Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Itävallan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/10 - 2020/1

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019/10
%
2019/11
%
2019/12
%
2020/1
%
2020/1
%
Viennistä0.20.30.20.20.2
Tuonnista0.50.60.50.40.4
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.40.40.40.30.3

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Itävaltaan (AT) jaksolla 2019/10 - 2020/1

2019 / 102019 / 112019 / 122020 / 12020 / 1
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.7 0.9 3.3 0.9 1.9 0.6 3.8 1.5 3.8 1.5
08. Rehuaineet 0.9 0.3 0.10 0.3 0.2 0.0 0.9 0.3 0.9 0.3
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.1 0.4 2.2 0.6 0.10 0.3 2.5 1.0 2.5 1.0
1. Juomat ja tupakka 0.9 0.3 0.6 0.2 0.3 0.1 0.4 0.2 0.4 0.2
11. Juomat 0.9 0.3 0.6 0.2 0.3 0.1 0.4 0.2 0.4 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 19.5 6.3 14.3 4.0 23.3 7.5 5.9 2.4 5.9 2.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 13.9 4.5 10.9 3.0 18.4 5.9 4.4 1.8 4.4 1.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.7 0.2 0.7 0.2 0.5 0.1 0 0.0 0 0.0
28. Malmit ja metalliromu 4.5 1.4 2.4 0.7 4.3 1.4 1.1 0.4 1.1 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 3.9 1.2 19.6 5.5 18.1 5.8 23.8 9.7 23.8 9.7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 3.8 1.2 19.5 5.5 17.10 5.8 23.8 9.7 23.8 9.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 101.4 33.0 105.3 29.7 113.8 36.6 83.2 34.0 83.2 34.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.3 0.4 1.9 0.5 1.8 0.6 2.1 0.8 2.1 0.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.6 0.2 1.1 0.3 0.4 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 87.3 28.4 90.1 25.4 88.10 28.6 73.4 30.0 73.4 30.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.9 0.3 0.9 0.2 0.8 0.2 0.10 0.4 0.10 0.4
57. Muovit, valmistamattomat 1.3 0.4 0.9 0.2 0.9 0.3 0.8 0.3 0.8 0.3
58. Muovit, valmistetut 1.9 0.6 2.2 0.6 0.10 0.3 1.1 0.4 1.1 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 8.1 2.6 7.9 2.2 20.0 6.4 4.6 1.9 4.6 1.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 35.1 11.4 28.3 8.0 11.10 3.8 15.10 6.5 15.10 6.5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.2 0.0 0.2 0.0 0.7 0.2 0.4 0.1 0.4 0.1
62. Kumituotteet 0.9 0.3 0.5 0.1 0.4 0.1 0.4 0.2 0.4 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.2 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 1.6 0.6 1.6 0.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.6 0.2 1.8 0.5 0.3 0.1 0.7 0.3 0.7 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 4.6 1.5 13.3 3.7 4.1 1.3 3.9 1.6 3.9 1.6
67. Rauta ja teräs 20.10 6.8 5.7 1.6 0.7 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2
68. Muut metallit 1.1 0.3 0.9 0.2 0.9 0.3 1.1 0.4 1.1 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 6.5 2.1 5.8 1.6 4.9 1.5 7.2 2.9 7.2 2.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 101.8 33.1 129.3 36.5 66.1 21.2 49.4 20.2 49.4 20.2
71. Voimakoneet ja moottorit 4.9 1.6 5.4 1.5 6.6 2.1 5.1 2.1 5.1 2.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 11.1 3.6 7.6 2.1 5.5 1.7 5.9 2.4 5.9 2.4
73. Metalliteollisuuskoneet 0.3 0.1 1.4 0.4 0.5 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 6.7 2.2 9.1 2.6 7.2 2.3 8.2 3.3 8.2 3.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.6 0.8 5.5 1.6 4.6 1.5 2.8 1.1 2.8 1.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 5.3 1.7 2.5 0.7 3.5 1.1 3.5 1.4 3.5 1.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 14.1 4.6 13.7 3.9 9.7 3.1 10.6 4.3 10.6 4.3
78. Moottoriajoneuvot 5.2 1.7 8.1 2.3 7.1 2.3 3.5 1.4 3.5 1.4
79. Muut kuljetusvälineet 51.10 16.9 76.3 21.5 21.8 7.0 9.9 4.0 9.9 4.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 27.4 8.9 36.9 10.4 55.0 17.7 45.9 18.8 45.9 18.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.5 0.1 1.3 0.4 0.6 0.2 0.4 0.1 0.4 0.1
82. Huonekalut 1.5 0.5 1.4 0.4 0.8 0.2 1.3 0.5 1.3 0.5
87. Kojeet,mittarit yms. 14.6 4.7 13.9 3.9 11.9 3.8 11.6 4.7 11.6 4.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.2 0.4 1.2 0.3 0.6 0.2 0.8 0.3 0.8 0.3
89. Muut valmiit tavarat 9.6 3.1 19.1 5.4 41.1 13.2 31.8 13.0 31.8 13.0
9. Muut tavarat 14.10 4.9 17.1 4.8 21.0 6.7 16.2 6.6 16.2 6.6
93. Erittelemätön 0.5 0.1 1.6 0.4 2.2 0.7 0.6 0.2 0.6 0.2
97. Kulta, ei monetaarinen 0.1 0.0 0.5 0.1 0.8 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind 11.10 3.9 12.6 3.5 13.9 4.4 10.8 4.4 10.8 4.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 307.2 100.0 354.3 100.0 311.2 100.0 244.3 100.0 244.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Itävallasta (AT) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/10 - 2020/1

2019 / 102019 / 112019 / 122020 / 12020 / 1
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 8.1 0.7 7.6 0.7 8.1 0.7 6.1 0.7 6.1 0.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.7 0.1 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.1 0.5 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 1.0 0.1 1.2 0.1 0.10 0.1 0.7 0.1 0.7 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 1.7 0.1 1.7 0.1 1.7 0.2 1.3 0.1 1.3 0.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.7 0.1 0.5 0.0 0.3 0.0 0.5 0.1 0.5 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.1 0.1 1.5 0.1 1.9 0.2 1.0 0.1 1.0 0.1
08. Rehuaineet 1.8 0.2 1.7 0.1 1.3 0.1 1.1 0.1 1.1 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.3 0.1 0.6 0.0 1.8 0.2 1.2 0.1 1.2 0.1
1. Juomat ja tupakka 75.2 6.6 71.4 6.3 98.7 9.2 64.9 7.7 64.9 7.7
11. Juomat 75.2 6.6 71.4 6.3 98.7 9.2 64.9 7.7 64.9 7.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 10.1 0.9 10.7 0.9 9.5 0.9 9.5 1.1 9.5 1.1
24. Puutavara ja korkki 5.4 0.5 5.7 0.5 4.9 0.4 5.0 0.6 5.0 0.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 4.4 0.4 4.7 0.4 3.9 0.4 4.4 0.5 4.4 0.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 206.5 18.0 169.7 14.9 172.3 16.0 137.8 16.3 137.8 16.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3.4 0.3 2.9 0.2 3.4 0.3 3.10 0.5 3.10 0.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 7.3 0.6 5.6 0.5 5.7 0.5 3.10 0.5 3.10 0.5
53. Väri- ja parkitusaineet 0.5 0.0 0.7 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 175.3 15.3 143.9 12.6 143.5 13.3 103.6 12.2 103.6 12.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.2 0.2 1.0 0.1 1.4 0.1 1.2 0.1 1.2 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 7.7 0.7 6.3 0.5 8.9 0.8 9.8 1.2 9.8 1.2
58. Muovit, valmistetut 4.8 0.4 5.1 0.4 4.4 0.4 3.10 0.5 3.10 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 5.6 0.5 4.5 0.4 4.7 0.4 11.1 1.3 11.1 1.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 108.7 9.5 104.5 9.2 112.2 10.4 107.6 12.7 107.6 12.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1.0 0.1 0.4 0.0 1.0 0.1 0.10 0.1 0.10 0.1
62. Kumituotteet 1.4 0.1 1.4 0.1 1.6 0.1 1.1 0.1 1.1 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 4.4 0.4 4.10 0.4 4.2 0.4 3.9 0.5 3.9 0.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 8.6 0.8 5.8 0.5 6.7 0.6 7.1 0.8 7.1 0.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.10 0.3 1.9 0.2 3.4 0.3 1.6 0.2 1.6 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 13.1 1.1 13.5 1.2 13.1 1.2 10.2 1.2 10.2 1.2
67. Rauta ja teräs 24.10 2.2 25.5 2.2 26.1 2.4 43.5 5.1 43.5 5.1
68. Muut metallit 18.6 1.6 15.1 1.3 24.9 2.3 15.6 1.8 15.6 1.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 32.10 2.9 36.3 3.2 31.7 2.9 23.9 2.8 23.9 2.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 585.1 51.1 630.9 55.4 521.10 48.5 420.8 49.7 420.8 49.7
71. Voimakoneet ja moottorit 91.1 7.9 123.8 10.9 49.7 4.6 53.6 6.3 53.6 6.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 79.1 6.9 89.3 7.8 75.3 7.0 77.6 9.2 77.6 9.2
73. Metalliteollisuuskoneet 19.3 1.7 18.1 1.6 19.7 1.8 15.4 1.8 15.4 1.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 84.4 7.4 78.1 6.9 62.3 5.8 86.8 10.3 86.8 10.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 5.3 0.5 5.3 0.5 5.3 0.5 5.6 0.7 5.6 0.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 10.0 0.9 8.5 0.7 8.8 0.8 10.5 1.2 10.5 1.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 62.6 5.5 67.3 5.9 72.5 6.7 73.1 8.6 73.1 8.6
78. Moottoriajoneuvot 209.7 18.3 220.3 19.3 200.4 18.6 81.3 9.6 81.3 9.6
79. Muut kuljetusvälineet 24.1 2.1 20.6 1.8 28.3 2.6 17.3 2.0 17.3 2.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 124.7 10.9 109.9 9.6 120.7 11.2 81.9 9.7 81.9 9.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.9 0.2 1.3 0.1 1.6 0.1 0.9 0.1 0.9 0.1
82. Huonekalut 3.0 0.3 4.2 0.4 3.9 0.4 2.8 0.3 2.8 0.3
84. Vaatteet 1.10 0.2 0.8 0.1 0.7 0.1 0.8 0.1 0.8 0.1
85. Jalkineet 1.4 0.1 0.8 0.1 1.1 0.1 1.2 0.1 1.2 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 30.9 2.7 30.3 2.7 41.6 3.9 25.1 3.0 25.1 3.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 4.5 0.4 2.8 0.2 3.9 0.4 4.8 0.6 4.8 0.6
89. Muut valmiit tavarat 81.2 7.1 69.9 6.1 68.2 6.3 46.5 5.5 46.5 5.5
9. Muut tavarat 26.7 2.3 34.3 3.0 32.6 3.0 17.8 2.1 17.8 2.1
93. Erittelemätön 8.3 0.7 8.10 0.8 22.5 2.1 5.6 0.7 5.6 0.7
98. (USA Sitc) Estimate of import items valued under $251 and of other low valued items nonexempt from formal entry 9.8 0.8 8.9 0.8 8.4 0.8 8.3 1.0 8.3 1.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,145.2 100.0 1,138.9 100.0 1,075.10 100.0 846.3 100.0 846.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-helmikuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu