Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Suomen ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.10.20.10.10.1
Tuonnista0.20.20.20.30.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.20.10.20.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Suomen kanssa, vienti Suomeen ja tuonti Suomesta vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Suomi oli USAn 55. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 7 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden 543 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 0.2 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Suomen kanssa oli Yhdysvalloille 332 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Suomesta oli 1.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 437 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Suomesta olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), joka edusti 14.4 prosentin osuutta tuonnista, Sitc641 (paperi ja pahvi) 11.8 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 9.1 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Suomeen supistui 7.4 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 106 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc598 (erinäiset kemialliset tuotteet), mikä edusti 12.0 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 7.1 % sekä Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat) 7.0 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-23.2 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 5.8 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 4.4 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 1.4 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 26.0 % ja viennin arvon osalla 13.1 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc641 (paperi ja pahvi), arvon ollessa 603 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc598 (erinäiset kemialliset tuotteet), arvon ollessa 85 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 2.9 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 4.2 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Suomeen (FI) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.2 1.7 0.8 0.4 1.4 1.2 1.8 1.2 0.9 0.8
05. Hedelmät ja kasvikset 1.8 1.4 0.7 0.3 0.10 0.8 1.4 0.9 0.5 0.5
1. Juomat ja tupakka 0.5 0.3 0.6 0.2 0.3 0.3 0.9 0.6 0.3 0.3
11. Juomat 0.5 0.3 0.6 0.2 0.3 0.3 0.9 0.6 0.2 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 13.9 11.5 29.9 14.8 4.9 4.4 3.1 2.0 3.0 2.8
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 9.9 8.2 3.4 1.6 0 0.0 0 0.0 0.7 0.6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2.9 2.3 0.8 0.4 3.7 3.3 2.1 1.4 1.5 1.4
28. Malmit ja metalliromu 0.1 0.0 25.1 12.4 0.4 0.3 0.1 0.0 0 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 4.1 3.4 27.5 13.6 14.0 12.6 24.8 16.3 8.8 8.3
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 11.6 5.7 0 0.0 5.6 3.6 5.5 5.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.7 0.6 0.6 0.3 7.4 6.7 0.5 0.3 0.5 0.4
34. Kaasut 3.5 2.8 15.4 7.6 6.6 5.9 18.9 12.3 2.8 2.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 17.5 14.5 20.7 10.3 23.1 20.8 19.0 12.4 21.7 20.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2.6 2.1 5.7 2.8 10.4 9.3 7.7 5.0 0.5 0.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.7 0.5 0.4 0.2 0.4 0.3 0.3 0.2 0.7 0.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.10 1.6 0.8 0.4 1.4 1.2 1.1 0.7 3.1 2.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.6 0.5 1.4 0.7 1.1 1.0 1.2 0.8 0.6 0.5
57. Muovit, valmistamattomat 4.2 3.5 3.7 1.8 2.1 1.9 1.8 1.2 2.6 2.4
58. Muovit, valmistetut 0.10 0.8 1.4 0.7 0.9 0.7 1.4 0.9 1.2 1.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 6.6 5.4 7.4 3.6 6.10 6.2 5.7 3.7 13.2 12.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.5 3.7 4.6 2.3 6.5 5.8 6.4 4.2 6.4 6.0
62. Kumituotteet 1.2 1.0 0.5 0.2 2.2 2.0 1.0 0.6 1.1 1.0
66. Kivennäisainetuotteet 0.7 0.5 0.3 0.1 0.5 0.4 0.5 0.3 0.3 0.2
68. Muut metallit 0.4 0.3 0.9 0.4 1.4 1.2 1.3 0.8 1.9 1.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.2 1.0 2.4 1.2 1.5 1.3 2.4 1.6 2.4 2.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 57.5 47.6 60.8 30.2 39.9 36.0 69.0 45.3 46.2 43.7
71. Voimakoneet ja moottorit 2.5 2.0 2.3 1.1 3.1 2.7 3.8 2.5 4.6 4.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 6.3 5.2 3.4 1.7 2.2 1.9 1.8 1.1 2.8 2.6
73. Metalliteollisuuskoneet 0.7 0.5 5.10 2.9 1.10 1.7 0.3 0.2 0.3 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 5.6 4.6 10.4 5.1 6.0 5.4 7.1 4.6 5.6 5.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 5.8 4.7 5.5 2.7 4.8 4.3 9.10 6.5 8.1 7.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 5.6 4.6 4.5 2.2 4.0 3.6 9.3 6.1 5.1 4.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 23.8 19.7 6.9 3.4 7.3 6.6 9.1 5.9 7.1 6.7
78. Moottoriajoneuvot 4.6 3.8 3.3 1.6 6.7 6.0 14.3 9.3 8.3 7.8
79. Muut kuljetusvälineet 2.10 2.4 18.9 9.3 4.2 3.8 13.8 9.0 4.6 4.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 13.9 11.4 45.8 22.7 13.1 11.7 19.5 12.7 12.6 11.9
84. Vaatteet 0.2 0.1 0.6 0.3 0.2 0.1 0.4 0.2 0.1 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 8.7 7.2 7.4 3.7 8.8 7.9 12.3 8.0 9.1 8.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.3 0.2 0.5 0.2 0.4 0.3 1.2 0.7 0.6 0.6
89. Muut valmiit tavarat 4.4 3.6 36.8 18.3 3.4 3.0 5.3 3.4 2.5 2.3
9. Muut tavarat 7.2 5.9 11.1 5.5 8.0 7.2 8.3 5.4 6.2 5.8
93. Erittelemätön 1.6 1.3 1.0 0.5 2.7 2.4 0.9 0.6 1.1 1.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 5.5 4.5 10.0 5.0 5.3 4.7 7.3 4.8 4.10 4.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 120.7 100.0 201.4 100.0 110.9 100.0 152.5 100.0 105.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Suomesta (FI) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.0 0.6 2.4 0.6 2.7 0.7 2.5 0.4 2.7 0.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.8 0.2 1.8 0.5 1.5 0.4 1.2 0.2 1.8 0.4
1. Juomat ja tupakka 0.5 0.1 0.8 0.2 0.8 0.2 0.6 0.1 0.8 0.2
11. Juomat 0.5 0.1 0.8 0.2 0.8 0.2 0.6 0.1 0.8 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 7.1 2.1 6.2 1.7 8.4 2.2 10.3 1.8 6.7 1.5
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.6 0.1 0.2 0.0
24. Puutavara ja korkki 3.9 1.1 3.7 1.0 6.7 1.8 2.9 0.5 5.1 1.1
25. Paperimassa 2.6 0.8 2.3 0.6 1.5 0.4 0.9 0.2 1.5 0.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.9 0.2 0.1 0.0
28. Malmit ja metalliromu 0.4 0.1 0 0.0 0 0.0 5.2 0.9 0 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 15.7 4.6 25.4 6.9 24.1 6.3 56.2 10.0 24.7 5.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 15.6 4.6 25.4 6.9 24.1 6.3 56.2 10.0 24.7 5.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 70.5 20.8 77.6 21.0 74.7 19.7 137.9 24.5 69.6 15.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 19.6 5.8 7.2 1.9 6.10 1.8 7.4 1.3 11.2 2.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.1 0.9 5.0 1.3 5.8 1.5 3.6 0.6 3.4 0.8
53. Väri- ja parkitusaineet 0.4 0.1 0.2 0.0 0.3 0.1 0.2 0.0 0.6 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 28.5 8.4 49.8 13.5 51.1 13.5 112.3 19.9 43.10 10.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.7 0.2 0.4 0.1 0.4 0.1 0.7 0.1 0.9 0.2
56. Lannoitteet, valmistetut 0.1 0.0 2.7 0.7 0 0.0 1.3 0.2 0 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 3.5 1.0 1.9 0.5 2.3 0.6 2.3 0.4 2.0 0.5
58. Muovit, valmistetut 1.5 0.4 0.10 0.3 1.1 0.3 1.1 0.2 1.1 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 13.5 4.0 9.8 2.6 7.0 1.8 9.5 1.7 6.7 1.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 79.6 23.5 99.4 26.9 90.8 24.0 107.8 19.2 100.6 23.0
62. Kumituotteet 1.4 0.4 1.6 0.4 1.10 0.5 2.9 0.5 2.1 0.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.9 0.6 1.8 0.5 1.2 0.3 3.8 0.7 3.0 0.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 55.7 16.4 71.3 19.3 56.4 14.9 54.6 9.7 53.2 12.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.3 0.7 1.10 0.5 1.10 0.5 1.7 0.3 1.7 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 2.7 0.8 3.1 0.8 3.2 0.8 3.7 0.6 5.0 1.1
67. Rauta ja teräs 3.6 1.1 2.9 0.8 8.10 2.4 21.3 3.8 15.3 3.5
68. Muut metallit 7.2 2.1 13.2 3.6 13.7 3.6 15.6 2.8 12.10 3.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5.1 1.5 3.8 1.0 3.7 1.0 4.6 0.8 7.5 1.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 120.5 35.6 121.1 32.8 143.9 38.0 202.0 35.9 187.7 42.9
71. Voimakoneet ja moottorit 7.9 2.3 10.2 2.8 6.4 1.7 6.7 1.2 6.3 1.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 39.7 11.7 23.9 6.5 34.5 9.1 37.6 6.7 33.8 7.7
73. Metalliteollisuuskoneet 2.3 0.7 2.3 0.6 4.5 1.2 1.4 0.2 3.3 0.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 18.4 5.4 21.8 5.9 19.9 5.3 20.5 3.6 31.6 7.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.10 0.3 0.10 0.3 0.9 0.2 0.6 0.1 0.10 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 4.6 1.4 2.7 0.7 4.4 1.2 2.7 0.5 6.5 1.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 34.9 10.3 35.1 9.5 37.3 9.8 37.1 6.6 33.7 7.7
78. Moottoriajoneuvot 9.5 2.8 21.6 5.8 33.5 8.8 93.2 16.6 67.10 15.5
79. Muut kuljetusvälineet 2.5 0.7 2.10 0.8 2.8 0.7 2.7 0.5 4.1 0.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 36.5 10.8 27.2 7.4 25.6 6.8 35.10 6.4 35.1 8.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.9 0.2 0.7 0.2 0.9 0.2 0.9 0.1 0.9 0.2
82. Huonekalut 3.3 1.0 1.7 0.5 1.4 0.4 0.6 0.1 1.8 0.4
87. Kojeet,mittarit yms. 24.5 7.2 18.9 5.1 18.7 4.9 26.5 4.7 25.6 5.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.8 0.2 1.4 0.4 1.1 0.3 1.3 0.2 1.2 0.3
89. Muut valmiit tavarat 7.2 2.1 4.6 1.2 3.7 1.0 6.9 1.2 5.7 1.3
9. Muut tavarat 6.4 1.9 9.4 2.5 8.1 2.1 9.6 1.7 9.6 2.2
93. Erittelemätön 3.1 0.9 6.2 1.7 4.7 1.2 5.8 1.0 5.9 1.3
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 3.4 1.0 3.2 0.8 3.5 0.9 3.9 0.7 3.8 0.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 338.6 100.0 369.0 100.0 378.6 100.0 562.5 100.0 437.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu