Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Irlantin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä0.60.70.80.80.7
Tuonnista3.13.12.72.72.4
Tavaroiden ulkomaankaupasta2.22.32.02.01.8

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Irlantin kanssa, vienti Irlantiin ja tuonti Irlannista vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kauppa Irlantin kanssa edusti vuoden 2020 elokuussa 1.8 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 0.7 prosenttia Yhdysvaltain viennistä ja 2.4 prosenttia tuonnista. Elokuussa Irlanti oli USAn 14. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 5.6 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 1.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Elokuussa kauppatase Irlantin kanssa oli Yhdysvalloille 4.0 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Irlannista oli 1.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa, ollen suuruudeltaan 4.8 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Irlannista olivat Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), joka edusti 25.5 prosentin osuutta tuonnista, Sitc515 ( orgaaniset metalli- ja epämetalliyhdisteet, heterosykliset yhdisteet, nukleiinihapot ja niiden suolat sekä sulfonamidit) 25.1 % sekä Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 18.0 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Irlantiin oli 2.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa, ollen suuruudeltaan 813 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), mikä edusti 20.2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 13.8 % sekä Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 12.6 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Tammi-elokuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 49.0 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 6.6 prosenttia. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 42.8 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 6.1 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 7.1 prosentilla ja viennin arvo 3.65654136793355. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), arvon ollessa 11.2 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), arvon ollessa 1.1 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-elokuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 36.7 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 34.1 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Irlantiin (IE) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 22.3 3.6 12.7 2.0 10.8 1.3 16.7 1.8 23.6 2.9
00. Elävät eläimet 0.2 0.0 0 0.0 0.8 0.1 5.8 0.6 0.4 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.5 0.1 0.7 0.1 0.9 0.1 0.5 0.0 1.6 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 0.4 0.1 0.5 0.1 0.4 0.0 0.9 0.1 0.5 0.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.3 0.0 0.2 0.0 0.5 0.1 0.5 0.0 0.7 0.1
08. Rehuaineet 17.4 2.8 8.0 1.3 5.9 0.7 5.9 0.6 17.8 2.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.9 0.5 3.1 0.5 2.3 0.3 3.0 0.3 2.5 0.3
1. Juomat ja tupakka 0.4 0.1 0.9 0.1 1.4 0.2 1.4 0.1 2.6 0.3
11. Juomat 0.4 0.1 0.9 0.1 1.4 0.2 1.4 0.1 2.6 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 6.4 1.0 3.5 0.5 8.8 1.1 3.8 0.4 4.5 0.5
24. Puutavara ja korkki 0.5 0.1 0.3 0.0 4.6 0.6 0.7 0.1 0.8 0.1
25. Paperimassa 0.9 0.1 0.3 0.0 1.4 0.2 1.1 0.1 0.8 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.4 0.1 0.9 0.1 0.6 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 4.3 0.7 1.9 0.3 2.0 0.2 1.7 0.2 2.3 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 22.5 3.7 20.0 3.2 72.10 9.0 49.10 5.4 25.5 3.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 22.5 3.7 20.0 3.2 72.10 9.0 49.10 5.4 25.5 3.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 263.1 43.0 331.5 52.8 326.6 40.4 372.8 40.1 346.10 42.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 27.8 4.5 22.8 3.6 33.8 4.2 21.10 2.4 25.3 3.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 8.10 1.5 10.4 1.6 10.1 1.2 4.3 0.5 8.7 1.1
53. Väri- ja parkitusaineet 1.1 0.2 0.6 0.1 0.8 0.1 1.3 0.1 1.3 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 173.1 28.3 241.6 38.5 230.1 28.5 302.9 32.5 266.8 32.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 12.8 2.1 19.3 3.1 16.0 2.0 10.3 1.1 12.9 1.6
57. Muovit, valmistamattomat 8.0 1.3 8.2 1.3 6.1 0.8 6.4 0.7 7.2 0.9
58. Muovit, valmistetut 12.7 2.1 11.2 1.8 10.8 1.3 9.8 1.0 10.7 1.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 18.7 3.1 17.8 2.8 19.1 2.4 16.1 1.7 14.4 1.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 34.6 5.6 31.5 5.0 31.6 3.9 31.6 3.4 32.7 4.0
62. Kumituotteet 2.4 0.4 2.5 0.4 3.3 0.4 2.10 0.3 3.3 0.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 3.10 0.6 2.4 0.4 2.3 0.3 2.2 0.2 3.7 0.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.6 0.3 1.2 0.2 1.4 0.2 1.2 0.1 0.9 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4.6 0.7 4.8 0.8 4.2 0.5 3.9 0.4 3.8 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 3.8 0.6 3.2 0.5 4.6 0.6 4.3 0.5 4.0 0.5
67. Rauta ja teräs 3.9 0.6 3.7 0.6 2.10 0.4 3.1 0.3 3.2 0.4
68. Muut metallit 5.2 0.8 5.2 0.8 3.9 0.5 4.2 0.4 4.7 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 9.3 1.5 8.9 1.4 9.2 1.1 9.10 1.1 9.4 1.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 144.9 23.7 130.1 20.7 224.3 27.8 314.5 33.8 240.9 29.6
71. Voimakoneet ja moottorit 2.5 0.4 3.2 0.5 1.10 0.2 1.9 0.2 1.9 0.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 14.3 2.3 15.7 2.5 24.7 3.1 12.10 1.4 12.1 1.5
73. Metalliteollisuuskoneet 1.3 0.2 0.7 0.1 1.3 0.2 1.5 0.2 0.8 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 33.5 5.5 26.4 4.2 55.5 6.9 47.9 5.1 38.2 4.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 31.9 5.2 19.0 3.0 48.4 6.0 30.3 3.2 20.9 2.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 17.1 2.8 17.9 2.9 11.5 1.4 7.9 0.8 14.10 1.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 37.7 6.2 38.8 6.2 32.1 4.0 32.2 3.5 38.1 4.7
78. Moottoriajoneuvot 2.0 0.3 2.1 0.3 1.4 0.2 2.7 0.3 1.8 0.2
79. Muut kuljetusvälineet 4.8 0.8 6.6 1.0 47.7 5.9 177.7 19.1 112.5 13.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 100.6 16.4 81.4 13.0 110.9 13.7 117.3 12.6 115.5 14.2
82. Huonekalut 0.3 0.0 0.4 0.1 0.10 0.1 0.9 0.1 0.9 0.1
84. Vaatteet 0.3 0.0 0.4 0.1 0.6 0.1 0.9 0.1 0.5 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 47.8 7.8 41.9 6.7 50.10 6.3 49.3 5.3 48.6 6.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 15.3 2.5 14.3 2.3 13.1 1.6 16.2 1.7 12.8 1.6
89. Muut valmiit tavarat 36.6 6.0 24.3 3.9 45.0 5.6 49.7 5.3 52.5 6.5
9. Muut tavarat 17.1 2.8 16.6 2.6 20.3 2.5 22.9 2.5 21.5 2.6
93. Erittelemätön 1.3 0.2 0.6 0.1 0.5 0.1 0.3 0.0 0.10 0.1
97. Kulta, ei monetaarinen 1.0 0.2 0.9 0.1 1.1 0.1 0.8 0.1 0.7 0.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 14.9 2.4 14.10 2.4 18.3 2.3 21.5 2.3 19.3 2.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 611.4 100.0 627.8 100.0 807.3 100.0 930.7 100.0 813.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Irlannista (IE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 36.7 0.7 51.7 1.0 55.10 1.2 42.6 0.8 45.7 0.9
00. Elävät eläimet 0.1 0.0 1.7 0.0 2.8 0.1 3.3 0.1 6.1 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 4.3 0.1 2.9 0.1 6.1 0.1 7.7 0.1 6.8 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 22.3 0.4 37.5 0.7 38.5 0.8 23.1 0.4 26.1 0.5
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.4 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 0.1 0.0 0.5 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 1.3 0.0 1.1 0.0 1.2 0.0 1.3 0.0 0.8 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.7 0.1 3.0 0.1 3.6 0.1 3.9 0.1 2.6 0.1
08. Rehuaineet 1.7 0.0 2.7 0.1 0.9 0.0 1.7 0.0 1.6 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.7 0.1 2.4 0.0 1.10 0.0 1.7 0.0 1.2 0.0
1. Juomat ja tupakka 49.3 0.9 32.3 0.6 25.6 0.5 35.3 0.7 55.1 1.1
11. Juomat 49.3 0.9 32.3 0.6 25.6 0.5 35.3 0.7 55.1 1.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 6.4 0.1 5.2 0.1 5.4 0.1 4.2 0.1 4.3 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 5.8 0.1 4.5 0.1 4.7 0.1 3.4 0.1 3.7 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 2.10 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 2.10 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0 0.0 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4,016.1 77.1 4,416.8 85.9 4,093.5 84.5 3,920.8 72.4 3,581.8 74.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 857.8 16.5 1,317.4 25.6 1,255.6 25.9 1,011.6 18.7 1,218.5 25.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.4 0.0 1.8 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 1.4 0.0
53. Väri- ja parkitusaineet 1.4 0.0 0.7 0.0 0.10 0.0 0.7 0.0 0.10 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2,884.6 55.4 2,785.8 54.2 2,581.2 53.3 2,490.7 46.0 2,103.3 43.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 242.1 4.6 268.1 5.2 211.6 4.4 369.4 6.8 212.8 4.4
57. Muovit, valmistamattomat 1.6 0.0 1.3 0.0 2.5 0.1 1.9 0.0 1.5 0.0
58. Muovit, valmistetut 14.2 0.3 18.10 0.4 16.6 0.3 16.1 0.3 23.2 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 14.3 0.3 23.2 0.5 24.9 0.5 30.4 0.6 20.4 0.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 7.3 0.1 7.6 0.1 6.2 0.1 7.1 0.1 6.1 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.4 0.0 2.3 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.6 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 0.9 0.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.3 0.0 1.5 0.0 2.1 0.0 1.7 0.0 0.8 0.0
66. Kivennäisainetuotteet 0.9 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 1.1 0.0 1.0 0.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.2 0.1 2.2 0.0 2.6 0.1 2.6 0.0 2.3 0.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 145.5 2.8 116.8 2.3 127.7 2.6 211.5 3.9 120.1 2.5
71. Voimakoneet ja moottorit 2.9 0.1 1.7 0.0 2.3 0.0 3.8 0.1 2.1 0.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3.7 0.1 10.6 0.2 5.6 0.1 5.8 0.1 3.6 0.1
73. Metalliteollisuuskoneet 0.4 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 0.9 0.0 0.6 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 49.1 0.9 30.7 0.6 32.9 0.7 64.8 1.2 40.4 0.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 11.1 0.2 23.8 0.5 24.10 0.5 25.3 0.5 10.8 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 6.8 0.1 6.9 0.1 11.1 0.2 9.7 0.2 7.7 0.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 69.6 1.3 42.2 0.8 49.2 1.0 75.8 1.4 54.1 1.1
78. Moottoriajoneuvot 0.8 0.0 0.4 0.0 0.9 0.0 0.10 0.0 0.9 0.0
79. Muut kuljetusvälineet 1.5 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0 24.8 0.5 0.4 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 405.1 7.8 354.7 6.9 432.7 8.9 578.5 10.7 546.8 11.3
82. Huonekalut 1.1 0.0 2.4 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0 3.7 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 191.9 3.7 148.4 2.9 200.2 4.1 211.2 3.9 185.2 3.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 10.7 0.2 8.0 0.2 9.4 0.2 13.0 0.2 18.3 0.4
89. Muut valmiit tavarat 201.4 3.9 195.9 3.8 222.3 4.6 353.1 6.5 339.2 7.0
9. Muut tavarat 538.10 10.3 154.5 3.0 97.1 2.0 612.3 11.3 472.9 9.8
93. Erittelemätön 535.7 10.3 151.2 2.9 93.7 1.9 608.4 11.2 469.3 9.7
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 3.3 0.1 3.3 0.1 3.5 0.1 3.9 0.1 3.6 0.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 5,207.10 100.0 5,139.4 100.0 4,843.9 100.0 5,411.8 100.0 4,832.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu