Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Sveitsin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä1.02.01.31.31.6
Tuonnista3.83.22.32.32.3
Tavaroiden ulkomaankaupasta2.82.71.91.92.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Sveitsin kanssa, vienti Sveitsiin ja tuonti Sveitsistä vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa 2020 Sveitsi edusti 2.1 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 1.6 prosenttia USAn viennistä ja 2.3 prosenttia tuonnista. Marraskuussa Sveitsi oli Yhdysvaltain 11. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 7.0 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 24.4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Sveitsin kanssa oli Yhdysvalloille 3.0 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Sveitsistä oli 25.8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 5.0 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Sveitsistä olivat Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), joka edusti 20.9 prosentin osuutta tuonnista, Sitc971 (kulta, ei monetaarinen) 16.5 % sekä Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet) 11.1 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Sveitsiin oli 21.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 2.0 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc971 (kulta, ei monetaarinen), mikä edusti 42.9 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 8.5 % sekä Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut) 7.9 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Alkuvuoden aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 52.0 prosenttia ja kaupan arvo nousi 86.1 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 70.1 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 16.0 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 73.3 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc971 (kulta, ei monetaarinen), arvon ollessa 15.3 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc971 (kulta, ei monetaarinen), arvon ollessa 5.2 miljardia dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 1.0 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 54.1 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 24.2 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Sveitsiin (CH) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 10.2 0.9 8.5 0.4 7.1 0.4 11.6 0.7 7.6 0.4
01. Liha ja lihatuotteet 0.10 0.1 0.7 0.0 1.1 0.1 0.9 0.0 0.9 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.8 0.1 0.8 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 1.5 0.1 0.10 0.0 1.4 0.1 1.5 0.1 0.5 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 1.7 0.1 1.4 0.1 1.8 0.1 3.6 0.2 1.8 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 4.5 0.4 4.2 0.2 2.3 0.1 4.9 0.3 3.10 0.2
1. Juomat ja tupakka 8.9 0.8 32.5 1.4 6.1 0.4 2.5 0.1 2.8 0.1
11. Juomat 1.8 0.1 1.8 0.1 2.6 0.2 2.5 0.1 2.5 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 7.2 0.6 30.7 1.3 3.6 0.2 0.1 0.0 0.3 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4.3 0.4 38.9 1.7 5.6 0.3 7.5 0.4 20.2 1.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.6 0.0 0.6 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 7.5 0.4
25. Paperimassa 1.2 0.1 0.9 0.0 1.3 0.1 1.5 0.1 2.3 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.9 0.1 0.9 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.9 0.1 0.10 0.0 0.7 0.0 0.9 0.0 0.5 0.0
28. Malmit ja metalliromu 0.2 0.0 34.8 1.5 2.5 0.2 3.3 0.2 8.8 0.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.9 0.1 0.8 0.0 0.8 0.0 1.3 0.1 0.8 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 57.0 4.9 12.4 0.5 0.1 0.0 0.1 0.0 40.4 2.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 57.0 4.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 32.3 1.6
34. Kaasut 0 0.0 12.4 0.5 0 0.0 0 0.0 8.2 0.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 222.3 19.2 322.10 13.8 250.2 15.6 371.1 21.8 285.0 14.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 28.4 2.4 25.0 1.1 34.6 2.2 48.1 2.8 26.6 1.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.3 0.3 0.8 0.0 2.7 0.2 1.2 0.1 1.8 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 14.4 1.2 11.1 0.5 13.9 0.9 7.2 0.4 9.6 0.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 147.1 12.7 253.10 10.9 161.3 10.0 265.6 15.6 202.5 10.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 16.5 1.4 17.2 0.7 26.7 1.7 28.3 1.7 26.4 1.3
57. Muovit, valmistamattomat 3.1 0.3 4.8 0.2 2.2 0.1 3.4 0.2 2.3 0.1
58. Muovit, valmistetut 1.8 0.2 3.5 0.1 2.2 0.1 4.3 0.3 2.7 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 7.9 0.7 6.8 0.3 6.9 0.4 13.4 0.8 13.4 0.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 200.3 17.3 274.1 11.7 326.6 20.4 195.5 11.5 273.2 13.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.6 0.1 0.2 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0
62. Kumituotteet 1.10 0.2 1.5 0.1 1.6 0.1 1.4 0.1 1.0 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.6 0.1 1.5 0.1 0.8 0.0 1.8 0.1 1.5 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.5 0.1 1.7 0.1 2.3 0.1 1.5 0.1 2.6 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 46.6 4.0 88.5 3.8 87.6 5.5 104.6 6.2 167.5 8.4
67. Rauta ja teräs 1.7 0.1 1.2 0.1 1.1 0.1 1.7 0.1 1.2 0.1
68. Muut metallit 138.9 12.0 170.0 7.3 225.1 14.0 75.2 4.4 92.4 4.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 7.6 0.6 9.6 0.4 7.9 0.5 9.0 0.5 7.0 0.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 147.1 12.7 131.1 5.6 148.6 9.3 155.4 9.1 168.3 8.4
71. Voimakoneet ja moottorit 15.5 1.3 13.7 0.6 11.2 0.7 10.3 0.6 12.5 0.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 4.8 0.4 5.6 0.2 7.3 0.5 5.3 0.3 5.8 0.3
73. Metalliteollisuuskoneet 2.0 0.2 1.6 0.1 1.6 0.1 2.0 0.1 2.2 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 12.9 1.1 13.9 0.6 13.9 0.9 17.8 1.0 16.7 0.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 7.6 0.7 17.9 0.8 6.3 0.4 12.3 0.7 9.8 0.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 9.5 0.8 9.4 0.4 9.7 0.6 10.5 0.6 11.7 0.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 36.4 3.1 24.1 1.0 37.2 2.3 28.6 1.7 33.2 1.7
78. Moottoriajoneuvot 7.5 0.6 4.4 0.2 8.8 0.5 19.7 1.2 25.6 1.3
79. Muut kuljetusvälineet 51.1 4.4 40.10 1.8 53.0 3.3 49.2 2.9 51.2 2.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 335.10 29.0 229.3 9.8 258.5 16.1 235.8 13.9 287.6 14.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.7 0.1 0.3 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0
82. Huonekalut 0.6 0.0 0.5 0.0 1.7 0.1 0.6 0.0 1.6 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.9 0.1 1.2 0.0 1.10 0.1 0.9 0.0 1.3 0.1
84. Vaatteet 2.2 0.2 1.4 0.1 1.5 0.1 1.5 0.1 1.7 0.1
85. Jalkineet 0.6 0.0 0.4 0.0 0.7 0.0 0.9 0.0 0.7 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 44.8 3.9 49.8 2.1 32.2 2.0 36.10 2.2 38.10 1.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 22.5 1.9 25.1 1.1 33.2 2.1 29.9 1.8 21.2 1.1
89. Muut valmiit tavarat 264.2 22.8 150.9 6.5 186.9 11.6 164.9 9.7 221.8 11.1
9. Muut tavarat 172.4 14.9 1,284.1 55.0 602.2 37.5 720.10 42.4 916.5 45.8
93. Erittelemätön 5.6 0.5 1.9 0.1 6.4 0.4 2.9 0.2 3.8 0.2
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0.1 0.0 0.1 0.0 0.8 0.0 2.1 0.1 0 0.0
97. Kulta, ei monetaarinen 124.5 10.7 1,214.4 52.0 554.8 34.6 667.4 39.3 857.7 42.9
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 27.6 2.4 37.6 1.6 29.6 1.8 41.4 2.4 48.5 2.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,158.1 100.0 2,333.4 100.0 1,604.6 100.0 1,700.2 100.0 2,001.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Sveitsistä (CH) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 53.9 0.7 61.4 1.0 66.1 1.4 84.10 1.6 59.10 1.2
00. Elävät eläimet 0.6 0.0 0.1 0.0 1.0 0.0 0.8 0.0 0.5 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 7.4 0.1 8.9 0.1 9.1 0.2 12.9 0.2 9.9 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 0.8 0.0 0.9 0.0 1.1 0.0 1.6 0.0 0.5 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 1.9 0.0 1.1 0.0 0.8 0.0 1.8 0.0 1.1 0.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 5.8 0.1 2.8 0.0 5.1 0.1 3.5 0.1 3.4 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 31.6 0.4 42.4 0.7 42.6 0.9 57.4 1.1 38.0 0.8
09. Erinäiset elintarvikkeet 6.1 0.1 5.4 0.1 6.7 0.1 7.3 0.1 6.5 0.1
1. Juomat ja tupakka 65.4 0.8 59.8 0.9 54.7 1.2 67.3 1.3 60.1 1.2
11. Juomat 65.3 0.8 59.8 0.9 53.9 1.1 67.1 1.3 59.9 1.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.1 0.0 0.1 0.0 0.9 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.6 0.0 2.7 0.0 3.7 0.1 3.3 0.1 2.4 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.2 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.9 0.0 0.2 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.6 0.0 1.8 0.0 2.10 0.1 2.0 0.0 1.7 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2,147.8 27.8 2,419.3 37.5 1,886.2 39.8 1,808.6 35.1 1,757.3 35.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 578.2 7.5 296.8 4.6 149.3 3.2 319.10 6.2 301.8 6.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.6 0.0 1.6 0.0 1.2 0.0 1.6 0.0 1.2 0.0
53. Väri- ja parkitusaineet 7.6 0.1 6.8 0.1 6.6 0.1 6.2 0.1 4.3 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1,522.3 19.7 2,077.7 32.2 1,694.10 35.8 1,436.6 27.9 1,409.7 28.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 12.3 0.2 12.7 0.2 10.7 0.2 15.5 0.3 13.8 0.3
57. Muovit, valmistamattomat 11.7 0.2 11.4 0.2 9.7 0.2 14.1 0.3 11.3 0.2
58. Muovit, valmistetut 4.3 0.1 3.10 0.1 5.7 0.1 5.6 0.1 5.2 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 10.1 0.1 8.8 0.1 8.2 0.2 9.2 0.2 10.4 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 179.5 2.3 299.7 4.6 204.2 4.3 151.3 2.9 129.5 2.6
62. Kumituotteet 2.9 0.0 2.0 0.0 2.6 0.1 1.7 0.0 2.5 0.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.8 0.0 1.1 0.0 0.10 0.0 1.1 0.0 1.1 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3.2 0.0 1.4 0.0 2.8 0.1 1.6 0.0 2.7 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.5 0.0 2.9 0.0 3.7 0.1 3.7 0.1 5.1 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 24.9 0.3 29.2 0.5 32.5 0.7 27.4 0.5 25.6 0.5
67. Rauta ja teräs 3.6 0.0 2.2 0.0 3.0 0.1 3.0 0.1 3.6 0.1
68. Muut metallit 102.9 1.3 218.9 3.4 120.7 2.5 73.9 1.4 56.4 1.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 37.1 0.5 42.3 0.7 38.4 0.8 39.1 0.8 32.8 0.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 414.6 5.4 384.6 6.0 375.3 7.9 476.7 9.3 435.1 8.8
71. Voimakoneet ja moottorit 26.6 0.3 26.5 0.4 32.4 0.7 36.9 0.7 31.9 0.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 82.8 1.1 73.0 1.1 71.9 1.5 113.3 2.2 80.5 1.6
73. Metalliteollisuuskoneet 47.6 0.6 42.9 0.7 43.1 0.9 45.2 0.9 38.5 0.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 105.1 1.4 97.9 1.5 92.8 2.0 119.1 2.3 128.7 2.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 9.1 0.1 7.4 0.1 8.2 0.2 5.8 0.1 6.3 0.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 6.8 0.1 7.8 0.1 8.5 0.2 8.6 0.2 10.6 0.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 90.1 1.2 77.8 1.2 77.8 1.6 87.2 1.7 88.4 1.8
78. Moottoriajoneuvot 3.3 0.0 3.6 0.1 4.1 0.1 4.2 0.1 3.9 0.1
79. Muut kuljetusvälineet 43.7 0.6 48.1 0.7 36.9 0.8 56.10 1.1 46.6 0.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 2,300.2 29.8 2,444.5 37.9 1,483.9 31.3 1,317.2 25.6 1,258.6 25.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.5 0.0 2.4 0.0 3.4 0.1 1.6 0.0 1.6 0.0
82. Huonekalut 1.7 0.0 1.2 0.0 2.4 0.0 2.0 0.0 3.7 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.2 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 2.0 0.0 0.3 0.0
84. Vaatteet 1.3 0.0 1.10 0.0 1.5 0.0 1.3 0.0 1.8 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 153.10 2.0 161.6 2.5 160.6 3.4 172.6 3.4 178.0 3.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 275.3 3.6 267.6 4.1 281.4 5.9 316.1 6.1 326.9 6.6
89. Muut valmiit tavarat 1,866.2 24.2 2,009.4 31.2 1,034.3 21.8 821.4 16.0 746.2 15.0
9. Muut tavarat 2,551.10 33.1 777.3 12.1 659.10 13.9 1,240.5 24.1 1,266.7 25.5
93. Erittelemätön 724.9 9.4 480.9 7.5 555.6 11.7 569.7 11.1 419.2 8.4
97. Kulta, ei monetaarinen 1,803.1 23.4 274.9 4.3 66.7 1.4 638.5 12.4 819.7 16.5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 22.6 0.3 21.3 0.3 22.8 0.5 24.7 0.5 24.6 0.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 7,715.8 100.0 6,449.2 100.0 4,734.1 100.0 5,149.8 100.0 4,969.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu