Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Tsekin tasavallan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2019 tammi-marraskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Tsekin tasavaltaan (4351) 2019 tammi-marraskuu

2019 1-11
milj. $
2018 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet11.4 12.5 -9.2
00. Elävät eläimet0.1 0.2 -27.7
01. Liha ja lihatuotteet0.1 0.1 465.7
03. Kala- ja kalavalmisteet0.3 0.2 80.4
04. Vilja ja viljatuotteet0.3 0.3 8.1
05. Hedelmät ja kasvikset5.7 6.5 -13.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.1 0.1 120.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.2 0.2 8.8
08. Rehuaineet1.4 1.1 31.2
09. Erinäiset elintarvikkeet3.6 4.3 -16.7
1. Juomat ja tupakka7.2 14.9 -51.6
11. Juomat5.7 7.2 -21.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet1.6 7.7 -79.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat38.6 20.1 91.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.1 0.1 -27.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi1.0 0.8 21.2
24. Puutavara ja korkki1.7 0.10 76.9
25. Paperimassa32.4 14.8 119.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.6 1.0 -43.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat1.1 0.5 118.7
28. Malmit ja metalliromu0.1 0.9 -88.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1.9 1.3 42.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta2.9 3.3 -13.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet2.9 3.3 -12.8
34. Kaasut00.1 ..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.9 0.6 63.5
41. Eläinöljyt ja -rasvat00.1 ..
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.2 0.1 407.8
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.7 0.5 39.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet176.8 181.6 -2.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet3.0 4.2 -28.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet30.4 31.6 -3.8
53. Väri- ja parkitusaineet5.8 5.10 -3.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet11.1 15.4 -28.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet58.4 47.3 23.3
56. Lannoitteet, valmistetut0.1 0.4 -72.7
57. Muovit, valmistamattomat13.6 16.6 -18.3
58. Muovit, valmistetut25.3 22.5 12.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet29.5 37.9 -22.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan238.7 244.0 -2.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.6 0.5 35.0
62. Kumituotteet14.0 15.9 -12.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.10 1.10 -52.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä43.9 57.0 -23.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet20.3 22.6 -10.1
66. Kivennäisainetuotteet26.7 23.9 11.7
67. Rauta ja teräs9.9 8.8 13.0
68. Muut metallit25.2 20.2 24.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista97.4 93.5 4.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1,609.6 1,854.9 -13.2
71. Voimakoneet ja moottorit219.5 140.0 56.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet172.5 191.7 -10.0
73. Metalliteollisuuskoneet26.0 24.4 6.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet144.4 147.10 -2.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet302.9 331.2 -8.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet215.4 177.10 21.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet240.3 254.6 -5.6
78. Moottoriajoneuvot39.2 39.10 -1.9
79. Muut kuljetusvälineet249.8 547.5 -54.4
8. Erinäiset valmiit tavarat361.9 365.4 -1.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet3.5 6.4 -45.9
82. Huonekalut5.7 7.6 -25.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1.5 1.2 27.2
84. Vaatteet4.3 3.2 35.7
85. Jalkineet0.3 0.3 -6.0
87. Kojeet,mittarit yms.142.9 174.10 -18.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot14.4 23.10 -40.1
89. Muut valmiit tavarat189.6 148.0 28.1
9. Muut tavarat130.1 122.8 5.9
93. Erittelemätön11.1 4.4 150.9
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)00.1 ..
97. Kulta, ei monetaarinen0.2 0..
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND118.7 118.3 0.4
Kaikki ryhmät yhteensä2,577.6 2,819.7 -8.6

Lähde: Tulli

Taulukko: Tuonti Tsekin tasavallasta (4351) Yhdysvaltoihin 2019 tammi-marraskuu

2019 1-11
milj. $
2018 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet21.5 17.3 24.0
00. Elävät eläimet2.3 3.0 -22.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.3 0.3 -20.3
03. Kala- ja kalavalmisteet0.2 0.2 22.2
04. Vilja ja viljatuotteet4.0 1.4 187.2
05. Hedelmät ja kasvikset1.4 1.1 24.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja1.6 3.0 -47.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.9 0.9 6.1
08. Rehuaineet8.4 6.2 34.8
09. Erinäiset elintarvikkeet2.6 1.4 86.2
1. Juomat ja tupakka8.2 9.4 -12.8
11. Juomat8.0 9.3 -13.9
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.3 0.2 83.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat61.3 57.1 7.4
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.3 0..
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.1 0.1 -93.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi33.2 34.3 -3.4
24. Puutavara ja korkki13.2 12.9 1.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.9 1.9 -57.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.3 0.4 -16.9
28. Malmit ja metalliromu3.4 2.2 54.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet10.4 5.5 89.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta11.8 11.8 0.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.11.7 6.7 76.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet0.1 5.2 -98.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.2 0.3 -47.5
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.2 0.3 -48.6
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0..
5. Kemian teollisuuden tuotteet457.2 454.7 0.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet47.1 43.6 8.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet26.9 26.10 -0.1
53. Väri- ja parkitusaineet19.1 19.7 -3.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet228.7 219.7 4.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet11.5 11.2 2.7
56. Lannoitteet, valmistetut0.8 0.6 48.6
57. Muovit, valmistamattomat27.6 29.3 -5.7
58. Muovit, valmistetut34.8 34.4 1.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet61.1 69.7 -12.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan785.3 727.1 8.0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.2 0.3 -36.3
62. Kumituotteet210.2 181.9 15.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut9.1 10.6 -14.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä29.3 25.7 14.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet72.6 69.4 4.6
66. Kivennäisainetuotteet86.1 73.0 17.9
67. Rauta ja teräs174.2 170.9 1.9
68. Muut metallit15.4 25.5 -39.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista188.6 170.2 10.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet2,582.3 2,322.4 11.2
71. Voimakoneet ja moottorit221.4 198.3 11.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet240.1 216.8 10.7
73. Metalliteollisuuskoneet68.2 53.1 28.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet637.4 618.7 3.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet133.4 158.9 -16.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet448.0 169.10 163.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet545.2 587.4 -7.2
78. Moottoriajoneuvot237.3 243.9 -2.7
79. Muut kuljetusvälineet51.6 75.8 -31.9
8. Erinäiset valmiit tavarat816.8 733.3 11.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet30.2 37.2 -18.7
82. Huonekalut83.7 75.5 10.9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1.7 3.3 -48.9
84. Vaatteet4.3 5.2 -17.6
85. Jalkineet4.10 5.2 -3.5
87. Kojeet,mittarit yms.351.6 306.1 14.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot18.3 15.9 15.3
89. Muut valmiit tavarat322.4 285.4 13.0
9. Muut tavarat339.8 244.2 39.1
93. Erittelemätön203.4 111.6 82.2
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.2 0.1 ..
97. Kulta, ei monetaarinen00.1 ..
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY135.10 132.4 2.7
Kaikki ryhmät yhteensä5,083.9 4,577.2 11.1

Lähde: Tulli

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu