Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Saksan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä4.34.14.54.03.8
Tuonnista4.44.85.24.74.6
Tavaroiden ulkomaankaupasta4.44.55.04.54.3

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Saksan kanssa, vienti Saksaan ja tuonti Saksasta vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Saksan osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta marraskuussa 2020 oli 4.3 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 3.8 %:a ja 4.6 %:a tuonnista. Marraskuussa Saksa oli Yhdysvaltain viidenneksi suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden 14.7 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 0.5 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Saksan kanssa oli Yhdysvalloille 5.0 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Saksasta supistui 1.8 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 9.9 miljardia dollaria marraskuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Saksasta olivat Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), joka edusti 13.1 prosentin osuutta tuonnista, Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 9.9 % sekä Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 5.9 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Saksaan oli 2.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 4.9 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 14.8 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 11.3 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 7.3 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-marraskuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 157.1 miljardiin dollariin, laskun ollessa 8.7 %. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 104.2 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 53.0 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo väheni 10.9 prosentilla ja viennin arvo 4.2 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), arvon ollessa 12.4 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 7.6 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 51.2 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 61.6 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Saksaan (DE) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 76.0 1.6 66.8 1.4 57.5 1.0 100.2 1.9 90.7 1.9
00. Elävät eläimet 0.9 0.0 0.9 0.0 1.3 0.0 1.5 0.0 0.8 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 1.9 0.0 2.1 0.0 1.4 0.0 1.7 0.0 1.2 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.8 0.0 0.4 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 8.9 0.2 16.2 0.3 18.8 0.3 20.7 0.4 16.7 0.3
04. Vilja ja viljatuotteet 1.1 0.0 1.10 0.0 0.7 0.0 2.5 0.0 1.9 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 52.6 1.1 36.1 0.8 24.8 0.4 61.6 1.2 60.8 1.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1.0 0.0 0.8 0.0 1.2 0.0 0.8 0.0 1.1 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.3 0.0 1.9 0.0 1.2 0.0 2.4 0.0 3.6 0.1
08. Rehuaineet 1.8 0.0 0.9 0.0 1.2 0.0 1.3 0.0 1.7 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 6.5 0.1 5.10 0.1 6.8 0.1 7.4 0.1 3.1 0.1
1. Juomat ja tupakka 9.2 0.2 10.6 0.2 14.0 0.3 12.6 0.2 8.3 0.2
11. Juomat 8.6 0.2 9.6 0.2 13.6 0.2 12.2 0.2 8.2 0.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.6 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 93.4 1.9 194.8 4.1 227.3 4.1 216.0 4.1 216.1 4.4
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 1.2 0.0 0.1 0.0 1.9 0.0 1.5 0.0 0.6 0.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 1.4 0.0 1.2 0.0 2.1 0.0 0.10 0.0 1.8 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 3.1 0.1 4.6 0.1 5.3 0.1 4.1 0.1 5.2 0.1
24. Puutavara ja korkki 3.2 0.1 3.1 0.1 3.5 0.1 3.5 0.1 3.9 0.1
25. Paperimassa 20.5 0.4 17.8 0.4 17.6 0.3 19.7 0.4 15.4 0.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2.1 0.0 1.1 0.0 1.7 0.0 1.8 0.0 1.6 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 5.1 0.1 8.2 0.2 7.9 0.1 5.5 0.1 5.9 0.1
28. Malmit ja metalliromu 53.3 1.1 155.0 3.2 181.8 3.3 173.8 3.3 174.3 3.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3.9 0.1 4.1 0.1 5.10 0.1 5.5 0.1 7.8 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 245.8 5.0 259.3 5.4 278.1 5.0 147.5 2.8 48.1 1.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 25.1 0.5 0.1 0.0 3.4 0.1 3.1 0.1 13.4 0.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 218.2 4.5 256.7 5.3 274.8 5.0 144.4 2.7 34.8 0.7
34. Kaasut 2.5 0.1 2.5 0.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.7 0.0 2.7 0.1 0.7 0.0 3.4 0.1 0.5 0.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 2.1 0.0 0.1 0.0 2.4 0.0 0.1 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.5 0.0 0.6 0.0 0.2 0.0 0.8 0.0 0.3 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 843.9 17.3 851.4 17.7 988.4 17.9 1,097.1 20.7 1,079.8 22.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 66.5 1.4 79.4 1.7 72.6 1.3 102.3 1.9 98.4 2.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 35.3 0.7 28.8 0.6 36.7 0.7 38.7 0.7 46.7 1.0
53. Väri- ja parkitusaineet 8.3 0.2 7.7 0.2 10.7 0.2 12.9 0.2 12.5 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 457.8 9.4 413.3 8.6 541.6 9.8 572.8 10.8 557.5 11.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 34.6 0.7 30.7 0.6 35.4 0.6 42.9 0.8 43.7 0.9
56. Lannoitteet, valmistetut 0.1 0.0 0.2 0.0 0.5 0.0 0.8 0.0 0.5 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 33.4 0.7 33.5 0.7 26.4 0.5 27.1 0.5 25.2 0.5
58. Muovit, valmistetut 34.8 0.7 32.1 0.7 40.1 0.7 43.3 0.8 40.6 0.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 173.4 3.6 226.3 4.7 224.8 4.1 256.8 4.8 255.2 5.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 243.8 5.0 246.5 5.1 304.1 5.5 306.5 5.8 326.4 6.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.6 0.0 0.5 0.0 0.7 0.0 0.5 0.0 0.10 0.0
62. Kumituotteet 17.9 0.4 21.1 0.4 19.1 0.3 23.4 0.4 20.8 0.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2.2 0.0 1.10 0.0 2.5 0.0 2.6 0.0 2.8 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 11.5 0.2 14.8 0.3 12.4 0.2 12.7 0.2 11.4 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 17.1 0.3 12.7 0.3 14.6 0.3 17.4 0.3 17.8 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 65.8 1.3 77.5 1.6 108.7 2.0 114.3 2.2 98.4 2.0
67. Rauta ja teräs 12.9 0.3 10.4 0.2 11.10 0.2 15.5 0.3 11.3 0.2
68. Muut metallit 49.3 1.0 38.6 0.8 73.9 1.3 47.5 0.9 93.3 1.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 66.10 1.4 69.3 1.4 60.6 1.1 73.0 1.4 70.1 1.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 2,536.0 52.0 2,284.1 47.6 2,875.9 52.0 2,568.3 48.4 2,324.7 47.7
71. Voimakoneet ja moottorit 93.7 1.9 75.5 1.6 73.5 1.3 82.5 1.6 81.10 1.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 112.9 2.3 94.5 2.0 100.3 1.8 129.7 2.4 111.2 2.3
73. Metalliteollisuuskoneet 16.2 0.3 13.6 0.3 11.4 0.2 14.0 0.3 16.5 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 176.7 3.6 188.6 3.9 188.0 3.4 202.6 3.8 189.5 3.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 98.7 2.0 67.6 1.4 96.0 1.7 92.8 1.7 78.3 1.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 84.9 1.7 90.9 1.9 96.4 1.7 99.9 1.9 95.2 2.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 386.4 7.9 433.8 9.0 388.4 7.0 387.6 7.3 404.5 8.3
78. Moottoriajoneuvot 911.2 18.7 630.3 13.1 1,072.1 19.4 895.4 16.9 621.3 12.8
79. Muut kuljetusvälineet 655.8 13.4 689.7 14.4 850.2 15.4 664.1 12.5 726.5 14.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 563.10 11.6 647.0 13.5 563.6 10.2 627.5 11.8 562.3 11.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 3.10 0.1 2.2 0.0 2.3 0.0 3.2 0.1 3.8 0.1
82. Huonekalut 6.4 0.1 5.0 0.1 5.8 0.1 9.6 0.2 7.2 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.1 0.0 2.1 0.0 1.3 0.0 1.4 0.0 1.8 0.0
84. Vaatteet 3.9 0.1 6.0 0.1 5.8 0.1 6.2 0.1 6.5 0.1
85. Jalkineet 0.3 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 325.2 6.7 310.2 6.5 340.6 6.2 354.9 6.7 327.2 6.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 44.8 0.9 59.5 1.2 47.2 0.9 50.8 1.0 44.1 0.9
89. Muut valmiit tavarat 178.6 3.7 262.1 5.5 160.6 2.9 201.2 3.8 171.6 3.5
9. Muut tavarat 268.5 5.5 238.1 5.0 217.4 3.9 225.9 4.3 215.2 4.4
93. Erittelemätön 61.4 1.3 40.9 0.8 38.4 0.7 35.1 0.7 37.3 0.8
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 8.6 0.2 11.8 0.2 9.7 0.2 0.3 0.0 0.1 0.0
97. Kulta, ei monetaarinen 58.5 1.2 37.8 0.8 3.5 0.1 3.3 0.1 1.9 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 105.9 2.2 100.0 2.1 118.9 2.2 118.3 2.2 103.5 2.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 4,880.9 100.0 4,800.8 100.0 5,526.6 100.0 5,304.6 100.0 4,871.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Saksasta (DE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 105.3 1.2 118.3 1.2 151.6 1.4 135.7 1.3 124.3 1.3
00. Elävät eläimet 5.9 0.1 7.2 0.1 13.0 0.1 15.8 0.2 23.2 0.2
01. Liha ja lihatuotteet 1.5 0.0 1.5 0.0 0.7 0.0 0.6 0.0 0.9 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 3.8 0.0 4.5 0.0 4.10 0.0 5.1 0.0 2.8 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 10.2 0.1 6.4 0.1 10.1 0.1 10.4 0.1 9.4 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 15.3 0.2 21.8 0.2 38.5 0.4 30.4 0.3 21.0 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 8.3 0.1 7.2 0.1 9.7 0.1 7.4 0.1 9.2 0.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 13.5 0.2 16.2 0.2 16.2 0.1 13.6 0.1 13.4 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 21.6 0.2 28.5 0.3 28.5 0.3 28.1 0.3 18.1 0.2
08. Rehuaineet 7.5 0.1 6.6 0.1 5.10 0.1 5.5 0.1 4.9 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 18.1 0.2 18.8 0.2 24.4 0.2 19.2 0.2 21.7 0.2
1. Juomat ja tupakka 26.10 0.3 25.1 0.3 25.10 0.2 20.9 0.2 23.4 0.2
11. Juomat 25.9 0.3 23.8 0.2 24.2 0.2 20.6 0.2 22.2 0.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1.2 0.0 1.4 0.0 1.9 0.0 0.4 0.0 1.3 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 99.1 1.1 129.0 1.3 151.3 1.4 156.2 1.5 113.8 1.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 5.10 0.1 10.5 0.1 10.8 0.1 9.5 0.1 10.6 0.1
24. Puutavara ja korkki 40.4 0.5 33.6 0.3 52.5 0.5 56.6 0.5 56.2 0.6
25. Paperimassa 0.8 0.0 0.4 0.0 0.9 0.0 0.8 0.0 0.9 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 6.6 0.1 5.4 0.1 6.2 0.1 7.9 0.1 6.3 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.5 0.0 1.8 0.0 1.7 0.0 1.5 0.0 1.3 0.0
28. Malmit ja metalliromu 28.9 0.3 64.4 0.7 63.7 0.6 64.2 0.6 24.7 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 14.9 0.2 12.9 0.1 15.6 0.1 15.9 0.2 13.9 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 11.5 0.1 23.4 0.2 18.3 0.2 18.2 0.2 10.0 0.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 11.2 0.1 23.2 0.2 18.1 0.2 17.9 0.2 9.6 0.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.10 0.0 4.1 0.0 3.2 0.0 2.6 0.0 1.5 0.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.3 0.0 0.6 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 1.4 0.0 3.2 0.0 2.8 0.0 2.4 0.0 1.2 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1,923.0 21.9 2,768.8 28.3 3,510.1 32.5 2,672.1 25.6 2,590.4 26.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 207.3 2.4 155.10 1.6 245.2 2.3 233.10 2.2 169.5 1.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 64.9 0.7 81.0 0.8 93.9 0.9 109.6 1.1 48.2 0.5
53. Väri- ja parkitusaineet 38.4 0.4 40.0 0.4 45.7 0.4 51.5 0.5 47.2 0.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1,242.2 14.2 2,100.0 21.5 2,686.10 24.9 1,820.4 17.5 1,872.8 19.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 47.3 0.5 43.3 0.4 54.7 0.5 56.3 0.5 56.7 0.6
56. Lannoitteet, valmistetut 3.4 0.0 3.9 0.0 1.8 0.0 2.3 0.0 11.7 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 96.8 1.1 98.6 1.0 113.7 1.1 117.6 1.1 106.8 1.1
58. Muovit, valmistetut 68.3 0.8 69.3 0.7 79.7 0.7 74.9 0.7 71.4 0.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 154.8 1.8 177.0 1.8 188.8 1.7 205.10 2.0 206.5 2.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 867.2 9.9 799.7 8.2 905.1 8.4 929.3 8.9 849.5 8.6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 2.9 0.0 3.10 0.0 2.7 0.0 3.6 0.0 2.10 0.0
62. Kumituotteet 53.4 0.6 65.3 0.7 68.3 0.6 73.10 0.7 80.5 0.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 22.2 0.3 23.6 0.2 24.2 0.2 18.9 0.2 17.9 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 57.3 0.7 57.5 0.6 59.2 0.5 58.9 0.6 70.1 0.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 41.5 0.5 43.4 0.4 45.0 0.4 49.2 0.5 48.5 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 68.8 0.8 81.5 0.8 75.8 0.7 79.0 0.8 77.1 0.8
67. Rauta ja teräs 70.1 0.8 73.9 0.8 74.3 0.7 95.7 0.9 88.9 0.9
68. Muut metallit 363.1 4.1 254.1 2.6 338.8 3.1 333.2 3.2 253.6 2.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 188.2 2.1 197.0 2.0 217.2 2.0 217.2 2.1 210.5 2.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 4,320.2 49.3 4,651.7 47.5 4,663.3 43.2 5,031.7 48.3 4,649.3 47.2
71. Voimakoneet ja moottorit 616.4 7.0 555.3 5.7 500.3 4.6 535.5 5.1 550.10 5.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 545.1 6.2 624.6 6.4 555.1 5.1 602.8 5.8 629.9 6.4
73. Metalliteollisuuskoneet 121.3 1.4 140.0 1.4 147.3 1.4 157.7 1.5 169.8 1.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 787.8 9.0 836.1 8.5 865.3 8.0 865.8 8.3 838.3 8.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 85.3 1.0 76.0 0.8 74.2 0.7 90.5 0.9 97.4 1.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 92.7 1.1 94.0 1.0 110.8 1.0 99.10 1.0 105.10 1.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 700.9 8.0 694.7 7.1 766.2 7.1 729.9 7.0 704.4 7.1
78. Moottoriajoneuvot 1,177.2 13.4 1,378.3 14.1 1,581.4 14.6 1,880.7 18.0 1,456.8 14.8
79. Muut kuljetusvälineet 193.10 2.2 252.9 2.6 63.0 0.6 69.3 0.7 96.2 1.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 862.3 9.8 853.10 8.7 859.9 8.0 972.6 9.3 1,019.9 10.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 13.5 0.2 14.8 0.2 15.7 0.1 20.4 0.2 19.9 0.2
82. Huonekalut 42.5 0.5 45.5 0.5 43.7 0.4 37.10 0.4 48.2 0.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.4 0.0 1.7 0.0 1.9 0.0 1.4 0.0 2.1 0.0
84. Vaatteet 4.0 0.0 4.3 0.0 4.4 0.0 4.4 0.0 3.6 0.0
85. Jalkineet 8.2 0.1 10.2 0.1 8.0 0.1 9.1 0.1 28.5 0.3
87. Kojeet,mittarit yms. 488.6 5.6 494.6 5.1 498.9 4.6 570.1 5.5 586.10 6.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 55.5 0.6 50.3 0.5 44.8 0.4 56.9 0.5 60.8 0.6
89. Muut valmiit tavarat 248.9 2.8 232.9 2.4 242.8 2.2 272.7 2.6 270.1 2.7
9. Muut tavarat 552.8 6.3 409.6 4.2 508.1 4.7 483.3 4.6 477.6 4.8
93. Erittelemätön 405.6 4.6 279.6 2.9 359.5 3.3 340.2 3.3 334.8 3.4
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0.6 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0
97. Kulta, ei monetaarinen 30.3 0.3 13.6 0.1 19.8 0.2 15.3 0.1 20.0 0.2
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 113.4 1.3 114.7 1.2 120.5 1.1 126.6 1.2 121.5 1.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 8,769.8 100.0 9,783.4 100.0 10,796.4 100.0 10,422.3 100.0 9,859.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu