Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Irlantin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2018/12 - 2019/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2018 12
%
2019 1
%
2019 2
%
2019 3
%
2019 4
%
Viennistä0.50.50.60.50.5
Tuonnista2.22.42.22.62.3
Tavaroiden ulkomaankaupasta1.61.71.51.71.6

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Irlantiin (IE) jaksolla 2018/12 - 2019/4

2018 / 122019 / 12019 / 22019 / 32019 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 49.8 6.9 34.4 4.9 16.6 2.3 16.0 2.0 14.1 1.9
00. Elävät eläimet 6.8 0.9 0.2 0.0 2.4 0.3 0.1 0.0 0.5 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.1 0.0 0.2 0.0 0.5 0.1 2.1 0.3 0.8 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 0.7 0.1 1.0 0.1 1.8 0.2 1.5 0.2 1.0 0.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0 0.0 0.8 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0 0.4 0.1
08. Rehuaineet 39.5 5.4 29.8 4.2 8.3 1.1 7.9 1.0 8.2 1.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.5 0.3 2.4 0.3 3.2 0.4 3.7 0.4 2.7 0.4
1. Juomat ja tupakka 1.3 0.2 0.6 0.1 0.4 0.0 1.8 0.2 0.10 0.1
11. Juomat 1.3 0.2 0.6 0.1 0.4 0.0 1.7 0.2 0.9 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.3 0.5 5.9 0.8 5.0 0.7 6.6 0.8 6.0 0.8
24. Puutavara ja korkki 0.10 0.1 0.10 0.1 0.9 0.1 1.0 0.1 0.7 0.1
25. Paperimassa 0.9 0.1 0.8 0.1 0.9 0.1 1.6 0.2 0.2 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.1 0.1 3.6 0.5 2.8 0.4 3.4 0.4 4.5 0.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 34.5 4.8 71.3 10.1 37.7 5.2 120.8 15.0 81.6 11.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 34.5 4.8 71.3 10.1 37.7 5.2 120.8 15.0 81.6 11.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 243.3 33.5 238.5 33.7 269.3 37.0 261.6 32.4 275.9 37.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 52.8 7.3 19.9 2.8 17.3 2.4 15.7 1.9 20.1 2.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 11.2 1.5 4.7 0.7 12.2 1.7 9.4 1.2 5.0 0.7
53. Väri- ja parkitusaineet 1.4 0.2 1.6 0.2 1.5 0.2 1.9 0.2 1.3 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 120.1 16.6 151.7 21.4 181.5 24.9 172.5 21.4 186.1 25.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 26.5 3.6 18.8 2.7 20.1 2.8 14.8 1.8 28.3 3.8
56. Lannoitteet, valmistetut 0 0.0 0.9 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 8.3 1.1 10.10 1.5 9.9 1.3 11.2 1.4 9.4 1.3
58. Muovit, valmistetut 10.5 1.4 10.7 1.5 12.6 1.7 12.5 1.5 13.4 1.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 12.7 1.7 19.6 2.8 14.4 2.0 23.8 2.9 12.6 1.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 30.5 4.2 33.5 4.7 36.6 5.0 39.5 4.9 34.6 4.7
62. Kumituotteet 3.5 0.5 3.1 0.4 3.6 0.5 3.1 0.4 2.10 0.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.1 0.1 2.1 0.3 2.5 0.3 3.5 0.4 2.10 0.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2.6 0.3 2.2 0.3 2.5 0.3 2.5 0.3 2.7 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4.0 0.5 4.3 0.6 4.1 0.6 6.2 0.8 5.1 0.7
66. Kivennäisainetuotteet 3.5 0.5 4.0 0.6 4.0 0.5 5.2 0.6 4.2 0.6
67. Rauta ja teräs 2.4 0.3 2.8 0.4 3.0 0.4 3.1 0.4 2.7 0.4
68. Muut metallit 6.2 0.9 6.5 0.9 7.9 1.1 6.8 0.8 5.10 0.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 7.5 1.0 8.9 1.2 9.1 1.2 9.3 1.1 8.4 1.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 229.3 31.6 179.5 25.4 228.6 31.4 209.5 26.0 176.10 24.1
71. Voimakoneet ja moottorit 5.5 0.8 5.1 0.7 6.3 0.9 5.4 0.7 5.1 0.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 15.2 2.1 13.2 1.9 15.1 2.1 21.0 2.6 17.5 2.4
73. Metalliteollisuuskoneet 1.3 0.2 0.7 0.1 1.5 0.2 1.5 0.2 1.2 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 18.4 2.5 17.7 2.5 17.1 2.3 20.1 2.5 27.7 3.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 62.6 8.6 68.7 9.7 96.2 13.2 58.4 7.2 50.9 6.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 24.6 3.4 12.7 1.8 30.3 4.1 39.5 4.9 14.3 1.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 39.4 5.4 39.7 5.6 41.5 5.7 46.10 5.8 45.0 6.1
78. Moottoriajoneuvot 1.8 0.2 2.4 0.3 1.4 0.2 3.1 0.4 3.1 0.4
79. Muut kuljetusvälineet 60.8 8.4 19.7 2.8 19.6 2.7 13.9 1.7 12.4 1.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 115.0 15.9 124.3 17.6 115.5 15.9 129.6 16.1 126.4 17.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.4 0.0 0.3 0.0 0.7 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0
82. Huonekalut 1.4 0.2 1.7 0.2 2.5 0.3 2.0 0.2 1.6 0.2
84. Vaatteet 1.3 0.2 0.10 0.1 0.7 0.1 1.4 0.2 1.2 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 48.1 6.6 55.8 7.9 48.0 6.6 56.5 7.0 53.2 7.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 19.0 2.6 21.2 3.0 16.5 2.3 16.5 2.0 19.9 2.7
89. Muut valmiit tavarat 44.7 6.2 44.4 6.3 46.9 6.4 52.9 6.5 50.1 6.8
9. Muut tavarat 18.4 2.5 19.3 2.7 18.4 2.5 21.9 2.7 17.9 2.4
93. Erittelemätön 1.3 0.2 0.9 0.1 1.3 0.2 2.8 0.3 1.1 0.1
97. Kulta, ei monetaarinen 1.3 0.2 1.4 0.2 0.3 0.0 0.5 0.1 0.4 0.1
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 15.9 2.2 16.9 2.4 16.8 2.3 18.6 2.3 16.5 2.2
0-9. Kaikki ryhmät 725.1 100.0 706.9 100.0 728.2 100.0 806.9 100.0 734.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Irlannista (IE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2018/12 - 2019/4

2018 / 122019 / 12019 / 22019 / 32019 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 33.3 0.7 27.5 0.6 28.5 0.7 36.5 0.7 25.5 0.5
00. Elävät eläimet 2.6 0.1 2.1 0.0 3.4 0.1 1.7 0.0 1.7 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 2.8 0.1 4.3 0.1 3.3 0.1 4.3 0.1 4.3 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 20.4 0.4 13.3 0.3 15.4 0.4 21.9 0.4 13.9 0.3
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.5 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 0.9 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.6 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0 0.0 0.2 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 3.0 0.1 4.4 0.1 2.3 0.1 3.9 0.1 1.4 0.0
08. Rehuaineet 1.3 0.0 1.2 0.0 1.1 0.0 2.1 0.0 1.4 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.5 0.0 1.1 0.0 1.6 0.0 1.7 0.0 1.10 0.0
1. Juomat ja tupakka 94.0 2.1 103.3 2.1 69.5 1.7 72.5 1.3 62.6 1.3
11. Juomat 94.0 2.1 103.3 2.1 69.5 1.7 72.5 1.3 62.6 1.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 5.4 0.1 4.10 0.1 3.6 0.1 4.8 0.1 4.3 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.5 0.0 1.4 0.0 0.8 0.0 1.2 0.0 0.7 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 3.1 0.1 3.2 0.1 2.6 0.1 3.2 0.1 3.5 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.7 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.2 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 18.1 0.4 29.3 0.6 21.0 0.5 0.1 0.0 0.1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 18.1 0.4 0 0.0 21.0 0.5 0 0.0 0.1 0.0
34. Kaasut 0 0.0 29.3 0.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 3,040.1 66.5 3,461.1 71.6 2,931.0 72.7 3,750.4 69.4 3,747.0 77.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 457.3 10.0 1,303.5 27.0 1,087.6 27.0 1,292.3 23.9 680.2 14.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.8 0.1 1.5 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
53. Väri- ja parkitusaineet 1.3 0.0 1.2 0.0 2.3 0.1 0.7 0.0 1.8 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2,234.2 48.9 1,850.6 38.3 1,668.4 41.4 2,211.8 41.0 2,765.7 57.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 315.4 6.9 263.6 5.5 137.2 3.4 208.1 3.9 261.5 5.4
57. Muovit, valmistamattomat 1.9 0.0 1.5 0.0 1.7 0.0 1.4 0.0 1.8 0.0
58. Muovit, valmistetut 10.6 0.2 16.9 0.3 15.1 0.4 17.7 0.3 16.9 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 16.10 0.4 22.6 0.5 18.7 0.5 18.5 0.3 19.4 0.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 8.9 0.2 7.1 0.1 8.9 0.2 10.5 0.2 8.8 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.6 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.5 0.0 1.4 0.0 1.8 0.0 1.7 0.0 1.7 0.0
66. Kivennäisainetuotteet 1.0 0.0 0.9 0.0 1.10 0.0 3.2 0.1 2.0 0.0
68. Muut metallit 1.6 0.0 1.2 0.0 1.0 0.0 1.6 0.0 0.7 0.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.3 0.1 2.9 0.1 3.2 0.1 3.1 0.1 3.2 0.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 177.0 3.9 171.9 3.6 142.7 3.5 174.0 3.2 155.1 3.2
71. Voimakoneet ja moottorit 2.9 0.1 2.8 0.1 2.7 0.1 4.4 0.1 3.9 0.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 4.8 0.1 4.5 0.1 4.2 0.1 4.1 0.1 6.5 0.1
73. Metalliteollisuuskoneet 0.7 0.0 0.5 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 44.3 1.0 36.1 0.7 32.2 0.8 62.3 1.2 47.4 1.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 18.4 0.4 23.8 0.5 14.1 0.3 20.10 0.4 18.5 0.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 5.7 0.1 6.9 0.1 5.3 0.1 7.4 0.1 6.0 0.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 98.9 2.2 95.9 2.0 69.9 1.7 70.7 1.3 71.8 1.5
78. Moottoriajoneuvot 0.7 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.8 0.0 0.4 0.0
79. Muut kuljetusvälineet 1.0 0.0 1.3 0.0 13.8 0.3 3.6 0.1 0.6 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 659.1 14.4 582.1 12.0 640.6 15.9 699.2 12.9 680.7 14.1
82. Huonekalut 0.7 0.0 1.2 0.0 1.1 0.0 1.3 0.0 0.8 0.0
84. Vaatteet 0.7 0.0 0.4 0.0 1.4 0.0 0.5 0.0 0.2 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 220.6 4.8 208.1 4.3 213.7 5.3 242.3 4.5 253.10 5.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 13.2 0.3 19.5 0.4 15.5 0.4 17.9 0.3 17.3 0.4
89. Muut valmiit tavarat 423.7 9.3 352.10 7.3 408.7 10.1 437.1 8.1 408.5 8.5
9. Muut tavarat 535.2 11.7 446.9 9.2 183.7 4.6 652.6 12.1 146.6 3.0
93. Erittelemätön 531.4 11.6 443.0 9.2 179.9 4.5 648.4 12.0 142.5 2.9
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 3.8 0.1 3.9 0.1 3.9 0.1 4.3 0.1 4.2 0.1
0-9. Kaikki ryhmät 4,570.7 100.0 4,833.7 100.0 4,029.1 100.0 5,400.3 100.0 4,830.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-huhtikuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu