Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Tsekin tasavallan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/6 - 2019/10

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 6
%
2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
2019 10
%
Viennistä0.20.20.20.20.2
Tuonnista0.20.20.20.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Tsekin tasavaltaan (CZ) jaksolla 2019/6 - 2019/10

2019 / 62019 / 72019 / 82019 / 92019 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.10 0.4 1.8 0.8 0.8 0.4 0.2 0.1 0.9 0.4
05. Hedelmät ja kasvikset 0.5 0.2 1.5 0.6 0.2 0.1 0.1 0.0 0.6 0.2
1. Juomat ja tupakka 0.4 0.2 0.5 0.2 0.3 0.1 0.8 0.4 1.1 0.5
11. Juomat 0.4 0.2 0.4 0.2 0.2 0.1 0.8 0.4 1.1 0.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.6 1.6 1.9 0.8 2.4 1.1 5.1 2.4 4.10 2.1
25. Paperimassa 3.2 1.4 1.6 0.7 1.9 0.9 4.7 2.2 4.6 2.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 14.8 6.4 18.8 8.6 18.8 8.7 17.2 8.1 11.8 5.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.2 0.1 0.7 0.3 0.4 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.1 0.5 2.5 1.1 1.10 0.9 0.8 0.4 0.4 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 0.9 0.4 1.3 0.6 0.8 0.3 0.4 0.2 0.2 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.10 0.4 0.6 0.2 1.5 0.7 1.8 0.8 1.1 0.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 4.0 1.7 6.7 3.0 9.0 4.1 8.3 3.9 4.9 2.1
57. Muovit, valmistamattomat 1.5 0.6 1.7 0.8 1.0 0.5 1.6 0.7 0.9 0.4
58. Muovit, valmistetut 2.10 1.3 2.3 1.0 2.0 0.9 2.3 1.1 2.6 1.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3.5 1.5 3.4 1.5 2.4 1.1 2.1 1.0 2.0 0.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 24.1 10.4 18.7 8.5 21.9 10.1 21.10 10.4 21.4 9.3
62. Kumituotteet 1.1 0.4 1.2 0.5 1.2 0.5 1.2 0.5 1.3 0.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4.2 1.8 2.7 1.2 6.0 2.8 6.3 3.0 3.4 1.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.8 0.7 1.5 0.7 1.5 0.7 1.9 0.9 1.4 0.6
66. Kivennäisainetuotteet 5.5 2.4 3.3 1.5 2.1 0.9 2.1 0.9 2.0 0.9
67. Rauta ja teräs 1.0 0.4 0.9 0.4 0.8 0.4 1.4 0.6 1.7 0.7
68. Muut metallit 1.7 0.7 2.5 1.1 1.10 0.9 2.1 1.0 2.2 0.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 8.9 3.8 6.8 3.1 8.6 3.9 7.3 3.4 9.5 4.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 137.4 59.3 135.5 62.0 131.7 60.9 129.0 60.9 144.3 62.5
71. Voimakoneet ja moottorit 16.8 7.2 29.4 13.4 18.0 8.3 15.4 7.2 23.1 10.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 14.5 6.3 10.9 5.0 9.9 4.5 12.7 6.0 10.5 4.5
73. Metalliteollisuuskoneet 2.5 1.0 2.9 1.3 4.8 2.2 2.9 1.3 3.1 1.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 11.2 4.8 10.2 4.6 12.1 5.6 11.9 5.6 13.6 5.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 20.6 8.9 23.4 10.7 30.9 14.3 30.8 14.5 26.1 11.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 22.0 9.5 23.5 10.7 13.8 6.4 18.7 8.8 21.9 9.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 18.1 7.8 17.7 8.1 19.5 9.0 17.5 8.2 24.9 10.8
78. Moottoriajoneuvot 3.4 1.5 3.4 1.5 3.4 1.5 3.0 1.4 4.3 1.8
79. Muut kuljetusvälineet 28.6 12.3 14.5 6.6 19.7 9.1 16.5 7.7 17.1 7.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 39.2 16.9 30.1 13.7 29.8 13.8 27.3 12.9 34.10 15.1
82. Huonekalut 0.5 0.2 0.7 0.3 0.5 0.2 0.2 0.1 0.3 0.1
84. Vaatteet 0.5 0.2 0.5 0.2 0.7 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 13.6 5.9 11.3 5.1 13.0 6.0 12.2 5.7 12.10 5.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.7 0.3 0.8 0.4 0.8 0.4 0.7 0.3 1.9 0.8
89. Muut valmiit tavarat 23.7 10.2 16.6 7.6 14.7 6.8 13.8 6.5 19.5 8.4
9. Muut tavarat 11.1 4.8 11.4 5.2 10.7 4.9 10.6 5.0 11.4 4.9
93. Erittelemätön 0.9 0.4 0.10 0.4 0.5 0.2 0.5 0.2 0.4 0.1
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 10.2 4.4 10.4 4.8 10.3 4.7 10.1 4.8 10.9 4.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 231.6 100.0 218.6 100.0 216.3 100.0 211.10 100.0 230.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Tsekin tasavallasta (CZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/6 - 2019/10

2019 / 62019 / 72019 / 82019 / 92019 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.8 0.4 2.7 0.5 1.5 0.3 2.1 0.4 1.7 0.3
04. Vilja ja viljatuotteet 0.3 0.0 0.9 0.2 0.4 0.1 0.7 0.1 0.3 0.1
08. Rehuaineet 0.8 0.2 1.3 0.3 0.7 0.1 0.8 0.1 0.7 0.1
1. Juomat ja tupakka 0.9 0.2 0.8 0.2 0.7 0.1 0.8 0.2 0.9 0.2
11. Juomat 0.9 0.2 0.8 0.2 0.6 0.1 0.8 0.2 0.9 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 7.4 1.6 6.6 1.3 5.9 1.2 6.5 1.4 4.7 0.9
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 5.4 1.2 4.7 1.0 3.7 0.7 2.8 0.6 2.4 0.5
24. Puutavara ja korkki 1.1 0.2 1.1 0.2 0.8 0.2 0.9 0.2 1.4 0.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.9 0.2 0.5 0.1 1.1 0.2 2.5 0.5 0.7 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0 0.0 0 0.0 5.10 1.2 0.1 0.0 5.8 1.1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 0 0.0 5.10 1.2 0 0.0 5.8 1.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 44.3 9.9 41.10 8.5 42.1 8.6 54.9 11.5 37.8 7.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 4.1 0.9 3.9 0.8 15.2 3.1 2.6 0.5 2.4 0.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.7 0.6 3.0 0.6 2.3 0.5 2.4 0.5 2.3 0.4
53. Väri- ja parkitusaineet 1.10 0.4 1.9 0.4 1.7 0.3 1.6 0.3 1.4 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 22.7 5.1 16.9 3.4 13.1 2.7 37.8 7.9 20.8 4.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.2 0.3 1.5 0.3 1.2 0.2 1.0 0.2 0.9 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 3.1 0.7 2.8 0.6 2.0 0.4 2.1 0.4 2.5 0.5
58. Muovit, valmistetut 2.6 0.6 3.6 0.7 3.1 0.6 2.8 0.6 4.4 0.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 6.1 1.4 8.7 1.8 3.9 0.8 4.9 1.0 3.3 0.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 73.0 16.3 77.9 15.9 72.5 14.7 57.9 12.1 64.0 12.3
62. Kumituotteet 22.0 4.9 20.7 4.2 16.8 3.4 15.6 3.3 17.10 3.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.9 0.2 0.9 0.2 0.8 0.1 0.5 0.1 1.2 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2.2 0.5 1.9 0.4 3.0 0.6 2.0 0.4 2.7 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 7.2 1.6 7.7 1.6 5.4 1.1 6.0 1.3 6.10 1.3
66. Kivennäisainetuotteet 7.1 1.6 9.6 2.0 7.3 1.5 7.5 1.6 9.9 1.9
67. Rauta ja teräs 16.0 3.6 12.10 2.6 22.1 4.5 7.1 1.5 7.8 1.5
68. Muut metallit 1.1 0.2 1.9 0.4 0.9 0.2 1.5 0.3 1.1 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 16.8 3.7 22.5 4.6 16.5 3.3 17.9 3.7 16.6 3.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 217.5 48.7 242.7 49.5 256.7 52.2 233.5 48.9 278.1 53.6
71. Voimakoneet ja moottorit 22.5 5.0 19.10 4.1 19.0 3.9 17.4 3.6 23.4 4.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 27.8 6.2 27.5 5.6 17.10 3.6 20.7 4.3 22.0 4.2
73. Metalliteollisuuskoneet 4.2 0.9 5.5 1.1 10.4 2.1 3.8 0.8 9.5 1.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 55.3 12.4 61.4 12.5 66.4 13.5 59.5 12.5 63.2 12.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 10.1 2.2 10.4 2.1 12.4 2.5 15.5 3.2 13.8 2.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 28.7 6.4 40.2 8.2 58.8 12.0 41.1 8.6 75.0 14.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 47.8 10.7 50.4 10.3 45.8 9.3 50.0 10.5 45.5 8.8
78. Moottoriajoneuvot 18.1 4.0 22.7 4.6 22.3 4.5 21.6 4.5 21.8 4.2
79. Muut kuljetusvälineet 3.5 0.8 4.10 1.0 3.10 0.8 4.2 0.9 4.3 0.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 75.1 16.8 90.10 18.5 71.5 14.5 92.4 19.4 84.4 16.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 3.0 0.7 3.6 0.7 2.5 0.5 2.9 0.6 2.1 0.4
82. Huonekalut 6.8 1.5 7.7 1.6 8.7 1.8 10.2 2.1 9.7 1.9
85. Jalkineet 0.8 0.2 1.6 0.3 0.6 0.1 0.6 0.1 0.2 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 30.8 6.9 41.0 8.4 30.1 6.1 45.6 9.5 33.5 6.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.6 0.3 2.5 0.5 1.3 0.3 2.2 0.4 1.8 0.3
89. Muut valmiit tavarat 31.9 7.1 34.2 7.0 28.0 5.7 30.6 6.4 36.8 7.1
9. Muut tavarat 27.0 6.0 27.5 5.6 35.1 7.1 29.1 6.1 41.10 8.1
93. Erittelemätön 15.1 3.4 14.4 2.9 22.2 4.5 16.4 3.4 28.5 5.5
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 11.9 2.7 13.2 2.7 12.10 2.6 12.7 2.7 13.5 2.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 446.6 100.0 490.8 100.0 491.7 100.0 476.9 100.0 518.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-lokakuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu