Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Unkarin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/11 - 2020/3

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019/11
%
2019/12
%
2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
Viennistä0.10.10.10.10.2
Tuonnista0.30.20.20.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Unkariin (HU) jaksolla 2019/11 - 2020/3

2019 / 112019 / 122020 / 12020 / 22020 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.6 0.9 2.5 1.4 5.4 3.3 2.5 1.4 2.8 1.3
05. Hedelmät ja kasvikset 0.9 0.5 1.10 1.1 4.9 3.0 1.4 0.8 2.3 1.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.4 0.2 0.5 0.2 0.5 0.3 0.7 0.3 0.5 0.2
1. Juomat ja tupakka 0.5 0.3 0.7 0.4 0.9 0.5 0.7 0.4 1.1 0.5
11. Juomat 0.2 0.1 0.3 0.1 0.3 0.2 0.3 0.2 0.8 0.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.4 0.2 0.5 0.3 0.6 0.3 0.4 0.2 0.4 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.5 0.3 5.1 2.9 0.6 0.3 0.6 0.3 1.1 0.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.2 0.1 4.8 2.8 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 0.6 0.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 14.3 8.8 21.9 12.6 17.9 11.0 20.2 11.7 34.8 17.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.6 1.0 1.3 0.7 0.8 0.5 1.9 1.1 1.7 0.8
53. Väri- ja parkitusaineet 0.7 0.4 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 7.0 4.3 6.4 3.7 11.7 7.2 11.0 6.4 18.7 9.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.4 0.8 2.3 1.3 0.9 0.5 2.1 1.2 1.6 0.7
57. Muovit, valmistamattomat 0.5 0.3 0.7 0.4 0.8 0.5 1.0 0.6 0.4 0.2
58. Muovit, valmistetut 1.9 1.1 5.3 3.0 1.5 0.9 2.3 1.3 5.5 2.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.3 0.8 5.6 3.2 1.9 1.2 1.4 0.8 6.6 3.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 7.9 4.8 10.4 6.0 8.2 5.0 8.3 4.8 10.1 4.9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.2 0.1 0.6 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.4 0.2
62. Kumituotteet 0.8 0.5 0.8 0.5 0.7 0.4 0.7 0.4 0.9 0.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.5 0.3 0.6 0.3 0.7 0.4 0.7 0.4 0.9 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.4 0.2 0.7 0.4 0.6 0.3 0.5 0.3 0.6 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 2.3 1.4 3.10 2.3 1.6 0.9 2.5 1.4 3.1 1.5
68. Muut metallit 1.5 0.9 1.2 0.7 1.8 1.1 1.0 0.6 0.9 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.10 1.2 2.5 1.4 2.7 1.6 2.4 1.4 3.1 1.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 114.5 70.3 111.5 64.4 113.2 69.9 114.8 66.5 130.1 64.2
71. Voimakoneet ja moottorit 16.6 10.2 19.2 11.1 17.6 10.8 17.1 9.9 21.6 10.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 9.3 5.7 18.9 10.9 11.3 6.9 6.8 3.9 8.3 4.1
73. Metalliteollisuuskoneet 0.6 0.4 0.7 0.4 0.5 0.3 0.7 0.4 0.4 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 5.7 3.5 7.4 4.2 9.3 5.7 7.5 4.3 10.8 5.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 20.6 12.6 9.8 5.6 18.3 11.3 17.9 10.3 17.2 8.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 18.4 11.3 18.2 10.5 14.4 8.9 20.9 12.1 12.4 6.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 23.2 14.2 16.8 9.7 22.5 13.9 23.3 13.5 33.2 16.4
78. Moottoriajoneuvot 5.2 3.1 11.7 6.7 7.1 4.4 11.2 6.5 16.4 8.1
79. Muut kuljetusvälineet 15.4 9.4 9.3 5.3 12.6 7.8 9.8 5.6 10.1 5.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 17.10 11.0 14.3 8.3 10.0 6.1 20.1 11.6 15.2 7.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 5.0 2.9 0 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 7.2 4.4 7.3 4.2 6.3 3.9 7.9 4.5 8.4 4.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.3 0.1 0.3 0.1 0.3 0.2 0.5 0.3 0.7 0.3
89. Muut valmiit tavarat 10.2 6.2 6.7 3.8 2.9 1.8 6.3 3.6 5.7 2.8
9. Muut tavarat 5.5 3.3 6.10 4.0 5.10 3.7 5.7 3.2 7.7 3.8
93. Erittelemätön 0.4 0.2 0.9 0.5 0.9 0.5 0.5 0.2 1.9 0.9
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind 5.1 3.1 6.1 3.5 5.1 3.1 5.2 3.0 5.9 2.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 162.7 100.0 173.2 100.0 161.9 100.0 172.6 100.0 202.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Unkarista (HU) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/11 - 2020/3

2019 / 112019 / 122020 / 12020 / 22020 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.1 0.4 2.2 0.4 2.4 0.5 3.1 0.7 2.10 0.7
01. Liha ja lihatuotteet 0.2 0.0 0.3 0.1 0.3 0.1 0.8 0.2 0.8 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 1.4 0.2 0.9 0.2 1.0 0.2 1.1 0.3 1.5 0.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.3 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0
1. Juomat ja tupakka 0.4 0.1 0.3 0.0 0.7 0.2 0.2 0.0 0.4 0.1
11. Juomat 0.4 0.1 0.2 0.0 0.7 0.2 0.2 0.0 0.4 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.3 0.4 2.4 0.5 2.3 0.5 4.2 1.0 1.0 0.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.2 0.2 1.1 0.2 0.9 0.2 0.8 0.2 0.5 0.1
28. Malmit ja metalliromu 0.1 0.0 0.3 0.0 1.3 0.3 1.8 0.4 0.1 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.0 0.2 0.8 0.2 0.1 0.0 1.5 0.4 0.5 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 24.1 4.6 32.4 6.6 26.4 6.0 31.7 7.5 32.8 7.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 5.4 1.0 4.2 0.8 5.8 1.3 8.5 2.0 4.7 1.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.2 0.6 3.1 0.6 3.9 0.9 1.6 0.4 2.8 0.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 6.2 1.2 11.2 2.3 4.8 1.1 9.6 2.2 10.8 2.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 7.4 1.4 8.7 1.8 7.6 1.7 7.10 1.9 9.1 2.1
57. Muovit, valmistamattomat 0.3 0.0 2.10 0.6 2.9 0.6 2.9 0.7 3.5 0.8
58. Muovit, valmistetut 0.6 0.1 1.0 0.2 1.0 0.2 0.10 0.2 1.5 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.3 0.2 1.5 0.3 0.6 0.1 0.3 0.1 0.6 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 20.3 3.8 21.5 4.4 17.0 3.8 17.0 4.0 26.1 6.0
62. Kumituotteet 7.1 1.3 7.1 1.4 6.5 1.5 5.6 1.3 6.9 1.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.7 0.1 0.8 0.2 1.1 0.2 0.8 0.2 0.7 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.0 0.6 3.7 0.7 2.4 0.5 2.1 0.5 4.9 1.1
66. Kivennäisainetuotteet 3.7 0.7 4.8 1.0 3.1 0.7 4.1 1.0 7.7 1.8
68. Muut metallit 1.6 0.3 1.4 0.3 1.3 0.3 1.7 0.4 1.9 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.9 0.7 3.5 0.7 2.2 0.5 2.7 0.6 3.9 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 412.2 78.0 368.1 75.0 326.0 73.7 297.8 70.2 301.7 69.5
71. Voimakoneet ja moottorit 56.0 10.6 59.5 12.1 24.9 5.6 36.5 8.6 26.5 6.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 7.6 1.4 7.8 1.6 10.1 2.3 11.5 2.7 13.2 3.0
73. Metalliteollisuuskoneet 0.2 0.0 0.4 0.1 0.8 0.2 0.3 0.0 0.7 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 38.1 7.2 26.8 5.5 26.2 5.9 36.3 8.6 33.5 7.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 20.6 3.9 37.7 7.7 39.4 8.9 15.10 3.8 20.1 4.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 32.7 6.2 18.2 3.7 31.5 7.1 31.6 7.4 37.3 8.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 72.3 13.7 54.4 11.1 80.4 18.2 73.3 17.3 63.4 14.6
78. Moottoriajoneuvot 183.7 34.8 161.8 32.9 112.0 25.3 91.7 21.6 106.2 24.5
79. Muut kuljetusvälineet 1.3 0.2 1.8 0.3 1.1 0.2 0.9 0.2 1.1 0.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 42.5 8.0 36.5 7.4 34.3 7.8 32.1 7.6 40.1 9.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.10 0.4 1.5 0.3 2.0 0.4 0.7 0.2 1.6 0.4
82. Huonekalut 1.8 0.3 2.0 0.4 1.8 0.4 1.5 0.3 2.2 0.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.4 0.1 0.5 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1 0.10 0.2
84. Vaatteet 2.3 0.4 3.2 0.6 1.6 0.4 2.7 0.6 2.0 0.5
85. Jalkineet 0.8 0.1 0.7 0.1 0.8 0.2 0.5 0.1 0.7 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 20.0 3.8 15.2 3.1 17.2 3.9 16.1 3.8 21.1 4.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2.9 0.5 3.4 0.7 2.7 0.6 3.7 0.9 3.5 0.8
89. Muut valmiit tavarat 12.6 2.4 10.5 2.1 8.3 1.9 6.7 1.6 8.3 1.9
9. Muut tavarat 24.5 4.6 27.10 5.7 33.1 7.5 37.9 8.9 29.1 6.7
93. Erittelemätön 15.5 2.9 19.4 3.9 25.0 5.6 29.1 6.9 19.9 4.6
98. (USA Sitc) Estimate of import items valued under $251 and of other low valued items nonexempt from formal entry 8.9 1.7 8.3 1.7 8.2 1.8 8.8 2.1 9.1 2.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 528.2 100.0 490.9 100.0 442.1 100.0 423.10 100.0 433.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-maaliskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu