Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Suomen ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä0.10.10.10.10.2
Tuonnista0.20.20.20.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.10.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Suomen kanssa, vienti Suomeen ja tuonti Suomesta vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Elokuussa Suomi oli Yhdysvaltain 50. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 4 sijaa. Kuukauden 570 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 6.6 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Elokuussa kauppatase Suomen kanssa oli Yhdysvalloille 168 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Suomesta supistui 14.4 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 369 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Suomesta olivat Sitc641 (paperi ja pahvi), joka edusti 18.7 prosentin osuutta tuonnista, Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 12.1 % sekä Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) 6.9 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Suomeen oli 12.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa, ollen suuruudeltaan 201 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc891 (aseet ja ampumatarvikkeet), mikä edusti 16.5 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc287 (muiden epäjalojen metallien malmit) 12.4 % sekä Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 9.2 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Tammi-elokuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-30.8 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 4.0 miljardiin dollariin. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 3.0 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 1.1 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 35.0 % ja viennin arvon osalla 15.5 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc641 (paperi ja pahvi), arvon ollessa 444 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc598 (erinäiset kemialliset tuotteet), arvon ollessa 61 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-elokuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 1.9 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 3.3 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Suomeen (FI) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.8 0.5 0.10 0.8 0.9 0.7 2.2 1.7 0.8 0.4
05. Hedelmät ja kasvikset 0.5 0.3 0.7 0.6 0.6 0.4 1.8 1.4 0.7 0.3
1. Juomat ja tupakka 0.5 0.3 0.8 0.7 0.2 0.1 0.5 0.3 0.6 0.2
11. Juomat 0.5 0.3 0.8 0.7 0.2 0.1 0.5 0.3 0.6 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 6.6 4.6 8.5 7.4 5.9 4.3 13.9 11.5 29.9 14.8
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 3.0 2.1 2.7 2.3 4.0 2.9 9.9 8.2 3.4 1.6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2.8 1.9 4.7 4.0 1.0 0.7 2.9 2.3 0.8 0.4
28. Malmit ja metalliromu 0.1 0.0 0.5 0.4 0.1 0.1 0.1 0.0 25.1 12.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 27.9 19.4 13.7 11.9 23.9 17.7 4.1 3.4 27.5 13.6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 6.8 4.7 6.9 6.0 6.5 4.8 0 0.0 11.6 5.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 21.1 14.7 0.1 0.1 4.4 3.2 0.7 0.6 0.6 0.3
34. Kaasut 0 0.0 6.7 5.8 13.1 9.7 3.5 2.8 15.4 7.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.7 1.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 1.7 1.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 25.9 18.0 23.6 20.6 37.5 27.7 17.5 14.5 20.7 10.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 13.4 9.3 4.7 4.1 23.7 17.5 2.6 2.1 5.7 2.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.4 0.9 3.6 3.1 2.8 2.0 0.7 0.5 0.4 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.1 1.4 1.5 1.2 1.1 0.8 1.10 1.6 0.8 0.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.5 0.3 0.10 0.8 0.6 0.4 0.6 0.5 1.4 0.7
57. Muovit, valmistamattomat 3.6 2.5 4.1 3.6 2.8 2.0 4.2 3.5 3.7 1.8
58. Muovit, valmistetut 1.3 0.9 1.4 1.1 1.3 0.9 0.10 0.8 1.4 0.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3.4 2.3 7.4 6.4 5.2 3.8 6.6 5.4 7.4 3.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.5 3.1 13.9 12.1 8.1 6.0 4.5 3.7 4.6 2.3
62. Kumituotteet 0.6 0.4 0.3 0.2 1.2 0.9 1.2 1.0 0.5 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.6 0.4 0.5 0.4 0.7 0.5 0.5 0.4 0.2 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 0.3 0.2 0.7 0.6 0.5 0.4 0.7 0.5 0.3 0.1
68. Muut metallit 1.7 1.1 10.5 9.1 3.3 2.4 0.4 0.3 0.9 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.2 0.8 1.6 1.3 2.1 1.6 1.2 1.0 2.4 1.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 41.10 29.2 36.7 32.1 37.3 27.6 57.5 47.6 60.8 30.2
71. Voimakoneet ja moottorit 4.2 2.9 1.7 1.5 1.8 1.3 2.5 2.0 2.3 1.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3.6 2.4 3.9 3.3 3.4 2.5 6.3 5.2 3.4 1.7
73. Metalliteollisuuskoneet 0.4 0.2 0.3 0.2 0.6 0.4 0.7 0.5 5.10 2.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 5.6 3.9 6.8 5.9 5.9 4.4 5.6 4.6 10.4 5.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 9.9 6.9 2.4 2.0 3.10 2.9 5.8 4.7 5.5 2.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 3.10 2.7 3.9 3.4 4.6 3.4 5.6 4.6 4.5 2.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 6.10 4.8 9.10 8.7 11.7 8.7 23.8 19.7 6.9 3.4
78. Moottoriajoneuvot 2.9 2.0 1.9 1.6 4.4 3.2 4.6 3.8 3.3 1.6
79. Muut kuljetusvälineet 4.8 3.3 6.3 5.5 1.1 0.8 2.10 2.4 18.9 9.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 26.1 18.2 10.4 9.0 13.6 10.1 13.9 11.4 45.8 22.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.8 0.5 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1
84. Vaatteet 0.1 0.0 0.1 0.1 0.4 0.2 0.2 0.1 0.6 0.3
87. Kojeet,mittarit yms. 7.2 5.0 6.0 5.2 6.8 5.0 8.7 7.2 7.4 3.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.4 0.2 0.5 0.4 0.7 0.5 0.3 0.2 0.5 0.2
89. Muut valmiit tavarat 17.2 12.0 3.5 3.0 5.7 4.2 4.4 3.6 36.8 18.3
9. Muut tavarat 7.9 5.5 6.3 5.5 7.9 5.8 7.2 5.9 11.1 5.5
93. Erittelemätön 1.1 0.7 0.7 0.6 1.4 1.0 1.6 1.3 1.0 0.5
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 6.8 4.7 5.6 4.9 6.5 4.8 5.5 4.5 10.0 5.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 143.3 100.0 114.5 100.0 134.8 100.0 120.7 100.0 201.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Suomesta (FI) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.9 0.8 2.6 0.7 1.9 0.5 2.0 0.6 2.4 0.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.7 0.4 1.7 0.5 0.10 0.2 0.8 0.2 1.8 0.5
1. Juomat ja tupakka 0.8 0.2 0.5 0.1 0.7 0.2 0.5 0.1 0.8 0.2
11. Juomat 0.8 0.2 0.5 0.1 0.7 0.2 0.5 0.1 0.8 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.3 0.9 4.4 1.2 4.1 1.1 7.1 2.1 6.2 1.7
24. Puutavara ja korkki 2.0 0.5 3.3 0.9 3.0 0.8 3.9 1.1 3.7 1.0
25. Paperimassa 1.0 0.3 0.9 0.2 1.1 0.3 2.6 0.8 2.3 0.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 6.2 1.6 8.6 2.4 11.8 3.2 15.7 4.6 25.4 6.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 6.2 1.6 8.6 2.4 11.8 3.2 15.6 4.6 25.4 6.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 112.4 29.9 102.9 28.5 88.4 24.4 70.5 20.8 77.6 21.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 17.2 4.6 18.7 5.2 12.10 3.6 19.6 5.8 7.2 1.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4.7 1.2 7.1 1.9 3.10 1.1 3.1 0.9 5.0 1.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 80.2 21.3 60.4 16.7 60.4 16.7 28.5 8.4 49.8 13.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.4 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.7 0.2 0.4 0.1
56. Lannoitteet, valmistetut 0 0.0 1.5 0.4 0 0.0 0.1 0.0 2.7 0.7
57. Muovit, valmistamattomat 2.10 0.8 2.5 0.7 2.3 0.6 3.5 1.0 1.9 0.5
58. Muovit, valmistetut 1.4 0.4 1.7 0.4 1.1 0.3 1.5 0.4 0.10 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 5.5 1.4 10.9 3.0 7.2 2.0 13.5 4.0 9.8 2.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 112.7 30.0 97.10 27.1 95.6 26.4 79.6 23.5 99.4 26.9
62. Kumituotteet 2.3 0.6 1.1 0.3 1.3 0.3 1.4 0.4 1.6 0.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2.3 0.6 3.4 0.9 2.0 0.5 1.9 0.6 1.8 0.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 74.2 19.7 56.0 15.5 50.5 13.9 55.7 16.4 71.3 19.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.6 0.7 3.1 0.8 2.4 0.7 2.3 0.7 1.10 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 4.3 1.1 2.6 0.7 2.7 0.7 2.7 0.8 3.1 0.8
67. Rauta ja teräs 15.1 4.0 5.0 1.4 14.7 4.1 3.6 1.1 2.9 0.8
68. Muut metallit 7.9 2.1 23.3 6.4 18.6 5.1 7.2 2.1 13.2 3.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 4.2 1.1 3.7 1.0 3.7 1.0 5.1 1.5 3.8 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 101.2 26.9 111.1 30.7 125.10 34.8 120.5 35.6 121.1 32.8
71. Voimakoneet ja moottorit 6.7 1.8 15.2 4.2 15.6 4.3 7.9 2.3 10.2 2.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 25.8 6.9 30.7 8.5 40.3 11.1 39.7 11.7 23.9 6.5
73. Metalliteollisuuskoneet 3.2 0.8 5.5 1.5 0.6 0.2 2.3 0.7 2.3 0.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 21.1 5.6 20.9 5.8 26.3 7.3 18.4 5.4 21.8 5.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.8 0.2 0.5 0.1 0.8 0.2 0.10 0.3 0.10 0.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 3.5 0.9 4.4 1.2 5.3 1.4 4.6 1.4 2.7 0.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 34.9 9.3 29.10 8.3 31.6 8.7 34.9 10.3 35.1 9.5
78. Moottoriajoneuvot 3.8 1.0 3.5 1.0 3.4 0.9 9.5 2.8 21.6 5.8
79. Muut kuljetusvälineet 1.8 0.5 0.8 0.2 2.4 0.7 2.5 0.7 2.10 0.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 31.8 8.5 27.9 7.7 28.6 7.9 36.5 10.8 27.2 7.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.9 0.2 0.8 0.2 0.6 0.2 0.9 0.2 0.7 0.2
82. Huonekalut 4.5 1.2 2.6 0.7 1.8 0.5 3.3 1.0 1.7 0.5
87. Kojeet,mittarit yms. 19.2 5.1 16.6 4.6 18.7 5.1 24.5 7.2 18.9 5.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.1 0.3 0.6 0.1 1.1 0.3 0.8 0.2 1.4 0.4
89. Muut valmiit tavarat 6.3 1.7 7.5 2.1 6.5 1.8 7.2 2.1 4.6 1.2
9. Muut tavarat 4.7 1.2 5.10 1.6 5.4 1.5 6.4 1.9 9.4 2.5
93. Erittelemätön 1.6 0.4 2.8 0.8 2.1 0.6 3.1 0.9 6.2 1.7
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 3.2 0.8 3.2 0.9 3.3 0.9 3.4 1.0 3.2 0.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 375.6 100.0 361.6 100.0 362.1 100.0 338.6 100.0 369.0 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu