Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Tanskan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.20.20.20.20.2
Tuonnista0.40.50.50.50.4
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.30.40.40.40.3

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Tanskan kanssa, vienti Tanskaan ja tuonti Tanskasta vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Tanska oli USAn 39. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 4 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden 1.1 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 31.0 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Tanskan kanssa oli Yhdysvalloille 653 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Tanskasta supistui 29.6 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 856 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) edustaen 55.4 prosentin osuutta.

Viennin arvo Tanskaan oli yli kolmanneksen pienempi edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 203 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc333 (raakaöljy), mikä edusti 14.5 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc081 (rehuaineet) 6.4 % sekä Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 5.0 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 13.6 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 6.2 prosenttia. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 10.9 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 2.8 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 9.3 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), arvon ollessa 6.0 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 605 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 4.7 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 8.1 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 7.0 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Tanskaan (DK) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 8.8 3.6 9.3 3.8 7.1 3.3 7.9 3.7 16.0 7.9
03. Kala- ja kalavalmisteet 2.2 0.9 3.5 1.4 2.3 1.1 1.8 0.8 0.4 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 3.6 1.4 3.6 1.4 2.4 1.1 2.2 1.0 1.5 0.7
08. Rehuaineet 1.1 0.4 0.9 0.3 1.1 0.5 1.4 0.7 13.0 6.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.3 0.5 0.7 0.3 0.7 0.3 1.1 0.5 0.5 0.2
1. Juomat ja tupakka 5.6 2.3 4.3 1.7 3.9 1.8 5.5 2.6 5.7 2.8
11. Juomat 5.2 2.1 4.3 1.7 3.9 1.8 5.5 2.6 5.3 2.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 6.8 2.8 13.5 5.5 8.4 3.9 14.5 6.8 9.5 4.6
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 3.1 1.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
24. Puutavara ja korkki 0.4 0.1 9.1 3.7 5.4 2.5 11.1 5.2 5.3 2.6
25. Paperimassa 1.0 0.4 1.7 0.7 0.8 0.4 0.8 0.4 1.2 0.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.3 0.1 0.7 0.2 0.2 0.1 0.4 0.2 0.4 0.2
28. Malmit ja metalliromu 0.3 0.1 0.7 0.2 0.3 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.9 0.8 1.5 0.6 1.6 0.7 1.10 0.9 2.5 1.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 20.9 8.5 62.1 25.2 31.4 14.7 40.2 18.9 32.5 15.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 20.9 8.5 62.1 25.2 31.4 14.7 40.2 18.9 32.5 15.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 20.5 8.4 0.2 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0 4.5 2.2
41. Eläinöljyt ja -rasvat 20.4 8.3 0.2 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0 4.5 2.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 67.8 27.7 43.1 17.5 68.4 32.0 29.3 13.8 37.9 18.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 19.1 7.8 13.1 5.3 9.7 4.5 5.2 2.4 6.7 3.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.1 0.4 0.10 0.4 0.8 0.4 0.9 0.4 1.9 0.9
53. Väri- ja parkitusaineet 0.6 0.2 0.6 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 1.9 0.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 36.5 14.9 20.4 8.3 44.8 21.0 11.8 5.6 14.7 7.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.6 1.1 2.1 0.8 2.8 1.3 1.10 0.9 2.7 1.3
57. Muovit, valmistamattomat 0.5 0.2 0.5 0.2 0.2 0.1 1.3 0.6 0.5 0.2
58. Muovit, valmistetut 1.6 0.6 1.3 0.5 3.2 1.5 1.4 0.6 1.8 0.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 6.1 2.5 4.5 1.8 6.7 3.1 6.6 3.1 7.8 3.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 9.7 4.0 9.7 3.9 12.3 5.7 12.1 5.7 10.9 5.4
62. Kumituotteet 0.6 0.2 0.5 0.2 1.0 0.5 0.4 0.2 0.3 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.1 0.4 0.9 0.3 1.0 0.4 1.1 0.5 1.2 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 3.3 1.3 3.8 1.5 3.3 1.5 5.7 2.7 4.6 2.2
67. Rauta ja teräs 0.7 0.3 1.1 0.4 0.7 0.3 0.4 0.2 0.7 0.3
68. Muut metallit 0.6 0.2 0.3 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.5 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.2 1.3 2.10 1.2 5.7 2.6 3.10 1.9 3.6 1.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 61.8 25.3 63.3 25.6 44.2 20.7 63.1 29.8 52.10 26.0
71. Voimakoneet ja moottorit 1.7 0.7 1.4 0.5 1.2 0.5 2.0 0.9 1.4 0.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 9.8 4.0 6.1 2.4 4.7 2.2 9.4 4.4 8.9 4.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 8.3 3.4 7.5 3.0 7.1 3.3 13.9 6.5 10.7 5.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 8.6 3.5 6.1 2.5 4.5 2.1 5.7 2.7 6.10 3.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 7.7 3.1 5.2 2.1 6.8 3.2 9.1 4.3 7.7 3.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 15.10 6.5 10.0 4.0 12.10 6.1 14.8 7.0 13.2 6.5
78. Moottoriajoneuvot 4.5 1.8 4.9 2.0 2.3 1.0 2.2 1.0 1.8 0.9
79. Muut kuljetusvälineet 5.4 2.2 22.3 9.0 4.7 2.2 6.0 2.8 2.6 1.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 27.7 11.3 30.5 12.4 26.4 12.3 29.0 13.7 24.4 12.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.8 0.3 0.5 0.2 0.4 0.2 0.3 0.1 0.8 0.4
82. Huonekalut 0.2 0.1 0.6 0.2 0.2 0.1 0.2 0.0 0.4 0.2
84. Vaatteet 0.2 0.1 0.6 0.2 0.3 0.1 1.1 0.5 1.7 0.8
87. Kojeet,mittarit yms. 16.9 6.9 13.8 5.6 15.0 7.0 15.1 7.1 13.2 6.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.6 0.2 0.5 0.2 0.7 0.3 0.5 0.2 0.7 0.3
89. Muut valmiit tavarat 8.10 3.7 14.8 6.0 9.8 4.6 11.8 5.5 7.8 3.8
9. Muut tavarat 15.0 6.1 11.0 4.5 11.5 5.4 10.5 4.9 9.5 4.6
93. Erittelemätön 5.7 2.3 1.6 0.6 3.3 1.5 2.6 1.2 2.3 1.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 9.4 3.8 9.5 3.8 8.2 3.8 7.10 3.7 7.2 3.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 244.3 100.0 246.6 100.0 213.4 100.0 211.8 100.0 203.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Tanskasta (DK) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 41.2 4.8 44.2 4.8 36.5 3.8 42.4 3.6 41.7 4.9
01. Liha ja lihatuotteet 12.8 1.5 12.4 1.3 10.8 1.1 11.10 1.0 15.10 1.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2.9 0.3 2.10 0.3 4.8 0.5 4.9 0.4 5.9 0.7
03. Kala- ja kalavalmisteet 4.2 0.5 4.8 0.5 4.9 0.5 4.10 0.4 4.7 0.5
04. Vilja ja viljatuotteet 8.6 1.0 11.6 1.3 5.2 0.5 6.5 0.5 3.7 0.4
05. Hedelmät ja kasvikset 0.7 0.1 0.5 0.0 0.7 0.1 0.8 0.1 0.6 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.5 0.3 1.6 0.2 1.8 0.2 1.2 0.1 0.6 0.1
08. Rehuaineet 0.6 0.1 0.6 0.1 0.8 0.1 0.5 0.0 0.4 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 9.0 1.1 9.8 1.1 7.7 0.8 11.6 1.0 9.8 1.1
1. Juomat ja tupakka 2.1 0.2 1.10 0.2 1.7 0.2 2.1 0.2 1.5 0.2
11. Juomat 1.3 0.1 1.1 0.1 1.2 0.1 1.5 0.1 0.8 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.9 0.1 0.9 0.1 0.5 0.0 0.7 0.1 0.7 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 6.3 0.7 8.9 1.0 4.10 0.5 7.1 0.6 8.7 1.0
24. Puutavara ja korkki 0.5 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.8 0.1 0.8 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.2 0.0 0.9 0.1 0.3 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 5.5 0.6 7.5 0.8 4.3 0.4 5.8 0.5 7.0 0.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 2.8 0.3 13.0 1.4 0.1 0.0 27.7 2.3 0.4 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 2.8 0.3 13.0 1.4 0.1 0.0 27.7 2.3 0.3 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.2 0.1 0.3 0.0 0.4 0.0 2.2 0.2 1.0 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1.2 0.1 0.3 0.0 0.3 0.0 2.2 0.2 0.9 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 512.2 60.2 607.8 66.2 672.2 69.3 822.1 69.2 549.7 64.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 20.6 2.4 30.7 3.3 19.9 2.0 27.8 2.3 16.2 1.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.3 0.3 1.8 0.2 1.10 0.2 1.5 0.1 1.6 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 0.10 0.1 0.10 0.1 0.8 0.1 1.6 0.1 1.1 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 469.8 55.3 549.5 59.9 629.1 64.8 770.2 64.8 509.6 59.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.2 0.1 1.2 0.1 1.7 0.2 1.3 0.1 2.8 0.3
57. Muovit, valmistamattomat 1.0 0.1 1.6 0.2 1.3 0.1 1.4 0.1 1.1 0.1
58. Muovit, valmistetut 3.4 0.4 2.9 0.3 3.4 0.4 2.10 0.2 3.3 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 13.2 1.5 19.6 2.1 14.3 1.5 15.7 1.3 14.2 1.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 21.9 2.6 23.6 2.6 20.0 2.1 30.6 2.6 20.2 2.4
62. Kumituotteet 1.4 0.2 1.3 0.1 1.4 0.1 2.1 0.2 1.6 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.9 0.1 0.7 0.1 0.3 0.0 0.7 0.1 0.4 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2.4 0.3 1.5 0.2 1.8 0.2 1.7 0.1 1.5 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.4 0.4 3.6 0.4 4.8 0.5 5.4 0.5 4.5 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 1.1 0.1 4.4 0.5 2.1 0.2 5.2 0.4 1.2 0.1
67. Rauta ja teräs 0.9 0.1 0.3 0.0 0.10 0.1 0.4 0.0 0.4 0.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 11.7 1.4 11.6 1.3 8.3 0.9 14.9 1.2 10.2 1.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 177.5 20.9 137.4 15.0 146.9 15.1 160.6 13.5 140.7 16.4
71. Voimakoneet ja moottorit 47.5 5.6 19.4 2.1 27.8 2.9 9.7 0.8 8.8 1.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 26.1 3.1 27.3 3.0 20.6 2.1 26.6 2.2 29.0 3.4
73. Metalliteollisuuskoneet 0.10 0.1 1.8 0.2 0.9 0.1 3.2 0.3 2.7 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 42.2 5.0 40.6 4.4 41.6 4.3 57.3 4.8 43.0 5.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3.7 0.4 2.4 0.3 3.7 0.4 2.1 0.2 4.6 0.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 15.5 1.8 13.1 1.4 14.0 1.4 16.7 1.4 13.9 1.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 28.4 3.3 21.8 2.4 21.4 2.2 28.5 2.4 23.0 2.7
78. Moottoriajoneuvot 4.4 0.5 4.7 0.5 8.9 0.9 9.4 0.8 3.5 0.4
79. Muut kuljetusvälineet 8.10 1.0 6.7 0.7 8.4 0.9 7.5 0.6 12.5 1.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 75.8 8.9 70.6 7.7 77.7 8.0 81.4 6.8 81.1 9.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.9 0.1 0.5 0.1 1.7 0.2 1.0 0.1 0.9 0.1
82. Huonekalut 7.1 0.8 7.4 0.8 8.7 0.9 7.5 0.6 7.7 0.9
87. Kojeet,mittarit yms. 28.6 3.4 27.2 3.0 33.2 3.4 34.2 2.9 32.7 3.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 5.5 0.6 6.4 0.7 5.3 0.5 2.9 0.2 2.7 0.3
89. Muut valmiit tavarat 33.5 3.9 28.10 3.2 28.7 3.0 35.5 3.0 37.1 4.3
9. Muut tavarat 9.9 1.2 10.2 1.1 10.2 1.0 12.1 1.0 11.6 1.4
93. Erittelemätön 4.3 0.5 4.7 0.5 4.3 0.4 5.9 0.5 5.8 0.7
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 5.6 0.7 5.5 0.6 5.9 0.6 6.3 0.5 5.9 0.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 850.3 100.0 917.4 100.0 970.2 100.0 1,187.8 100.0 856.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu