Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Liettuan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.10.00.10.10.1
Tuonnista0.00.10.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Liettuan kanssa, vienti Liettuaan ja tuonti Liettuasta vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Liettua oli Yhdysvaltain 67. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 3 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 230 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 2.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Liettuan kanssa oli Yhdysvalloille 45 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Liettuasta supistui 5.7 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 138 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Liettuasta olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), joka edusti 22.1 prosentin osuutta tuonnista, Sitc598 (erinäiset kemialliset tuotteet) 20.7 % sekä Sitc821 (huonekalut ja niiden osat; vuodevarusteet) 9.7 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Liettuaan oli 17.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 92 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc343 (luonnonkaasu), mikä edusti 27.1 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 23.1 % sekä Sitc034 (kala,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty) 5.0 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 2.0 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 4.1 prosenttia. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1.1 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 869 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 5.8 prosentilla ja viennin arvo 1.95038905180573. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc598 (erinäiset kemialliset tuotteet), arvon ollessa 212 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 268 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 217 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 173 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Liettuaan (LT) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4.7 4.6 6.4 10.8 9.2 10.6 9.6 10.1 9.3 10.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 3.1 3.0 4.5 7.6 7.1 8.2 6.5 6.9 5.0 5.4
05. Hedelmät ja kasvikset 1.4 1.4 1.6 2.6 1.6 1.8 2.3 2.4 3.9 4.2
1. Juomat ja tupakka 1.7 1.6 0.6 0.9 0.8 0.9 0.6 0.6 0.3 0.3
11. Juomat 0.3 0.3 0.6 0.9 0.8 0.9 0.6 0.5 0.3 0.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1.4 1.4 0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.3 1.2 1.2 2.0 1.8 2.1 1.2 1.3 1.2 1.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.3 0.3 0.3 0.5 0.8 0.9 0.2 0.1 0.3 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 25.0 24.3 0.5 0.7 22.2 25.7 22.6 23.8 25.1 27.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 25.0 24.3 0.5 0.7 0.5 0.5 0.1 0.0 0.1 0.1
34. Kaasut 0 0.0 0 0.0 21.8 25.2 22.5 23.7 25.0 27.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 5.3 5.1 7.3 12.4 4.6 5.3 6.3 6.6 8.3 8.9
53. Väri- ja parkitusaineet 0.2 0.2 0.2 0.3 0.8 0.8 0.5 0.5 0.1 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.2 0.2 0.7 1.2 0.7 0.8 0.8 0.8 1.3 1.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.3 2.2 4.5 7.7 0.8 0.8 1.2 1.2 2.5 2.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2.1 2.0 1.1 1.8 1.8 2.0 2.10 3.1 4.1 4.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.0 0.9 1.4 2.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.3 1.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.5 0.4 0.4 0.6 0.4 0.4 0.6 0.6 0.7 0.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 40.8 39.7 37.8 64.6 41.8 48.4 47.6 50.2 42.1 45.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 5.8 5.6 3.6 6.2 1.10 2.2 3.2 3.3 5.6 6.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.7 1.6 1.8 3.0 1.7 1.9 3.2 3.3 1.6 1.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.4 2.3 1.9 3.2 2.8 3.2 1.9 2.0 2.5 2.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.2 1.1 2.8 4.7 1.6 1.8 2.4 2.5 2.0 2.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.7 1.6 1.6 2.7 1.4 1.5 1.3 1.4 2.7 2.9
78. Moottoriajoneuvot 26.4 25.6 24.6 42.0 30.10 35.8 34.1 36.0 26.8 29.1
79. Muut kuljetusvälineet 1.4 1.3 1.6 2.7 1.1 1.2 1.3 1.3 0.8 0.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 22.7 22.1 3.3 5.6 4.2 4.8 4.9 5.1 4.2 4.5
87. Kojeet,mittarit yms. 4.0 3.9 1.4 2.3 2.4 2.8 2.8 2.9 2.3 2.5
89. Muut valmiit tavarat 18.4 17.9 1.1 1.9 1.3 1.4 1.2 1.2 1.5 1.5
9. Muut tavarat 0.6 0.6 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0.6 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 102.8 100.0 58.4 100.0 86.4 100.0 94.7 100.0 92.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Liettuasta (LT) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.9 3.4 1.8 1.3 4.6 4.1 2.8 2.0 3.2 2.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.6 1.9 0.8 0.5 3.3 2.8 1.6 1.2 1.8 1.3
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.2 0.2 0.4 0.3 0.7 0.6 0.2 0.1 0.2 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.9 1.0 0.8 0.5 0.10 0.8 1.3 0.9 1.3 0.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.1 0.1 0.2 0.1 0 0.0 0.6 0.4 0.4 0.2
24. Puutavara ja korkki 0.8 0.9 0.6 0.4 0.9 0.8 0.7 0.5 0.9 0.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 4.3 5.2 25.1 18.0 20.5 18.1 26.1 19.2 30.5 22.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 4.3 5.2 25.1 18.0 20.5 18.1 26.1 19.2 30.5 22.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 36.1 43.9 69.8 50.0 49.2 43.5 67.2 49.5 61.2 44.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 13.1 15.9 30.4 21.8 5.3 4.6 22.5 16.6 16.5 12.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.8 1.0 9.3 6.7 1.9 1.6 2.1 1.5 1.5 1.1
56. Lannoitteet, valmistetut 3.9 4.7 0.1 0.0 4.0 3.5 7.5 5.5 10.1 7.3
57. Muovit, valmistamattomat 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.10 0.7 0.8 0.5
58. Muovit, valmistetut 0.10 1.1 0.4 0.3 0.8 0.7 0.9 0.7 0.9 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 17.0 20.7 29.3 21.0 36.9 32.6 33.0 24.3 31.1 22.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.6 5.5 3.4 2.4 4.2 3.7 4.0 2.9 5.0 3.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.4 1.7 0.9 0.6 1.1 0.9 0.9 0.6 0.9 0.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.7 0.8 0.5 0.3 0.8 0.6 0.5 0.4 0.10 0.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.9 1.1 0.7 0.4 0.8 0.6 0.10 0.7 1.2 0.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.3 1.5 1.2 0.9 1.6 1.4 1.3 0.9 1.8 1.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 9.5 11.6 8.4 6.0 6.10 6.1 10.1 7.4 7.10 5.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.6 0.6 0.4 0.2 0.7 0.6 0.5 0.3 0.1 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 3.5 4.2 3.5 2.5 1.6 1.3 2.1 1.5 2.0 1.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.6 1.9 1.7 1.2 1.7 1.5 2.7 2.0 2.8 2.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.10 3.5 1.7 1.2 2.7 2.4 3.3 2.4 2.6 1.9
78. Moottoriajoneuvot 0.3 0.3 0.8 0.5 0.3 0.2 0.10 0.7 0.3 0.2
79. Muut kuljetusvälineet 0.7 0.8 0 0.0 0 0.0 0.3 0.2 0.1 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 18.2 22.1 28.8 20.6 24.8 21.9 21.9 16.1 24.7 17.9
82. Huonekalut 9.5 11.5 18.5 13.2 13.5 11.9 11.8 8.7 13.3 9.7
84. Vaatteet 1.2 1.4 1.4 1.0 1.5 1.3 1.6 1.1 0.9 0.6
87. Kojeet,mittarit yms. 5.7 6.9 6.7 4.8 6.6 5.8 5.8 4.3 6.5 4.7
89. Muut valmiit tavarat 1.7 2.0 1.10 1.4 2.8 2.5 2.4 1.8 3.6 2.6
9. Muut tavarat 5.8 7.0 1.6 1.1 2.0 1.7 2.3 1.7 3.9 2.8
93. Erittelemätön 4.10 6.0 0.8 0.5 1.1 0.9 1.4 1.0 3.0 2.2
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0.9 1.1 0.9 0.6 0.10 0.8 0.10 0.7 0.9 0.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 82.2 100.0 139.6 100.0 113.2 100.0 135.7 100.0 137.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu