Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Itävallan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/3 - 2020/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
Viennistä0.30.30.30.30.2
Tuonnista0.60.50.40.40.5
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.50.50.40.40.4

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Itävallan kanssa, vienti Itävaltaan ja tuonti Itävallasta vuoden 2020 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Itävalta oli Yhdysvaltain 35. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden 1.1 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 50.3 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Itävallan kanssa oli Yhdysvalloille 687 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Itävallasta supistui 16.6 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 916 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Itävallasta olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), joka edusti 10.4 prosentin osuutta tuonnista, Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 9.3 % sekä Sitc713 (mäntämoottorit ja niiden osat) 9.2 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Itävaltaan supistui rajusti (80.9 prosentilla) edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 230 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), mikä edusti 29.2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 23.8 % sekä Sitc874 (mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet) 3.6 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-heinäkuun kehitys

Tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-31.9 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 8.1 miljardiin dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 6.2 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 1.9 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 20.7 % ja viennin arvon osalla 53.1 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), arvon ollessa 585 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), arvon ollessa 656 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 4.2 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 3.7 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Itävaltaan (AT) jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4,1 1.1 3,4 1.2 3,7 1.4 2,3 0.8 4,1 1.8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,5 0.1 0,2 0.1 0,6 0.2 0,2 0.1 0,1 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,7 0.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0,1 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 2,6 0.7 2,8 0.9 2,1 0.8 1,8 0.6 3,6 1.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 12,9 3.5 1,8 0.6 2,5 0.9 2,10 1.0 4,9 2.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 6,8 1.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,1 0.3 0,4 0.1 0,5 0.2 0,5 0.1 0,1 0.0
28. Malmit ja metalliromu 4,3 1.1 1,1 0.4 1,6 0.6 2,2 0.8 4,5 1.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 17,7 4.8 20,9 7.3 12,3 4.8 18,6 6.5 0,1 0.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 17,7 4.8 20,9 7.3 12,3 4.7 18,6 6.5 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 174,8 47.5 156,2 54.5 129,1 50.0 101,5 35.6 82,2 35.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3,3 0.9 6,3 2.2 2,2 0.8 1,3 0.4 2,1 0.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,6 0.1 0,7 0.2 0,5 0.2 1,0 0.3 0,8 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 152,6 41.5 136,8 47.8 113,8 44.0 78,5 27.5 68,10 30.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,4 0.1 0,4 0.1 0,6 0.2 0,9 0.3 0,6 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 0,3 0.1 0,7 0.2 0,7 0.3 0,5 0.2 0,8 0.3
58. Muovit, valmistetut 1,4 0.4 1,3 0.4 1,2 0.4 1,3 0.5 0,9 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 16,3 4.4 9,9 3.4 10,1 3.9 18,0 6.3 7,10 3.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 11,2 3.0 15,3 5.3 11,2 4.3 9,6 3.4 11,4 4.9
62. Kumituotteet 0,10 0.3 1,6 0.5 0,7 0.2 0,5 0.2 0,4 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,3 0.1 0,1 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0 0,7 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,3 0.1 1,3 0.4 0,9 0.3 0,6 0.2 1,10 0.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,6 0.2 0,5 0.1 0,7 0.3 0,7 0.2 0,5 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 4,0 1.1 5,10 2.1 3,6 1.4 3,1 1.1 3,5 1.5
67. Rauta ja teräs 0,7 0.2 0,9 0.3 0,8 0.3 0,5 0.2 0,9 0.4
68. Muut metallit 0,10 0.2 0,9 0.3 0,3 0.1 0,9 0.3 0,4 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3,4 0.9 4,2 1.5 4,4 1.7 3,4 1.2 3,1 1.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 86,6 23.5 51,3 17.9 59,3 22.9 110,3 38.7 94,4 41.1
71. Voimakoneet ja moottorit 7,7 2.1 3,8 1.3 2,5 1.0 4,6 1.6 4,6 2.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 6,7 1.8 7,4 2.6 6,1 2.3 8,4 2.9 6,8 2.9
73. Metalliteollisuuskoneet 0,5 0.1 0,9 0.3 1,1 0.4 0,8 0.3 0,9 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 7,6 2.1 6,1 2.1 8,2 3.2 4,8 1.7 5,10 2.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 5,4 1.5 2,3 0.8 1,9 0.7 2,4 0.8 2,2 0.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 7,6 2.1 1,10 0.7 2,9 1.1 2,0 0.7 2,5 1.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 13,9 3.8 13,1 4.6 9,7 3.7 8,6 3.0 11,9 5.1
78. Moottoriajoneuvot 4,4 1.2 11,0 3.8 2,0 0.8 3,5 1.2 4,8 2.1
79. Muut kuljetusvälineet 33,1 9.0 5,0 1.7 25,3 9.8 75,4 26.4 55,1 24.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 41,7 11.3 18,4 6.4 28,10 11.2 22,4 7.8 23,3 10.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,4 0.1 0,3 0.1 0,3 0.1 0,4 0.1 0,9 0.4
82. Huonekalut 1,1 0.3 0,2 0.0 0,2 0.1 1,1 0.4 1,6 0.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,9 0.2 0,4 0.1 0,2 0.1 0,1 0.0 0,1 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 13,1 3.5 10,8 3.8 19,3 7.5 13,3 4.7 12,5 5.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,10 0.3 2,0 0.7 0,10 0.3 1,2 0.4 0,7 0.3
89. Muut valmiit tavarat 25,2 6.8 4,6 1.6 8,1 3.1 6,3 2.2 7,4 3.2
9. Muut tavarat 18,9 5.1 19,0 6.6 11,6 4.5 17,7 6.2 9,4 4.1
93. Erittelemätön 0,5 0.1 1,7 0.6 0,3 0.1 2,0 0.7 0,7 0.3
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4,10 1.7 0 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 15,2 4.1 13,3 4.6 11,2 4.3 9,9 3.4 8,1 3.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 367,7 100.0 286,3 100.0 258,4 100.0 284,10 100.0 229,6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Itävallasta (AT) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 7,8 0.7 8,7 1.0 7,8 1.1 7,2 0.9 7,6 0.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,2 0.0 0,7 0.1 0,5 0.1 0,4 0.0 0,5 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 1,6 0.1 1,2 0.1 2,1 0.3 1,3 0.2 1,3 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 2,2 0.2 1,5 0.2 1,0 0.1 1,0 0.1 0,8 0.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,4 0.0 0,8 0.1 0,6 0.1 0,8 0.1 0,7 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,10 0.1 1,8 0.2 1,4 0.2 1,7 0.2 2,1 0.2
08. Rehuaineet 1,4 0.1 1,3 0.1 1,0 0.1 1,1 0.1 1,4 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 1,2 0.1 1,8 0.2 1,5 0.2 1,1 0.1 0,10 0.1
1. Juomat ja tupakka 106,2 9.1 102,8 11.3 81,3 11.6 70,7 8.9 58,1 6.3
11. Juomat 106,2 9.1 102,8 11.3 81,3 11.6 70,7 8.9 58,1 6.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 11,0 0.9 11,0 1.2 10,6 1.5 12,1 1.5 13,5 1.5
24. Puutavara ja korkki 5,2 0.4 6,4 0.7 6,1 0.9 6,6 0.8 8,8 1.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 5,4 0.5 4,0 0.4 3,9 0.6 4,10 0.6 4,1 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0,5 0.0 0,6 0.1 0,3 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,5 0.0 0,6 0.1 0,3 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 236,5 20.3 208,10 23.1 151,9 21.7 181,1 22.7 152,7 16.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3,2 0.3 5,1 0.6 13,10 2.0 7,1 0.9 3,4 0.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 8,1 0.7 8,4 0.9 6,3 0.9 3,8 0.5 4,3 0.5
53. Väri- ja parkitusaineet 0,9 0.1 0,9 0.1 0,7 0.1 0,6 0.1 0,9 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 205,3 17.7 168,8 18.6 114,4 16.3 149,7 18.8 125,1 13.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,5 0.1 1,4 0.2 1,8 0.2 1,4 0.2 1,8 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 7,4 0.6 7,7 0.8 7,2 1.0 8,1 1.0 6,3 0.7
58. Muovit, valmistetut 5,1 0.4 4,6 0.5 4,0 0.6 4,4 0.5 3,2 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 5,2 0.4 12,3 1.4 3,10 0.6 6,4 0.8 8,0 0.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 142,4 12.2 105,1 11.6 92,10 13.3 89,6 11.2 88,9 9.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,10 0.1 0,4 0.0 0,10 0.1 0,9 0.1 0,9 0.1
62. Kumituotteet 1,4 0.1 1,4 0.1 0,10 0.1 0,9 0.1 1,1 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 5,2 0.4 3,8 0.4 4,6 0.6 4,3 0.5 4,8 0.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 6,10 0.6 9,5 1.0 5,7 0.8 5,9 0.7 7,9 0.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3,3 0.3 2,9 0.3 1,9 0.3 1,8 0.2 2,1 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 20,0 1.7 10,3 1.1 12,10 1.8 11,5 1.4 12,8 1.4
67. Rauta ja teräs 45,9 3.9 29,5 3.2 28,5 4.1 15,8 2.0 13,9 1.5
68. Muut metallit 17,8 1.5 18,6 2.1 13,8 2.0 20,9 2.6 15,9 1.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 41,1 3.5 29,0 3.2 23,10 3.4 27,8 3.5 29,9 3.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 535,0 46.0 341,10 37.8 261,10 37.4 324,6 40.8 452,5 49.4
71. Voimakoneet ja moottorit 77,7 6.7 22,5 2.5 19,1 2.7 31,1 3.9 94,5 10.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 81,1 7.0 58,5 6.5 61,8 8.8 57,5 7.2 47,8 5.2
73. Metalliteollisuuskoneet 20,2 1.7 17,6 1.9 8,3 1.2 14,10 1.9 18,5 2.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 91,1 7.8 80,6 8.9 62,5 8.9 63,9 8.0 72,7 7.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 4,4 0.4 4,4 0.5 4,2 0.6 4,1 0.5 5,9 0.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 7,10 0.7 9,2 1.0 8,9 1.3 10,1 1.3 11,0 1.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 65,6 5.6 46,7 5.2 37,9 5.4 51,4 6.4 54,1 5.9
78. Moottoriajoneuvot 167,4 14.4 89,6 9.9 48,9 7.0 79,6 10.0 136,7 14.9
79. Muut kuljetusvälineet 19,9 1.7 13,2 1.5 10,9 1.5 12,3 1.5 11,7 1.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 104,1 9.0 81,8 9.0 75,0 10.7 90,10 11.4 118,5 12.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1,3 0.1 1,0 0.1 0,10 0.1 1,4 0.2 0,9 0.1
82. Huonekalut 3,10 0.3 4,5 0.5 1,3 0.2 1,7 0.2 2,5 0.3
84. Vaatteet 0,3 0.0 0,2 0.0 0,2 0.0 0,3 0.0 0,6 0.1
85. Jalkineet 0,5 0.0 0,1 0.0 1,5 0.2 0,7 0.1 1,4 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 29,4 2.5 16,10 1.9 20,2 2.9 23,5 2.9 27,8 3.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 4,4 0.4 0,10 0.1 1,0 0.1 1,5 0.2 3,0 0.3
89. Muut valmiit tavarat 64,2 5.5 58,4 6.4 50,1 7.2 62,1 7.8 82,6 9.0
9. Muut tavarat 19,6 1.7 45,2 5.0 18,5 2.6 20,2 2.5 24,9 2.7
93. Erittelemätön 8,4 0.7 6,0 0.7 5,9 0.8 6,7 0.8 5,0 0.5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 8,7 0.7 6,9 0.8 6,8 1.0 7,2 0.9 8,2 0.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.162,7 100.0 905,7 100.0 700,1 100.0 796,2 100.0 916,3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-heinäkuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu