Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Latvian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Latvian kanssa, vienti Latviaan ja tuonti Latviasta vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Latvia oli USAn 95. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 3 sijaa. Kuukauden 78 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 43.2 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Latvian kanssa oli Yhdysvalloille 12 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Latviasta supistui voimakkasti eli 50.0 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 45 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Latviasta olivat Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat), joka edusti 25.1 prosentin osuutta tuonnista, Sitc112 (alkoholipitoiset juomat) 20.9 % sekä Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 8.9 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Latviaan supistui 30.2 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 33 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 37.9 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc723 (maansiirto-, kaivuu- yms. koneet) 10.0 % sekä Sitc112 (alkoholipitoiset juomat) 9.7 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-39.4 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 773 miljoonaan dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 488 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 285 miljoonaa dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 38.0 % ja viennin arvon osalla 41.7 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat), arvon ollessa 136 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 61 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 202 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 297 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Latviaan (LV) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.7 6.0 1.1 3.5 1.7 6.1 0.9 3.2 1.1 3.1
01. Liha ja lihatuotteet 0.10 3.2 0 0.0 0.4 1.3 0 0.0 0 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.4 1.3 0.5 1.6 0.9 3.0 0.6 2.0 0.4 1.1
1. Juomat ja tupakka 2.6 8.9 4.7 14.8 3.10 14.7 6.3 24.5 3.4 10.1
11. Juomat 2.6 8.9 4.7 14.8 3.10 14.7 6.3 24.4 3.3 9.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 1.3 0.5 1.9 1.2 3.4
28. Malmit ja metalliromu 0 0.0 0 0.0 0.3 1.1 0.2 0.6 1.1 3.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.3 4.5 1.3 4.1 2.1 7.7 2.7 10.4 1.7 4.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.2 0.6 0.2 0.5 0.6 2.2 0.5 1.9 0.7 2.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.6 2.0 0.4 1.0 1.0 3.6 1.2 4.7 0.4 0.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.8 6.1 2.6 8.2 1.7 6.0 3.3 12.6 1.7 4.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.7 2.1 0.1 0.3 0 0.0 0.4 1.4 0.1 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.6 2.0 1.4 4.4 0.9 3.2 1.2 4.7 0.9 2.7
66. Kivennäisainetuotteet 0.2 0.7 0.4 1.1 0.5 1.6 0.7 2.4 0.2 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.3 0.8 0.6 1.7 0.3 0.9 0.8 3.0 0.4 1.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 14.10 52.7 17.7 56.0 13.4 49.7 6.5 25.0 20.5 61.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.6 2.1 0.4 1.0 1.1 3.9 0.6 2.1 3.5 10.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.8 2.7 0.10 3.0 0.3 0.9 0.5 1.7 0.4 1.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 3.6 12.6 0.9 2.7 0.9 3.1 1.8 6.7 0.7 2.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3.5 12.2 1.0 3.0 1.2 4.3 0.9 3.3 0.8 2.1
78. Moottoriajoneuvot 4.7 16.6 0.5 1.3 0.8 2.8 1.1 4.0 1.7 5.0
79. Muut kuljetusvälineet 1.2 4.0 13.4 42.4 8.8 32.7 1.5 5.8 12.7 37.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 4.2 14.8 3.9 12.1 3.6 13.1 3.9 15.0 2.5 7.4
87. Kojeet,mittarit yms. 1.10 6.8 1.7 5.2 2.1 7.5 1.8 6.9 0.9 2.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.7 2.3 0.5 1.4 0.6 1.9 0.4 1.5 0.5 1.3
89. Muut valmiit tavarat 1.2 4.0 1.5 4.5 0.6 1.9 1.3 4.7 0.8 2.1
9. Muut tavarat 1.9 6.4 0.3 0.8 0.3 0.8 1.5 5.6 1.2 3.3
93. Erittelemätön 1.7 5.8 0.2 0.4 0.1 0.2 1.3 5.0 1.0 2.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 28.4 100.0 31.5 100.0 26.9 100.0 25.7 100.0 33.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Latviasta (LV) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.0 1.4 1.5 4.4 1.2 2.3 1.2 2.2 1.1 2.3
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.9 1.3 1.2 3.3 0.7 1.4 0.9 1.7 0.10 2.0
1. Juomat ja tupakka 10.3 14.9 7.9 22.9 14.2 29.3 10.4 20.5 9.5 20.9
11. Juomat 10.3 14.9 7.9 22.9 14.2 29.3 10.4 20.5 9.5 20.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.3 3.3 2.9 8.4 2.2 4.5 2.5 4.9 2.2 4.8
24. Puutavara ja korkki 2.3 3.3 2.9 8.3 2.2 4.5 2.5 4.7 2.2 4.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.8 1.1 2.9 8.3 0.10 1.9 1.0 1.9 1.4 3.1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0.8 1.1 1.2 3.3 0.10 1.9 1.0 1.9 1.4 3.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0 0.0 1.8 5.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.5 0.6 0.4 1.0 0.4 0.7 0.6 1.1 1.1 2.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.6 0.6 1.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 5.5 8.0 5.5 15.9 5.8 11.8 7.7 15.1 5.10 13.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 3.3 4.7 2.8 7.9 2.7 5.5 4.4 8.7 2.6 5.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.4 2.0 1.4 3.8 1.2 2.3 1.6 3.1 1.8 3.8
66. Kivennäisainetuotteet 0.3 0.4 0.2 0.5 0.8 1.6 0.7 1.3 0.6 1.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.6 0.8 1.1 2.9 1.1 2.2 0.10 1.9 1.2 2.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 43.1 62.5 8.7 25.2 20.5 42.2 22.9 45.1 18.9 41.7
71. Voimakoneet ja moottorit 34.0 49.4 0.1 0.1 11.5 23.6 11.4 22.5 11.7 25.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.3 1.8 0.9 2.6 1.1 2.1 1.2 2.3 0.4 0.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.8 1.0 2.5 7.2 1.1 2.3 2.2 4.2 0.7 1.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.5 0.7 0.3 0.8 0.9 1.7 0.6 1.1 0.2 0.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 5.6 8.0 3.2 9.1 4.2 8.5 4.7 9.1 4.0 8.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.7 1.0 1.1 3.1 1.7 3.4 1.10 3.8 1.5 3.2
78. Moottoriajoneuvot 0.5 0.6 0.8 2.1 0.3 0.6 1.2 2.2 0.5 1.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 4.2 6.1 3.6 10.2 2.8 5.7 3.7 7.3 4.3 9.5
82. Huonekalut 1.1 1.5 0.6 1.6 0.6 1.2 0.9 1.7 0.7 1.4
84. Vaatteet 0.6 0.8 0.8 2.1 0.3 0.5 0.4 0.7 0.2 0.4
87. Kojeet,mittarit yms. 1.2 1.7 0.10 2.7 0.6 1.2 0.8 1.5 0.9 1.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.6 0.7 0.7 1.8 0.4 0.7 0.7 1.2 0.5 0.9
89. Muut valmiit tavarat 0.9 1.3 0.7 1.9 1.0 2.0 1.1 2.1 2.2 4.8
9. Muut tavarat 1.6 2.2 1.3 3.7 0.8 1.6 1.1 2.0 1.1 2.3
93. Erittelemätön 1.1 1.6 0.9 2.5 0.4 0.7 0.6 1.1 0.6 1.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 68.9 100.0 34.3 100.0 48.5 100.0 50.7 100.0 45.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu