Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Tsekin tasavallan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/3 - 2019/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 3
%
2019 4
%
2019 5
%
2019 6
%
2019 7
%
Viennistä0.20.20.10.20.2
Tuonnista0.20.20.20.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Tsekin tasavaltaan (CZ) jaksolla 2019/3 - 2019/7

2019 / 32019 / 42019 / 52019 / 62019 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.3 0.5 1.5 0.6 0.7 0.3 0.10 0.4 1.8 0.8
05. Hedelmät ja kasvikset 0.4 0.1 0.7 0.3 0.4 0.2 0.5 0.2 1.5 0.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.7 0.2 0.5 0.2 0.3 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1
1. Juomat ja tupakka 1.3 0.5 0.4 0.1 0.1 0.0 0.4 0.2 0.5 0.2
11. Juomat 1.3 0.5 0.4 0.1 0.1 0.0 0.4 0.2 0.4 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.8 1.4 1.8 0.7 3.9 1.9 3.6 1.6 1.9 0.8
25. Paperimassa 2.7 1.0 0.7 0.3 3.4 1.6 3.2 1.4 1.6 0.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.6 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.7 0.3 0.6 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.7 0.3 0.6 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 18.8 7.2 15.1 5.9 18.2 8.8 14.8 6.4 18.8 8.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.4 0.1 0.3 0.1 0.4 0.2 0.2 0.1 0.7 0.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 5.5 2.1 2.8 1.1 5.3 2.6 1.1 0.5 2.5 1.1
53. Väri- ja parkitusaineet 0.4 0.1 0.3 0.1 0.5 0.2 0.9 0.4 1.3 0.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.8 0.3 0.9 0.3 1.1 0.5 0.10 0.4 0.6 0.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 3.10 1.5 4.8 1.9 4.4 2.1 4.0 1.7 6.7 3.0
57. Muovit, valmistamattomat 1.5 0.6 1.7 0.6 1.1 0.5 1.5 0.6 1.7 0.8
58. Muovit, valmistetut 2.7 1.0 2.2 0.8 2.9 1.4 2.10 1.3 2.3 1.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3.8 1.4 2.5 1.0 2.8 1.3 3.5 1.5 3.4 1.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 24.2 9.3 22.6 8.9 22.1 10.7 24.1 10.4 18.7 8.5
62. Kumituotteet 1.4 0.5 1.9 0.7 1.4 0.6 1.1 0.4 1.2 0.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3.3 1.2 3.7 1.4 3.1 1.5 4.2 1.8 2.7 1.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.8 1.1 2.1 0.8 1.9 0.9 1.8 0.7 1.5 0.7
66. Kivennäisainetuotteet 2.5 1.0 1.6 0.6 2.4 1.1 5.5 2.4 3.3 1.5
67. Rauta ja teräs 0.7 0.2 0.8 0.3 1.2 0.6 1.0 0.4 0.9 0.4
68. Muut metallit 3.2 1.2 3.1 1.2 2.1 1.0 1.7 0.7 2.5 1.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 10.6 4.0 9.5 3.7 10.1 4.9 8.9 3.8 6.8 3.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 167.3 64.2 151.5 60.0 119.8 57.9 137.4 59.3 135.5 62.0
71. Voimakoneet ja moottorit 19.1 7.3 17.9 7.1 19.0 9.2 16.8 7.2 29.4 13.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 26.1 10.0 29.8 11.8 17.2 8.3 14.5 6.3 10.9 5.0
73. Metalliteollisuuskoneet 1.5 0.6 1.3 0.5 1.8 0.9 2.5 1.0 2.9 1.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 15.10 6.1 15.0 5.9 14.0 6.8 11.2 4.8 10.2 4.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 46.10 18.0 14.6 5.7 12.10 6.3 20.6 8.9 23.4 10.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 19.2 7.3 22.5 8.9 19.7 9.5 22.0 9.5 23.5 10.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 20.1 7.7 28.9 11.4 18.0 8.7 18.1 7.8 17.7 8.1
78. Moottoriajoneuvot 4.1 1.6 2.10 1.2 3.4 1.6 3.4 1.5 3.4 1.5
79. Muut kuljetusvälineet 14.7 5.6 18.9 7.5 14.0 6.8 28.6 12.3 14.5 6.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 29.7 11.4 44.0 17.4 30.2 14.6 39.2 16.9 30.1 13.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.6 0.2 0.5 0.2 0.2 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1
82. Huonekalut 0.8 0.3 0.7 0.2 0.8 0.4 0.5 0.2 0.7 0.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.1 0.0 0.1 0.0 0.6 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0
84. Vaatteet 0.5 0.2 0.6 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 13.7 5.2 12.10 5.1 12.8 6.2 13.6 5.9 11.3 5.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2.2 0.8 1.3 0.5 0.8 0.4 0.7 0.3 0.8 0.4
89. Muut valmiit tavarat 12.0 4.6 28.1 11.1 14.7 7.1 23.7 10.2 16.6 7.6
9. Muut tavarat 13.8 5.3 15.6 6.1 11.8 5.7 11.1 4.8 11.4 5.2
93. Erittelemätön 0.7 0.2 4.1 1.6 1.5 0.7 0.9 0.4 0.10 0.4
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 13.1 5.0 11.6 4.6 10.4 5.0 10.2 4.4 10.4 4.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 260.4 100.0 252.7 100.0 206.8 100.0 231.6 100.0 218.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Tsekin tasavallasta (CZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/3 - 2019/7

2019 / 32019 / 42019 / 52019 / 62019 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.8 0.4 1.9 0.4 2.4 0.5 1.8 0.4 2.7 0.5
04. Vilja ja viljatuotteet 0.2 0.0 0.3 0.1 1.0 0.2 0.3 0.0 0.9 0.2
08. Rehuaineet 0.9 0.2 0.7 0.1 0.6 0.1 0.8 0.2 1.3 0.3
1. Juomat ja tupakka 0.8 0.1 0.8 0.2 0.7 0.1 0.9 0.2 0.8 0.2
11. Juomat 0.8 0.1 0.8 0.1 0.7 0.1 0.9 0.2 0.8 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 5.8 1.2 5.7 1.2 6.7 1.5 7.4 1.6 6.6 1.3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2.2 0.4 3.3 0.7 4.3 0.9 5.4 1.2 4.7 1.0
24. Puutavara ja korkki 1.1 0.2 1.6 0.3 1.1 0.2 1.1 0.2 1.1 0.2
28. Malmit ja metalliromu 2.1 0.4 0.1 0.0 0.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.6 0.1 0.9 0.2 0.8 0.2 0.9 0.2 0.5 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 43.1 8.9 49.7 10.4 41.4 9.2 44.3 9.9 41.10 8.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3.9 0.8 3.9 0.8 3.8 0.8 4.1 0.9 3.9 0.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.2 0.7 2.8 0.6 2.6 0.6 2.7 0.6 3.0 0.6
53. Väri- ja parkitusaineet 1.5 0.3 1.0 0.2 2.6 0.6 1.10 0.4 1.9 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 21.6 4.5 27.3 5.7 18.6 4.1 22.7 5.1 16.9 3.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.1 0.2 1.4 0.3 1.4 0.3 1.2 0.3 1.5 0.3
57. Muovit, valmistamattomat 1.10 0.4 3.2 0.7 2.8 0.6 3.1 0.7 2.8 0.6
58. Muovit, valmistetut 2.8 0.6 2.7 0.6 3.2 0.7 2.6 0.6 3.6 0.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 7.3 1.5 7.5 1.6 6.8 1.5 6.1 1.4 8.7 1.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 83.5 17.3 72.8 15.2 81.0 18.0 73.0 16.3 77.9 15.9
62. Kumituotteet 20.1 4.2 20.5 4.3 24.5 5.4 22.0 4.9 20.7 4.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.0 0.2 1.3 0.3 0.6 0.1 0.9 0.2 0.9 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3.7 0.8 3.7 0.8 1.9 0.4 2.2 0.5 1.9 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 6.6 1.4 7.8 1.6 6.4 1.4 7.2 1.6 7.7 1.6
66. Kivennäisainetuotteet 5.8 1.2 8.1 1.7 8.4 1.9 7.1 1.6 9.6 2.0
67. Rauta ja teräs 28.4 5.9 9.7 2.0 19.10 4.4 16.0 3.6 12.10 2.6
68. Muut metallit 0.10 0.2 2.0 0.4 0.10 0.2 1.1 0.2 1.9 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 17.2 3.5 19.10 4.2 18.6 4.1 16.8 3.7 22.5 4.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 246.4 51.0 247.0 51.5 224.5 50.0 217.5 48.7 242.7 49.5
71. Voimakoneet ja moottorit 18.8 3.9 23.8 5.0 17.3 3.8 22.5 5.0 19.10 4.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 20.5 4.2 20.1 4.2 22.2 4.9 27.8 6.2 27.5 5.6
73. Metalliteollisuuskoneet 5.5 1.1 5.1 1.1 9.2 2.0 4.2 0.9 5.5 1.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 57.5 11.9 66.3 13.8 58.5 13.0 55.3 12.4 61.4 12.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 14.4 3.0 13.6 2.8 12.8 2.8 10.1 2.2 10.4 2.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 42.4 8.8 37.6 7.8 22.2 4.9 28.7 6.4 40.2 8.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 58.2 12.0 52.5 10.9 53.3 11.9 47.8 10.7 50.4 10.3
78. Moottoriajoneuvot 22.1 4.6 22.5 4.7 24.1 5.4 18.1 4.0 22.7 4.6
79. Muut kuljetusvälineet 7.4 1.5 5.9 1.2 5.3 1.2 3.5 0.8 4.10 1.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 71.2 14.7 67.3 14.0 66.10 14.9 75.1 16.8 90.10 18.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 3.5 0.7 4.2 0.9 2.4 0.5 3.0 0.7 3.6 0.7
82. Huonekalut 6.1 1.3 6.10 1.4 7.7 1.7 6.8 1.5 7.7 1.6
85. Jalkineet 0.3 0.1 0.3 0.0 0.5 0.1 0.8 0.2 1.6 0.3
87. Kojeet,mittarit yms. 35.5 7.3 27.3 5.7 24.3 5.4 30.8 6.9 41.0 8.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.5 0.3 1.6 0.3 1.2 0.3 1.6 0.3 2.5 0.5
89. Muut valmiit tavarat 24.1 5.0 26.7 5.6 30.6 6.8 31.9 7.1 34.2 7.0
9. Muut tavarat 30.6 6.3 34.4 7.2 25.6 5.7 27.0 6.0 27.5 5.6
93. Erittelemätön 18.3 3.8 21.8 4.5 12.4 2.7 15.1 3.4 14.4 2.9
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 12.0 2.5 12.5 2.6 13.1 2.9 11.9 2.7 13.2 2.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 482.7 100.0 479.3 100.0 448.9 100.0 446.6 100.0 490.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-heinäkuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu