Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Norjan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-maaliskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Norjaan (4039) 2020 tammi-maaliskuu

2020 1-3
milj. $
2019 1-3
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet17.7 20.0 -11.8
00. Elävät eläimet0.1 0.1 9.6
01. Liha ja lihatuotteet0.1 0..
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.1 0.1 -66.3
03. Kala- ja kalavalmisteet3.1 1.9 65.2
04. Vilja ja viljatuotteet1.1 0.9 27.3
05. Hedelmät ja kasvikset10.5 13.2 -20.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.3 0.3 37.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.2 0.2 -22.5
08. Rehuaineet0.3 0.5 -46.1
09. Erinäiset elintarvikkeet2.5 3.3 -26.9
1. Juomat ja tupakka3.4 2.8 25.0
11. Juomat3.4 2.7 24.8
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.1 0.1 115.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat5.5 6.7 -18.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet00.5 ..
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.4 0.2 156.6
24. Puutavara ja korkki1.7 2.0 -18.0
25. Paperimassa0.1 0..
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.1 0.1 -85.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat3.4 3.5 -3.4
28. Malmit ja metalliromu0.1 0.2 -40.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.1 0.5 -89.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta119.9 259.9 -53.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.2.4 1.1 112.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet117.5 257.5 -54.4
34. Kaasut01.3 ..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.3 0.6 -47.6
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0..
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.2 0.6 -67.2
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 359.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet75.10 95.6 -20.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet42.7 59.4 -28.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet7.1 11.1 -36.1
53. Väri- ja parkitusaineet1.3 1.1 23.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet6.4 7.4 -13.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet5.3 5.1 3.2
56. Lannoitteet, valmistetut0.2 0.3 -18.0
57. Muovit, valmistamattomat3.5 1.10 79.6
58. Muovit, valmistetut3.2 2.2 46.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet6.6 7.4 -10.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan37.9 39.9 -5.0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 -96.0
62. Kumituotteet4.3 3.1 40.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.8 0.5 75.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä1.4 0.6 132.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet2.6 1.5 70.4
66. Kivennäisainetuotteet3.2 1.6 108.2
67. Rauta ja teräs4.9 5.4 -8.8
68. Muut metallit2.3 1.9 20.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista18.7 25.5 -26.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet366.5 452.7 -19.1
71. Voimakoneet ja moottorit35.0 71.2 -50.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet49.3 70.1 -29.7
73. Metalliteollisuuskoneet1.1 1.8 -36.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet85.8 48.8 76.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet10.5 12.2 -14.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet24.5 32.7 -25.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet52.1 51.8 0.8
78. Moottoriajoneuvot21.2 20.7 2.7
79. Muut kuljetusvälineet87.3 143.9 -39.3
8. Erinäiset valmiit tavarat104.1 113.3 -8.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.6 0.10 -36.2
82. Huonekalut0.7 1.6 -55.0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.4 0.3 37.6
84. Vaatteet1.1 1.1 -6.7
85. Jalkineet0.2 0.2 -15.0
87. Kojeet,mittarit yms.55.7 74.8 -25.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot3.1 1.8 74.8
89. Muut valmiit tavarat42.6 32.9 29.6
9. Muut tavarat45.2 57.9 -21.9
93. Erittelemätön6.0 3.3 86.3
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0..
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0.1 -89.8
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind38.5 54.5 -29.3
Kaikki ryhmät yhteensä775.10 1,048.9 -26.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Norjasta (4039) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-maaliskuu

2020 1-3
milj. $
2019 1-3
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet231.8 241.4 -4.0
01. Liha ja lihatuotteet0.1 0.1 29.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat6.2 9.3 -33.5
03. Kala- ja kalavalmisteet216.3 217.0 -0.3
04. Vilja ja viljatuotteet2.6 2.2 21.5
05. Hedelmät ja kasvikset00.1 ..
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.1 0.1 -64.9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.1 0.2 -89.3
08. Rehuaineet5.5 10.5 -47.4
09. Erinäiset elintarvikkeet1.3 2.5 -47.6
1. Juomat ja tupakka12.4 1.7 651.8
11. Juomat12.4 1.7 651.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat5.3 13.1 -60.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0..
24. Puutavara ja korkki1.4 1.1 27.0
25. Paperimassa1.7 1.4 26.8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat1.9 1.7 12.6
28. Malmit ja metalliromu08.8 ..
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.4 0.3 27.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta73.2 476.3 -84.6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.00.2 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet55.5 460.2 -87.9
34. Kaasut17.7 16.0 10.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat16.2 15.2 6.5
41. Eläinöljyt ja -rasvat10.0 11.3 -11.7
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.3 0..
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.5.10 3.9 52.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet200.7 199.9 0.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet19.3 5.0 286.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet16.5 29.5 -44.2
53. Väri- ja parkitusaineet2.4 3.7 -35.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet98.0 83.7 17.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet2.10 2.8 6.8
56. Lannoitteet, valmistetut11.5 27.4 -58.2
57. Muovit, valmistamattomat9.4 7.4 26.7
58. Muovit, valmistetut1.1 1.5 -23.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet39.8 39.3 1.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan157.4 205.3 -23.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 -48.2
62. Kumituotteet1.2 0.8 55.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.3 0.2 52.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä11.7 22.1 -47.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet1.5 1.10 -24.9
66. Kivennäisainetuotteet5.2 2.5 111.9
67. Rauta ja teräs23.9 51.8 -53.9
68. Muut metallit107.6 117.2 -8.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista6.4 9.2 -30.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet172.2 231.4 -25.6
71. Voimakoneet ja moottorit33.5 96.2 -65.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet15.3 16.5 -7.0
73. Metalliteollisuuskoneet3.7 3.6 1.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet18.7 23.4 -20.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet8.1 4.9 64.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet29.7 16.4 81.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet30.8 26.10 14.4
78. Moottoriajoneuvot7.8 7.5 3.7
79. Muut kuljetusvälineet25.0 36.2 -30.9
8. Erinäiset valmiit tavarat72.7 85.6 -15.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.5 0.6 -19.6
82. Huonekalut4.0 8.10 -55.8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 34.3
84. Vaatteet0.1 0.1 21.5
85. Jalkineet0.1 0.1 -74.8
87. Kojeet,mittarit yms.48.1 41.4 16.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.5 0.4 25.7
89. Muut valmiit tavarat19.7 34.3 -42.7
9. Muut tavarat46.3 71.6 -35.3
93. Erittelemätön42.2 67.6 -37.7
98. (USA Sitc) Estimate of import items valued under $251 and of other low valued items nonexempt from formal entry4.2 4.0 5.3
Kaikki ryhmät yhteensä987.7 1,540.10 -35.9

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu