Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Irlantin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2018 tammi-marraskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdsysvaltojen vienti Irlantiin (4190) 2018 tammi-marraskuu

2018 1-11
milj. $
2017 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet306.4 225.3 36.0
00. Elävät eläimet46.5 34.5 35.0
01. Liha ja lihatuotteet0.5 0.1 523.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat4.6 3.3 39.3
03. Kala- ja kalavalmisteet0.5 0.1 682.6
04. Vilja ja viljatuotteet0.10 22.5 -95.9
05. Hedelmät ja kasvikset12.4 16.3 -24.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja2.6 1.3 106.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä7.6 4.2 82.2
08. Rehuaineet204.9 119.5 71.5
09. Erinäiset elintarvikkeet26.3 24.1 9.4
1. Juomat ja tupakka14.2 12.3 15.5
11. Juomat14.2 12.2 16.7
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.1 0.2 -93.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat41.6 41.8 -0.6
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.1 0..
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.7 2.5 -72.7
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.3 0.3 2.0
24. Puutavara ja korkki9.9 11.9 -16.8
25. Paperimassa4.10 6.0 -17.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.2 0.6 -79.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat2.1 2.9 -26.9
28. Malmit ja metalliromu1.4 2.2 -37.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet22.3 15.7 42.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta305.3 19.5 ..
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.06.8 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet305.3 12.8 ..
34. Kaasut0.1 0.1 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.10 0.5 109.5
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.2 0.1 53.5
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.4 0.3 17.2
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.5 0.1 524.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet3,491.3 4,121.9 -15.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet454.5 398.6 14.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet118.8 115.10 2.4
53. Väri- ja parkitusaineet15.8 17.0 -6.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet2,332.3 3,075.7 -24.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet173.10 179.2 -2.9
56. Lannoitteet, valmistetut1.1 1.0 2.9
57. Muovit, valmistamattomat111.3 97.0 14.7
58. Muovit, valmistetut120.2 104.1 15.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet163.8 133.6 22.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan394.10 348.1 13.5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.8 1.1 -24.4
62. Kumituotteet31.8 24.7 28.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut33.1 31.4 5.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä17.3 19.1 -9.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet43.2 38.2 13.1
66. Kivennäisainetuotteet48.7 40.1 21.3
67. Rauta ja teräs38.5 30.4 26.7
68. Muut metallit77.3 71.7 7.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista104.7 91.8 14.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet3,816.6 3,316.3 15.1
71. Voimakoneet ja moottorit44.10 44.5 1.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet230.5 158.5 45.5
73. Metalliteollisuuskoneet16.10 25.3 -33.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet219.2 202.8 8.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet778.2 488.9 59.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet236.7 233.2 1.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet477.1 373.1 27.9
78. Moottoriajoneuvot13.5 13.6 -0.9
79. Muut kuljetusvälineet1,799.8 1,776.6 1.3
8. Erinäiset valmiit tavarat1,380.4 1,253.7 10.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet5.8 5.4 8.3
82. Huonekalut16.5 22.5 -26.8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1.10 1.1 85.4
84. Vaatteet15.7 18.5 -14.9
85. Jalkineet0.5 2.0 -78.0
87. Kojeet,mittarit yms.561.5 496.10 13.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot170.5 179.2 -4.9
89. Muut valmiit tavarat608.2 528.3 15.1
9. Muut tavarat208.9 212.6 -1.7
93. Erittelemätön13.2 17.6 -25.1
97. Kulta, ei monetaarinen4.8 4.4 10.2
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND190.7 189.3 0.7
Kaikki ryhmät9,960.2 9,551.7 4.3

Lähde: Tulli

Taulukko: Tuonti Irlannista (4190) Yhdysvaltoihin 2018 tammi-marraskuu

2018 1-11
milj. $
2017 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet396.9 320.9 23.7
00. Elävät eläimet64.7 56.5 14.6
01. Liha ja lihatuotteet35.9 30.2 19.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat204.6 136.10 49.4
03. Kala- ja kalavalmisteet3.3 3.7 -11.5
04. Vilja ja viljatuotteet9.6 15.9 -39.9
05. Hedelmät ja kasvikset1.6 1.3 28.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja2.2 2.3 -7.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä30.6 31.9 -4.3
08. Rehuaineet14.5 17.6 -17.5
09. Erinäiset elintarvikkeet30.4 25.1 21.5
1. Juomat ja tupakka810.3 749.2 8.2
11. Juomat809.1 748.4 8.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet1.3 0.9 48.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat52.10 49.2 7.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.1 0.1 -67.8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0.1 -93.8
24. Puutavara ja korkki0.1 0.1 -59.2
25. Paperimassa0.1 0.1 165.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet10.3 10.5 -2.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat38.4 30.2 27.3
28. Malmit ja metalliromu0.6 5.2 -90.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet3.8 3.2 17.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta106.5 128.7 -17.2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.3 0.2 100.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet102.1 128.5 -20.6
34. Kaasut4.3 0..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat00.1 ..
42. Kasviöljyt ja -rasvat00.1 ..
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.00.1 ..
5. Kemian teollisuuden tuotteet38,096.7 30,947.9 23.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet10,645.7 7,269.10 46.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet30.2 3.2 847.5
53. Väri- ja parkitusaineet16.6 23.7 -30.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet24,381.0 21,188.3 15.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet2,538.6 2,059.8 23.2
56. Lannoitteet, valmistetut00.1 ..
57. Muovit, valmistamattomat27.4 22.0 24.6
58. Muovit, valmistetut171.8 150.4 14.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet285.8 230.7 23.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan110.9 99.8 11.1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat1.4 0.10 42.5
62. Kumituotteet3.8 3.8 -1.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut4.4 6.4 -31.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä2.10 4.1 -28.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet17.8 22.4 -20.3
66. Kivennäisainetuotteet13.4 11.3 18.4
67. Rauta ja teräs4.2 5.9 -29.1
68. Muut metallit15.5 11.8 31.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista47.7 33.4 42.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1,966.1 2,876.3 -31.6
71. Voimakoneet ja moottorit108.9 45.7 138.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet42.5 46.8 -9.2
73. Metalliteollisuuskoneet5.4 4.8 12.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet472.3 377.3 25.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet111.4 134.8 -17.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet64.6 63.6 1.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet1,147.5 2,186.5 -47.5
78. Moottoriajoneuvot7.1 6.7 5.0
79. Muut kuljetusvälineet6.8 10.4 -34.8
8. Erinäiset valmiit tavarat7,073.1 6,093.6 16.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet2.6 2.1 24.1
82. Huonekalut19.5 19.5 -0.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.4 0.2 138.1
84. Vaatteet7.8 7.6 3.7
85. Jalkineet0.3 0.2 91.5
87. Kojeet,mittarit yms.2,245.1 1,985.7 13.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot186.3 166.0 12.2
89. Muut valmiit tavarat4,611.5 3,912.8 17.9
9. Muut tavarat4,278.3 2,648.7 61.5
93. Erittelemätön4,235.6 2,608.2 62.4
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0..
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY42.7 40.6 5.3
Kaikki ryhmät52,891.3 43,914.0 20.4

Lähde: Tulli

Viimeisten tiedossa olevan kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu