Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Sveitsin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä1.31.11.01.02.0
Tuonnista5.17.34.23.83.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta3.75.13.02.82.7

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Sveitsin kanssa, vienti Sveitsiin ja tuonti Sveitsistä vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Elokuussa 2020 Sveitsi edusti 2.7 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 2.0 prosenttia USAn viennistä ja 3.2 prosenttia tuonnista. Elokuussa Sveitsi oli Yhdysvaltain kahdeksanneksi suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 8.8 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 94.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Elokuussa kauppatase Sveitsin kanssa oli Yhdysvalloille 4.1 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Sveitsistä oli 94.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa, ollen suuruudeltaan 6.4 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Sveitsistä olivat Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet), joka edusti 28.8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 27.1 % sekä Sitc931 (erittelemätön) 7.5 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Sveitsiin kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden elokuussa nähden. Viennin arvo oli 2.3 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc971 (kulta, ei monetaarinen), mikä edusti 52.0 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc681 (hopea, platina ja muut platinaryhmän metallit) 7.2 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 7.1 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Alkuvuoden aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-elokuussa. Kasvua oli peräti 63.1 prosenttia ja kaupan arvo nousi 66.0 miljardiin dollariin. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 55.2 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 10.7 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 93.0 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc971 (kulta, ei monetaarinen), arvon ollessa 13.8 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc971 (kulta, ei monetaarinen), arvon ollessa 3.1 miljardia dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 9.2 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-elokuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 44.5 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 16.8 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Sveitsiin (CH) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 9.3 0.7 9.2 0.9 10.1 1.0 10.2 0.9 8.5 0.4
01. Liha ja lihatuotteet 0.1 0.0 0.6 0.1 1.2 0.1 0.10 0.1 0.7 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.2 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.8 0.1 0.8 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 1.3 0.1 1.2 0.1 1.5 0.1 1.5 0.1 0.10 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 3.3 0.3 1.9 0.2 2.8 0.3 1.7 0.1 1.4 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.0 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
08. Rehuaineet 0.6 0.0 1.1 0.1 0.2 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.9 0.2 3.10 0.4 3.10 0.4 4.5 0.4 4.2 0.2
1. Juomat ja tupakka 23.4 1.8 35.6 3.6 2.1 0.2 8.9 0.8 32.5 1.4
11. Juomat 1.1 0.1 1.4 0.1 1.3 0.1 1.8 0.1 1.8 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 22.3 1.8 34.2 3.5 0.8 0.1 7.2 0.6 30.7 1.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 15.1 1.2 6.9 0.7 6.1 0.6 4.3 0.4 38.9 1.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.6 0.0 1.1 0.1 0.7 0.1 0.6 0.0 0.6 0.0
25. Paperimassa 1.1 0.1 1.10 0.2 1.1 0.1 1.2 0.1 0.9 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.2 0.0 0.6 0.1 1.3 0.1 0.9 0.1 0.9 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.4 0.0 0.5 0.0 0.7 0.1 0.9 0.1 0.10 0.0
28. Malmit ja metalliromu 11.9 0.9 2.2 0.2 1.7 0.2 0.2 0.0 34.8 1.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.1 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1 0.9 0.1 0.8 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 25.7 2.0 1.8 0.2 8.2 0.8 57.0 4.9 12.4 0.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 3.2 0.2 1.8 0.2 8.2 0.8 57.0 4.9 0.1 0.0
34. Kaasut 22.5 1.8 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0 12.4 0.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 235.5 18.5 211.2 21.4 301.0 28.9 222.3 19.2 322.10 13.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 26.3 2.1 19.4 2.0 40.1 3.8 28.4 2.4 25.0 1.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.2 0.2 1.6 0.2 2.10 0.3 3.3 0.3 0.8 0.0
53. Väri- ja parkitusaineet 8.6 0.7 12.0 1.2 5.1 0.5 14.4 1.2 11.1 0.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 175.9 13.8 149.8 15.2 220.6 21.2 147.1 12.7 253.10 10.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 9.2 0.7 15.8 1.6 17.5 1.7 16.5 1.4 17.2 0.7
57. Muovit, valmistamattomat 1.7 0.1 2.5 0.3 3.10 0.4 3.1 0.3 4.8 0.2
58. Muovit, valmistetut 3.0 0.2 2.2 0.2 1.9 0.2 1.8 0.2 3.5 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 8.9 0.7 8.0 0.8 9.2 0.9 7.9 0.7 6.8 0.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 58.7 4.6 238.5 24.1 120.5 11.6 200.3 17.3 274.1 11.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.1 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.6 0.1 0.2 0.0
62. Kumituotteet 1.5 0.1 1.4 0.1 1.5 0.1 1.10 0.2 1.5 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.7 0.1 1.0 0.1 1.8 0.2 1.6 0.1 1.5 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.8 0.1 1.4 0.1 1.7 0.2 1.5 0.1 1.7 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 24.9 1.9 37.8 3.8 44.2 4.2 46.6 4.0 88.5 3.8
67. Rauta ja teräs 1.1 0.1 1.1 0.1 1.4 0.1 1.7 0.1 1.2 0.1
68. Muut metallit 16.8 1.3 187.7 19.0 61.4 5.9 138.9 12.0 170.0 7.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 10.10 0.9 8.1 0.8 8.4 0.8 7.6 0.6 9.6 0.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 100.1 7.9 159.5 16.1 161.5 15.5 147.1 12.7 131.1 5.6
71. Voimakoneet ja moottorit 7.5 0.6 10.2 1.0 7.9 0.7 15.5 1.3 13.7 0.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 7.4 0.6 5.9 0.6 8.0 0.8 4.8 0.4 5.6 0.2
73. Metalliteollisuuskoneet 1.9 0.1 1.4 0.1 1.8 0.2 2.0 0.2 1.6 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 10.4 0.8 12.8 1.3 14.5 1.4 12.9 1.1 13.9 0.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 8.5 0.7 6.4 0.6 6.6 0.6 7.6 0.7 17.9 0.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 5.9 0.5 6.8 0.7 7.5 0.7 9.5 0.8 9.4 0.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 28.10 2.3 25.7 2.6 32.2 3.1 36.4 3.1 24.1 1.0
78. Moottoriajoneuvot 3.5 0.3 3.2 0.3 4.9 0.5 7.5 0.6 4.4 0.2
79. Muut kuljetusvälineet 26.3 2.1 87.4 8.8 78.4 7.5 51.1 4.4 40.10 1.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 118.2 9.3 139.1 14.1 228.3 21.9 335.10 29.0 229.3 9.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.4 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 0.7 0.1 0.3 0.0
82. Huonekalut 0.3 0.0 0.4 0.0 0.9 0.1 0.6 0.0 0.5 0.0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.6 0.0 1.2 0.1 1.1 0.1 0.9 0.1 1.2 0.0
84. Vaatteet 0.5 0.0 1.6 0.2 0.7 0.1 2.2 0.2 1.4 0.1
85. Jalkineet 0.3 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 40.8 3.2 45.3 4.6 37.9 3.6 44.8 3.9 49.8 2.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 6.1 0.5 9.10 1.0 19.5 1.9 22.5 1.9 25.1 1.1
89. Muut valmiit tavarat 69.5 5.5 80.1 8.1 167.8 16.1 264.2 22.8 150.9 6.5
9. Muut tavarat 687.7 54.0 187.4 19.0 203.3 19.5 172.4 14.9 1,284.1 55.0
93. Erittelemätön 5.7 0.4 4.8 0.5 7.1 0.7 5.6 0.5 1.9 0.1
97. Kulta, ei monetaarinen 653.8 51.3 158.9 16.1 169.1 16.2 124.5 10.7 1,214.4 52.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 24.1 1.9 22.7 2.3 20.8 2.0 27.6 2.4 37.6 1.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,273.3 100.0 988.6 100.0 1,040.6 100.0 1,158.1 100.0 2,333.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Sveitsistä (CH) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 63.3 0.8 53.4 0.4 61.3 0.8 53.9 0.7 61.4 1.0
00. Elävät eläimet 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0.6 0.0 0.1 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 8.1 0.1 5.5 0.0 4.7 0.1 7.4 0.1 8.9 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 1.1 0.0 0.5 0.0 1.3 0.0 0.8 0.0 0.9 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 0.7 0.0 0.9 0.0 1.0 0.0 1.9 0.0 1.1 0.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 4.9 0.1 2.3 0.0 6.0 0.1 5.8 0.1 2.8 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 41.2 0.5 37.9 0.3 40.6 0.5 31.6 0.4 42.4 0.7
09. Erinäiset elintarvikkeet 7.4 0.1 6.5 0.1 7.9 0.1 6.1 0.1 5.4 0.1
1. Juomat ja tupakka 59.5 0.7 56.9 0.5 29.4 0.4 65.4 0.8 59.8 0.9
11. Juomat 59.2 0.7 56.8 0.5 29.3 0.4 65.3 0.8 59.8 0.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.8 0.0 3.2 0.0 3.2 0.0 2.6 0.0 2.7 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.4 0.0 0.6 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.9 0.0 2.1 0.0 2.7 0.0 1.6 0.0 1.8 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1,699.3 20.2 1,392.6 11.6 1,994.2 26.7 2,147.8 27.8 2,419.3 37.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 182.8 2.2 342.8 2.9 482.6 6.5 578.2 7.5 296.8 4.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.1 0.0 1.3 0.0 1.7 0.0 1.6 0.0 1.6 0.0
53. Väri- ja parkitusaineet 6.3 0.1 7.10 0.1 6.6 0.1 7.6 0.1 6.8 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1,473.1 17.5 1,008.6 8.4 1,466.1 19.6 1,522.3 19.7 2,077.7 32.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 8.1 0.1 7.4 0.1 13.4 0.2 12.3 0.2 12.7 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 12.4 0.1 11.1 0.1 9.9 0.1 11.7 0.2 11.4 0.2
58. Muovit, valmistetut 3.8 0.0 3.6 0.0 3.9 0.1 4.3 0.1 3.10 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 10.1 0.1 9.9 0.1 10.3 0.1 10.1 0.1 8.8 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 74.4 0.9 194.6 1.6 242.8 3.2 179.5 2.3 299.7 4.6
62. Kumituotteet 2.9 0.0 1.10 0.0 2.1 0.0 2.9 0.0 2.0 0.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.6 0.0 1.6 0.0 1.0 0.0 1.8 0.0 1.1 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.7 0.0 2.3 0.0 1.1 0.0 3.2 0.0 1.4 0.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.10 0.0 3.7 0.0 3.5 0.0 3.5 0.0 2.9 0.0
66. Kivennäisainetuotteet 6.10 0.1 102.6 0.9 77.5 1.0 24.9 0.3 29.2 0.5
67. Rauta ja teräs 3.8 0.0 2.4 0.0 3.6 0.0 3.6 0.0 2.2 0.0
68. Muut metallit 22.8 0.3 49.4 0.4 124.3 1.7 102.9 1.3 218.9 3.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 30.8 0.4 30.9 0.3 29.9 0.4 37.1 0.5 42.3 0.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 338.5 4.0 325.3 2.7 373.2 5.0 414.6 5.4 384.6 6.0
71. Voimakoneet ja moottorit 32.2 0.4 23.7 0.2 25.5 0.3 26.6 0.3 26.5 0.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 56.8 0.7 60.1 0.5 54.3 0.7 82.8 1.1 73.0 1.1
73. Metalliteollisuuskoneet 41.6 0.5 49.5 0.4 40.6 0.5 47.6 0.6 42.9 0.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 88.9 1.1 85.2 0.7 105.9 1.4 105.1 1.4 97.9 1.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 6.3 0.1 5.4 0.0 6.7 0.1 9.1 0.1 7.4 0.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 3.3 0.0 4.1 0.0 7.4 0.1 6.8 0.1 7.8 0.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 75.6 0.9 66.5 0.6 81.5 1.1 90.1 1.2 77.8 1.2
78. Moottoriajoneuvot 3.7 0.0 2.1 0.0 2.2 0.0 3.3 0.0 3.6 0.1
79. Muut kuljetusvälineet 30.7 0.4 29.0 0.2 49.4 0.7 43.7 0.6 48.1 0.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 2,392.0 28.5 4,082.7 34.1 2,442.3 32.7 2,300.2 29.8 2,444.5 37.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.1 0.0 0.8 0.0 2.5 0.0 1.5 0.0 2.4 0.0
82. Huonekalut 1.8 0.0 1.3 0.0 1.3 0.0 1.7 0.0 1.2 0.0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.1 0.0 0.1 0.0 1.5 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0
84. Vaatteet 0.3 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0 1.3 0.0 1.10 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 139.5 1.7 121.9 1.0 146.7 2.0 153.10 2.0 161.6 2.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 85.3 1.0 74.6 0.6 152.1 2.0 275.3 3.6 267.6 4.1
89. Muut valmiit tavarat 2,164.2 25.8 3,883.2 32.5 2,137.4 28.6 1,866.2 24.2 2,009.4 31.2
9. Muut tavarat 3,766.2 44.9 5,855.2 48.9 2,332.1 31.2 2,551.10 33.1 777.3 12.1
93. Erittelemätön 690.6 8.2 1,138.1 9.5 259.7 3.5 724.9 9.4 480.9 7.5
97. Kulta, ei monetaarinen 3,041.8 36.2 4,699.9 39.3 2,049.1 27.4 1,803.1 23.4 274.9 4.3
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 13.6 0.2 14.7 0.1 17.8 0.2 22.6 0.3 21.3 0.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 8,395.8 100.0 11,963.7 100.0 7,478.7 100.0 7,715.8 100.0 6,449.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu