Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Tsekin tasavallan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.20.20.20.20.2
Tuonnista0.20.20.20.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Tsekin tasavallan kanssa, vienti Tsekin tasavaltaan ja tuonti Tsekin tasavallasta vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Tsekin tasavalta oli Yhdysvaltain 42. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 4 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 792 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 19.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Tsekin tasavallan kanssa oli Yhdysvalloille 193 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Tsekin tasavallasta oli 12.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 492 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Tsekin tasavallasta olivat Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), joka edusti 10.2 prosentin osuutta tuonnista, Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 5.5 % sekä Sitc625 (ulko- ja sisärenkaat,kumia; vaihdettavat ulkorenkaan kulutuspinnat, vannenauhat) 4.7 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Tsekin tasavaltaan oli 33.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 300 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 24.6 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 6.7 % sekä Sitc759 (toimistokoneiden ja atk-laitteiden osat ja tarvikkeet (muut kuin suojuspeitteet, kantolaukut ja niiden kaltaiset tavarat), jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti ryhmien 751 ja 752 laitteissa) 6.6 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 7.7 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 0.4 prosenttia. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 5.0 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 2.7 miljardia dollaria. Vuoden 2019 tammi-marraskuun nähden kuluvan vuoden tuonnin arvo väheni 1.7 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 497 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat), arvon ollessa 232 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla kasvu oli 4.5 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 2.3 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 2.5 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Tsekin tasavaltaan (CZ) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.7 1.3 1.7 0.7 1.7 0.8 1.6 0.5 1.1 0.3
05. Hedelmät ja kasvikset 0.10 0.4 0.5 0.2 0.6 0.3 0.6 0.2 0.6 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.3 0.6 1.0 0.4 0.9 0.4 0.4 0.1 0.4 0.1
1. Juomat ja tupakka 1.8 0.9 0.5 0.2 0.2 0.1 0.8 0.2 1.2 0.4
11. Juomat 0.4 0.2 0.5 0.2 0.2 0.1 0.8 0.2 1.2 0.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1.4 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.0 1.5 2.7 1.2 1.5 0.7 3.1 1.0 4.9 1.6
25. Paperimassa 2.6 1.2 2.2 1.0 1.1 0.5 2.6 0.9 4.4 1.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 16.2 7.9 16.9 7.6 20.6 10.0 21.7 7.2 22.10 7.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.7 0.8 2.8 1.2 2.2 1.1 4.3 1.4 1.9 0.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 3.5 1.7 0.10 0.4 1.1 0.5 1.9 0.6 5.5 1.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 4.9 2.3 6.4 2.8 11.2 5.4 8.7 2.9 8.6 2.9
57. Muovit, valmistamattomat 0.9 0.4 0.6 0.2 0.8 0.4 1.0 0.3 0.7 0.2
58. Muovit, valmistetut 2.6 1.3 2.8 1.2 3.5 1.7 2.4 0.8 2.8 0.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2.4 1.1 3.2 1.4 1.5 0.7 2.9 0.9 2.7 0.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 16.3 7.9 17.7 7.9 17.6 8.6 17.10 6.0 16.1 5.4
62. Kumituotteet 0.8 0.4 0.10 0.4 0.9 0.4 1.6 0.5 0.10 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 5.4 2.6 5.1 2.3 4.1 2.0 2.6 0.9 3.0 1.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.5 0.7 2.7 1.2 2.2 1.1 1.10 0.6 2.5 0.8
66. Kivennäisainetuotteet 0.8 0.4 0.9 0.4 0.9 0.4 1.4 0.4 1.4 0.5
67. Rauta ja teräs 0.5 0.2 0.4 0.2 0.7 0.3 0.6 0.2 0.7 0.2
68. Muut metallit 1.6 0.7 0.7 0.3 1.8 0.9 3.2 1.1 1.10 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5.6 2.7 7.1 3.2 7.2 3.5 6.8 2.2 5.5 1.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 123.1 59.9 137.0 61.6 123.2 60.0 182.5 60.5 204.3 68.2
71. Voimakoneet ja moottorit 16.7 8.1 21.2 9.5 17.9 8.7 32.5 10.8 16.5 5.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 8.3 4.0 6.5 2.9 9.6 4.6 13.8 4.6 9.0 3.0
73. Metalliteollisuuskoneet 0.9 0.4 10.1 4.5 2.2 1.0 4.6 1.5 2.5 0.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 8.3 4.0 11.4 5.1 12.10 6.3 13.3 4.4 10.8 3.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 37.4 18.2 30.5 13.7 32.6 15.9 51.6 17.1 36.9 12.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 9.7 4.7 20.0 9.0 14.5 7.0 19.8 6.6 20.4 6.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 26.5 12.9 26.3 11.8 21.5 10.4 32.2 10.7 31.1 10.4
78. Moottoriajoneuvot 2.9 1.4 2.5 1.1 4.2 2.0 4.2 1.4 3.5 1.2
79. Muut kuljetusvälineet 12.7 6.2 8.7 3.9 8.2 4.0 10.8 3.6 73.9 24.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 33.9 16.5 36.0 16.2 32.2 15.6 61.0 20.2 39.6 13.2
87. Kojeet,mittarit yms. 10.5 5.1 11.5 5.2 12.8 6.2 15.2 5.0 14.8 4.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.5 0.2 1.5 0.7 0.9 0.4 1.1 0.3 0.10 0.3
89. Muut valmiit tavarat 22.2 10.8 22.5 10.1 18.4 9.0 43.10 14.6 23.4 7.8
9. Muut tavarat 8.6 4.2 10.0 4.5 8.5 4.1 12.9 4.3 9.7 3.2
93. Erittelemätön 0.3 0.1 0.3 0.1 0.1 0.0 0.6 0.2 0.2 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 8.3 4.0 9.8 4.4 8.5 4.1 12.4 4.1 9.2 3.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 205.4 100.0 222.5 100.0 205.4 100.0 301.3 100.0 299.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Tsekin tasavallasta (CZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.8 0.4 2.5 0.6 1.7 0.3 1.5 0.3 1.4 0.3
00. Elävät eläimet 0.5 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1
08. Rehuaineet 0.7 0.1 0.8 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1 0.4 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.2 0.0 0.7 0.1 0.2 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0
1. Juomat ja tupakka 1.2 0.2 1.7 0.4 0.10 0.2 0.9 0.2 0.9 0.2
11. Juomat 1.2 0.2 1.7 0.4 0.10 0.2 0.9 0.2 0.9 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.5 0.7 3.6 0.8 2.8 0.5 3.8 0.8 3.8 0.8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.5 0.1 0.3 0.0 0.7 0.1 1.7 0.4 0.10 0.2
24. Puutavara ja korkki 1.5 0.3 1.1 0.2 1.1 0.2 1.5 0.3 2.1 0.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.7 0.3 2.3 0.5 0.8 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 6.1 1.3 0 0.0 0.1 0.0 5.7 1.3 0.1 0.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 5.8 1.2 0 0.0 0 0.0 5.7 1.3 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 31.9 6.7 25.3 5.9 45.10 9.3 38.7 8.6 77.1 15.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2.4 0.5 2.0 0.5 2.9 0.6 2.1 0.4 3.10 0.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.2 0.7 2.5 0.6 2.1 0.4 3.4 0.7 2.8 0.6
53. Väri- ja parkitusaineet 1.8 0.4 1.4 0.3 1.8 0.4 1.10 0.4 1.6 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 13.8 2.9 8.9 2.1 28.5 5.7 19.8 4.4 54.7 11.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.7 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1 0.8 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 2.9 0.6 2.8 0.6 3.5 0.7 4.0 0.9 3.4 0.7
58. Muovit, valmistetut 2.6 0.5 2.8 0.6 2.3 0.4 4.6 1.0 4.6 0.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 4.7 1.0 4.9 1.1 4.8 1.0 2.8 0.6 5.4 1.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 60.8 12.8 57.7 13.5 59.6 12.0 66.3 14.7 73.2 14.9
62. Kumituotteet 12.6 2.6 16.3 3.8 13.1 2.6 19.4 4.3 25.4 5.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.6 0.3 1.0 0.2 0.4 0.1 1.5 0.3 1.6 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2.7 0.6 3.0 0.7 3.9 0.8 2.6 0.6 2.6 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 5.7 1.2 6.2 1.4 5.9 1.2 7.5 1.6 6.9 1.4
66. Kivennäisainetuotteet 6.9 1.5 5.6 1.3 7.6 1.5 7.1 1.6 7.8 1.6
67. Rauta ja teräs 9.9 2.1 6.9 1.6 7.6 1.5 9.7 2.1 11.0 2.2
68. Muut metallit 1.7 0.3 1.6 0.4 1.2 0.2 1.0 0.2 1.6 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 20.0 4.2 17.4 4.1 20.2 4.1 17.10 4.0 16.6 3.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 249.0 52.6 227.9 53.5 260.2 52.6 235.9 52.2 229.4 46.6
71. Voimakoneet ja moottorit 19.3 4.1 18.4 4.3 20.4 4.1 18.4 4.1 18.7 3.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 16.8 3.5 18.2 4.3 16.7 3.4 23.6 5.2 25.2 5.1
73. Metalliteollisuuskoneet 2.5 0.5 3.6 0.8 1.5 0.3 5.8 1.3 6.10 1.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 55.4 11.7 59.4 13.9 68.5 13.8 63.6 14.1 60.10 12.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 23.2 4.9 24.9 5.8 29.6 6.0 19.4 4.3 16.9 3.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 66.9 14.1 38.8 9.1 50.2 10.1 28.1 6.2 29.5 6.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 44.9 9.5 41.0 9.6 47.1 9.5 50.2 11.1 45.3 9.2
78. Moottoriajoneuvot 16.0 3.4 21.1 4.9 23.2 4.7 23.2 5.1 22.6 4.6
79. Muut kuljetusvälineet 4.4 0.9 2.8 0.7 3.3 0.7 3.8 0.8 3.5 0.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 97.6 20.6 76.7 18.0 93.9 19.0 68.2 15.1 75.1 15.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.8 0.2 0.7 0.1 1.2 0.2 1.6 0.3 1.4 0.3
82. Huonekalut 5.7 1.2 7.4 1.7 6.7 1.3 6.6 1.4 7.3 1.5
84. Vaatteet 0.4 0.1 0.3 0.1 0.6 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1
85. Jalkineet 0.9 0.2 0.6 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.2 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 33.3 7.0 36.3 8.5 35.1 7.1 27.3 6.0 25.3 5.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.0 0.2 1.7 0.4 1.5 0.3 1.6 0.3 1.2 0.2
89. Muut valmiit tavarat 55.8 11.8 29.10 7.0 48.5 9.8 30.5 6.7 39.6 8.0
9. Muut tavarat 22.0 4.6 31.0 7.3 29.10 6.1 31.4 6.9 31.10 6.5
93. Erittelemätön 11.1 2.3 18.10 4.4 16.8 3.4 18.6 4.1 19.4 3.9
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 10.10 2.3 12.1 2.8 13.2 2.7 12.8 2.8 12.6 2.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 473.6 100.0 426.2 100.0 494.8 100.0 451.9 100.0 492.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu