Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Iso-Britannian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä3.64.04.14.14.2
Tuonnista2.01.92.01.92.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta2.62.72.82.72.9

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Iso-Britannian kanssa, vienti Iso-Britanniaan ja tuonti Iso-Britanniasta vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa 2020 Iso-Britannia edusti 2.9 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 4.2 prosenttia USAn viennistä ja 2.1 prosenttia tuonnista. Marraskuussa Iso-Britannia oli Yhdysvaltain seitsemänneksi suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden 9.8 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 14.1 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Iso-Britannian kanssa oli 951 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Iso-Britanniasta supistui 12.9 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 4.4 miljardia dollaria marraskuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Iso-Britanniasta olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), joka edusti 16.9 prosentin osuutta tuonnista, Sitc931 (erittelemätön) 8.2 % sekä Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 5.8 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Iso-Britanniaan supistui 15.0 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 5.4 miljardia dollaria marraskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc971 (kulta, ei monetaarinen), mikä edusti 18.1 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 10.6 % sekä Sitc896 (taideteokset,kokoelma- ja antiikkiesineet) 6.4 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-marraskuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 99.6 miljardiin dollariin, laskun ollessa 17.7 %. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 45.3 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 54.3 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 21.4 % ja viennin arvon osalla 14.4 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 5.3 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc971 (kulta, ei monetaarinen), arvon ollessa 10.0 miljardia dollaria. Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Iso-Britannian välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 9.1 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Iso-Britanniaan (GB) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 93.4 2.3 90.2 1.9 75.0 1.5 84.4 1.5 97.5 1.8
00. Elävät eläimet 1.5 0.0 11.8 0.2 0.9 0.0 3.7 0.1 14.10 0.3
01. Liha ja lihatuotteet 0.5 0.0 0.7 0.0 0.10 0.0 0.9 0.0 0.6 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.9 0.0 2.7 0.1 2.4 0.0 2.3 0.0 3.4 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 6.5 0.2 7.8 0.2 4.7 0.1 9.1 0.2 7.6 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 6.5 0.2 10.2 0.2 6.7 0.1 6.3 0.1 5.5 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 28.9 0.7 27.7 0.6 21.7 0.4 27.2 0.5 33.6 0.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 4.3 0.1 2.9 0.1 3.8 0.1 5.3 0.1 3.3 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 5.5 0.1 3.10 0.1 5.7 0.1 5.3 0.1 4.2 0.1
08. Rehuaineet 16.7 0.4 2.9 0.1 4.2 0.1 2.5 0.0 4.2 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 21.4 0.5 19.10 0.4 24.4 0.5 22.3 0.4 20.6 0.4
1. Juomat ja tupakka 39.0 1.0 37.3 0.8 33.3 0.7 35.6 0.7 24.8 0.5
11. Juomat 39.0 1.0 37.3 0.8 33.3 0.7 35.5 0.7 24.8 0.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 202.4 4.9 185.6 3.9 223.6 4.4 188.6 3.5 174.5 3.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.9 0.0 7.6 0.2 21.0 0.4 33.6 0.6 0.6 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.6 0.0 0.9 0.0 2.6 0.1 4.0 0.1 6.7 0.1
24. Puutavara ja korkki 90.2 2.2 54.1 1.1 72.7 1.4 69.8 1.3 75.6 1.4
25. Paperimassa 0.8 0.0 0.10 0.0 1.2 0.0 1.10 0.0 1.10 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.8 0.0 1.1 0.0 2.1 0.0 1.5 0.0 1.0 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 3.0 0.1 3.6 0.1 3.3 0.1 2.9 0.1 3.8 0.1
28. Malmit ja metalliromu 98.1 2.4 112.7 2.4 112.7 2.2 68.5 1.3 78.5 1.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 8.0 0.2 5.1 0.1 8.1 0.2 6.6 0.1 6.6 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 474.7 11.6 551.8 11.6 344.8 6.9 466.6 8.6 525.4 9.8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 14.8 0.4 0.1 0.0 14.4 0.3 12.10 0.2 8.5 0.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 436.3 10.7 519.3 10.9 294.1 5.9 327.7 6.0 322.1 6.0
34. Kaasut 23.7 0.6 32.5 0.7 36.4 0.7 126.1 2.3 194.9 3.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 7.7 0.2 2.5 0.1 7.3 0.1 4.3 0.1 6.6 0.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 2.7 0.1 0.4 0.0 3.7 0.1 0.4 0.0 5.1 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.9 0.0 0.10 0.0 0.3 0.0 0.7 0.0 1.0 0.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 4.2 0.1 1.2 0.0 3.4 0.1 3.4 0.1 0.6 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 499.7 12.2 543.7 11.5 715.5 14.2 670.8 12.3 546.1 10.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 62.1 1.5 54.3 1.1 42.5 0.8 89.9 1.7 64.7 1.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 10.6 0.3 10.5 0.2 8.5 0.2 10.3 0.2 10.9 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 7.6 0.2 9.9 0.2 8.6 0.2 11.1 0.2 10.1 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 222.2 5.4 249.3 5.3 422.3 8.4 255.8 4.7 204.3 3.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 72.6 1.8 76.2 1.6 84.7 1.7 85.4 1.6 75.7 1.4
56. Lannoitteet, valmistetut 1.6 0.0 0.6 0.0 1.1 0.0 0.9 0.0 1.3 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 28.4 0.7 34.2 0.7 29.3 0.6 28.2 0.5 36.0 0.7
58. Muovit, valmistetut 32.2 0.8 31.2 0.7 32.1 0.6 39.3 0.7 34.2 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 62.8 1.5 77.10 1.6 86.9 1.7 150.3 2.8 109.3 2.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 327.2 8.0 347.7 7.3 381.9 7.6 281.5 5.2 449.4 8.4
62. Kumituotteet 12.8 0.3 12.1 0.3 14.0 0.3 13.6 0.2 13.4 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 5.3 0.1 7.2 0.1 7.2 0.1 5.7 0.1 6.4 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 20.7 0.5 20.2 0.4 18.5 0.4 18.7 0.3 18.3 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 15.7 0.4 16.9 0.4 16.0 0.3 21.9 0.4 16.7 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 23.3 0.6 70.6 1.5 34.0 0.7 69.4 1.3 37.8 0.7
67. Rauta ja teräs 14.5 0.4 10.7 0.2 9.4 0.2 14.0 0.3 8.4 0.2
68. Muut metallit 156.6 3.8 138.9 2.9 219.2 4.4 54.7 1.0 276.10 5.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 78.3 1.9 71.2 1.5 63.6 1.3 83.4 1.5 71.4 1.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,158.0 28.3 1,399.1 29.5 1,167.4 23.2 1,518.10 27.9 1,562.8 29.1
71. Voimakoneet ja moottorit 72.6 1.8 76.7 1.6 70.4 1.4 100.6 1.8 72.4 1.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 61.4 1.5 74.6 1.6 65.2 1.3 84.5 1.6 68.2 1.3
73. Metalliteollisuuskoneet 7.5 0.2 7.6 0.2 13.8 0.3 8.7 0.2 9.3 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 159.0 3.9 160.9 3.4 176.4 3.5 183.6 3.4 171.9 3.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 95.7 2.3 87.4 1.8 65.5 1.3 77.9 1.4 97.8 1.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 90.7 2.2 95.1 2.0 108.6 2.2 103.4 1.9 93.1 1.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 186.9 4.6 183.6 3.9 171.8 3.4 180.1 3.3 178.9 3.3
78. Moottoriajoneuvot 134.6 3.3 179.3 3.8 196.2 3.9 191.6 3.5 303.2 5.6
79. Muut kuljetusvälineet 349.10 8.6 534.3 11.3 299.8 6.0 588.9 10.8 568.4 10.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 597.7 14.6 488.6 10.3 610.3 12.1 713.3 13.1 779.4 14.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 4.3 0.1 3.4 0.1 5.0 0.1 7.3 0.1 5.0 0.1
82. Huonekalut 12.5 0.3 12.4 0.3 12.2 0.2 12.4 0.2 12.5 0.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.5 0.0 1.4 0.0 1.10 0.0 2.1 0.0 2.7 0.0
84. Vaatteet 14.1 0.3 19.1 0.4 19.8 0.4 22.1 0.4 20.4 0.4
85. Jalkineet 1.6 0.0 4.3 0.1 1.8 0.0 2.0 0.0 2.10 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 131.4 3.2 146.5 3.1 145.2 2.9 163.7 3.0 149.2 2.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 22.1 0.5 17.9 0.4 22.5 0.4 26.2 0.5 22.0 0.4
89. Muut valmiit tavarat 410.6 10.0 283.10 6.0 402.2 8.0 477.7 8.8 564.9 10.5
9. Muut tavarat 693.1 16.9 1,097.8 23.1 1,466.6 29.2 1,481.10 27.2 1,200.8 22.4
93. Erittelemätön 53.5 1.3 44.6 0.9 80.8 1.6 65.2 1.2 84.10 1.6
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 2.2 0.1 0.5 0.0 1.1 0.0 3.10 0.1 1.7 0.0
97. Kulta, ei monetaarinen 523.3 12.8 924.8 19.5 1,245.2 24.8 1,269.4 23.3 970.9 18.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 109.8 2.7 125.6 2.6 137.7 2.7 141.1 2.6 140.4 2.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 4,092.5 100.0 4,743.8 100.0 5,025.4 100.0 5,445.6 100.0 5,366.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Iso-Britanniasta (GB) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 49.5 1.3 53.8 1.4 56.9 1.4 67.2 1.6 57.10 1.3
00. Elävät eläimet 4.4 0.1 1.5 0.0 1.5 0.0 14.7 0.4 12.5 0.3
01. Liha ja lihatuotteet 2.7 0.1 3.5 0.1 2.9 0.1 2.2 0.1 2.4 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2.9 0.1 5.5 0.1 5.10 0.1 7.2 0.2 5.2 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 9.1 0.2 10.4 0.3 10.3 0.2 8.4 0.2 7.2 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 8.7 0.2 9.2 0.2 11.9 0.3 11.8 0.3 8.1 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 1.8 0.0 1.6 0.0 2.8 0.1 1.7 0.0 2.2 0.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 3.5 0.1 1.7 0.0 1.8 0.0 2.5 0.1 1.6 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 3.5 0.1 5.0 0.1 7.8 0.2 7.6 0.2 5.8 0.1
08. Rehuaineet 2.3 0.1 3.2 0.1 1.1 0.0 1.9 0.0 1.9 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 11.2 0.3 12.6 0.3 11.4 0.3 9.5 0.2 11.7 0.3
1. Juomat ja tupakka 108.2 2.8 157.5 4.1 126.7 3.0 148.5 3.5 143.3 3.2
11. Juomat 107.9 2.7 157.4 4.1 126.6 3.0 148.4 3.5 143.3 3.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 52.9 1.3 54.9 1.4 85.6 2.1 94.4 2.3 142.3 3.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2.6 0.1 1.9 0.0 2.2 0.1 1.0 0.0 1.6 0.0
25. Paperimassa 0.7 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.2 0.0 0.9 0.0 0.1 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2.1 0.1 1.3 0.0 1.6 0.0 1.4 0.0 2.1 0.0
28. Malmit ja metalliromu 44.3 1.1 48.2 1.3 80.4 1.9 88.8 2.1 137.0 3.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2.9 0.1 2.5 0.1 1.3 0.0 2.1 0.1 1.0 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 105.5 2.7 99.2 2.6 158.9 3.8 151.7 3.6 119.8 2.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 105.5 2.7 99.1 2.6 158.8 3.8 151.6 3.6 119.7 2.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.9 0.0 2.1 0.1 1.9 0.0 1.8 0.0 3.3 0.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.4 0.0 0.4 0.0 0.8 0.0 0.3 0.0 1.0 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1.3 0.0 1.8 0.0 1.2 0.0 1.5 0.0 2.3 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 727.9 18.5 727.9 19.2 656.6 15.8 699.5 16.7 822.7 18.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 55.4 1.4 56.1 1.5 48.5 1.2 70.5 1.7 66.5 1.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 5.8 0.1 5.1 0.1 5.6 0.1 5.8 0.1 87.2 2.0
53. Väri- ja parkitusaineet 9.8 0.2 12.6 0.3 14.10 0.4 18.3 0.4 20.0 0.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 483.8 12.3 463.9 12.2 406.6 9.8 419.9 10.0 444.7 10.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 49.2 1.3 52.6 1.4 55.2 1.3 56.5 1.3 49.4 1.1
56. Lannoitteet, valmistetut 0.5 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 18.5 0.5 19.9 0.5 18.5 0.4 21.4 0.5 21.3 0.5
58. Muovit, valmistetut 27.9 0.7 26.4 0.7 25.9 0.6 26.5 0.6 27.6 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 77.2 2.0 91.2 2.4 81.1 1.9 80.8 1.9 106.0 2.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 391.4 10.0 311.1 8.2 426.8 10.3 283.5 6.8 233.0 5.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1.6 0.0 1.2 0.0 1.9 0.0 1.5 0.0 1.3 0.0
62. Kumituotteet 13.6 0.3 14.8 0.4 14.7 0.4 14.1 0.3 14.9 0.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.6 0.0 0.8 0.0 0.6 0.0 0.10 0.0 1.1 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 21.6 0.5 17.1 0.5 24.3 0.6 25.7 0.6 26.10 0.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 22.5 0.6 20.3 0.5 24.2 0.6 23.3 0.6 22.0 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 18.2 0.5 20.3 0.5 22.3 0.5 24.7 0.6 18.8 0.4
67. Rauta ja teräs 26.2 0.7 36.3 1.0 40.3 1.0 21.4 0.5 24.8 0.6
68. Muut metallit 229.3 5.8 147.5 3.9 248.5 6.0 118.9 2.8 68.5 1.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 58.1 1.5 53.0 1.4 50.4 1.2 53.4 1.3 54.10 1.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,473.2 37.5 1,449.0 38.2 1,770.7 42.5 1,839.10 44.0 1,939.8 43.9
71. Voimakoneet ja moottorit 282.1 7.2 278.9 7.3 254.6 6.1 280.7 6.7 274.9 6.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 123.9 3.2 114.1 3.0 132.5 3.2 138.3 3.3 132.6 3.0
73. Metalliteollisuuskoneet 13.3 0.3 15.3 0.4 25.2 0.6 16.2 0.4 14.6 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 201.2 5.1 216.1 5.7 232.8 5.6 216.7 5.2 211.1 4.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 64.2 1.6 55.3 1.5 67.7 1.6 64.6 1.5 71.1 1.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 59.2 1.5 47.4 1.2 49.5 1.2 48.5 1.2 49.6 1.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 170.2 4.3 168.4 4.4 161.1 3.9 162.6 3.9 162.3 3.7
78. Moottoriajoneuvot 371.8 9.5 372.4 9.8 683.9 16.4 726.5 17.4 831.6 18.8
79. Muut kuljetusvälineet 187.6 4.8 181.4 4.8 163.7 3.9 186.2 4.4 192.4 4.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 626.4 16.0 426.1 11.2 464.7 11.2 494.0 11.8 540.3 12.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 5.10 0.2 4.6 0.1 6.0 0.1 5.9 0.1 6.9 0.2
82. Huonekalut 63.6 1.6 42.3 1.1 36.8 0.9 55.9 1.3 45.7 1.0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.7 0.0 0.10 0.0 1.2 0.0 1.4 0.0 1.1 0.0
84. Vaatteet 8.0 0.2 9.2 0.2 10.9 0.3 12.4 0.3 13.3 0.3
85. Jalkineet 1.7 0.0 1.8 0.0 1.9 0.0 1.10 0.0 2.5 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 183.5 4.7 166.3 4.4 184.9 4.4 186.0 4.4 198.9 4.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 19.9 0.5 20.7 0.5 21.3 0.5 28.3 0.7 20.4 0.5
89. Muut valmiit tavarat 343.3 8.7 180.6 4.8 202.1 4.9 202.5 4.8 251.9 5.7
9. Muut tavarat 387.7 9.9 514.1 13.5 413.10 9.9 404.8 9.7 413.9 9.4
93. Erittelemätön 330.3 8.4 310.10 8.2 327.3 7.9 329.0 7.9 362.2 8.2
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0.6 0.0 0.7 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0
97. Kulta, ei monetaarinen 6.5 0.2 124.2 3.3 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 36.8 0.9 35.3 0.9 38.9 0.9 40.3 1.0 39.2 0.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 3,923.10 100.0 3,795.3 100.0 4,162.4 100.0 4,184.9 100.0 4,415.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu