Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Suomen ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/6 - 2019/10

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 6
%
2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
2019 10
%
Viennistä0.10.20.10.10.1
Tuonnista0.30.30.20.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.10.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Suomeen (FI) jaksolla 2019/6 - 2019/10

2019 / 62019 / 72019 / 82019 / 92019 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.9 0.6 2.2 1.0 1.5 0.8 1.3 1.0 0.9 0.6
05. Hedelmät ja kasvikset 0.6 0.4 1.8 0.8 1.0 0.5 0.8 0.6 0.5 0.3
1. Juomat ja tupakka 0.5 0.3 0.7 0.3 0.6 0.3 0.7 0.5 0.8 0.5
11. Juomat 0.5 0.3 0.7 0.3 0.6 0.3 0.7 0.5 0.8 0.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 13.9 9.3 63.7 28.2 12.7 7.0 12.2 9.3 10.0 6.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.0 0.6 3.2 1.4 0.8 0.4 1.10 1.5 4.5 3.1
28. Malmit ja metalliromu 12.2 8.1 59.0 26.1 10.8 6.0 9.3 7.1 4.8 3.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 12.4 8.3 52.5 23.3 9.3 5.2 10.9 8.4 28.3 19.5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 12.3 8.2 11.2 4.9 8.5 4.7 10.6 8.2 27.10 19.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.2 0.1 41.4 18.3 0.9 0.5 0.3 0.2 0.3 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 20.3 13.5 15.10 7.1 31.2 17.4 14.3 11.0 23.7 16.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2.1 1.4 5.1 2.2 14.1 7.8 3.3 2.5 4.1 2.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.6 2.3 0.3 0.1 1.5 0.8 0.1 0.1 1.0 0.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.9 1.2 1.2 0.5 1.2 0.6 0.8 0.6 1.4 1.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.1 0.7 0.10 0.4 1.1 0.6 1.4 1.0 1.2 0.8
57. Muovit, valmistamattomat 4.1 2.7 3.3 1.4 4.2 2.3 4.1 3.1 4.1 2.8
58. Muovit, valmistetut 1.7 1.1 1.8 0.8 1.6 0.9 1.4 1.0 1.7 1.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 5.8 3.8 3.4 1.5 7.6 4.2 3.4 2.6 10.0 6.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 7.5 5.0 8.9 3.9 7.8 4.3 6.8 5.2 7.5 5.2
62. Kumituotteet 1.3 0.8 1.8 0.8 1.9 1.0 0.8 0.6 1.8 1.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.7 0.5 0.6 0.3 0.7 0.4 0.5 0.4 0.8 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.6 0.4 0.4 0.2 0.5 0.3 0.3 0.2 0.5 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 0.9 0.6 0.7 0.3 0.5 0.2 0.3 0.2 1.0 0.7
68. Muut metallit 1.5 1.0 2.9 1.3 2.1 1.1 2.5 1.9 1.1 0.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.4 1.5 2.2 1.0 2.0 1.1 2.5 1.9 2.4 1.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 70.7 47.2 53.6 23.7 71.0 39.6 59.8 46.1 46.3 31.9
71. Voimakoneet ja moottorit 3.8 2.5 4.2 1.9 4.4 2.4 3.6 2.7 4.5 3.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 5.3 3.5 4.4 1.9 3.2 1.8 3.4 2.6 3.5 2.4
73. Metalliteollisuuskoneet 0.7 0.5 0.5 0.2 0.6 0.3 0.6 0.4 0.3 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 5.10 4.0 5.3 2.3 7.2 4.0 6.1 4.6 6.4 4.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 9.3 6.2 3.7 1.6 4.2 2.3 6.7 5.1 2.8 1.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 6.5 4.3 4.8 2.1 4.2 2.3 4.1 3.2 5.3 3.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 27.1 18.1 16.0 7.1 24.1 13.4 17.1 13.1 5.10 4.1
78. Moottoriajoneuvot 9.0 6.0 9.6 4.2 12.1 6.7 8.2 6.3 8.4 5.7
79. Muut kuljetusvälineet 3.3 2.2 5.5 2.4 11.4 6.4 10.5 8.1 9.4 6.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 15.9 10.6 14.4 6.4 36.0 20.1 15.7 12.1 17.10 12.4
82. Huonekalut 0.7 0.4 0.8 0.3 0.6 0.3 0.9 0.7 0.4 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 9.3 6.1 8.6 3.8 11.1 6.2 10.0 7.7 13.3 9.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.3 0.2 0.3 0.1 0.7 0.3 0.5 0.3 0.7 0.4
89. Muut valmiit tavarat 5.3 3.5 4.6 2.0 23.4 13.0 3.9 3.0 3.1 2.1
9. Muut tavarat 8.1 5.4 14.1 6.2 9.7 5.4 8.3 6.4 9.7 6.7
93. Erittelemätön 0.9 0.5 2.9 1.2 0.9 0.5 2.2 1.6 2.8 1.9
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 7.2 4.8 11.3 5.0 8.8 4.9 6.1 4.7 6.9 4.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 149.8 100.0 225.8 100.0 179.4 100.0 129.6 100.0 144.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Suomesta (FI) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/6 - 2019/10

2019 / 62019 / 72019 / 82019 / 92019 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.5 0.2 2.6 0.4 2.4 0.5 1.9 0.5 2.1 0.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.8 0.1 1.4 0.2 1.4 0.3 1.3 0.3 1.2 0.2
1. Juomat ja tupakka 1.5 0.3 1.1 0.2 1.2 0.3 0.7 0.2 1.3 0.2
11. Juomat 1.5 0.3 1.1 0.2 1.2 0.3 0.7 0.2 1.3 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.3 0.6 3.2 0.5 1.9 0.4 2.6 0.7 3.4 0.7
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0.3 0.0 0.7 0.1 0 0.0 0.1 0.0 0.5 0.1
24. Puutavara ja korkki 1.9 0.3 2.3 0.4 1.5 0.3 1.7 0.4 1.7 0.3
25. Paperimassa 0.2 0.0 0.2 0.0 0.3 0.1 0.8 0.2 0.3 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.10 0.2 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
28. Malmit ja metalliromu 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.9 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 46.0 7.8 125.9 21.3 89.10 20.5 49.4 13.0 53.8 11.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 46.0 7.8 125.9 21.3 89.10 20.5 49.4 13.0 53.8 11.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 75.4 12.8 147.0 24.8 71.0 16.1 55.4 14.5 123.8 25.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 6.3 1.1 10.5 1.8 8.3 1.9 12.2 3.2 12.0 2.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.1 0.4 3.0 0.5 3.9 0.9 2.9 0.7 5.6 1.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 50.10 8.6 114.2 19.3 46.4 10.5 29.0 7.6 90.5 18.4
56. Lannoitteet, valmistetut 0 0.0 1.7 0.3 1.3 0.3 0 0.0 0 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 3.7 0.6 3.10 0.7 2.7 0.6 2.2 0.6 3.0 0.6
58. Muovit, valmistetut 1.6 0.3 2.4 0.4 0.10 0.2 0.10 0.2 1.2 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 10.6 1.8 10.9 1.8 6.9 1.6 7.9 2.1 11.0 2.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 130.6 22.2 111.7 18.8 109.3 24.8 110.8 29.1 110.7 22.6
62. Kumituotteet 2.4 0.4 2.3 0.4 2.1 0.5 1.10 0.5 2.1 0.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2.2 0.4 2.7 0.4 1.3 0.3 2.5 0.6 2.8 0.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 83.7 14.2 65.6 11.1 70.3 16.0 61.4 16.1 63.4 12.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.10 0.3 1.5 0.2 2.1 0.5 1.4 0.4 2.0 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 5.0 0.8 4.6 0.8 4.6 1.0 3.3 0.8 3.7 0.7
67. Rauta ja teräs 4.5 0.8 14.9 2.5 4.3 1.0 10.3 2.7 3.10 0.8
68. Muut metallit 26.1 4.4 15.6 2.6 19.6 4.5 23.2 6.1 27.2 5.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5.0 0.8 4.8 0.8 5.3 1.2 7.1 1.9 5.7 1.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 289.3 49.1 156.2 26.4 114.4 26.0 112.8 29.6 149.6 30.5
71. Voimakoneet ja moottorit 11.7 2.0 12.2 2.0 10.8 2.4 6.7 1.7 10.1 2.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 42.0 7.1 39.3 6.6 34.7 7.9 27.4 7.2 32.10 6.7
73. Metalliteollisuuskoneet 1.7 0.3 1.5 0.3 0.6 0.1 1.10 0.5 2.7 0.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 45.7 7.7 28.1 4.7 20.1 4.5 19.4 5.1 22.6 4.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.4 0.1 0.6 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 16.7 2.8 7.5 1.3 3.6 0.8 21.7 5.7 23.6 4.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 35.2 6.0 40.8 6.9 36.3 8.2 32.1 8.4 49.6 10.1
78. Moottoriajoneuvot 134.1 22.8 23.10 4.0 6.1 1.4 1.9 0.5 6.7 1.4
79. Muut kuljetusvälineet 2.1 0.4 2.7 0.4 2.3 0.5 1.7 0.4 1.1 0.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 32.6 5.5 31.8 5.4 35.2 8.0 32.6 8.5 34.4 7.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.3 0.2 1.4 0.2 1.6 0.4 1.4 0.3 1.3 0.2
82. Huonekalut 3.5 0.6 2.10 0.5 3.4 0.8 4.3 1.1 2.6 0.5
87. Kojeet,mittarit yms. 21.10 3.7 19.5 3.3 22.7 5.1 20.8 5.4 21.8 4.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.0 0.2 0.9 0.1 1.2 0.3 1.1 0.3 1.7 0.3
89. Muut valmiit tavarat 4.9 0.8 7.3 1.2 6.3 1.4 5.2 1.4 7.1 1.4
9. Muut tavarat 9.2 1.6 13.2 2.2 14.8 3.4 14.10 3.9 11.7 2.4
93. Erittelemätön 5.9 1.0 9.6 1.6 11.1 2.5 11.3 3.0 7.9 1.6
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 3.4 0.6 3.7 0.6 3.7 0.8 3.7 1.0 3.9 0.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 589.1 100.0 592.4 100.0 439.8 100.0 380.9 100.0 490.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-lokakuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu