Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Iso-Britannian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/3 - 2019/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 3
%
2019 4
%
2019 5
%
2019 6
%
2019 7
%
Viennistä4.24.03.83.94.0
Tuonnista2.82.82.42.32.6
Tavaroiden ulkomaankaupasta3.43.32.92.93.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Iso-Britanniaan (GB) jaksolla 2019/3 - 2019/7

2019 / 32019 / 42019 / 52019 / 62019 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 108.7 1.8 88.0 1.6 84.0 1.6 72.4 1.3 72.5 1.4
00. Elävät eläimet 1.4 0.0 1.2 0.0 0.3 0.0 1.2 0.0 0.4 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 1.2 0.0 0.7 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.8 0.0 1.6 0.0 3.2 0.1 2.3 0.0 2.0 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 6.7 0.1 2.0 0.0 1.6 0.0 2.10 0.1 6.3 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 4.8 0.1 6.3 0.1 11.4 0.2 6.9 0.1 4.2 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 50.1 0.8 38.9 0.7 37.7 0.7 31.8 0.6 30.1 0.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1.8 0.0 2.1 0.0 2.3 0.0 2.1 0.0 3.2 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 5.3 0.1 5.5 0.1 5.4 0.1 4.3 0.1 6.6 0.1
08. Rehuaineet 14.9 0.2 9.7 0.2 2.7 0.1 3.6 0.1 4.7 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 21.0 0.3 20.5 0.4 19.3 0.4 17.2 0.3 14.8 0.3
1. Juomat ja tupakka 25.7 0.4 33.7 0.6 34.5 0.6 29.4 0.5 41.2 0.8
11. Juomat 25.7 0.4 33.7 0.6 33.8 0.6 27.5 0.5 39.8 0.7
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.1 0.0 0 0.0 0.7 0.0 1.9 0.0 1.5 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 196.2 3.2 131.8 2.5 179.2 3.3 170.0 3.2 165.3 3.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 2.7 0.0 1.7 0.0 0.10 0.0 1.5 0.0 1.8 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 4.5 0.1 3.9 0.1 1.3 0.0 1.1 0.0 2.7 0.0
24. Puutavara ja korkki 76.5 1.2 58.5 1.1 88.0 1.6 85.6 1.6 62.7 1.2
25. Paperimassa 1.10 0.0 1.0 0.0 0.7 0.0 0.9 0.0 1.0 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.8 0.0 1.4 0.0 1.10 0.0 2.9 0.1 1.0 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 5.8 0.1 4.8 0.1 4.7 0.1 4.0 0.1 3.3 0.1
28. Malmit ja metalliromu 93.4 1.5 55.2 1.0 73.1 1.4 67.2 1.2 87.5 1.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 9.9 0.2 5.4 0.1 8.7 0.2 6.9 0.1 5.5 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 538.10 8.8 394.2 7.4 594.10 11.1 446.7 8.3 511.2 9.6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 26.1 0.4 0.1 0.0 28.7 0.5 0.1 0.0 33.8 0.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 494.1 8.0 361.8 6.8 552.1 10.3 446.5 8.3 477.5 9.0
34. Kaasut 18.10 0.3 32.5 0.6 14.3 0.3 0.2 0.0 0.1 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 6.0 0.1 1.5 0.0 4.9 0.1 5.6 0.1 5.3 0.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 2.2 0.0 0.5 0.0 2.2 0.0 2.2 0.0 2.1 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1.1 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 2.8 0.0 0.7 0.0 2.5 0.0 2.9 0.1 2.7 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 692.8 11.3 642.3 12.0 644.5 12.0 501.9 9.3 542.0 10.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 71.6 1.2 73.7 1.4 88.8 1.7 54.7 1.0 53.5 1.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 17.1 0.3 14.6 0.3 13.9 0.3 14.1 0.3 12.10 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 12.7 0.2 11.2 0.2 12.3 0.2 9.6 0.2 10.9 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 339.9 5.5 314.1 5.9 296.10 5.5 198.4 3.7 268.1 5.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 81.6 1.3 71.4 1.3 73.6 1.4 72.9 1.4 76.3 1.4
56. Lannoitteet, valmistetut 1.6 0.0 0.6 0.0 1.1 0.0 0.7 0.0 0.10 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 39.1 0.6 42.4 0.8 40.5 0.8 40.1 0.7 30.9 0.6
58. Muovit, valmistetut 51.5 0.8 45.1 0.8 42.8 0.8 40.2 0.7 35.1 0.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 78.3 1.3 69.6 1.3 74.8 1.4 71.8 1.3 53.8 1.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 363.6 5.9 338.3 6.3 304.10 5.7 350.9 6.5 391.7 7.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1.0 0.0 0.9 0.0 0.8 0.0 0.8 0.0 0.6 0.0
62. Kumituotteet 16.1 0.3 15.8 0.3 14.4 0.3 15.5 0.3 12.7 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 9.4 0.2 9.4 0.2 8.3 0.2 8.1 0.2 8.2 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 33.3 0.5 28.6 0.5 26.2 0.5 20.2 0.4 18.7 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 23.4 0.4 23.0 0.4 22.3 0.4 20.6 0.4 18.4 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 98.5 1.6 103.2 1.9 64.1 1.2 71.1 1.3 98.4 1.8
67. Rauta ja teräs 17.9 0.3 19.2 0.4 19.7 0.4 19.8 0.4 18.9 0.4
68. Muut metallit 59.8 1.0 47.5 0.9 56.8 1.1 104.6 1.9 132.9 2.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 104.5 1.7 90.10 1.7 92.7 1.7 90.4 1.7 83.2 1.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 2,275.4 37.0 2,012.7 37.6 1,997.0 37.3 1,884.1 35.0 1,999.4 37.5
71. Voimakoneet ja moottorit 146.3 2.4 108.4 2.0 122.3 2.3 102.1 1.9 125.2 2.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 95.6 1.6 79.1 1.5 82.5 1.5 71.9 1.3 63.7 1.2
73. Metalliteollisuuskoneet 14.3 0.2 12.1 0.2 13.6 0.3 16.5 0.3 16.6 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 277.5 4.5 235.1 4.4 274.1 5.1 232.7 4.3 218.4 4.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 136.8 2.2 107.0 2.0 109.2 2.0 107.1 2.0 107.9 2.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 144.3 2.3 83.9 1.6 99.10 1.9 125.10 2.3 99.7 1.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 280.2 4.6 229.5 4.3 270.6 5.1 242.7 4.5 260.3 4.9
78. Moottoriajoneuvot 166.5 2.7 241.9 4.5 182.1 3.4 188.8 3.5 160.2 3.0
79. Muut kuljetusvälineet 1,014.3 16.5 915.10 17.1 843.1 15.8 796.7 14.8 947.7 17.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 815.5 13.2 652.2 12.2 770.6 14.4 891.9 16.6 573.5 10.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 5.8 0.1 6.5 0.1 5.5 0.1 8.3 0.2 7.1 0.1
82. Huonekalut 21.2 0.3 20.4 0.4 20.6 0.4 18.3 0.3 15.4 0.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 5.6 0.1 2.2 0.0 2.1 0.0 2.3 0.0 2.6 0.0
84. Vaatteet 32.8 0.5 29.9 0.6 30.2 0.6 29.1 0.5 24.6 0.5
85. Jalkineet 2.5 0.0 2.1 0.0 2.3 0.0 1.8 0.0 1.7 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 217.5 3.5 168.2 3.1 172.8 3.2 175.5 3.3 148.5 2.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 32.4 0.5 29.4 0.5 32.7 0.6 33.9 0.6 30.8 0.6
89. Muut valmiit tavarat 498.0 8.1 393.9 7.4 504.7 9.4 623.2 11.6 343.1 6.4
9. Muut tavarat 1,134.2 18.4 1,055.5 19.7 736.9 13.8 1,024.4 19.1 1,027.2 19.3
93. Erittelemätön 118.3 1.9 82.0 1.5 116.1 2.2 100.7 1.9 86.0 1.6
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 1.5 0.0 0.1 0.0 3.1 0.1 0.1 0.0 1.1 0.0
97. Kulta, ei monetaarinen 850.2 13.8 832.5 15.6 470.1 8.8 765.9 14.2 791.2 14.8
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 158.5 2.6 139.9 2.6 145.8 2.7 142.7 2.7 142.1 2.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 6,156.9 100.0 5,349.8 100.0 5,350.10 100.0 5,376.10 100.0 5,328.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Iso-Britanniasta (GB) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/3 - 2019/7

2019 / 32019 / 42019 / 52019 / 62019 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 62.3 1.1 57.8 1.0 61.9 1.2 53.4 1.1 55.4 1.0
00. Elävät eläimet 0.10 0.0 1.5 0.0 1.8 0.0 2.8 0.1 1.7 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 5.3 0.1 5.7 0.1 5.9 0.1 3.7 0.1 4.7 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 7.5 0.1 5.7 0.1 6.6 0.1 5.1 0.1 5.1 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 16.2 0.3 16.2 0.3 17.2 0.3 16.8 0.3 14.5 0.3
04. Vilja ja viljatuotteet 10.0 0.2 10.2 0.2 8.8 0.2 7.5 0.2 10.7 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 2.7 0.0 2.3 0.0 2.4 0.0 1.7 0.0 2.5 0.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1.4 0.0 0.7 0.0 0.9 0.0 0.7 0.0 0.8 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.7 0.0 2.8 0.0 3.2 0.1 2.8 0.1 3.3 0.1
08. Rehuaineet 4.8 0.1 3.1 0.1 2.6 0.0 2.5 0.1 1.4 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 11.1 0.2 10.0 0.2 12.10 0.2 10.3 0.2 10.9 0.2
1. Juomat ja tupakka 172.2 3.0 200.6 3.4 222.9 4.2 189.1 3.9 172.8 3.1
11. Juomat 172.2 2.9 200.5 3.4 222.9 4.2 188.10 3.9 172.3 3.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.6 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 28.3 0.5 62.6 1.1 31.9 0.6 42.3 0.9 37.10 0.7
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2.1 0.0 1.8 0.0 1.5 0.0 2.5 0.1 2.5 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.0 0.0 1.4 0.0 0.7 0.0 1.0 0.0 0.7 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.6 0.0 2.3 0.0 1.6 0.0 1.7 0.0 1.6 0.0
28. Malmit ja metalliromu 21.8 0.4 55.2 0.9 26.2 0.5 35.10 0.7 30.7 0.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.8 0.0 1.6 0.0 1.9 0.0 1.2 0.0 1.10 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 347.3 6.0 423.4 7.3 643.6 12.1 364.2 7.6 490.3 8.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 347.3 6.0 423.3 7.2 643.6 12.1 364.2 7.6 490.3 8.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.8 0.0 0.8 0.0 1.1 0.0 1.8 0.0 1.1 0.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.3 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 1.1 0.0 0.5 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.5 0.0 0.5 0.0 0.7 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 982.4 16.8 1,302.3 22.3 870.6 16.3 788.0 16.4 932.5 16.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 127.1 2.2 554.4 9.5 98.1 1.8 127.9 2.7 107.9 1.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 114.0 2.0 7.10 0.1 7.2 0.1 9.3 0.2 6.5 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 16.9 0.3 16.2 0.3 17.5 0.3 14.0 0.3 16.1 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 495.0 8.5 525.2 9.0 534.10 10.0 444.10 9.2 598.7 10.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 52.3 0.9 58.4 1.0 60.2 1.1 36.1 0.7 52.0 0.9
56. Lannoitteet, valmistetut 1.7 0.0 0.9 0.0 1.4 0.0 1.0 0.0 1.6 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 28.5 0.5 28.6 0.5 28.5 0.5 31.5 0.7 33.5 0.6
58. Muovit, valmistetut 33.3 0.6 27.10 0.5 32.9 0.6 32.1 0.7 32.10 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 113.9 2.0 83.2 1.4 90.2 1.7 91.4 1.9 83.7 1.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 347.5 6.0 317.2 5.4 312.1 5.9 292.7 6.1 291.6 5.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 3.4 0.1 4.0 0.1 3.0 0.1 2.9 0.1 3.7 0.1
62. Kumituotteet 24.1 0.4 24.3 0.4 23.9 0.4 23.9 0.5 23.5 0.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2.2 0.0 1.1 0.0 1.3 0.0 1.6 0.0 1.2 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 22.10 0.4 21.2 0.4 24.6 0.5 23.1 0.5 23.3 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 29.1 0.5 27.6 0.5 27.2 0.5 24.9 0.5 23.5 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 52.2 0.9 37.3 0.6 42.1 0.8 28.6 0.6 34.4 0.6
67. Rauta ja teräs 46.4 0.8 42.1 0.7 46.7 0.9 39.4 0.8 33.6 0.6
68. Muut metallit 94.1 1.6 90.2 1.5 70.1 1.3 77.2 1.6 83.0 1.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 73.4 1.3 69.7 1.2 73.6 1.4 71.4 1.5 65.7 1.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 2,700.5 46.3 2,296.5 39.3 2,006.5 37.7 2,131.7 44.3 2,453.5 43.7
71. Voimakoneet ja moottorit 592.2 10.1 509.2 8.7 428.4 8.0 422.6 8.8 399.7 7.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 204.10 3.5 178.10 3.1 167.3 3.1 161.2 3.3 189.2 3.4
73. Metalliteollisuuskoneet 19.2 0.3 12.9 0.2 17.7 0.3 15.9 0.3 13.7 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 303.9 5.2 297.3 5.1 271.0 5.1 249.1 5.2 280.3 5.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 54.6 0.9 42.3 0.7 44.1 0.8 47.5 1.0 46.7 0.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 60.6 1.0 66.4 1.1 89.9 1.7 68.8 1.4 74.4 1.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 179.3 3.1 187.8 3.2 196.4 3.7 186.4 3.9 200.5 3.6
78. Moottoriajoneuvot 1,083.7 18.6 815.5 14.0 585.9 11.0 758.5 15.8 1,019.7 18.2
79. Muut kuljetusvälineet 202.4 3.5 186.6 3.2 206.2 3.9 222.1 4.6 229.8 4.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 666.6 11.4 660.4 11.3 583.1 10.9 496.6 10.3 599.3 10.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 6.6 0.1 5.5 0.1 6.7 0.1 6.9 0.1 6.8 0.1
82. Huonekalut 66.4 1.1 51.9 0.9 63.7 1.2 46.3 1.0 60.5 1.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.2 0.0 1.4 0.0 1.4 0.0 1.1 0.0 2.1 0.0
84. Vaatteet 10.6 0.2 11.5 0.2 10.6 0.2 10.3 0.2 14.4 0.3
85. Jalkineet 3.4 0.1 1.9 0.0 2.8 0.1 2.8 0.1 3.4 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 221.7 3.8 191.7 3.3 213.5 4.0 207.6 4.3 208.6 3.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 37.9 0.6 35.4 0.6 47.9 0.9 27.7 0.6 26.7 0.5
89. Muut valmiit tavarat 319.1 5.5 361.3 6.2 236.9 4.4 194.3 4.0 277.1 4.9
9. Muut tavarat 527.0 9.0 516.6 8.8 592.6 11.1 456.0 9.5 575.5 10.3
93. Erittelemätön 470.7 8.1 461.5 7.9 545.1 10.2 409.4 8.5 528.0 9.4
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0.8 0.0 0.9 0.0 0.5 0.0 0.7 0.0 0.3 0.0
97. Kulta, ei monetaarinen 0.6 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 42.2 0.7 42.5 0.7 42.5 0.8 40.0 0.8 43.5 0.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 5,834.5 100.0 5,837.8 100.0 5,325.9 100.0 4,815.5 100.0 5,609.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-heinäkuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu