Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Iso-Britannian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2018/8 - 2018/12

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2018 8
%
2018 9
%
2018 10
%
2018 11
%
2018 12
%
Viennistä3.54.03.74.24.1
Tuonnista2.22.42.62.52.6
Tavaroiden ulkomaankaupasta2.73.03.03.23.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Iso-Britanniaan (GB) jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 107.5 2.2 105.2 1.9 154.8 2.8 178.2 3.0 122.5 2.2
00. Elävät eläimet 2.9 0.1 16.8 0.3 49.8 0.9 75.4 1.3 10.1 0.2
01. Liha ja lihatuotteet 1.3 0.0 1.1 0.0 0.8 0.0 0.6 0.0 0.7 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.6 0.0 2.1 0.0 1.4 0.0 1.3 0.0 0.7 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 10.1 0.2 4.5 0.1 6.0 0.1 5.9 0.1 9.2 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 8.2 0.2 7.8 0.1 8.2 0.1 12.0 0.2 15.2 0.3
05. Hedelmät ja kasvikset 30.2 0.6 24.4 0.4 36.8 0.7 34.9 0.6 39.2 0.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2.6 0.1 2.4 0.0 2.5 0.0 1.5 0.0 1.8 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 7.5 0.2 6.9 0.1 5.8 0.1 7.1 0.1 5.4 0.1
08. Rehuaineet 22.4 0.5 16.1 0.3 22.1 0.4 18.9 0.3 23.10 0.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 21.3 0.4 23.5 0.4 21.8 0.4 20.9 0.4 16.6 0.3
1. Juomat ja tupakka 47.3 1.0 45.6 0.8 42.4 0.8 35.5 0.6 29.6 0.5
11. Juomat 47.0 1.0 45.5 0.8 41.4 0.8 35.5 0.6 28.5 0.5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.3 0.0 0.1 0.0 0.10 0.0 0.1 0.0 1.2 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 231.9 4.8 165.3 3.0 181.10 3.3 172.1 2.9 156.10 2.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 43.2 0.9 25.1 0.4 24.6 0.4 2.1 0.0 24.7 0.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 5.6 0.1 8.2 0.1 8.9 0.2 3.8 0.1 4.1 0.1
24. Puutavara ja korkki 55.7 1.1 72.10 1.3 72.1 1.3 75.5 1.3 63.8 1.2
25. Paperimassa 2.9 0.1 3.7 0.1 1.5 0.0 1.9 0.0 1.7 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.8 0.0 1.2 0.0 2.9 0.1 2.4 0.0 1.0 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 5.6 0.1 7.2 0.1 5.10 0.1 6.3 0.1 4.5 0.1
28. Malmit ja metalliromu 110.4 2.3 40.9 0.7 59.8 1.1 70.6 1.2 50.5 0.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 6.9 0.1 6.2 0.1 6.6 0.1 9.6 0.2 6.7 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 491.3 10.1 593.4 10.6 609.3 11.1 642.6 10.8 791.3 14.3
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 35.4 0.7 37.4 0.7 51.8 0.9 51.4 0.9 31.8 0.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 445.0 9.1 555.10 10.0 511.6 9.3 475.3 8.0 667.4 12.1
34. Kaasut 10.9 0.2 0.1 0.0 45.10 0.8 116.1 2.0 92.1 1.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 5.8 0.1 3.6 0.1 5.8 0.1 5.4 0.1 1.3 0.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 2.2 0.0 0.2 0.0 4.1 0.1 0.4 0.0 0.3 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.7 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0.8 0.0 0.5 0.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 3.1 0.1 2.9 0.1 1.3 0.0 4.3 0.1 0.6 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 776.8 15.9 594.10 10.7 737.4 13.5 683.7 11.5 701.8 12.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 78.10 1.6 89.2 1.6 70.7 1.3 55.2 0.9 65.1 1.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 19.1 0.4 10.4 0.2 15.0 0.3 13.5 0.2 17.5 0.3
53. Väri- ja parkitusaineet 11.1 0.2 8.9 0.2 10.4 0.2 8.7 0.1 9.2 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 448.3 9.2 254.3 4.6 404.2 7.4 392.3 6.6 391.8 7.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 85.1 1.7 96.8 1.7 99.1 1.8 77.0 1.3 80.9 1.5
56. Lannoitteet, valmistetut 0.6 0.0 1.3 0.0 0.6 0.0 0.7 0.0 0.5 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 35.3 0.7 38.1 0.7 36.7 0.7 37.7 0.6 35.5 0.6
58. Muovit, valmistetut 38.6 0.8 37.8 0.7 35.5 0.6 38.8 0.7 36.0 0.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 60.1 1.2 58.5 1.0 65.8 1.2 60.1 1.0 65.6 1.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 389.3 8.0 304.1 5.5 361.2 6.6 282.6 4.8 299.4 5.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1.2 0.0 0.9 0.0 1.1 0.0 0.8 0.0 0.8 0.0
62. Kumituotteet 15.6 0.3 16.2 0.3 15.2 0.3 13.6 0.2 13.8 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 10.2 0.2 9.10 0.2 7.6 0.1 9.1 0.2 7.8 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 33.1 0.7 33.2 0.6 30.6 0.6 28.1 0.5 25.8 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 20.6 0.4 23.1 0.4 24.4 0.4 21.6 0.4 22.6 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 83.3 1.7 52.9 0.9 89.2 1.6 57.4 1.0 52.4 0.9
67. Rauta ja teräs 16.9 0.3 14.0 0.3 19.5 0.4 14.0 0.2 17.0 0.3
68. Muut metallit 118.5 2.4 65.2 1.2 87.8 1.6 46.9 0.8 82.8 1.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 90.4 1.9 89.0 1.6 86.2 1.6 91.5 1.5 76.8 1.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,815.4 37.3 2,128.8 38.2 2,002.7 36.5 2,302.6 38.8 1,896.7 34.3
71. Voimakoneet ja moottorit 142.5 2.9 125.0 2.2 153.7 2.8 158.5 2.7 152.10 2.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 83.8 1.7 72.2 1.3 80.8 1.5 60.7 1.0 68.5 1.2
73. Metalliteollisuuskoneet 13.4 0.3 14.2 0.3 12.9 0.2 11.5 0.2 11.8 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 239.4 4.9 238.9 4.3 254.3 4.6 253.5 4.3 219.7 4.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 110.4 2.3 118.3 2.1 142.8 2.6 127.7 2.1 116.1 2.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 105.6 2.2 122.9 2.2 120.8 2.2 117.4 2.0 125.6 2.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 236.9 4.9 209.3 3.8 237.5 4.3 246.0 4.1 251.4 4.5
78. Moottoriajoneuvot 181.2 3.7 219.9 3.9 226.4 4.1 244.7 4.1 155.10 2.8
79. Muut kuljetusvälineet 702.5 14.4 1,008.5 18.1 773.8 14.1 1,082.10 18.2 794.10 14.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 582.1 11.9 1,144.8 20.5 696.5 12.7 820.6 13.8 639.5 11.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 5.7 0.1 4.8 0.1 6.2 0.1 5.2 0.1 9.5 0.2
82. Huonekalut 17.0 0.3 16.8 0.3 22.8 0.4 20.6 0.3 21.9 0.4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 2.4 0.0 2.3 0.0 2.6 0.0 4.8 0.1 2.5 0.0
84. Vaatteet 33.7 0.7 28.3 0.5 33.2 0.6 40.6 0.7 29.10 0.5
85. Jalkineet 1.8 0.0 2.6 0.0 2.1 0.0 2.3 0.0 2.1 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 162.10 3.3 164.5 3.0 168.8 3.1 184.9 3.1 176.9 3.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 31.9 0.7 31.2 0.6 31.2 0.6 31.1 0.5 26.5 0.5
89. Muut valmiit tavarat 326.9 6.7 894.5 16.0 429.9 7.8 531.5 9.0 370.4 6.7
9. Muut tavarat 425.9 8.7 489.9 8.8 689.6 12.6 814.4 13.7 895.0 16.2
93. Erittelemätön 130.4 2.7 95.1 1.7 119.3 2.2 120.10 2.0 95.5 1.7
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0.1 0.0 0.1 0.0 0.6 0.0 3.1 0.1 1.0 0.0
97. Kulta, ei monetaarinen 165.8 3.4 257.1 4.6 421.2 7.7 545.1 9.2 649.0 11.7
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 128.6 2.6 136.3 2.4 144.7 2.6 143.3 2.4 149.2 2.7
0-9. Kaikki ryhmät 4,872.9 100.0 5,575.0 100.0 5,481.1 100.0 5,937.3 100.0 5,533.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Iso-Britanniasta (GB) Yhdysvaltoihin jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 54.2 1.1 63.0 1.3 71.4 1.2 61.4 1.2 60.1 1.1
00. Elävät eläimet 1.8 0.0 7.2 0.1 9.8 0.2 8.3 0.2 8.9 0.2
01. Liha ja lihatuotteet 4.6 0.1 3.5 0.1 5.1 0.1 4.1 0.1 4.4 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 6.5 0.1 6.7 0.1 9.2 0.2 5.6 0.1 5.7 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 13.1 0.3 14.3 0.3 13.4 0.2 11.7 0.2 12.4 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 11.8 0.2 14.4 0.3 12.9 0.2 9.5 0.2 8.9 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 2.2 0.0 2.2 0.0 2.8 0.0 2.6 0.0 1.8 0.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1.5 0.0 1.1 0.0 1.3 0.0 0.9 0.0 0.10 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.6 0.1 5.9 0.1 6.3 0.1 4.8 0.1 3.6 0.1
08. Rehuaineet 1.9 0.0 0.3 0.0 1.4 0.0 2.8 0.1 1.5 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 8.7 0.2 7.8 0.2 9.6 0.2 11.6 0.2 12.3 0.2
1. Juomat ja tupakka 166.7 3.3 176.9 3.5 256.4 4.2 207.3 3.9 229.5 4.3
11. Juomat 166.6 3.3 176.8 3.5 256.4 4.2 207.2 3.9 229.5 4.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 43.4 0.9 24.4 0.5 53.3 0.9 48.10 0.9 44.9 0.8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.9 0.0 1.3 0.0 1.9 0.0 2.0 0.0 1.7 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.9 0.0 1.0 0.0 1.2 0.0 0.9 0.0 1.7 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.3 0.0 1.5 0.0 1.6 0.0 1.7 0.0 1.7 0.0
28. Malmit ja metalliromu 36.1 0.7 19.4 0.4 46.8 0.8 43.1 0.8 38.4 0.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3.1 0.1 1.2 0.0 1.8 0.0 1.0 0.0 1.4 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 501.4 10.0 541.6 10.8 292.8 4.8 336.2 6.3 289.3 5.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 492.4 9.9 541.6 10.8 286.4 4.7 328.2 6.2 289.3 5.4
34. Kaasut 8.10 0.2 0 0.0 6.5 0.1 8.1 0.2 0 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.5 0.0 0.9 0.0 1.5 0.0 0.7 0.0 0.9 0.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.4 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.2 0.0 0.3 0.0 0.9 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 800.9 16.0 684.4 13.7 847.6 14.0 816.1 15.3 949.8 17.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 225.8 4.5 171.3 3.4 210.1 3.5 138.9 2.6 245.7 4.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 59.0 1.2 6.8 0.1 7.10 0.1 55.2 1.0 16.8 0.3
53. Väri- ja parkitusaineet 13.7 0.3 14.6 0.3 13.3 0.2 13.4 0.3 13.9 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 289.9 5.8 303.3 6.1 406.7 6.7 413.6 7.8 469.9 8.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 58.6 1.2 50.1 1.0 60.4 1.0 52.5 1.0 46.5 0.9
56. Lannoitteet, valmistetut 0.4 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 0.10 0.0 1.4 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 25.9 0.5 21.7 0.4 24.6 0.4 25.3 0.5 24.0 0.4
58. Muovit, valmistetut 28.5 0.6 28.7 0.6 29.1 0.5 29.1 0.5 25.7 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 99.4 2.0 87.6 1.8 95.5 1.6 87.6 1.6 106.2 2.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 266.4 5.3 292.3 5.9 332.4 5.5 264.9 5.0 332.8 6.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 2.4 0.0 3.1 0.1 2.6 0.0 2.6 0.0 2.5 0.0
62. Kumituotteet 24.10 0.5 25.1 0.5 28.6 0.5 23.1 0.4 26.6 0.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.1 0.0 0.10 0.0 1.5 0.0 1.2 0.0 0.10 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 23.2 0.5 26.7 0.5 28.9 0.5 30.3 0.6 21.9 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 21.9 0.4 24.3 0.5 26.7 0.4 20.6 0.4 22.6 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 29.4 0.6 52.1 1.0 51.2 0.8 29.9 0.6 78.10 1.5
67. Rauta ja teräs 49.6 1.0 34.4 0.7 38.4 0.6 40.3 0.8 61.4 1.2
68. Muut metallit 42.4 0.8 60.4 1.2 80.9 1.3 57.6 1.1 53.8 1.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 71.8 1.4 65.7 1.3 73.9 1.2 59.7 1.1 64.4 1.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 2,070.5 41.5 1,992.1 39.9 2,484.3 41.1 2,240.9 42.0 2,382.5 44.7
71. Voimakoneet ja moottorit 382.4 7.7 408.0 8.2 477.4 7.9 365.3 6.8 408.8 7.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 132.9 2.7 130.10 2.6 168.6 2.8 173.3 3.2 159.2 3.0
73. Metalliteollisuuskoneet 13.6 0.3 10.2 0.2 14.10 0.2 15.5 0.3 16.6 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 252.1 5.0 231.0 4.6 242.4 4.0 264.0 5.0 248.7 4.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 42.5 0.8 40.1 0.8 40.8 0.7 41.9 0.8 56.6 1.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 63.9 1.3 57.9 1.2 65.0 1.1 62.9 1.2 59.5 1.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 172.9 3.5 163.8 3.3 195.1 3.2 190.1 3.6 204.5 3.8
78. Moottoriajoneuvot 854.1 17.1 782.2 15.7 1,076.7 17.8 961.9 18.0 1,062.1 19.9
79. Muut kuljetusvälineet 156.5 3.1 168.3 3.4 203.7 3.4 166.5 3.1 166.9 3.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 561.10 11.2 658.8 13.2 1,027.4 17.0 783.9 14.7 632.3 11.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 5.8 0.1 6.1 0.1 6.5 0.1 7.2 0.1 5.10 0.1
82. Huonekalut 54.0 1.1 60.5 1.2 56.3 0.9 61.6 1.2 51.3 1.0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 2.0 0.0 1.9 0.0 1.6 0.0 1.8 0.0 1.6 0.0
84. Vaatteet 14.1 0.3 12.3 0.2 13.4 0.2 14.1 0.3 11.1 0.2
85. Jalkineet 1.8 0.0 2.5 0.1 1.7 0.0 2.1 0.0 2.7 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 197.5 4.0 220.5 4.4 218.8 3.6 213.9 4.0 221.0 4.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 33.4 0.7 24.8 0.5 50.2 0.8 35.0 0.7 49.5 0.9
89. Muut valmiit tavarat 253.6 5.1 330.5 6.6 679.2 11.2 448.6 8.4 289.5 5.4
9. Muut tavarat 529.2 10.6 560.2 11.2 678.6 11.2 572.3 10.7 405.9 7.6
93. Erittelemätön 450.1 9.0 502.2 10.1 621.7 10.3 516.9 9.7 359.6 6.7
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0.8 0.0 0.4 0.0 0.9 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0
97. Kulta, ei monetaarinen 31.2 0.6 0.3 0.0 0.1 0.0 0.7 0.0 0.3 0.0
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 42.8 0.9 41.2 0.8 44.3 0.7 42.0 0.8 38.2 0.7
0-9. Kaikki ryhmät 4,994.8 100.0 4,994.2 100.0 6,045.3 100.0 5,332.3 100.0 5,327.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu