Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Iso-Britannian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/6 - 2019/10

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 6
%
2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
2019 10
%
Viennistä3.94.04.24.34.3
Tuonnista2.32.62.42.42.6
Tavaroiden ulkomaankaupasta2.93.13.13.23.3

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Iso-Britanniaan (GB) jaksolla 2019/6 - 2019/10

2019 / 62019 / 72019 / 82019 / 92019 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 72.4 1.3 72.5 1.4 98.9 1.7 66.7 1.1 91.0 1.5
00. Elävät eläimet 1.2 0.0 0.4 0.0 9.1 0.2 1.1 0.0 13.1 0.2
01. Liha ja lihatuotteet 0.6 0.0 0.6 0.0 0.7 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2.3 0.0 2.0 0.0 1.8 0.0 1.6 0.0 1.4 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 2.10 0.1 6.3 0.1 12.5 0.2 6.7 0.1 7.9 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 6.9 0.1 4.2 0.1 8.3 0.1 4.2 0.1 4.6 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 31.8 0.6 30.1 0.6 25.5 0.4 23.2 0.4 32.9 0.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2.1 0.0 3.2 0.1 2.5 0.0 2.8 0.0 2.0 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 4.3 0.1 6.6 0.1 6.2 0.1 5.4 0.1 6.3 0.1
08. Rehuaineet 3.6 0.1 4.7 0.1 14.8 0.3 6.2 0.1 2.7 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 17.2 0.3 14.8 0.3 18.1 0.3 15.3 0.3 19.8 0.3
1. Juomat ja tupakka 29.4 0.5 41.2 0.8 35.3 0.6 35.9 0.6 31.3 0.5
11. Juomat 27.5 0.5 39.8 0.7 35.3 0.6 35.9 0.6 31.3 0.5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1.9 0.0 1.5 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 170.0 3.2 165.3 3.1 227.5 3.9 313.1 5.4 275.6 4.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 1.5 0.0 1.8 0.0 2.0 0.0 19.8 0.3 18.6 0.3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.1 0.0 2.7 0.0 2.10 0.1 4.5 0.1 5.4 0.1
24. Puutavara ja korkki 85.6 1.6 62.7 1.2 82.9 1.4 86.9 1.5 60.1 1.0
25. Paperimassa 0.9 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 1.5 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2.9 0.1 1.0 0.0 2.7 0.0 2.9 0.0 2.7 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 4.0 0.1 3.3 0.1 3.6 0.1 3.7 0.1 3.9 0.1
28. Malmit ja metalliromu 67.2 1.2 87.5 1.6 125.3 2.1 185.1 3.2 173.8 2.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 6.9 0.1 5.5 0.1 7.8 0.1 9.9 0.2 9.8 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 446.7 8.3 511.2 9.6 700.6 12.0 574.6 9.8 616.4 10.2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0.1 0.0 33.8 0.6 0.1 0.0 25.7 0.4 0.1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 446.5 8.3 477.5 9.0 653.1 11.1 518.3 8.9 476.4 7.9
34. Kaasut 0.2 0.0 0.1 0.0 47.5 0.8 30.7 0.5 139.10 2.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 5.6 0.1 5.3 0.1 6.1 0.1 5.5 0.1 6.1 0.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 2.2 0.0 2.1 0.0 2.7 0.0 2.6 0.0 4.7 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.6 0.0 0.6 0.0 0.9 0.0 0.4 0.0 0.8 0.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 2.9 0.1 2.7 0.0 2.6 0.0 2.6 0.0 0.7 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 501.9 9.3 542.0 10.2 529.3 9.0 560.3 9.6 546.10 9.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 54.7 1.0 53.5 1.0 70.3 1.2 52.5 0.9 63.10 1.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 14.1 0.3 12.10 0.2 9.4 0.2 11.6 0.2 13.4 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 9.6 0.2 10.9 0.2 10.6 0.2 11.5 0.2 9.2 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 198.4 3.7 268.1 5.0 212.6 3.6 285.10 4.9 228.5 3.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 72.9 1.4 76.3 1.4 88.1 1.5 81.1 1.4 82.9 1.4
56. Lannoitteet, valmistetut 0.7 0.0 0.10 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0 0.9 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 40.1 0.7 30.9 0.6 36.7 0.6 30.3 0.5 35.9 0.6
58. Muovit, valmistetut 40.2 0.7 35.1 0.7 38.5 0.7 33.3 0.6 37.0 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 71.8 1.3 53.8 1.0 62.9 1.1 54.1 0.9 75.5 1.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 350.9 6.5 391.7 7.3 400.2 6.8 261.10 4.5 426.6 7.0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.8 0.0 0.6 0.0 1.2 0.0 0.7 0.0 0.9 0.0
62. Kumituotteet 15.5 0.3 12.7 0.2 14.1 0.2 12.1 0.2 15.7 0.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 8.1 0.2 8.2 0.2 7.5 0.1 7.5 0.1 10.2 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 20.2 0.4 18.7 0.4 23.3 0.4 21.0 0.4 33.1 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 20.6 0.4 18.4 0.3 21.5 0.4 18.8 0.3 22.6 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 71.1 1.3 98.4 1.8 110.2 1.9 53.8 0.9 120.8 2.0
67. Rauta ja teräs 19.8 0.4 18.9 0.4 18.1 0.3 13.5 0.2 31.4 0.5
68. Muut metallit 104.6 1.9 132.9 2.5 109.6 1.9 49.6 0.8 96.6 1.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 90.4 1.7 83.2 1.6 95.1 1.6 85.3 1.5 95.5 1.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,884.1 35.0 1,999.4 37.5 1,947.7 33.2 1,773.6 30.3 2,144.3 35.4
71. Voimakoneet ja moottorit 102.1 1.9 125.2 2.3 121.9 2.1 114.6 2.0 116.4 1.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 71.9 1.3 63.7 1.2 59.7 1.0 55.4 0.9 69.5 1.1
73. Metalliteollisuuskoneet 16.5 0.3 16.6 0.3 10.2 0.2 11.7 0.2 11.1 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 232.7 4.3 218.4 4.1 257.10 4.4 226.8 3.9 255.9 4.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 107.1 2.0 107.9 2.0 90.4 1.5 91.0 1.6 107.2 1.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 125.10 2.3 99.7 1.9 112.7 1.9 121.0 2.1 124.3 2.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 242.7 4.5 260.3 4.9 273.7 4.7 247.2 4.2 274.8 4.5
78. Moottoriajoneuvot 188.8 3.5 160.2 3.0 260.8 4.4 285.2 4.9 268.9 4.4
79. Muut kuljetusvälineet 796.7 14.8 947.7 17.8 760.8 13.0 621.0 10.6 916.6 15.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 891.9 16.6 573.5 10.8 593.7 10.1 1,013.3 17.3 620.9 10.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 8.3 0.2 7.1 0.1 6.4 0.1 4.7 0.1 5.2 0.1
82. Huonekalut 18.3 0.3 15.4 0.3 19.2 0.3 20.8 0.4 18.2 0.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 2.3 0.0 2.6 0.0 2.0 0.0 1.4 0.0 2.4 0.0
84. Vaatteet 29.1 0.5 24.6 0.5 24.4 0.4 23.2 0.4 29.7 0.5
85. Jalkineet 1.8 0.0 1.7 0.0 2.4 0.0 1.5 0.0 2.0 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 175.5 3.3 148.5 2.8 187.9 3.2 162.8 2.8 162.7 2.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 33.9 0.6 30.8 0.6 28.1 0.5 26.8 0.5 33.4 0.5
89. Muut valmiit tavarat 623.2 11.6 343.1 6.4 323.7 5.5 772.3 13.2 367.7 6.1
9. Muut tavarat 1,024.4 19.1 1,027.2 19.3 1,322.1 22.6 1,239.6 21.2 1,298.1 21.4
93. Erittelemätön 100.7 1.9 86.0 1.6 99.1 1.7 84.6 1.4 121.5 2.0
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0.1 0.0 1.1 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0 4.9 0.1
97. Kulta, ei monetaarinen 765.9 14.2 791.2 14.8 1,056.7 18.0 985.5 16.9 1,003.3 16.6
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 142.7 2.7 142.1 2.7 163.7 2.8 162.2 2.8 163.2 2.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 5,376.10 100.0 5,328.9 100.0 5,860.10 100.0 5,844.2 100.0 6,056.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Iso-Britanniasta (GB) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/6 - 2019/10

2019 / 62019 / 72019 / 82019 / 92019 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 53.4 1.1 55.4 1.0 67.5 1.3 62.6 1.2 79.1 1.4
00. Elävät eläimet 2.8 0.1 1.7 0.0 7.7 0.1 2.3 0.0 10.5 0.2
01. Liha ja lihatuotteet 3.7 0.1 4.7 0.1 3.4 0.1 3.3 0.1 3.6 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 5.1 0.1 5.1 0.1 6.3 0.1 8.7 0.2 10.7 0.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 16.8 0.3 14.5 0.3 16.3 0.3 14.2 0.3 12.1 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 7.5 0.2 10.7 0.2 13.2 0.3 13.5 0.3 15.3 0.3
05. Hedelmät ja kasvikset 1.7 0.0 2.5 0.0 1.8 0.0 1.8 0.0 1.9 0.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.7 0.0 0.8 0.0 0.8 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.8 0.1 3.3 0.1 6.3 0.1 7.5 0.1 8.8 0.2
08. Rehuaineet 2.5 0.1 1.4 0.0 0.8 0.0 1.5 0.0 3.4 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 10.3 0.2 10.9 0.2 11.3 0.2 9.1 0.2 11.7 0.2
1. Juomat ja tupakka 189.1 3.9 172.8 3.1 167.0 3.2 204.2 4.1 227.10 4.0
11. Juomat 188.10 3.9 172.3 3.1 166.10 3.2 204.0 4.1 227.7 4.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.2 0.0 0.6 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 42.3 0.9 37.10 0.7 41.9 0.8 57.3 1.1 47.10 0.8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2.5 0.1 2.5 0.0 2.5 0.0 1.8 0.0 2.1 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.0 0.0 0.7 0.0 0.8 0.0 0.10 0.0 0.8 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.7 0.0 1.6 0.0 1.5 0.0 1.7 0.0 1.7 0.0
28. Malmit ja metalliromu 35.10 0.7 30.7 0.5 33.5 0.6 50.7 1.0 41.9 0.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.2 0.0 1.10 0.0 3.8 0.1 1.10 0.0 1.6 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 364.2 7.6 490.3 8.7 277.5 5.4 310.3 6.2 276.9 4.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 364.2 7.6 490.3 8.7 277.4 5.4 310.3 6.2 276.8 4.8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.8 0.0 1.1 0.0 1.1 0.0 1.4 0.0 0.10 0.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 1.1 0.0 0.5 0.0 0.7 0.0 0.8 0.0 0.4 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.5 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 788.0 16.4 932.5 16.6 734.9 14.2 628.1 12.5 829.3 14.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 127.9 2.7 107.9 1.9 94.1 1.8 87.3 1.7 108.2 1.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 9.3 0.2 6.5 0.1 5.8 0.1 8.3 0.2 68.7 1.2
53. Väri- ja parkitusaineet 14.0 0.3 16.1 0.3 13.9 0.3 14.2 0.3 16.8 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 444.10 9.2 598.7 10.7 431.3 8.4 331.1 6.6 439.2 7.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 36.1 0.7 52.0 0.9 55.0 1.1 56.8 1.1 52.5 0.9
56. Lannoitteet, valmistetut 1.0 0.0 1.6 0.0 0.8 0.0 0.5 0.0 0.8 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 31.5 0.7 33.5 0.6 26.3 0.5 24.7 0.5 30.2 0.5
58. Muovit, valmistetut 32.1 0.7 32.10 0.6 30.4 0.6 29.1 0.6 29.8 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 91.4 1.9 83.7 1.5 77.7 1.5 76.4 1.5 83.5 1.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 292.7 6.1 291.6 5.2 297.5 5.8 286.1 5.7 302.8 5.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 2.9 0.1 3.7 0.1 2.6 0.0 2.5 0.0 2.5 0.0
62. Kumituotteet 23.9 0.5 23.5 0.4 18.0 0.3 16.8 0.3 19.3 0.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.6 0.0 1.2 0.0 1.2 0.0 0.7 0.0 1.1 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 23.1 0.5 23.3 0.4 22.4 0.4 25.5 0.5 28.6 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 24.9 0.5 23.5 0.4 20.8 0.4 20.8 0.4 29.2 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 28.6 0.6 34.4 0.6 28.7 0.6 24.2 0.5 32.8 0.6
67. Rauta ja teräs 39.4 0.8 33.6 0.6 33.10 0.7 42.2 0.8 35.2 0.6
68. Muut metallit 77.2 1.6 83.0 1.5 99.0 1.9 91.7 1.8 74.6 1.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 71.4 1.5 65.7 1.2 71.1 1.4 62.3 1.2 79.9 1.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 2,131.7 44.3 2,453.5 43.7 2,239.1 43.4 2,284.6 45.5 2,480.2 43.1
71. Voimakoneet ja moottorit 422.6 8.8 399.7 7.1 395.6 7.7 426.7 8.5 370.2 6.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 161.2 3.3 189.2 3.4 164.4 3.2 150.9 3.0 185.2 3.2
73. Metalliteollisuuskoneet 15.9 0.3 13.7 0.2 13.9 0.3 17.9 0.4 21.3 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 249.1 5.2 280.3 5.0 280.9 5.4 259.8 5.2 263.1 4.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 47.5 1.0 46.7 0.8 58.0 1.1 47.7 0.9 58.4 1.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 68.8 1.4 74.4 1.3 86.0 1.7 59.3 1.2 68.3 1.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 186.4 3.9 200.5 3.6 182.2 3.5 188.3 3.8 200.4 3.5
78. Moottoriajoneuvot 758.5 15.8 1,019.7 18.2 833.3 16.2 904.6 18.0 1,100.3 19.1
79. Muut kuljetusvälineet 222.1 4.6 229.8 4.1 225.2 4.4 229.8 4.6 213.3 3.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 496.6 10.3 599.3 10.7 708.9 13.7 618.10 12.3 731.3 12.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 6.9 0.1 6.8 0.1 6.2 0.1 6.6 0.1 7.4 0.1
82. Huonekalut 46.3 1.0 60.5 1.1 69.4 1.3 57.6 1.1 66.10 1.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.1 0.0 2.1 0.0 1.2 0.0 1.4 0.0 1.5 0.0
84. Vaatteet 10.3 0.2 14.4 0.3 14.5 0.3 15.1 0.3 15.6 0.3
85. Jalkineet 2.8 0.1 3.4 0.1 1.8 0.0 2.6 0.1 2.8 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 207.6 4.3 208.6 3.7 204.0 4.0 219.8 4.4 220.9 3.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 27.7 0.6 26.7 0.5 26.7 0.5 26.10 0.5 31.6 0.5
89. Muut valmiit tavarat 194.3 4.0 277.1 4.9 385.4 7.5 289.1 5.8 384.10 6.7
9. Muut tavarat 456.0 9.5 575.5 10.3 622.1 12.1 564.2 11.2 780.3 13.6
93. Erittelemätön 409.4 8.5 528.0 9.4 560.9 10.9 505.2 10.1 723.8 12.6
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0.7 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0
97. Kulta, ei monetaarinen 0.1 0.0 0.2 0.0 1.3 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 40.0 0.8 43.5 0.8 43.2 0.8 42.0 0.8 46.1 0.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 4,815.5 100.0 5,609.6 100.0 5,156.10 100.0 5,017.3 100.0 5,756.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-lokakuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu