Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Itävallan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2018/10 - 2019/2

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2018 10
%
2018 11
%
2018 12
%
2019 1
%
2019 2
%
Viennistä0.20.20.30.30.8
Tuonnista0.60.60.60.40.5
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.40.40.50.40.6

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Itävaltaan (AT) jaksolla 2018/10 - 2019/2

2018 / 102018 / 112018 / 122019 / 12019 / 2
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.5 0.8 2.3 0.9 1.6 0.4 1.6 0.4 2.3 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 0.8 0.2 0.6 0.2 0.9 0.2 0.1 0.0 0.4 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.5 0.4 1.6 0.6 0.1 0.0 1.5 0.4 1.2 0.1
1. Juomat ja tupakka 0.6 0.2 0.8 0.3 0.4 0.1 0.6 0.1 0.1 0.0
11. Juomat 0.6 0.2 0.8 0.3 0.4 0.1 0.6 0.1 0.1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 12.5 3.9 23.4 8.8 10.3 2.5 16.8 4.3 14.2 1.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 9.8 3.0 20.1 7.5 7.4 1.8 12.9 3.3 11.1 1.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.1 0.0 0 0.0 0.8 0.2 1.9 0.5 1.3 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.3 0.1 0.8 0.3 0.5 0.1 0.7 0.2 0.3 0.0
28. Malmit ja metalliromu 2.3 0.7 2.5 0.9 1.6 0.4 1.4 0.3 1.5 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 54.7 17.0 0.1 0.0 51.6 12.7 34.7 9.0 57.2 5.6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 54.7 17.0 0 0.0 51.5 12.7 34.6 8.9 57.2 5.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 118.8 37.0 110.0 41.5 103.7 25.6 158.3 40.9 766.7 74.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.5 0.4 2.0 0.8 1.1 0.3 1.8 0.4 1.7 0.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.9 0.6 1.4 0.5 0.2 0.0 0.9 0.2 1.2 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 0.6 0.2 0.2 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.4 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 99.4 30.9 90.8 34.2 88.5 21.9 142.2 36.8 749.8 73.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.0 0.3 0.6 0.2 0.8 0.2 0.6 0.2 0.8 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 1.1 0.3 0.5 0.2 0.5 0.1 0.8 0.2 1.3 0.1
58. Muovit, valmistetut 2.2 0.7 3.2 1.2 2.5 0.6 1.7 0.4 2.5 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 11.4 3.5 11.3 4.2 9.9 2.4 10.1 2.6 9.2 0.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 17.2 5.3 10.9 4.1 11.6 2.9 10.5 2.7 12.3 1.2
62. Kumituotteet 0.10 0.3 0.3 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1 1.2 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.6 0.2 0.3 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1 0.4 0.0
66. Kivennäisainetuotteet 9.7 3.0 5.1 1.9 5.3 1.3 4.6 1.2 5.3 0.5
67. Rauta ja teräs 1.2 0.3 0.3 0.1 0.9 0.2 0.7 0.2 0.8 0.1
68. Muut metallit 1.9 0.6 1.5 0.5 1.2 0.3 1.0 0.3 0.10 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.7 0.8 3.2 1.2 2.10 0.7 3.1 0.8 3.4 0.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 64.3 20.0 71.3 26.9 144.8 35.8 87.5 22.6 76.4 7.4
71. Voimakoneet ja moottorit 7.4 2.3 4.6 1.7 5.9 1.5 8.4 2.2 8.6 0.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 7.3 2.3 16.6 6.2 7.7 1.9 9.1 2.4 11.7 1.1
73. Metalliteollisuuskoneet 0.6 0.2 0.6 0.2 4.0 1.0 0.4 0.1 0.10 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 9.2 2.8 8.7 3.3 10.2 2.5 11.1 2.9 12.7 1.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 4.2 1.3 4.4 1.6 4.5 1.1 3.1 0.8 7.4 0.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 6.10 2.2 5.0 1.9 6.1 1.5 13.5 3.5 5.3 0.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 15.2 4.7 14.6 5.5 15.3 3.8 17.5 4.5 13.7 1.3
78. Moottoriajoneuvot 5.1 1.6 8.9 3.3 10.3 2.5 6.8 1.7 7.9 0.8
79. Muut kuljetusvälineet 8.6 2.7 8.3 3.1 81.2 20.1 18.0 4.6 8.7 0.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 33.1 10.3 31.1 11.7 62.5 15.5 56.8 14.7 44.9 4.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.2 0.0 0.2 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1 1.2 0.1
82. Huonekalut 0.7 0.2 1.1 0.4 0.9 0.2 1.1 0.3 1.0 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 13.1 4.1 13.6 5.1 16.5 4.1 12.7 3.3 10.5 1.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.6 0.5 1.5 0.5 1.6 0.4 1.5 0.4 0.7 0.1
89. Muut valmiit tavarat 17.4 5.4 14.5 5.4 42.7 10.6 40.9 10.6 31.3 3.0
9. Muut tavarat 18.1 5.6 15.7 5.9 18.1 4.5 20.1 5.2 51.9 5.1
93. Erittelemätön 1.5 0.5 1.3 0.5 1.2 0.3 0.2 0.0 0.9 0.1
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 14.2 4.4 12.0 4.5 15.1 3.7 16.5 4.2 48.9 4.8
0-9. Kaikki ryhmät 321.5 100.0 265.2 100.0 404.2 100.0 386.5 100.0 1,025.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Itävallasta (AT) Yhdysvaltoihin jaksolla 2018/10 - 2019/2

2018 / 102018 / 112018 / 122019 / 12019 / 2
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 7.10 0.6 6.10 0.6 7.1 0.6 6.4 0.7 6.7 0.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.5 0.0 0.5 0.0 1.3 0.1 0.6 0.1 0.5 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 1.2 0.1 1.3 0.1 1.3 0.1 0.7 0.1 0.7 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 2.1 0.1 1.6 0.1 1.2 0.1 1.1 0.1 2.2 0.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.4 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.5 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.6 0.1 1.2 0.1 1.2 0.1 0.10 0.1 0.8 0.1
08. Rehuaineet 1.3 0.1 1.1 0.1 1.3 0.1 1.4 0.1 1.6 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.1 0.1 0.9 0.1 0.10 0.1 1.5 0.2 0.6 0.1
1. Juomat ja tupakka 92.3 6.8 74.9 6.0 78.4 6.7 51.8 5.7 56.7 6.1
11. Juomat 92.3 6.8 74.9 6.0 78.4 6.7 51.8 5.7 56.7 6.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 9.2 0.7 6.7 0.5 8.6 0.7 6.10 0.8 6.7 0.7
24. Puutavara ja korkki 7.3 0.5 4.7 0.4 5.1 0.4 4.2 0.5 4.1 0.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.8 0.1 1.6 0.1 3.2 0.3 2.4 0.3 2.3 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 206.9 15.2 214.4 17.2 167.9 14.3 212.3 23.3 122.5 13.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 11.3 0.8 3.4 0.3 5.6 0.5 4.0 0.4 5.5 0.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 9.2 0.7 6.1 0.5 5.10 0.5 8.2 0.9 5.1 0.5
53. Väri- ja parkitusaineet 0.6 0.0 0.8 0.1 0.4 0.0 0.7 0.1 0.7 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 159.9 11.7 179.1 14.3 136.7 11.7 179.7 19.7 93.1 10.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.1 0.1 1.7 0.1 1.7 0.1 1.7 0.2 1.0 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 15.9 1.2 10.0 0.8 8.6 0.7 8.1 0.9 6.3 0.7
58. Muovit, valmistetut 3.10 0.3 3.5 0.3 3.4 0.3 4.0 0.4 4.10 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 5.3 0.4 10.0 0.8 5.8 0.5 6.2 0.7 6.3 0.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 149.6 11.0 141.6 11.3 143.6 12.3 135.5 14.9 117.2 12.6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.9 0.1 0.7 0.1 1.4 0.1 0.7 0.1 0.8 0.1
62. Kumituotteet 1.3 0.1 1.1 0.1 1.2 0.1 1.3 0.1 1.5 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 4.4 0.3 2.10 0.2 4.6 0.4 6.1 0.7 3.3 0.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 8.2 0.6 6.1 0.5 7.1 0.6 6.9 0.8 6.2 0.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.1 0.2 1.10 0.2 4.3 0.4 2.6 0.3 3.6 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 16.2 1.2 15.6 1.2 15.4 1.3 13.1 1.4 12.9 1.4
67. Rauta ja teräs 54.3 4.0 52.9 4.2 58.1 5.0 50.4 5.5 35.4 3.8
68. Muut metallit 25.5 1.9 25.0 2.0 22.2 1.9 22.7 2.5 21.6 2.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 36.1 2.6 35.6 2.8 29.6 2.5 32.1 3.5 32.2 3.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 709.1 52.0 619.7 49.7 600.3 51.3 390.0 42.9 498.5 53.4
71. Voimakoneet ja moottorit 134.5 9.9 82.4 6.6 79.6 6.8 22.10 2.5 72.10 7.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 90.9 6.7 75.7 6.1 80.8 6.9 83.4 9.2 55.9 6.0
73. Metalliteollisuuskoneet 14.7 1.1 11.4 0.9 15.7 1.3 14.10 1.6 17.6 1.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 85.9 6.3 76.8 6.2 77.8 6.6 83.4 9.2 82.4 8.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 7.4 0.5 5.6 0.4 6.5 0.5 4.4 0.5 6.5 0.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 72.5 5.3 67.7 5.4 61.6 5.3 5.9 0.6 8.7 0.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 59.7 4.4 44.9 3.6 57.8 4.9 59.9 6.6 69.8 7.5
78. Moottoriajoneuvot 216.5 15.9 229.5 18.4 200.8 17.1 92.9 10.2 158.10 17.0
79. Muut kuljetusvälineet 27.5 2.0 26.1 2.1 20.3 1.7 22.5 2.5 26.0 2.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 165.6 12.1 153.2 12.3 145.9 12.5 91.1 10.0 97.10 10.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.5 0.1 1.2 0.1 1.4 0.1 2.3 0.2 1.4 0.1
82. Huonekalut 3.8 0.3 3.5 0.3 4.4 0.4 3.9 0.4 3.0 0.3
84. Vaatteet 1.0 0.1 1.6 0.1 0.6 0.0 0.8 0.1 0.9 0.1
85. Jalkineet 0.10 0.1 0.7 0.1 0.6 0.0 2.5 0.3 0.9 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 34.3 2.5 29.7 2.4 42.9 3.7 21.9 2.4 25.10 2.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 4.5 0.3 3.6 0.3 3.8 0.3 4.4 0.5 4.10 0.5
89. Muut valmiit tavarat 119.8 8.8 113.1 9.1 92.5 7.9 55.6 6.1 61.1 6.5
9. Muut tavarat 23.3 1.7 30.6 2.4 19.6 1.7 15.8 1.7 26.7 2.9
93. Erittelemätön 11.7 0.9 9.8 0.8 6.10 0.6 3.9 0.4 16.6 1.8
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 9.3 0.7 8.8 0.7 8.1 0.7 8.3 0.9 8.2 0.9
0-9. Kaikki ryhmät 1,363.8 100.0 1,247.9 100.0 1,171.2 100.0 909.9 100.0 932.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-helmikuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu