Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Norjan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/12 - 2020/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019/12
%
2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
2020/4
%
Viennistä0.20.20.20.20.3
Tuonnista0.20.20.20.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Norjaan (NO) jaksolla 2019/12 - 2020/4

2019 / 122020 / 12020 / 22020 / 32020 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 6.4 2.5 5.6 2.4 6.4 2.0 5.8 2.6 5.1 1.6
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.5 0.6 0.10 0.4 1.4 0.4 0.8 0.3 0.2 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 0.5 0.2 0.3 0.1 0.3 0.1 0.6 0.2 0.2 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 3.7 1.4 3.5 1.5 3.8 1.2 3.3 1.5 4.3 1.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.6 0.2 0.9 0.4 0.8 0.2 0.8 0.3 0.4 0.1
1. Juomat ja tupakka 1.8 0.7 0.10 0.4 1.4 0.4 1.1 0.5 1.6 0.5
11. Juomat 1.8 0.7 0.10 0.4 1.4 0.4 1.1 0.5 1.5 0.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.7 0.7 1.4 0.6 2.3 0.7 1.10 0.9 1.9 0.6
24. Puutavara ja korkki 0.7 0.3 0.5 0.2 0.7 0.2 0.5 0.2 0.7 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.0 0.4 0.8 0.3 1.3 0.4 1.3 0.6 1.2 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 47.6 18.6 47.7 20.3 63.9 19.8 8.4 3.8 16.9 5.4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 1.1 0.4 1.6 0.6 0.1 0.0 0.9 0.4 1.1 0.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 46.6 18.2 46.2 19.7 63.9 19.8 7.5 3.4 15.9 5.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.6 0.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0 0.0 0 0.0 0.2 0.1 0 0.0 0.6 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 25.4 9.9 24.6 10.5 25.5 7.9 25.10 11.9 33.5 10.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 19.9 7.7 14.4 6.1 11.10 3.7 16.5 7.5 25.0 8.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.9 0.3 2.3 1.0 3.5 1.1 1.4 0.6 2.1 0.7
53. Väri- ja parkitusaineet 0.1 0.0 0.5 0.2 0.4 0.1 0.6 0.2 0.6 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.0 0.8 2.4 1.0 2.1 0.6 1.10 0.9 2.0 0.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.2 0.4 1.4 0.6 2.4 0.7 1.6 0.7 1.5 0.5
57. Muovit, valmistamattomat 0.4 0.1 1.3 0.5 1.4 0.4 0.9 0.4 0.7 0.2
58. Muovit, valmistetut 0.3 0.1 0.3 0.1 2.1 0.6 0.9 0.4 0.6 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.10 0.4 2.3 1.0 1.9 0.6 2.4 1.1 1.3 0.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 17.5 6.8 12.5 5.3 12.6 3.9 12.9 5.9 14.6 4.7
62. Kumituotteet 1.3 0.5 1.1 0.4 1.4 0.4 1.9 0.9 2.2 0.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.2 0.1 0.5 0.2 0.7 0.2 0.3 0.1 0.5 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.8 0.3 0.9 0.4 0.8 0.2 0.10 0.4 0.9 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 2.5 1.0 1.6 0.7 0.9 0.3 0.8 0.3 1.5 0.5
67. Rauta ja teräs 4.5 1.8 1.5 0.6 1.3 0.4 2.3 1.0 1.9 0.6
68. Muut metallit 1.6 0.6 1.3 0.6 0.3 0.1 0.8 0.3 0.6 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 6.6 2.6 5.6 2.4 7.2 2.2 6.1 2.8 7.2 2.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 110.2 43.0 95.0 40.5 156.8 48.5 114.7 52.5 198.2 63.8
71. Voimakoneet ja moottorit 16.6 6.4 9.8 4.1 8.8 2.7 16.6 7.6 9.0 2.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 20.0 7.8 15.3 6.5 16.6 5.1 17.4 7.9 15.4 4.9
73. Metalliteollisuuskoneet 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.8 0.3 0.1 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 10.5 4.1 14.5 6.2 56.4 17.5 14.10 6.8 13.7 4.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 8.8 3.4 4.6 2.0 2.2 0.7 3.7 1.7 3.3 1.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 10.8 4.2 5.4 2.3 6.3 1.9 12.8 5.9 104.0 33.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 18.3 7.1 14.8 6.3 19.9 6.2 17.5 8.0 22.4 7.2
78. Moottoriajoneuvot 7.1 2.8 6.9 2.9 5.7 1.7 8.7 4.0 8.9 2.8
79. Muut kuljetusvälineet 18.3 7.1 23.8 10.1 41.0 12.7 22.6 10.3 21.8 7.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 31.2 12.1 33.2 14.1 36.1 11.2 34.9 15.9 19.6 6.3
84. Vaatteet 0.5 0.2 0.3 0.1 0.2 0.0 0.7 0.3 0.9 0.3
87. Kojeet,mittarit yms. 17.9 7.0 16.3 6.9 21.4 6.6 18.2 8.3 11.8 3.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.4 0.1 0.5 0.2 0.9 0.3 1.8 0.8 0.7 0.2
89. Muut valmiit tavarat 11.6 4.5 15.6 6.7 13.3 4.1 13.8 6.3 5.8 1.8
9. Muut tavarat 14.9 5.8 13.9 5.9 18.1 5.6 13.3 6.1 19.1 6.1
93. Erittelemätön 1.2 0.4 0.8 0.3 3.8 1.2 1.5 0.7 0.9 0.3
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind 13.7 5.3 12.10 5.5 14.2 4.4 11.5 5.2 17.2 5.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 256.2 100.0 234.4 100.0 322.10 100.0 218.7 100.0 310.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Norjasta (NO) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/12 - 2020/4

2019 / 122020 / 12020 / 22020 / 32020 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 89.3 21.1 82.1 23.3 70.3 26.2 79.6 21.7 62.0 20.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.9 0.4 2.5 0.7 1.5 0.5 2.3 0.6 2.1 0.7
03. Kala- ja kalavalmisteet 83.7 19.8 76.1 21.6 65.8 24.5 74.5 20.3 54.7 17.8
04. Vilja ja viljatuotteet 1.6 0.4 1.1 0.3 0.8 0.3 0.8 0.2 1.3 0.4
08. Rehuaineet 1.7 0.4 2.1 0.6 2.0 0.7 1.5 0.4 3.2 1.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.5 0.1 0.5 0.1 0.3 0.1 0.6 0.2 0.9 0.3
1. Juomat ja tupakka 2.0 0.5 1.6 0.4 3.2 1.2 7.7 2.1 3.3 1.1
11. Juomat 2.0 0.5 1.6 0.4 3.2 1.2 7.7 2.1 3.3 1.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.9 0.4 2.1 0.6 1.1 0.4 2.2 0.6 13.4 4.3
24. Puutavara ja korkki 0.5 0.1 0.5 0.1 0.3 0.1 0.7 0.2 0.9 0.3
25. Paperimassa 0.2 0.0 0.6 0.2 0.3 0.1 0.9 0.2 0.3 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.6 0.1 0.10 0.3 0.5 0.1 0.6 0.1 0.1 0.0
28. Malmit ja metalliromu 0.4 0.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 12.1 3.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 96.8 22.9 38.9 11.0 0.5 0.2 33.10 9.2 18.2 5.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 96.8 22.9 21.9 6.2 0.5 0.2 33.2 9.0 15.2 5.0
34. Kaasut 0 0.0 17.0 4.8 0 0.0 0.8 0.2 2.10 1.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 4.7 1.1 6.0 1.7 3.3 1.2 7.0 1.9 6.3 2.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 2.8 0.6 3.5 1.0 1.4 0.5 5.2 1.4 3.1 1.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 1.9 0.4 2.6 0.7 1.7 0.6 1.8 0.5 3.2 1.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 52.4 12.4 68.7 19.5 46.8 17.5 85.2 23.2 69.0 22.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3.2 0.7 4.10 1.4 5.5 2.0 8.9 2.4 8.7 2.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 5.9 1.4 7.2 2.0 3.3 1.2 6.0 1.6 4.2 1.4
53. Väri- ja parkitusaineet 0.5 0.1 1.7 0.5 0.5 0.2 0.4 0.1 1.3 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 22.10 5.4 34.1 9.7 17.5 6.5 46.5 12.7 30.9 10.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.9 0.2 0.10 0.3 0.8 0.3 1.3 0.4 0.6 0.2
56. Lannoitteet, valmistetut 5.8 1.4 2.6 0.7 5.9 2.2 3.1 0.8 8.3 2.7
57. Muovit, valmistamattomat 3.10 0.9 1.7 0.5 4.0 1.5 3.8 1.0 2.8 0.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 9.1 2.1 15.5 4.4 9.3 3.5 15.1 4.1 12.2 4.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 44.5 10.5 65.1 18.4 36.2 13.5 56.3 15.3 46.9 15.3
62. Kumituotteet 0.4 0.1 0.3 0.1 0.6 0.2 0.4 0.1 0.5 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4.1 1.0 4.4 1.2 3.8 1.4 3.6 1.0 4.2 1.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.7 0.1 0.6 0.2 0.5 0.2 0.4 0.1 0.6 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 0.2 0.0 4.8 1.3 0.2 0.1 0.3 0.1 2.3 0.7
67. Rauta ja teräs 3.8 0.9 10.10 3.1 1.2 0.4 11.9 3.2 11.2 3.6
68. Muut metallit 33.5 7.9 42.2 12.0 28.2 10.5 37.2 10.1 25.7 8.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.3 0.5 1.9 0.5 1.9 0.7 2.8 0.7 2.5 0.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 63.6 15.0 52.1 14.8 63.1 23.5 57.0 15.5 52.1 17.0
71. Voimakoneet ja moottorit 12.6 3.0 9.5 2.7 12.3 4.6 11.8 3.2 11.6 3.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 8.4 2.0 5.10 1.7 4.5 1.6 5.0 1.4 8.8 2.9
73. Metalliteollisuuskoneet 1.3 0.3 1.1 0.3 1.4 0.5 1.3 0.3 0.8 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 7.7 1.8 7.4 2.1 6.5 2.4 4.9 1.3 5.5 1.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.3 0.5 2.4 0.7 2.8 1.0 2.10 0.8 1.4 0.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 9.6 2.3 7.7 2.2 11.4 4.2 10.7 2.9 9.7 3.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 10.4 2.4 9.7 2.7 12.1 4.5 9.2 2.5 8.1 2.6
78. Moottoriajoneuvot 0.9 0.2 1.8 0.5 2.4 0.9 3.6 1.0 1.2 0.4
79. Muut kuljetusvälineet 10.8 2.5 6.10 2.0 10.2 3.8 7.10 2.2 5.4 1.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 25.3 6.0 21.8 6.2 29.4 11.0 21.6 5.9 17.1 5.6
82. Huonekalut 1.3 0.3 0.9 0.2 1.3 0.5 1.9 0.5 0.10 0.3
87. Kojeet,mittarit yms. 18.5 4.4 13.4 3.8 22.9 8.5 11.9 3.2 11.6 3.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.1 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.6 0.2
89. Muut valmiit tavarat 5.3 1.2 7.1 2.0 5.1 1.9 7.6 2.0 3.9 1.2
9. Muut tavarat 43.2 10.2 14.5 4.1 14.7 5.5 17.3 4.7 18.7 6.1
93. Erittelemätön 41.8 9.9 13.1 3.7 13.3 5.0 15.8 4.3 17.6 5.7
98. (USA Sitc) Estimate of import items valued under $251 and of other low valued items nonexempt from formal entry 1.4 0.3 1.4 0.4 1.4 0.5 1.5 0.4 1.1 0.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 423.1 100.0 352.4 100.0 268.0 100.0 367.3 100.0 306.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-huhtikuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu