Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Unkarin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/3 - 2019/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 3
%
2019 4
%
2019 5
%
2019 6
%
2019 7
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.20.20.20.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Unkariin (HU) jaksolla 2019/3 - 2019/7

2019 / 32019 / 42019 / 52019 / 62019 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 6.3 3.3 2.3 1.5 1.5 0.8 1.1 0.7 0.7 0.5
05. Hedelmät ja kasvikset 5.7 2.9 0.6 0.4 1.1 0.6 0.4 0.3 0.3 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.5 0.2 1.0 0.6 0.3 0.1 0.6 0.4 0.5 0.3
1. Juomat ja tupakka 0.4 0.2 0.6 0.4 0.10 0.5 1.3 0.8 1.5 1.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.3 0.1 0.4 0.3 0.6 0.3 1.1 0.7 1.1 0.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.9 0.4 0.5 0.3 0.2 0.1 0.4 0.2 0.3 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.6 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0.3 0.1 0.2 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.1 0.0 0.2 0.1 4.3 2.2 0.1 0.1 0.1 0.1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 0 0.0 4.1 2.2 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 15.9 8.3 10.4 6.7 11.3 6.0 18.4 11.9 15.8 10.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.5 0.2 0.4 0.2 0.5 0.2 2.3 1.5 2.2 1.5
53. Väri- ja parkitusaineet 0.3 0.1 0.3 0.1 0.8 0.4 0.4 0.3 0.4 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 6.5 3.4 2.3 1.4 4.5 2.4 5.3 3.4 5.1 3.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.7 0.9 2.6 1.7 0.10 0.5 2.8 1.8 0.9 0.6
57. Muovit, valmistamattomat 0.6 0.3 0.9 0.5 0.4 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2
58. Muovit, valmistetut 3.4 1.8 2.6 1.7 3.0 1.6 5.4 3.4 4.9 3.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2.10 1.5 1.5 1.0 1.2 0.6 1.9 1.2 2.2 1.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 9.4 4.9 10.1 6.5 10.1 5.3 9.2 5.9 10.8 7.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.2 0.1 0 0.0 0.5 0.3 0.1 0.0 2.8 1.9
62. Kumituotteet 0.10 0.5 0.6 0.3 0.5 0.3 0.4 0.2 0.6 0.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.5 0.3 0.8 0.5 0.4 0.2 0.5 0.3 0.5 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.8 0.4 0.5 0.3 0.4 0.2 0.5 0.3 0.5 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 2.8 1.4 2.10 1.9 2.9 1.5 3.1 2.0 3.1 2.1
68. Muut metallit 0.9 0.4 1.1 0.7 1.2 0.6 1.1 0.7 0.5 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.1 1.6 4.0 2.6 4.0 2.1 3.4 2.2 2.6 1.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 141.1 73.3 110.1 71.6 142.5 75.4 108.2 69.8 98.7 67.4
71. Voimakoneet ja moottorit 36.2 18.8 26.5 17.2 48.6 25.7 19.8 12.8 21.3 14.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 11.5 6.0 7.8 5.0 9.5 5.0 3.10 2.5 6.5 4.4
73. Metalliteollisuuskoneet 0.3 0.1 0.6 0.3 1.0 0.5 0.6 0.4 0.6 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 17.8 9.2 15.1 9.8 11.5 6.1 9.1 5.9 7.7 5.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 13.9 7.2 6.0 3.9 6.2 3.2 8.9 5.7 10.2 6.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 15.1 7.8 13.8 8.9 16.6 8.8 22.8 14.7 14.2 9.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 23.5 12.2 19.1 12.4 23.10 12.7 21.1 13.6 16.3 11.1
78. Moottoriajoneuvot 14.1 7.3 13.0 8.4 16.9 8.9 13.6 8.7 10.2 6.9
79. Muut kuljetusvälineet 9.0 4.7 8.6 5.6 8.7 4.6 8.8 5.6 11.10 8.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 11.9 6.2 14.5 9.4 11.8 6.2 11.4 7.3 13.0 8.9
87. Kojeet,mittarit yms. 7.3 3.8 9.3 6.0 8.6 4.5 7.7 4.9 7.6 5.2
89. Muut valmiit tavarat 4.0 2.1 4.6 3.0 2.8 1.4 3.1 2.0 4.9 3.3
9. Muut tavarat 6.7 3.4 5.5 3.6 6.6 3.5 5.2 3.3 5.9 4.0
93. Erittelemätön 0.2 0.1 0.5 0.3 0.3 0.1 0.4 0.2 0.6 0.4
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 6.5 3.4 5.0 3.2 6.4 3.3 4.9 3.1 5.3 3.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 192.5 100.0 153.8 100.0 189.0 100.0 155.1 100.0 146.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Unkarista (HU) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/3 - 2019/7

2019 / 32019 / 42019 / 52019 / 62019 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 7.4 1.7 7.6 2.0 6.5 1.8 4.0 0.9 3.6 0.7
05. Hedelmät ja kasvikset 5.6 1.3 6.3 1.6 5.1 1.4 3.1 0.7 1.9 0.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.8 0.2 0.4 0.1 0.6 0.2 0.1 0.0 0.8 0.2
1. Juomat ja tupakka 0.6 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.6 0.1 0.2 0.0
11. Juomat 0.6 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.6 0.1 0.1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.1 0.2 2.4 0.6 3.6 1.0 0.8 0.2 3.5 0.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.6 0.1 0.6 0.2 1.2 0.3 0.5 0.1 1.8 0.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.1 0.0 1.5 0.4 2.2 0.6 0.2 0.0 1.4 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.2 0.0 0.7 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.2 0.0 0.7 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 25.3 5.9 28.9 7.5 40.1 11.1 27.5 6.4 27.8 5.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3.3 0.8 6.10 1.8 17.10 5.0 7.5 1.7 5.9 1.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.8 0.9 2.10 0.8 4.3 1.2 3.5 0.8 3.3 0.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 6.2 1.4 7.6 2.0 6.8 1.9 8.2 1.9 7.9 1.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 10.6 2.5 9.5 2.4 9.8 2.7 6.8 1.6 7.1 1.5
57. Muovit, valmistamattomat 0.3 0.1 0.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
58. Muovit, valmistetut 0.4 0.1 0.6 0.1 0.4 0.1 0.10 0.2 2.9 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.9 0.2 0.9 0.2 0.10 0.3 0.6 0.1 0.6 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 24.5 5.7 20.5 5.3 20.3 5.6 17.5 4.0 17.10 3.8
62. Kumituotteet 11.2 2.6 6.8 1.7 5.2 1.4 4.8 1.1 5.9 1.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.2 0.0 0.3 0.1 0.5 0.1 0.3 0.1 1.7 0.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.7 0.2 0.9 0.2 0.10 0.3 0.4 0.1 0.4 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.4 0.6 2.6 0.7 4.6 1.3 1.5 0.3 1.3 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 5.6 1.3 5.2 1.3 4.3 1.2 5.6 1.3 4.5 0.9
67. Rauta ja teräs 0.3 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1
68. Muut metallit 0.7 0.2 0.8 0.2 0.6 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.5 0.8 3.7 1.0 4.1 1.1 4.1 1.0 3.4 0.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 304.2 71.1 254.8 66.1 227.2 63.2 317.3 73.6 343.5 72.3
71. Voimakoneet ja moottorit 50.0 11.7 33.2 8.6 18.0 5.0 87.7 20.3 42.7 9.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 11.3 2.6 13.7 3.6 13.1 3.6 18.0 4.2 10.3 2.2
73. Metalliteollisuuskoneet 0.7 0.1 0.6 0.2 0.7 0.2 1.6 0.4 2.6 0.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 45.1 10.5 44.4 11.5 44.3 12.3 46.3 10.7 51.0 10.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 30.6 7.1 27.10 7.2 23.2 6.4 27.10 6.5 35.5 7.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 37.9 8.8 46.7 12.1 45.5 12.6 38.1 8.8 41.3 8.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 54.0 12.6 51.4 13.3 53.8 14.9 51.6 12.0 55.3 11.6
78. Moottoriajoneuvot 74.5 17.4 36.2 9.4 27.10 7.8 45.5 10.5 103.10 21.9
79. Muut kuljetusvälineet 0.5 0.1 0.9 0.2 0.10 0.3 0.9 0.2 1.2 0.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 43.8 10.2 46.10 12.2 40.5 11.2 39.10 9.3 50.2 10.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.5 0.3 3.9 1.0 2.3 0.6 1.5 0.3 1.4 0.3
82. Huonekalut 1.10 0.5 2.3 0.6 2.1 0.6 1.4 0.3 1.8 0.4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.1 0.2 0.5 0.1 1.1 0.3 0.7 0.2 0.8 0.2
84. Vaatteet 2.6 0.6 1.2 0.3 1.5 0.4 3.1 0.7 2.1 0.4
85. Jalkineet 0.3 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 0.5 0.1 5.6 1.2
87. Kojeet,mittarit yms. 19.6 4.6 20.2 5.2 19.6 5.4 17.3 4.0 23.0 4.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2.5 0.6 2.10 0.8 2.9 0.8 3.0 0.7 2.10 0.6
89. Muut valmiit tavarat 14.6 3.4 16.1 4.2 11.3 3.1 12.8 3.0 12.10 2.7
9. Muut tavarat 20.10 4.9 24.0 6.2 21.4 5.9 23.5 5.4 28.7 6.0
93. Erittelemätön 11.10 2.8 15.3 4.0 11.8 3.3 14.7 3.4 18.9 4.0
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 8.8 2.0 8.6 2.2 9.3 2.6 8.7 2.0 9.7 2.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 427.7 100.0 385.8 100.0 359.7 100.0 430.10 100.0 475.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-heinäkuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu