Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Alankomaiden ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/3 - 2019/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 3
%
2019 4
%
2019 5
%
2019 6
%
2019 7
%
Viennistä3.13.22.83.22.8
Tuonnista1.01.21.21.21.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta1.92.01.82.01.7

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Alankomaihin (NL) jaksolla 2019/3 - 2019/7

2019 / 32019 / 42019 / 52019 / 62019 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 211.1 4.6 159.7 3.7 123.1 3.1 128.2 2.9 154.5 4.1
00. Elävät eläimet 1.3 0.0 3.2 0.1 0.5 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 18.1 0.4 6.3 0.1 10.6 0.3 15.7 0.4 7.10 0.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.4 0.0 2.4 0.1 2.8 0.1 0.9 0.0 0.9 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 49.2 1.1 24.0 0.6 4.5 0.1 12.4 0.3 48.1 1.3
04. Vilja ja viljatuotteet 3.2 0.1 2.6 0.1 2.1 0.1 2.2 0.0 2.1 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 85.6 1.9 69.8 1.6 58.6 1.5 53.2 1.2 57.2 1.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2.9 0.1 1.7 0.0 2.7 0.1 2.0 0.0 1.10 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 3.0 0.1 4.4 0.1 4.3 0.1 4.3 0.1 3.9 0.1
08. Rehuaineet 4.7 0.1 7.1 0.2 5.9 0.1 4.0 0.1 4.1 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 42.0 0.9 38.6 0.9 31.6 0.8 33.6 0.8 28.5 0.8
1. Juomat ja tupakka 19.2 0.4 20.2 0.5 19.0 0.5 19.7 0.4 17.4 0.5
11. Juomat 16.2 0.4 18.6 0.4 18.1 0.5 17.10 0.4 16.7 0.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 3.0 0.1 1.7 0.0 0.9 0.0 1.8 0.0 0.8 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 159.1 3.5 200.1 4.6 182.5 4.5 189.3 4.3 123.1 3.3
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0.9 0.0 1.1 0.0 1.0 0.0 0.6 0.0 0.1 0.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 36.10 0.8 68.8 1.6 55.4 1.4 60.5 1.4 29.0 0.8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 8.2 0.2 9.7 0.2 8.1 0.2 7.9 0.2 6.7 0.2
24. Puutavara ja korkki 1.4 0.0 1.2 0.0 1.7 0.0 1.8 0.0 1.2 0.0
25. Paperimassa 13.3 0.3 12.1 0.3 14.5 0.4 13.7 0.3 18.9 0.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 14.4 0.3 16.0 0.4 12.5 0.3 8.10 0.2 8.8 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 4.5 0.1 8.3 0.2 7.4 0.2 6.2 0.1 3.8 0.1
28. Malmit ja metalliromu 61.4 1.3 67.1 1.6 71.4 1.8 83.1 1.9 45.5 1.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 18.4 0.4 16.1 0.4 10.8 0.3 6.7 0.2 9.4 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 808.0 17.6 988.2 22.9 734.7 18.3 957.8 21.6 685.1 18.4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 66.2 1.4 131.1 3.0 75.2 1.9 92.7 2.1 35.2 0.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 618.1 13.5 748.4 17.4 526.9 13.1 733.9 16.6 570.9 15.3
34. Kaasut 123.8 2.7 108.7 2.5 132.7 3.3 131.3 3.0 79.1 2.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 11.6 0.3 7.6 0.2 5.9 0.1 4.8 0.1 9.8 0.3
41. Eläinöljyt ja -rasvat 7.8 0.2 4.1 0.1 4.0 0.1 3.6 0.1 4.0 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1.3 0.0 1.4 0.0 0.9 0.0 0.10 0.0 3.6 0.1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 2.6 0.1 2.1 0.0 1.1 0.0 0.3 0.0 2.2 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 966.2 21.1 994.10 23.1 993.3 24.8 946.2 21.4 967.3 25.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 173.4 3.8 265.2 6.2 173.1 4.3 158.3 3.6 195.0 5.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 21.3 0.5 11.1 0.3 16.6 0.4 9.9 0.2 14.3 0.4
53. Väri- ja parkitusaineet 14.0 0.3 12.3 0.3 12.6 0.3 16.5 0.4 13.6 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 428.3 9.3 392.9 9.1 489.8 12.2 472.5 10.7 460.1 12.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 72.6 1.6 63.5 1.5 66.3 1.7 52.6 1.2 57.2 1.5
56. Lannoitteet, valmistetut 1.1 0.0 0.8 0.0 0.6 0.0 0.7 0.0 0.4 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 92.6 2.0 96.6 2.2 91.6 2.3 84.3 1.9 87.7 2.3
58. Muovit, valmistetut 21.6 0.5 25.5 0.6 22.9 0.6 22.2 0.5 21.7 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 141.5 3.1 127.5 3.0 120.2 3.0 129.6 2.9 117.7 3.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 103.5 2.3 96.3 2.2 99.7 2.5 81.10 1.8 83.9 2.2
62. Kumituotteet 12.9 0.3 11.6 0.3 11.6 0.3 11.6 0.3 7.4 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.7 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.7 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 17.4 0.4 18.2 0.4 18.9 0.5 12.5 0.3 17.3 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 15.1 0.3 13.5 0.3 12.9 0.3 12.1 0.3 10.9 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 9.7 0.2 11.8 0.3 10.8 0.3 8.1 0.2 7.7 0.2
67. Rauta ja teräs 10.8 0.2 8.1 0.2 9.0 0.2 8.6 0.2 7.10 0.2
68. Muut metallit 4.5 0.1 3.4 0.1 4.3 0.1 3.1 0.1 5.2 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 32.6 0.7 29.5 0.7 31.10 0.8 25.5 0.6 26.9 0.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,330.3 29.0 1,060.0 24.6 1,073.9 26.8 1,282.2 28.9 966.9 25.9
71. Voimakoneet ja moottorit 57.9 1.3 35.6 0.8 28.9 0.7 37.4 0.8 20.8 0.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 127.4 2.8 102.2 2.4 117.9 2.9 94.0 2.1 87.5 2.3
73. Metalliteollisuuskoneet 16.6 0.4 13.7 0.3 13.7 0.3 15.5 0.3 17.2 0.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 122.9 2.7 110.10 2.6 127.1 3.2 98.5 2.2 88.5 2.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 164.2 3.6 160.4 3.7 177.2 4.4 157.5 3.6 145.2 3.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 230.2 5.0 160.8 3.7 171.3 4.3 174.3 3.9 182.3 4.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 263.1 5.7 242.3 5.6 247.7 6.2 227.1 5.1 232.7 6.2
78. Moottoriajoneuvot 70.1 1.5 89.3 2.1 98.3 2.5 80.5 1.8 94.1 2.5
79. Muut kuljetusvälineet 278.2 6.1 145.2 3.4 92.1 2.3 397.8 9.0 99.1 2.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 878.7 19.2 704.2 16.3 705.4 17.6 743.5 16.8 652.8 17.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 4.7 0.1 4.9 0.1 5.10 0.1 3.8 0.1 4.4 0.1
82. Huonekalut 3.1 0.1 3.7 0.1 3.5 0.1 2.8 0.1 3.2 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 3.5 0.1 3.1 0.1 3.6 0.1 3.1 0.1 3.1 0.1
84. Vaatteet 6.3 0.1 7.3 0.2 11.8 0.3 8.9 0.2 10.1 0.3
85. Jalkineet 1.5 0.0 1.4 0.0 1.6 0.0 1.4 0.0 2.0 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 522.4 11.4 393.9 9.1 406.9 10.1 424.9 9.6 378.9 10.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 20.7 0.4 15.5 0.4 15.2 0.4 15.7 0.4 13.5 0.4
89. Muut valmiit tavarat 316.8 6.9 274.5 6.4 257.3 6.4 283.2 6.4 237.10 6.4
9. Muut tavarat 98.5 2.1 80.6 1.9 74.3 1.8 78.1 1.8 71.1 1.9
93. Erittelemätön 38.3 0.8 22.4 0.5 21.5 0.5 21.8 0.5 21.0 0.6
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 59.7 1.3 57.5 1.3 52.6 1.3 55.9 1.3 49.7 1.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 4,585.8 100.0 4,311.3 100.0 4,011.4 100.0 4,431.4 100.0 3,731.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Alankomaista (NL) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/3 - 2019/7

2019 / 32019 / 42019 / 52019 / 62019 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 75.1 3.5 102.1 4.1 99.2 3.7 89.4 3.7 94.10 4.0
00. Elävät eläimet 4.7 0.2 12.9 0.5 7.3 0.3 5.3 0.2 4.7 0.2
01. Liha ja lihatuotteet 3.10 0.2 3.5 0.1 3.6 0.1 2.7 0.1 3.0 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 8.1 0.4 7.4 0.3 9.2 0.3 7.6 0.3 9.10 0.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 10.3 0.5 10.6 0.4 10.0 0.4 8.9 0.4 8.2 0.3
04. Vilja ja viljatuotteet 2.8 0.1 3.7 0.1 3.2 0.1 3.1 0.1 5.6 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 14.4 0.7 18.8 0.7 19.1 0.7 21.9 0.9 25.1 1.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2.9 0.1 5.0 0.2 5.1 0.2 2.7 0.1 4.0 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 12.6 0.6 19.8 0.8 21.6 0.8 20.5 0.8 17.1 0.7
08. Rehuaineet 3.7 0.2 4.5 0.2 4.5 0.2 3.6 0.1 3.9 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 11.10 0.6 16.3 0.7 16.1 0.6 13.5 0.6 13.8 0.6
1. Juomat ja tupakka 89.2 4.2 103.10 4.1 112.10 4.2 94.5 3.9 97.7 4.1
11. Juomat 88.10 4.2 103.5 4.1 112.8 4.2 94.4 3.9 97.2 4.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.3 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.5 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 33.7 1.6 54.3 2.2 38.1 1.4 37.8 1.5 29.8 1.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.9 0.0 0.8 0.0 0.9 0.0 0.7 0.0 0.9 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2.6 0.1 1.4 0.1 0.8 0.0 3.2 0.1 1.6 0.1
24. Puutavara ja korkki 1.8 0.1 2.2 0.1 1.8 0.1 1.6 0.1 1.5 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.9 0.1 3.9 0.2 2.2 0.1 3.0 0.1 3.1 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2.7 0.1 5.1 0.2 4.0 0.1 2.1 0.1 1.5 0.1
28. Malmit ja metalliromu 0.9 0.0 10.1 0.4 0.4 0.0 9.6 0.4 0.2 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 23.1 1.1 30.10 1.2 28.2 1.0 17.8 0.7 21.4 0.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 176.7 8.3 289.0 11.5 577.3 21.4 263.1 10.7 308.2 13.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 176.6 8.3 288.10 11.5 577.2 21.4 263.0 10.7 308.1 13.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2.5 0.1 2.9 0.1 3.2 0.1 3.4 0.1 2.1 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 2.2 0.1 2.9 0.1 3.2 0.1 3.2 0.1 2.0 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 503.4 23.7 614.10 24.6 517.8 19.2 617.3 25.2 455.8 19.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 230.8 10.8 121.9 4.9 188.5 7.0 37.2 1.5 50.4 2.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 38.9 1.8 81.2 3.2 63.1 2.3 57.1 2.3 69.2 2.9
53. Väri- ja parkitusaineet 8.8 0.4 12.2 0.5 12.0 0.4 10.3 0.4 11.3 0.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 140.1 6.6 298.1 11.9 158.2 5.9 424.7 17.3 234.8 9.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 5.8 0.3 6.7 0.3 8.3 0.3 6.2 0.3 6.5 0.3
56. Lannoitteet, valmistetut 3.4 0.2 15.8 0.6 8.7 0.3 6.0 0.2 6.6 0.3
57. Muovit, valmistamattomat 32.2 1.5 34.1 1.4 32.3 1.2 34.6 1.4 38.6 1.6
58. Muovit, valmistetut 8.2 0.4 6.3 0.3 6.5 0.2 5.9 0.2 6.2 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 35.6 1.7 38.9 1.6 40.6 1.5 35.6 1.5 32.5 1.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 108.2 5.1 111.6 4.5 114.1 4.2 117.0 4.8 128.2 5.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.6 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0
62. Kumituotteet 4.1 0.2 3.5 0.1 3.8 0.1 3.0 0.1 3.4 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.8 0.1 1.10 0.1 2.2 0.1 2.3 0.1 1.9 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 9.10 0.5 11.7 0.5 12.4 0.5 9.6 0.4 10.8 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 18.10 0.9 21.7 0.9 22.2 0.8 20.3 0.8 22.9 1.0
66. Kivennäisainetuotteet 7.6 0.4 6.1 0.2 5.8 0.2 5.6 0.2 5.1 0.2
67. Rauta ja teräs 37.4 1.8 35.5 1.4 33.2 1.2 46.3 1.9 49.6 2.1
68. Muut metallit 4.8 0.2 7.0 0.3 6.3 0.2 6.5 0.3 6.8 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 23.3 1.1 23.10 1.0 28.1 1.0 23.5 1.0 27.6 1.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 525.5 24.7 472.9 18.9 536.4 19.9 629.5 25.7 513.2 21.6
71. Voimakoneet ja moottorit 19.7 0.9 18.8 0.7 13.1 0.5 27.8 1.1 23.2 1.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 182.6 8.6 113.5 4.5 132.9 4.9 299.2 12.2 178.9 7.5
73. Metalliteollisuuskoneet 9.2 0.4 5.8 0.2 8.3 0.3 4.8 0.2 4.7 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 83.8 3.9 79.6 3.2 96.8 3.6 91.7 3.7 99.4 4.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 19.3 0.9 40.5 1.6 65.0 2.4 40.9 1.7 22.5 0.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 9.9 0.5 9.0 0.4 20.8 0.8 10.5 0.4 16.8 0.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 88.7 4.2 90.5 3.6 89.6 3.3 68.2 2.8 83.4 3.5
78. Moottoriajoneuvot 51.5 2.4 79.4 3.2 77.1 2.9 57.0 2.3 40.1 1.7
79. Muut kuljetusvälineet 61.1 2.9 36.1 1.4 33.2 1.2 29.6 1.2 44.7 1.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 114.1 5.4 126.7 5.1 181.5 6.7 106.5 4.3 79.6 3.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 6.0 0.3 6.9 0.3 3.7 0.1 3.9 0.2 4.6 0.2
82. Huonekalut 3.3 0.2 3.6 0.1 2.7 0.1 7.10 0.3 3.5 0.1
84. Vaatteet 0.4 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 52.6 2.5 47.7 1.9 41.3 1.5 47.6 1.9 33.5 1.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 6.8 0.3 6.0 0.2 3.6 0.1 2.8 0.1 3.3 0.1
89. Muut valmiit tavarat 44.6 2.1 61.4 2.5 129.5 4.8 43.7 1.8 33.10 1.4
9. Muut tavarat 500.2 23.5 626.9 25.0 517.8 19.2 489.7 20.0 667.4 28.1
93. Erittelemätön 487.7 22.9 613.9 24.5 504.7 18.7 478.2 19.5 654.6 27.5
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 12.6 0.6 13.0 0.5 13.1 0.5 11.6 0.5 12.9 0.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2,128.4 100.0 2,504.9 100.0 2,698.0 100.0 2,447.9 100.0 2,376.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-heinäkuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu