Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Alankomaiden ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä3.03.12.83.23.1
Tuonnista0.81.21.21.01.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta1.61.91.81.81.9

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Alankomaiden kanssa, vienti Alankomaihin ja tuonti Alankomaista vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Alankomaiden osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta marraskuussa 2020 oli 1.9 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 3.1 %:a ja 1.2 %:a tuonnista. Marraskuussa Alankomaat oli Yhdysvaltain 13. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden 6.4 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 5.1 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Alankomaiden kanssa oli 1.5 miljardin dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Alankomaista supistui 2.0 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 2.5 miljardia dollaria marraskuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Alankomaista olivat Sitc931 (erittelemätön), joka edusti 39.7 prosentin osuutta tuonnista, Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 7.6 % sekä Sitc112 (alkoholipitoiset juomat) 4.5 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Alankomaihin supistui 7.0 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 4.0 miljardia dollaria marraskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc333 (raakaöljy), mikä edusti 11.8 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc872 (lääkintäkojeet ja -laitteet kirurgisia ja hammas- tai eläinlääketieteellisiä tarkoituksia varten) 7.4 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 6.7 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-marraskuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 66.4 miljardiin dollariin, laskun ollessa 10.3 %. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 24.9 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 41.4 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo väheni 8.8 prosentilla ja viennin arvo 11.1 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc931 (erittelemätön), arvon ollessa 7.2 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 4.2 miljardia dollaria. Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Alankomaiden välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 16.5 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Alankomaihin (NL) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 117.1 3.5 116.6 3.1 133.0 3.9 140.7 3.4 131.10 3.3
00. Elävät eläimet 0.1 0.0 0.1 0.0 0.9 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 14.2 0.4 13.8 0.4 11.2 0.3 10.2 0.2 11.9 0.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.4 0.0 0.9 0.0 0.5 0.0 1.5 0.0 0.9 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 27.1 0.8 27.0 0.7 51.8 1.5 29.9 0.7 20.1 0.5
04. Vilja ja viljatuotteet 1.3 0.0 1.7 0.0 1.8 0.1 2.9 0.1 1.9 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 32.4 1.0 29.5 0.8 28.7 0.8 49.7 1.2 57.2 1.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1.10 0.1 2.1 0.1 1.8 0.1 2.3 0.1 2.4 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.9 0.1 3.2 0.1 3.3 0.1 3.4 0.1 3.6 0.1
08. Rehuaineet 4.2 0.1 4.0 0.1 2.8 0.1 3.8 0.1 4.4 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 31.9 1.0 34.7 0.9 30.6 0.9 37.3 0.9 30.0 0.8
1. Juomat ja tupakka 12.7 0.4 25.5 0.7 19.9 0.6 23.9 0.6 11.6 0.3
11. Juomat 12.3 0.4 23.5 0.6 19.3 0.6 23.5 0.6 11.4 0.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.5 0.0 2.0 0.1 0.6 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 170.2 5.1 312.6 8.4 166.1 4.8 227.10 5.4 227.9 5.7
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 85.3 2.5 224.1 6.0 82.7 2.4 131.1 3.1 146.7 3.7
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 4.6 0.1 4.6 0.1 3.7 0.1 9.5 0.2 5.1 0.1
24. Puutavara ja korkki 1.1 0.0 12.1 0.3 10.4 0.3 8.8 0.2 4.9 0.1
25. Paperimassa 10.8 0.3 4.7 0.1 10.9 0.3 9.3 0.2 10.3 0.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 8.9 0.3 13.9 0.4 11.4 0.3 14.5 0.3 13.10 0.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2.4 0.1 2.5 0.1 6.8 0.2 3.7 0.1 2.3 0.1
28. Malmit ja metalliromu 45.7 1.4 43.3 1.2 27.4 0.8 38.2 0.9 23.9 0.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 11.9 0.4 7.2 0.2 12.9 0.4 13.0 0.3 20.4 0.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 609.4 18.2 614.9 16.5 493.9 14.4 486.6 11.6 768.8 19.3
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 56.10 1.7 53.1 1.4 19.1 0.6 37.9 0.9 53.2 1.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 461.10 13.8 542.7 14.6 369.6 10.8 387.7 9.3 621.8 15.6
34. Kaasut 90.5 2.7 19.3 0.5 105.3 3.1 61.1 1.5 93.8 2.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 9.8 0.3 4.5 0.1 9.7 0.3 9.10 0.2 3.5 0.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 4.6 0.1 2.4 0.1 3.8 0.1 2.3 0.1 0.1 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 3.7 0.1 1.1 0.0 2.6 0.1 2.2 0.1 2.3 0.1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 1.6 0.0 1.1 0.0 3.4 0.1 5.6 0.1 1.2 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 781.9 23.3 802.1 21.6 895.4 26.1 1,238.1 29.6 820.6 20.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 136.5 4.1 150.2 4.0 169.3 4.9 239.4 5.7 109.6 2.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 7.3 0.2 17.3 0.5 8.3 0.2 13.10 0.3 7.2 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 5.8 0.2 6.7 0.2 7.5 0.2 11.3 0.3 8.3 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 401.5 12.0 383.8 10.3 401.6 11.7 629.10 15.1 394.8 9.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 63.8 1.9 66.5 1.8 72.3 2.1 72.9 1.7 70.8 1.8
56. Lannoitteet, valmistetut 0.9 0.0 0.3 0.0 1.2 0.0 0.2 0.0 0.8 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 62.7 1.9 65.1 1.8 69.3 2.0 67.5 1.6 63.6 1.6
58. Muovit, valmistetut 15.1 0.4 19.5 0.5 23.1 0.7 26.1 0.6 23.8 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 88.6 2.6 93.1 2.5 143.2 4.2 177.2 4.2 142.0 3.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 80.8 2.4 71.10 1.9 74.6 2.2 77.10 1.9 73.2 1.8
62. Kumituotteet 10.4 0.3 8.3 0.2 8.2 0.2 6.6 0.2 7.5 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.8 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0 0.10 0.0 0.9 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 17.9 0.5 16.7 0.4 15.2 0.4 10.6 0.3 13.1 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 15.4 0.5 8.9 0.2 11.4 0.3 11.4 0.3 9.4 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 5.9 0.2 6.8 0.2 7.8 0.2 9.2 0.2 7.2 0.2
67. Rauta ja teräs 7.9 0.2 6.9 0.2 6.10 0.2 8.1 0.2 7.10 0.2
68. Muut metallit 2.5 0.1 3.10 0.1 3.2 0.1 4.4 0.1 3.9 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 20.2 0.6 20.1 0.5 21.5 0.6 26.8 0.6 23.5 0.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 924.5 27.6 1,105.3 29.7 901.10 26.3 1,046.1 25.0 1,089.5 27.4
71. Voimakoneet ja moottorit 20.4 0.6 26.9 0.7 36.7 1.1 32.6 0.8 37.4 0.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 132.2 3.9 114.4 3.1 120.7 3.5 125.1 3.0 144.9 3.6
73. Metalliteollisuuskoneet 13.2 0.4 9.2 0.2 10.7 0.3 15.1 0.4 11.0 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 72.6 2.2 72.3 1.9 74.4 2.2 107.6 2.6 118.8 3.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 160.5 4.8 211.0 5.7 151.3 4.4 151.5 3.6 140.4 3.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 183.3 5.5 170.7 4.6 213.6 6.2 257.9 6.2 190.0 4.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 221.9 6.6 266.6 7.2 218.10 6.4 222.2 5.3 227.4 5.7
78. Moottoriajoneuvot 69.4 2.1 169.3 4.6 37.9 1.1 67.10 1.6 155.3 3.9
79. Muut kuljetusvälineet 51.4 1.5 65.2 1.8 38.1 1.1 66.6 1.6 64.7 1.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 589.0 17.6 597.5 16.1 677.8 19.7 864.3 20.7 766.5 19.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2.9 0.1 2.8 0.1 1.8 0.1 2.6 0.1 2.7 0.1
82. Huonekalut 3.8 0.1 4.3 0.1 4.1 0.1 4.1 0.1 3.6 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.9 0.1 2.1 0.1 2.2 0.1 4.1 0.1 1.6 0.0
84. Vaatteet 6.9 0.2 10.6 0.3 11.3 0.3 6.7 0.2 10.6 0.3
85. Jalkineet 0.8 0.0 0.6 0.0 1.2 0.0 2.5 0.1 1.7 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 331.3 9.9 351.7 9.5 376.3 11.0 474.6 11.3 430.2 10.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 10.1 0.3 10.1 0.3 12.10 0.4 12.8 0.3 9.5 0.2
89. Muut valmiit tavarat 231.5 6.9 215.7 5.8 268.2 7.8 357.2 8.5 306.10 7.7
9. Muut tavarat 59.7 1.8 65.9 1.8 60.8 1.8 67.4 1.6 80.5 2.0
93. Erittelemätön 15.2 0.5 16.1 0.4 16.3 0.5 13.8 0.3 27.4 0.7
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0.6 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 43.2 1.3 47.10 1.3 43.3 1.3 53.6 1.3 52.2 1.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 3,354.6 100.0 3,716.5 100.0 3,432.7 100.0 4,182.6 100.0 3,973.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Alankomaista (NL) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 96.1 5.6 87.4 3.7 105.3 4.1 94.8 4.3 94.5 3.8
00. Elävät eläimet 8.9 0.5 10.0 0.4 12.4 0.5 11.6 0.5 11.6 0.5
01. Liha ja lihatuotteet 5.10 0.3 4.4 0.2 4.1 0.2 4.2 0.2 4.0 0.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 10.4 0.6 9.10 0.4 13.2 0.5 9.2 0.4 13.7 0.6
03. Kala- ja kalavalmisteet 8.3 0.5 8.10 0.4 12.4 0.5 11.7 0.5 10.6 0.4
04. Vilja ja viljatuotteet 3.7 0.2 4.7 0.2 6.4 0.2 5.10 0.3 3.8 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 23.8 1.4 21.6 0.9 20.2 0.8 18.8 0.8 16.7 0.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2.6 0.2 3.5 0.1 3.8 0.1 3.5 0.2 3.7 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 17.1 1.0 13.2 0.6 16.6 0.6 15.6 0.7 15.4 0.6
08. Rehuaineet 3.0 0.2 2.6 0.1 3.3 0.1 2.10 0.1 2.8 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 12.5 0.7 8.8 0.4 13.4 0.5 11.7 0.5 12.5 0.5
1. Juomat ja tupakka 103.2 6.1 122.3 5.2 123.1 4.8 116.9 5.3 122.2 5.0
11. Juomat 102.9 6.0 122.2 5.2 123.1 4.8 116.5 5.2 122.0 5.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 31.4 1.8 29.6 1.2 53.4 2.1 59.4 2.7 38.5 1.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.7 0.0 0.6 0.0 0.10 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.9 0.0 1.6 0.1 3.1 0.1 1.6 0.1 1.9 0.1
24. Puutavara ja korkki 1.10 0.1 1.10 0.1 1.10 0.1 2.6 0.1 2.4 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 3.8 0.2 1.7 0.1 0.6 0.0 1.3 0.1 0.9 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.8 0.0 0.6 0.0 2.1 0.1 0.4 0.0 0.4 0.0
28. Malmit ja metalliromu 7.7 0.4 0.5 0.0 9.10 0.4 19.4 0.9 7.2 0.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 15.9 0.9 23.0 1.0 34.9 1.4 33.9 1.5 25.3 1.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 123.10 7.3 123.1 5.2 166.9 6.5 88.2 4.0 98.1 4.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 123.6 7.3 122.9 5.2 166.6 6.5 88.0 4.0 97.8 4.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 7.4 0.4 3.2 0.1 1.7 0.1 0.9 0.0 1.5 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 7.2 0.4 3.0 0.1 1.7 0.1 0.9 0.0 1.4 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 452.8 26.6 559.7 23.7 543.3 21.2 321.8 14.5 411.3 16.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 53.3 3.1 148.5 6.3 178.7 7.0 35.4 1.6 68.5 2.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 64.1 3.8 68.8 2.9 42.3 1.7 61.0 2.7 18.4 0.7
53. Väri- ja parkitusaineet 7.4 0.4 8.0 0.3 11.3 0.4 8.8 0.4 8.10 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 245.1 14.4 250.4 10.6 216.10 8.5 144.1 6.5 234.7 9.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 7.9 0.5 6.8 0.3 10.10 0.4 7.9 0.4 8.8 0.4
56. Lannoitteet, valmistetut 4.6 0.3 10.1 0.4 8.5 0.3 5.3 0.2 3.8 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 27.10 1.6 25.0 1.1 23.2 0.9 23.6 1.1 27.1 1.1
58. Muovit, valmistetut 8.1 0.5 6.2 0.3 6.7 0.3 6.3 0.3 6.1 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 34.9 2.0 36.2 1.5 44.10 1.8 29.8 1.3 35.2 1.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 88.10 5.2 97.3 4.1 93.9 3.7 89.6 4.0 98.5 4.0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.1 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 0.7 0.0 0.3 0.0
62. Kumituotteet 3.6 0.2 3.3 0.1 3.4 0.1 4.4 0.2 3.3 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2.4 0.1 2.3 0.1 2.2 0.1 2.4 0.1 2.5 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 5.8 0.3 8.2 0.3 9.1 0.4 10.3 0.5 7.8 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 15.5 0.9 15.5 0.7 20.0 0.8 16.6 0.7 16.8 0.7
66. Kivennäisainetuotteet 6.3 0.4 5.5 0.2 6.6 0.3 5.6 0.2 6.1 0.2
67. Rauta ja teräs 29.4 1.7 29.6 1.2 25.2 1.0 20.8 0.9 36.2 1.5
68. Muut metallit 6.4 0.4 9.2 0.4 3.9 0.2 6.5 0.3 4.7 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 19.9 1.2 23.9 1.0 23.5 0.9 22.6 1.0 21.2 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 377.6 22.2 533.7 22.6 416.7 16.3 522.4 23.5 510.4 20.8
71. Voimakoneet ja moottorit 13.9 0.8 11.3 0.5 13.6 0.5 15.8 0.7 17.5 0.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 110.2 6.5 232.1 9.8 104.5 4.1 107.4 4.8 120.2 4.9
73. Metalliteollisuuskoneet 4.4 0.3 3.4 0.1 8.4 0.3 4.4 0.2 7.8 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 70.10 4.2 71.3 3.0 77.9 3.0 76.3 3.4 81.9 3.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 29.6 1.7 67.7 2.9 61.4 2.4 136.3 6.1 64.7 2.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 11.2 0.7 18.4 0.8 22.7 0.9 27.6 1.2 15.0 0.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 71.7 4.2 72.1 3.0 73.1 2.9 82.2 3.7 71.5 2.9
78. Moottoriajoneuvot 35.4 2.1 28.3 1.2 30.2 1.2 45.1 2.0 42.8 1.7
79. Muut kuljetusvälineet 30.7 1.8 29.5 1.2 25.3 1.0 27.7 1.2 89.4 3.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 85.4 5.0 83.1 3.5 92.8 3.6 84.4 3.8 94.8 3.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 7.3 0.4 3.4 0.1 4.3 0.2 3.7 0.2 4.1 0.2
82. Huonekalut 3.3 0.2 3.7 0.2 3.9 0.2 4.3 0.2 3.6 0.1
84. Vaatteet 0.3 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0
85. Jalkineet 0.2 0.0 0.2 0.0 0.7 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 32.0 1.9 36.10 1.6 32.8 1.3 32.8 1.5 41.0 1.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 5.3 0.3 5.5 0.2 4.8 0.2 5.4 0.2 6.1 0.2
89. Muut valmiit tavarat 37.1 2.2 33.2 1.4 46.1 1.8 37.4 1.7 39.4 1.6
9. Muut tavarat 333.2 19.6 726.2 30.7 961.5 37.6 842.5 37.9 985.5 40.1
93. Erittelemätön 322.5 19.0 715.3 30.2 949.7 37.1 830.3 37.4 973.10 39.7
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 10.7 0.6 10.6 0.4 11.6 0.4 12.1 0.5 11.2 0.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,699.6 100.0 2,364.10 100.0 2,558.0 100.0 2,220.6 100.0 2,454.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu