Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Norjan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-marraskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Norjaan (NO) 2020 tammi-marraskuu

2020 1-11
milj. $
2019 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet65.8 79.10 -17.8
00. Elävät eläimet0.1 0.2 -68.5
01. Liha ja lihatuotteet0.1 0.3 -86.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.1 0.1 -38.0
03. Kala- ja kalavalmisteet4.3 10.3 -58.5
04. Vilja ja viljatuotteet3.8 3.7 2.8
05. Hedelmät ja kasvikset47.2 50.7 -7.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.10 1.1 -10.7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.9 0.8 8.1
08. Rehuaineet0.5 1.2 -60.2
09. Erinäiset elintarvikkeet8.3 12.1 -31.4
1. Juomat ja tupakka16.10 13.6 25.0
11. Juomat16.9 13.6 25.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.1 0.1 -9.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat18.9 25.0 -24.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.2 0.8 -78.8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.7 0.4 100.0
24. Puutavara ja korkki6.7 6.9 -3.7
25. Paperimassa0.1 0.1 -48.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.2 0.3 -52.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat10.8 15.1 -28.8
28. Malmit ja metalliromu0.3 0.3 -10.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.4 1.4 -76.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta248.2 748.3 -66.8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.8.2 5.9 40.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet233.8 736.7 -68.3
34. Kaasut6.3 5.8 7.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat6.0 2.5 143.4
41. Eläinöljyt ja -rasvat2.5 0.2 ..
42. Kasviöljyt ja -rasvat3.4 2.2 52.9
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.2 0.2 55.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet305.8 292.10 4.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet164.10 174.0 -5.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet43.8 25.4 73.0
53. Väri- ja parkitusaineet4.1 3.3 22.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet22.7 25.0 -9.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet19.7 19.5 0.9
56. Lannoitteet, valmistetut0.4 0.4 -15.4
57. Muovit, valmistamattomat11.3 10.4 9.1
58. Muovit, valmistetut9.3 6.10 33.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet30.0 28.4 5.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan131.3 153.7 -14.6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.3 0.2 55.0
62. Kumituotteet15.0 14.6 3.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut1.7 1.6 7.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä5.5 3.5 55.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet9.2 6.8 36.1
66. Kivennäisainetuotteet9.9 11.2 -11.6
67. Rauta ja teräs15.6 23.2 -32.8
68. Muut metallit4.8 7.5 -35.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista69.7 85.6 -18.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1,241.1 1,708.9 -27.4
71. Voimakoneet ja moottorit104.0 145.9 -28.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet188.7 298.2 -36.7
73. Metalliteollisuuskoneet2.6 6.5 -60.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet189.2 215.4 -12.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet38.7 33.5 15.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet186.2 111.6 66.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet184.10 194.9 -5.1
78. Moottoriajoneuvot86.9 89.6 -3.1
79. Muut kuljetusvälineet260.2 613.7 -57.6
8. Erinäiset valmiit tavarat338.6 424.0 -20.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet2.6 3.9 -35.1
82. Huonekalut3.3 4.1 -20.0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1.7 1.0 67.7
84. Vaatteet5.10 4.6 28.7
85. Jalkineet0.7 0.5 37.4
87. Kojeet,mittarit yms.188.8 260.1 -27.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot9.2 5.1 83.2
89. Muut valmiit tavarat126.7 144.10 -12.6
9. Muut tavarat151.8 188.9 -19.6
93. Erittelemätön15.7 10.9 43.5
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.6 0.1 ..
97. Kulta, ei monetaarinen0.4 0.1 472.8
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain130.2 177.5 -26.6
Kaikki ryhmät yhteensä2,524.1 3,637.5 -30.6

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Norjasta (NO) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-marraskuu

2020 1-11
milj. $
2019 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet788.3 848.6 -7.1
00. Elävät eläimet0.1 0.4 -90.3
01. Liha ja lihatuotteet0.2 0.1 87.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat24.9 33.6 -25.9
03. Kala- ja kalavalmisteet719.6 767.6 -6.3
04. Vilja ja viljatuotteet10.4 10.5 -0.9
05. Hedelmät ja kasvikset0.1 0.1 -83.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.1 0.1 33.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.4 0.6 -35.5
08. Rehuaineet22.8 28.9 -21.3
09. Erinäiset elintarvikkeet10.1 7.0 44.9
1. Juomat ja tupakka28.5 12.8 122.3
11. Juomat28.5 12.8 122.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat53.1 46.7 13.7
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0.2 -89.3
24. Puutavara ja korkki4.7 3.6 30.5
25. Paperimassa4.10 3.2 58.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.1 0.1 -39.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat4.9 5.7 -14.7
28. Malmit ja metalliromu36.1 31.9 13.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet2.6 2.4 12.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta476.6 2,470.5 -80.7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.2 0.2 16.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet422.2 2,447.5 -82.7
34. Kaasut54.3 22.9 136.8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat65.1 59.7 9.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat39.9 43.6 -8.5
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.3 0.1 ..
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.24.10 16.1 55.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet723.1 751.8 -3.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet55.3 21.9 152.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet67.2 75.8 -11.4
53. Väri- ja parkitusaineet14.9 11.4 31.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet323.6 354.4 -8.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet8.9 9.1 -2.5
56. Lannoitteet, valmistetut58.7 81.3 -27.9
57. Muovit, valmistamattomat25.5 34.10 -27.2
58. Muovit, valmistetut4.3 6.6 -35.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet165.2 156.8 5.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan371.8 624.10 -40.5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.2 0.4 -63.3
62. Kumituotteet4.5 3.4 31.7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.6 0.6 -2.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä27.9 69.4 -59.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet3.7 7.3 -49.1
66. Kivennäisainetuotteet9.1 8.4 8.9
67. Rauta ja teräs79.4 148.5 -46.5
68. Muut metallit219.2 349.3 -37.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista27.7 38.2 -27.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet627.5 748.2 -16.1
71. Voimakoneet ja moottorit109.6 176.6 -38.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet51.6 81.3 -36.6
73. Metalliteollisuuskoneet10.4 13.0 -20.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet75.2 92.5 -18.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet28.4 26.7 6.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet114.8 80.5 42.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet113.3 113.0 0.2
78. Moottoriajoneuvot20.9 34.2 -38.8
79. Muut kuljetusvälineet103.7 130.8 -20.7
8. Erinäiset valmiit tavarat243.4 288.7 -15.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1.4 2.2 -38.6
82. Huonekalut14.8 26.1 -43.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.2 0.3 -46.6
84. Vaatteet0.8 1.2 -32.2
85. Jalkineet0.1 0.2 -82.9
87. Kojeet,mittarit yms.154.7 155.10 -0.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot1.4 1.1 25.9
89. Muut valmiit tavarat70.4 102.0 -31.0
9. Muut tavarat222.5 236.8 -6.1
93. Erittelemätön209.1 221.6 -5.6
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)00.1 ..
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta13.5 15.2 -11.6
Kaikki ryhmät yhteensä3,599.5 6,088.3 -40.9

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu