Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Tsekin tasavallan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä0.30.30.20.20.2
Tuonnista0.30.20.20.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.30.20.20.20.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Tsekin tasavallan kanssa, vienti Tsekin tasavaltaan ja tuonti Tsekin tasavallasta vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Elokuussa Tsekin tasavalta oli Yhdysvaltain 47. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden 649 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 8.4 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Elokuussa kauppatase Tsekin tasavallan kanssa oli Yhdysvalloille 204 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Tsekin tasavallasta supistui 13.2 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 426 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Tsekin tasavallasta olivat Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), joka edusti 8.7 prosentin osuutta tuonnista, Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat) 5.1 % sekä Sitc742 (nestepumput, myös mittauslaittein; neste-elevaattorit; näiden laitteiden osat) 4.7 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Tsekin tasavaltaan oli 2.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa, ollen suuruudeltaan 222 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat), mikä edusti 8.9 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 8.9 % sekä Sitc898 (soittimet ja niiden osat,äänitallenteet) 7.8 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Vuoden 2020 tammi-elokuun aikana maiden välinen tavarakaupan arvo oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoa alempi. Kaupan arvo jäi 5.4 miljardiin dollariin, laskun ollessa 2.1 %. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 3.5 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 1.9 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo väheni 2.6 prosentilla ja viennin arvo 1.2 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 394 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat), arvon ollessa 174 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-elokuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 1.7 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 1.7 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Tsekin tasavaltaan (CZ) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.6 0.6 1.6 0.7 0.10 0.5 2.7 1.3 1.7 0.7
05. Hedelmät ja kasvikset 1.2 0.5 0.7 0.3 0.7 0.3 0.10 0.4 0.5 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.3 0.1 0.9 0.3 0.2 0.1 1.3 0.6 1.0 0.4
1. Juomat ja tupakka 0.2 0.0 0.2 0.1 0.2 0.1 1.8 0.9 0.5 0.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0 1.4 0.7 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.1 0.4 2.0 0.8 2.7 1.3 3.0 1.5 2.7 1.2
25. Paperimassa 0.7 0.3 1.5 0.6 2.4 1.2 2.6 1.2 2.2 1.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 11.6 4.6 18.5 7.9 14.1 7.2 16.2 7.9 16.9 7.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.5 0.2 0.4 0.2 0.8 0.4 0.3 0.1 0.2 0.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.2 0.5 2.6 1.1 2.10 1.5 1.7 0.8 2.8 1.2
53. Väri- ja parkitusaineet 0.4 0.1 0.7 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 0.2 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.8 0.3 4.9 2.1 1.3 0.6 3.5 1.7 0.10 0.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 3.7 1.5 4.2 1.8 3.6 1.8 4.9 2.3 6.4 2.8
57. Muovit, valmistamattomat 0.7 0.3 1.4 0.6 1.2 0.6 0.9 0.4 0.6 0.2
58. Muovit, valmistetut 2.4 0.9 2.5 1.0 2.2 1.1 2.6 1.3 2.8 1.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2.3 0.9 2.3 1.0 1.8 0.9 2.4 1.1 3.2 1.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 18.2 7.3 18.1 7.7 18.0 9.2 16.3 7.9 17.7 7.9
62. Kumituotteet 1.5 0.6 0.9 0.3 0.9 0.4 0.8 0.4 0.10 0.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4.3 1.7 3.6 1.5 3.8 1.9 5.4 2.6 5.1 2.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.7 0.7 2.6 1.1 2.2 1.1 1.5 0.7 2.7 1.2
66. Kivennäisainetuotteet 1.1 0.4 1.2 0.5 0.6 0.3 0.8 0.4 0.9 0.4
67. Rauta ja teräs 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.3 0.5 0.2 0.4 0.2
68. Muut metallit 2.3 0.9 1.8 0.7 2.4 1.2 1.6 0.7 0.7 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 6.7 2.7 7.9 3.3 7.9 4.0 5.6 2.7 7.1 3.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 175.3 70.5 151.2 64.7 121.8 62.6 123.1 59.9 137.0 61.6
71. Voimakoneet ja moottorit 18.3 7.3 18.0 7.7 17.8 9.1 16.7 8.1 21.2 9.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 8.2 3.3 11.1 4.7 6.4 3.3 8.3 4.0 6.5 2.9
73. Metalliteollisuuskoneet 8.2 3.3 2.1 0.9 1.10 1.0 0.9 0.4 10.1 4.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 8.7 3.5 9.1 3.9 9.9 5.0 8.3 4.0 11.4 5.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 46.5 18.7 39.7 17.0 27.2 14.0 37.4 18.2 30.5 13.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 7.8 3.1 15.8 6.7 19.5 10.0 9.7 4.7 20.0 9.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 47.0 18.9 45.3 19.4 26.9 13.8 26.5 12.9 26.3 11.8
78. Moottoriajoneuvot 1.7 0.7 1.3 0.5 2.0 1.0 2.9 1.4 2.5 1.1
79. Muut kuljetusvälineet 29.2 11.7 9.1 3.9 10.6 5.4 12.7 6.2 8.7 3.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 30.7 12.3 29.5 12.6 28.5 14.6 33.9 16.5 36.0 16.2
87. Kojeet,mittarit yms. 8.5 3.4 10.6 4.5 10.4 5.3 10.5 5.1 11.5 5.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.9 0.3 0.5 0.2 0.5 0.3 0.5 0.2 1.5 0.7
89. Muut valmiit tavarat 21.2 8.5 18.3 7.8 17.3 8.9 22.2 10.8 22.5 10.1
9. Muut tavarat 10.4 4.2 12.9 5.5 8.5 4.4 8.6 4.2 10.0 4.5
93. Erittelemätön 1.2 0.5 4.2 1.8 0.7 0.3 0.3 0.1 0.3 0.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 9.2 3.7 8.7 3.7 7.8 4.0 8.3 4.0 9.8 4.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 248.7 100.0 233.8 100.0 194.6 100.0 205.4 100.0 222.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Tsekin tasavallasta (CZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.1 0.5 1.3 0.3 2.1 0.5 1.8 0.4 2.5 0.6
00. Elävät eläimet 0.1 0.0 0.3 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1
08. Rehuaineet 0.10 0.2 0.4 0.1 1.1 0.3 0.7 0.1 0.8 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.7 0.1
1. Juomat ja tupakka 0.8 0.2 0.5 0.1 0.5 0.1 1.2 0.2 1.7 0.4
11. Juomat 0.8 0.2 0.5 0.1 0.5 0.1 1.2 0.2 1.7 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 5.9 1.3 2.10 0.7 2.1 0.5 3.5 0.7 3.6 0.8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 3.2 0.7 0.10 0.2 0.4 0.1 0.5 0.1 0.3 0.0
24. Puutavara ja korkki 1.2 0.3 0.6 0.2 0.8 0.2 1.5 0.3 1.1 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.4 0.3 1.3 0.3 0.9 0.2 1.7 0.3 2.3 0.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.1 0.0 6.1 1.5 0 0.0 6.1 1.3 0 0.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 6.0 1.5 0 0.0 5.8 1.2 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 36.9 8.5 45.10 11.7 42.9 10.0 31.9 6.7 25.3 5.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 4.10 1.1 3.9 1.0 2.10 0.7 2.4 0.5 2.0 0.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.5 0.6 2.3 0.6 2.5 0.6 3.2 0.7 2.5 0.6
53. Väri- ja parkitusaineet 1.10 0.4 2.5 0.6 1.5 0.3 1.8 0.4 1.4 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 15.1 3.4 27.3 6.9 27.2 6.3 13.8 2.9 8.9 2.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.7 0.1 1.4 0.3 0.7 0.2 0.7 0.1 0.4 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 2.6 0.6 2.3 0.6 3.8 0.9 2.9 0.6 2.8 0.6
58. Muovit, valmistetut 2.8 0.6 2.8 0.7 1.7 0.4 2.6 0.5 2.8 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 6.6 1.5 3.8 0.9 2.10 0.7 4.7 1.0 4.9 1.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 55.4 12.7 52.2 13.3 51.4 12.0 60.8 12.8 57.7 13.5
62. Kumituotteet 17.1 3.9 6.9 1.7 8.2 1.9 12.6 2.6 16.3 3.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.7 0.1 0.5 0.1 0.7 0.1 1.6 0.3 1.0 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.5 0.3 3.5 0.9 2.3 0.5 2.7 0.6 3.0 0.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 5.6 1.3 5.2 1.3 4.7 1.1 5.7 1.2 6.2 1.4
66. Kivennäisainetuotteet 5.9 1.3 4.8 1.2 5.1 1.2 6.9 1.5 5.6 1.3
67. Rauta ja teräs 8.9 2.0 16.1 4.1 16.10 4.0 9.9 2.1 6.9 1.6
68. Muut metallit 1.5 0.3 1.7 0.4 1.7 0.4 1.7 0.3 1.6 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 14.5 3.3 13.9 3.5 12.2 2.8 20.0 4.2 17.4 4.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 250.9 57.5 197.7 50.3 215.4 50.3 249.0 52.6 227.9 53.5
71. Voimakoneet ja moottorit 19.8 4.5 13.1 3.3 17.3 4.0 19.3 4.1 18.4 4.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 23.8 5.4 14.2 3.6 14.9 3.5 16.8 3.5 18.2 4.3
73. Metalliteollisuuskoneet 3.9 0.9 3.5 0.9 1.9 0.4 2.5 0.5 3.6 0.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 50.8 11.6 41.1 10.4 44.4 10.4 55.4 11.7 59.4 13.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 43.0 9.8 38.7 9.8 54.10 12.8 23.2 4.9 24.9 5.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 52.3 12.0 40.5 10.3 36.2 8.5 66.9 14.1 38.8 9.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 39.1 8.9 33.4 8.5 31.9 7.4 44.9 9.5 41.0 9.6
78. Moottoriajoneuvot 14.9 3.4 10.2 2.6 10.3 2.4 16.0 3.4 21.1 4.9
79. Muut kuljetusvälineet 3.8 0.8 3.5 0.9 3.9 0.9 4.4 0.9 2.8 0.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 65.4 15.0 61.3 15.6 81.2 18.9 97.6 20.6 76.7 18.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.7 0.4 0.7 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.7 0.1
82. Huonekalut 6.2 1.4 2.6 0.6 4.3 1.0 5.7 1.2 7.4 1.7
85. Jalkineet 0.1 0.0 1.1 0.3 0.3 0.1 0.9 0.2 0.6 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 28.6 6.5 18.1 4.6 29.10 7.0 33.3 7.0 36.3 8.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.5 0.3 1.7 0.4 1.0 0.2 1.0 0.2 1.7 0.4
89. Muut valmiit tavarat 27.3 6.3 37.0 9.4 44.7 10.4 55.8 11.8 29.10 7.0
9. Muut tavarat 19.2 4.4 25.0 6.4 32.9 7.7 22.0 4.6 31.0 7.3
93. Erittelemätön 8.9 2.0 15.9 4.0 23.8 5.6 11.1 2.3 18.10 4.4
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 10.3 2.4 9.2 2.3 9.1 2.1 10.10 2.3 12.1 2.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 436.4 100.0 392.7 100.0 428.3 100.0 473.6 100.0 426.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu