Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Unkarin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2018/8 - 2018/12

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2018 8
%
2018 9
%
2018 10
%
2018 11
%
2018 12
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.20.20.20.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.20.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Unkariin (HU) jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.1 0.7 1.1 0.9 1.4 0.9 1.9 1.3 1.7 1.0
05. Hedelmät ja kasvikset 0.7 0.4 0.4 0.3 0.6 0.4 1.7 1.1 1.1 0.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.3 0.2 0.5 0.4 0.7 0.5 0.3 0.2 0.5 0.2
1. Juomat ja tupakka 0.9 0.6 0.4 0.3 1.4 0.9 0.7 0.4 0.5 0.3
11. Juomat 0.7 0.4 0.4 0.3 1.0 0.7 0.5 0.3 0.3 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.2 0.1 0.5 0.4 0.5 0.3 2.3 1.5 5.6 3.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 1.10 1.3 5.2 3.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 11.0 7.9 8.8 7.6 15.3 10.1 12.7 8.4 10.4 6.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.3 0.9 0.10 0.8 0.4 0.2 0.10 0.6 0.8 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 4.3 3.1 3.1 2.6 9.6 6.3 6.7 4.4 5.1 2.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.2 0.8 1.5 1.3 1.10 1.3 1.4 0.9 1.5 0.8
57. Muovit, valmistamattomat 0.5 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.9 0.5
58. Muovit, valmistetut 1.7 1.2 1.5 1.2 1.4 0.9 1.6 1.0 1.3 0.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.7 1.2 1.3 1.0 1.4 0.9 1.4 0.9 0.9 0.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 8.4 6.0 9.3 8.1 8.7 5.8 8.8 5.8 8.6 4.9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0 0.7 0.4 0.1 0.0
62. Kumituotteet 0.5 0.3 0.4 0.3 0.5 0.3 0.6 0.3 0.4 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 2.7 1.9 2.9 2.5 2.5 1.7 2.5 1.6 2.2 1.2
67. Rauta ja teräs 0.4 0.3 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1 0.6 0.3
68. Muut metallit 1.3 0.9 0.6 0.5 0.8 0.5 0.9 0.5 0.5 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.0 2.1 4.8 4.2 3.9 2.6 3.5 2.3 4.3 2.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 99.2 71.1 74.4 64.5 98.2 65.2 105.1 69.7 122.2 70.3
71. Voimakoneet ja moottorit 26.0 18.6 8.3 7.2 15.4 10.2 23.7 15.7 32.4 18.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 4.5 3.2 4.4 3.8 5.1 3.4 3.6 2.4 18.2 10.4
73. Metalliteollisuuskoneet 0.7 0.5 1.8 1.5 1.4 0.9 0.2 0.1 0.5 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 12.2 8.7 11.9 10.3 16.2 10.7 10.6 7.0 11.4 6.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 11.2 8.0 8.2 7.0 11.7 7.7 12.4 8.2 12.1 7.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 6.3 4.5 7.8 6.7 8.8 5.8 16.2 10.7 11.8 6.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 19.4 13.9 18.2 15.8 17.6 11.6 19.8 13.1 18.8 10.8
78. Moottoriajoneuvot 10.7 7.7 8.2 7.0 12.6 8.3 9.6 6.3 9.6 5.5
79. Muut kuljetusvälineet 8.6 6.1 6.0 5.2 9.8 6.5 9.3 6.1 7.9 4.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 13.10 10.0 17.1 14.8 18.7 12.4 13.7 9.1 19.0 10.9
87. Kojeet,mittarit yms. 8.1 5.8 8.9 7.7 10.2 6.8 7.4 4.9 6.9 4.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2.6 1.8 0.6 0.5 4.1 2.7 0.2 0.1 0.2 0.1
89. Muut valmiit tavarat 3.1 2.2 7.1 6.1 3.9 2.6 5.7 3.8 11.5 6.6
9. Muut tavarat 4.10 3.5 3.8 3.3 6.6 4.3 5.6 3.7 5.9 3.3
93. Erittelemätön 0.1 0.0 0.1 0.0 1.5 1.0 0.7 0.5 0.1 0.0
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 4.9 3.5 3.8 3.2 5.1 3.3 4.9 3.2 5.8 3.3
0-9. Kaikki ryhmät 139.5 100.0 115.4 100.0 150.5 100.0 150.8 100.0 173.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Unkarista (HU) Yhdysvaltoihin jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.9 0.7 2.5 0.6 3.2 0.8 2.5 0.6 3.9 0.8
05. Hedelmät ja kasvikset 1.5 0.4 1.6 0.4 1.7 0.4 1.3 0.3 3.1 0.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.4 0.1 0.4 0.1 0.7 0.2 0.8 0.2 0.5 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.6 0.4 1.3 0.3 1.3 0.3 2.7 0.6 3.9 0.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.9 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.9 0.2 0.7 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.6 0.1 0.5 0.1 0.2 0.0 1.8 0.4 3.3 0.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.8 0.2 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.8 0.2 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 26.5 6.6 19.10 5.1 26.8 6.8 21.7 5.2 23.6 4.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 11.8 2.9 6.4 1.6 8.6 2.2 5.5 1.3 4.2 0.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.5 0.6 2.3 0.6 2.3 0.6 2.5 0.6 2.7 0.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 4.10 1.2 4.3 1.1 6.1 1.6 4.5 1.1 7.3 1.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 5.7 1.4 5.10 1.5 8.6 2.2 8.1 1.9 8.10 1.8
58. Muovit, valmistetut 0.8 0.2 0.6 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1 0.3 0.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.6 0.1 0.6 0.1 0.8 0.2 0.8 0.2 0.3 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 22.9 5.7 17.7 4.5 23.2 5.9 19.8 4.8 19.9 4.1
62. Kumituotteet 8.4 2.1 5.6 1.4 9.6 2.4 7.3 1.7 9.1 1.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.4 0.3 0.8 0.2 0.6 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.4 0.3 1.1 0.3 1.0 0.2 0.8 0.2 0.5 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.4 0.6 1.5 0.4 2.1 0.5 3.2 0.8 1.10 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 4.5 1.1 3.7 0.9 4.6 1.2 4.6 1.1 4.0 0.8
67. Rauta ja teräs 0.5 0.1 0.4 0.1 0.10 0.2 0.3 0.1 0.4 0.1
68. Muut metallit 0.7 0.2 0.5 0.1 0.4 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.9 1.0 4.5 1.1 4.1 1.0 3.3 0.8 3.7 0.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 263.1 65.7 276.0 70.1 251.5 64.5 292.4 70.9 370.1 76.2
71. Voimakoneet ja moottorit 15.9 3.9 23.3 5.9 16.10 4.3 34.5 8.4 96.10 20.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 7.7 1.9 7.7 1.9 6.10 1.8 5.8 1.4 7.10 1.6
73. Metalliteollisuuskoneet 0.5 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.10 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 42.7 10.6 49.7 12.6 52.5 13.4 44.2 10.7 44.7 9.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 40.1 10.0 46.4 11.8 34.9 8.9 41.4 10.0 58.7 12.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 21.6 5.4 30.1 7.6 34.1 8.7 35.2 8.5 29.1 6.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 51.4 12.8 54.4 13.8 57.3 14.7 52.2 12.6 51.6 10.6
78. Moottoriajoneuvot 82.7 20.6 63.8 16.2 47.7 12.2 78.3 19.0 79.7 16.4
79. Muut kuljetusvälineet 0.10 0.2 0.7 0.2 1.1 0.3 0.8 0.2 0.10 0.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 54.9 13.7 45.4 11.5 46.7 12.0 50.6 12.3 45.3 9.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2.9 0.7 1.8 0.5 1.6 0.4 2.8 0.7 2.6 0.5
82. Huonekalut 2.2 0.5 1.7 0.4 2.4 0.6 1.6 0.4 1.6 0.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.1 0.3 0.8 0.2 1.3 0.3 1.1 0.3 1.4 0.3
84. Vaatteet 2.10 0.7 2.1 0.5 3.0 0.8 2.6 0.6 2.10 0.6
85. Jalkineet 2.3 0.6 0.6 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 20.1 5.0 19.9 5.0 20.9 5.3 22.1 5.4 18.8 3.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 4.2 1.0 3.6 0.9 2.7 0.7 3.10 0.9 2.4 0.5
89. Muut valmiit tavarat 19.4 4.8 15.3 3.9 14.8 3.8 16.3 3.9 15.4 3.2
9. Muut tavarat 27.7 6.9 30.9 7.8 37.3 9.6 22.9 5.5 18.9 3.9
93. Erittelemätön 18.5 4.6 22.1 5.6 28.0 7.2 14.5 3.5 11.1 2.3
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 8.10 2.2 8.6 2.2 9.1 2.3 8.4 2.0 7.8 1.6
0-9. Kaikki ryhmät 400.5 100.0 393.8 100.0 390.0 100.0 412.5 100.0 485.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu