Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Tsekin tasavallan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2018/8 - 2018/12

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2018 8
%
2018 9
%
2018 10
%
2018 11
%
2018 12
%
Viennistä0.20.20.20.20.1
Tuonnista0.20.20.20.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Tsekin tasavaltaan (CZ) jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.10 0.4 0.9 0.3 1.6 0.6 1.2 0.5 1.1 0.6
05. Hedelmät ja kasvikset 0.8 0.3 0.2 0.0 1.0 0.4 0.7 0.3 0.6 0.3
1. Juomat ja tupakka 1.1 0.5 0.7 0.2 0.3 0.1 0.5 0.2 0.7 0.4
11. Juomat 1.1 0.5 0.7 0.2 0.3 0.1 0.5 0.2 0.7 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.7 0.3 2.1 0.7 1.4 0.5 1.0 0.5 3.0 1.6
25. Paperimassa 0.3 0.1 1.7 0.6 0.9 0.3 0.8 0.4 2.7 1.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.6 0.3 0.4 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.6 0.3 0.4 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 16.9 7.5 18.6 6.1 15.1 5.6 16.9 7.8 12.8 6.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.3 1.4 3.10 1.3 2.7 1.0 4.5 2.1 2.5 1.3
53. Väri- ja parkitusaineet 0.6 0.2 0.9 0.3 0.5 0.2 0.2 0.1 0.7 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.7 0.7 0.6 0.2 1.0 0.4 1.9 0.9 0.6 0.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 4.2 1.8 5.9 1.9 4.9 1.8 4.10 2.3 3.4 1.8
57. Muovit, valmistamattomat 1.6 0.7 1.7 0.6 1.2 0.4 1.0 0.5 1.4 0.7
58. Muovit, valmistetut 1.9 0.8 1.9 0.6 1.6 0.6 1.5 0.7 1.8 0.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3.6 1.6 3.5 1.1 3.2 1.2 2.6 1.2 2.6 1.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 20.1 8.9 23.2 7.6 25.7 9.6 22.7 10.4 19.1 10.4
62. Kumituotteet 1.5 0.6 1.4 0.4 1.3 0.5 1.2 0.5 1.1 0.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3.6 1.6 5.2 1.7 6.6 2.4 5.3 2.4 4.1 2.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.9 0.8 2.1 0.7 2.8 1.0 1.10 0.9 2.1 1.1
66. Kivennäisainetuotteet 2.3 1.0 2.2 0.7 2.1 0.8 2.2 1.0 1.7 0.9
67. Rauta ja teräs 1.0 0.4 0.5 0.1 0.7 0.2 0.6 0.3 0.5 0.3
68. Muut metallit 0.10 0.4 3.4 1.1 3.3 1.2 2.6 1.2 1.7 0.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 8.8 3.9 8.3 2.7 8.9 3.3 9.1 4.2 7.9 4.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 125.7 55.8 215.1 70.3 167.4 62.5 124.4 57.3 109.4 59.4
71. Voimakoneet ja moottorit 8.3 3.7 9.9 3.2 16.6 6.2 12.10 6.0 10.5 5.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 13.2 5.9 22.4 7.3 14.9 5.6 11.5 5.3 11.10 6.5
73. Metalliteollisuuskoneet 3.2 1.4 2.9 0.9 3.5 1.3 1.3 0.6 4.4 2.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 13.7 6.1 13.2 4.3 15.2 5.6 13.1 6.0 13.3 7.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 23.4 10.4 37.8 12.3 32.5 12.1 27.5 12.6 19.9 10.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 16.3 7.2 22.3 7.3 17.5 6.5 14.7 6.7 13.4 7.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 24.0 10.7 26.10 8.8 23.1 8.6 21.5 9.9 18.9 10.3
78. Moottoriajoneuvot 3.2 1.4 3.6 1.2 4.2 1.6 3.2 1.4 2.9 1.5
79. Muut kuljetusvälineet 20.6 9.1 76.4 25.0 40.2 15.0 19.0 8.8 14.5 7.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 48.1 21.4 33.1 10.8 44.5 16.6 39.8 18.3 29.3 15.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.4 0.1 0.5 0.2 0.4 0.1 0.6 0.2 0.2 0.1
82. Huonekalut 1.0 0.4 0.6 0.2 0.6 0.2 0.7 0.3 0.9 0.5
84. Vaatteet 0.9 0.4 0.1 0.0 0.2 0.1 0.3 0.1 0.1 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 29.4 13.0 14.1 4.6 14.3 5.3 16.1 7.4 11.1 6.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.4 0.6 2.5 0.8 1.10 0.7 1.6 0.7 3.3 1.8
89. Muut valmiit tavarat 15.3 6.8 15.5 5.0 27.1 10.1 20.7 9.5 13.9 7.5
9. Muut tavarat 11.4 5.0 12.2 4.0 11.9 4.4 10.7 4.9 8.9 4.8
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 10.9 4.8 12.0 3.9 11.6 4.3 10.4 4.7 8.6 4.7
0-9. Kaikki ryhmät 225.3 100.0 306.0 100.0 267.8 100.0 217.1 100.0 184.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Tsekin tasavallasta (CZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.5 0.3 0.8 0.2 2.0 0.4 1.8 0.4 1.6 0.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.1 0.0 0.2 0.0 0.5 0.1 0.6 0.1 0.4 0.1
08. Rehuaineet 0.6 0.1 0.2 0.0 0.9 0.2 0.5 0.1 0.3 0.1
1. Juomat ja tupakka 0.7 0.1 1.0 0.3 1.3 0.3 0.7 0.2 1.0 0.2
11. Juomat 0.7 0.1 1.0 0.3 1.3 0.3 0.7 0.2 1.0 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 6.3 1.5 4.6 1.2 4.8 1.1 4.2 1.0 2.8 0.6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 4.2 1.0 2.5 0.6 2.8 0.6 2.2 0.5 1.1 0.3
24. Puutavara ja korkki 1.1 0.2 1.4 0.3 0.7 0.1 1.2 0.3 0.10 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.9 0.2 0.3 0.1 1.1 0.2 0.5 0.1 0.5 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.2 0.0 0.2 0.0 4.1 0.9 0 0.0 1.10 0.5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 0 0.0 3.10 0.9 0 0.0 1.10 0.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 36.5 8.6 34.7 8.9 41.8 9.3 34.6 8.5 49.0 11.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3.7 0.9 3.3 0.8 4.6 1.0 2.5 0.6 2.10 0.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.5 0.4 1.2 0.3 3.2 0.7 5.3 1.3 1.5 0.3
53. Väri- ja parkitusaineet 1.7 0.4 1.3 0.3 2.4 0.5 1.1 0.2 1.9 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 16.7 3.9 17.2 4.4 19.8 4.4 13.9 3.4 31.6 7.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.3 0.3 0.7 0.2 0.9 0.2 1.1 0.3 1.1 0.3
57. Muovit, valmistamattomat 2.9 0.7 2.6 0.7 1.10 0.4 3.2 0.8 2.5 0.6
58. Muovit, valmistetut 3.5 0.8 2.1 0.5 3.1 0.7 3.1 0.7 2.4 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 5.4 1.3 6.5 1.7 6.3 1.4 4.8 1.2 5.3 1.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 73.10 17.5 60.3 15.4 69.6 15.5 75.5 18.5 75.8 17.9
62. Kumituotteet 16.3 3.9 15.8 4.0 21.4 4.8 21.6 5.3 22.8 5.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.4 0.3 0.9 0.2 1.0 0.2 0.6 0.1 0.6 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2.3 0.5 2.8 0.7 1.8 0.4 2.4 0.6 3.3 0.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 5.7 1.3 6.2 1.6 7.4 1.6 7.8 1.9 11.7 2.7
66. Kivennäisainetuotteet 7.9 1.9 7.5 1.9 8.9 2.0 7.2 1.8 6.3 1.5
67. Rauta ja teräs 21.5 5.1 12.9 3.3 11.8 2.6 19.2 4.7 17.5 4.1
68. Muut metallit 1.7 0.4 1.3 0.3 1.3 0.3 1.6 0.4 1.0 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 17.5 4.1 13.1 3.4 16.5 3.7 15.3 3.7 12.8 3.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 221.4 52.4 197.9 50.7 217.4 48.5 204.7 50.2 196.10 46.5
71. Voimakoneet ja moottorit 24.6 5.8 15.6 4.0 18.5 4.1 14.3 3.5 18.5 4.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 19.3 4.5 21.2 5.4 18.6 4.1 22.3 5.5 17.10 4.2
73. Metalliteollisuuskoneet 6.1 1.4 3.7 0.9 5.8 1.3 4.9 1.2 4.9 1.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 58.6 13.9 54.9 14.1 62.6 13.9 55.2 13.5 49.3 11.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 9.9 2.3 8.4 2.1 11.10 2.7 15.6 3.8 17.4 4.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 20.8 4.9 13.9 3.5 14.3 3.2 13.6 3.3 18.7 4.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 53.2 12.6 50.5 12.9 57.3 12.8 50.10 12.5 48.4 11.4
78. Moottoriajoneuvot 23.9 5.7 24.7 6.3 23.10 5.3 23.3 5.7 18.7 4.4
79. Muut kuljetusvälineet 5.4 1.3 5.6 1.4 4.8 1.1 5.0 1.2 3.4 0.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 59.4 14.1 72.6 18.6 76.3 17.0 63.4 15.6 68.7 16.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 3.3 0.8 4.3 1.1 3.9 0.9 2.9 0.7 3.5 0.8
82. Huonekalut 6.6 1.6 6.4 1.6 6.6 1.5 5.7 1.4 6.6 1.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.3 0.1 0.3 0.1 0.7 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0
84. Vaatteet 0.7 0.2 0.5 0.1 0.6 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1
85. Jalkineet 0.9 0.2 0.7 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 22.3 5.3 30.7 7.9 31.1 6.9 27.1 6.6 30.8 7.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.4 0.3 0.8 0.2 1.6 0.4 1.7 0.4 1.7 0.4
89. Muut valmiit tavarat 24.2 5.7 29.2 7.5 31.8 7.1 25.5 6.3 25.9 6.1
9. Muut tavarat 22.9 5.4 18.4 4.7 31.6 7.0 22.8 5.6 26.3 6.2
93. Erittelemätön 10.5 2.5 6.4 1.6 18.10 4.2 10.5 2.6 15.2 3.6
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 12.4 2.9 11.10 3.1 12.7 2.8 12.4 3.0 11.2 2.6
0-9. Kaikki ryhmät 422.4 100.0 390.1 100.0 448.5 100.0 407.4 100.0 423.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu