Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Unkarin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/6 - 2019/10

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 6
%
2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
2019 10
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.20.20.20.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Unkariin (HU) jaksolla 2019/6 - 2019/10

2019 / 62019 / 72019 / 82019 / 92019 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.1 0.7 0.7 0.5 0.8 0.5 0.8 0.5 0.9 0.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.6 0.4 0.5 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.6 0.3
1. Juomat ja tupakka 1.3 0.8 1.5 1.0 1.0 0.6 1.0 0.7 1.1 0.6
11. Juomat 0.3 0.2 0.4 0.3 0.4 0.2 0.6 0.4 0.7 0.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1.1 0.7 1.1 0.7 0.7 0.4 0.5 0.3 0.5 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.4 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 1.2 0.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.7 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.1 0.1 0.1 0.1 2.4 1.6 0.1 0.0 0.2 0.1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 0 0.0 2.1 1.4 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 18.4 11.9 15.8 10.7 15.2 10.3 13.4 9.8 12.6 7.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2.3 1.5 2.2 1.5 2.1 1.4 1.6 1.2 1.3 0.7
53. Väri- ja parkitusaineet 0.4 0.3 0.4 0.2 0.3 0.2 0.7 0.5 0.2 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 5.3 3.4 5.1 3.4 4.6 3.1 4.1 2.9 6.3 3.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.8 1.8 0.9 0.6 2.8 1.9 2.2 1.6 1.5 0.8
57. Muovit, valmistamattomat 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.1 0.7 0.5 0.7 0.3
58. Muovit, valmistetut 5.4 3.4 4.9 3.3 3.7 2.5 2.10 2.1 1.6 0.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.9 1.2 2.2 1.5 1.5 1.0 1.3 0.9 1.1 0.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 9.2 5.9 10.8 7.4 10.9 7.4 12.7 9.3 13.1 7.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.1 0.0 2.8 1.9 0.8 0.5 4.4 3.2 0.3 0.1
62. Kumituotteet 0.4 0.2 0.6 0.4 0.4 0.2 0.6 0.4 0.9 0.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.5 0.3 0.5 0.3 0.7 0.5 0.6 0.4 0.6 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.6 0.4 0.6 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 3.1 2.0 3.1 2.1 2.5 1.7 2.5 1.8 2.5 1.3
67. Rauta ja teräs 0.4 0.2 0.4 0.3 1.6 1.0 0.3 0.2 2.2 1.2
68. Muut metallit 1.1 0.7 0.5 0.3 2.1 1.4 1.1 0.7 1.3 0.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.4 2.2 2.6 1.8 2.6 1.8 2.10 2.1 5.1 2.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 108.2 69.8 98.7 67.4 99.7 67.9 91.5 67.0 129.7 71.9
71. Voimakoneet ja moottorit 19.8 12.8 21.3 14.6 25.4 17.3 17.5 12.8 43.6 24.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3.10 2.5 6.5 4.4 6.0 4.1 3.4 2.4 5.9 3.3
73. Metalliteollisuuskoneet 0.6 0.4 0.6 0.4 0.4 0.2 0.9 0.6 0.4 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 9.1 5.9 7.7 5.3 8.9 6.0 8.7 6.3 9.1 5.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 8.9 5.7 10.2 6.9 13.2 9.0 10.6 7.7 11.3 6.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 22.8 14.7 14.2 9.7 12.0 8.2 15.3 11.2 14.2 7.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 21.1 13.6 16.3 11.1 15.4 10.5 17.2 12.6 19.9 11.0
78. Moottoriajoneuvot 13.6 8.7 10.2 6.9 9.0 6.1 11.5 8.4 11.8 6.5
79. Muut kuljetusvälineet 8.8 5.6 11.10 8.1 9.7 6.6 6.9 5.0 13.9 7.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 11.4 7.3 13.0 8.9 11.2 7.6 11.7 8.5 14.0 7.8
87. Kojeet,mittarit yms. 7.7 4.9 7.6 5.2 8.3 5.6 8.5 6.2 8.2 4.5
89. Muut valmiit tavarat 3.1 2.0 4.9 3.3 2.1 1.4 2.5 1.8 5.3 2.9
9. Muut tavarat 5.2 3.3 5.9 4.0 5.8 3.9 5.6 4.0 7.7 4.2
93. Erittelemätön 0.4 0.2 0.6 0.4 0.6 0.4 0.8 0.5 1.4 0.8
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 4.9 3.1 5.3 3.6 5.2 3.5 4.9 3.5 6.3 3.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 155.1 100.0 146.3 100.0 146.8 100.0 136.7 100.0 180.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Unkarista (HU) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/6 - 2019/10

2019 / 62019 / 72019 / 82019 / 92019 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4.0 0.9 3.6 0.7 4.1 0.9 3.5 0.7 4.6 0.9
05. Hedelmät ja kasvikset 3.1 0.7 1.9 0.4 2.8 0.6 2.4 0.5 2.4 0.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.1 0.0 0.8 0.2 0.4 0.1 0.3 0.0 0.7 0.1
1. Juomat ja tupakka 0.6 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 0.4 0.1 0.2 0.0
11. Juomat 0.6 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.4 0.1 0.2 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.8 0.2 3.5 0.7 2.1 0.4 2.8 0.6 2.10 0.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.5 0.1 1.8 0.4 0.10 0.2 0.5 0.1 0.1 0.0
28. Malmit ja metalliromu 0.2 0.0 0.1 0.0 0.10 0.2 0.10 0.2 1.2 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.2 0.0 1.4 0.3 0.2 0.0 1.4 0.3 1.8 0.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 27.5 6.4 27.8 5.8 21.2 4.6 25.1 5.3 28.2 5.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 7.5 1.7 5.9 1.2 4.9 1.0 4.2 0.9 7.3 1.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.5 0.8 3.3 0.7 3.9 0.8 3.3 0.7 2.9 0.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 8.2 1.9 7.9 1.6 4.5 1.0 10.3 2.2 9.3 1.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 6.8 1.6 7.1 1.5 6.1 1.3 5.7 1.2 7.1 1.4
58. Muovit, valmistetut 0.10 0.2 2.9 0.6 0.7 0.2 0.8 0.2 0.6 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.6 0.1 0.6 0.1 0.8 0.2 0.5 0.1 0.9 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 17.5 4.0 17.10 3.8 21.5 4.7 17.8 3.7 18.8 3.6
62. Kumituotteet 4.8 1.1 5.9 1.2 6.5 1.4 5.7 1.2 7.3 1.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.3 0.1 1.7 0.4 1.6 0.3 0.7 0.1 0.5 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.4 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1 0.7 0.1 0.6 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.5 0.3 1.3 0.3 3.6 0.8 2.1 0.4 1.5 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 5.6 1.3 4.5 0.9 3.7 0.8 4.5 0.9 3.10 0.8
67. Rauta ja teräs 0.4 0.1 0.6 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.2 0.0
68. Muut metallit 0.5 0.1 0.5 0.1 1.0 0.2 0.4 0.1 1.1 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 4.1 1.0 3.4 0.7 4.6 1.0 3.7 0.8 3.9 0.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 317.3 73.6 343.5 72.3 338.2 73.5 347.5 73.1 396.9 76.1
71. Voimakoneet ja moottorit 87.7 20.3 42.7 9.0 30.10 6.7 46.3 9.7 36.9 7.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 18.0 4.2 10.3 2.2 15.4 3.3 5.1 1.1 7.4 1.4
73. Metalliteollisuuskoneet 1.6 0.4 2.6 0.5 0.4 0.1 2.4 0.5 0.10 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 46.3 10.7 51.0 10.7 53.1 11.5 36.2 7.6 42.2 8.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 27.10 6.5 35.5 7.5 28.2 6.1 26.9 5.6 18.9 3.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 38.1 8.8 41.3 8.7 43.5 9.4 45.9 9.7 46.0 8.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 51.6 12.0 55.3 11.6 51.7 11.2 51.5 10.8 60.3 11.6
78. Moottoriajoneuvot 45.5 10.5 103.10 21.9 114.9 25.0 133.2 28.0 183.3 35.1
79. Muut kuljetusvälineet 0.9 0.2 1.2 0.2 0.4 0.1 0.4 0.1 1.2 0.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 39.10 9.3 50.2 10.6 52.9 11.5 46.7 9.8 41.9 8.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.5 0.3 1.4 0.3 2.2 0.5 1.1 0.2 2.0 0.4
82. Huonekalut 1.4 0.3 1.8 0.4 2.5 0.5 2.0 0.4 2.2 0.4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.7 0.2 0.8 0.2 0.2 0.0 0.8 0.2 0.3 0.1
84. Vaatteet 3.1 0.7 2.1 0.4 3.2 0.7 3.7 0.8 1.8 0.3
85. Jalkineet 0.5 0.1 5.6 1.2 4.1 0.9 1.1 0.2 0.7 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 17.3 4.0 23.0 4.8 20.8 4.5 20.7 4.3 19.4 3.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 3.0 0.7 2.10 0.6 4.7 1.0 2.0 0.4 3.3 0.6
89. Muut valmiit tavarat 12.8 3.0 12.10 2.7 15.5 3.4 15.6 3.3 12.4 2.4
9. Muut tavarat 23.5 5.4 28.7 6.0 20.1 4.4 31.4 6.6 28.5 5.4
93. Erittelemätön 14.7 3.4 18.9 4.0 10.8 2.3 22.1 4.6 18.6 3.6
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 8.7 2.0 9.7 2.0 9.3 2.0 9.1 1.9 9.8 1.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 430.10 100.0 475.2 100.0 459.10 100.0 475.0 100.0 521.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-lokakuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu