Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Suomen ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/3 - 2019/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 3
%
2019 4
%
2019 5
%
2019 6
%
2019 7
%
Viennistä0.10.10.10.10.2
Tuonnista0.30.30.30.30.3
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.30.20.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Suomeen (FI) jaksolla 2019/3 - 2019/7

2019 / 32019 / 42019 / 52019 / 62019 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.5 0.9 0.7 0.5 1.2 0.7 0.9 0.6 2.2 1.0
05. Hedelmät ja kasvikset 0.10 0.6 0.4 0.2 0.9 0.5 0.6 0.4 1.8 0.8
1. Juomat ja tupakka 1.3 0.8 0.9 0.6 0.9 0.5 0.5 0.3 0.7 0.3
11. Juomat 1.3 0.8 0.9 0.6 0.9 0.5 0.5 0.3 0.7 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 16.2 10.2 26.4 18.0 14.5 9.2 13.9 9.3 63.7 28.2
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 1.2 0.7 0.4 0.3 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0
24. Puutavara ja korkki 0.6 0.3 0.6 0.4 0.4 0.2 0.2 0.1 0.5 0.2
25. Paperimassa 0.2 0.1 0.6 0.4 0.2 0.1 0.3 0.2 0.5 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 5.0 3.1 4.5 3.1 3.6 2.3 1.0 0.6 3.2 1.4
28. Malmit ja metalliromu 9.1 5.7 19.9 13.6 9.10 6.3 12.2 8.1 59.0 26.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.4 0.2 0.3 0.2 17.4 11.0 12.4 8.3 52.5 23.3
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 0 0.0 16.9 10.7 12.3 8.2 11.2 4.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.4 0.2 0.3 0.2 0.6 0.3 0.2 0.1 41.4 18.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 26.10 17.0 14.5 9.9 29.3 18.6 20.3 13.5 15.10 7.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 4.7 2.9 3.2 2.1 3.3 2.1 2.1 1.4 5.1 2.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.10 2.5 0.2 0.1 5.1 3.2 3.6 2.3 0.3 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.3 1.4 1.3 0.8 1.1 0.7 1.9 1.2 1.2 0.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.1 1.3 1.7 1.1 1.6 1.0 1.1 0.7 0.10 0.4
57. Muovit, valmistamattomat 3.7 2.3 3.7 2.5 3.9 2.4 4.1 2.7 3.3 1.4
58. Muovit, valmistetut 1.6 1.0 1.7 1.1 1.4 0.9 1.7 1.1 1.8 0.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 8.8 5.5 2.8 1.9 12.9 8.1 5.8 3.8 3.4 1.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 8.4 5.3 8.4 5.7 8.1 5.1 7.5 5.0 8.9 3.9
62. Kumituotteet 1.8 1.1 1.5 1.0 0.3 0.2 1.3 0.8 1.8 0.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.7 0.4 1.0 0.6 0.7 0.4 0.7 0.5 0.6 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.5 0.3 1.3 0.8 0.3 0.2 0.6 0.4 0.4 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 0.6 0.3 0.6 0.4 0.6 0.3 0.9 0.6 0.7 0.3
68. Muut metallit 3.2 2.0 1.8 1.2 3.3 2.1 1.5 1.0 2.9 1.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.7 1.0 2.3 1.6 2.7 1.7 2.4 1.5 2.2 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 77.2 48.6 72.9 49.7 61.9 39.2 70.7 47.2 53.6 23.7
71. Voimakoneet ja moottorit 3.4 2.1 3.9 2.6 3.8 2.4 3.8 2.5 4.2 1.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 6.9 4.3 7.8 5.3 6.4 4.0 5.3 3.5 4.4 1.9
73. Metalliteollisuuskoneet 0.8 0.5 0.3 0.2 0.4 0.2 0.7 0.5 0.5 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 7.3 4.6 7.6 5.2 5.4 3.4 5.10 4.0 5.3 2.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 7.3 4.6 4.5 3.0 6.8 4.3 9.3 6.2 3.7 1.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 6.10 4.4 9.9 6.7 4.10 3.1 6.5 4.3 4.8 2.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 14.6 9.1 16.6 11.3 19.1 12.1 27.1 18.1 16.0 7.1
78. Moottoriajoneuvot 15.3 9.6 12.5 8.5 6.2 3.9 9.0 6.0 9.6 4.2
79. Muut kuljetusvälineet 15.0 9.5 10.2 6.9 9.1 5.8 3.3 2.2 5.5 2.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 16.4 10.3 14.6 9.9 16.5 10.4 15.9 10.6 14.4 6.4
82. Huonekalut 0.2 0.1 0.4 0.2 0.3 0.2 0.7 0.4 0.8 0.3
87. Kojeet,mittarit yms. 11.2 7.0 9.1 6.1 12.1 7.7 9.3 6.1 8.6 3.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.4 0.2 0.6 0.4 0.5 0.3 0.3 0.2 0.3 0.1
89. Muut valmiit tavarat 4.2 2.6 4.3 2.9 2.10 1.8 5.3 3.5 4.6 2.0
9. Muut tavarat 10.8 6.8 8.2 5.6 8.4 5.3 8.1 5.4 14.1 6.2
93. Erittelemätön 3.2 2.0 1.3 0.8 0.7 0.4 0.9 0.5 2.9 1.2
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 7.5 4.7 6.10 4.7 7.7 4.8 7.2 4.8 11.3 5.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 158.7 100.0 146.5 100.0 157.8 100.0 149.8 100.0 225.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Suomesta (FI) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/3 - 2019/7

2019 / 32019 / 42019 / 52019 / 62019 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.4 0.2 2.7 0.4 1.5 0.2 1.5 0.2 2.6 0.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.6 0.1 1.7 0.2 0.8 0.1 0.8 0.1 1.4 0.2
1. Juomat ja tupakka 1.4 0.2 0.10 0.1 0.9 0.1 1.5 0.3 1.1 0.2
11. Juomat 1.4 0.2 0.10 0.1 0.9 0.1 1.5 0.3 1.1 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.9 0.5 3.2 0.5 2.2 0.3 3.3 0.6 3.2 0.5
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0.2 0.0 1.1 0.2 0 0.0 0.3 0.0 0.7 0.1
24. Puutavara ja korkki 2.3 0.4 2.0 0.3 1.10 0.3 1.9 0.3 2.3 0.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.10 0.2 0.1 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 39.6 6.4 75.5 11.3 229.4 30.5 46.0 7.8 125.9 21.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 39.6 6.4 75.5 11.3 229.4 30.5 46.0 7.8 125.9 21.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 123.2 20.0 79.5 11.9 78.8 10.5 75.4 12.8 147.0 24.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 18.5 3.0 10.5 1.6 6.7 0.9 6.3 1.1 10.5 1.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4.2 0.7 6.2 0.9 3.5 0.5 2.1 0.4 3.0 0.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 84.6 13.7 49.9 7.4 52.7 7.0 50.10 8.6 114.2 19.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.6 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.4 0.1 0.3 0.0
56. Lannoitteet, valmistetut 3.0 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.7 0.3
57. Muovit, valmistamattomat 2.10 0.5 2.7 0.4 3.2 0.4 3.7 0.6 3.10 0.7
58. Muovit, valmistetut 1.9 0.3 1.3 0.2 1.9 0.2 1.6 0.3 2.4 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 7.6 1.2 8.4 1.2 10.0 1.3 10.6 1.8 10.9 1.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 126.2 20.5 143.7 21.4 95.4 12.7 130.6 22.2 111.7 18.8
62. Kumituotteet 1.6 0.3 2.1 0.3 2.6 0.3 2.4 0.4 2.3 0.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.7 0.3 2.0 0.3 2.3 0.3 2.2 0.4 2.7 0.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 78.2 12.7 84.9 12.7 53.3 7.1 83.7 14.2 65.6 11.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.8 0.3 4.8 0.7 2.2 0.3 1.10 0.3 1.5 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 2.4 0.4 3.3 0.5 3.4 0.5 5.0 0.8 4.6 0.8
67. Rauta ja teräs 7.2 1.2 14.4 2.1 2.8 0.4 4.5 0.8 14.9 2.5
68. Muut metallit 27.9 4.5 27.0 4.0 23.9 3.2 26.1 4.4 15.6 2.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5.6 0.9 5.3 0.8 5.1 0.7 5.0 0.8 4.8 0.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 281.5 45.7 327.4 48.8 295.7 39.3 289.3 49.1 156.2 26.4
71. Voimakoneet ja moottorit 8.6 1.4 12.4 1.8 8.9 1.2 11.7 2.0 12.2 2.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 59.6 9.7 66.5 9.9 69.5 9.2 42.0 7.1 39.3 6.6
73. Metalliteollisuuskoneet 3.8 0.6 3.1 0.5 1.0 0.1 1.7 0.3 1.5 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 27.7 4.5 42.6 6.3 26.10 3.6 45.7 7.7 28.1 4.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 4.9 0.8 6.7 1.0 13.7 1.8 16.7 2.8 7.5 1.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 41.6 6.8 39.8 5.9 33.10 4.5 35.2 6.0 40.8 6.9
78. Moottoriajoneuvot 132.6 21.5 154.9 23.1 139.6 18.5 134.1 22.8 23.10 4.0
79. Muut kuljetusvälineet 2.6 0.4 1.4 0.2 2.1 0.3 2.1 0.4 2.7 0.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 30.4 4.9 30.4 4.5 36.3 4.8 32.6 5.5 31.8 5.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.2 0.2 1.6 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2 1.4 0.2
82. Huonekalut 2.2 0.3 2.8 0.4 3.3 0.4 3.5 0.6 2.10 0.5
87. Kojeet,mittarit yms. 22.7 3.7 18.8 2.8 26.5 3.5 21.10 3.7 19.5 3.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.10 0.2 1.1 0.2 0.8 0.1 1.0 0.2 0.9 0.1
89. Muut valmiit tavarat 3.5 0.6 6.2 0.9 4.5 0.6 4.9 0.8 7.3 1.2
9. Muut tavarat 8.10 1.4 7.4 1.1 12.6 1.7 9.2 1.6 13.2 2.2
93. Erittelemätön 5.2 0.8 3.8 0.6 8.7 1.2 5.9 1.0 9.6 1.6
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 3.8 0.6 3.7 0.5 3.9 0.5 3.4 0.6 3.7 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 615.2 100.0 670.4 100.0 752.4 100.0 589.1 100.0 592.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-heinäkuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu