Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Norjan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2018 tammi-marraskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdsysvaltojen vienti Norjaan (4039) 2018 tammi-marraskuu

2018 1-11
milj. $
2017 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet77.4 80.8 -4.2
00. Elävät eläimet0.1 0.2 -41.3
01. Liha ja lihatuotteet0.1 0.1 106.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.2 0.1 97.7
03. Kala- ja kalavalmisteet5.9 6.0 -2.3
04. Vilja ja viljatuotteet4.1 3.8 7.8
05. Hedelmät ja kasvikset48.8 53.7 -9.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.10 0.10 -0.6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.8 0.6 36.8
08. Rehuaineet3.0 3.9 -21.6
09. Erinäiset elintarvikkeet13.9 12.1 15.5
1. Juomat ja tupakka9.8 12.8 -23.4
11. Juomat9.8 12.8 -23.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.1 0.1 -70.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat53.4 19.9 168.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.4 0.2 149.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.6 0.6 15.1
24. Puutavara ja korkki8.8 8.4 4.2
25. Paperimassa0.1 0.1 -26.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.6 0.4 34.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat12.1 9.4 28.1
28. Malmit ja metalliromu29.9 0.5 ..
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1.2 0.6 123.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta1,023.2 191.0 435.7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.9.4 10.4 -10.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet972.6 132.10 631.6
34. Kaasut41.3 47.7 -13.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.9 1.7 -49.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.2 0.2 -14.4
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.7 1.4 -50.6
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.2 -74.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet310.8 291.6 6.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet177.1 181.3 -2.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet45.9 10.4 343.4
53. Väri- ja parkitusaineet2.7 3.2 -14.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet22.6 21.5 5.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet22.2 27.8 -20.3
56. Lannoitteet, valmistetut0.5 0.4 4.8
57. Muovit, valmistamattomat7.6 15.10 -52.8
58. Muovit, valmistetut7.8 12.8 -38.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet24.9 18.7 33.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan150.5 114.2 31.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.4 0.1 380.0
62. Kumituotteet13.4 11.5 16.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut2.0 0.8 167.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä2.10 2.9 3.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet9.0 7.8 15.5
66. Kivennäisainetuotteet11.2 10.4 7.2
67. Rauta ja teräs21.4 13.9 54.2
68. Muut metallit23.4 8.3 183.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista67.0 58.8 14.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet2,833.6 4,078.9 -30.5
71. Voimakoneet ja moottorit141.4 95.10 47.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet223.9 197.4 13.4
73. Metalliteollisuuskoneet6.7 4.5 50.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet156.6 121.6 28.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet39.4 38.6 1.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet85.6 70.0 22.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet138.5 141.1 -1.8
78. Moottoriajoneuvot887.4 657.4 35.0
79. Muut kuljetusvälineet1,154.5 2,752.8 -58.1
8. Erinäiset valmiit tavarat412.4 284.2 45.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet6.5 2.8 133.1
82. Huonekalut7.1 6.3 13.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1.3 1.5 -17.3
84. Vaatteet5.5 5.8 -5.8
85. Jalkineet0.7 0.7 -3.2
87. Kojeet,mittarit yms.232.8 156.9 48.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot5.6 5.3 5.2
89. Muut valmiit tavarat153.4 105.3 45.8
9. Muut tavarat248.9 158.5 57.1
93. Erittelemätön18.9 18.0 4.7
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0.1 21.4
97. Kulta, ei monetaarinen00.1 ..
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND226.5 134.10 67.8
Kaikki ryhmät5,120.4 5,233.2 -2.2

Lähde: Tulli

Taulukko: Tuonti Norjasta (4039) Yhdysvaltoihin 2018 tammi-marraskuu

2018 1-11
milj. $
2017 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet848.2 746.7 13.6
00. Elävät eläimet0.1 0..
01. Liha ja lihatuotteet0.5 0.2 204.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat36.7 37.1 -1.2
03. Kala- ja kalavalmisteet765.2 672.7 13.8
04. Vilja ja viljatuotteet9.3 4.8 95.1
05. Hedelmät ja kasvikset0.1 0.1 148.8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.1 0.1 73.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.7 0.5 42.7
08. Rehuaineet28.9 20.3 42.3
09. Erinäiset elintarvikkeet7.2 11.3 -36.9
1. Juomat ja tupakka18.8 16.5 14.2
11. Juomat18.8 16.5 14.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat33.4 51.2 -34.9
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0.1 -91.2
24. Puutavara ja korkki2.5 1.2 111.4
25. Paperimassa3.2 0.10 250.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.1 0.2 -80.5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat6.2 5.0 22.6
28. Malmit ja metalliromu20.2 41.1 -50.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1.4 2.9 -52.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta2,786.3 1,757.5 58.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet2,718.6 1,700.9 59.8
34. Kaasut67.8 56.7 19.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat48.6 42.0 15.8
41. Eläinöljyt ja -rasvat44.5 37.2 19.5
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.4.2 4.9 -13.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet544.7 434.4 25.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet30.1 25.6 17.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet92.9 100.2 -7.2
53. Väri- ja parkitusaineet8.8 5.5 60.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet154.10 66.7 132.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet9.7 8.7 11.7
56. Lannoitteet, valmistetut69.6 60.10 14.2
57. Muovit, valmistamattomat31.4 30.7 2.1
58. Muovit, valmistetut6.0 10.2 -41.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet141.6 126.3 12.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan701.5 639.7 9.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.9 1.0 -7.1
62. Kumituotteet3.9 3.7 5.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.4 0.5 -29.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä63.2 59.6 6.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet8.6 8.8 -2.4
66. Kivennäisainetuotteet10.9 3.10 176.6
67. Rauta ja teräs153.5 137.10 11.3
68. Muut metallit422.3 396.0 6.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista38.1 28.5 33.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet766.1 561.7 36.4
71. Voimakoneet ja moottorit129.1 117.4 10.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet116.2 75.9 53.1
73. Metalliteollisuuskoneet14.2 11.2 27.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet117.7 80.5 46.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet22.9 21.3 7.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet96.0 64.7 48.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet91.5 81.9 11.9
78. Moottoriajoneuvot49.2 37.7 30.4
79. Muut kuljetusvälineet129.7 71.6 81.2
8. Erinäiset valmiit tavarat279.1 278.1 0.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet2.2 2.3 -7.5
82. Huonekalut58.3 51.10 12.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.3 0.1 180.9
84. Vaatteet1.3 1.2 8.0
85. Jalkineet0.1 0.4 -93.6
87. Kojeet,mittarit yms.157.4 141.9 10.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot1.2 1.7 -29.6
89. Muut valmiit tavarat58.6 78.8 -25.6
9. Muut tavarat207.8 198.7 4.6
93. Erittelemätön192.9 183.5 5.1
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0.1 ..
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY14.8 15.1 -2.2
Kaikki ryhmät6,234.1 4,726.0 31.9

Lähde: Tulli

Viimeisten tiedossa olevan kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu