Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Itävallan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/1 - 2020/5

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
Viennistä0.20.20.30.30.3
Tuonnista0.40.50.60.50.4
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.30.30.50.50.4

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Itävaltaan (AT) jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3.8 1.5 4.8 1.9 4.1 1.1 3.4 1.2 3.7 1.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.2 0.1 0.5 0.2 0.5 0.1 0.2 0.1 0.6 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.2 0.1 0.1 0.0 0.7 0.2 0 0.0 0 0.0
08. Rehuaineet 0.9 0.3 0.10 0.4 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.5 1.0 2.9 1.2 2.6 0.7 2.8 0.9 2.1 0.8
1. Juomat ja tupakka 0.4 0.2 0.6 0.2 0.2 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0
11. Juomat 0.4 0.2 0.6 0.2 0.2 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 5.9 2.4 7.8 3.1 12.9 3.5 1.8 0.6 2.5 0.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 4.4 1.8 5.8 2.3 6.8 1.8 0 0.0 0 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0 0.0 0.5 0.2 1.1 0.3 0.4 0.1 0.5 0.2
28. Malmit ja metalliromu 1.1 0.4 1.3 0.5 4.3 1.1 1.1 0.4 1.6 0.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 23.8 9.7 19.1 7.6 17.7 4.8 20.9 7.3 12.3 4.8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 23.8 9.7 19.0 7.6 17.7 4.8 20.9 7.3 12.3 4.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 83.2 34.0 61.6 24.5 174.8 47.5 156.2 54.5 129.1 50.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2.1 0.8 2.2 0.9 3.3 0.9 6.3 2.2 2.2 0.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.2 0.1 0.7 0.3 0.6 0.1 0.7 0.2 0.5 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 73.4 30.0 40.9 16.3 152.6 41.5 136.8 47.8 113.8 44.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.10 0.4 1.0 0.4 0.4 0.1 0.4 0.1 0.6 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 0.8 0.3 1.10 0.8 0.3 0.1 0.7 0.2 0.7 0.3
58. Muovit, valmistetut 1.1 0.4 1.1 0.4 1.4 0.4 1.3 0.4 1.2 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 4.6 1.9 13.8 5.5 16.3 4.4 9.9 3.4 10.1 3.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 15.10 6.5 44.3 17.6 11.2 3.0 15.3 5.3 11.2 4.3
62. Kumituotteet 0.4 0.2 1.4 0.5 0.10 0.3 1.6 0.5 0.7 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.6 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1 1.3 0.4 0.9 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.7 0.3 0.5 0.2 0.6 0.2 0.5 0.1 0.7 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 3.9 1.6 4.1 1.6 4.0 1.1 5.10 2.1 3.6 1.4
67. Rauta ja teräs 0.6 0.2 32.5 12.9 0.7 0.2 0.9 0.3 0.8 0.3
68. Muut metallit 1.1 0.4 0.5 0.2 0.10 0.2 0.9 0.3 0.3 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 7.2 2.9 4.8 1.9 3.4 0.9 4.2 1.5 4.4 1.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 49.4 20.2 65.0 25.9 86.6 23.5 51.3 17.9 59.3 22.9
71. Voimakoneet ja moottorit 5.1 2.1 7.3 2.9 7.7 2.1 3.8 1.3 2.5 1.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 5.9 2.4 8.6 3.4 6.7 1.8 7.4 2.6 6.1 2.3
73. Metalliteollisuuskoneet 0.4 0.1 0.8 0.3 0.5 0.1 0.9 0.3 1.1 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 8.2 3.3 7.4 2.9 7.6 2.1 6.1 2.1 8.2 3.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.8 1.1 3.5 1.4 5.4 1.5 2.3 0.8 1.9 0.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 3.5 1.4 4.4 1.7 7.6 2.1 1.10 0.7 2.9 1.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 10.6 4.3 13.4 5.3 13.9 3.8 13.1 4.6 9.7 3.7
78. Moottoriajoneuvot 3.5 1.4 4.7 1.9 4.4 1.2 11.0 3.8 2.0 0.8
79. Muut kuljetusvälineet 9.9 4.0 15.3 6.1 33.1 9.0 5.0 1.7 25.3 9.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 45.9 18.8 30.1 12.0 41.7 11.3 18.4 6.4 28.10 11.2
82. Huonekalut 1.3 0.5 0.9 0.3 1.1 0.3 0.2 0.0 0.2 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.1 0.0 0.1 0.0 0.9 0.2 0.4 0.1 0.2 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 11.6 4.7 14.5 5.8 13.1 3.5 10.8 3.8 19.3 7.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.8 0.3 0.10 0.4 0.10 0.3 2.0 0.7 0.10 0.3
89. Muut valmiit tavarat 31.8 13.0 13.1 5.2 25.2 6.8 4.6 1.6 8.1 3.1
9. Muut tavarat 16.2 6.6 18.1 7.2 18.9 5.1 19.0 6.6 11.6 4.5
93. Erittelemätön 0.6 0.2 1.2 0.5 0.5 0.1 1.7 0.6 0.3 0.1
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind 10.8 4.4 11.3 4.5 15.2 4.1 13.3 4.6 11.2 4.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 244.3 100.0 250.9 100.0 367.7 100.0 286.3 100.0 258.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Itävallasta (AT) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 6.1 0.7 6.9 0.8 7.8 0.7 8.7 1.0 7.8 1.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.5 0.1 0.10 0.1 0.2 0.0 0.7 0.1 0.5 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 0.7 0.1 0.9 0.1 1.6 0.1 1.2 0.1 2.1 0.3
05. Hedelmät ja kasvikset 1.3 0.1 1.1 0.1 2.2 0.2 1.5 0.2 1.0 0.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.5 0.1 0.4 0.0 0.4 0.0 0.8 0.1 0.6 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.0 0.1 1.0 0.1 0.10 0.1 1.8 0.2 1.4 0.2
08. Rehuaineet 1.1 0.1 1.6 0.2 1.4 0.1 1.3 0.1 1.0 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.2 0.1 1.1 0.1 1.2 0.1 1.8 0.2 1.5 0.2
1. Juomat ja tupakka 64.9 7.7 63.7 7.6 106.2 9.1 102.8 11.3 81.3 11.6
11. Juomat 64.9 7.7 63.7 7.6 106.2 9.1 102.8 11.3 81.3 11.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 9.5 1.1 10.6 1.3 11.0 0.9 11.0 1.2 10.6 1.5
24. Puutavara ja korkki 5.0 0.6 4.2 0.5 5.2 0.4 6.4 0.7 6.1 0.9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 4.4 0.5 5.9 0.7 5.4 0.5 4.0 0.4 3.9 0.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.2 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 0.6 0.1 0.3 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.2 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 0.6 0.1 0.3 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 137.8 16.3 113.9 13.6 236.5 20.3 208.10 23.1 151.9 21.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3.10 0.5 3.3 0.4 3.2 0.3 5.1 0.6 13.10 2.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.10 0.5 5.5 0.7 8.1 0.7 8.4 0.9 6.3 0.9
53. Väri- ja parkitusaineet 0.5 0.1 0.7 0.1 0.9 0.1 0.9 0.1 0.7 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 103.6 12.2 83.4 10.0 205.3 17.7 168.8 18.6 114.4 16.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.2 0.1 0.8 0.1 1.5 0.1 1.4 0.2 1.8 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 9.8 1.2 9.1 1.1 7.4 0.6 7.7 0.8 7.2 1.0
58. Muovit, valmistetut 3.10 0.5 4.8 0.6 5.1 0.4 4.6 0.5 4.0 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 11.1 1.3 6.6 0.8 5.2 0.4 12.3 1.4 3.10 0.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 107.6 12.7 90.9 10.9 142.4 12.2 105.1 11.6 92.10 13.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.10 0.1 0.8 0.1 0.10 0.1 0.4 0.0 0.10 0.1
62. Kumituotteet 1.1 0.1 1.2 0.1 1.4 0.1 1.4 0.1 0.10 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 3.9 0.5 4.6 0.5 5.2 0.4 3.8 0.4 4.6 0.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 7.1 0.8 5.5 0.6 6.10 0.6 9.5 1.0 5.7 0.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.6 0.2 2.5 0.3 3.3 0.3 2.9 0.3 1.9 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 10.2 1.2 13.3 1.6 20.0 1.7 10.3 1.1 12.10 1.8
67. Rauta ja teräs 43.5 5.1 22.1 2.6 45.9 3.9 29.5 3.2 28.5 4.1
68. Muut metallit 15.6 1.8 14.1 1.7 17.8 1.5 18.6 2.1 13.8 2.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 23.9 2.8 27.3 3.3 41.1 3.5 29.0 3.2 23.10 3.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 420.8 49.7 423.2 50.7 535.0 46.0 341.10 37.8 261.10 37.4
71. Voimakoneet ja moottorit 53.6 6.3 91.4 10.9 77.7 6.7 22.5 2.5 19.1 2.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 77.6 9.2 44.1 5.3 81.1 7.0 58.5 6.5 61.8 8.8
73. Metalliteollisuuskoneet 15.4 1.8 13.6 1.6 20.2 1.7 17.6 1.9 8.3 1.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 86.8 10.3 69.4 8.3 91.1 7.8 80.6 8.9 62.5 8.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 5.6 0.7 5.4 0.6 4.4 0.4 4.4 0.5 4.2 0.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 10.5 1.2 6.1 0.7 7.10 0.7 9.2 1.0 8.9 1.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 73.1 8.6 57.5 6.9 65.6 5.6 46.7 5.2 37.9 5.4
78. Moottoriajoneuvot 81.3 9.6 119.9 14.3 167.4 14.4 89.6 9.9 48.9 7.0
79. Muut kuljetusvälineet 17.3 2.0 16.3 1.9 19.9 1.7 13.2 1.5 10.9 1.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 81.9 9.7 105.6 12.6 104.1 9.0 81.8 9.0 75.0 10.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.9 0.1 1.4 0.2 1.3 0.1 1.0 0.1 0.10 0.1
82. Huonekalut 2.8 0.3 2.10 0.3 3.10 0.3 4.5 0.5 1.3 0.2
84. Vaatteet 0.8 0.1 0.7 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
85. Jalkineet 1.2 0.1 0.8 0.1 0.5 0.0 0.1 0.0 1.5 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 25.1 3.0 28.1 3.4 29.4 2.5 16.10 1.9 20.2 2.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 4.8 0.6 4.7 0.6 4.4 0.4 0.10 0.1 1.0 0.1
89. Muut valmiit tavarat 46.5 5.5 67.2 8.0 64.2 5.5 58.4 6.4 50.1 7.2
9. Muut tavarat 17.8 2.1 20.7 2.5 19.6 1.7 45.2 5.0 18.5 2.6
93. Erittelemätön 5.6 0.7 7.10 0.9 8.4 0.7 6.0 0.7 5.9 0.8
98. (USA Sitc) Estimate of import items valued under $251 and of other low valued items nonexempt from formal entry 8.3 1.0 8.6 1.0 8.7 0.7 6.9 0.8 6.8 1.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 846.3 100.0 835.5 100.0 1,162.7 100.0 905.7 100.0 700.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-toukokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu