Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Alankomaiden ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä3.63.32.83.03.1
Tuonnista1.61.11.10.81.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta2.31.91.71.61.9

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Alankomaiden kanssa, vienti Alankomaihin ja tuonti Alankomaista vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Alankomaiden osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta elokuussa 2020 oli 1.9 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 3.1 %:a ja 1.2 %:a tuonnista. Elokuussa Alankomaat oli Yhdysvaltain 12. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 4 sijaa. Kuukauden 6.1 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 13.4 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Alankomaiden kanssa oli 1.4 miljardin dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Alankomaista supistui 22.7 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 2.4 miljardia dollaria elokuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Alankomaista olivat Sitc931 (erittelemätön), joka edusti 30.2 prosentin osuutta tuonnista, Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 10.1 % sekä Sitc728 (muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat) 7.8 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Alankomaihin supistui 6.1 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 3.7 miljardia dollaria elokuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc333 (raakaöljy), mikä edusti 10.4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc872 (lääkintäkojeet ja -laitteet kirurgisia ja hammas- tai eläinlääketieteellisiä tarkoituksia varten) 6.7 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 6.6 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-elokuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 47.6 miljardiin dollariin, laskun ollessa 10.0 %. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 17.7 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 29.8 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo väheni 7.5 prosentilla ja viennin arvo 11.4 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc931 (erittelemätön), arvon ollessa 4.5 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 3.2 miljardia dollaria. Tammi-elokuun välinen Yhdysvaltain ja Alankomaiden välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 12.1 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Alankomaihin (NL) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 146.10 4.3 99.5 3.3 94.6 3.2 117.1 3.5 116.6 3.1
01. Liha ja lihatuotteet 5.3 0.2 2.8 0.1 6.2 0.2 14.2 0.4 13.8 0.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.2 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 1.4 0.0 0.9 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 29.8 0.9 7.4 0.2 7.3 0.2 27.1 0.8 27.0 0.7
04. Vilja ja viljatuotteet 1.5 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 1.3 0.0 1.7 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 66.4 1.9 40.8 1.4 36.10 1.3 32.4 1.0 29.5 0.8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1.8 0.1 1.7 0.1 2.2 0.1 1.10 0.1 2.1 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.6 0.1 1.10 0.1 2.4 0.1 2.9 0.1 3.2 0.1
08. Rehuaineet 5.5 0.2 5.3 0.2 4.4 0.1 4.2 0.1 4.0 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 33.3 1.0 38.4 1.3 33.4 1.1 31.9 1.0 34.7 0.9
1. Juomat ja tupakka 34.3 1.0 27.4 0.9 17.0 0.6 12.7 0.4 25.5 0.7
11. Juomat 30.3 0.9 26.9 0.9 16.4 0.6 12.3 0.4 23.5 0.6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 4.1 0.1 0.6 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0 2.0 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 84.5 2.5 113.4 3.8 81.6 2.8 170.2 5.1 312.6 8.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 1.5 0.0 25.5 0.9 2.3 0.1 85.3 2.5 224.1 6.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 7.9 0.2 8.4 0.3 6.4 0.2 4.6 0.1 4.6 0.1
24. Puutavara ja korkki 8.9 0.3 4.5 0.2 9.4 0.3 1.1 0.0 12.1 0.3
25. Paperimassa 10.8 0.3 15.5 0.5 8.9 0.3 10.8 0.3 4.7 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 12.3 0.4 15.1 0.5 9.5 0.3 8.9 0.3 13.9 0.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 5.7 0.2 3.9 0.1 4.9 0.2 2.4 0.1 2.5 0.1
28. Malmit ja metalliromu 29.9 0.9 30.3 1.0 30.0 1.0 45.7 1.4 43.3 1.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 7.5 0.2 10.1 0.3 10.4 0.4 11.9 0.4 7.2 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 643.10 18.8 414.2 13.9 445.2 15.1 609.4 18.2 614.9 16.5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 30.6 0.9 34.1 1.1 28.9 1.0 56.10 1.7 53.1 1.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 495.8 14.5 329.1 11.1 358.1 12.2 461.10 13.8 542.7 14.6
34. Kaasut 117.6 3.4 51.1 1.7 58.4 2.0 90.5 2.7 19.3 0.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 16.4 0.5 11.8 0.4 9.4 0.3 9.8 0.3 4.5 0.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 10.7 0.3 5.7 0.2 3.1 0.1 4.6 0.1 2.4 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 3.9 0.1 5.2 0.2 5.5 0.2 3.7 0.1 1.1 0.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 1.9 0.1 0.10 0.0 0.9 0.0 1.6 0.0 1.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 975.0 28.4 904.8 30.4 718.5 24.4 781.9 23.3 802.1 21.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 162.7 4.7 143.5 4.8 82.1 2.8 136.5 4.1 150.2 4.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 9.4 0.3 15.3 0.5 13.8 0.5 7.3 0.2 17.3 0.5
53. Väri- ja parkitusaineet 8.3 0.2 11.4 0.4 8.4 0.3 5.8 0.2 6.7 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 478.10 14.0 408.5 13.7 368.9 12.5 401.5 12.0 383.8 10.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 54.7 1.6 53.10 1.8 51.5 1.7 63.8 1.9 66.5 1.8
56. Lannoitteet, valmistetut 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.9 0.0 0.3 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 86.1 2.5 83.8 2.8 62.5 2.1 62.7 1.9 65.1 1.8
58. Muovit, valmistetut 17.8 0.5 22.2 0.7 17.9 0.6 15.1 0.4 19.5 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 156.9 4.6 165.10 5.6 113.2 3.8 88.6 2.6 93.1 2.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 94.7 2.8 84.10 2.9 80.10 2.7 80.8 2.4 71.10 1.9
62. Kumituotteet 7.7 0.2 6.6 0.2 7.7 0.3 10.4 0.3 8.3 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.7 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.8 0.0 0.5 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 15.1 0.4 12.9 0.4 20.2 0.7 17.9 0.5 16.7 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 10.6 0.3 12.10 0.4 10.7 0.4 15.4 0.5 8.9 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 22.10 0.7 13.5 0.5 7.3 0.2 5.9 0.2 6.8 0.2
67. Rauta ja teräs 7.9 0.2 6.1 0.2 7.2 0.2 7.9 0.2 6.9 0.2
68. Muut metallit 3.6 0.1 3.3 0.1 5.1 0.2 2.5 0.1 3.10 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 26.4 0.8 29.3 1.0 22.6 0.8 20.2 0.6 20.1 0.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 792.2 23.1 780.4 26.2 892.8 30.3 924.5 27.6 1,105.3 29.7
71. Voimakoneet ja moottorit 21.6 0.6 13.7 0.5 30.4 1.0 20.4 0.6 26.9 0.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 134.4 3.9 104.10 3.5 121.7 4.1 132.2 3.9 114.4 3.1
73. Metalliteollisuuskoneet 8.4 0.2 9.8 0.3 9.6 0.3 13.2 0.4 9.2 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 101.2 2.9 73.3 2.5 70.3 2.4 72.6 2.2 72.3 1.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 106.1 3.1 96.6 3.2 145.7 4.9 160.5 4.8 211.0 5.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 164.8 4.8 177.5 6.0 200.2 6.8 183.3 5.5 170.7 4.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 178.5 5.2 190.2 6.4 195.2 6.6 221.9 6.6 266.6 7.2
78. Moottoriajoneuvot 23.1 0.7 52.3 1.8 33.0 1.1 69.4 2.1 169.3 4.6
79. Muut kuljetusvälineet 54.6 1.6 62.4 2.1 86.10 3.0 51.4 1.5 65.2 1.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 574.10 16.8 483.3 16.2 549.4 18.7 589.0 17.6 597.5 16.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2.0 0.1 1.8 0.1 1.6 0.1 2.9 0.1 2.8 0.1
82. Huonekalut 4.5 0.1 3.2 0.1 3.7 0.1 3.8 0.1 4.3 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.5 0.0 1.7 0.1 2.1 0.1 1.9 0.1 2.1 0.1
84. Vaatteet 3.3 0.1 3.4 0.1 5.5 0.2 6.9 0.2 10.6 0.3
85. Jalkineet 0.6 0.0 1.0 0.0 0.3 0.0 0.8 0.0 0.6 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 342.7 10.0 307.9 10.3 335.6 11.4 331.3 9.9 351.7 9.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 14.9 0.4 16.1 0.5 16.1 0.5 10.1 0.3 10.1 0.3
89. Muut valmiit tavarat 205.7 6.0 148.6 5.0 184.9 6.3 231.5 6.9 215.7 5.8
9. Muut tavarat 67.4 2.0 56.1 1.9 54.9 1.9 59.7 1.8 65.9 1.8
93. Erittelemätön 20.4 0.6 16.9 0.6 16.3 0.6 15.2 0.5 16.1 0.4
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.6 0.0 0 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 44.8 1.3 38.1 1.3 36.8 1.2 43.2 1.3 47.10 1.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 3,430.1 100.0 2,975.5 100.0 2,943.9 100.0 3,354.6 100.0 3,716.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Alankomaista (NL) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 79.7 3.1 116.8 6.5 93.10 4.8 96.1 5.6 87.4 3.7
00. Elävät eläimet 3.2 0.1 31.4 1.8 9.2 0.5 8.9 0.5 10.0 0.4
01. Liha ja lihatuotteet 3.1 0.1 2.6 0.1 2.6 0.1 5.10 0.3 4.4 0.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 5.8 0.2 9.4 0.5 10.1 0.5 10.4 0.6 9.10 0.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 11.1 0.4 8.3 0.5 8.1 0.4 8.3 0.5 8.10 0.4
04. Vilja ja viljatuotteet 3.1 0.1 2.8 0.2 3.2 0.2 3.7 0.2 4.7 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 16.8 0.6 20.0 1.1 20.4 1.0 23.8 1.4 21.6 0.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 3.6 0.1 2.4 0.1 2.9 0.1 2.6 0.2 3.5 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 17.9 0.7 23.8 1.3 20.7 1.0 17.1 1.0 13.2 0.6
08. Rehuaineet 2.4 0.1 3.3 0.2 2.8 0.1 3.0 0.2 2.6 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 13.1 0.5 13.2 0.7 14.5 0.7 12.5 0.7 8.8 0.4
1. Juomat ja tupakka 126.4 4.9 99.4 5.5 67.4 3.4 103.2 6.1 122.3 5.2
11. Juomat 126.4 4.9 99.3 5.5 67.3 3.4 102.9 6.0 122.2 5.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 38.6 1.5 28.9 1.6 32.7 1.6 31.4 1.8 29.6 1.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.5 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.7 0.0 0.6 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2.1 0.1 2.8 0.2 0.8 0.0 0.9 0.0 1.6 0.1
24. Puutavara ja korkki 1.9 0.1 1.1 0.1 1.0 0.0 1.10 0.1 1.10 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 3.7 0.1 2.5 0.1 0.7 0.0 3.8 0.2 1.7 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 6.4 0.2 1.8 0.1 2.6 0.1 0.8 0.0 0.6 0.0
28. Malmit ja metalliromu 10.6 0.4 0.5 0.0 10.1 0.5 7.7 0.4 0.5 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 13.7 0.5 20.3 1.1 17.2 0.9 15.9 0.9 23.0 1.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 67.6 2.6 55.10 3.1 122.3 6.2 123.10 7.3 123.1 5.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 67.5 2.6 55.8 3.1 122.0 6.2 123.6 7.3 122.9 5.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2.9 0.1 4.1 0.2 12.10 0.7 7.4 0.4 3.2 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 2.9 0.1 4.1 0.2 12.10 0.7 7.2 0.4 3.0 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 644.1 24.9 716.8 40.0 550.1 27.8 452.8 26.6 559.7 23.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 77.2 3.0 120.3 6.7 143.4 7.3 53.3 3.1 148.5 6.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 18.1 0.7 75.2 4.2 57.8 2.9 64.1 3.8 68.8 2.9
53. Väri- ja parkitusaineet 14.1 0.5 10.6 0.6 7.8 0.4 7.4 0.4 8.0 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 442.7 17.1 411.6 22.9 266.2 13.5 245.1 14.4 250.4 10.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 6.1 0.2 6.1 0.3 6.2 0.3 7.9 0.5 6.8 0.3
56. Lannoitteet, valmistetut 10.3 0.4 11.8 0.7 5.2 0.3 4.6 0.3 10.1 0.4
57. Muovit, valmistamattomat 30.10 1.2 31.8 1.8 23.6 1.2 27.10 1.6 25.0 1.1
58. Muovit, valmistetut 6.3 0.2 5.7 0.3 6.5 0.3 8.1 0.5 6.2 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 38.9 1.5 44.1 2.5 33.8 1.7 34.9 2.0 36.2 1.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 106.10 4.1 104.6 5.8 77.6 3.9 88.10 5.2 97.3 4.1
62. Kumituotteet 2.3 0.1 1.8 0.1 1.8 0.1 3.6 0.2 3.3 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2.3 0.1 2.9 0.2 2.5 0.1 2.4 0.1 2.3 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 12.0 0.5 7.8 0.4 5.10 0.3 5.8 0.3 8.2 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 21.0 0.8 16.1 0.9 13.7 0.7 15.5 0.9 15.5 0.7
66. Kivennäisainetuotteet 6.2 0.2 5.2 0.3 5.1 0.3 6.3 0.4 5.5 0.2
67. Rauta ja teräs 32.7 1.3 40.4 2.2 26.7 1.3 29.4 1.7 29.6 1.2
68. Muut metallit 5.9 0.2 5.7 0.3 5.9 0.3 6.4 0.4 9.2 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 24.6 1.0 24.10 1.4 16.2 0.8 19.9 1.2 23.9 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 540.7 20.9 498.7 27.8 622.4 31.5 377.6 22.2 533.7 22.6
71. Voimakoneet ja moottorit 16.7 0.6 13.8 0.8 15.8 0.8 13.9 0.8 11.3 0.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 243.8 9.4 230.0 12.8 321.2 16.2 110.2 6.5 232.1 9.8
73. Metalliteollisuuskoneet 7.3 0.3 2.7 0.1 2.5 0.1 4.4 0.3 3.4 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 70.2 2.7 59.10 3.3 70.8 3.6 70.10 4.2 71.3 3.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 38.8 1.5 43.1 2.4 86.1 4.4 29.6 1.7 67.7 2.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 17.1 0.7 8.4 0.5 12.6 0.6 11.2 0.7 18.4 0.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 90.8 3.5 86.6 4.8 63.9 3.2 71.7 4.2 72.1 3.0
78. Moottoriajoneuvot 26.4 1.0 12.10 0.7 19.2 1.0 35.4 2.1 28.3 1.2
79. Muut kuljetusvälineet 29.10 1.2 41.5 2.3 30.8 1.6 30.7 1.8 29.5 1.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 88.8 3.4 63.1 3.5 83.10 4.2 85.4 5.0 83.1 3.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 4.3 0.2 3.9 0.2 5.1 0.3 7.3 0.4 3.4 0.1
82. Huonekalut 2.2 0.1 2.2 0.1 3.2 0.2 3.3 0.2 3.7 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 44.7 1.7 27.6 1.5 37.3 1.9 32.0 1.9 36.10 1.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 4.7 0.2 2.6 0.1 4.9 0.2 5.3 0.3 5.5 0.2
89. Muut valmiit tavarat 32.6 1.3 26.4 1.5 32.9 1.7 37.1 2.2 33.2 1.4
9. Muut tavarat 889.9 34.4 105.4 5.9 313.7 15.9 333.2 19.6 726.2 30.7
93. Erittelemätön 880.2 34.0 96.3 5.4 303.6 15.4 322.5 19.0 715.3 30.2
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 9.7 0.4 9.1 0.5 10.1 0.5 10.7 0.6 10.6 0.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2,585.4 100.0 1,793.1 100.0 1,976.5 100.0 1,699.6 100.0 2,364.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu