Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Unkarin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2018/12 - 2019/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2018 12
%
2019 1
%
2019 2
%
2019 3
%
2019 4
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.20.20.20.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Unkariin (HU) jaksolla 2018/12 - 2019/4

2018 / 122019 / 12019 / 22019 / 32019 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.7 1.0 2.7 1.8 5.3 3.8 6.3 3.3 2.3 1.5
05. Hedelmät ja kasvikset 1.1 0.6 2.2 1.5 4.2 3.0 5.7 2.9 0.6 0.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.5 0.2 0.5 0.3 0.7 0.5 0.5 0.2 1.0 0.6
1. Juomat ja tupakka 0.5 0.3 0.5 0.3 1.1 0.8 0.4 0.2 0.6 0.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.2 0.1 0.2 0.1 0.7 0.5 0.3 0.1 0.4 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 5.7 3.2 0.4 0.3 0.5 0.3 0.9 0.4 0.5 0.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 5.2 3.0 0 0.0 0.2 0.1 0 0.0 0 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.3 0.1 0.3 0.2 0.3 0.2 0.6 0.3 0.2 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 2.0 1.1 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 1.9 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 10.4 6.0 15.6 10.9 14.8 10.7 15.9 8.3 10.4 6.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.8 0.4 0.9 0.6 1.1 0.8 0.5 0.2 0.4 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 0.2 0.1 0.7 0.4 0.4 0.3 0.3 0.1 0.3 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 5.1 2.9 7.9 5.5 7.4 5.3 6.5 3.4 2.3 1.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.5 0.8 1.1 0.7 1.8 1.3 1.7 0.9 2.6 1.7
57. Muovit, valmistamattomat 0.9 0.5 0.6 0.4 0.4 0.3 0.6 0.3 0.9 0.5
58. Muovit, valmistetut 1.3 0.7 1.9 1.3 2.9 2.1 3.4 1.8 2.6 1.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.9 0.5 2.8 1.9 0.9 0.6 2.10 1.5 1.5 1.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 8.6 4.9 8.9 6.2 9.4 6.7 9.4 4.9 10.1 6.5
62. Kumituotteet 0.4 0.2 0.7 0.5 0.10 0.7 0.10 0.5 0.6 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.5 0.3 0.4 0.3 0.6 0.4 0.5 0.3 0.8 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.3 0.1 0.3 0.2 0.4 0.3 0.8 0.4 0.5 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 2.2 1.2 2.4 1.7 2.7 1.9 2.8 1.4 2.10 1.9
67. Rauta ja teräs 0.6 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.4 0.2 0.4 0.2
68. Muut metallit 0.5 0.2 0.8 0.5 0.5 0.3 0.9 0.4 1.1 0.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 4.4 2.5 3.7 2.6 3.5 2.5 3.1 1.6 4.0 2.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 120.2 69.3 97.3 67.8 90.8 65.6 141.1 73.3 110.1 71.6
71. Voimakoneet ja moottorit 32.4 18.6 17.9 12.4 13.4 9.7 36.2 18.8 26.5 17.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 18.2 10.5 8.2 5.6 7.4 5.3 11.5 6.0 7.8 5.0
73. Metalliteollisuuskoneet 0.5 0.3 0.7 0.4 0.3 0.2 0.3 0.1 0.6 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 11.4 6.5 12.1 8.4 12.10 9.3 17.8 9.2 15.1 9.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 12.1 7.0 9.0 6.2 6.10 5.0 13.9 7.2 6.0 3.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 10.1 5.8 12.8 8.9 7.8 5.6 15.1 7.8 13.8 8.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 18.5 10.6 17.4 12.1 18.3 13.2 23.5 12.2 19.1 12.4
78. Moottoriajoneuvot 9.6 5.5 10.10 7.6 15.3 11.0 14.1 7.3 13.0 8.4
79. Muut kuljetusvälineet 7.9 4.5 8.7 6.0 8.8 6.3 9.0 4.7 8.6 5.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 18.8 10.8 12.8 8.9 11.8 8.5 11.9 6.2 14.5 9.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.1 0.0 0.1 0.1 0.6 0.4 0.1 0.0 0.1 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 6.8 3.9 7.5 5.2 7.9 5.7 7.3 3.8 9.3 6.0
89. Muut valmiit tavarat 11.5 6.6 4.6 3.2 2.7 1.9 4.0 2.1 4.6 3.0
9. Muut tavarat 5.9 3.4 5.2 3.6 4.10 3.6 6.7 3.4 5.5 3.6
93. Erittelemätön 0.1 0.0 0.6 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.5 0.3
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 5.8 3.3 4.7 3.2 4.7 3.3 6.5 3.4 5.0 3.2
0-9. Kaikki ryhmät 173.5 100.0 143.5 100.0 138.3 100.0 192.5 100.0 153.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Unkarista (HU) Yhdysvaltoihin jaksolla 2018/12 - 2019/4

2018 / 122019 / 12019 / 22019 / 32019 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3.9 0.8 7.2 1.7 6.0 1.7 7.4 1.7 7.6 2.0
05. Hedelmät ja kasvikset 3.1 0.6 5.9 1.4 4.10 1.4 5.6 1.3 6.3 1.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.5 0.1 0.4 0.1 0.2 0.0 0.8 0.2 0.4 0.1
1. Juomat ja tupakka 0.5 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.6 0.1 0.3 0.1
11. Juomat 0.4 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.6 0.1 0.3 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.9 0.8 1.5 0.3 2.2 0.6 1.1 0.2 2.4 0.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.6 0.1 0.9 0.2 1.1 0.3 0.6 0.1 0.6 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3.3 0.7 0.3 0.1 0.10 0.3 0.1 0.0 1.5 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.7 0.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.7 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 23.5 4.8 31.9 7.8 23.1 6.6 25.3 5.9 28.9 7.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 4.2 0.9 13.8 3.3 5.1 1.5 3.3 0.8 6.10 1.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.7 0.5 3.3 0.8 1.7 0.5 3.8 0.9 2.10 0.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 7.2 1.5 5.9 1.4 4.9 1.4 6.2 1.4 7.6 2.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 8.10 1.8 8.3 2.0 10.3 2.9 10.6 2.5 9.5 2.4
57. Muovit, valmistamattomat 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1 0.6 0.1
58. Muovit, valmistetut 0.3 0.0 0.3 0.1 0.6 0.2 0.4 0.1 0.6 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.3 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.9 0.2 0.9 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 19.9 4.1 18.7 4.5 17.9 5.1 24.5 5.7 20.5 5.3
62. Kumituotteet 9.1 1.9 9.7 2.3 7.4 2.1 11.2 2.6 6.8 1.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.5 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1 0.7 0.2 0.9 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.10 0.4 2.3 0.6 1.6 0.5 2.4 0.6 2.6 0.7
66. Kivennäisainetuotteet 4.0 0.8 2.6 0.6 4.3 1.2 5.6 1.3 5.2 1.3
68. Muut metallit 0.2 0.0 0.4 0.1 0.6 0.1 0.7 0.2 0.8 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.7 0.7 2.6 0.6 3.1 0.9 3.5 0.8 3.7 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 370.2 76.4 282.4 68.9 239.7 68.6 304.2 71.1 254.8 66.1
71. Voimakoneet ja moottorit 96.10 20.0 26.4 6.4 13.9 4.0 50.0 11.7 33.2 8.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 7.10 1.6 5.8 1.4 9.9 2.8 11.3 2.6 13.7 3.6
73. Metalliteollisuuskoneet 0.10 0.2 0.5 0.1 0.5 0.1 0.7 0.1 0.6 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 44.9 9.2 38.9 9.5 45.2 12.9 45.1 10.5 44.4 11.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 58.6 12.1 35.9 8.7 16.5 4.7 30.6 7.1 27.10 7.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 29.0 6.0 37.7 9.2 39.5 11.3 37.9 8.8 46.7 12.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 51.5 10.6 44.0 10.7 50.5 14.5 54.0 12.6 51.4 13.3
78. Moottoriajoneuvot 79.6 16.4 92.10 22.7 63.3 18.1 74.5 17.4 36.2 9.4
79. Muut kuljetusvälineet 0.10 0.2 0.6 0.1 0.7 0.2 0.5 0.1 0.9 0.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 44.4 9.2 47.6 11.6 34.6 9.9 43.8 10.2 46.10 12.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2.6 0.5 1.5 0.4 1.6 0.5 1.5 0.3 3.9 1.0
82. Huonekalut 1.6 0.3 2.1 0.5 2.1 0.6 1.10 0.5 2.3 0.6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.4 0.3 0.10 0.2 0.5 0.1 1.1 0.2 0.5 0.1
84. Vaatteet 2.9 0.6 1.6 0.4 2.7 0.7 2.6 0.6 1.2 0.3
85. Jalkineet 0.4 0.1 0.9 0.2 0.6 0.2 0.3 0.1 0.2 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 18.8 3.9 19.9 4.8 15.0 4.3 19.6 4.6 20.2 5.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2.4 0.5 3.5 0.8 3.1 0.9 2.5 0.6 2.10 0.8
89. Muut valmiit tavarat 14.6 3.0 17.5 4.3 9.5 2.7 14.6 3.4 16.1 4.2
9. Muut tavarat 18.9 3.9 21.0 5.1 25.9 7.4 20.10 4.9 24.0 6.2
93. Erittelemätön 11.1 2.3 12.2 3.0 17.9 5.1 11.10 2.8 15.3 4.0
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 7.8 1.6 8.1 2.0 7.8 2.2 8.8 2.0 8.6 2.2
0-9. Kaikki ryhmät 484.8 100.0 409.10 100.0 349.4 100.0 427.7 100.0 385.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-huhtikuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu