Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Unkarin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/1 - 2020/5

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
Viennistä0.10.10.20.20.2
Tuonnista0.20.20.20.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Unkariin (HU) jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 5.4 3.3 2.5 1.4 2.8 1.3 1.8 0.9 1.9 1.1
05. Hedelmät ja kasvikset 4.9 3.0 1.4 0.8 2.3 1.1 1.3 0.6 0.9 0.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.5 0.3 0.7 0.3 0.5 0.2 0.5 0.2 0.6 0.4
1. Juomat ja tupakka 0.9 0.5 0.7 0.4 1.1 0.5 0.4 0.2 0.3 0.2
11. Juomat 0.3 0.2 0.3 0.2 0.8 0.3 0.3 0.1 0.3 0.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.6 0.3 0.4 0.2 0.4 0.2 0.1 0.0 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.6 0.3 0.6 0.3 1.1 0.5 0.4 0.2 0.4 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.2 0.1 0.3 0.1 0.6 0.3 0.4 0.2 0.2 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 17.9 11.0 20.2 11.7 34.8 17.2 26.7 13.2 30.4 18.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.8 0.5 1.9 1.1 1.7 0.8 0.6 0.3 3.3 1.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 11.7 7.2 11.0 6.4 18.7 9.2 17.5 8.6 21.0 12.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.9 0.5 2.1 1.2 1.6 0.7 1.7 0.8 0.8 0.4
57. Muovit, valmistamattomat 0.8 0.5 1.0 0.6 0.4 0.2 0.6 0.3 0.8 0.5
58. Muovit, valmistetut 1.5 0.9 2.3 1.3 5.5 2.7 3.1 1.5 2.5 1.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.9 1.2 1.4 0.8 6.6 3.2 2.10 1.5 1.8 1.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 8.2 5.0 8.3 4.8 10.1 4.9 9.7 4.8 6.3 3.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.2 0.1 0.2 0.1 0.4 0.2 0.6 0.3 0 0.0
62. Kumituotteet 0.7 0.4 0.7 0.4 0.9 0.4 0.3 0.1 0.8 0.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.7 0.4 0.7 0.4 0.9 0.4 0.9 0.4 0.7 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.6 0.3 0.5 0.3 0.6 0.3 0.7 0.3 0.3 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 1.6 0.9 2.5 1.4 3.1 1.5 2.7 1.3 1.0 0.6
68. Muut metallit 1.8 1.1 1.0 0.6 0.9 0.4 1.1 0.5 1.8 1.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.7 1.6 2.4 1.4 3.1 1.5 3.3 1.6 1.7 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 113.2 69.9 114.8 66.5 130.1 64.2 136.10 67.8 104.6 63.2
71. Voimakoneet ja moottorit 17.6 10.8 17.1 9.9 21.6 10.6 23.9 11.8 33.3 20.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 11.3 6.9 6.8 3.9 8.3 4.1 3.2 1.6 3.6 2.2
73. Metalliteollisuuskoneet 0.5 0.3 0.7 0.4 0.4 0.2 0.3 0.1 1.3 0.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 9.3 5.7 7.5 4.3 10.8 5.3 6.4 3.1 5.3 3.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 18.3 11.3 17.9 10.3 17.2 8.5 32.7 16.1 9.9 5.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 14.4 8.9 20.9 12.1 12.4 6.1 11.9 5.9 12.9 7.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 22.5 13.9 23.3 13.5 33.2 16.4 48.3 23.9 30.4 18.4
78. Moottoriajoneuvot 7.1 4.4 11.2 6.5 16.4 8.1 5.8 2.8 3.6 2.2
79. Muut kuljetusvälineet 12.6 7.8 9.8 5.6 10.1 5.0 4.8 2.4 4.6 2.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 10.0 6.1 20.1 11.6 15.2 7.5 21.8 10.8 17.1 10.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.1 0.0 5.0 2.9 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 6.3 3.9 7.9 4.5 8.4 4.1 6.1 3.0 8.1 4.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.3 0.2 0.5 0.3 0.7 0.3 0.2 0.1 0.4 0.2
89. Muut valmiit tavarat 2.9 1.8 6.3 3.6 5.7 2.8 15.3 7.5 8.4 5.0
9. Muut tavarat 5.10 3.7 5.7 3.2 7.7 3.8 4.5 2.2 4.6 2.7
93. Erittelemätön 0.9 0.5 0.5 0.2 1.9 0.9 0.4 0.2 0.1 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 5.1 3.1 5.2 3.0 5.9 2.9 4.1 2.0 4.5 2.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 161.9 100.0 172.6 100.0 202.6 100.0 202.1 100.0 165.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Unkarista (HU) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.4 0.5 3.1 0.7 2.10 0.7 3.1 0.9 2.1 0.7
01. Liha ja lihatuotteet 0.3 0.1 0.8 0.2 0.8 0.2 1.4 0.4 0.7 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 1.0 0.2 1.1 0.3 1.5 0.3 1.1 0.3 0.6 0.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.6 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.4 0.1 0.4 0.1
1. Juomat ja tupakka 0.7 0.2 0.2 0.0 0.4 0.1 0.6 0.2 0.5 0.1
11. Juomat 0.7 0.2 0.2 0.0 0.4 0.1 0.6 0.2 0.5 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.3 0.5 4.2 1.0 1.0 0.2 1.2 0.3 1.7 0.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.9 0.2 0.8 0.2 0.5 0.1 0.8 0.2 1.4 0.5
28. Malmit ja metalliromu 1.3 0.3 1.8 0.4 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.1 0.0 1.5 0.4 0.5 0.1 0.1 0.0 0.3 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 26.4 6.0 31.7 7.5 32.8 7.6 26.5 7.6 22.5 7.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 5.8 1.3 8.5 2.0 4.7 1.1 3.0 0.9 3.0 1.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.9 0.9 1.6 0.4 2.8 0.6 3.2 0.9 2.2 0.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 4.8 1.1 9.6 2.2 10.8 2.5 11.3 3.2 8.8 3.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 7.6 1.7 7.10 1.9 9.1 2.1 6.1 1.7 3.7 1.3
57. Muovit, valmistamattomat 2.9 0.6 2.9 0.7 3.5 0.8 1.4 0.4 3.6 1.2
58. Muovit, valmistetut 1.0 0.2 0.10 0.2 1.5 0.3 0.6 0.2 0.3 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.6 0.1 0.3 0.1 0.6 0.1 1.1 0.3 1.2 0.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 17.0 3.8 17.0 4.0 26.1 6.0 21.6 6.2 14.5 4.9
62. Kumituotteet 6.5 1.5 5.6 1.3 6.9 1.6 6.4 1.8 3.5 1.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.1 0.2 0.8 0.2 0.7 0.2 0.6 0.2 0.8 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.4 0.5 2.1 0.5 4.9 1.1 5.2 1.5 2.7 0.9
66. Kivennäisainetuotteet 3.1 0.7 4.1 1.0 7.7 1.8 5.3 1.5 3.7 1.3
68. Muut metallit 1.3 0.3 1.7 0.4 1.9 0.4 1.1 0.3 0.9 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.2 0.5 2.7 0.6 3.9 0.9 3.0 0.9 2.6 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 326.0 73.7 297.8 70.2 301.7 69.5 246.4 70.8 204.4 70.2
71. Voimakoneet ja moottorit 24.9 5.6 36.5 8.6 26.5 6.1 12.8 3.7 31.8 10.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 10.1 2.3 11.5 2.7 13.2 3.0 8.9 2.5 4.6 1.6
73. Metalliteollisuuskoneet 0.8 0.2 0.3 0.0 0.7 0.2 0.6 0.2 1.4 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 26.2 5.9 36.3 8.6 33.5 7.7 41.8 12.0 28.3 9.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 39.4 8.9 15.10 3.8 20.1 4.6 31.9 9.2 36.10 12.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 31.5 7.1 31.6 7.4 37.3 8.6 20.3 5.8 27.8 9.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 80.4 18.2 73.3 17.3 63.4 14.6 74.6 21.4 46.2 15.8
78. Moottoriajoneuvot 112.0 25.3 91.7 21.6 106.2 24.5 54.6 15.7 26.9 9.2
79. Muut kuljetusvälineet 1.1 0.2 0.9 0.2 1.1 0.2 1.2 0.3 0.9 0.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 34.3 7.8 32.1 7.6 40.1 9.2 29.5 8.5 27.8 9.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2.0 0.4 0.7 0.2 1.6 0.4 0.9 0.2 0.9 0.3
82. Huonekalut 1.8 0.4 1.5 0.3 2.2 0.5 1.4 0.4 0.9 0.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.3 0.1 0.5 0.1 0.10 0.2 0.5 0.1 0.1 0.0
84. Vaatteet 1.6 0.4 2.7 0.6 2.0 0.5 0.3 0.1 0.3 0.1
85. Jalkineet 0.8 0.2 0.5 0.1 0.7 0.1 0.1 0.0 0.8 0.3
87. Kojeet,mittarit yms. 17.2 3.9 16.1 3.8 21.1 4.8 16.4 4.7 13.7 4.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2.7 0.6 3.7 0.9 3.5 0.8 3.7 1.1 1.6 0.5
89. Muut valmiit tavarat 8.3 1.9 6.7 1.6 8.3 1.9 6.5 1.9 10.0 3.4
9. Muut tavarat 33.1 7.5 37.9 8.9 29.1 6.7 19.2 5.5 17.10 6.1
93. Erittelemätön 25.0 5.6 29.1 6.9 19.9 4.6 11.7 3.4 10.10 3.8
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 8.2 1.8 8.8 2.1 9.1 2.1 7.4 2.1 6.8 2.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 442.1 100.0 423.10 100.0 433.9 100.0 347.9 100.0 291.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-toukokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu