Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Tanskan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/6 - 2019/10

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 6
%
2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
2019 10
%
Viennistä0.20.20.20.20.3
Tuonnista0.40.50.40.40.5
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.30.40.30.30.4

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Tanskaan (DK) jaksolla 2019/6 - 2019/10

2019 / 62019 / 72019 / 82019 / 92019 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 9.7 4.7 6.4 2.4 10.6 3.9 12.1 4.8 6.4 1.6
00. Elävät eläimet 0.9 0.4 0.4 0.1 0.5 0.2 0.3 0.1 0.1 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 0.8 0.4 0.4 0.1 0.4 0.1 0.2 0.1 0 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 2.9 1.4 1.10 0.7 3.8 1.4 2.8 1.1 2.6 0.7
05. Hedelmät ja kasvikset 2.8 1.3 2.5 0.9 3.7 1.4 2.10 1.2 2.3 0.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.10 0.4 0.2 0.1 0.5 0.2 0.4 0.2 0.3 0.1
08. Rehuaineet 0.2 0.1 0.2 0.0 0.2 0.1 4.2 1.7 0.3 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.6 0.3 0.7 0.2 0.9 0.3 0.10 0.4 0.4 0.1
1. Juomat ja tupakka 3.6 1.7 5.10 2.3 4.2 1.5 3.2 1.3 3.5 0.9
11. Juomat 3.6 1.7 5.6 2.1 4.1 1.5 3.2 1.3 3.5 0.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.6 1.7 3.2 1.2 8.1 3.0 8.6 3.4 13.2 3.3
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.7 0.2
24. Puutavara ja korkki 0.6 0.3 0.10 0.3 5.3 1.9 5.3 2.1 9.4 2.4
25. Paperimassa 0.9 0.4 1.1 0.4 1.2 0.4 1.2 0.5 1.3 0.3
28. Malmit ja metalliromu 0.4 0.2 0.4 0.1 0.5 0.2 0.6 0.2 0.4 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.3 0.6 0.3 0.1 0.10 0.3 1.2 0.5 1.5 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 34.6 16.7 73.0 27.7 79.7 29.6 35.6 14.2 155.3 39.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 34.5 16.6 72.9 27.7 79.6 29.6 35.5 14.2 155.2 39.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 0.2 0.1 12.1 4.5 0.2 0.1 0.2 0.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 0.2 0.0 12.1 4.5 0.2 0.1 0.2 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 47.2 22.7 69.2 26.3 39.7 14.8 31.2 12.4 53.8 13.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3.1 1.5 5.5 2.1 10.0 3.7 3.0 1.2 3.9 1.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.2 1.0 2.3 0.9 0.5 0.2 1.3 0.5 1.3 0.3
53. Väri- ja parkitusaineet 0.6 0.3 0.9 0.3 1.2 0.4 0.9 0.3 0.6 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 27.4 13.2 51.1 19.4 13.3 4.9 15.5 6.2 34.8 8.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.9 1.4 3.0 1.1 3.5 1.3 2.6 1.0 4.8 1.2
57. Muovit, valmistamattomat 0.8 0.4 0.8 0.3 0.7 0.2 0.9 0.3 0.8 0.2
58. Muovit, valmistetut 2.2 1.1 1.7 0.6 1.4 0.5 1.5 0.6 1.8 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 8.2 3.9 4.1 1.5 9.4 3.5 5.6 2.2 6.1 1.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 12.4 5.9 14.4 5.4 12.5 4.6 12.3 4.9 9.3 2.3
62. Kumituotteet 0.7 0.3 0.8 0.3 0.6 0.2 0.8 0.3 0.5 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.5 0.2 0.3 0.1 0.4 0.1 0.5 0.2 0.6 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.1 0.5 0.10 0.4 1.3 0.5 1.2 0.4 1.3 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 6.4 3.0 7.5 2.8 7.1 2.6 5.2 2.1 2.6 0.6
67. Rauta ja teräs 0.7 0.3 1.0 0.4 0.8 0.3 0.9 0.3 1.0 0.2
68. Muut metallit 0.5 0.2 0.7 0.3 0.6 0.2 0.7 0.2 0.9 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.6 1.3 3.1 1.1 1.8 0.7 2.9 1.1 2.3 0.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 52.4 25.2 51.8 19.7 51.6 19.2 59.8 23.9 97.2 24.7
71. Voimakoneet ja moottorit 1.7 0.8 2.5 0.9 2.2 0.8 3.7 1.5 2.5 0.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 7.7 3.7 8.2 3.1 9.5 3.5 10.1 4.0 9.4 2.4
73. Metalliteollisuuskoneet 0.2 0.1 3.10 1.5 0.2 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 9.2 4.4 7.9 3.0 8.10 3.3 9.3 3.7 9.5 2.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3.5 1.6 2.6 1.0 2.7 1.0 4.4 1.7 3.6 0.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 8.4 4.0 7.7 2.9 5.5 2.0 10.10 4.4 8.1 2.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 13.9 6.7 12.10 4.9 15.9 5.9 12.6 5.0 14.3 3.6
78. Moottoriajoneuvot 3.5 1.7 3.0 1.1 2.8 1.0 3.4 1.3 2.2 0.5
79. Muut kuljetusvälineet 4.7 2.2 3.4 1.3 4.2 1.5 5.4 2.1 47.7 12.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 33.6 16.2 26.2 9.9 32.0 11.9 71.3 28.5 24.6 6.2
82. Huonekalut 0.6 0.3 0.4 0.1 0.6 0.2 0.3 0.1 0.2 0.0
84. Vaatteet 1.10 0.9 0.2 0.1 0.2 0.1 2.7 1.1 0.2 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 17.4 8.4 17.2 6.5 18.7 6.9 14.0 5.6 13.8 3.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.8 0.3 0.7 0.2 0.8 0.3 0.7 0.2 0.9 0.2
89. Muut valmiit tavarat 12.4 6.0 7.5 2.8 11.6 4.3 53.5 21.4 9.1 2.3
9. Muut tavarat 10.9 5.2 13.4 5.1 18.7 6.9 16.4 6.5 30.6 7.8
93. Erittelemätön 2.7 1.3 2.10 1.1 7.10 3.0 6.8 2.7 16.9 4.3
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 8.2 3.9 10.5 4.0 10.8 4.0 9.7 3.9 13.7 3.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 207.7 100.0 263.4 100.0 268.7 100.0 250.2 100.0 393.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Tanskasta (DK) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/6 - 2019/10

2019 / 62019 / 72019 / 82019 / 92019 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 28.10 3.2 33.2 3.1 41.6 5.2 46.7 5.6 42.2 3.5
01. Liha ja lihatuotteet 6.8 0.8 6.4 0.6 12.4 1.5 8.8 1.0 10.4 0.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat 3.3 0.4 3.3 0.3 4.4 0.5 5.3 0.6 4.9 0.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 5.7 0.6 5.2 0.5 5.0 0.6 4.4 0.5 7.5 0.6
04. Vilja ja viljatuotteet 0.8 0.1 3.2 0.3 5.1 0.6 16.4 2.0 7.3 0.6
05. Hedelmät ja kasvikset 0.4 0.0 0.4 0.0 0.8 0.1 0.4 0.0 0.5 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.7 0.3 3.1 0.3 1.4 0.2 2.6 0.3 1.4 0.1
08. Rehuaineet 0.9 0.1 0.9 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1 0.8 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 8.3 0.9 10.7 1.0 12.2 1.5 8.3 1.0 9.5 0.8
1. Juomat ja tupakka 1.5 0.2 1.2 0.1 2.7 0.3 1.7 0.2 2.1 0.2
11. Juomat 1.0 0.1 0.9 0.1 1.4 0.2 0.9 0.1 1.5 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.5 0.0 0.4 0.0 1.3 0.2 0.9 0.1 0.6 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 5.2 0.6 5.9 0.6 7.5 0.9 4.4 0.5 4.9 0.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 4.7 0.5 5.4 0.5 6.9 0.9 3.2 0.4 4.3 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 4.4 0.5 46.8 4.4 54.1 6.8 6.8 0.8 7.3 0.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 4.4 0.5 46.8 4.4 54.1 6.8 6.8 0.8 7.3 0.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.2 0.0 1.4 0.1 0.3 0.0 1.2 0.1 1.2 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.2 0.0 1.1 0.1 0.1 0.0 1.1 0.1 1.2 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 586.8 65.8 696.5 65.7 448.1 56.0 475.2 57.1 822.8 68.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 15.9 1.8 21.7 2.0 21.3 2.7 17.1 2.0 17.5 1.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.7 0.2 1.3 0.1 1.6 0.2 2.2 0.3 17.2 1.4
53. Väri- ja parkitusaineet 1.5 0.2 1.3 0.1 0.9 0.1 1.3 0.2 0.7 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 547.7 61.4 647.7 61.1 404.7 50.6 435.2 52.3 761.8 63.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.7 0.1 0.8 0.1 0.9 0.1 1.8 0.2 1.1 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 1.2 0.1 0.8 0.1 0.9 0.1 1.4 0.2 1.0 0.1
58. Muovit, valmistetut 5.5 0.6 6.8 0.6 5.1 0.6 5.5 0.7 3.8 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 12.10 1.5 16.5 1.6 12.9 1.6 11.0 1.3 19.10 1.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 25.1 2.8 21.6 2.0 20.4 2.5 24.8 3.0 30.4 2.5
62. Kumituotteet 1.6 0.2 1.5 0.1 1.4 0.2 1.6 0.2 1.4 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.4 0.0 0.5 0.0 0.7 0.1 0.10 0.1 1.2 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4.7 0.5 1.5 0.1 1.4 0.2 2.2 0.3 3.1 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.0 0.3 5.9 0.6 3.2 0.4 5.2 0.6 3.1 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 3.10 0.4 0.9 0.1 4.7 0.6 4.3 0.5 8.9 0.7
67. Rauta ja teräs 1.9 0.2 1.4 0.1 0.8 0.1 0.3 0.0 0.4 0.0
68. Muut metallit 0.5 0.1 0.8 0.1 0.3 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 9.0 1.0 9.2 0.9 7.10 1.0 9.8 1.2 11.9 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 163.6 18.3 158.7 15.0 141.9 17.7 168.7 20.3 174.10 14.6
71. Voimakoneet ja moottorit 42.8 4.8 16.8 1.6 25.1 3.1 48.2 5.8 24.2 2.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 27.7 3.1 26.4 2.5 23.4 2.9 23.1 2.8 34.4 2.9
73. Metalliteollisuuskoneet 0.5 0.0 1.5 0.1 1.7 0.2 1.1 0.1 1.2 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 45.4 5.1 55.6 5.2 47.1 5.9 44.3 5.3 51.7 4.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.3 0.3 2.5 0.2 2.6 0.3 2.3 0.3 2.9 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 13.4 1.5 17.1 1.6 10.2 1.3 15.3 1.8 16.5 1.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 19.10 2.2 23.7 2.2 19.0 2.4 23.9 2.9 21.9 1.8
78. Moottoriajoneuvot 2.7 0.3 3.7 0.3 6.3 0.8 3.1 0.4 13.1 1.1
79. Muut kuljetusvälineet 9.2 1.0 11.8 1.1 6.9 0.9 7.9 0.9 9.4 0.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 64.5 7.2 73.5 6.9 69.3 8.7 89.1 10.7 85.3 7.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.3 0.1 1.8 0.2 1.3 0.2 1.9 0.2 1.9 0.2
82. Huonekalut 9.10 1.1 13.5 1.3 10.1 1.3 11.1 1.3 11.8 1.0
85. Jalkineet 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 25.4 2.8 27.4 2.6 27.1 3.4 29.4 3.5 31.9 2.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 3.7 0.4 3.8 0.4 4.9 0.6 6.0 0.7 4.6 0.4
89. Muut valmiit tavarat 23.10 2.7 27.0 2.5 25.9 3.2 40.4 4.9 34.6 2.9
9. Muut tavarat 12.6 1.4 21.4 2.0 14.3 1.8 13.5 1.6 28.6 2.4
93. Erittelemätön 6.8 0.8 15.2 1.4 8.2 1.0 7.3 0.9 21.6 1.8
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 5.8 0.6 6.3 0.6 6.1 0.8 6.3 0.8 7.1 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 892.2 100.0 1,059.8 100.0 799.7 100.0 831.6 100.0 1,199.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-lokakuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu