 13.5 17.9 1.8 2.9 3.1 5.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3.2 4.9 3.1 5.2 2.7 3.5 2.4 3.9 1.10 3.3
78. Moottoriajoneuvot 18.0 28.4 21.6 37.1 23.7 31.5 26.5 44.1 26.4 45.7
79. Muut kuljetusvälineet 4.10 7.8 2.1 3.5 2.5 3.3 1.1 1.7 1.9 3.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 4.10 7.8 3.5 5.9 5.7 7.5 4.7 7.7 4.5 7.7
87. Kojeet,mittarit yms. 1.5 2.3 2.6 4.3 2.4 3.1 2.10 4.8 1.9 3.2
89. Muut valmiit tavarat 3.2 4.9 0.6 0.9 2.10 3.9 0.10 1.6 2.1 3.6
9. Muut tavarat 0.7 1.0 0.5 0.7 0.6 0.7 0.5 0.7 0.5 0.7
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 0.5 0.7 0.4 0.7 0.6 0.7 0.5 0.7 0.4 0.7
0-9. Kaikki ryhmät 63.5 100.0 58.2 100.0 75.2 100.0 60.0 100.0 57.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Liettuasta (LT) Yhdysvaltoihin jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.2 1.9 1.2 1.2 1.9 2.2 2.5 2.5 1.7 2.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.6 1.3 0.4 0.3 0.8 0.9 1.2 1.2 1.0 1.7
1. Juomat ja tupakka 0.6 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.7 0.7 0.6 1.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.5 0.4 0.1 0.0 0 0.0 0.6 0.5 0.5 0.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.5 0.4 0.8 0.8 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.9
24. Puutavara ja korkki 0.4 0.3 0.7 0.7 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 64.5 56.6 49.3 51.2 34.3 41.0 41.0 43.3 14.9 25.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 64.4 56.5 49.2 51.1 34.2 40.9 41.0 43.3 14.9 25.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 17.9 15.7 17.9 18.6 19.9 23.7 20.9 22.0 14.3 24.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.8 1.5 2.2 2.2 2.7 3.2 2.2 2.2 3.1 5.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.8 0.7 0.6 0.6 0.8 0.8 0.9 0.9 0.4 0.6
56. Lannoitteet, valmistetut 0.1 0.0 0.2 0.2 0.5 0.5 4.8 5.0 0 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 0.1 0.0 0.3 0.3 1.4 1.6 0.1 0.0 0.1 0.1
58. Muovit, valmistetut 1.2 1.0 0.9 0.9 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 13.10 12.2 13.6 14.1 14.0 16.7 12.4 13.0 10.3 17.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.1 3.6 3.6 3.7 3.6 4.3 4.1 4.3 3.5 5.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.1 1.0 1.1 1.1 0.10 1.1 1.2 1.2 0.7 1.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.5 0.4 0.5 0.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.7 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 1.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.6 1.4 1.4 1.4 1.3 1.5 1.5 1.5 1.1 1.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 4.1 3.5 4.3 4.4 5.5 6.5 4.7 4.9 4.1 7.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.5 0.4 0.4 0.4 0.9 1.0 0.6 0.6 0.6 0.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.6 0.5 0.5 0.5 0.9 1.0 0.5 0.5 0.7 1.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.6 0.5 0.7 0.7 1.1 1.3 0.10 1.0 0.6 1.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.2 1.9 2.2 2.3 2.1 2.5 2.4 2.5 1.10 3.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 19.1 16.7 18.1 18.8 16.8 20.0 18.8 19.8 17.2 29.5
82. Huonekalut 8.7 7.6 8.8 9.1 9.1 10.8 10.8 11.3 9.3 15.9
84. Vaatteet 2.5 2.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.5 1.6 1.4 2.3
87. Kojeet,mittarit yms. 6.3 5.5 6.3 6.5 4.7 5.5 5.1 5.3 5.3 9.0
89. Muut valmiit tavarat 1.4 1.2 1.7 1.7 1.3 1.5 1.3 1.3 0.10 1.6
9. Muut tavarat 1.4 1.2 1.1 1.1 1.4 1.7 1.9 2.0 1.5 2.5
93. Erittelemätön 0.7 0.5 0.5 0.5 0.7 0.7 1.2 1.2 0.9 1.4
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 0.7 0.6 0.7 0.6 0.8 0.9 0.8 0.8 0.7 1.1
0-9. Kaikki ryhmät 113.9 100.0 96.2 100.0 83.7 100.0 94.7 100.0 58.0 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu