Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Latvian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2018/8 - 2018/12

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2018 8
%
2018 9
%
2018 10
%
2018 11
%
2018 12
%
Viennistä0.00.10.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Latviaan (LV) jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.3 2.4 1.2 1.7 1.1 1.7 1.9 3.2 1.7 6.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.4 0.7 0.7 2.4
05. Hedelmät ja kasvikset 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 0.6 0.6 0.9 0.3 1.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.7 1.3 0.7 0.9 0.3 0.4 0.1 0.0 0.4 1.4
1. Juomat ja tupakka 4.7 9.2 5.7 8.1 5.1 8.3 2.4 4.1 1.7 6.6
11. Juomat 4.6 9.1 5.7 8.1 5.1 8.2 2.4 4.0 1.7 6.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.4 0.7 0.2 0.2 0.3 0.5 0.2 0.2 0.7 2.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.6 2.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.8 3.4 1.6 2.3 2.3 3.6 2.3 3.8 1.10 7.7
53. Väri- ja parkitusaineet 0.7 1.4 0.1 0.0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.2 0.3 0.10 1.3 0.8 1.2 0.8 1.3 1.0 3.9
57. Muovit, valmistamattomat 0.3 0.4 0.4 0.6 0.2 0.2 0.6 0.9 0.4 1.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.6 1.1 0.3 0.3 1.1 1.7 0.5 0.8 0.3 1.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.10 3.8 2.1 3.0 2.5 3.9 2.5 4.1 2.2 8.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.7 1.4 0.6 0.7 0.10 1.5 0.9 1.5 1.1 4.2
66. Kivennäisainetuotteet 0.7 1.3 0.8 1.1 0.9 1.4 0.10 1.6 0.5 1.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 32.0 63.7 55.9 79.7 45.8 74.6 44.7 76.0 11.8 46.7
71. Voimakoneet ja moottorit 0.5 1.0 0.1 0.1 0.4 0.5 0.6 1.0 0.7 2.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.6 1.0 1.9 2.6 0.8 1.2 0.4 0.7 1.6 6.3
73. Metalliteollisuuskoneet 0.1 0.1 0.2 0.3 0.6 0.9 0.1 0.1 0.2 0.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.7 1.3 1.4 1.9 2.0 3.2 1.7 2.8 3.2 12.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.0 1.9 0.3 0.4 0.2 0.2 0.3 0.4 0.2 0.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.2 2.3 0.6 0.9 1.6 2.6 0.7 1.1 1.9 7.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.8 3.4 2.1 2.9 1.3 2.1 1.5 2.5 2.6 10.0
78. Moottoriajoneuvot 1.2 2.2 1.4 1.9 2.4 3.8 2.7 4.5 1.0 3.9
79. Muut kuljetusvälineet 25.4 50.5 48.3 68.8 36.9 60.0 37.1 63.0 0.9 3.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 7.6 15.0 2.9 4.0 2.9 4.7 4.3 7.3 3.8 14.8
87. Kojeet,mittarit yms. 5.7 11.2 1.0 1.4 1.5 2.3 2.10 5.0 2.3 9.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.7 1.2 0.7 1.0 0.4 0.6 0.3 0.4 0.4 1.6
89. Muut valmiit tavarat 0.6 1.1 0.6 0.7 0.7 1.0 0.6 0.9 0.7 2.7
9. Muut tavarat 0.8 1.4 0.6 0.8 1.5 2.3 0.6 0.9 1.5 5.8
93. Erittelemätön 0.6 1.0 0.4 0.5 1.3 2.1 0.5 0.7 1.3 5.2
0-9. Kaikki ryhmät 50.3 100.0 70.1 100.0 61.4 100.0 58.8 100.0 25.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Latviasta (LV) Yhdysvaltoihin jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.6 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.7 0.9 0.10 2.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.4 0.5 0.8 2.1
1. Juomat ja tupakka 9.5 9.9 11.4 22.4 9.8 19.0 7.4 10.5 16.4 44.1
11. Juomat 9.5 9.9 11.4 22.4 9.8 19.0 7.4 10.5 16.4 44.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.0 1.0 1.3 2.5 0.9 1.6 0.8 1.1 0.7 1.8
24. Puutavara ja korkki 1.0 1.0 1.3 2.5 0.9 1.6 0.7 0.9 0.7 1.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.1 1.1 1.1 2.2 1.1 2.0 1.0 1.4 1.7 4.5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 1.1 1.1 1.1 2.2 1.1 2.0 1.0 1.4 1.7 4.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3.3 3.4 3.4 6.6 3.9 7.5 3.8 5.3 4.3 11.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.1 1.1 0.8 1.5 0.6 1.1 0.9 1.2 1.0 2.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.3 1.3 1.4 2.6 1.6 3.1 1.7 2.3 1.4 3.7
66. Kivennäisainetuotteet 0.6 0.6 0.7 1.2 0.5 0.9 0.6 0.7 0.5 1.3
67. Rauta ja teräs 0.1 0.0 0.1 0.1 0.9 1.6 0.5 0.6 0.8 1.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 75.7 79.1 28.6 56.4 30.2 58.9 53.4 75.8 7.7 20.6
71. Voimakoneet ja moottorit 69.10 73.1 23.7 46.9 23.9 46.5 47.5 67.4 0.1 0.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.2 1.2 1.0 1.9 0.9 1.6 1.2 1.6 0.8 2.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.5 0.5 0.6 1.2 0.5 0.8 0.5 0.6 1.2 3.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.9 0.9 0.2 0.4 0.8 1.4 0.4 0.6 0.2 0.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.7 1.7 1.3 2.5 2.8 5.3 2.8 3.8 3.6 9.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.3 1.3 1.5 3.0 1.1 2.0 1.0 1.4 0.9 2.2
78. Moottoriajoneuvot 0.5 0.4 0.4 0.7 0.7 1.2 0.3 0.4 0.7 1.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 3.5 3.6 3.5 6.8 3.8 7.3 2.2 3.0 3.0 8.0
82. Huonekalut 1.3 1.3 1.1 2.2 1.2 2.3 0.6 0.8 0.8 1.9
84. Vaatteet 0.7 0.7 0.4 0.7 0.6 1.0 0.2 0.2 0.2 0.4
87. Kojeet,mittarit yms. 0.6 0.5 0.7 1.3 0.4 0.7 0.4 0.6 0.10 2.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.6 0.5 0.7 1.3 0.7 1.3 0.5 0.7 0.5 1.3
89. Muut valmiit tavarat 0.5 0.5 0.7 1.3 1.0 1.9 0.4 0.6 0.7 1.8
9. Muut tavarat 1.2 1.2 1.3 2.4 1.4 2.7 1.3 1.8 2.5 6.6
93. Erittelemätön 0.9 0.9 0.9 1.7 1.1 2.0 0.10 1.3 2.1 5.6
0-9. Kaikki ryhmät 95.7 100.0 50.6 100.0 51.3 100.0 70.5 100.0 37.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu