Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Itävallan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.20.20.20.20.3
Tuonnista0.50.50.50.50.5
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.40.40.40.40.4

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Itävallan kanssa, vienti Itävaltaan ja tuonti Itävallasta vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Itävalta oli Yhdysvaltain 33. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden 1.4 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 4.9 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Itävallan kanssa oli Yhdysvalloille 753 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Itävallasta supistui 4.6 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 1.1 miljardia dollaria marraskuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Itävallasta olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), joka edusti 8.8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc111 (alkoholittomat juomat) 8.7 % sekä Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 7.2 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Itävaltaan supistui 5.9 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 333 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), mikä edusti 31.5 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 16.9 % sekä Sitc321 (kivihiili, ei agglomeroitu) 6.9 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-22.5 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 13.6 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 10.5 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 3.1 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 13.4 % ja viennin arvon osalla 42.7 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 1.0 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), arvon ollessa 1.1 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 7.4 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 6.7 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Itävaltaan (AT) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4.1 1.8 5.2 2.1 6.4 2.2 6.3 1.9 11.4 3.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.1 0.0 0.2 0.1 0.4 0.1 0.10 0.3 1.4 0.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.6 1.5 4.2 1.7 5.4 1.8 4.5 1.4 9.3 2.8
1. Juomat ja tupakka 0.2 0.1 1.0 0.4 0.4 0.1 2.3 0.7 0.8 0.2
11. Juomat 0.2 0.1 1.0 0.4 0.4 0.1 2.3 0.7 0.8 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4.9 2.1 2.3 0.9 21.6 7.3 11.9 3.7 11.1 3.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 0 0.0 15.4 5.3 5.9 1.8 6.6 2.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.1 0.0 0 0.0 0.8 0.3 0.8 0.2 0.7 0.2
28. Malmit ja metalliromu 4.5 1.9 1.9 0.8 4.10 1.7 4.9 1.5 3.2 0.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.1 0.0 24.7 10.2 11.2 3.8 0.1 0.0 23.1 6.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 24.7 10.2 11.2 3.8 0 0.0 23.0 6.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 82.2 35.8 95.4 39.5 126.3 43.1 130.8 40.8 131.9 39.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2.1 0.9 6.4 2.6 3.3 1.1 2.3 0.7 4.2 1.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.8 0.3 0.10 0.4 0.7 0.2 1.8 0.5 0.4 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 68.10 30.0 76.9 31.8 112.5 38.4 107.1 33.4 106.5 31.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.6 0.2 1.3 0.5 1.7 0.6 1.1 0.3 0.8 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 0.8 0.3 0.8 0.3 1.4 0.4 1.0 0.3 1.7 0.5
58. Muovit, valmistetut 0.9 0.4 1.1 0.4 1.1 0.3 1.1 0.3 1.7 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 7.10 3.4 7.9 3.3 5.7 1.9 16.5 5.1 16.6 5.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 11.4 4.9 8.10 3.7 10.3 3.5 10.8 3.4 10.7 3.2
62. Kumituotteet 0.4 0.1 0.6 0.2 0.7 0.2 0.4 0.1 0.6 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.7 0.3 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.3 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.10 0.8 0.1 0.0 0.2 0.1 0.6 0.2 0.7 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.5 0.2 0.5 0.2 0.6 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 3.5 1.5 3.5 1.4 3.5 1.2 3.4 1.1 3.0 0.9
67. Rauta ja teräs 0.9 0.4 0.4 0.1 0.8 0.3 0.8 0.2 1.0 0.3
68. Muut metallit 0.4 0.2 1.1 0.4 1.0 0.3 0.9 0.3 1.6 0.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.1 1.3 2.8 1.2 3.4 1.2 4.0 1.2 3.0 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 94.4 41.1 60.0 24.9 69.9 23.9 109.5 34.2 100.7 30.2
71. Voimakoneet ja moottorit 4.6 2.0 5.1 2.1 4.5 1.5 6.2 1.9 4.10 1.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 6.8 2.9 14.2 5.8 6.6 2.2 8.6 2.7 4.6 1.4
73. Metalliteollisuuskoneet 0.9 0.4 0.5 0.2 0.10 0.3 1.8 0.6 0.6 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 5.10 2.6 6.2 2.6 6.7 2.3 9.8 3.1 9.2 2.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.2 0.9 3.6 1.5 7.4 2.5 3.6 1.1 4.0 1.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.5 1.1 6.1 2.5 3.3 1.1 2.8 0.9 3.3 1.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 11.9 5.1 10.8 4.5 9.1 3.1 16.6 5.2 10.8 3.2
78. Moottoriajoneuvot 4.8 2.1 6.6 2.7 5.7 1.9 5.2 1.6 6.3 1.9
79. Muut kuljetusvälineet 55.1 24.0 7.2 3.0 26.0 8.9 55.2 17.2 57.4 17.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 23.3 10.1 30.6 12.7 33.2 11.3 30.8 9.6 19.2 5.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.9 0.4 0.3 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1
82. Huonekalut 1.6 0.7 1.2 0.5 1.3 0.4 1.6 0.5 1.5 0.4
84. Vaatteet 0.4 0.2 0.4 0.1 0.8 0.2 0.4 0.1 0.6 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 12.5 5.4 14.1 5.8 13.2 4.5 20.7 6.4 8.7 2.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.7 0.3 0.6 0.2 1.0 0.3 0.8 0.2 1.4 0.4
89. Muut valmiit tavarat 7.4 3.2 14.2 5.9 16.7 5.7 7.2 2.2 6.8 2.0
9. Muut tavarat 9.4 4.1 13.5 5.6 13.9 4.7 18.2 5.7 24.9 7.4
93. Erittelemätön 0.7 0.3 0.7 0.3 0.7 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0 0.0 0.7 0.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0
97. Kulta, ei monetaarinen 0.1 0.0 0.3 0.1 0.5 0.2 1.6 0.5 2.2 0.6
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 8.1 3.5 10.7 4.4 12.0 4.1 12.3 3.8 12.8 3.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 229.6 100.0 241.4 100.0 292.8 100.0 320.3 100.0 333.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Itävallasta (AT) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 7.6 0.8 8.5 0.8 8.7 0.9 7.4 0.6 7.6 0.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.5 0.1 0.6 0.0 0.7 0.1 0.8 0.1 0.5 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 1.3 0.1 2.1 0.2 1.2 0.1 1.0 0.1 0.9 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 0.8 0.1 1.1 0.1 1.4 0.1 0.10 0.1 1.2 0.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.7 0.1 0.8 0.1 0.3 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.1 0.2 1.10 0.2 2.8 0.3 1.7 0.1 1.9 0.2
08. Rehuaineet 1.4 0.2 1.3 0.1 1.2 0.1 0.7 0.1 1.4 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.10 0.1 0.10 0.1 1.3 0.1 1.10 0.2 1.7 0.1
1. Juomat ja tupakka 58.1 6.3 88.2 8.1 124.7 12.5 112.9 9.9 97.4 9.0
11. Juomat 58.1 6.3 88.2 8.1 124.7 12.5 112.9 9.9 97.4 9.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 13.5 1.5 12.6 1.2 13.9 1.4 14.7 1.3 12.0 1.1
24. Puutavara ja korkki 8.8 1.0 7.6 0.7 8.5 0.8 10.1 0.9 9.4 0.9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 4.1 0.4 4.6 0.4 4.5 0.5 3.7 0.3 2.4 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.5 0.0 0.6 0.0 0.7 0.1 0.8 0.1 0.3 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 152.7 16.7 190.4 17.6 137.10 13.9 146.3 12.8 176.9 16.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3.4 0.4 2.9 0.3 4.8 0.5 9.7 0.8 6.10 0.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4.3 0.5 3.8 0.4 4.3 0.4 4.1 0.4 4.5 0.4
53. Väri- ja parkitusaineet 0.9 0.1 1.2 0.1 0.5 0.0 0.8 0.1 0.10 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 125.1 13.6 162.3 15.0 104.4 10.5 112.9 9.9 138.3 12.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.8 0.2 1.10 0.2 1.3 0.1 1.7 0.1 2.8 0.3
57. Muovit, valmistamattomat 6.3 0.7 5.6 0.5 4.9 0.5 6.0 0.5 6.8 0.6
58. Muovit, valmistetut 3.2 0.3 3.6 0.3 3.4 0.3 3.3 0.3 3.8 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 8.0 0.9 9.2 0.8 14.7 1.5 8.3 0.7 13.0 1.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 88.9 9.7 93.9 8.7 82.5 8.3 97.7 8.6 117.0 10.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.9 0.1 0.5 0.0 0.3 0.0 0.9 0.1 0.9 0.1
62. Kumituotteet 1.1 0.1 1.0 0.1 1.2 0.1 1.2 0.1 1.3 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 4.8 0.5 7.0 0.6 6.7 0.7 5.4 0.5 8.6 0.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 7.9 0.9 6.3 0.6 9.3 0.9 5.6 0.5 6.4 0.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.1 0.2 2.6 0.2 2.4 0.2 2.8 0.2 2.10 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 12.8 1.4 10.8 1.0 11.1 1.1 12.4 1.1 13.9 1.3
67. Rauta ja teräs 13.9 1.5 23.1 2.1 13.1 1.3 22.2 1.9 23.7 2.2
68. Muut metallit 15.9 1.7 14.2 1.3 10.7 1.1 10.0 0.9 22.10 2.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 29.9 3.3 28.7 2.6 28.1 2.8 37.6 3.3 36.6 3.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 452.5 49.4 517.5 47.8 453.0 45.6 604.7 53.1 492.4 45.3
71. Voimakoneet ja moottorit 94.5 10.3 86.6 8.0 89.7 9.0 116.4 10.2 79.7 7.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 47.8 5.2 79.7 7.4 56.6 5.7 64.3 5.6 50.0 4.6
73. Metalliteollisuuskoneet 18.5 2.0 18.5 1.7 21.1 2.1 16.3 1.4 23.10 2.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 72.7 7.9 63.3 5.8 66.5 6.7 69.10 6.1 64.7 6.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 5.9 0.6 4.3 0.4 3.9 0.4 5.7 0.5 5.6 0.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 11.0 1.2 6.9 0.6 7.7 0.8 16.4 1.4 8.1 0.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 54.1 5.9 55.2 5.1 48.0 4.8 66.9 5.9 55.6 5.1
78. Moottoriajoneuvot 136.7 14.9 189.5 17.5 146.5 14.7 235.9 20.7 191.1 17.6
79. Muut kuljetusvälineet 11.7 1.3 14.0 1.3 13.5 1.4 13.2 1.2 14.2 1.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 118.5 12.9 129.0 11.9 132.7 13.3 130.0 11.4 146.5 13.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.9 0.1 1.1 0.1 1.1 0.1 1.6 0.1 1.2 0.1
82. Huonekalut 2.5 0.3 2.10 0.3 4.3 0.4 2.2 0.2 3.2 0.3
84. Vaatteet 0.6 0.1 0.9 0.1 1.0 0.1 1.5 0.1 1.2 0.1
85. Jalkineet 1.4 0.1 1.1 0.1 0.10 0.1 1.2 0.1 0.1 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 27.8 3.0 24.2 2.2 33.5 3.4 32.4 2.8 38.2 3.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 3.0 0.3 3.1 0.3 2.2 0.2 2.6 0.2 3.8 0.3
89. Muut valmiit tavarat 82.6 9.0 95.9 8.9 89.9 9.0 88.7 7.8 99.1 9.1
9. Muut tavarat 24.9 2.7 41.9 3.9 40.7 4.1 25.4 2.2 36.3 3.3
93. Erittelemätön 5.0 0.5 5.10 0.5 16.3 1.6 7.5 0.7 4.8 0.4
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 8.2 0.9 8.2 0.8 8.6 0.9 9.3 0.8 8.9 0.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 916.3 100.0 1,081.7 100.0 994.1 100.0 1,139.3 100.0 1,086.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu