Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Itävallan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/5 - 2019/9

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 5
%
2019 6
%
2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
Viennistä0.30.30.90.20.2
Tuonnista0.50.70.50.50.5
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.40.50.70.40.4

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Itävaltaan (AT) jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.9 0.5 1.6 0.5 3.3 0.3 2.3 0.7 3.3 1.0
08. Rehuaineet 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.7 0.2 0.1 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.4 0.4 1.2 0.3 2.6 0.2 1.2 0.4 2.6 0.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.6 0.9 4.9 1.4 3.2 0.3 11.8 3.5 14.1 4.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9.5 2.8 11.3 3.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.6 0.4 0.2 0.0 1.1 0.1 0.4 0.1 0 0.0
28. Malmit ja metalliromu 1.7 0.4 4.4 1.3 1.6 0.1 1.5 0.4 2.6 0.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 39.1 10.4 57.1 16.5 0.1 0.0 31.3 9.4 39.6 11.8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 39.1 10.4 57.0 16.5 0 0.0 31.2 9.4 39.5 11.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 177.10 47.2 125.4 36.3 1,033.2 86.0 129.3 38.9 91.7 27.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 4.7 1.2 2.4 0.7 1.6 0.1 2.5 0.8 0.8 0.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.2 0.0 0.5 0.1 1.2 0.1 0.7 0.2 0.6 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 0.3 0.1 0.4 0.1 0.6 0.0 0.5 0.1 0.5 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 160.2 42.5 105.5 30.5 1,020.5 84.9 115.3 34.7 71.5 21.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.6 0.2 1.0 0.3 0.6 0.0 0.9 0.3 1.4 0.4
57. Muovit, valmistamattomat 0.6 0.1 0.8 0.2 0.9 0.1 0.7 0.2 1.6 0.5
58. Muovit, valmistetut 2.9 0.7 2.3 0.7 1.4 0.1 2.4 0.7 3.1 0.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 8.9 2.4 12.9 3.7 6.8 0.6 6.6 2.0 12.6 3.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 13.8 3.6 12.2 3.5 9.9 0.8 56.2 16.9 15.1 4.5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.7 0.2
62. Kumituotteet 1.3 0.3 0.4 0.1 0.5 0.0 0.3 0.1 0.9 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.10 0.5 0.3 0.1 0.5 0.0 0.4 0.1 0.2 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.6 0.1 0.5 0.1 0.4 0.0 0.9 0.2 0.7 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 4.1 1.1 4.5 1.3 2.2 0.2 4.9 1.4 5.9 1.7
67. Rauta ja teräs 0.6 0.2 0.4 0.1 0.6 0.0 43.7 13.1 1.1 0.3
68. Muut metallit 1.3 0.3 0.9 0.2 0.8 0.1 1.3 0.4 1.6 0.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.7 1.0 5.0 1.4 5.1 0.4 4.10 1.5 4.4 1.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 90.2 23.9 87.8 25.4 55.7 4.6 58.5 17.6 123.1 36.8
71. Voimakoneet ja moottorit 7.7 2.0 8.1 2.3 5.1 0.4 5.4 1.6 4.7 1.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 22.8 6.0 6.2 1.8 7.3 0.6 5.2 1.6 6.7 2.0
73. Metalliteollisuuskoneet 2.7 0.7 0.9 0.3 0.6 0.0 1.4 0.4 0.6 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 11.1 2.9 9.10 2.9 8.5 0.7 9.3 2.8 8.5 2.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 4.4 1.2 3.2 0.9 4.8 0.4 3.5 1.0 4.1 1.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 4.9 1.3 4.4 1.3 3.2 0.3 4.9 1.5 3.1 0.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 14.9 3.9 13.6 3.9 11.7 1.0 12.1 3.6 11.2 3.3
78. Moottoriajoneuvot 13.1 3.5 6.0 1.7 7.3 0.6 4.5 1.4 3.7 1.1
79. Muut kuljetusvälineet 8.10 2.4 35.7 10.3 7.6 0.6 12.5 3.8 80.10 24.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 30.4 8.1 39.3 11.3 36.6 3.0 25.5 7.7 31.5 9.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.4 0.1 0.6 0.2 0.5 0.0 0.2 0.0 0.4 0.1
82. Huonekalut 1.3 0.3 0.10 0.3 0.6 0.0 1.5 0.4 1.1 0.3
87. Kojeet,mittarit yms. 18.10 5.0 15.0 4.3 12.6 1.0 15.3 4.6 13.2 3.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.2 0.3 1.5 0.4 1.1 0.1 1.1 0.3 1.2 0.3
89. Muut valmiit tavarat 8.1 2.1 21.1 6.1 21.6 1.8 7.4 2.2 15.6 4.7
9. Muut tavarat 20.1 5.3 17.3 5.0 59.4 4.9 17.1 5.1 15.8 4.7
93. Erittelemätön 1.7 0.4 1.2 0.3 0.4 0.0 1.5 0.4 1.10 0.6
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 16.5 4.4 15.4 4.4 58.3 4.8 15.4 4.6 11.9 3.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 376.9 100.0 345.7 100.0 1,201.4 100.0 331.9 100.0 334.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Itävallasta (AT) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 7.2 0.6 8.2 0.6 7.7 0.7 7.4 0.7 7.6 0.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.9 0.1 0.9 0.1 0.7 0.1 0.6 0.1 0.10 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 0.8 0.1 1.1 0.1 1.4 0.1 1.0 0.1 1.3 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 1.9 0.2 1.7 0.1 1.3 0.1 1.4 0.1 0.8 0.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.9 0.1 0.5 0.0 0.9 0.1 0.9 0.1 0.7 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.1 0.1 1.1 0.1 1.5 0.1 1.8 0.2 1.7 0.2
08. Rehuaineet 0.9 0.1 2.3 0.2 1.6 0.1 1.3 0.1 1.7 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.10 0.1 0.9 0.1 0.7 0.1 0.7 0.1 0.7 0.1
1. Juomat ja tupakka 92.9 7.7 91.9 6.8 123.10 11.3 124.4 11.7 105.8 11.0
11. Juomat 92.9 7.7 91.9 6.8 123.10 11.3 124.4 11.7 105.8 11.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 5.0 0.4 7.7 0.6 5.7 0.5 7.7 0.7 9.3 1.0
24. Puutavara ja korkki 1.4 0.1 3.8 0.3 3.2 0.3 3.9 0.4 4.3 0.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 3.1 0.3 3.5 0.3 1.10 0.2 3.2 0.3 4.7 0.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 232.8 19.3 192.8 14.2 182.1 16.6 192.4 18.1 189.10 19.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3.3 0.3 1.9 0.1 4.0 0.4 8.3 0.8 7.7 0.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 7.5 0.6 7.6 0.6 5.5 0.5 6.3 0.6 5.8 0.6
53. Väri- ja parkitusaineet 0.9 0.1 0.6 0.0 0.6 0.1 0.10 0.1 0.5 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 196.8 16.3 156.3 11.5 150.7 13.7 151.8 14.3 158.5 16.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.6 0.1 1.3 0.1 1.2 0.1 1.2 0.1 1.2 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 10.0 0.8 11.9 0.9 8.1 0.7 14.4 1.4 7.3 0.8
58. Muovit, valmistetut 6.6 0.5 6.3 0.5 5.1 0.5 3.4 0.3 4.1 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 6.4 0.5 7.2 0.5 7.3 0.7 6.4 0.6 5.3 0.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 139.1 11.5 131.5 9.7 125.3 11.4 118.2 11.1 98.5 10.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1.0 0.1 0.10 0.1 1.0 0.1 1.1 0.1 0.6 0.1
62. Kumituotteet 2.1 0.2 2.3 0.2 2.5 0.2 1.7 0.2 1.6 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 3.7 0.3 4.7 0.3 5.4 0.5 3.3 0.3 3.7 0.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 7.5 0.6 9.0 0.7 6.9 0.6 7.5 0.7 8.3 0.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4.6 0.4 3.10 0.3 4.8 0.4 3.5 0.3 3.5 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 15.9 1.3 14.1 1.0 15.0 1.4 11.4 1.1 13.3 1.4
67. Rauta ja teräs 46.5 3.9 42.3 3.1 32.5 2.9 42.3 4.0 24.9 2.6
68. Muut metallit 21.1 1.7 23.2 1.7 21.5 2.0 18.7 1.7 17.7 1.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 37.1 3.1 31.4 2.3 36.1 3.3 29.2 2.7 25.2 2.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 589.8 49.0 485.8 35.8 486.2 44.2 498.3 46.8 416.4 43.1
71. Voimakoneet ja moottorit 106.1 8.8 60.10 4.5 39.2 3.6 57.8 5.4 67.8 7.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 90.6 7.5 67.4 5.0 108.6 9.9 64.3 6.0 54.4 5.6
73. Metalliteollisuuskoneet 16.2 1.3 14.3 1.1 14.2 1.3 17.1 1.6 16.6 1.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 105.4 8.7 77.5 5.7 85.1 7.7 95.7 9.0 74.1 7.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 6.1 0.5 5.6 0.4 5.8 0.5 5.0 0.5 3.10 0.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 7.8 0.6 7.3 0.5 8.6 0.8 7.7 0.7 8.5 0.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 56.8 4.7 46.7 3.4 54.5 5.0 62.7 5.9 64.6 6.7
78. Moottoriajoneuvot 175.3 14.6 184.7 13.6 148.7 13.5 170.6 16.0 101.8 10.5
79. Muut kuljetusvälineet 25.8 2.1 21.7 1.6 21.9 2.0 17.8 1.7 24.10 2.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 122.8 10.2 101.5 7.5 131.9 12.0 94.6 8.9 112.4 11.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.9 0.2 1.7 0.1 1.10 0.2 1.5 0.1 1.8 0.2
82. Huonekalut 4.10 0.4 3.4 0.3 3.9 0.3 4.5 0.4 3.4 0.3
84. Vaatteet 0.8 0.1 0.5 0.0 0.10 0.1 0.9 0.1 1.8 0.2
85. Jalkineet 1.6 0.1 0.6 0.0 2.1 0.2 1.1 0.1 1.4 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 30.7 2.5 34.3 2.5 36.2 3.3 22.7 2.1 34.9 3.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 4.10 0.4 3.3 0.2 4.8 0.4 3.2 0.3 3.10 0.4
89. Muut valmiit tavarat 78.1 6.5 57.10 4.3 82.3 7.5 60.8 5.7 65.6 6.8
9. Muut tavarat 15.1 1.3 337.2 24.9 36.6 3.3 20.10 2.0 25.4 2.6
93. Erittelemätön 5.8 0.5 328.8 24.2 24.5 2.2 6.10 0.7 12.10 1.3
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 9.3 0.8 8.4 0.6 9.1 0.8 9.1 0.8 9.1 0.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,204.7 100.0 1,356.5 100.0 1,099.4 100.0 1,063.8 100.0 965.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu