Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Tsekin tasavallan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/1 - 2020/5

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
Viennistä0.20.20.20.30.3
Tuonnista0.20.20.30.30.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.30.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Tsekin tasavaltaan (CZ) jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.4 0.9 1.6 0.6 1.6 0.6 1.6 0.6 1.6 0.7
05. Hedelmät ja kasvikset 1.1 0.4 0.8 0.3 0.8 0.3 1.2 0.5 0.7 0.3
08. Rehuaineet 0.6 0.2 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.6 0.2 0.8 0.3 0.7 0.2 0.3 0.1 0.9 0.3
1. Juomat ja tupakka 0.3 0.1 1.8 0.7 2.10 1.1 0.2 0.0 0.2 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0 0.0 1.5 0.6 2.8 1.0 0 0.0 0.1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.5 0.9 2.8 1.1 2.7 1.0 1.1 0.4 2.0 0.8
25. Paperimassa 2.1 0.8 2.3 0.9 2.4 0.9 0.7 0.3 1.5 0.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.2 0.0 0.3 0.1 0.8 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.2 0.0 0.3 0.1 0.8 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 15.8 5.9 24.6 9.7 18.2 6.9 11.6 4.6 18.5 7.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.3 0.8 6.10 2.7 4.9 1.8 1.2 0.5 2.6 1.1
53. Väri- ja parkitusaineet 0.2 0.1 4.8 1.9 0.5 0.2 0.4 0.1 0.7 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.10 0.4 1.2 0.5 1.4 0.5 0.8 0.3 4.9 2.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 6.4 2.4 5.9 2.3 4.4 1.7 3.7 1.5 4.2 1.8
57. Muovit, valmistamattomat 0.6 0.2 0.8 0.3 1.0 0.4 0.7 0.3 1.4 0.6
58. Muovit, valmistetut 2.8 1.0 2.9 1.1 3.4 1.3 2.4 0.9 2.5 1.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2.7 1.0 1.9 0.7 2.7 1.0 2.3 0.9 2.3 1.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 22.2 8.3 20.0 7.8 25.6 9.8 18.2 7.3 18.1 7.7
62. Kumituotteet 0.10 0.3 1.3 0.5 1.4 0.5 1.5 0.6 0.9 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4.8 1.8 4.3 1.7 4.1 1.6 4.3 1.7 3.6 1.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.8 0.6 1.4 0.5 2.6 1.0 1.7 0.7 2.6 1.1
66. Kivennäisainetuotteet 2.10 1.1 0.10 0.4 4.6 1.7 1.1 0.4 1.2 0.5
67. Rauta ja teräs 0.7 0.3 0.7 0.3 0.8 0.3 0.6 0.2 0.6 0.2
68. Muut metallit 2.7 1.0 3.1 1.2 2.9 1.1 2.3 0.9 1.8 0.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 8.2 3.0 8.3 3.3 9.4 3.6 6.7 2.7 7.9 3.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 182.2 68.3 159.2 62.5 164.6 62.9 175.3 70.5 151.2 64.7
71. Voimakoneet ja moottorit 13.7 5.1 17.5 6.9 19.1 7.3 18.3 7.3 18.0 7.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 10.8 4.0 11.1 4.3 19.7 7.5 8.2 3.3 11.1 4.7
73. Metalliteollisuuskoneet 1.5 0.5 1.3 0.5 2.4 0.9 8.2 3.3 2.1 0.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 9.3 3.5 11.1 4.3 10.4 3.9 8.7 3.5 9.1 3.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 59.5 22.3 54.5 21.4 40.1 15.3 46.5 18.7 39.7 17.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 21.3 8.0 19.6 7.7 19.8 7.5 7.8 3.1 15.8 6.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 45.1 16.9 27.8 10.9 36.5 13.9 47.0 18.9 45.3 19.4
78. Moottoriajoneuvot 2.1 0.8 2.2 0.8 3.5 1.3 1.7 0.7 1.3 0.5
79. Muut kuljetusvälineet 19.2 7.2 14.6 5.7 13.5 5.1 29.2 11.7 9.1 3.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 30.4 11.4 31.5 12.4 33.8 12.9 30.7 12.3 29.5 12.6
87. Kojeet,mittarit yms. 10.5 3.9 12.10 5.1 11.7 4.5 8.5 3.4 10.6 4.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.4 0.5 0.9 0.3 1.0 0.4 0.9 0.3 0.5 0.2
89. Muut valmiit tavarat 17.7 6.6 16.9 6.6 20.5 7.8 21.2 8.5 18.3 7.8
9. Muut tavarat 11.2 4.2 12.10 5.1 11.8 4.5 10.4 4.2 12.9 5.5
93. Erittelemätön 0.3 0.1 1.7 0.6 0.4 0.1 1.2 0.5 4.2 1.8
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 10.10 4.1 11.3 4.4 11.1 4.2 9.2 3.7 8.7 3.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 266.8 100.0 254.6 100.0 261.8 100.0 248.7 100.0 233.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Tsekin tasavallasta (CZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.0 0.4 2.7 0.6 1.5 0.3 2.1 0.5 1.3 0.3
08. Rehuaineet 0.6 0.1 0.9 0.2 0.6 0.1 0.10 0.2 0.4 0.1
1. Juomat ja tupakka 0.7 0.1 0.7 0.2 0.7 0.1 0.8 0.2 0.5 0.1
11. Juomat 0.7 0.1 0.7 0.2 0.7 0.1 0.8 0.2 0.5 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 5.5 1.3 7.5 1.7 7.10 1.5 5.9 1.3 2.10 0.7
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2.9 0.7 4.6 1.0 4.3 0.8 3.2 0.7 0.10 0.2
24. Puutavara ja korkki 1.8 0.4 0.9 0.2 2.2 0.4 1.2 0.3 0.6 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.7 0.2 1.7 0.4 1.4 0.3 1.4 0.3 1.3 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0 0.0 0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 6.1 1.5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6.0 1.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 39.4 9.0 37.3 8.6 57.7 11.2 36.9 8.5 45.10 11.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 4.1 0.9 3.3 0.7 3.3 0.6 4.10 1.1 3.9 1.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.2 0.5 1.10 0.4 2.9 0.5 2.5 0.6 2.3 0.6
53. Väri- ja parkitusaineet 1.5 0.3 1.10 0.4 2.6 0.5 1.10 0.4 2.5 0.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 17.2 3.9 18.7 4.3 31.6 6.2 15.1 3.4 27.3 6.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.8 0.2 0.8 0.2 1.4 0.3 0.7 0.1 1.4 0.3
57. Muovit, valmistamattomat 3.2 0.7 3.2 0.7 3.4 0.6 2.6 0.6 2.3 0.6
58. Muovit, valmistetut 3.1 0.7 3.5 0.8 5.3 1.0 2.8 0.6 2.8 0.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 7.7 1.7 4.3 1.0 7.6 1.5 6.6 1.5 3.8 0.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 63.2 14.4 60.3 13.8 84.5 16.5 55.4 12.7 52.2 13.3
62. Kumituotteet 12.3 2.8 13.3 3.0 18.9 3.7 17.1 3.9 6.9 1.7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.6 0.1 0.3 0.1 0.8 0.1 0.7 0.1 0.5 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.9 0.4 2.3 0.5 2.2 0.4 1.5 0.3 3.5 0.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4.9 1.1 5.7 1.3 7.1 1.4 5.6 1.3 5.2 1.3
66. Kivennäisainetuotteet 6.8 1.5 6.4 1.5 7.1 1.4 5.9 1.3 4.8 1.2
67. Rauta ja teräs 21.2 4.8 18.1 4.1 27.6 5.4 8.9 2.0 16.1 4.1
68. Muut metallit 2.1 0.5 2.2 0.5 2.0 0.4 1.5 0.3 1.7 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 13.8 3.1 12.4 2.8 19.0 3.7 14.5 3.3 13.9 3.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 232.4 53.1 227.4 52.2 264.8 51.6 250.9 57.5 197.7 50.3
71. Voimakoneet ja moottorit 25.0 5.7 15.6 3.6 22.4 4.4 19.8 4.5 13.1 3.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 17.4 4.0 18.2 4.2 21.1 4.1 23.8 5.4 14.2 3.6
73. Metalliteollisuuskoneet 9.5 2.2 2.5 0.6 5.4 1.0 3.9 0.9 3.5 0.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 54.3 12.4 58.8 13.5 64.5 12.6 50.8 11.6 41.1 10.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 22.0 5.0 10.1 2.3 8.10 1.7 43.0 9.8 38.7 9.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 42.6 9.7 56.7 13.0 68.7 13.4 52.3 12.0 40.5 10.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 41.2 9.4 42.7 9.8 48.0 9.4 39.1 8.9 33.4 8.5
78. Moottoriajoneuvot 16.4 3.7 19.9 4.6 20.9 4.1 14.9 3.4 10.2 2.6
79. Muut kuljetusvälineet 4.3 1.0 3.4 0.8 5.2 1.0 3.8 0.8 3.5 0.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 65.1 14.9 67.6 15.5 73.1 14.2 65.4 15.0 61.3 15.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2.4 0.5 4.4 1.0 1.10 0.4 1.7 0.4 0.7 0.2
82. Huonekalut 6.5 1.5 6.2 1.4 7.6 1.5 6.2 1.4 2.6 0.6
85. Jalkineet 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 1.1 0.3
87. Kojeet,mittarit yms. 32.1 7.3 27.2 6.2 33.8 6.6 28.6 6.5 18.1 4.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.3 0.3 1.5 0.3 1.3 0.2 1.5 0.3 1.7 0.4
89. Muut valmiit tavarat 22.6 5.1 28.0 6.4 28.3 5.5 27.3 6.3 37.0 9.4
9. Muut tavarat 29.10 6.8 32.2 7.4 22.10 4.5 19.2 4.4 25.0 6.4
93. Erittelemätön 18.6 4.2 20.1 4.6 10.1 2.0 8.9 2.0 15.9 4.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 11.5 2.6 12.2 2.8 12.8 2.5 10.3 2.4 9.2 2.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 437.10 100.0 435.4 100.0 512.10 100.0 436.4 100.0 392.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-toukokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu