Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Itävallan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/7 - 2019/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
2019 10
%
2019 11
%
Viennistä0.90.20.20.20.3
Tuonnista0.50.50.50.50.6
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.70.40.40.40.4

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Itävaltaan (AT) jaksolla 2019/7 - 2019/11

2019 / 72019 / 82019 / 92019 / 102019 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3.3 0.3 2.3 0.7 3.3 1.0 2.7 0.9 3.3 0.9
08. Rehuaineet 0.2 0.0 0.7 0.2 0.1 0.0 0.9 0.3 0.10 0.3
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.6 0.2 1.2 0.4 2.6 0.8 1.1 0.4 2.2 0.6
1. Juomat ja tupakka 0.4 0.0 0.3 0.1 0.2 0.0 0.9 0.3 0.6 0.2
11. Juomat 0.4 0.0 0.3 0.1 0.2 0.0 0.9 0.3 0.6 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.2 0.3 11.8 3.5 14.1 4.2 19.5 6.3 14.3 4.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 9.5 2.8 11.3 3.4 13.9 4.5 10.9 3.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.1 0.1 0.4 0.1 0 0.0 0.7 0.2 0.7 0.2
28. Malmit ja metalliromu 1.6 0.1 1.5 0.4 2.6 0.8 4.5 1.4 2.4 0.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.1 0.0 31.3 9.4 39.6 11.8 3.9 1.2 19.6 5.5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 31.2 9.4 39.5 11.8 3.8 1.2 19.5 5.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1,033.2 86.0 129.3 38.9 91.7 27.4 101.4 33.0 105.3 29.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.6 0.1 2.5 0.8 0.8 0.2 1.3 0.4 1.9 0.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.2 0.1 0.7 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 1.1 0.3
53. Väri- ja parkitusaineet 0.6 0.0 0.5 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1,020.5 84.9 115.3 34.7 71.5 21.4 87.3 28.4 90.1 25.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.6 0.0 0.9 0.3 1.4 0.4 0.9 0.3 0.9 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 0.9 0.1 0.7 0.2 1.6 0.5 1.3 0.4 0.9 0.2
58. Muovit, valmistetut 1.4 0.1 2.4 0.7 3.1 0.9 1.9 0.6 2.2 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 6.8 0.6 6.6 2.0 12.6 3.8 8.1 2.6 7.9 2.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 9.9 0.8 56.2 16.9 15.1 4.5 35.1 11.4 28.3 8.0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.1 0.0 0.1 0.0 0.7 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0
62. Kumituotteet 0.5 0.0 0.3 0.1 0.9 0.2 0.9 0.3 0.5 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.4 0.0 0.9 0.2 0.7 0.2 0.6 0.2 1.8 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 2.2 0.2 4.9 1.4 5.9 1.7 4.6 1.5 13.3 3.7
67. Rauta ja teräs 0.6 0.0 43.7 13.1 1.1 0.3 20.10 6.8 5.7 1.6
68. Muut metallit 0.8 0.1 1.3 0.4 1.6 0.5 1.1 0.3 0.9 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5.1 0.4 4.10 1.5 4.4 1.3 6.5 2.1 5.8 1.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 55.7 4.6 58.5 17.6 123.1 36.8 101.8 33.1 129.3 36.5
71. Voimakoneet ja moottorit 5.1 0.4 5.4 1.6 4.7 1.4 4.9 1.6 5.4 1.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 7.3 0.6 5.2 1.6 6.7 2.0 11.1 3.6 7.6 2.1
73. Metalliteollisuuskoneet 0.6 0.0 1.4 0.4 0.6 0.2 0.3 0.1 1.4 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 8.5 0.7 9.3 2.8 8.5 2.5 6.7 2.2 9.1 2.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 4.8 0.4 3.5 1.0 4.1 1.2 2.6 0.8 5.5 1.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 3.2 0.3 4.9 1.5 3.1 0.9 5.3 1.7 2.5 0.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 11.7 1.0 12.1 3.6 11.2 3.3 14.1 4.6 13.7 3.9
78. Moottoriajoneuvot 7.3 0.6 4.5 1.4 3.7 1.1 5.2 1.7 8.1 2.3
79. Muut kuljetusvälineet 7.6 0.6 12.5 3.8 80.10 24.2 51.10 16.9 76.3 21.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 36.6 3.0 25.5 7.7 31.5 9.4 27.4 8.9 36.9 10.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.5 0.0 0.2 0.0 0.4 0.1 0.5 0.1 1.3 0.4
82. Huonekalut 0.6 0.0 1.5 0.4 1.1 0.3 1.5 0.5 1.4 0.4
87. Kojeet,mittarit yms. 12.6 1.0 15.3 4.6 13.2 3.9 14.6 4.7 13.9 3.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.1 0.1 1.1 0.3 1.2 0.3 1.2 0.4 1.2 0.3
89. Muut valmiit tavarat 21.6 1.8 7.4 2.2 15.6 4.7 9.6 3.1 19.1 5.4
9. Muut tavarat 59.4 4.9 17.1 5.1 15.8 4.7 14.10 4.9 17.1 4.8
93. Erittelemätön 0.4 0.0 1.5 0.4 1.10 0.6 0.5 0.1 1.6 0.4
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 58.3 4.8 15.4 4.6 11.9 3.6 11.10 3.9 12.6 3.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,201.4 100.0 331.9 100.0 334.1 100.0 307.2 100.0 354.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Itävallasta (AT) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/7 - 2019/11

2019 / 72019 / 82019 / 92019 / 102019 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 7.7 0.7 7.4 0.7 7.6 0.8 8.1 0.7 7.6 0.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.7 0.1 0.6 0.1 0.10 0.1 0.7 0.1 0.5 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 1.4 0.1 1.0 0.1 1.3 0.1 1.0 0.1 1.2 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 1.3 0.1 1.4 0.1 0.8 0.1 1.7 0.1 1.7 0.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.9 0.1 0.9 0.1 0.7 0.1 0.7 0.1 0.5 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.5 0.1 1.8 0.2 1.7 0.2 1.1 0.1 1.5 0.1
08. Rehuaineet 1.6 0.1 1.3 0.1 1.7 0.2 1.8 0.2 1.7 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.7 0.1 0.7 0.1 0.7 0.1 1.3 0.1 0.6 0.0
1. Juomat ja tupakka 123.10 11.3 124.4 11.7 105.8 11.0 75.2 6.6 71.4 6.3
11. Juomat 123.10 11.3 124.4 11.7 105.8 11.0 75.2 6.6 71.4 6.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 5.7 0.5 7.7 0.7 9.3 1.0 10.1 0.9 10.7 0.9
24. Puutavara ja korkki 3.2 0.3 3.9 0.4 4.3 0.4 5.4 0.5 5.7 0.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.10 0.2 3.2 0.3 4.7 0.5 4.4 0.4 4.7 0.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 182.1 16.6 192.4 18.1 189.10 19.7 206.5 18.0 169.7 14.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 4.0 0.4 8.3 0.8 7.7 0.8 3.4 0.3 2.9 0.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 5.5 0.5 6.3 0.6 5.8 0.6 7.3 0.6 5.6 0.5
53. Väri- ja parkitusaineet 0.6 0.1 0.10 0.1 0.5 0.0 0.5 0.0 0.7 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 150.7 13.7 151.8 14.3 158.5 16.4 175.3 15.3 143.9 12.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.2 0.1 1.2 0.1 1.2 0.1 2.2 0.2 1.0 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 8.1 0.7 14.4 1.4 7.3 0.8 7.7 0.7 6.3 0.5
58. Muovit, valmistetut 5.1 0.5 3.4 0.3 4.1 0.4 4.8 0.4 5.1 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 7.3 0.7 6.4 0.6 5.3 0.5 5.6 0.5 4.5 0.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 125.3 11.4 118.2 11.1 98.5 10.2 108.7 9.5 104.5 9.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1.0 0.1 1.1 0.1 0.6 0.1 1.0 0.1 0.4 0.0
62. Kumituotteet 2.5 0.2 1.7 0.2 1.6 0.2 1.4 0.1 1.4 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 5.4 0.5 3.3 0.3 3.7 0.4 4.4 0.4 4.10 0.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 6.9 0.6 7.5 0.7 8.3 0.9 8.6 0.8 5.8 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4.8 0.4 3.5 0.3 3.5 0.4 3.10 0.3 1.9 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 15.0 1.4 11.4 1.1 13.3 1.4 13.1 1.1 13.5 1.2
67. Rauta ja teräs 32.5 2.9 42.3 4.0 24.9 2.6 24.10 2.2 25.5 2.2
68. Muut metallit 21.5 2.0 18.7 1.7 17.7 1.8 18.6 1.6 15.1 1.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 36.1 3.3 29.2 2.7 25.2 2.6 32.10 2.9 36.3 3.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 486.2 44.2 498.3 46.8 416.4 43.1 585.1 51.1 630.9 55.4
71. Voimakoneet ja moottorit 39.2 3.6 57.8 5.4 67.8 7.0 91.1 7.9 123.8 10.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 108.6 9.9 64.3 6.0 54.4 5.6 79.1 6.9 89.3 7.8
73. Metalliteollisuuskoneet 14.2 1.3 17.1 1.6 16.6 1.7 19.3 1.7 18.1 1.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 85.1 7.7 95.7 9.0 74.1 7.7 84.4 7.4 78.1 6.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 5.8 0.5 5.0 0.5 3.10 0.4 5.3 0.5 5.3 0.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 8.6 0.8 7.7 0.7 8.5 0.9 10.0 0.9 8.5 0.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 54.5 5.0 62.7 5.9 64.6 6.7 62.6 5.5 67.3 5.9
78. Moottoriajoneuvot 148.7 13.5 170.6 16.0 101.8 10.5 209.7 18.3 220.3 19.3
79. Muut kuljetusvälineet 21.9 2.0 17.8 1.7 24.10 2.6 24.1 2.1 20.6 1.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 131.9 12.0 94.6 8.9 112.4 11.6 124.7 10.9 109.9 9.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.10 0.2 1.5 0.1 1.8 0.2 1.9 0.2 1.3 0.1
82. Huonekalut 3.9 0.3 4.5 0.4 3.4 0.3 3.0 0.3 4.2 0.4
84. Vaatteet 0.10 0.1 0.9 0.1 1.8 0.2 1.10 0.2 0.8 0.1
85. Jalkineet 2.1 0.2 1.1 0.1 1.4 0.1 1.4 0.1 0.8 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 36.2 3.3 22.7 2.1 34.9 3.6 30.9 2.7 30.3 2.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 4.8 0.4 3.2 0.3 3.10 0.4 4.5 0.4 2.8 0.2
89. Muut valmiit tavarat 82.3 7.5 60.8 5.7 65.6 6.8 81.2 7.1 69.9 6.1
9. Muut tavarat 36.6 3.3 20.10 2.0 25.4 2.6 26.7 2.3 34.3 3.0
93. Erittelemätön 24.5 2.2 6.10 0.7 12.10 1.3 8.3 0.7 8.10 0.8
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 9.1 0.8 9.1 0.8 9.1 0.9 9.8 0.8 8.9 0.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,099.4 100.0 1,063.8 100.0 965.7 100.0 1,145.2 100.0 1,138.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu