Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Latvian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/6 - 2019/10

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 6
%
2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
2019 10
%
Viennistä0.00.10.10.00.0
Tuonnista0.00.00.10.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.10.00.0

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Latviaan (LV) jaksolla 2019/6 - 2019/10

2019 / 62019 / 72019 / 82019 / 92019 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.5 0.6 1.6 2.0 0.9 1.1 2.3 8.2 1.5 5.6
01. Liha ja lihatuotteet 0.2 0.2 0.4 0.5 0.5 0.6 0.9 3.1 0.3 0.9
05. Hedelmät ja kasvikset 0.2 0.2 0.7 0.9 0.2 0.2 0.3 1.1 0.6 2.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.7 2.3 0.3 0.9
1. Juomat ja tupakka 9.3 14.0 7.5 9.6 7.1 9.2 3.3 12.1 2.5 9.6
11. Juomat 9.3 14.0 7.5 9.6 7.1 9.1 3.3 12.1 2.4 9.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.2 0.2 0.7 0.9 0.3 0.4 0.3 0.8 0.7 2.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.2 0.2 0.7 0.9 0.3 0.4 0.3 0.8 0.7 2.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 26.4 40.0 1.8 2.3 24.6 31.9 1.10 7.2 2.1 8.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 24.0 36.4 0.1 0.0 22.7 29.3 0.1 0.2 0.1 0.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.8 1.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.9 0.5 1.9
57. Muovit, valmistamattomat 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5 0.6 0.6 2.2 0.8 2.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.0 1.5 0.9 1.1 0.8 0.9 0.4 1.4 0.6 2.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.7 2.6 1.6 2.0 2.6 3.3 2.0 7.4 1.8 7.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.2 0.2 0.6 0.7 0.5 0.6 0.9 3.2 0.10 3.7
67. Rauta ja teräs 0.2 0.2 0.1 0.0 1.3 1.6 0.1 0.1 0.1 0.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.4 0.5 0.7 0.8 0.5 0.6 0.6 2.1 0.5 1.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 22.9 34.7 59.5 77.1 37.2 48.2 13.1 48.7 11.9 46.7
71. Voimakoneet ja moottorit 0.3 0.4 0.1 0.1 0.9 1.1 1.4 5.1 0.1 0.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.3 2.0 0.8 1.0 1.8 2.2 0.6 2.2 0.9 3.3
73. Metalliteollisuuskoneet 0.1 0.1 0.4 0.4 0.1 0.1 2.4 8.7 0.1 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.10 2.9 1.5 1.9 1.8 2.2 0.8 2.8 2.3 8.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.4 0.5 0.9 1.2 0.4 0.5 0.5 1.5 0.5 1.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.0 3.0 1.3 1.6 2.4 3.0 4.3 15.7 3.2 12.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.4 2.1 2.2 2.8 2.3 3.0 1.3 4.7 1.4 5.4
78. Moottoriajoneuvot 1.5 2.3 1.5 1.9 1.3 1.6 1.2 4.1 2.6 10.0
79. Muut kuljetusvälineet 14.2 21.5 51.2 66.3 26.6 34.5 1.1 3.9 1.2 4.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 3.6 5.4 3.5 4.5 2.8 3.5 2.4 8.7 3.5 13.5
87. Kojeet,mittarit yms. 1.8 2.7 1.6 2.1 1.4 1.8 1.3 4.5 1.6 6.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.3 0.4 0.6 0.8 0.4 0.5 0.3 1.1 0.4 1.3
89. Muut valmiit tavarat 0.9 1.4 0.7 0.9 0.6 0.8 0.5 1.8 0.9 3.4
9. Muut tavarat 1.4 2.1 1.1 1.4 1.8 2.3 1.5 5.5 1.4 5.5
93. Erittelemätön 1.1 1.5 0.9 1.1 1.3 1.7 1.4 4.9 1.3 4.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 65.9 100.0 77.2 100.0 77.2 100.0 26.9 100.0 25.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Latviasta (LV) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/6 - 2019/10

2019 / 62019 / 72019 / 82019 / 92019 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.6 1.0 0.6 0.7 1.1 0.8 0.3 0.3 0.5 0.5
1. Juomat ja tupakka 10.0 18.7 13.3 17.0 10.10 8.8 15.1 17.6 8.4 9.4
11. Juomat 10.0 18.7 13.3 17.0 10.10 8.8 15.1 17.6 8.4 9.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.2 2.1 1.6 1.9 1.3 1.0 1.8 2.0 1.8 2.0
24. Puutavara ja korkki 1.1 2.0 1.6 1.9 1.3 1.0 1.8 2.0 1.8 2.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.1 2.0 32.0 41.0 1.4 1.1 8.5 9.9 1.7 1.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 1.1 2.0 0.6 0.8 1.4 1.1 1.4 1.5 1.7 1.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0 0.0 31.4 40.2 0 0.0 7.2 8.4 0 0.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.5 8.3 5.4 6.9 4.6 3.6 3.9 4.5 4.3 4.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.6 2.9 2.7 3.4 1.7 1.3 1.6 1.8 0.10 1.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.6 2.9 1.1 1.4 2.4 1.9 1.1 1.2 1.1 1.2
66. Kivennäisainetuotteet 0.9 1.6 0.5 0.6 0.4 0.3 0.7 0.8 0.10 1.0
67. Rauta ja teräs 0.1 0.0 0.7 0.9 0.1 0.0 0.4 0.4 0.9 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 29.1 54.6 20.3 26.0 98.7 79.2 51.7 60.5 65.10 74.8
71. Voimakoneet ja moottorit 22.8 42.8 11.4 14.6 90.8 72.9 45.5 53.2 56.8 64.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.6 1.0 1.6 2.0 2.7 2.1 1.9 2.1 2.1 2.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.4 0.7 0.10 1.2 0.9 0.7 0.5 0.6 2.5 2.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.4 0.7 1.1 1.4 0.5 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 3.7 6.9 2.10 3.8 2.6 2.0 2.7 3.1 2.8 3.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.9 1.7 1.1 1.3 1.1 0.8 0.10 1.1 1.1 1.2
79. Muut kuljetusvälineet 0.1 0.1 0.10 1.2 0 0.0 0 0.0 0.2 0.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 3.4 6.4 3.9 4.9 4.4 3.5 2.7 3.2 4.2 4.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.1 0.0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.4 0.4 0.7 0.8
82. Huonekalut 1.0 1.9 1.5 1.8 1.5 1.1 0.8 0.9 1.1 1.2
84. Vaatteet 0.4 0.6 0.4 0.5 0.7 0.5 0.2 0.2 0.3 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 0.10 1.7 0.9 1.1 1.4 1.1 0.4 0.4 0.9 0.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.6 1.1 0.6 0.7 0.4 0.3 0.7 0.7 0.7 0.8
89. Muut valmiit tavarat 0.6 1.0 0.6 0.7 0.5 0.3 0.5 0.6 0.7 0.8
9. Muut tavarat 3.4 6.4 1.1 1.3 2.3 1.8 1.7 1.9 1.3 1.4
93. Erittelemätön 3.1 5.7 0.7 0.9 1.8 1.4 1.3 1.5 0.9 0.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 53.2 100.0 78.0 100.0 124.5 100.0 85.5 100.0 88.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-lokakuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu