Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Unkarin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.20.10.10.10.2
Tuonnista0.30.20.30.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Unkarin kanssa, vienti Unkariin ja tuonti Unkarista vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Unkari oli Yhdysvaltain 46. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 3 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 697 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 0.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Unkarin kanssa oli Yhdysvalloille 269 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Unkarista supistui 8.6 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 483 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Unkarista olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), joka edusti 21.9 prosentin osuutta tuonnista, Sitc778 (muut sähkökoneet,-laitteet ja -tarvikkeet) 8.1 % sekä Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat) 5.9 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Unkariin oli 31.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 214 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), mikä edusti 13.8 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat) 11.2 % sekä Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 9.0 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 6.7 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 2.2 prosenttia. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 4.8 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 1.9 miljardia dollaria. Vuoden 2019 tammi-marraskuun nähden kuluvan vuoden tuonnin arvo väheni 1.3 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 880 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), arvon ollessa 215 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla kasvu oli 11.8 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 2.8 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 3.1 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Unkariin (HU) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.7 0.4 0.10 0.6 1.6 0.9 1.3 0.7 1.8 0.8
05. Hedelmät ja kasvikset 0.1 0.0 0.3 0.2 1.1 0.6 0.7 0.4 0.8 0.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.6 0.3 0.7 0.4 0.4 0.2 0.5 0.3 0.6 0.3
1. Juomat ja tupakka 0.4 0.2 2.1 1.4 0.9 0.5 2.0 1.1 0.3 0.1
11. Juomat 0.3 0.1 0.10 0.6 0.5 0.2 0.4 0.2 0.2 0.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.1 0.0 1.1 0.7 0.5 0.3 1.7 0.9 0.2 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.2 0.1 0.9 0.6 0.8 0.4 1.5 0.8 3.4 1.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.3 0.7 3.0 1.4
28. Malmit ja metalliromu 0.1 0.0 0.7 0.5 0.5 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 45.3 23.3 24.7 16.6 26.1 15.7 34.3 19.0 43.2 20.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.8 0.4 2.4 1.6 1.8 1.0 2.0 1.1 0.10 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 37.4 19.3 14.7 9.9 16.7 10.0 21.8 12.1 29.8 13.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.4 0.7 1.9 1.3 1.5 0.9 2.1 1.1 2.6 1.2
57. Muovit, valmistamattomat 0.6 0.3 0.7 0.5 0.10 0.6 0.7 0.4 0.6 0.2
58. Muovit, valmistetut 2.1 1.1 3.1 2.0 3.5 2.1 4.8 2.6 4.2 1.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2.7 1.4 1.5 0.9 1.4 0.8 2.5 1.4 4.8 2.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 7.9 4.0 11.6 7.8 8.8 5.3 7.8 4.3 8.6 4.0
62. Kumituotteet 0.5 0.2 0.5 0.3 0.6 0.3 0.6 0.3 0.6 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.6 0.3 1.0 0.7 1.3 0.7 0.9 0.5 0.8 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.6 0.3 0.6 0.4 0.8 0.4 0.8 0.4 0.6 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 2.10 1.5 4.6 3.1 2.6 1.6 2.1 1.2 2.9 1.4
68. Muut metallit 1.2 0.6 1.10 1.3 1.3 0.8 0.5 0.3 1.4 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.10 1.0 2.3 1.5 1.8 1.1 2.5 1.3 2.0 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 116.1 59.8 84.3 56.7 106.9 64.5 109.6 60.6 132.10 62.1
71. Voimakoneet ja moottorit 24.2 12.5 13.8 9.2 21.2 12.8 16.2 8.9 25.6 11.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2.4 1.2 4.8 3.2 5.3 3.2 2.8 1.5 3.5 1.6
73. Metalliteollisuuskoneet 0.3 0.1 0.4 0.2 1.1 0.7 0.4 0.2 0.3 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 6.10 3.6 7.9 5.3 9.3 5.6 8.1 4.5 8.2 3.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 18.2 9.4 11.2 7.5 8.8 5.3 13.6 7.5 23.9 11.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 19.2 9.8 14.2 9.5 14.3 8.6 17.1 9.4 13.6 6.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 25.3 13.0 16.1 10.8 24.4 14.7 27.9 15.4 44.8 20.9
78. Moottoriajoneuvot 8.5 4.4 9.0 6.0 12.10 7.8 8.8 4.8 9.6 4.4
79. Muut kuljetusvälineet 11.5 5.9 7.3 4.9 9.9 6.0 15.2 8.4 3.9 1.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 19.1 9.8 18.7 12.6 16.3 9.8 19.5 10.8 18.10 8.8
82. Huonekalut 0.1 0.0 0.2 0.1 0.9 0.5 0.9 0.5 0.2 0.1
84. Vaatteet 0.7 0.3 1.1 0.7 0.1 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 7.8 4.0 6.5 4.3 8.4 5.1 10.1 5.6 8.4 3.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.6 0.3 0.6 0.4 0.5 0.3 0.7 0.4 0.7 0.3
89. Muut valmiit tavarat 10.0 5.1 10.5 7.0 6.1 3.7 7.5 4.1 9.6 4.5
9. Muut tavarat 4.6 2.4 5.6 3.7 4.5 2.7 4.9 2.7 5.2 2.4
93. Erittelemätön 0.2 0.1 1.5 1.0 0.1 0.0 0.3 0.2 0.1 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 4.5 2.3 4.1 2.7 4.5 2.7 4.7 2.6 5.1 2.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 194.1 100.0 148.5 100.0 165.7 100.0 180.9 100.0 214.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Unkarista (HU) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4.1 0.8 3.6 0.8 3.8 0.7 4.6 0.9 4.3 0.9
00. Elävät eläimet 0.4 0.1 0.5 0.1 0.7 0.1 1.1 0.2 0.9 0.2
01. Liha ja lihatuotteet 2.3 0.4 1.4 0.3 0.8 0.1 0.9 0.2 0.9 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 0.8 0.1 0.7 0.1 0.9 0.2 1.5 0.3 1.5 0.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0 0.0 0.3 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1 0.8 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.6 0.3 0.5 0.1 2.2 0.4 0.2 0.0 2.1 0.4
28. Malmit ja metalliromu 1.6 0.3 0.1 0.0 1.7 0.3 0.2 0.0 1.8 0.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 29.5 5.6 35.7 8.0 22.5 4.1 36.8 7.1 47.7 9.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 6.0 1.1 4.3 1.0 3.8 0.7 12.10 2.5 19.2 4.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.6 0.5 3.5 0.8 3.5 0.6 3.5 0.7 3.4 0.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 8.0 1.5 15.6 3.5 8.2 1.5 12.5 2.4 15.9 3.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 5.8 1.1 5.0 1.1 5.6 1.0 6.9 1.3 6.1 1.2
57. Muovit, valmistamattomat 4.3 0.8 6.3 1.4 0.5 0.1 0.2 0.0 1.2 0.2
58. Muovit, valmistetut 1.7 0.3 0.3 0.1 0.8 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.3 0.2 0.8 0.2 0.3 0.0 0.4 0.1 1.3 0.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 17.0 3.3 17.3 3.9 20.8 3.8 21.7 4.2 21.3 4.4
62. Kumituotteet 5.1 1.0 5.7 1.3 6.9 1.3 7.6 1.5 7.8 1.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.1 0.2 1.8 0.4 0.10 0.2 0.5 0.1 0.6 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.8 0.1 0.8 0.2 1.4 0.2 0.9 0.2 0.9 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.6 0.3 1.6 0.3 3.4 0.6 3.8 0.7 3.3 0.7
66. Kivennäisainetuotteet 3.3 0.6 3.0 0.7 3.3 0.6 4.4 0.8 3.7 0.8
68. Muut metallit 1.6 0.3 1.3 0.3 1.7 0.3 1.3 0.2 1.8 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.6 0.7 3.3 0.7 3.3 0.6 3.5 0.7 3.4 0.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 408.2 78.2 316.6 71.3 418.5 76.4 383.1 74.1 349.3 72.4
71. Voimakoneet ja moottorit 163.3 31.3 45.1 10.1 65.4 11.9 25.3 4.9 19.10 4.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 8.5 1.6 6.3 1.4 4.1 0.7 5.1 1.0 7.1 1.5
73. Metalliteollisuuskoneet 1.0 0.2 0.5 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1 2.4 0.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 23.6 4.5 34.5 7.8 47.2 8.6 43.5 8.4 43.8 9.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 33.9 6.5 18.1 4.1 19.9 3.6 21.2 4.1 29.9 6.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 28.4 5.4 32.1 7.2 38.5 7.0 46.1 8.9 35.5 7.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 72.7 13.9 79.3 17.9 88.7 16.2 76.7 14.8 82.3 17.0
78. Moottoriajoneuvot 76.5 14.6 100.8 22.7 154.0 28.1 164.3 31.8 127.7 26.4
79. Muut kuljetusvälineet 0.7 0.1 0.3 0.1 0.8 0.1 0.8 0.2 0.10 0.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 40.3 7.7 44.8 10.1 47.2 8.6 38.9 7.5 34.2 7.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.4 0.1 0.7 0.2 0.9 0.2 0.7 0.1 0.6 0.1
82. Huonekalut 1.8 0.3 2.4 0.5 3.0 0.5 2.3 0.4 1.9 0.4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.2 0.0 0.9 0.2 0.4 0.1 0.5 0.1 0.1 0.0
84. Vaatteet 2.1 0.4 2.4 0.5 2.2 0.4 1.7 0.3 2.6 0.5
85. Jalkineet 3.5 0.7 4.1 0.9 3.4 0.6 1.3 0.2 0.10 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 16.1 3.1 19.4 4.4 21.5 3.9 18.3 3.5 16.0 3.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 3.0 0.6 2.6 0.6 3.1 0.6 2.10 0.6 1.1 0.2
89. Muut valmiit tavarat 13.7 2.6 12.6 2.8 12.9 2.3 11.5 2.2 11.3 2.3
9. Muut tavarat 21.5 4.1 25.3 5.7 32.7 6.0 31.8 6.1 23.6 4.9
93. Erittelemätön 13.5 2.6 16.8 3.8 19.1 3.5 22.7 4.4 14.5 3.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 7.8 1.5 8.4 1.9 9.2 1.7 8.10 1.7 8.9 1.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 522.3 100.0 443.8 100.0 547.7 100.0 517.1 100.0 482.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu