Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Suomen ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/2 - 2020/6

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/2
%
2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.20.20.20.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.20.20.20.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Suomeen (FI) jaksolla 2020/2 - 2020/6

2020 / 22020 / 32020 / 42020 / 52020 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.0 0.8 0.8 0.5 0.8 0.5 0.10 0.8 0.9 0.7
05. Hedelmät ja kasvikset 0.7 0.6 0.2 0.1 0.5 0.3 0.7 0.6 0.6 0.4
1. Juomat ja tupakka 0.6 0.5 0.8 0.6 0.5 0.3 0.8 0.7 0.2 0.1
11. Juomat 0.6 0.5 0.8 0.6 0.5 0.3 0.8 0.7 0.2 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 16.8 14.3 12.5 8.9 6.6 4.6 8.5 7.4 5.9 4.3
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 14.1 12.0 5.9 4.2 3.0 2.1 2.7 2.3 4.0 2.9
25. Paperimassa 0.6 0.5 0.4 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.2 1.0 5.2 3.7 2.8 1.9 4.7 4.0 1.0 0.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 5.9 5.0 7.10 5.7 27.9 19.4 13.7 11.9 23.9 17.7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 5.6 4.7 7.8 5.5 6.8 4.7 6.9 6.0 6.5 4.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.4 0.3 0.2 0.1 21.1 14.7 0.1 0.1 4.4 3.2
34. Kaasut 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6.7 5.8 13.1 9.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0 0.0 0 0.0 1.7 1.2 0 0.0 0 0.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0 0.0 0 0.0 1.7 1.2 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 25.3 21.6 20.9 14.9 25.9 18.0 23.6 20.6 37.5 27.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.3 1.0 1.7 1.2 13.4 9.3 4.7 4.1 23.7 17.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.5 0.3 1.1 0.7 1.4 0.9 3.6 3.1 2.8 2.0
53. Väri- ja parkitusaineet 0.5 0.4 0.6 0.4 0.5 0.3 0.3 0.3 0.4 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.10 0.8 2.9 2.0 2.1 1.4 1.5 1.2 1.1 0.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.2 1.0 0.4 0.3 0.5 0.3 0.10 0.8 0.6 0.4
57. Muovit, valmistamattomat 1.9 1.5 3.2 2.3 3.6 2.5 4.1 3.6 2.8 2.0
58. Muovit, valmistetut 1.3 1.1 1.5 1.1 1.3 0.9 1.4 1.1 1.3 0.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 17.10 15.3 9.8 7.0 3.4 2.3 7.4 6.4 5.2 3.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 6.5 5.6 7.8 5.6 4.5 3.1 13.9 12.1 8.1 6.0
62. Kumituotteet 0.3 0.2 0.3 0.2 0.6 0.4 0.3 0.2 1.2 0.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.5 0.4 0.5 0.3 0.6 0.4 0.5 0.4 0.7 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.9 0.7 0.4 0.2 0.3 0.2 0.4 0.3 0.4 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 0.8 0.6 0.4 0.3 0.3 0.2 0.7 0.6 0.5 0.4
67. Rauta ja teräs 0.1 0.1 0.6 0.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0
68. Muut metallit 1.2 0.9 3.7 2.6 1.7 1.1 10.5 9.1 3.3 2.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.9 2.4 2.2 1.5 1.2 0.8 1.6 1.3 2.1 1.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 38.5 32.9 62.5 44.7 41.10 29.2 36.7 32.1 37.3 27.6
71. Voimakoneet ja moottorit 3.8 3.2 5.6 4.0 4.2 2.9 1.7 1.5 1.8 1.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3.5 2.9 5.9 4.2 3.6 2.4 3.9 3.3 3.4 2.5
73. Metalliteollisuuskoneet 0.6 0.5 0.6 0.4 0.4 0.2 0.3 0.2 0.6 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 6.1 5.2 7.8 5.6 5.6 3.9 6.8 5.9 5.9 4.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3.4 2.8 6.5 4.6 9.9 6.9 2.4 2.0 3.10 2.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 4.9 4.1 4.2 3.0 3.10 2.7 3.9 3.4 4.6 3.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 10.1 8.6 9.4 6.7 6.10 4.8 9.10 8.7 11.7 8.7
78. Moottoriajoneuvot 4.0 3.4 10.5 7.5 2.9 2.0 1.9 1.6 4.4 3.2
79. Muut kuljetusvälineet 2.6 2.2 12.4 8.9 4.8 3.3 6.3 5.5 1.1 0.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 15.9 13.5 18.5 13.2 26.1 18.2 10.4 9.0 13.6 10.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.1 0.1 0.1 0.0 0.8 0.5 0.2 0.1 0.1 0.0
82. Huonekalut 0.4 0.3 0.8 0.5 0.5 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 9.5 8.1 12.4 8.9 7.2 5.0 6.0 5.2 6.8 5.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.2 0.9 0.6 0.4 0.4 0.2 0.5 0.4 0.7 0.5
89. Muut valmiit tavarat 4.7 3.9 4.4 3.1 17.2 12.0 3.5 3.0 5.7 4.2
9. Muut tavarat 6.8 5.8 8.3 5.9 7.9 5.5 6.3 5.5 7.9 5.8
93. Erittelemätön 1.6 1.4 1.8 1.2 1.1 0.7 0.7 0.6 1.4 1.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 5.2 4.4 6.6 4.7 6.8 4.7 5.6 4.9 6.5 4.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 116.10 100.0 139.7 100.0 143.3 100.0 114.5 100.0 134.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Suomesta (FI) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/2 - 2020/6

2020 / 22020 / 32020 / 42020 / 52020 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4.0 1.2 1.9 0.4 2.9 0.8 2.6 0.7 1.9 0.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2.0 0.6 1.2 0.3 1.7 0.4 1.7 0.5 0.10 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 1.3 0.4 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.3 0.1
1. Juomat ja tupakka 0.8 0.2 0.10 0.2 0.8 0.2 0.5 0.1 0.7 0.2
11. Juomat 0.8 0.2 0.10 0.2 0.8 0.2 0.5 0.1 0.7 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4.3 1.3 5.7 1.2 3.3 0.9 4.4 1.2 4.1 1.1
24. Puutavara ja korkki 2.2 0.6 3.7 0.8 2.0 0.5 3.3 0.9 3.0 0.8
25. Paperimassa 1.7 0.5 1.6 0.3 1.0 0.3 0.9 0.2 1.1 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 39.8 11.9 31.0 6.7 6.2 1.6 8.6 2.4 11.8 3.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 39.7 11.9 31.0 6.7 6.2 1.6 8.6 2.4 11.8 3.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 56.3 16.8 122.0 26.3 112.4 29.9 102.9 28.5 88.4 24.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 12.5 3.7 7.5 1.6 17.2 4.6 18.7 5.2 12.10 3.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.5 1.0 5.5 1.2 4.7 1.2 7.1 1.9 3.10 1.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 26.9 8.0 92.8 20.0 80.2 21.3 60.4 16.7 60.4 16.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.3 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1
56. Lannoitteet, valmistetut 1.2 0.3 1.0 0.2 0 0.0 1.5 0.4 0 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 2.4 0.7 1.9 0.4 2.10 0.8 2.5 0.7 2.3 0.6
58. Muovit, valmistetut 1.2 0.3 2.1 0.4 1.4 0.4 1.7 0.4 1.1 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 8.7 2.6 10.10 2.4 5.5 1.4 10.9 3.0 7.2 2.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 93.0 27.8 92.2 19.9 112.7 30.0 97.10 27.1 95.6 26.4
62. Kumituotteet 0.7 0.2 1.9 0.4 2.3 0.6 1.1 0.3 1.3 0.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.9 0.3 1.4 0.3 2.3 0.6 3.4 0.9 2.0 0.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 64.1 19.2 31.5 6.8 74.2 19.7 56.0 15.5 50.5 13.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.8 0.5 2.1 0.4 2.6 0.7 3.1 0.8 2.4 0.7
66. Kivennäisainetuotteet 4.1 1.2 3.6 0.8 4.3 1.1 2.6 0.7 2.7 0.7
67. Rauta ja teräs 12.7 3.8 2.10 0.6 15.1 4.0 5.0 1.4 14.7 4.1
68. Muut metallit 5.10 1.8 42.8 9.2 7.9 2.1 23.3 6.4 18.6 5.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.2 0.9 6.2 1.3 4.2 1.1 3.7 1.0 3.7 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 100.9 30.2 165.2 35.7 101.2 26.9 111.1 30.7 125.10 34.8
71. Voimakoneet ja moottorit 7.6 2.3 33.3 7.2 6.7 1.8 15.2 4.2 15.6 4.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 27.8 8.3 42.10 9.3 25.8 6.9 30.7 8.5 40.3 11.1
73. Metalliteollisuuskoneet 2.4 0.7 2.7 0.6 3.2 0.8 5.5 1.5 0.6 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 17.10 5.4 24.1 5.2 21.1 5.6 20.9 5.8 26.3 7.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.4 0.1 0.4 0.1 0.8 0.2 0.5 0.1 0.8 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 5.4 1.6 4.7 1.0 3.5 0.9 4.4 1.2 5.3 1.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 37.1 11.1 50.5 10.9 34.9 9.3 29.10 8.3 31.6 8.7
78. Moottoriajoneuvot 1.7 0.5 5.5 1.2 3.8 1.0 3.5 1.0 3.4 0.9
79. Muut kuljetusvälineet 1.0 0.3 1.5 0.3 1.8 0.5 0.8 0.2 2.4 0.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 27.9 8.3 38.5 8.3 31.8 8.5 27.9 7.7 28.6 7.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.7 0.2 1.4 0.3 0.9 0.2 0.8 0.2 0.6 0.2
82. Huonekalut 3.1 0.9 5.9 1.3 4.5 1.2 2.6 0.7 1.8 0.5
87. Kojeet,mittarit yms. 18.9 5.6 23.6 5.1 19.2 5.1 16.6 4.6 18.7 5.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.3 0.4 1.3 0.3 1.1 0.3 0.6 0.1 1.1 0.3
89. Muut valmiit tavarat 4.0 1.2 6.4 1.4 6.3 1.7 7.5 2.1 6.5 1.8
9. Muut tavarat 7.5 2.2 6.2 1.3 4.7 1.2 5.10 1.6 5.4 1.5
93. Erittelemätön 4.1 1.2 2.8 0.6 1.6 0.4 2.8 0.8 2.1 0.6
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 3.5 1.0 3.4 0.7 3.2 0.8 3.2 0.9 3.3 0.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 334.2 100.0 463.3 100.0 375.6 100.0 361.6 100.0 362.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-kesäkuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu