Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Latvian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/11 - 2020/3

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019/11
%
2019/12
%
2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Latviaan (LV) jaksolla 2019/11 - 2020/3

2019 / 112019 / 122020 / 12020 / 22020 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.9 1.8 0.10 1.5 0.5 3.0 1.8 7.3 1.2 3.2
01. Liha ja lihatuotteet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8 3.2 0.4 0.9
1. Juomat ja tupakka 6.1 12.7 5.8 9.2 1.7 10.7 6.1 25.6 6.1 16.8
11. Juomat 6.1 12.7 5.8 9.2 1.7 10.7 6.1 25.6 6.1 16.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.1 0.0 0.6 0.8 0.2 0.7 0.2 0.7 0.1 0.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.1 0.0 0.6 0.8 0.2 0.7 0.2 0.7 0.1 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2.5 5.2 3.0 4.8 1.10 12.3 1.8 7.5 2.8 7.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.9 1.8 0.2 0.3 0.2 1.2 0.5 2.0 0.4 1.1
57. Muovit, valmistamattomat 0.6 1.2 0.9 1.3 0.5 2.9 0.4 1.6 0.7 1.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.9 1.9 1.2 1.8 1.1 6.9 0.5 2.0 1.2 3.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.1 4.3 2.7 4.3 1.4 8.8 1.8 7.5 1.1 3.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.2 2.4 1.4 2.2 0.6 3.8 0.3 1.2 0.4 1.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.4 0.8 0.5 0.7 0.5 2.9 0.8 3.4 0.5 1.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 31.1 65.0 9.3 14.9 6.3 40.3 7.8 32.9 19.7 54.7
71. Voimakoneet ja moottorit 1.7 3.5 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2 0.6 0.3 0.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.3 0.5 0.8 1.2 0.5 2.7 0.5 1.7 0.7 1.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.4 2.9 1.3 2.0 1.5 9.3 1.0 4.1 1.9 5.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.0 2.0 1.10 3.1 0.9 5.2 0.8 3.1 0.9 2.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.4 2.8 2.10 4.7 1.2 7.7 1.8 7.6 0.6 1.6
78. Moottoriajoneuvot 1.1 2.3 0.8 1.3 0.6 3.8 1.6 6.4 0.6 1.5
79. Muut kuljetusvälineet 24.2 50.7 1.3 2.1 1.8 11.2 2.1 8.7 14.5 40.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 4.1 8.5 4.6 7.3 3.2 20.3 3.3 13.9 3.6 9.8
84. Vaatteet 0.2 0.3 0.6 0.8 0.1 0.5 0.3 1.1 0.1 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 2.3 4.7 2.3 3.6 1.7 10.5 1.6 6.4 1.6 4.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.4 0.8 0.8 1.3 0.3 1.9 0.5 2.1 0.7 1.8
89. Muut valmiit tavarat 0.9 1.7 0.7 1.0 0.7 3.9 0.7 2.9 1.1 3.0
9. Muut tavarat 0.9 1.9 35.3 56.7 0.5 2.7 0.9 3.8 1.3 3.4
93. Erittelemätön 0.7 1.3 34.9 56.0 0.4 2.1 0.8 3.2 1.1 3.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 47.7 100.0 62.2 100.0 15.6 100.0 23.5 100.0 35.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Latviasta (LV) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/11 - 2020/3

2019 / 112019 / 122020 / 12020 / 22020 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.8 0.8 0.8 2.8 0.5 0.9 0.7 2.8 0.8 1.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.3 0.3 0.6 1.9 0.4 0.8 0.5 2.0 0.5 0.6
1. Juomat ja tupakka 16.2 17.9 10.5 37.1 7.9 16.5 8.5 35.0 15.7 21.6
11. Juomat 16.2 17.9 10.5 37.1 7.9 16.5 8.5 35.0 15.7 21.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.4 1.5 2.2 7.6 2.0 4.2 1.5 5.9 1.10 2.6
24. Puutavara ja korkki 1.4 1.5 2.2 7.5 2.0 4.1 1.5 5.9 1.9 2.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.5 1.6 0.9 3.0 1.10 4.0 1.2 4.8 1.6 2.1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 1.5 1.6 0.9 3.0 1.8 3.6 1.2 4.8 0.9 1.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0 0.0 0 0.0 0.2 0.4 0 0.0 0.7 0.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.2 4.6 3.10 13.9 3.1 6.4 2.9 11.7 5.5 7.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.6 1.7 1.9 6.6 0.5 0.9 0.10 3.9 2.1 2.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.7 1.8 1.3 4.5 1.0 2.0 1.1 4.3 2.1 2.8
66. Kivennäisainetuotteet 0.6 0.6 0.4 1.3 0.7 1.4 0.5 1.8 0.7 0.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.5 0.5 0.4 1.2 0.6 1.1 0.4 1.6 0.5 0.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 61.8 68.3 4.10 17.5 27.9 58.6 5.7 23.5 41.8 57.7
71. Voimakoneet ja moottorit 56.7 62.7 0.1 0.2 22.8 47.9 0.1 0.0 34.1 47.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.10 1.0 1.4 4.9 0.5 1.0 0.8 2.9 1.3 1.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.4 0.4 0.6 2.1 1.1 2.2 0.5 1.9 1.7 2.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.3 2.5 1.7 5.9 1.10 4.1 2.5 10.1 2.2 2.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.10 1.0 0.7 2.4 1.3 2.6 1.2 5.0 1.6 2.2
79. Muut kuljetusvälineet 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0 0.3 0.8 0.6 0.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 3.7 4.0 3.9 13.5 3.3 6.7 3.1 12.5 3.6 4.9
82. Huonekalut 1.1 1.1 1.2 4.1 1.2 2.4 0.9 3.6 1.5 2.0
87. Kojeet,mittarit yms. 0.7 0.7 1.3 4.3 0.8 1.5 0.8 3.0 0.9 1.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.7 0.7 0.5 1.5 0.6 1.2 0.8 3.0 0.6 0.7
89. Muut valmiit tavarat 0.9 0.9 0.6 1.9 0.6 1.1 0.2 0.8 0.5 0.7
9. Muut tavarat 1.0 1.1 1.0 3.4 1.1 2.1 0.9 3.6 1.7 2.2
93. Erittelemätön 0.6 0.6 0.6 2.1 0.7 1.3 0.6 2.1 1.2 1.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 90.4 100.0 28.3 100.0 47.5 100.0 24.1 100.0 72.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-maaliskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu