Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ranskan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/6 - 2019/10

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 6
%
2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
2019 10
%
Viennistä2.31.92.22.12.5
Tuonnista2.32.32.02.12.7
Tavaroiden ulkomaankaupasta2.32.12.12.12.6

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Ranskaan (FR) jaksolla 2019/6 - 2019/10

2019 / 62019 / 72019 / 82019 / 92019 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 26.8 0.9 31.0 1.2 42.1 1.4 36.1 1.3 34.8 1.0
00. Elävät eläimet 0.3 0.0 0.6 0.0 2.3 0.1 2.10 0.1 2.1 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.4 0.0 0.8 0.0 1.3 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 8.2 0.3 15.7 0.6 20.4 0.7 21.6 0.8 16.1 0.4
04. Vilja ja viljatuotteet 0.7 0.0 0.9 0.0 0.7 0.0 0.8 0.0 0.6 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 13.9 0.4 9.6 0.4 10.5 0.3 7.10 0.3 12.8 0.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.9 0.0 0.7 0.0 4.4 0.1 0.4 0.0 0.6 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.2 0.1 2.3 0.1 1.9 0.1 1.2 0.0 1.8 0.0
1. Juomat ja tupakka 14.4 0.5 12.9 0.5 12.9 0.4 13.6 0.5 9.0 0.3
11. Juomat 14.4 0.5 12.9 0.5 12.7 0.4 13.0 0.5 9.0 0.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 0.1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 19.2 0.6 32.7 1.3 18.3 0.6 27.8 1.0 23.4 0.7
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 3.1 0.1 4.3 0.2 3.6 0.1 6.5 0.2 5.7 0.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.7 0.0 16.1 0.6 0.6 0.0 8.1 0.3 5.0 0.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.6 0.1 2.4 0.1 3.2 0.1 2.6 0.1 1.0 0.0
24. Puutavara ja korkki 0.9 0.0 0.5 0.0 0.9 0.0 1.1 0.0 0.8 0.0
25. Paperimassa 2.6 0.1 3.2 0.1 2.1 0.1 2.3 0.1 2.0 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.0 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 2.0 0.1 0.6 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.6 0.0 1.7 0.1 2.3 0.1 0.9 0.0 1.7 0.0
28. Malmit ja metalliromu 3.8 0.1 1.8 0.1 1.8 0.1 1.3 0.0 1.9 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 4.2 0.1 2.8 0.1 4.0 0.1 3.3 0.1 4.10 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 190.9 6.1 170.4 6.7 394.5 12.9 209.5 7.3 560.1 15.7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 32.10 1.1 24.2 0.9 8.1 0.3 12.6 0.4 20.2 0.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 153.5 4.9 122.8 4.8 367.7 12.0 148.1 5.2 423.7 11.9
34. Kaasut 4.4 0.1 23.6 0.9 18.8 0.6 48.8 1.7 116.3 3.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.2 0.0 0.7 0.0 1.1 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.4 0.0 0.1 0.0 0.9 0.0 0.2 0.0 0 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.6 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 375.2 12.0 346.10 13.6 309.7 10.1 336.4 11.7 484.2 13.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 53.2 1.7 79.5 3.1 48.1 1.6 47.8 1.7 92.6 2.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 8.7 0.3 8.2 0.3 5.7 0.2 5.9 0.2 4.8 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 3.2 0.1 3.2 0.1 3.8 0.1 2.3 0.1 2.10 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 140.7 4.5 104.2 4.1 91.4 3.0 135.6 4.7 186.1 5.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 48.4 1.6 57.4 2.2 48.2 1.6 40.5 1.4 53.0 1.5
56. Lannoitteet, valmistetut 0.1 0.0 4.6 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 5.5 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 20.2 0.6 15.1 0.6 19.2 0.6 13.8 0.5 17.5 0.5
58. Muovit, valmistetut 16.7 0.5 13.8 0.5 14.0 0.5 14.1 0.5 15.2 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 84.4 2.7 61.4 2.4 79.5 2.6 76.8 2.7 106.7 3.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 284.9 9.1 189.4 7.4 210.10 6.9 212.10 7.4 185.5 5.2
62. Kumituotteet 8.3 0.3 5.3 0.2 6.5 0.2 5.4 0.2 7.1 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2.3 0.1 1.7 0.1 2.5 0.1 2.4 0.1 2.0 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 5.9 0.2 4.9 0.2 5.8 0.2 5.0 0.2 5.4 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 7.9 0.3 6.9 0.3 6.8 0.2 7.8 0.3 7.6 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 83.1 2.7 22.1 0.9 34.3 1.1 41.7 1.4 29.1 0.8
67. Rauta ja teräs 9.8 0.3 7.10 0.3 9.3 0.3 13.7 0.5 7.9 0.2
68. Muut metallit 50.9 1.6 40.9 1.6 47.7 1.6 46.2 1.6 39.6 1.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 116.8 3.7 99.7 3.9 98.1 3.2 90.10 3.2 86.9 2.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,740.1 55.8 1,424.9 55.8 1,681.5 54.9 1,620.2 56.5 1,709.7 48.0
71. Voimakoneet ja moottorit 51.6 1.7 55.4 2.2 60.1 2.0 56.2 2.0 47.3 1.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 50.7 1.6 47.5 1.9 56.2 1.8 41.9 1.5 55.2 1.5
73. Metalliteollisuuskoneet 4.2 0.1 1.6 0.1 5.2 0.2 3.6 0.1 3.2 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 120.9 3.9 107.6 4.2 123.1 4.0 104.2 3.6 107.5 3.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 29.6 0.9 33.10 1.3 29.5 1.0 26.4 0.9 42.7 1.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 80.5 2.6 69.5 2.7 73.3 2.4 55.2 1.9 59.4 1.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 169.2 5.4 148.4 5.8 166.7 5.4 149.7 5.2 176.1 4.9
78. Moottoriajoneuvot 33.2 1.1 23.2 0.9 29.1 0.9 23.4 0.8 32.2 0.9
79. Muut kuljetusvälineet 1,200.5 38.5 938.2 36.8 1,138.8 37.2 1,160.1 40.4 1,186.5 33.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 368.3 11.8 236.3 9.3 290.5 9.5 320.5 11.2 443.1 12.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.8 0.1 1.5 0.1 2.5 0.1 0.9 0.0 1.9 0.1
82. Huonekalut 5.9 0.2 4.4 0.2 3.1 0.1 4.1 0.1 6.2 0.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 2.3 0.1 1.1 0.0 1.9 0.1 1.5 0.1 2.1 0.1
84. Vaatteet 3.9 0.1 4.0 0.2 4.8 0.2 3.10 0.1 4.7 0.1
85. Jalkineet 0.7 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 1.1 0.0 0.2 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 128.10 4.1 107.6 4.2 128.3 4.2 118.7 4.1 124.2 3.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 11.5 0.4 12.7 0.5 11.9 0.4 11.1 0.4 11.6 0.3
89. Muut valmiit tavarat 213.7 6.9 104.7 4.1 138.0 4.5 179.5 6.3 292.7 8.2
9. Muut tavarat 97.9 3.1 106.9 4.2 103.6 3.4 92.7 3.2 110.8 3.1
93. Erittelemätön 25.3 0.8 47.9 1.9 31.3 1.0 23.8 0.8 23.8 0.7
97. Kulta, ei monetaarinen 0.4 0.0 0.4 0.0 0.9 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 72.0 2.3 58.6 2.3 71.0 2.3 68.5 2.4 86.3 2.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 3,118.5 100.0 2,551.7 100.0 3,064.8 100.0 2,869.8 100.0 3,560.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ranskasta (FR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/6 - 2019/10

2019 / 62019 / 72019 / 82019 / 92019 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 79.1 1.7 89.4 1.8 85.1 2.0 85.6 2.0 107.7 1.8
00. Elävät eläimet 2.9 0.1 1.5 0.0 1.10 0.0 4.3 0.1 5.0 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 0.4 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 16.4 0.3 18.9 0.4 16.1 0.4 17.6 0.4 26.8 0.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.0 0.0 1.5 0.0 1.3 0.0 1.1 0.0 2.2 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 16.4 0.3 17.6 0.4 17.3 0.4 21.6 0.5 26.3 0.4
05. Hedelmät ja kasvikset 15.5 0.3 14.4 0.3 15.6 0.4 15.8 0.4 16.8 0.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2.6 0.1 2.2 0.0 3.3 0.1 2.6 0.1 2.4 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 6.7 0.1 10.2 0.2 9.2 0.2 8.8 0.2 8.1 0.1
08. Rehuaineet 6.2 0.1 11.6 0.2 11.8 0.3 5.2 0.1 9.2 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 11.5 0.2 11.3 0.2 8.7 0.2 8.6 0.2 10.7 0.2
1. Juomat ja tupakka 444.2 9.4 538.4 10.9 465.7 10.8 454.1 10.4 576.4 9.7
11. Juomat 444.1 9.4 538.0 10.9 465.2 10.8 454.1 10.4 574.9 9.7
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.2 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.1 0.0 1.5 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 33.7 0.7 37.9 0.8 36.4 0.8 34.8 0.8 37.5 0.6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 8.1 0.2 8.7 0.2 10.6 0.2 13.4 0.3 7.6 0.1
24. Puutavara ja korkki 1.7 0.0 3.10 0.1 2.0 0.0 0.10 0.0 0.9 0.0
25. Paperimassa 0.7 0.0 0.9 0.0 1.0 0.0 0.9 0.0 0.10 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.4 0.0 2.2 0.0 2.7 0.1 1.6 0.0 2.8 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.9 0.0 1.6 0.0 1.6 0.0 1.5 0.0 2.4 0.0
28. Malmit ja metalliromu 3.3 0.1 4.9 0.1 3.4 0.1 3.1 0.1 7.0 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 16.6 0.4 15.9 0.3 15.3 0.4 13.4 0.3 16.0 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 55.10 1.2 53.4 1.1 26.8 0.6 103.7 2.4 72.5 1.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 55.9 1.2 53.3 1.1 26.7 0.6 103.7 2.4 72.5 1.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2.10 0.1 4.0 0.1 2.8 0.1 6.4 0.1 3.7 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 2.4 0.1 3.1 0.1 2.2 0.0 5.10 0.1 2.7 0.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0.6 0.0 0.10 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 1.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 673.4 14.3 870.4 17.6 707.4 16.4 631.5 14.5 752.5 12.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 66.4 1.4 78.9 1.6 47.7 1.1 60.5 1.4 65.1 1.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 10.9 0.2 13.6 0.3 11.4 0.3 8.4 0.2 12.9 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 8.5 0.2 11.6 0.2 10.0 0.2 7.2 0.2 9.9 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 259.9 5.5 353.10 7.2 263.5 6.1 251.10 5.8 309.8 5.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 208.2 4.4 266.2 5.4 247.4 5.7 197.8 4.5 224.1 3.8
57. Muovit, valmistamattomat 29.6 0.6 35.7 0.7 35.0 0.8 27.3 0.6 36.5 0.6
58. Muovit, valmistetut 12.3 0.3 16.1 0.3 13.7 0.3 13.6 0.3 13.3 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 77.9 1.6 94.7 1.9 79.0 1.8 65.1 1.5 81.3 1.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 258.7 5.5 353.7 7.2 345.3 8.0 225.1 5.2 263.1 4.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 3.1 0.1 3.8 0.1 2.8 0.1 2.8 0.1 3.3 0.1
62. Kumituotteet 37.5 0.8 39.1 0.8 39.1 0.9 26.5 0.6 36.3 0.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 34.6 0.7 65.7 1.3 66.2 1.5 22.6 0.5 13.1 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 18.7 0.4 24.7 0.5 23.1 0.5 21.6 0.5 21.7 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 14.10 0.3 18.5 0.4 16.3 0.4 13.2 0.3 18.2 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 34.1 0.7 43.7 0.9 82.2 1.9 36.2 0.8 47.8 0.8
67. Rauta ja teräs 22.6 0.5 36.8 0.7 24.7 0.6 24.0 0.6 23.0 0.4
68. Muut metallit 29.8 0.6 41.10 0.8 34.4 0.8 22.5 0.5 30.0 0.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 63.7 1.3 79.9 1.6 56.8 1.3 56.1 1.3 70.0 1.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,989.9 42.1 1,968.5 39.9 1,813.7 42.0 1,812.3 41.6 2,128.0 35.8
71. Voimakoneet ja moottorit 820.8 17.4 871.8 17.7 774.7 17.9 697.4 16.0 747.10 12.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 87.7 1.9 99.7 2.0 94.1 2.2 72.2 1.7 82.10 1.4
73. Metalliteollisuuskoneet 11.1 0.2 8.8 0.2 11.4 0.3 8.1 0.2 13.1 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 188.4 4.0 208.5 4.2 204.9 4.7 165.9 3.8 197.9 3.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 18.7 0.4 26.8 0.5 20.8 0.5 22.3 0.5 28.6 0.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 28.4 0.6 33.10 0.7 30.1 0.7 31.3 0.7 33.6 0.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 157.6 3.3 182.5 3.7 167.9 3.9 160.3 3.7 184.10 3.1
78. Moottoriajoneuvot 28.10 0.6 35.2 0.7 38.2 0.9 23.2 0.5 34.1 0.6
79. Muut kuljetusvälineet 648.6 13.7 501.6 10.2 471.9 10.9 631.10 14.5 805.2 13.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 739.6 15.7 645.0 13.1 569.5 13.2 653.1 15.0 1,360.3 22.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 6.8 0.1 7.6 0.2 6.4 0.1 5.4 0.1 8.0 0.1
82. Huonekalut 34.4 0.7 32.6 0.7 30.10 0.7 35.1 0.8 52.5 0.9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 62.9 1.3 66.7 1.4 56.8 1.3 58.0 1.3 77.1 1.3
84. Vaatteet 24.1 0.5 28.1 0.6 24.4 0.6 16.4 0.4 25.5 0.4
85. Jalkineet 1.6 0.0 2.9 0.1 1.5 0.0 1.4 0.0 1.8 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 149.2 3.2 157.7 3.2 141.0 3.3 158.2 3.6 156.10 2.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 15.7 0.3 17.6 0.4 13.3 0.3 13.3 0.3 19.4 0.3
89. Muut valmiit tavarat 445.3 9.4 332.1 6.7 295.4 6.8 365.6 8.4 1,019.3 17.1
9. Muut tavarat 444.7 9.4 377.8 7.6 266.3 6.2 352.0 8.1 648.5 10.9
93. Erittelemätön 409.3 8.7 338.7 6.9 231.1 5.4 314.8 7.2 605.7 10.2
97. Kulta, ei monetaarinen 0.9 0.0 1.1 0.0 0.1 0.0 2.2 0.0 1.3 0.0
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 34.3 0.7 38.0 0.8 34.9 0.8 34.9 0.8 41.6 0.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 4,721.8 100.0 4,938.0 100.0 4,318.5 100.0 4,358.2 100.0 5,949.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-lokakuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu