Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Tsekin tasavallan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2018/12 - 2019/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2018 12
%
2019 1
%
2019 2
%
2019 3
%
2019 4
%
Viennistä0.10.20.20.20.2
Tuonnista0.20.20.20.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Tsekin tasavaltaan (CZ) jaksolla 2018/12 - 2019/4

2018 / 122019 / 12019 / 22019 / 32019 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.1 0.6 1.1 0.4 1.1 0.4 1.3 0.5 1.5 0.6
05. Hedelmät ja kasvikset 0.6 0.3 0.6 0.2 0.7 0.2 0.4 0.1 0.7 0.3
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.4 0.2 0.3 0.1 0.3 0.1 0.7 0.2 0.5 0.2
1. Juomat ja tupakka 0.7 0.4 1.6 0.6 0.6 0.2 1.3 0.5 0.4 0.1
11. Juomat 0.7 0.4 0.3 0.1 0.6 0.2 1.3 0.5 0.4 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0 0.0 1.3 0.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.2 1.7 3.5 1.4 3.8 1.3 3.8 1.4 1.8 0.7
25. Paperimassa 2.9 1.5 3.2 1.3 3.0 1.1 2.7 1.0 0.7 0.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.6 0.2 0.1 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.1 0.1 0.2 0.1 0.6 0.2 0.7 0.3 0.6 0.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.1 0.1 0.2 0.1 0.6 0.2 0.7 0.3 0.6 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 12.8 6.9 15.4 6.3 16.7 6.0 18.8 7.2 15.1 5.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.5 1.3 4.1 1.7 5.8 2.0 5.5 2.1 2.8 1.1
53. Väri- ja parkitusaineet 0.7 0.3 0.3 0.1 0.8 0.3 0.4 0.1 0.3 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.6 0.3 1.3 0.5 0.6 0.2 0.8 0.3 0.9 0.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 3.4 1.8 4.0 1.6 3.6 1.3 3.10 1.5 4.8 1.9
57. Muovit, valmistamattomat 1.4 0.7 1.5 0.6 0.8 0.3 1.5 0.6 1.7 0.6
58. Muovit, valmistetut 1.8 0.9 2.2 0.9 1.7 0.6 2.7 1.0 2.2 0.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2.6 1.4 2.2 0.9 3.2 1.1 3.8 1.4 2.5 1.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 19.1 10.4 21.10 9.0 24.0 8.6 24.2 9.3 22.6 8.9
62. Kumituotteet 1.1 0.6 1.4 0.6 1.3 0.4 1.4 0.5 1.9 0.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4.1 2.2 4.1 1.6 5.0 1.8 3.3 1.2 3.7 1.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.1 1.1 1.9 0.8 1.9 0.7 2.8 1.1 2.1 0.8
66. Kivennäisainetuotteet 1.7 0.9 1.10 0.8 2.3 0.8 2.5 1.0 1.6 0.6
67. Rauta ja teräs 0.5 0.3 0.4 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2 0.8 0.3
68. Muut metallit 1.7 0.9 2.1 0.8 3.1 1.1 3.2 1.2 3.1 1.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 7.9 4.3 9.10 4.1 9.9 3.5 10.6 4.0 9.5 3.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 108.9 59.3 155.5 63.5 187.2 67.1 167.3 64.2 151.5 60.0
71. Voimakoneet ja moottorit 10.5 5.7 16.7 6.8 24.6 8.8 19.1 7.3 17.9 7.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 11.10 6.5 12.5 5.1 16.2 5.8 26.1 10.0 29.8 11.8
73. Metalliteollisuuskoneet 4.4 2.4 2.6 1.0 1.7 0.6 1.5 0.6 1.3 0.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 13.3 7.2 12.8 5.2 16.6 5.9 15.10 6.1 15.0 5.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 19.6 10.7 42.4 17.3 19.4 6.9 46.10 18.0 14.6 5.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 13.4 7.3 19.4 7.9 16.7 6.0 19.2 7.3 22.5 8.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 18.8 10.2 30.6 12.5 21.8 7.8 20.1 7.7 28.9 11.4
78. Moottoriajoneuvot 2.9 1.5 2.5 1.0 4.7 1.7 4.1 1.6 2.10 1.2
79. Muut kuljetusvälineet 14.5 7.8 16.4 6.7 65.8 23.6 14.7 5.6 18.9 7.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 29.2 15.9 34.6 14.1 33.5 12.0 29.7 11.4 44.0 17.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.2 0.1 0.4 0.2 0.5 0.1 0.6 0.2 0.5 0.2
82. Huonekalut 0.9 0.5 0.5 0.2 0.9 0.3 0.8 0.3 0.7 0.2
84. Vaatteet 0.1 0.0 0.3 0.1 0.5 0.2 0.5 0.2 0.6 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 11.1 6.0 14.5 5.9 12.0 4.3 13.7 5.2 12.10 5.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 3.3 1.8 2.1 0.8 2.4 0.8 2.2 0.8 1.3 0.5
89. Muut valmiit tavarat 13.8 7.5 16.9 6.9 17.3 6.2 12.0 4.6 28.1 11.1
9. Muut tavarat 8.9 4.8 11.3 4.6 11.8 4.2 13.8 5.3 15.6 6.1
93. Erittelemätön 0.3 0.1 1.0 0.4 0.4 0.1 0.7 0.2 4.1 1.6
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 8.6 4.7 10.2 4.2 11.3 4.0 13.1 5.0 11.6 4.6
0-9. Kaikki ryhmät 183.7 100.0 244.9 100.0 279.0 100.0 260.4 100.0 252.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Tsekin tasavallasta (CZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2018/12 - 2019/4

2018 / 122019 / 12019 / 22019 / 32019 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.6 0.4 2.2 0.5 2.2 0.5 1.8 0.4 1.9 0.4
08. Rehuaineet 0.3 0.1 1.0 0.2 1.1 0.3 0.9 0.2 0.7 0.1
1. Juomat ja tupakka 1.0 0.2 0.8 0.2 0.7 0.2 0.8 0.1 0.8 0.2
11. Juomat 1.0 0.2 0.8 0.2 0.7 0.2 0.8 0.1 0.8 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.5 0.6 4.5 1.1 3.1 0.8 5.8 1.2 5.7 1.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.9 0.2 1.3 0.3 1.9 0.5 2.2 0.4 3.3 0.7
24. Puutavara ja korkki 0.10 0.2 1.4 0.3 1.2 0.3 1.1 0.2 1.6 0.3
28. Malmit ja metalliromu 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 2.1 0.4 0.1 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.5 0.1 1.7 0.4 0.1 0.0 0.6 0.1 0.9 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.10 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 1.10 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 49.0 11.6 25.3 6.2 40.0 9.9 43.1 8.9 49.7 10.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2.10 0.7 3.7 0.9 1.9 0.5 3.9 0.8 3.9 0.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.5 0.3 1.4 0.3 2.7 0.7 3.2 0.7 2.8 0.6
53. Väri- ja parkitusaineet 1.9 0.4 2.8 0.7 1.6 0.4 1.5 0.3 1.0 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 31.6 7.5 5.8 1.4 24.4 6.0 21.6 4.5 27.3 5.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.1 0.3 0.8 0.2 0.8 0.2 1.1 0.2 1.4 0.3
57. Muovit, valmistamattomat 2.5 0.6 2.6 0.6 1.10 0.5 1.10 0.4 3.2 0.7
58. Muovit, valmistetut 2.4 0.6 3.3 0.8 2.3 0.6 2.8 0.6 2.7 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 5.3 1.2 5.2 1.3 4.7 1.2 7.3 1.5 7.5 1.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 75.7 17.9 80.1 19.6 61.5 15.2 83.5 17.3 72.8 15.2
62. Kumituotteet 22.8 5.4 19.3 4.7 15.9 3.9 20.1 4.2 20.5 4.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.6 0.1 1.1 0.3 0.5 0.1 1.0 0.2 1.3 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3.3 0.8 3.4 0.8 3.2 0.8 3.7 0.8 3.7 0.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 11.7 2.7 6.9 1.7 6.6 1.6 6.6 1.4 7.8 1.6
66. Kivennäisainetuotteet 6.3 1.5 5.9 1.4 6.6 1.6 5.8 1.2 8.1 1.7
67. Rauta ja teräs 17.5 4.1 27.10 6.8 11.9 2.9 28.4 5.9 9.7 2.0
68. Muut metallit 1.0 0.2 2.4 0.6 1.7 0.4 0.10 0.2 2.0 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 12.8 3.0 13.4 3.3 15.5 3.8 17.2 3.5 19.10 4.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 196.8 46.5 206.10 50.8 206.7 51.3 246.4 51.0 247.0 51.5
71. Voimakoneet ja moottorit 18.5 4.4 19.3 4.7 18.1 4.5 18.8 3.9 23.8 5.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 17.10 4.2 21.9 5.4 18.10 4.7 20.5 4.2 20.1 4.2
73. Metalliteollisuuskoneet 4.9 1.1 3.10 1.0 6.3 1.6 5.5 1.1 5.1 1.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 49.3 11.6 53.6 13.2 46.1 11.4 57.5 11.9 66.3 13.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 17.4 4.1 9.3 2.3 11.5 2.8 14.4 3.0 13.6 2.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 18.7 4.4 26.2 6.4 29.5 7.3 42.4 8.8 37.6 7.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 48.4 11.4 47.9 11.7 50.2 12.5 58.2 12.0 52.5 10.9
78. Moottoriajoneuvot 18.7 4.4 21.6 5.3 21.9 5.4 22.1 4.6 22.5 4.7
79. Muut kuljetusvälineet 3.4 0.8 3.6 0.9 4.5 1.1 7.4 1.5 5.9 1.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 68.9 16.3 61.1 15.0 60.9 15.1 71.2 14.7 67.3 14.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 3.5 0.8 1.9 0.5 1.8 0.4 3.5 0.7 4.2 0.9
82. Huonekalut 6.6 1.5 5.1 1.2 6.4 1.6 6.1 1.3 6.10 1.4
84. Vaatteet 0.3 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 30.9 7.3 30.5 7.5 23.9 5.9 35.5 7.3 27.3 5.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.7 0.4 1.1 0.3 2.2 0.5 1.5 0.3 1.6 0.3
89. Muut valmiit tavarat 25.9 6.1 21.10 5.4 25.9 6.4 24.1 5.0 26.7 5.6
9. Muut tavarat 26.2 6.2 26.7 6.5 28.1 7.0 30.6 6.3 34.4 7.2
93. Erittelemätön 15.1 3.6 15.5 3.8 17.5 4.3 18.3 3.8 21.8 4.5
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 11.2 2.6 11.3 2.8 10.6 2.6 12.0 2.5 12.5 2.6
0-9. Kaikki ryhmät 423.4 100.0 407.6 100.0 402.8 100.0 482.7 100.0 479.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-huhtikuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu