Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Unkarin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä0.20.20.10.20.1
Tuonnista0.20.20.20.30.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Unkarin kanssa, vienti Unkariin ja tuonti Unkarista vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Elokuussa Unkari oli USAn 49. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 5 sijaa. Kuukauden 592 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 0.9 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Elokuussa kauppatase Unkarin kanssa oli Yhdysvalloille 295 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Unkarista supistui 1.6 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 444 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Unkarista olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), joka edusti 18.8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc778 (muut sähkökoneet,-laitteet ja -tarvikkeet) 8.9 % sekä Sitc716 (sähkögeneraattorit ja -moottorit ja niiden osat) 7.3 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Unkariin oli 1.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa, ollen suuruudeltaan 148 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), mikä edusti 9.4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 8.9 % sekä Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat) 8.3 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Tammi-elokuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 4.6 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 1.1 prosenttia. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 3.2 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 1.4 miljardia dollaria. Vuoden 2019 tammi-elokuun nähden kuluvan vuoden tuonnin arvo väheni 2.3 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 497 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat), arvon ollessa 156 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla kasvu oli 9.9 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-elokuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 1.8 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 2.0 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Unkariin (HU) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.8 0.9 1.9 1.1 0.9 0.6 0.7 0.4 0.10 0.6
05. Hedelmät ja kasvikset 1.3 0.6 0.9 0.5 0.1 0.1 0.1 0.0 0.3 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.5 0.2 0.6 0.4 0.8 0.5 0.6 0.3 0.7 0.4
1. Juomat ja tupakka 0.4 0.2 0.3 0.2 0.5 0.3 0.4 0.2 2.1 1.4
11. Juomat 0.3 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1 0.3 0.1 0.10 0.6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.1 0.0 0 0.0 0.4 0.2 0.1 0.0 1.1 0.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.4 0.2 0.4 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.9 0.6
28. Malmit ja metalliromu 0 0.0 0.1 0.1 0 0.0 0.1 0.0 0.7 0.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 26.7 13.2 30.4 18.3 29.8 21.4 45.3 23.3 24.7 16.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.6 0.3 3.3 1.9 0.6 0.4 0.8 0.4 2.4 1.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 17.5 8.6 21.0 12.7 20.6 14.8 37.4 19.3 14.7 9.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.7 0.8 0.8 0.4 1.8 1.2 1.4 0.7 1.9 1.3
57. Muovit, valmistamattomat 0.6 0.3 0.8 0.5 0.7 0.5 0.6 0.3 0.7 0.5
58. Muovit, valmistetut 3.1 1.5 2.5 1.5 2.7 1.9 2.1 1.1 3.1 2.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2.10 1.5 1.8 1.1 3.1 2.2 2.7 1.4 1.5 0.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 9.7 4.8 6.3 3.8 6.9 4.9 7.9 4.0 11.6 7.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.6 0.3 0 0.0 0.2 0.1 0.2 0.1 0.4 0.2
62. Kumituotteet 0.3 0.1 0.8 0.4 0.9 0.6 0.5 0.2 0.5 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.9 0.4 0.7 0.4 0.6 0.4 0.6 0.3 1.0 0.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.7 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.6 0.3 0.6 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 2.7 1.3 1.0 0.6 1.5 1.1 2.10 1.5 4.6 3.1
68. Muut metallit 1.1 0.5 1.8 1.1 0.9 0.6 1.2 0.6 1.10 1.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.3 1.6 1.7 1.0 2.5 1.7 1.10 1.0 2.3 1.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 136.10 67.8 104.6 63.2 77.5 55.7 116.1 59.8 84.3 56.7
71. Voimakoneet ja moottorit 23.9 11.8 33.3 20.1 19.2 13.8 24.2 12.5 13.8 9.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3.2 1.6 3.6 2.2 2.0 1.4 2.4 1.2 4.8 3.2
73. Metalliteollisuuskoneet 0.3 0.1 1.3 0.8 0.2 0.1 0.3 0.1 0.4 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 6.4 3.1 5.3 3.2 5.9 4.2 6.10 3.6 7.9 5.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 32.7 16.1 9.9 5.9 9.2 6.5 18.2 9.4 11.2 7.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 11.9 5.9 12.9 7.8 10.3 7.4 19.2 9.8 14.2 9.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 48.3 23.9 30.4 18.4 19.9 14.3 25.3 13.0 16.1 10.8
78. Moottoriajoneuvot 5.8 2.8 3.6 2.2 8.2 5.8 8.5 4.4 9.0 6.0
79. Muut kuljetusvälineet 4.8 2.4 4.6 2.8 2.9 2.0 11.5 5.9 7.3 4.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 21.8 10.8 17.1 10.3 19.6 14.1 19.1 9.8 18.7 12.6
82. Huonekalut 0.2 0.1 0.2 0.1 0.6 0.4 0.1 0.0 0.2 0.1
84. Vaatteet 0.1 0.0 0.1 0.1 0.3 0.2 0.7 0.3 1.1 0.7
87. Kojeet,mittarit yms. 6.1 3.0 8.1 4.9 8.1 5.8 7.8 4.0 6.5 4.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.2 0.1 0.4 0.2 0.3 0.2 0.6 0.3 0.6 0.4
89. Muut valmiit tavarat 15.3 7.5 8.4 5.0 10.3 7.4 10.0 5.1 10.5 7.0
9. Muut tavarat 4.5 2.2 4.6 2.7 3.8 2.7 4.6 2.4 5.6 3.7
93. Erittelemätön 0.4 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 1.5 1.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 4.1 2.0 4.5 2.7 3.7 2.6 4.5 2.3 4.1 2.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 202.1 100.0 165.5 100.0 139.1 100.0 194.1 100.0 148.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Unkarista (HU) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3.1 0.9 2.1 0.7 3.5 1.1 4.1 0.8 3.6 0.8
01. Liha ja lihatuotteet 1.4 0.4 0.7 0.2 2.1 0.7 2.3 0.4 1.4 0.3
05. Hedelmät ja kasvikset 1.1 0.3 0.6 0.2 0.6 0.2 0.8 0.1 0.7 0.1
1. Juomat ja tupakka 0.6 0.2 0.5 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1
11. Juomat 0.6 0.2 0.5 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.2 0.3 1.7 0.6 0.8 0.2 1.6 0.3 0.5 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.8 0.2 1.4 0.5 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
28. Malmit ja metalliromu 0.2 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1 1.6 0.3 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 26.5 7.6 22.5 7.7 29.4 9.7 29.5 5.6 35.7 8.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3.0 0.9 3.0 1.0 2.7 0.9 6.0 1.1 4.3 1.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.2 0.9 2.2 0.7 1.9 0.6 2.6 0.5 3.5 0.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 11.3 3.2 8.8 3.0 13.5 4.5 8.0 1.5 15.6 3.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 6.1 1.7 3.7 1.3 6.1 2.0 5.8 1.1 5.0 1.1
57. Muovit, valmistamattomat 1.4 0.4 3.6 1.2 3.9 1.3 4.3 0.8 6.3 1.4
58. Muovit, valmistetut 0.6 0.2 0.3 0.1 0.3 0.1 1.7 0.3 0.3 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.1 0.3 1.2 0.4 1.1 0.4 1.3 0.2 0.8 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 21.6 6.2 14.5 4.9 15.2 5.0 17.0 3.3 17.3 3.9
62. Kumituotteet 6.4 1.8 3.5 1.2 3.7 1.2 5.1 1.0 5.7 1.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.2 0.0 0.4 0.1 0.7 0.2 1.1 0.2 1.8 0.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.6 0.2 0.8 0.3 1.2 0.4 0.8 0.1 0.8 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 5.2 1.5 2.7 0.9 2.8 0.9 1.6 0.3 1.6 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 5.3 1.5 3.7 1.3 3.4 1.1 3.3 0.6 3.0 0.7
68. Muut metallit 1.1 0.3 0.9 0.3 1.1 0.3 1.6 0.3 1.3 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.0 0.9 2.6 0.9 2.4 0.8 3.6 0.7 3.3 0.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 246.4 70.8 204.4 70.2 205.6 67.8 408.2 78.2 316.6 71.3
71. Voimakoneet ja moottorit 12.8 3.7 31.8 10.9 29.3 9.7 163.3 31.3 45.1 10.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 8.9 2.5 4.6 1.6 6.10 2.3 8.5 1.6 6.3 1.4
73. Metalliteollisuuskoneet 0.6 0.2 1.4 0.4 0.9 0.3 1.0 0.2 0.5 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 41.8 12.0 28.3 9.7 26.6 8.7 23.6 4.5 34.5 7.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 31.9 9.2 36.10 12.7 28.5 9.4 33.9 6.5 18.1 4.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 20.3 5.8 27.8 9.5 17.1 5.6 28.4 5.4 32.1 7.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 74.6 21.4 46.2 15.8 52.1 17.2 72.7 13.9 79.3 17.9
78. Moottoriajoneuvot 54.6 15.7 26.9 9.2 43.4 14.3 76.5 14.6 100.8 22.7
79. Muut kuljetusvälineet 1.2 0.3 0.9 0.3 1.0 0.3 0.7 0.1 0.3 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 29.5 8.5 27.8 9.5 29.1 9.6 40.3 7.7 44.8 10.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.9 0.2 0.9 0.3 0.2 0.1 0.4 0.1 0.7 0.2
82. Huonekalut 1.4 0.4 0.9 0.3 0.6 0.2 1.8 0.3 2.4 0.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.9 0.2
84. Vaatteet 0.3 0.1 0.3 0.1 1.3 0.4 2.1 0.4 2.4 0.5
85. Jalkineet 0.1 0.0 0.8 0.3 0.5 0.2 3.5 0.7 4.1 0.9
87. Kojeet,mittarit yms. 16.4 4.7 13.7 4.7 14.9 4.9 16.1 3.1 19.4 4.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 3.7 1.1 1.6 0.5 0.6 0.2 3.0 0.6 2.6 0.6
89. Muut valmiit tavarat 6.5 1.9 10.0 3.4 11.2 3.7 13.7 2.6 12.6 2.8
9. Muut tavarat 19.2 5.5 17.10 6.1 19.5 6.4 21.5 4.1 25.3 5.7
93. Erittelemätön 11.7 3.4 10.10 3.8 12.9 4.3 13.5 2.6 16.8 3.8
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 7.4 2.1 6.8 2.3 6.5 2.1 7.8 1.5 8.4 1.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 347.9 100.0 291.3 100.0 303.1 100.0 522.3 100.0 443.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu