Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Tsekin tasavallan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/11 - 2020/3

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019/11
%
2019/12
%
2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
Viennistä0.20.20.20.20.2
Tuonnista0.20.20.20.20.3
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Tsekin tasavaltaan (CZ) jaksolla 2019/11 - 2020/3

2019 / 112019 / 122020 / 12020 / 22020 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.4 0.6 1.6 0.8 2.4 0.9 1.6 0.6 1.6 0.6
05. Hedelmät ja kasvikset 0.5 0.2 1.2 0.5 1.1 0.4 0.8 0.3 0.8 0.3
08. Rehuaineet 0.5 0.2 0.4 0.2 0.6 0.2 0.1 0.0 0.2 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.4 0.2 0.1 0.0 0.6 0.2 0.8 0.3 0.7 0.2
1. Juomat ja tupakka 0.6 0.2 3.0 1.4 0.3 0.1 1.8 0.7 2.10 1.1
11. Juomat 0.6 0.2 0.1 0.0 0.3 0.1 0.4 0.1 0.2 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.1 0.0 2.10 1.4 0 0.0 1.5 0.6 2.8 1.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4.4 1.9 3.6 1.7 2.5 0.9 2.8 1.1 2.7 1.0
25. Paperimassa 3.9 1.7 3.1 1.4 2.1 0.8 2.3 0.9 2.4 0.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.2 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.3 0.1 0.8 0.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.2 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.3 0.1 0.8 0.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 11.8 5.2 14.9 7.0 15.8 5.9 24.6 9.7 18.2 6.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.6 0.2 1.1 0.5 2.3 0.8 6.10 2.7 4.9 1.8
53. Väri- ja parkitusaineet 0.4 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 4.8 1.9 0.5 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.10 0.4 1.4 0.6 0.10 0.4 1.2 0.5 1.4 0.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 5.2 2.3 5.8 2.7 6.4 2.4 5.9 2.3 4.4 1.7
57. Muovit, valmistamattomat 0.6 0.3 0.7 0.3 0.6 0.2 0.8 0.3 1.0 0.4
58. Muovit, valmistetut 2.0 0.9 2.1 1.0 2.8 1.0 2.9 1.1 3.4 1.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2.2 0.9 3.8 1.7 2.7 1.0 1.9 0.7 2.7 1.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 16.0 7.1 16.3 7.6 22.2 8.3 20.0 7.8 25.6 9.8
62. Kumituotteet 1.1 0.5 1.2 0.6 0.10 0.3 1.3 0.5 1.4 0.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2.5 1.1 3.3 1.5 4.8 1.8 4.3 1.7 4.1 1.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.1 0.9 1.6 0.7 1.8 0.6 1.4 0.5 2.6 1.0
66. Kivennäisainetuotteet 1.6 0.7 1.3 0.6 2.10 1.1 0.10 0.4 4.6 1.7
67. Rauta ja teräs 0.7 0.3 0.7 0.3 0.7 0.3 0.7 0.3 0.8 0.3
68. Muut metallit 1.4 0.6 1.9 0.8 2.7 1.0 3.1 1.2 2.9 1.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 6.8 3.0 6.5 3.0 8.2 3.0 8.3 3.3 9.4 3.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 150.8 67.0 137.1 64.4 182.2 68.3 159.2 62.5 164.6 62.9
71. Voimakoneet ja moottorit 20.0 8.9 13.4 6.2 13.7 5.1 17.5 6.9 19.1 7.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 12.5 5.6 16.4 7.7 10.8 4.0 11.1 4.3 19.7 7.5
73. Metalliteollisuuskoneet 1.4 0.6 6.9 3.2 1.5 0.5 1.3 0.5 2.4 0.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 11.5 5.1 9.9 4.6 9.3 3.5 11.1 4.3 10.4 3.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 35.2 15.6 39.8 18.7 59.5 22.3 54.5 21.4 40.1 15.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 18.4 8.2 18.8 8.8 21.3 8.0 19.6 7.7 19.8 7.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 23.6 10.5 18.4 8.6 45.1 16.9 27.8 10.9 36.5 13.9
78. Moottoriajoneuvot 4.4 1.9 2.5 1.2 2.1 0.8 2.2 0.8 3.5 1.3
79. Muut kuljetusvälineet 24.1 10.7 11.5 5.4 19.2 7.2 14.6 5.7 13.5 5.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 28.9 12.8 26.6 12.5 30.4 11.4 31.5 12.4 33.8 12.9
87. Kojeet,mittarit yms. 14.4 6.4 11.10 5.6 10.5 3.9 12.10 5.1 11.7 4.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.1 0.5 0.8 0.3 1.4 0.5 0.9 0.3 1.0 0.4
89. Muut valmiit tavarat 12.8 5.7 13.2 6.2 17.7 6.6 16.9 6.6 20.5 7.8
9. Muut tavarat 11.3 5.0 9.8 4.6 11.2 4.2 12.10 5.1 11.8 4.5
93. Erittelemätön 0.7 0.3 0.4 0.2 0.3 0.1 1.7 0.6 0.4 0.1
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind 10.7 4.7 9.4 4.4 10.10 4.1 11.3 4.4 11.1 4.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 225.1 100.0 212.9 100.0 266.8 100.0 254.6 100.0 261.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Tsekin tasavallasta (CZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/11 - 2020/3

2019 / 112019 / 122020 / 12020 / 22020 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.6 0.4 1.8 0.4 2.0 0.4 2.7 0.6 1.5 0.3
04. Vilja ja viljatuotteet 0.2 0.0 0.6 0.1 0.2 0.0 0.5 0.1 0.4 0.1
08. Rehuaineet 0.4 0.1 0.3 0.1 0.6 0.1 0.9 0.2 0.6 0.1
1. Juomat ja tupakka 0.10 0.2 1.2 0.2 0.7 0.1 0.7 0.2 0.7 0.1
11. Juomat 0.9 0.2 1.2 0.2 0.7 0.1 0.7 0.2 0.7 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4.7 1.1 5.2 1.1 5.5 1.3 7.5 1.7 7.10 1.5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.7 0.4 1.10 0.4 2.9 0.7 4.6 1.0 4.3 0.8
24. Puutavara ja korkki 1.9 0.4 1.10 0.4 1.8 0.4 0.9 0.2 2.2 0.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.10 0.2 1.3 0.3 0.7 0.2 1.7 0.4 1.4 0.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 37.1 8.5 47.4 10.4 39.4 9.0 37.3 8.6 57.7 11.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2.3 0.5 3.0 0.7 4.1 0.9 3.3 0.7 3.3 0.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.9 0.4 2.1 0.5 2.2 0.5 1.10 0.4 2.9 0.5
53. Väri- ja parkitusaineet 1.7 0.4 2.3 0.5 1.5 0.3 1.10 0.4 2.6 0.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 20.2 4.6 27.2 6.0 17.2 3.9 18.7 4.3 31.6 6.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.6 0.1 1.0 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 1.4 0.3
57. Muovit, valmistamattomat 3.1 0.7 3.4 0.7 3.2 0.7 3.2 0.7 3.4 0.6
58. Muovit, valmistetut 4.5 1.0 4.2 0.9 3.1 0.7 3.5 0.8 5.3 1.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3.1 0.7 4.3 0.9 7.7 1.7 4.3 1.0 7.6 1.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 61.7 14.1 61.8 13.5 63.2 14.4 60.3 13.8 84.5 16.5
62. Kumituotteet 17.3 3.9 18.7 4.1 12.3 2.8 13.3 3.0 18.9 3.7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.7 0.1 0.7 0.2 0.6 0.1 0.3 0.1 0.8 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2.0 0.5 2.4 0.5 1.9 0.4 2.3 0.5 2.2 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 5.5 1.3 4.8 1.0 4.9 1.1 5.7 1.3 7.1 1.4
66. Kivennäisainetuotteet 10.3 2.3 6.4 1.4 6.8 1.5 6.4 1.5 7.1 1.4
67. Rauta ja teräs 10.7 2.4 11.9 2.6 21.2 4.8 18.1 4.1 27.6 5.4
68. Muut metallit 1.2 0.3 1.5 0.3 2.1 0.5 2.2 0.5 2.0 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 14.2 3.2 15.7 3.4 13.8 3.1 12.4 2.8 19.0 3.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 222.5 50.8 223.5 49.0 232.4 53.1 227.4 52.2 264.8 51.6
71. Voimakoneet ja moottorit 22.4 5.1 24.3 5.3 25.0 5.7 15.6 3.6 22.4 4.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 20.8 4.7 22.3 4.9 17.4 4.0 18.2 4.2 21.1 4.1
73. Metalliteollisuuskoneet 5.1 1.1 4.7 1.0 9.5 2.2 2.5 0.6 5.4 1.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 50.1 11.4 48.6 10.7 54.3 12.4 58.8 13.5 64.5 12.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 10.1 2.3 16.3 3.6 22.0 5.0 10.1 2.3 8.10 1.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 46.9 10.7 40.8 8.9 42.6 9.7 56.7 13.0 68.7 13.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 44.1 10.0 46.5 10.2 41.2 9.4 42.7 9.8 48.0 9.4
78. Moottoriajoneuvot 19.1 4.3 17.1 3.7 16.4 3.7 19.9 4.6 20.9 4.1
79. Muut kuljetusvälineet 4.4 1.0 3.4 0.7 4.3 1.0 3.4 0.8 5.2 1.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 75.6 17.2 82.10 18.2 65.1 14.9 67.6 15.5 73.1 14.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2.7 0.6 4.7 1.0 2.4 0.5 4.4 1.0 1.10 0.4
82. Huonekalut 8.8 2.0 8.2 1.8 6.5 1.5 6.2 1.4 7.6 1.5
87. Kojeet,mittarit yms. 29.7 6.8 42.2 9.3 32.1 7.3 27.2 6.2 33.8 6.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.8 0.4 1.5 0.3 1.3 0.3 1.5 0.3 1.3 0.2
89. Muut valmiit tavarat 32.1 7.3 25.7 5.6 22.6 5.1 28.0 6.4 28.3 5.5
9. Muut tavarat 34.2 7.8 32.3 7.1 29.10 6.8 32.2 7.4 22.10 4.5
93. Erittelemätön 21.7 4.9 20.7 4.5 18.6 4.2 20.1 4.6 10.1 2.0
98. (USA Sitc) Estimate of import items valued under $251 and of other low valued items nonexempt from formal entry 12.6 2.9 11.6 2.5 11.5 2.6 12.2 2.8 12.8 2.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 438.1 100.0 455.7 100.0 437.10 100.0 435.4 100.0 512.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-maaliskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu