Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Latvian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Latvian kanssa, vienti Latviaan ja tuonti Latviasta vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Elokuussa Latvia oli USAn 98. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 14 sijaa. Kuukauden 66 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 67.3 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Elokuussa kauppatase Latvian kanssa oli Yhdysvalloille 2.8 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Latviasta supistui voimakkasti eli 72.5 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 34 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Latviasta olivat Sitc112 (alkoholipitoiset juomat), joka edusti 22.8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 9.1 % sekä Sitc634 (viilu, ristiinliimattu vaneri, lastulevy ja muu valmistettu puu, muu kuin aiemmin mainittu) 7.1 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Latviaan supistui rajusti (59.1 prosentilla) edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 31 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 42.4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc112 (alkoholipitoiset juomat) 14.8 % sekä Sitc651 (tekstiililangat) 3.7 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Tammi-elokuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-40.5 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 543 miljoonaan dollariin. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 344 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 200 miljoonaa dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 34.3 % ja viennin arvon osalla 48.8 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat), arvon ollessa 102 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 38 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-elokuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 144 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 133 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Latviaan (LV) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.6 7.0 0.9 3.8 1.5 7.4 1.7 6.0 1.1 3.5
01. Liha ja lihatuotteet 0.2 0.6 0.3 1.0 0.6 2.6 0.10 3.2 0 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 0.8 3.3 0.2 0.9 0.5 2.1 0.2 0.6 0.4 1.2
1. Juomat ja tupakka 5.5 24.7 5.4 23.0 2.8 13.7 2.6 8.9 4.7 14.8
11. Juomat 5.5 24.7 5.4 23.0 2.7 13.3 2.6 8.9 4.7 14.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2.4 10.5 2.7 11.5 1.5 7.4 1.3 4.5 1.3 4.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.2 0.7 0.8 3.4 0.2 0.5 0.1 0.2 0.3 0.8
57. Muovit, valmistamattomat 0.5 1.9 0.8 3.2 0.3 1.2 0.2 0.7 0.4 1.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.8 3.2 0.8 3.2 0.8 3.7 0.6 2.0 0.4 1.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.4 6.2 1.2 5.2 1.1 5.5 1.8 6.1 2.6 8.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.7 2.1 0.1 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.4 1.6 0.2 0.7 0.2 0.6 0.6 2.0 1.4 4.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.3 1.0 0.9 3.5 0.8 3.6 0.3 0.8 0.6 1.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 7.8 35.3 8.1 34.7 9.6 48.3 14.10 52.7 17.7 56.0
71. Voimakoneet ja moottorit 0.9 4.0 0.9 3.7 0.3 1.4 0.3 1.1 0.2 0.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.10 4.3 0.5 2.0 0.9 4.2 0.6 2.1 0.4 1.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.5 6.5 0.7 2.9 0.7 3.5 0.8 2.7 0.10 3.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.7 2.9 0.4 1.4 0.5 2.2 0.3 0.8 0.5 1.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.4 6.0 1.1 4.3 1.3 6.5 3.6 12.6 0.9 2.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.9 3.8 0.10 4.0 3.8 18.8 3.5 12.2 1.0 3.0
78. Moottoriajoneuvot 0.5 2.0 0.7 2.7 1.1 5.2 4.7 16.6 0.5 1.3
79. Muut kuljetusvälineet 1.3 5.8 3.2 13.5 1.3 6.3 1.2 4.0 13.4 42.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 2.0 9.1 4.0 17.3 2.7 13.3 4.2 14.8 3.9 12.1
87. Kojeet,mittarit yms. 0.8 3.5 3.0 12.9 1.5 7.3 1.10 6.8 1.7 5.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.3 1.2 0.6 2.5 0.5 2.1 0.7 2.3 0.5 1.4
89. Muut valmiit tavarat 0.8 3.6 0.4 1.4 0.6 3.0 1.2 4.0 1.5 4.5
9. Muut tavarat 1.0 4.4 0.8 3.4 0.8 3.7 1.9 6.4 0.3 0.8
93. Erittelemätön 0.9 3.7 0.7 2.7 0.7 3.2 1.7 5.8 0.2 0.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 22.0 100.0 23.1 100.0 19.9 100.0 28.4 100.0 31.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Latviasta (LV) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.9 2.7 0.8 2.2 1.1 3.8 1.0 1.4 1.5 4.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.8 2.3 0.6 1.6 0.8 2.8 0.9 1.3 1.2 3.3
1. Juomat ja tupakka 10.6 32.0 7.1 19.0 7.4 27.6 10.3 14.9 7.9 22.9
11. Juomat 10.6 32.0 7.1 19.0 7.4 27.6 10.3 14.9 7.9 22.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.2 6.5 1.2 3.2 1.4 5.1 2.3 3.3 2.9 8.4
24. Puutavara ja korkki 2.1 6.4 1.2 3.2 1.4 5.1 2.3 3.3 2.9 8.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.9 2.5 0.8 2.0 2.9 10.6 0.8 1.1 2.9 8.3
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0.9 2.5 0.8 2.0 0.7 2.3 0.8 1.1 1.2 3.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0 0.0 0 0.0 2.3 8.3 0 0.0 1.8 5.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.1 0.2 0.6 1.5 0.4 1.2 0.5 0.6 0.4 1.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 6.3 19.0 5.7 15.4 3.9 14.4 5.5 8.0 5.5 15.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 3.7 11.1 2.5 6.7 1.6 5.9 3.3 4.7 2.8 7.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.2 3.6 2.2 5.8 0.10 3.5 1.4 2.0 1.4 3.8
66. Kivennäisainetuotteet 0.7 2.0 0.3 0.8 0.3 1.0 0.3 0.4 0.2 0.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.8 2.2 0.7 1.9 0.9 3.2 0.6 0.8 1.1 2.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 8.2 24.7 17.2 46.3 6.9 25.6 43.1 62.5 8.7 25.2
71. Voimakoneet ja moottorit 0.1 0.1 11.6 31.3 0.1 0.0 34.0 49.4 0.1 0.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.6 4.8 0.9 2.4 0.8 2.9 1.3 1.8 0.9 2.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.7 1.8 0.7 1.7 1.6 5.7 0.8 1.0 2.5 7.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 4.4 13.3 3.1 8.1 3.4 12.7 5.6 8.0 3.2 9.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.0 3.0 0.9 2.3 0.9 3.1 0.7 1.0 1.1 3.1
78. Moottoriajoneuvot 0.3 0.8 0.2 0.3 0.1 0.1 0.5 0.6 0.8 2.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 3.3 10.0 2.8 7.5 2.5 9.0 4.2 6.1 3.6 10.2
82. Huonekalut 1.0 2.9 1.1 2.9 0.6 2.0 1.1 1.5 0.6 1.6
84. Vaatteet 0.2 0.5 0.1 0.1 0.1 0.3 0.6 0.8 0.8 2.1
87. Kojeet,mittarit yms. 1.2 3.4 0.6 1.5 0.7 2.5 1.2 1.7 0.10 2.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.7 2.1 0.6 1.5 0.6 2.1 0.6 0.7 0.7 1.8
89. Muut valmiit tavarat 0.4 1.0 0.6 1.6 0.6 2.1 0.9 1.3 0.7 1.9
9. Muut tavarat 0.8 2.4 1.1 2.9 0.7 2.5 1.6 2.2 1.3 3.7
93. Erittelemätön 0.5 1.3 0.8 2.1 0.4 1.1 1.1 1.6 0.9 2.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 32.9 100.0 37.1 100.0 26.8 100.0 68.9 100.0 34.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu