Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ranskan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-maaliskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Ranskaan (4279) 2020 tammi-maaliskuu

2020 1-3
milj. $
2019 1-3
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet97.1 97.1 0.0
00. Elävät eläimet1.9 1.3 45.7
01. Liha ja lihatuotteet0.9 0.8 23.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat2.4 2.5 -3.4
03. Kala- ja kalavalmisteet27.0 23.6 14.4
04. Vilja ja viljatuotteet2.0 4.4 -54.9
05. Hedelmät ja kasvikset51.6 55.1 -6.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja1.0 0.7 42.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä2.0 2.5 -17.8
08. Rehuaineet3.4 0.9 296.7
09. Erinäiset elintarvikkeet5.2 5.7 -8.6
1. Juomat ja tupakka28.9 33.5 -13.6
11. Juomat27.1 33.5 -19.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet1.9 0..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat104.7 107.3 -2.4
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at12.1 14.2 -15.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet26.10 34.2 -21.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi4.4 6.1 -28.7
24. Puutavara ja korkki2.10 2.7 11.7
25. Paperimassa14.4 11.10 20.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet2.7 0.6 379.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat5.9 5.2 13.9
28. Malmit ja metalliromu5.2 2.7 94.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet30.5 29.10 1.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta1,182.5 832.7 42.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.42.3 58.4 -27.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet728.6 570.6 27.7
34. Kaasut411.8 203.8 102.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat1.3 1.9 -32.4
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.4 0.1 865.6
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.6 1.3 -61.2
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.5 0.5 -16.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet1,352.9 1,276.2 6.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet214.9 219.3 -2.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet16.1 15.5 3.7
53. Väri- ja parkitusaineet11.6 19.2 -39.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet558.7 465.5 20.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet129.5 146.5 -11.6
56. Lannoitteet, valmistetut0.5 10.10 -95.7
57. Muovit, valmistamattomat64.1 54.9 16.7
58. Muovit, valmistetut51.0 55.4 -8.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet306.8 289.1 6.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan685.0 799.4 -14.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.8 0.9 -7.7
62. Kumituotteet19.8 17.4 13.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut5.7 8.0 -28.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä21.3 26.5 -19.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet24.5 25.5 -4.1
66. Kivennäisainetuotteet139.3 256.2 -45.6
67. Rauta ja teräs38.4 29.2 31.4
68. Muut metallit126.1 141.5 -10.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista309.5 294.6 5.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet5,149.7 5,296.4 -2.8
71. Voimakoneet ja moottorit186.2 188.6 -1.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet181.8 190.10 -4.8
73. Metalliteollisuuskoneet10.8 9.8 10.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet381.6 375.2 1.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet94.5 111.2 -15.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet214.6 205.4 4.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet489.2 557.2 -12.2
78. Moottoriajoneuvot74.1 97.2 -23.8
79. Muut kuljetusvälineet3,517.4 3,561.2 -1.2
8. Erinäiset valmiit tavarat922.2 974.9 -5.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet4.6 8.8 -47.9
82. Huonekalut13.8 14.5 -5.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.5.3 4.5 18.2
84. Vaatteet14.3 19.1 -25.3
85. Jalkineet2.6 1.8 47.5
87. Kojeet,mittarit yms.346.5 374.4 -7.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot29.1 35.4 -17.8
89. Muut valmiit tavarat506.3 516.8 -2.0
9. Muut tavarat329.8 308.5 6.9
93. Erittelemätön90.8 69.2 31.3
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0.1 -59.4
97. Kulta, ei monetaarinen1.3 1.7 -24.0
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind236.7 236.7 0.0
Kaikki ryhmät yhteensä9,853.7 9,727.3 1.3

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ranskasta (4279) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-maaliskuu

2020 1-3
milj. $
2019 1-3
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet234.4 216.8 8.1
00. Elävät eläimet5.2 2.4 116.7
01. Liha ja lihatuotteet1.1 1.1 -3.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat46.5 41.8 11.2
03. Kala- ja kalavalmisteet4.4 3.7 17.2
04. Vilja ja viljatuotteet55.2 53.1 3.9
05. Hedelmät ja kasvikset48.7 38.3 27.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja7.2 7.9 -9.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä15.1 17.1 -11.3
08. Rehuaineet25.2 25.6 -1.6
09. Erinäiset elintarvikkeet26.3 26.2 0.3
1. Juomat ja tupakka1,137.7 1,088.5 4.5
11. Juomat1,137.1 1,086.3 4.7
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.7 2.3 -72.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat112.6 128.8 -12.6
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.1 0.1 -94.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet1.3 1.3 5.6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi26.5 44.5 -40.5
24. Puutavara ja korkki3.10 5.4 -27.2
25. Paperimassa3.2 6.3 -50.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet8.4 6.3 33.8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat5.6 5.2 7.5
28. Malmit ja metalliromu17.4 15.4 12.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet46.6 44.7 4.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta118.2 231.9 -49.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.00.1 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet117.9 231.7 -49.1
34. Kaasut0.3 0.2 72.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat17.0 11.6 47.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.2 0.3 -60.9
42. Kasviöljyt ja -rasvat15.1 9.10 51.9
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.1.9 1.4 32.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet2,023.10 2,197.6 -7.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet260.5 219.3 18.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet45.4 31.8 42.7
53. Väri- ja parkitusaineet25.0 25.5 -1.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet682.2 950.9 -28.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet645.4 594.9 8.5
56. Lannoitteet, valmistetut0.1 0.1 207.2
57. Muovit, valmistamattomat94.10 95.2 -0.3
58. Muovit, valmistetut38.5 37.1 3.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet232.4 243.3 -4.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan667.3 751.3 -11.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat9.8 10.5 -6.6
62. Kumituotteet90.4 119.2 -24.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut17.1 19.7 -12.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä51.4 64.2 -19.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet43.1 41.6 3.6
66. Kivennäisainetuotteet103.2 132.4 -22.0
67. Rauta ja teräs50.5 81.3 -37.9
68. Muut metallit99.4 96.4 3.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista202.6 186.4 8.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet4,770.1 6,264.5 -23.9
71. Voimakoneet ja moottorit1,374.1 2,608.4 -47.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet233.6 349.5 -33.1
73. Metalliteollisuuskoneet42.8 26.10 58.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet492.1 602.9 -18.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet66.1 50.10 29.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet83.6 83.1 0.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet469.9 511.9 -8.2
78. Moottoriajoneuvot71.1 123.1 -42.3
79. Muut kuljetusvälineet1,937.2 1,908.1 1.5
8. Erinäiset valmiit tavarat1,577.3 1,933.10 -18.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet14.2 17.5 -18.8
82. Huonekalut65.1 63.10 1.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.206.5 195.2 5.8
84. Vaatteet65.1 73.2 -11.0
85. Jalkineet4.7 6.3 -26.2
87. Kojeet,mittarit yms.382.4 412.6 -7.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot43.4 45.4 -4.4
89. Muut valmiit tavarat796.4 1,120.2 -28.9
9. Muut tavarat847.3 1,315.2 -35.6
93. Erittelemätön745.5 1,211.5 -38.5
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)00.1 ..
97. Kulta, ei monetaarinen4.4 3.8 14.6
98. (USA Sitc) Estimate of import items valued under $251 and of other low valued items nonexempt from formal entry97.0 99.8 -2.8
Kaikki ryhmät yhteensä11,505.4 14,139.7 -18.6

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu