Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Saksan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä4.34.13.84.34.1
Tuonnista5.14.54.34.44.8
Tavaroiden ulkomaankaupasta4.84.34.14.44.5

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Saksan kanssa, vienti Saksaan ja tuonti Saksasta vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Saksan osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta elokuussa 2020 oli 4.5 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 4.1 %:a ja 4.8 %:a tuonnista. Elokuussa Saksa oli Yhdysvaltain viidenneksi suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden 14.6 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 13.7 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Elokuussa kauppatase Saksan kanssa oli Yhdysvalloille 5.0 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Saksasta supistui 18.6 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 9.8 miljardia dollaria elokuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Saksasta olivat Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), joka edusti 15.8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 9.4 % sekä Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 5.6 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Saksaan supistui 1.7 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 4.8 miljardia dollaria elokuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 14.3 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 11.7 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 5.6 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-elokuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 110.4 miljardiin dollariin, laskun ollessa 12.0 %. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 73.1 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 37.3 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo väheni 14.8 prosentilla ja viennin arvo 5.9 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), arvon ollessa 7.9 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 5.4 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-elokuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 35.8 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 46.2 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Saksaan (DE) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 116.7 2.8 71.7 1.9 73.5 1.9 76.0 1.6 66.8 1.4
00. Elävät eläimet 1.1 0.0 1.4 0.0 1.1 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 0.4 0.0 0.4 0.0 1.5 0.0 1.9 0.0 2.1 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.2 0.0 0.7 0.0 0.2 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 11.6 0.3 2.10 0.1 1.8 0.0 8.9 0.2 16.2 0.3
04. Vilja ja viljatuotteet 0.5 0.0 2.1 0.1 1.7 0.0 1.1 0.0 1.10 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 89.7 2.2 54.7 1.5 57.3 1.5 52.6 1.1 36.1 0.8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.8 0.0 0.8 0.0 0.8 0.0 1.0 0.0 0.8 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.1 0.0 1.9 0.1 2.3 0.1 1.3 0.0 1.9 0.0
08. Rehuaineet 2.3 0.1 0.9 0.0 2.2 0.1 1.8 0.0 0.9 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 7.3 0.2 6.1 0.2 5.2 0.1 6.5 0.1 5.10 0.1
1. Juomat ja tupakka 11.6 0.3 7.4 0.2 5.6 0.1 9.2 0.2 10.6 0.2
11. Juomat 11.3 0.3 7.3 0.2 5.3 0.1 8.6 0.2 9.6 0.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.4 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 1.0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 166.6 4.1 101.7 2.8 197.10 5.0 93.4 1.9 194.8 4.1
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0.5 0.0 1.6 0.0 4.2 0.1 1.2 0.0 0.1 0.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.6 0.0 0.5 0.0 0.8 0.0 1.4 0.0 1.2 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 4.7 0.1 4.1 0.1 2.10 0.1 3.1 0.1 4.6 0.1
24. Puutavara ja korkki 4.1 0.1 3.4 0.1 3.7 0.1 3.2 0.1 3.1 0.1
25. Paperimassa 19.3 0.5 20.3 0.5 20.3 0.5 20.5 0.4 17.8 0.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2.1 0.0 1.9 0.1 1.8 0.0 2.1 0.0 1.1 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 7.0 0.2 6.5 0.2 5.4 0.1 5.1 0.1 8.2 0.2
28. Malmit ja metalliromu 119.5 2.9 57.8 1.6 155.5 3.9 53.3 1.1 155.0 3.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 9.1 0.2 5.10 0.2 3.7 0.1 3.9 0.1 4.1 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 156.2 3.8 103.3 2.8 64.3 1.6 245.8 5.0 259.3 5.4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 2.0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 25.1 0.5 0.1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 154.1 3.8 103.2 2.8 64.3 1.6 218.2 4.5 256.7 5.3
34. Kaasut 0.1 0.0 0.1 0.0 0 0.0 2.5 0.1 2.5 0.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.1 0.0 1.1 0.0 2.9 0.1 0.7 0.0 2.7 0.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0 0.0 0.1 0.0 2.5 0.1 0.1 0.0 2.1 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.7 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 888.7 21.7 999.1 27.1 910.9 23.1 843.9 17.3 851.4 17.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 98.3 2.4 104.1 2.8 101.7 2.6 66.5 1.4 79.4 1.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 38.10 1.0 33.0 0.9 32.8 0.8 35.3 0.7 28.8 0.6
53. Väri- ja parkitusaineet 15.5 0.4 10.1 0.3 9.4 0.2 8.3 0.2 7.7 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 393.1 9.6 528.2 14.3 493.6 12.5 457.8 9.4 413.3 8.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 37.7 0.9 33.6 0.9 31.3 0.8 34.6 0.7 30.7 0.6
56. Lannoitteet, valmistetut 0.6 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 36.6 0.9 29.7 0.8 24.10 0.6 33.4 0.7 33.5 0.7
58. Muovit, valmistetut 46.7 1.1 47.2 1.3 33.0 0.8 34.8 0.7 32.1 0.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 221.7 5.4 213.4 5.8 184.3 4.7 173.4 3.6 226.3 4.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 225.1 5.5 207.9 5.6 196.2 5.0 243.8 5.0 246.5 5.1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.3 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0
62. Kumituotteet 18.9 0.5 16.2 0.4 17.6 0.4 17.9 0.4 21.1 0.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2.3 0.1 1.9 0.1 2.3 0.1 2.2 0.0 1.10 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 13.8 0.3 13.1 0.4 11.2 0.3 11.5 0.2 14.8 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 18.6 0.5 15.1 0.4 16.5 0.4 17.1 0.3 12.7 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 54.1 1.3 50.9 1.4 51.9 1.3 65.8 1.3 77.5 1.6
67. Rauta ja teräs 11.6 0.3 8.2 0.2 7.7 0.2 12.9 0.3 10.4 0.2
68. Muut metallit 36.9 0.9 42.10 1.2 32.3 0.8 49.3 1.0 38.6 0.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 69.0 1.7 59.3 1.6 56.7 1.4 66.10 1.4 69.3 1.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,825.0 44.6 1,537.4 41.7 1,776.9 45.0 2,536.0 52.0 2,284.1 47.6
71. Voimakoneet ja moottorit 89.5 2.2 73.9 2.0 84.5 2.1 93.7 1.9 75.5 1.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 98.10 2.4 90.4 2.4 88.2 2.2 112.9 2.3 94.5 2.0
73. Metalliteollisuuskoneet 9.6 0.2 16.0 0.4 13.8 0.3 16.2 0.3 13.6 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 167.10 4.1 166.1 4.5 154.1 3.9 176.7 3.6 188.6 3.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 66.3 1.6 67.4 1.8 72.1 1.8 98.7 2.0 67.6 1.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 67.6 1.6 89.8 2.4 86.2 2.2 84.9 1.7 90.9 1.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 334.6 8.2 362.4 9.8 362.7 9.2 386.4 7.9 433.8 9.0
78. Moottoriajoneuvot 199.3 4.9 170.10 4.6 412.8 10.5 911.2 18.7 630.3 13.1
79. Muut kuljetusvälineet 791.7 19.3 500.7 13.6 502.8 12.7 655.8 13.4 689.7 14.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 478.8 11.7 478.0 13.0 504.4 12.8 563.10 11.6 647.0 13.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 3.2 0.1 1.8 0.0 2.5 0.1 3.10 0.1 2.2 0.0
82. Huonekalut 3.2 0.1 3.1 0.1 4.2 0.1 6.4 0.1 5.0 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.10 0.0 0.9 0.0 0.7 0.0 1.1 0.0 2.1 0.0
84. Vaatteet 3.4 0.1 3.2 0.1 2.8 0.1 3.9 0.1 6.0 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 286.0 7.0 302.3 8.2 299.0 7.6 325.2 6.7 310.2 6.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 33.7 0.8 44.1 1.2 56.6 1.4 44.8 0.9 59.5 1.2
89. Muut valmiit tavarat 148.4 3.6 122.6 3.3 138.6 3.5 178.6 3.7 262.1 5.5
9. Muut tavarat 226.8 5.5 182.9 5.0 212.2 5.4 268.5 5.5 238.1 5.0
93. Erittelemätön 60.10 1.5 32.3 0.9 42.7 1.1 61.4 1.3 40.9 0.8
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 5.3 0.1 4.2 0.1 3.1 0.1 8.6 0.2 11.8 0.2
97. Kulta, ei monetaarinen 25.10 0.6 32.8 0.9 43.6 1.1 58.5 1.2 37.8 0.8
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 89.9 2.2 81.5 2.2 85.7 2.2 105.9 2.2 100.0 2.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 4,096.1 100.0 3,689.9 100.0 3,944.5 100.0 4,880.9 100.0 4,800.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Saksasta (DE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 111.8 1.3 99.5 1.4 103.4 1.3 105.3 1.2 118.3 1.2
00. Elävät eläimet 4.1 0.0 3.2 0.0 5.9 0.1 5.9 0.1 7.2 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 0.6 0.0 0.5 0.0 1.2 0.0 1.5 0.0 1.5 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 4.2 0.0 4.1 0.1 2.7 0.0 3.8 0.0 4.5 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 10.7 0.1 10.9 0.1 12.1 0.2 10.2 0.1 6.4 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 11.7 0.1 13.4 0.2 10.10 0.1 15.3 0.2 21.8 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 12.8 0.2 13.1 0.2 9.3 0.1 8.3 0.1 7.2 0.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 17.9 0.2 15.1 0.2 15.8 0.2 13.5 0.2 16.2 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 22.1 0.3 18.1 0.2 23.1 0.3 21.6 0.2 28.5 0.3
08. Rehuaineet 10.9 0.1 6.8 0.1 5.6 0.1 7.5 0.1 6.6 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 17.2 0.2 14.8 0.2 17.2 0.2 18.1 0.2 18.8 0.2
1. Juomat ja tupakka 18.9 0.2 18.6 0.3 18.7 0.2 26.10 0.3 25.1 0.3
11. Juomat 17.2 0.2 16.7 0.2 16.6 0.2 25.9 0.3 23.8 0.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1.8 0.0 1.10 0.0 2.1 0.0 1.2 0.0 1.4 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 205.4 2.4 139.4 1.9 90.1 1.2 99.1 1.1 129.0 1.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.5 0.0 0.7 0.0 0.8 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 19.3 0.2 15.2 0.2 9.9 0.1 5.10 0.1 10.5 0.1
24. Puutavara ja korkki 31.7 0.4 34.3 0.5 27.1 0.3 40.4 0.5 33.6 0.3
25. Paperimassa 0.4 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.8 0.0 0.4 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 8.1 0.1 6.3 0.1 6.10 0.1 6.6 0.1 5.4 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 3.1 0.0 2.2 0.0 3.0 0.0 1.5 0.0 1.8 0.0
28. Malmit ja metalliromu 126.5 1.5 66.9 0.9 26.8 0.3 28.9 0.3 64.4 0.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 16.0 0.2 13.7 0.2 15.3 0.2 14.9 0.2 12.9 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 14.7 0.2 10.10 0.1 24.9 0.3 11.5 0.1 23.4 0.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 14.5 0.2 10.7 0.1 24.8 0.3 11.2 0.1 23.2 0.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2.6 0.0 3.3 0.0 2.8 0.0 1.10 0.0 4.1 0.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.2 0.0 0.3 0.0 0 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 2.2 0.0 2.8 0.0 2.6 0.0 1.4 0.0 3.2 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2,284.9 27.1 2,051.4 28.0 2,465.7 31.8 1,923.0 21.9 2,768.8 28.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 244.5 2.9 217.5 3.0 196.1 2.5 207.3 2.4 155.10 1.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 79.9 0.9 69.8 1.0 89.6 1.2 64.9 0.7 81.0 0.8
53. Väri- ja parkitusaineet 54.10 0.7 49.8 0.7 40.5 0.5 38.4 0.4 40.0 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1,384.8 16.4 1,252.1 17.1 1,727.1 22.2 1,242.2 14.2 2,100.0 21.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 51.5 0.6 41.8 0.6 38.10 0.5 47.3 0.5 43.3 0.4
56. Lannoitteet, valmistetut 9.2 0.1 7.7 0.1 1.6 0.0 3.4 0.0 3.9 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 143.3 1.7 154.4 2.1 123.3 1.6 96.8 1.1 98.6 1.0
58. Muovit, valmistetut 75.2 0.9 66.0 0.9 61.1 0.8 68.3 0.8 69.3 0.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 241.8 2.9 192.6 2.6 187.7 2.4 154.8 1.8 177.0 1.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 793.5 9.4 801.4 10.9 727.7 9.4 867.2 9.9 799.7 8.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1.7 0.0 2.3 0.0 3.7 0.0 2.9 0.0 3.10 0.0
62. Kumituotteet 73.7 0.9 46.0 0.6 48.1 0.6 53.4 0.6 65.3 0.7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 26.6 0.3 27.4 0.4 21.8 0.3 22.2 0.3 23.6 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 80.4 1.0 71.5 1.0 55.4 0.7 57.3 0.7 57.5 0.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 56.3 0.7 45.7 0.6 42.10 0.6 41.5 0.5 43.4 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 82.2 1.0 79.10 1.1 73.9 1.0 68.8 0.8 81.5 0.8
67. Rauta ja teräs 88.7 1.1 89.8 1.2 82.4 1.1 70.1 0.8 73.9 0.8
68. Muut metallit 181.7 2.2 247.8 3.4 228.6 2.9 363.1 4.1 254.1 2.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 202.5 2.4 191.2 2.6 171.1 2.2 188.2 2.1 197.0 2.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 3,864.3 45.8 3,141.10 42.9 3,168.8 40.8 4,320.2 49.3 4,651.7 47.5
71. Voimakoneet ja moottorit 474.2 5.6 489.3 6.7 355.6 4.6 616.4 7.0 555.3 5.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 597.5 7.1 499.8 6.8 493.8 6.4 545.1 6.2 624.6 6.4
73. Metalliteollisuuskoneet 116.9 1.4 103.10 1.4 98.3 1.3 121.3 1.4 140.0 1.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 804.6 9.5 711.5 9.7 697.3 9.0 787.8 9.0 836.1 8.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 73.0 0.9 78.8 1.1 82.0 1.1 85.3 1.0 76.0 0.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 61.9 0.7 58.2 0.8 77.0 1.0 92.7 1.1 94.0 1.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 570.8 6.8 551.8 7.5 592.3 7.6 700.9 8.0 694.7 7.1
78. Moottoriajoneuvot 1,074.5 12.7 479.4 6.5 732.2 9.4 1,177.2 13.4 1,378.3 14.1
79. Muut kuljetusvälineet 91.3 1.1 169.6 2.3 40.7 0.5 193.10 2.2 252.9 2.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 779.8 9.2 694.9 9.5 694.0 8.9 862.3 9.8 853.10 8.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 20.4 0.2 14.3 0.2 11.1 0.1 13.5 0.2 14.8 0.2
82. Huonekalut 41.1 0.5 28.9 0.4 27.7 0.4 42.5 0.5 45.5 0.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.3 0.0 0.10 0.0 1.2 0.0 1.4 0.0 1.7 0.0
84. Vaatteet 0.9 0.0 2.3 0.0 3.4 0.0 4.0 0.0 4.3 0.0
85. Jalkineet 20.6 0.2 11.6 0.2 3.1 0.0 8.2 0.1 10.2 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 465.4 5.5 393.9 5.4 423.6 5.5 488.6 5.6 494.6 5.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 49.5 0.6 53.4 0.7 39.5 0.5 55.5 0.6 50.3 0.5
89. Muut valmiit tavarat 181.0 2.1 189.10 2.6 184.6 2.4 248.9 2.8 232.9 2.4
9. Muut tavarat 362.1 4.3 361.2 4.9 468.4 6.0 552.8 6.3 409.6 4.2
93. Erittelemätön 256.4 3.0 249.0 3.4 367.9 4.7 405.6 4.6 279.6 2.9
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0.1 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0
97. Kulta, ei monetaarinen 2.10 0.0 16.3 0.2 2.1 0.0 30.3 0.3 13.6 0.1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 102.4 1.2 95.1 1.3 97.6 1.3 113.4 1.3 114.7 1.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 8,437.6 100.0 7,322.3 100.0 7,763.10 100.0 8,769.8 100.0 9,783.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu