Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Tsekin tasavallan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2019 tammi-heinäkuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Tsekin tasavaltaan (4351) 2019 tammi-heinäkuu

2019 1-7
milj. $
2018 1-7
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet8.2 8.1 0.7
00. Elävät eläimet0.1 0.1 -40.2
01. Liha ja lihatuotteet00.1 ..
03. Kala- ja kalavalmisteet0.2 0.1 649.7
04. Vilja ja viljatuotteet0.3 0.3 -13.9
05. Hedelmät ja kasvikset4.5 4.1 11.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.1 0.1 120.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.2 0.2 -18.3
08. Rehuaineet0.7 0.7 -6.5
09. Erinäiset elintarvikkeet2.5 2.10 -15.2
1. Juomat ja tupakka4.6 12.4 -62.9
11. Juomat3.1 4.8 -34.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet1.5 7.7 -80.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat21.10 14.8 48.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.1 0.1 953.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.7 0.6 16.9
24. Puutavara ja korkki1.0 0.7 60.4
25. Paperimassa17.6 10.9 61.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.5 0.9 -48.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.10 0.4 152.8
28. Malmit ja metalliromu0.1 0.6 -87.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1.4 0.9 47.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta2.4 2.0 16.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet2.4 2.0 16.8
34. Kaasut00.1 ..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.6 0.3 114.5
41. Eläinöljyt ja -rasvat00.1 ..
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.2 0.1 359.4
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.5 0.3 82.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet117.4 114.3 2.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet2.3 2.10 -23.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet26.9 17.4 54.5
53. Väri- ja parkitusaineet4.2 3.10 4.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet5.9 10.4 -43.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet31.2 27.6 13.2
56. Lannoitteet, valmistetut0.1 0.1 -29.6
57. Muovit, valmistamattomat9.6 11.3 -14.8
58. Muovit, valmistetut16.6 15.8 4.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet21.0 25.1 -16.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan157.5 152.7 3.1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.5 0.2 277.1
62. Kumituotteet9.4 10.8 -12.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.8 1.3 -42.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä25.8 36.5 -29.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet13.6 13.10 -2.7
66. Kivennäisainetuotteet19.2 15.4 25.1
67. Rauta ja teräs5.5 6.1 -10.5
68. Muut metallit17.6 10.2 72.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista65.5 58.6 11.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1,053.10 1,222.4 -13.8
71. Voimakoneet ja moottorit143.1 92.4 55.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet127.0 129.9 -2.2
73. Metalliteollisuuskoneet14.1 13.6 3.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet95.5 92.9 2.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet180.1 210.2 -14.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet142.7 107.4 32.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet155.0 158.10 -2.5
78. Moottoriajoneuvot24.3 25.10 -6.5
79. Muut kuljetusvälineet172.6 391.5 -55.9
8. Erinäiset valmiit tavarat241.1 200.1 20.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet2.6 4.8 -46.0
82. Huonekalut4.6 4.9 -5.4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1.2 0.9 37.9
84. Vaatteet3.1 1.9 61.1
85. Jalkineet0.2 0.3 -33.3
87. Kojeet,mittarit yms.90.6 101.3 -10.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot10.1 16.7 -39.9
89. Muut valmiit tavarat128.10 69.6 85.3
9. Muut tavarat86.4 76.8 12.5
93. Erittelemätön9.3 3.2 197.0
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)00.1 ..
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0..
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND76.9 73.5 4.6
Kaikki ryhmät yhteensä1,693.6 1,803.5 -6.1

Lähde: Tulli

Taulukko: Tuonti Tsekin tasavallasta (4351) Yhdysvaltoihin 2019 tammi-heinäkuu

2019 1-7
milj. $
2018 1-7
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet14.8 11.4 29.2
00. Elävät eläimet1.6 2.2 -27.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.2 0.3 -15.8
03. Kala- ja kalavalmisteet0.2 0.1 41.6
04. Vilja ja viljatuotteet2.7 0.8 239.4
05. Hedelmät ja kasvikset1.2 1.1 8.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.7 1.9 -63.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.5 0.5 1.4
08. Rehuaineet6.1 4.2 46.4
09. Erinäiset elintarvikkeet1.9 0.7 182.4
1. Juomat ja tupakka5.0 5.9 -15.4
11. Juomat5.0 5.8 -14.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.1 0.1 -93.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat39.6 37.3 6.1
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.1 0..
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet00.1 ..
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi22.7 22.7 -0.1
24. Puutavara ja korkki8.3 8.8 -5.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.6 1.3 -54.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.2 0.3 -27.4
28. Malmit ja metalliromu2.6 1.7 55.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet5.3 2.7 94.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta0.1 7.6 -99.8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.02.8 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet0.1 4.9 -99.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.2 0.3 -38.6
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.2 0.3 -39.8
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0..
5. Kemian teollisuuden tuotteet285.5 307.3 -7.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet24.8 29.6 -16.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet18.2 15.9 14.1
53. Väri- ja parkitusaineet13.0 13.5 -3.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet136.10 152.3 -10.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet7.9 7.4 6.5
56. Lannoitteet, valmistetut0.6 0.3 77.9
57. Muovit, valmistamattomat18.1 18.7 -3.3
58. Muovit, valmistetut20.2 22.9 -11.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet46.1 46.9 -1.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan529.5 448.1 18.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.2 0.3 -52.9
62. Kumituotteet142.8 106.9 33.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut6.1 6.9 -11.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä19.8 16.6 19.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet48.8 42.5 14.9
66. Kivennäisainetuotteet51.2 41.8 22.7
67. Rauta ja teräs126.6 105.8 19.7
68. Muut metallit10.8 19.8 -45.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista123.5 108.0 14.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1,591.7 1,481.6 7.4
71. Voimakoneet ja moottorit139.4 125.4 11.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet158.8 135.5 17.2
73. Metalliteollisuuskoneet39.6 32.8 20.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet398.4 387.8 2.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet81.8 113.3 -27.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet226.4 107.6 110.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet360.0 375.8 -4.2
78. Moottoriajoneuvot152.7 148.4 2.9
79. Muut kuljetusvälineet34.9 55.2 -36.7
8. Erinäiset valmiit tavarat493.2 462.0 6.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet20.2 22.9 -12.1
82. Huonekalut46.5 50.4 -7.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1.2 1.9 -39.6
84. Vaatteet2.7 3.1 -14.8
85. Jalkineet3.5 3.3 4.3
87. Kojeet,mittarit yms.212.10 195.2 9.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot11.5 10.5 9.0
89. Muut valmiit tavarat195.1 175.0 11.5
9. Muut tavarat199.5 148.8 34.1
93. Erittelemätön114.7 65.5 75.1
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.2 0.1 ..
97. Kulta, ei monetaarinen00.1 ..
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY84.4 83.2 1.5
Kaikki ryhmät yhteensä3,158.5 2,909.9 8.5

Lähde: Tulli

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu