Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Tanskan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä0.30.20.20.20.2
Tuonnista0.60.50.50.40.5
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.50.40.40.30.4

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Tanskan kanssa, vienti Tanskaan ja tuonti Tanskasta vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Elokuussa Tanska oli Yhdysvaltain 36. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 1.2 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 9.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Elokuussa kauppatase Tanskan kanssa oli Yhdysvalloille 671 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Tanskasta oli 14.8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa, ollen suuruudeltaan 917 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) edustaen 50.1 prosentin osuutta. Toinen tuonnin suuri tuoteryhmä oli Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) vastaten 9.7 prosentin osuutta tuonnista.

Viennin arvo Tanskaan supistui 8.3 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 247 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc333 (raakaöljy), mikä edusti 24.7 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 9.0 % sekä Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 7.4 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Tammi-elokuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 10.0 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 15.7 prosenttia. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 7.8 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 2.2 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 17.4 prosentilla ja viennin arvo 10.0744439922107. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), arvon ollessa 4.2 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 515 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-elokuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 5.7 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 4.7 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Tanskaan (DK) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 6.8 2.6 5.7 2.7 6.8 3.4 8.8 3.6 9.3 3.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.4 0.1 0.8 0.4 0.9 0.4 0.5 0.2 0.2 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.2 0.4 0.4 0.1 0.7 0.3 2.2 0.9 3.5 1.4
05. Hedelmät ja kasvikset 2.7 1.0 1.10 0.9 3.1 1.5 3.6 1.4 3.6 1.4
08. Rehuaineet 1.3 0.5 1.1 0.5 1.2 0.6 1.1 0.4 0.9 0.3
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.9 0.3 1.3 0.6 0.8 0.4 1.3 0.5 0.7 0.3
1. Juomat ja tupakka 3.10 1.5 4.10 2.3 3.6 1.8 5.6 2.3 4.3 1.7
11. Juomat 3.10 1.5 4.10 2.3 3.5 1.8 5.2 2.1 4.3 1.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 15.4 5.9 13.3 6.3 13.3 6.7 6.8 2.8 13.5 5.5
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 13.1 5.1 8.7 4.1 10.2 5.1 3.1 1.2 0 0.0
24. Puutavara ja korkki 0.7 0.2 0.10 0.4 0.7 0.3 0.4 0.1 9.1 3.7
25. Paperimassa 0.5 0.2 1.2 0.5 0.7 0.3 1.0 0.4 1.7 0.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.1 0.0 0.3 0.1 0.4 0.2 0.3 0.1 0.7 0.2
28. Malmit ja metalliromu 0.4 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.7 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.6 0.2 1.8 0.8 1.1 0.6 1.9 0.8 1.5 0.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 99.6 38.6 37.10 17.9 0.10 0.5 20.9 8.5 62.1 25.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 99.6 38.6 37.10 17.9 0.10 0.5 20.9 8.5 62.1 25.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 20.5 8.4 0.2 0.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 20.4 8.3 0.2 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 34.8 13.5 55.4 26.2 68.5 34.5 67.8 27.7 43.1 17.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 10.8 4.2 13.2 6.2 14.4 7.2 19.1 7.8 13.1 5.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.10 1.5 2.7 1.2 1.7 0.8 1.1 0.4 0.10 0.4
53. Väri- ja parkitusaineet 0.9 0.3 0.4 0.2 0.3 0.1 0.6 0.2 0.6 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 10.8 4.2 28.3 13.4 41.8 21.1 36.5 14.9 20.4 8.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.3 0.5 2.5 1.1 2.7 1.3 2.6 1.1 2.1 0.8
57. Muovit, valmistamattomat 0.9 0.3 0.8 0.3 0.9 0.4 0.5 0.2 0.5 0.2
58. Muovit, valmistetut 1.10 0.7 2.5 1.2 1.4 0.7 1.6 0.6 1.3 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 4.5 1.7 5.4 2.5 5.8 2.9 6.1 2.5 4.5 1.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 10.8 4.2 15.8 7.4 18.8 9.4 9.7 4.0 9.7 3.9
62. Kumituotteet 0.7 0.2 0.4 0.1 0.4 0.2 0.6 0.2 0.5 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.1 0.4 0.7 0.3 0.7 0.3 1.1 0.4 0.9 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 5.3 2.0 4.8 2.2 7.2 3.6 3.3 1.3 3.8 1.5
67. Rauta ja teräs 0.6 0.2 1.2 0.5 0.7 0.3 0.7 0.3 1.1 0.4
68. Muut metallit 0.5 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3 0.6 0.2 0.3 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.3 0.9 7.9 3.7 8.7 4.4 3.2 1.3 2.10 1.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 45.3 17.5 44.1 20.8 50.1 25.2 61.8 25.3 63.3 25.6
71. Voimakoneet ja moottorit 1.8 0.7 1.7 0.8 1.3 0.6 1.7 0.7 1.4 0.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 8.7 3.4 6.3 2.9 7.2 3.6 9.8 4.0 6.1 2.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 7.2 2.8 12.5 5.9 10.7 5.3 8.3 3.4 7.5 3.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3.0 1.2 3.1 1.5 5.7 2.8 8.6 3.5 6.1 2.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 5.7 2.2 5.2 2.4 5.6 2.8 7.7 3.1 5.2 2.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 14.7 5.7 11.0 5.2 14.9 7.5 15.10 6.5 10.0 4.0
78. Moottoriajoneuvot 1.6 0.6 1.6 0.7 2.0 1.0 4.5 1.8 4.9 2.0
79. Muut kuljetusvälineet 2.9 1.1 2.8 1.3 2.9 1.4 5.4 2.2 22.3 9.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 22.2 8.6 23.2 10.9 24.2 12.2 27.7 11.3 30.5 12.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.3 0.1 0.3 0.1 0.5 0.2 0.8 0.3 0.5 0.2
82. Huonekalut 0.4 0.1 0.3 0.1 0.5 0.2 0.2 0.1 0.6 0.2
84. Vaatteet 0.2 0.0 0.2 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 0.6 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 14.3 5.5 16.3 7.7 14.9 7.5 16.9 6.9 13.8 5.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.5 0.2 0.7 0.3 1.1 0.5 0.6 0.2 0.5 0.2
89. Muut valmiit tavarat 6.5 2.5 5.5 2.6 6.10 3.5 8.10 3.7 14.8 6.0
9. Muut tavarat 19.8 7.7 11.6 5.5 12.5 6.3 15.0 6.1 11.0 4.5
93. Erittelemätön 9.8 3.8 3.4 1.6 4.10 2.5 5.7 2.3 1.6 0.6
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 10.0 3.9 8.2 3.9 7.6 3.8 9.4 3.8 9.5 3.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 258.3 100.0 211.6 100.0 198.3 100.0 244.3 100.0 246.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Tanskasta (DK) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 34.1 3.6 29.7 3.4 37.6 3.9 41.2 4.8 44.2 4.8
01. Liha ja lihatuotteet 10.4 1.1 5.9 0.7 12.2 1.3 12.8 1.5 12.4 1.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 5.3 0.6 3.9 0.4 2.9 0.3 2.9 0.3 2.10 0.3
03. Kala- ja kalavalmisteet 3.1 0.3 3.5 0.4 5.0 0.5 4.2 0.5 4.8 0.5
04. Vilja ja viljatuotteet 0.3 0.0 1.3 0.1 2.8 0.3 8.6 1.0 11.6 1.3
05. Hedelmät ja kasvikset 0.3 0.0 0.6 0.1 0.4 0.0 0.7 0.1 0.5 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.5 0.0 0.2 0.0 2.3 0.2 2.5 0.3 1.6 0.2
08. Rehuaineet 0.9 0.1 0.9 0.1 1.2 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 13.6 1.4 13.3 1.5 10.9 1.1 9.0 1.1 9.8 1.1
1. Juomat ja tupakka 1.5 0.2 1.7 0.2 1.5 0.1 2.1 0.2 1.10 0.2
11. Juomat 0.9 0.1 0.9 0.1 0.8 0.1 1.3 0.1 1.1 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.7 0.1 0.9 0.1 0.8 0.1 0.9 0.1 0.9 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 9.4 1.0 10.8 1.2 6.8 0.7 6.3 0.7 8.9 1.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.4 0.0 0.6 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.3 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.9 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 8.5 0.9 9.10 1.1 6.2 0.6 5.5 0.6 7.5 0.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 2.4 0.2 4.8 0.5 8.3 0.9 2.8 0.3 13.0 1.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 2.4 0.2 4.8 0.5 8.2 0.8 2.8 0.3 13.0 1.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 1.4 0.1 0.3 0.0 1.2 0.1 0.3 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 1.3 0.1 0.3 0.0 1.2 0.1 0.3 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 659.7 69.1 595.9 67.4 586.7 60.9 512.2 60.2 607.8 66.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 25.0 2.6 25.1 2.8 22.4 2.3 20.6 2.4 30.7 3.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.1 0.1 1.3 0.1 1.1 0.1 2.3 0.3 1.8 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 0.9 0.1 1.3 0.1 1.8 0.2 0.10 0.1 0.10 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 611.0 64.0 547.5 61.9 541.7 56.3 469.8 55.3 549.5 59.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.3 0.1 0.10 0.1 0.9 0.1 1.2 0.1 1.2 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 1.2 0.1 1.10 0.2 1.3 0.1 1.0 0.1 1.6 0.2
58. Muovit, valmistetut 3.6 0.4 3.1 0.3 4.7 0.5 3.4 0.4 2.9 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 15.10 1.7 14.10 1.7 13.2 1.4 13.2 1.5 19.6 2.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 27.8 2.9 21.10 2.5 31.7 3.3 21.9 2.6 23.6 2.6
62. Kumituotteet 1.5 0.2 1.7 0.2 1.7 0.2 1.4 0.2 1.3 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.7 0.2 0.9 0.1 0.7 0.1 0.9 0.1 0.7 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3.2 0.3 2.3 0.3 5.3 0.5 2.4 0.3 1.5 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4.1 0.4 3.3 0.4 3.9 0.4 3.4 0.4 3.6 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 2.1 0.2 1.6 0.2 5.0 0.5 1.1 0.1 4.4 0.5
67. Rauta ja teräs 1.4 0.1 0.4 0.0 0.6 0.1 0.9 0.1 0.3 0.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 13.6 1.4 11.5 1.3 14.1 1.5 11.7 1.4 11.6 1.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 145.6 15.3 155.10 17.6 216.8 22.5 177.5 20.9 137.4 15.0
71. Voimakoneet ja moottorit 19.4 2.0 35.2 4.0 90.7 9.4 47.5 5.6 19.4 2.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 22.4 2.3 16.9 1.9 25.4 2.6 26.1 3.1 27.3 3.0
73. Metalliteollisuuskoneet 2.6 0.3 0.6 0.1 2.2 0.2 0.10 0.1 1.8 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 49.5 5.2 45.3 5.1 45.9 4.8 42.2 5.0 40.6 4.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.8 0.2 4.3 0.5 3.7 0.4 3.7 0.4 2.4 0.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 9.1 0.9 10.9 1.2 12.3 1.3 15.5 1.8 13.1 1.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 25.7 2.7 25.2 2.8 26.7 2.8 28.4 3.3 21.8 2.4
78. Moottoriajoneuvot 8.6 0.9 9.8 1.1 5.1 0.5 4.4 0.5 4.7 0.5
79. Muut kuljetusvälineet 6.10 0.7 8.1 0.9 5.2 0.5 8.10 1.0 6.7 0.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 57.2 6.0 54.0 6.1 61.7 6.4 75.8 8.9 70.6 7.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.8 0.1 0.9 0.1 0.8 0.1 0.9 0.1 0.5 0.1
82. Huonekalut 8.9 0.9 8.5 1.0 8.6 0.9 7.1 0.8 7.4 0.8
87. Kojeet,mittarit yms. 22.0 2.3 24.9 2.8 24.7 2.6 28.6 3.4 27.2 3.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 4.2 0.4 4.5 0.5 5.8 0.6 5.5 0.6 6.4 0.7
89. Muut valmiit tavarat 21.3 2.2 15.2 1.7 21.7 2.2 33.5 3.9 28.10 3.2
9. Muut tavarat 16.9 1.8 8.5 1.0 11.7 1.2 9.9 1.2 10.2 1.1
93. Erittelemätön 12.1 1.3 3.8 0.4 6.5 0.7 4.3 0.5 4.7 0.5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 4.9 0.5 4.8 0.5 5.2 0.5 5.6 0.7 5.5 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 954.3 100.0 884.3 100.0 962.5 100.0 850.3 100.0 917.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu