Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Suomen ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/12 - 2020/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019/12
%
2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
2020/4
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.20.20.20.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.10.10.20.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Suomeen (FI) jaksolla 2019/12 - 2020/4

2019 / 122020 / 12020 / 22020 / 32020 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.3 1.1 1.2 1.2 1.0 0.8 0.8 0.5 0.8 0.5
05. Hedelmät ja kasvikset 0.8 0.7 0.8 0.8 0.7 0.6 0.2 0.1 0.5 0.3
1. Juomat ja tupakka 0.8 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.8 0.6 0.5 0.3
11. Juomat 0.8 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.8 0.6 0.5 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 10.7 9.5 5.6 5.6 16.8 14.3 12.5 8.9 6.6 4.6
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0 0.0 0.5 0.5 14.1 12.0 5.9 4.2 3.0 2.1
25. Paperimassa 0.1 0.1 0.2 0.2 0.6 0.5 0.4 0.2 0.3 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 4.2 3.8 4.1 4.1 1.2 1.0 5.2 3.7 2.8 1.9
28. Malmit ja metalliromu 5.9 5.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.1 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.2 0.2 2.3 2.3 5.9 5.0 7.10 5.7 27.9 19.4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 2.3 2.2 5.6 4.7 7.8 5.5 6.8 4.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.2 0.2 0.1 0.1 0.4 0.3 0.2 0.1 21.1 14.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.7 1.2
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.7 1.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 14.8 13.2 16.10 17.2 25.3 21.6 20.9 14.9 25.9 18.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3.1 2.8 1.4 1.4 1.3 1.0 1.7 1.2 13.4 9.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.6 1.4 0.9 0.8 0.5 0.3 1.1 0.7 1.4 0.9
53. Väri- ja parkitusaineet 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5 0.4 0.6 0.4 0.5 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.2 1.0 1.7 1.7 0.10 0.8 2.9 2.0 2.1 1.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.9 0.8 0.7 0.6 1.2 1.0 0.4 0.3 0.5 0.3
57. Muovit, valmistamattomat 4.8 4.2 3.10 4.0 1.9 1.5 3.2 2.3 3.6 2.5
58. Muovit, valmistetut 0.9 0.7 1.9 1.8 1.3 1.1 1.5 1.1 1.3 0.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2.4 2.1 6.6 6.7 17.10 15.3 9.8 7.0 3.4 2.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 6.3 5.6 4.10 5.0 6.5 5.6 7.8 5.6 4.5 3.1
62. Kumituotteet 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.6 0.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.5 0.4 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5 0.3 0.6 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.4 0.3 0.2 0.1 0.9 0.7 0.4 0.2 0.3 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 0.5 0.4 0.4 0.4 0.8 0.6 0.4 0.3 0.3 0.2
67. Rauta ja teräs 0.1 0.1 0.3 0.3 0.1 0.1 0.6 0.4 0.1 0.0
68. Muut metallit 2.3 2.0 0.9 0.9 1.2 0.9 3.7 2.6 1.7 1.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.4 2.1 2.4 2.4 2.9 2.4 2.2 1.5 1.2 0.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 49.9 44.6 39.10 40.4 38.5 32.9 62.5 44.7 41.10 29.2
71. Voimakoneet ja moottorit 4.4 3.9 3.8 3.8 3.8 3.2 5.6 4.0 4.2 2.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3.2 2.8 2.7 2.7 3.5 2.9 5.9 4.2 3.6 2.4
73. Metalliteollisuuskoneet 1.0 0.9 0.4 0.4 0.6 0.5 0.6 0.4 0.4 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 5.6 5.0 6.1 6.1 6.1 5.2 7.8 5.6 5.6 3.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3.4 3.0 6.3 6.3 3.4 2.8 6.5 4.6 9.9 6.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 5.1 4.5 4.4 4.4 4.9 4.1 4.2 3.0 3.10 2.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 12.3 11.0 6.5 6.5 10.1 8.6 9.4 6.7 6.10 4.8
78. Moottoriajoneuvot 5.7 5.0 3.9 3.9 4.0 3.4 10.5 7.5 2.9 2.0
79. Muut kuljetusvälineet 9.5 8.5 6.3 6.4 2.6 2.2 12.4 8.9 4.8 3.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 20.1 17.9 21.8 22.0 15.9 13.5 18.5 13.2 26.1 18.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.2 0.1 0.4 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.8 0.5
82. Huonekalut 0.3 0.2 0.6 0.5 0.4 0.3 0.8 0.5 0.5 0.3
87. Kojeet,mittarit yms. 15.8 14.1 9.5 9.6 9.5 8.1 12.4 8.9 7.2 5.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.4 0.3 0.4 0.4 1.2 0.9 0.6 0.4 0.4 0.2
89. Muut valmiit tavarat 3.5 3.1 10.8 10.9 4.7 3.9 4.4 3.1 17.2 12.0
9. Muut tavarat 8.0 7.1 5.8 5.8 6.8 5.8 8.3 5.9 7.9 5.5
93. Erittelemätön 3.2 2.9 1.3 1.2 1.6 1.4 1.8 1.2 1.1 0.7
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind 4.8 4.3 4.6 4.6 5.2 4.4 6.6 4.7 6.8 4.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 111.7 100.0 98.7 100.0 116.10 100.0 139.7 100.0 143.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Suomesta (FI) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/12 - 2020/4

2019 / 122020 / 12020 / 22020 / 32020 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.8 0.4 4.0 1.1 4.0 1.2 1.9 0.4 2.9 0.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.1 0.2 0.4 0.1 2.0 0.6 1.2 0.3 1.7 0.4
04. Vilja ja viljatuotteet 0.3 0.0 2.5 0.6 1.3 0.4 0.1 0.0 0.2 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.1 0.0 0.7 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.4 0.1
1. Juomat ja tupakka 0.7 0.1 0.8 0.2 0.8 0.2 0.10 0.2 0.8 0.2
11. Juomat 0.7 0.1 0.8 0.2 0.8 0.2 0.10 0.2 0.8 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 6.2 1.2 5.9 1.6 4.3 1.3 5.7 1.2 3.3 0.9
24. Puutavara ja korkki 4.5 0.9 2.5 0.7 2.2 0.6 3.7 0.8 2.0 0.5
25. Paperimassa 1.4 0.3 2.1 0.6 1.7 0.5 1.6 0.3 1.0 0.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.1 0.0 0.10 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 49.7 10.1 16.10 4.5 39.8 11.9 31.0 6.7 6.2 1.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 49.6 10.1 16.9 4.5 39.7 11.9 31.0 6.7 6.2 1.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 158.1 32.1 85.8 22.8 56.3 16.8 122.0 26.3 112.4 29.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 12.10 2.6 9.8 2.6 12.5 3.7 7.5 1.6 17.2 4.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.9 0.6 3.4 0.9 3.5 1.0 5.5 1.2 4.7 1.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 132.1 26.8 59.3 15.8 26.9 8.0 92.8 20.0 80.2 21.3
56. Lannoitteet, valmistetut 0.1 0.0 0 0.0 1.2 0.3 1.0 0.2 0 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 1.6 0.3 2.5 0.6 2.4 0.7 1.9 0.4 2.10 0.8
58. Muovit, valmistetut 1.1 0.2 1.6 0.4 1.2 0.3 2.1 0.4 1.4 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 7.2 1.5 8.8 2.3 8.7 2.6 10.10 2.4 5.5 1.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 94.2 19.1 100.4 26.7 93.0 27.8 92.2 19.9 112.7 30.0
62. Kumituotteet 2.3 0.4 1.7 0.4 0.7 0.2 1.9 0.4 2.3 0.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.4 0.3 1.5 0.4 0.9 0.3 1.4 0.3 2.3 0.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 55.3 11.2 59.3 15.8 64.1 19.2 31.5 6.8 74.2 19.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.10 0.4 5.6 1.5 1.8 0.5 2.1 0.4 2.6 0.7
66. Kivennäisainetuotteet 4.2 0.8 4.4 1.2 4.1 1.2 3.6 0.8 4.3 1.1
67. Rauta ja teräs 4.5 0.9 15.7 4.2 12.7 3.8 2.10 0.6 15.1 4.0
68. Muut metallit 18.9 3.8 8.0 2.1 5.10 1.8 42.8 9.2 7.9 2.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5.10 1.2 4.6 1.2 3.2 0.9 6.2 1.3 4.2 1.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 136.5 27.7 115.7 30.8 100.9 30.2 165.2 35.7 101.2 26.9
71. Voimakoneet ja moottorit 8.10 1.8 12.8 3.4 7.6 2.3 33.3 7.2 6.7 1.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 33.4 6.8 30.6 8.2 27.8 8.3 42.10 9.3 25.8 6.9
73. Metalliteollisuuskoneet 1.5 0.3 0.6 0.1 2.4 0.7 2.7 0.6 3.2 0.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 17.6 3.6 18.10 5.0 17.10 5.4 24.1 5.2 21.1 5.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.10 0.2 0.5 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.8 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 19.0 3.9 6.9 1.8 5.4 1.6 4.7 1.0 3.5 0.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 48.3 9.8 37.5 10.0 37.1 11.1 50.5 10.9 34.9 9.3
78. Moottoriajoneuvot 4.6 0.9 3.9 1.0 1.7 0.5 5.5 1.2 3.8 1.0
79. Muut kuljetusvälineet 2.5 0.5 4.2 1.1 1.0 0.3 1.5 0.3 1.8 0.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 37.6 7.6 33.7 9.0 27.9 8.3 38.5 8.3 31.8 8.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.4 0.3 0.9 0.2 0.7 0.2 1.4 0.3 0.9 0.2
82. Huonekalut 5.2 1.0 3.7 1.0 3.1 0.9 5.9 1.3 4.5 1.2
87. Kojeet,mittarit yms. 22.10 4.7 20.1 5.3 18.9 5.6 23.6 5.1 19.2 5.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.1 0.2 1.2 0.3 1.3 0.4 1.3 0.3 1.1 0.3
89. Muut valmiit tavarat 7.1 1.4 7.9 2.1 4.0 1.2 6.4 1.4 6.3 1.7
9. Muut tavarat 8.1 1.6 12.5 3.3 7.5 2.2 6.2 1.3 4.7 1.2
93. Erittelemätön 4.8 1.0 9.1 2.4 4.1 1.2 2.8 0.6 1.6 0.4
98. (USA Sitc) Estimate of import items valued under $251 and of other low valued items nonexempt from formal entry 3.4 0.7 3.5 0.9 3.5 1.0 3.4 0.7 3.2 0.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 492.6 100.0 375.3 100.0 334.2 100.0 463.3 100.0 375.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-huhtikuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu