Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Suomen ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2018/12 - 2019/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2018 12
%
2019 1
%
2019 2
%
2019 3
%
2019 4
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.20.20.30.30.3
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Suomeen (FI) jaksolla 2018/12 - 2019/4

2018 / 122019 / 12019 / 22019 / 32019 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.5 0.4 1.4 1.1 1.5 1.2 1.5 0.9 0.7 0.5
05. Hedelmät ja kasvikset 0.3 0.3 0.7 0.5 1.1 0.8 0.10 0.6 0.4 0.2
1. Juomat ja tupakka 0.6 0.5 0.4 0.3 0.7 0.5 1.3 0.8 0.9 0.6
11. Juomat 0.6 0.5 0.4 0.3 0.7 0.5 1.3 0.8 0.9 0.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.6 3.1 20.8 17.0 18.2 14.5 16.2 10.2 26.4 18.0
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0 0.0 1.8 1.4 1.3 1.0 1.2 0.7 0.4 0.3
24. Puutavara ja korkki 0.3 0.2 0.4 0.3 0.3 0.2 0.6 0.3 0.6 0.4
25. Paperimassa 0.1 0.0 0.4 0.3 0.7 0.5 0.2 0.1 0.6 0.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.2 0.1 0.6 0.4 0.2 0.1 0.3 0.1 0.4 0.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.0 0.9 3.9 3.2 0.9 0.7 5.0 3.1 4.5 3.1
28. Malmit ja metalliromu 1.10 1.7 13.9 11.3 14.8 11.8 9.1 5.7 19.9 13.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.3 1.1 3.6 2.9 0.2 0.1 0.4 0.2 0.3 0.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1.3 1.1 3.6 2.9 0.2 0.1 0.4 0.2 0.3 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 12.3 10.9 15.9 13.0 15.3 12.2 26.10 17.0 14.5 9.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.7 0.6 0.5 0.4 1.6 1.2 4.7 2.9 3.2 2.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.1 1.8 3.2 2.6 0.3 0.2 3.10 2.5 0.2 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.3 1.1 0.8 0.6 1.7 1.4 2.3 1.4 1.3 0.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.1 1.0 1.4 1.1 0.6 0.5 2.1 1.3 1.7 1.1
57. Muovit, valmistamattomat 4.7 4.1 4.6 3.7 3.4 2.7 3.7 2.3 3.7 2.5
58. Muovit, valmistetut 1.7 1.5 1.3 1.0 1.4 1.1 1.6 1.0 1.7 1.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.8 0.7 4.0 3.2 6.4 5.1 8.8 5.5 2.8 1.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 6.1 5.4 5.2 4.2 5.7 4.5 8.4 5.3 8.4 5.7
62. Kumituotteet 0.10 0.8 0.6 0.5 1.1 0.8 1.8 1.1 1.5 1.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.5 0.4 0.8 0.7 0.4 0.3 0.7 0.4 1.0 0.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.5 0.3 1.3 0.8
66. Kivennäisainetuotteet 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 0.6 0.3 0.6 0.4
68. Muut metallit 1.3 1.1 0.5 0.4 1.1 0.8 3.2 2.0 1.8 1.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.1 1.8 2.0 1.6 2.4 1.9 1.7 1.0 2.3 1.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 46.7 41.6 53.7 43.8 64.0 51.3 77.2 48.6 72.9 49.7
71. Voimakoneet ja moottorit 4.1 3.6 3.8 3.0 4.5 3.6 3.4 2.1 3.9 2.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2.10 2.6 4.4 3.6 13.3 10.6 6.9 4.3 7.8 5.3
73. Metalliteollisuuskoneet 0.8 0.7 0.7 0.5 1.7 1.3 0.8 0.5 0.3 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 5.5 4.9 5.2 4.2 5.5 4.4 7.3 4.6 7.6 5.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 8.8 7.8 4.7 3.8 3.9 3.1 7.3 4.6 4.5 3.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 3.8 3.3 5.4 4.4 6.6 5.2 6.10 4.4 9.9 6.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 12.0 10.7 15.3 12.4 12.0 9.6 14.6 9.1 16.6 11.3
78. Moottoriajoneuvot 3.2 2.8 8.5 6.9 10.5 8.4 15.3 9.6 12.5 8.5
79. Muut kuljetusvälineet 5.8 5.2 6.1 5.0 6.4 5.1 15.0 9.5 10.2 6.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 34.7 30.9 14.8 12.1 12.1 9.7 16.4 10.3 14.6 9.9
87. Kojeet,mittarit yms. 17.4 15.5 9.4 7.7 7.7 6.2 11.2 7.0 9.1 6.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.3 0.2 0.9 0.7 0.5 0.3 0.4 0.2 0.6 0.4
89. Muut valmiit tavarat 16.6 14.8 4.1 3.3 3.4 2.7 4.2 2.6 4.3 2.9
9. Muut tavarat 6.8 6.0 7.1 5.8 7.6 6.1 10.8 6.8 8.2 5.6
93. Erittelemätön 1.3 1.1 1.4 1.1 1.6 1.2 3.2 2.0 1.3 0.8
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 5.5 4.8 5.8 4.7 6.0 4.8 7.5 4.7 6.10 4.7
0-9. Kaikki ryhmät 112.2 100.0 122.5 100.0 124.9 100.0 158.7 100.0 146.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Suomesta (FI) Yhdysvaltoihin jaksolla 2018/12 - 2019/4

2018 / 122019 / 12019 / 22019 / 32019 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.3 0.5 1.7 0.4 1.6 0.3 1.4 0.2 2.7 0.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.2 0.2 0.7 0.1 0.9 0.2 0.6 0.1 1.7 0.2
1. Juomat ja tupakka 1.2 0.2 0.7 0.2 1.4 0.3 1.4 0.2 0.10 0.1
11. Juomat 1.2 0.2 0.7 0.2 1.4 0.3 1.4 0.2 0.10 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.2 0.6 2.5 0.6 1.7 0.3 2.9 0.5 3.2 0.5
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0 0.0 0.8 0.2 0 0.0 0.2 0.0 1.1 0.2
24. Puutavara ja korkki 2.8 0.6 1.6 0.3 1.4 0.3 2.3 0.4 2.0 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 2.4 0.5 25.1 5.7 22.2 4.5 39.6 6.4 75.5 11.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 2.2 0.4 25.0 5.7 22.2 4.5 39.6 6.4 75.5 11.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 105.1 21.3 85.1 19.4 110.7 22.4 123.2 20.0 79.5 11.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 9.4 1.9 16.9 3.8 15.4 3.1 18.5 3.0 10.5 1.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.6 0.5 5.1 1.1 5.5 1.1 4.2 0.7 6.2 0.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 81.5 16.5 46.9 10.7 76.7 15.5 84.6 13.7 49.9 7.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.3 0.0 0.5 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1
56. Lannoitteet, valmistetut 0 0.0 1.5 0.3 0 0.0 3.0 0.5 0 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 1.10 0.4 2.0 0.4 2.4 0.5 2.10 0.5 2.7 0.4
58. Muovit, valmistetut 1.3 0.2 1.6 0.4 1.5 0.3 1.9 0.3 1.3 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 8.1 1.6 10.6 2.4 8.5 1.7 7.6 1.2 8.4 1.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 126.0 25.6 101.2 23.1 115.4 23.3 126.2 20.5 143.7 21.4
62. Kumituotteet 1.8 0.4 2.2 0.5 1.9 0.4 1.6 0.3 2.1 0.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.7 0.1 1.7 0.4 0.5 0.1 1.7 0.3 2.0 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 84.6 17.2 54.9 12.5 76.6 15.5 78.2 12.7 84.9 12.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.5 0.3 1.8 0.4 2.4 0.5 1.8 0.3 4.8 0.7
66. Kivennäisainetuotteet 3.5 0.7 6.3 1.4 2.8 0.5 2.4 0.4 3.3 0.5
67. Rauta ja teräs 11.7 2.4 5.5 1.2 11.0 2.2 7.2 1.2 14.4 2.1
68. Muut metallit 18.2 3.7 24.2 5.5 16.10 3.4 27.9 4.5 27.0 4.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 4.2 0.8 4.10 1.1 3.4 0.7 5.6 0.9 5.3 0.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 216.8 44.0 184.9 42.1 203.8 41.2 281.5 45.7 327.4 48.8
71. Voimakoneet ja moottorit 6.10 1.4 16.7 3.8 6.6 1.3 8.6 1.4 12.4 1.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 43.6 8.8 42.7 9.7 32.9 6.6 59.6 9.7 66.5 9.9
73. Metalliteollisuuskoneet 1.2 0.2 1.0 0.2 1.9 0.4 3.8 0.6 3.1 0.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 33.3 6.7 28.6 6.5 27.10 5.7 27.7 4.5 42.6 6.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.5 0.1 0.8 0.2 0.4 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 10.6 2.1 10.9 2.5 7.1 1.4 4.9 0.8 6.7 1.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 39.2 7.9 31.1 7.1 26.8 5.4 41.6 6.8 39.8 5.9
78. Moottoriajoneuvot 79.6 16.1 51.2 11.7 98.10 20.0 132.6 21.5 154.9 23.1
79. Muut kuljetusvälineet 2.2 0.4 2.2 0.5 1.7 0.3 2.6 0.4 1.4 0.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 26.3 5.3 28.5 6.5 29.5 6.0 30.4 4.9 30.4 4.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.3 0.3 0.9 0.2 1.6 0.3 1.2 0.2 1.6 0.2
82. Huonekalut 1.5 0.3 2.6 0.6 2.5 0.5 2.2 0.3 2.8 0.4
87. Kojeet,mittarit yms. 19.1 3.9 19.5 4.4 19.6 4.0 22.7 3.7 18.8 2.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.7 0.1 0.4 0.1 1.0 0.2 0.10 0.2 1.1 0.2
89. Muut valmiit tavarat 3.9 0.8 5.1 1.1 4.9 1.0 3.5 0.6 6.2 0.9
9. Muut tavarat 10.1 2.0 9.4 2.1 8.2 1.7 8.10 1.4 7.4 1.1
93. Erittelemätön 6.8 1.4 6.1 1.4 4.7 0.9 5.2 0.8 3.8 0.6
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 3.3 0.7 3.3 0.8 3.6 0.7 3.8 0.6 3.7 0.5
0-9. Kaikki ryhmät 493.0 100.0 438.7 100.0 494.1 100.0 615.2 100.0 670.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-huhtikuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu