Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Suomin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2018/8 - 2018/12

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2018 8
%
2018 9
%
2018 10
%
2018 11
%
2018 12
%
Viennistä0.20.10.10.10.1
Tuonnista0.30.30.30.30.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Suomiin (FI) jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3.5 1.6 1.4 0.8 1.3 0.8 1.3 0.9 0.5 0.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.2 0.5 0 0.0 0 0.0 0.4 0.2 0.1 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 1.7 0.8 0.9 0.4 0.7 0.4 0.4 0.2 0.3 0.3
1. Juomat ja tupakka 0.5 0.2 0.6 0.3 0.8 0.5 0.8 0.5 0.6 0.5
11. Juomat 0.5 0.2 0.6 0.3 0.8 0.5 0.8 0.5 0.6 0.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 66.6 30.7 29.3 16.2 17.10 11.6 8.1 5.8 3.6 3.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.2 0.5 4.6 2.5 4.0 2.6 4.2 3.0 1.1 0.9
28. Malmit ja metalliromu 64.9 30.0 23.6 13.1 13.1 8.5 2.8 2.0 1.10 1.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 21.2 9.8 10.10 6.1 15.5 10.0 10.8 7.8 1.3 1.1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 9.6 4.4 10.1 5.6 14.9 9.6 10.2 7.4 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 11.7 5.4 0.9 0.5 0.7 0.4 0.6 0.4 1.3 1.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 14.4 6.6 16.8 9.3 21.4 13.9 23.9 17.3 12.4 11.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3.7 1.7 1.5 0.8 2.6 1.7 1.5 1.0 0.7 0.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.5 0.2 0.4 0.2 5.2 3.4 6.4 4.6 2.1 1.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.1 0.5 1.3 0.7 1.5 1.0 1.7 1.2 1.3 1.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.7 0.3 1.7 0.9 1.6 1.0 1.5 1.1 1.1 1.0
57. Muovit, valmistamattomat 3.2 1.4 5.1 2.8 2.7 1.7 7.1 5.1 4.8 4.2
58. Muovit, valmistetut 1.4 0.6 1.1 0.6 1.7 1.1 0.10 0.7 1.7 1.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3.8 1.7 5.5 3.0 6.3 4.0 4.7 3.4 0.8 0.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 6.4 2.9 5.7 3.1 5.2 3.3 5.7 4.1 5.10 5.3
62. Kumituotteet 1.3 0.6 1.7 0.9 1.6 1.0 1.0 0.7 0.10 0.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.7 0.3 0.6 0.3 0.6 0.4 0.6 0.4 0.5 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.6 0.2 0.5 0.2 0.6 0.4 0.3 0.2 0.6 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 0.5 0.2 0.4 0.2 0.2 0.1 0.5 0.3 0.6 0.5
68. Muut metallit 2.2 1.0 1.3 0.7 0.7 0.4 1.0 0.7 1.3 1.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.1 0.5 1.3 0.7 1.6 1.0 2.2 1.6 2.1 1.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 78.7 36.3 87.8 48.8 66.7 43.3 62.4 45.3 46.7 41.5
71. Voimakoneet ja moottorit 5.1 2.3 3.10 2.2 7.6 4.9 3.3 2.4 4.1 3.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 4.2 1.9 3.4 1.8 2.3 1.4 3.8 2.7 2.10 2.6
73. Metalliteollisuuskoneet 0.3 0.1 0.4 0.2 0.8 0.5 1.3 0.9 0.8 0.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 6.9 3.2 6.6 3.6 5.9 3.8 4.9 3.5 5.5 4.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 27.0 12.5 25.6 14.2 4.1 2.6 8.8 6.4 8.8 7.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 6.8 3.1 6.3 3.4 8.5 5.5 7.4 5.3 3.8 3.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 9.10 4.6 18.7 10.3 11.7 7.5 15.7 11.4 12.0 10.7
78. Moottoriajoneuvot 14.6 6.7 8.9 4.9 18.5 12.0 9.5 6.8 3.2 2.8
79. Muut kuljetusvälineet 4.1 1.9 14.4 8.0 7.8 5.1 8.0 5.8 5.8 5.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 14.1 6.5 18.2 10.1 16.10 11.0 16.2 11.7 34.7 30.9
87. Kojeet,mittarit yms. 9.3 4.3 10.4 5.7 10.9 7.1 9.5 6.9 17.4 15.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.5 0.2 1.3 0.7 1.3 0.8 0.4 0.3 0.3 0.2
89. Muut valmiit tavarat 4.1 1.9 5.9 3.2 3.10 2.5 5.9 4.3 16.6 14.8
9. Muut tavarat 11.5 5.3 9.7 5.3 8.6 5.6 8.10 6.5 6.8 6.0
93. Erittelemätön 0.8 0.4 1.3 0.7 1.2 0.7 2.5 1.8 1.3 1.1
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 10.7 4.9 8.3 4.6 7.5 4.8 6.5 4.7 5.5 4.8
0-9. Kaikki ryhmät 216.6 100.0 179.10 100.0 154.1 100.0 137.7 100.0 112.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Suomista (FI) Yhdysvaltoihin jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.2 0.3 1.7 0.3 3.1 0.5 1.9 0.3 2.3 0.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.4 0.2 1.3 0.2 2.3 0.4 1.4 0.2 1.2 0.2
1. Juomat ja tupakka 0.9 0.1 0.9 0.1 1.4 0.2 0.5 0.1 1.2 0.2
11. Juomat 0.9 0.1 0.9 0.1 1.4 0.2 0.5 0.1 1.2 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.4 0.4 6.4 1.0 3.6 0.6 4.3 0.7 3.2 0.6
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0.3 0.0 0.1 0.0 1.1 0.2 0.2 0.0 0 0.0
24. Puutavara ja korkki 1.10 0.3 1.5 0.2 2.3 0.4 2.1 0.4 2.8 0.6
25. Paperimassa 0.2 0.0 0.4 0.1 0.3 0.0 1.9 0.3 0.3 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.1 0.0 1.0 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
28. Malmit ja metalliromu 0.1 0.0 3.5 0.6 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 48.0 7.8 131.1 21.4 35.0 5.6 27.2 4.8 2.4 0.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 48.0 7.8 131.0 21.4 35.0 5.6 27.2 4.8 2.2 0.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 114.8 18.6 103.3 16.9 91.6 14.7 88.4 15.6 105.1 21.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 8.9 1.4 12.8 2.1 7.7 1.2 9.9 1.7 9.4 1.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.10 0.5 6.7 1.1 3.3 0.5 4.2 0.7 2.6 0.5
53. Väri- ja parkitusaineet 0.4 0.1 0.3 0.0 0.6 0.1 0.6 0.1 0.4 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 88.1 14.2 73.3 12.0 66.2 10.6 60.10 10.8 81.5 16.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.6 0.1 0.3 0.0 0.4 0.0 0.5 0.1 0.3 0.0
56. Lannoitteet, valmistetut 0 0.0 1.4 0.2 1.7 0.3 0 0.0 0 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 2.9 0.5 1.6 0.2 1.7 0.3 1.10 0.3 1.10 0.4
58. Muovit, valmistetut 1.2 0.2 1.0 0.2 0.8 0.1 1.8 0.3 1.3 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 10.1 1.6 6.4 1.0 9.5 1.5 8.9 1.6 8.1 1.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 146.9 23.8 120.4 19.7 151.3 24.3 107.4 19.0 125.6 25.5
62. Kumituotteet 2.1 0.3 1.9 0.3 2.3 0.4 3.2 0.6 1.8 0.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2.4 0.4 1.1 0.2 1.5 0.2 1.2 0.2 0.7 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 81.10 13.3 68.5 11.2 98.2 15.8 62.6 11.1 84.6 17.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.5 0.4 0.10 0.1 1.7 0.3 1.8 0.3 1.5 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 3.2 0.5 2.10 0.5 2.9 0.5 3.4 0.6 3.5 0.7
67. Rauta ja teräs 19.5 3.1 19.8 3.2 6.4 1.0 10.5 1.9 11.7 2.4
68. Muut metallit 29.5 4.8 20.9 3.4 33.1 5.3 20.5 3.6 17.8 3.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5.9 0.9 4.4 0.7 5.6 0.9 4.4 0.8 4.2 0.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 268.4 43.4 212.6 34.7 295.9 47.5 298.8 52.8 217.2 44.0
71. Voimakoneet ja moottorit 11.2 1.8 15.5 2.5 12.1 1.9 10.5 1.8 6.10 1.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 41.3 6.7 28.4 4.6 37.9 6.1 33.2 5.9 43.6 8.8
73. Metalliteollisuuskoneet 3.5 0.6 0.8 0.1 2.2 0.4 3.6 0.6 1.2 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 25.8 4.2 21.2 3.4 35.9 5.8 19.10 3.5 33.7 6.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.6 0.1 0.3 0.0 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 21.1 3.4 32.4 5.3 27.2 4.4 43.5 7.7 10.6 2.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 29.3 4.7 33.0 5.4 38.8 6.2 49.5 8.7 39.2 7.9
78. Moottoriajoneuvot 135.1 21.8 79.6 13.0 139.7 22.4 137.9 24.4 79.6 16.1
79. Muut kuljetusvälineet 0.8 0.1 1.8 0.3 1.9 0.3 0.6 0.1 2.2 0.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 25.10 4.2 30.1 4.9 34.6 5.5 31.2 5.5 26.4 5.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.6 0.3 1.3 0.2 1.2 0.2 1.5 0.2 1.3 0.3
82. Huonekalut 3.2 0.5 1.3 0.2 3.2 0.5 4.4 0.8 1.5 0.3
87. Kojeet,mittarit yms. 15.3 2.5 22.3 3.6 18.10 3.0 18.0 3.2 19.2 3.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.7 0.1 1.0 0.2 0.9 0.1 0.7 0.1 0.7 0.1
89. Muut valmiit tavarat 5.1 0.8 4.3 0.7 10.3 1.6 6.6 1.2 3.9 0.8
9. Muut tavarat 9.1 1.5 6.6 1.1 6.7 1.1 6.7 1.2 10.1 2.0
93. Erittelemätön 5.4 0.9 3.1 0.5 3.2 0.5 3.4 0.6 6.8 1.4
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 3.7 0.6 3.6 0.6 3.6 0.6 3.4 0.6 3.3 0.7
0-9. Kaikki ryhmät 618.3 100.0 612.7 100.0 622.9 100.0 565.9 100.0 493.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu