Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Irlantin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.80.70.80.60.7
Tuonnista2.72.42.62.62.5
Tavaroiden ulkomaankaupasta2.01.81.91.91.8

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Irlantin kanssa, vienti Irlantiin ja tuonti Irlannista vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Irlantin osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta marraskuussa 2020 oli 1.8 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 0.7 %:a ja 2.5 %:a tuonnista. Marraskuussa Irlanti oli USAn 14. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 6.2 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 4.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Irlantin kanssa oli Yhdysvalloille 4.4 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Irlannista oli 4.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 5.3 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Irlannista olivat Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), joka edusti 27.2 prosentin osuutta tuonnista, Sitc515 ( orgaaniset metalli- ja epämetalliyhdisteet, heterosykliset yhdisteet, nukleiinihapot ja niiden suolat sekä sulfonamidit) 20.9 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 19.6 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Irlantiin oli 7.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 922 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), mikä edusti 21.5 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 16.5 % sekä Sitc333 (raakaöljy) 6.1 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 68.1 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 4.5 prosenttia. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 59.3 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 8.8 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 4.3 prosentilla ja viennin arvo 5.31490975278027. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), arvon ollessa 15.7 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), arvon ollessa 1.6 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 50.5 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 48.5 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Irlantiin (IE) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 16.7 1.8 23.6 2.9 31.1 3.3 18.6 2.3 27.6 3.0
00. Elävät eläimet 5.8 0.6 0.4 0.0 0.5 0.1 1.9 0.2 6.6 0.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.5 0.0 1.6 0.2 1.5 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 0.9 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.5 0.0 0.7 0.1 1.5 0.2 0.5 0.1 0.6 0.1
08. Rehuaineet 5.9 0.6 17.8 2.2 25.6 2.8 14.4 1.8 17.9 1.9
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.0 0.3 2.5 0.3 1.4 0.1 0.8 0.1 1.5 0.2
1. Juomat ja tupakka 1.4 0.1 2.6 0.3 2.8 0.3 1.9 0.2 1.3 0.1
11. Juomat 1.4 0.1 2.6 0.3 2.8 0.3 1.9 0.2 1.3 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.8 0.4 4.5 0.5 3.2 0.3 5.2 0.6 2.8 0.3
24. Puutavara ja korkki 0.7 0.1 0.8 0.1 0.9 0.1 1.1 0.1 0.10 0.1
25. Paperimassa 1.1 0.1 0.8 0.1 0.3 0.0 2.1 0.3 0.5 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.7 0.2 2.3 0.3 1.6 0.2 1.7 0.2 1.1 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 49.10 5.4 25.5 3.1 95.0 10.2 49.10 6.1 56.1 6.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 49.10 5.4 25.5 3.1 95.0 10.2 49.10 6.1 56.1 6.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 372.8 40.1 346.10 42.7 399.3 43.0 304.9 37.3 457.3 49.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 21.10 2.4 25.3 3.1 17.9 1.9 25.1 3.1 43.3 4.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4.3 0.5 8.7 1.1 6.1 0.6 6.3 0.8 9.8 1.1
53. Väri- ja parkitusaineet 1.3 0.1 1.3 0.1 1.2 0.1 1.1 0.1 1.4 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 302.9 32.5 266.8 32.8 323.1 34.8 220.6 27.0 350.7 38.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 10.3 1.1 12.9 1.6 14.5 1.6 14.4 1.8 16.7 1.8
57. Muovit, valmistamattomat 6.4 0.7 7.2 0.9 7.10 0.9 8.5 1.0 5.9 0.6
58. Muovit, valmistetut 9.8 1.0 10.7 1.3 12.7 1.4 12.10 1.6 9.6 1.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 16.1 1.7 14.4 1.8 16.1 1.7 16.1 2.0 20.1 2.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 31.6 3.4 32.7 4.0 32.4 3.5 35.7 4.4 31.5 3.4
62. Kumituotteet 2.10 0.3 3.3 0.4 3.8 0.4 4.7 0.6 4.1 0.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2.2 0.2 3.7 0.5 2.9 0.3 1.10 0.2 1.9 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.2 0.1 0.9 0.1 1.5 0.2 1.4 0.2 1.7 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.9 0.4 3.8 0.5 3.3 0.4 4.4 0.5 3.8 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 4.3 0.5 4.0 0.5 4.3 0.5 4.6 0.6 3.10 0.4
67. Rauta ja teräs 3.1 0.3 3.2 0.4 4.3 0.5 3.5 0.4 2.7 0.3
68. Muut metallit 4.2 0.4 4.7 0.6 4.7 0.5 4.1 0.5 5.7 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 9.10 1.1 9.4 1.1 7.7 0.8 11.4 1.4 7.5 0.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 314.5 33.8 240.9 29.6 212.7 22.9 231.6 28.3 204.1 22.1
71. Voimakoneet ja moottorit 1.9 0.2 1.9 0.2 2.9 0.3 17.1 2.1 4.5 0.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 12.10 1.4 12.1 1.5 15.7 1.7 11.3 1.4 10.9 1.2
73. Metalliteollisuuskoneet 1.5 0.2 0.8 0.1 1.5 0.2 1.5 0.2 1.1 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 47.9 5.1 38.2 4.7 64.3 6.9 68.8 8.4 80.6 8.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 30.3 3.2 20.9 2.6 41.2 4.4 65.6 8.0 44.2 4.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 7.9 0.8 14.10 1.8 12.10 1.4 15.5 1.9 14.1 1.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 32.2 3.5 38.1 4.7 39.8 4.3 40.5 5.0 37.2 4.0
78. Moottoriajoneuvot 2.7 0.3 1.8 0.2 2.6 0.3 2.9 0.4 1.5 0.2
79. Muut kuljetusvälineet 177.7 19.1 112.5 13.8 32.2 3.5 8.8 1.1 10.3 1.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 117.3 12.6 115.5 14.2 128.4 13.8 140.9 17.2 118.7 12.9
82. Huonekalut 0.9 0.1 0.9 0.1 0.7 0.1 0.8 0.1 1.6 0.2
84. Vaatteet 0.9 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 49.3 5.3 48.6 6.0 55.1 5.9 65.2 8.0 54.4 5.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 16.2 1.7 12.8 1.6 15.2 1.6 17.2 2.1 13.4 1.4
89. Muut valmiit tavarat 49.7 5.3 52.5 6.5 56.8 6.1 56.7 6.9 48.2 5.2
9. Muut tavarat 22.9 2.5 21.5 2.6 24.9 2.7 28.9 3.5 22.5 2.4
93. Erittelemätön 0.3 0.0 0.10 0.1 0.9 0.1 7.8 0.9 0.4 0.0
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0 1.7 0.2 0 0.0
97. Kulta, ei monetaarinen 0.8 0.1 0.7 0.1 2.5 0.3 0.8 0.1 1.4 0.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 21.5 2.3 19.3 2.4 21.5 2.3 18.7 2.3 20.5 2.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 930.7 100.0 813.4 100.0 929.5 100.0 817.3 100.0 921.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Irlannista (IE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 42.6 0.8 45.7 0.9 51.3 0.9 61.6 1.1 64.6 1.2
00. Elävät eläimet 3.3 0.1 6.1 0.1 3.8 0.1 20.7 0.4 32.9 0.6
01. Liha ja lihatuotteet 7.7 0.1 6.8 0.1 6.4 0.1 7.1 0.1 7.8 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 23.1 0.4 26.1 0.5 28.10 0.5 19.10 0.3 15.6 0.3
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.1 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 1.3 0.0 0.8 0.0 0.10 0.0 1.2 0.0 0.10 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 3.9 0.1 2.6 0.1 4.0 0.1 5.7 0.1 3.6 0.1
08. Rehuaineet 1.7 0.0 1.6 0.0 1.3 0.0 1.6 0.0 1.4 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.7 0.0 1.2 0.0 5.2 0.1 4.9 0.1 1.9 0.0
1. Juomat ja tupakka 35.3 0.7 55.1 1.1 40.10 0.8 50.2 0.9 47.5 0.9
11. Juomat 35.3 0.7 55.1 1.1 40.10 0.8 50.2 0.9 47.5 0.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4.2 0.1 4.3 0.1 4.1 0.1 4.5 0.1 3.4 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.4 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 3.4 0.1 3.7 0.1 3.2 0.1 3.4 0.1 2.5 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.4 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 3,920.8 72.4 3,581.8 74.1 3,801.7 70.3 4,386.8 76.3 3,872.8 72.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1,011.6 18.7 1,218.5 25.2 1,367.8 25.3 1,305.5 22.7 1,117.10 21.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.3 0.0 1.4 0.0 1.9 0.0 6.10 0.1 0.2 0.0
53. Väri- ja parkitusaineet 0.7 0.0 0.10 0.0 0.6 0.0 1.5 0.0 1.1 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2,490.7 46.0 2,103.3 43.5 2,169.7 40.1 2,848.9 49.6 2,483.5 46.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 369.4 6.8 212.8 4.4 212.7 3.9 182.3 3.2 220.7 4.2
57. Muovit, valmistamattomat 1.9 0.0 1.5 0.0 1.7 0.0 2.4 0.0 1.9 0.0
58. Muovit, valmistetut 16.1 0.3 23.2 0.5 20.2 0.4 16.5 0.3 23.5 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 30.4 0.6 20.4 0.4 27.4 0.5 23.0 0.4 24.3 0.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 7.1 0.1 6.1 0.1 11.2 0.2 9.2 0.2 8.1 0.2
62. Kumituotteet 0.4 0.0 0.3 0.0 3.6 0.1 1.8 0.0 0.7 0.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.5 0.0 0.4 0.0 1.5 0.0 0.8 0.0 0.5 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.6 0.0 0.9 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.7 0.0 0.8 0.0 2.1 0.0 2.3 0.0 2.7 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 1.1 0.0 1.0 0.0 0.9 0.0 0.8 0.0 1.1 0.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.6 0.0 2.3 0.0 2.3 0.0 2.5 0.0 2.4 0.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 211.5 3.9 120.1 2.5 144.7 2.7 153.0 2.7 198.6 3.7
71. Voimakoneet ja moottorit 3.8 0.1 2.1 0.0 4.2 0.1 4.5 0.1 7.2 0.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 5.8 0.1 3.6 0.1 2.7 0.0 4.4 0.1 4.4 0.1
73. Metalliteollisuuskoneet 0.9 0.0 0.6 0.0 1.1 0.0 1.4 0.0 0.4 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 64.8 1.2 40.4 0.8 34.7 0.6 33.0 0.6 37.4 0.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 25.3 0.5 10.8 0.2 26.1 0.5 44.10 0.8 40.8 0.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 9.7 0.2 7.7 0.2 13.7 0.3 8.2 0.1 9.1 0.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 75.8 1.4 54.1 1.1 61.7 1.1 55.2 1.0 98.5 1.9
78. Moottoriajoneuvot 0.10 0.0 0.9 0.0 0.7 0.0 0.8 0.0 0.8 0.0
79. Muut kuljetusvälineet 24.8 0.5 0.4 0.0 0.2 0.0 0.7 0.0 0.4 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 578.5 10.7 546.8 11.3 636.6 11.8 649.8 11.3 654.8 12.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.2 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 1.0 0.0
82. Huonekalut 0.7 0.0 3.7 0.1 2.4 0.0 1.3 0.0 0.7 0.0
84. Vaatteet 0.4 0.0 0.4 0.0 1.3 0.0 0.8 0.0 0.9 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 211.2 3.9 185.2 3.8 233.0 4.3 240.2 4.2 237.2 4.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 13.0 0.2 18.3 0.4 15.1 0.3 16.3 0.3 15.3 0.3
89. Muut valmiit tavarat 353.1 6.5 339.2 7.0 384.9 7.1 390.9 6.8 399.8 7.5
9. Muut tavarat 612.3 11.3 472.9 9.8 715.8 13.2 433.8 7.5 466.7 8.8
93. Erittelemätön 608.4 11.2 469.3 9.7 711.7 13.2 429.5 7.5 462.5 8.7
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 3.9 0.1 3.6 0.1 4.2 0.1 4.4 0.1 4.3 0.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 5,411.8 100.0 4,832.3 100.0 5,405.10 100.0 5,748.5 100.0 5,316.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu