Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Norjan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/5 - 2019/9

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 5
%
2019 6
%
2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
Viennistä0.20.30.20.20.2
Tuonnista0.30.40.20.20.3
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.30.40.20.20.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Norjaan (NO) jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 6.6 1.9 6.9 1.4 8.2 2.6 8.1 3.0 9.2 4.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.5 0.1 1.2 0.2 0.8 0.2 1.3 0.5 1.10 0.9
04. Vilja ja viljatuotteet 0.4 0.1 0.2 0.0 0.6 0.2 0.3 0.1 0.3 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 4.2 1.2 3.10 0.8 5.2 1.6 5.6 2.1 5.9 2.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.3 0.4 1.3 0.3 1.5 0.5 0.10 0.4 1.0 0.4
1. Juomat ja tupakka 2.2 0.6 1.4 0.3 1.3 0.4 1.7 0.6 0.9 0.4
11. Juomat 2.2 0.6 1.4 0.3 1.3 0.4 1.7 0.6 0.9 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.9 0.8 2.4 0.5 2.3 0.7 2.4 0.9 1.7 0.7
24. Puutavara ja korkki 0.9 0.2 0.4 0.1 0.7 0.2 0.7 0.2 0.6 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.7 0.5 1.8 0.4 1.5 0.5 1.5 0.5 1.1 0.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 109.0 31.6 74.2 15.4 70.4 22.3 22.3 8.3 3.9 1.8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 1.1 0.3 0.8 0.2 1.2 0.4 0 0.0 1.2 0.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 108.0 31.3 73.4 15.2 64.8 20.5 22.3 8.3 2.8 1.3
34. Kaasut 0 0.0 0.1 0.0 4.5 1.4 0 0.0 0 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.6 0.2 0.6 0.3
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.4 0.1 0 0.0 0 0.0 0.6 0.2 0.6 0.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 14.5 4.2 23.6 4.9 17.5 5.5 31.4 11.7 32.8 14.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 4.5 1.3 14.3 3.0 8.4 2.7 20.1 7.5 18.4 8.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.7 0.5 1.8 0.4 1.3 0.4 1.4 0.5 5.3 2.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.3 0.6 2.1 0.4 2.6 0.8 2.5 0.9 2.4 1.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.3 0.7 2.4 0.5 1.1 0.3 1.6 0.6 1.2 0.5
57. Muovit, valmistamattomat 1.2 0.3 0.10 0.2 1.2 0.4 0.3 0.1 2.5 1.1
58. Muovit, valmistetut 0.5 0.1 0.2 0.0 0.8 0.2 0.10 0.3 1.1 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2.0 0.6 1.9 0.4 1.10 0.6 4.8 1.8 1.6 0.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 14.3 4.1 14.3 3.0 17.1 5.4 13.10 5.2 13.2 5.9
62. Kumituotteet 1.7 0.5 1.1 0.2 2.4 0.7 1.4 0.5 0.9 0.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.6 0.2 0.3 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.2 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0 0.6 0.2 0.6 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.7 0.2 0.4 0.1 0.8 0.2 0.8 0.3 0.8 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 0.8 0.2 0.10 0.2 1.3 0.4 1.2 0.4 2.3 1.0
67. Rauta ja teräs 1.7 0.5 3.2 0.6 3.1 1.0 3.0 1.1 1.2 0.5
68. Muut metallit 0.3 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1 0.5 0.2 0.9 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 8.6 2.5 8.0 1.7 9.1 2.9 6.7 2.5 6.8 3.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 145.2 42.1 287.10 59.7 150.7 47.7 112.3 42.0 115.2 52.2
71. Voimakoneet ja moottorit 12.9 3.7 9.10 2.1 10.8 3.4 7.7 2.9 7.8 3.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 30.5 8.8 25.1 5.2 37.0 11.7 28.7 10.7 27.1 12.3
73. Metalliteollisuuskoneet 0.7 0.2 0.3 0.1 0.1 0.0 0.5 0.2 0.5 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 14.6 4.2 19.2 4.0 27.6 8.7 13.8 5.2 15.4 6.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.6 0.5 2.6 0.5 3.1 1.0 2.1 0.8 4.5 2.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 9.6 2.8 7.1 1.5 21.9 6.9 5.10 2.2 7.4 3.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 15.0 4.3 18.3 3.8 22.4 7.1 22.5 8.4 15.7 7.1
78. Moottoriajoneuvot 6.9 2.0 6.1 1.3 7.6 2.4 11.7 4.3 8.2 3.7
79. Muut kuljetusvälineet 53.6 15.5 199.7 41.4 20.5 6.5 19.8 7.4 29.1 13.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 31.5 9.1 54.2 11.2 32.1 10.1 59.2 22.1 30.10 14.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.8 0.2 0.6 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.1
84. Vaatteet 0.3 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1 0.5 0.2 0.7 0.3
87. Kojeet,mittarit yms. 20.0 5.8 41.9 8.7 18.1 5.7 28.7 10.7 17.10 8.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.6 0.2 0.5 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1
89. Muut valmiit tavarat 9.5 2.7 10.6 2.2 12.7 4.0 29.3 11.0 11.7 5.3
9. Muut tavarat 18.7 5.4 17.3 3.6 16.4 5.2 15.5 5.8 12.6 5.7
93. Erittelemätön 0.8 0.2 0.9 0.2 0.8 0.2 0.8 0.3 1.2 0.5
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 17.9 5.2 16.4 3.4 15.6 4.9 14.7 5.5 11.5 5.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 344.9 100.0 481.10 100.0 315.6 100.0 267.1 100.0 220.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Norjasta (NO) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 76.10 11.9 76.10 10.1 79.8 16.3 67.6 15.3 69.3 11.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat 3.1 0.5 3.4 0.4 4.6 0.9 1.10 0.4 2.2 0.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 69.7 10.8 68.9 9.1 70.8 14.5 62.7 14.2 64.4 10.8
04. Vilja ja viljatuotteet 1.1 0.2 1.2 0.1 1.3 0.3 1.3 0.3 0.7 0.1
08. Rehuaineet 2.6 0.4 2.10 0.4 2.7 0.5 1.3 0.3 1.8 0.3
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.7 0.1 0.7 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1
1. Juomat ja tupakka 1.4 0.2 1.5 0.2 1.1 0.2 0.7 0.1 1.0 0.2
11. Juomat 1.4 0.2 1.5 0.2 1.1 0.2 0.7 0.1 1.0 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.1 0.2 2.1 0.3 16.6 3.4 0.9 0.2 1.3 0.2
24. Puutavara ja korkki 0.4 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.3 0.1 0.2 0.0
25. Paperimassa 0.2 0.0 0.8 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.5 0.1 0.7 0.1 0.4 0.1 0.2 0.0 0.6 0.1
28. Malmit ja metalliromu 0.1 0.0 0.1 0.0 15.4 3.1 0.1 0.0 0.1 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 326.2 50.4 441.7 58.3 160.7 32.9 185.10 42.2 296.4 49.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 326.2 50.4 441.6 58.2 160.7 32.9 179.1 40.6 296.4 49.7
34. Kaasut 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0 6.9 1.6 0 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 5.6 0.9 4.1 0.5 7.6 1.6 6.0 1.4 2.10 0.5
41. Eläinöljyt ja -rasvat 4.4 0.7 3.5 0.5 4.4 0.9 3.9 0.9 2.0 0.3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 1.2 0.2 0.6 0.1 3.3 0.7 2.1 0.5 1.0 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 82.0 12.7 69.6 9.2 57.3 11.7 56.6 12.8 73.3 12.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2.5 0.4 2.1 0.3 1.7 0.3 1.5 0.3 2.9 0.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 6.2 1.0 5.6 0.7 5.2 1.1 5.8 1.3 5.10 1.0
53. Väri- ja parkitusaineet 0.10 0.1 1.0 0.1 1.0 0.2 1.2 0.3 0.8 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 43.9 6.8 33.4 4.4 26.6 5.4 26.7 6.0 38.5 6.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.1 0.2 0.10 0.1 0.10 0.2 0.8 0.2 0.9 0.2
56. Lannoitteet, valmistetut 7.7 1.2 7.8 1.0 5.3 1.1 3.6 0.8 6.5 1.1
57. Muovit, valmistamattomat 4.4 0.7 2.9 0.4 2.4 0.5 3.4 0.8 4.5 0.7
58. Muovit, valmistetut 0.6 0.1 0.4 0.0 1.0 0.2 1.0 0.2 0.9 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 15.1 2.3 15.8 2.1 13.5 2.8 13.0 2.9 12.7 2.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 54.6 8.4 41.5 5.5 57.8 11.8 39.3 8.9 54.5 9.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4.3 0.7 9.4 1.2 5.6 1.1 3.3 0.7 3.5 0.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.1 0.2 0.5 0.1 0.8 0.1 0.8 0.2 0.4 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 2.4 0.5 0.5 0.1
67. Rauta ja teräs 12.7 2.0 11.10 1.6 11.1 2.3 13.6 3.1 9.3 1.5
68. Muut metallit 33.8 5.2 16.7 2.2 37.4 7.6 16.1 3.6 36.10 6.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.5 0.4 2.5 0.3 2.7 0.5 2.10 0.7 3.7 0.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 59.6 9.2 63.6 8.4 54.6 11.2 50.3 11.4 63.4 10.6
71. Voimakoneet ja moottorit 9.2 1.4 12.4 1.6 4.7 0.9 3.7 0.8 13.3 2.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 6.5 1.0 4.7 0.6 13.8 2.8 5.1 1.1 7.1 1.2
73. Metalliteollisuuskoneet 1.1 0.2 1.4 0.2 1.2 0.2 1.1 0.2 1.1 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 6.5 1.0 7.2 0.9 6.1 1.2 13.0 2.9 8.9 1.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.9 0.3 3.9 0.5 1.7 0.3 1.8 0.4 2.6 0.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 7.4 1.1 5.5 0.7 9.2 1.9 6.4 1.4 7.3 1.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 13.3 2.0 16.8 2.2 10.2 2.1 7.7 1.7 7.2 1.2
78. Moottoriajoneuvot 3.8 0.6 2.4 0.3 3.2 0.6 2.5 0.6 3.1 0.5
79. Muut kuljetusvälineet 10.4 1.6 9.7 1.3 4.9 1.0 9.4 2.1 13.4 2.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 20.1 3.1 34.0 4.5 40.3 8.2 15.3 3.5 17.1 2.9
82. Huonekalut 2.1 0.3 2.10 0.4 4.5 0.9 1.1 0.2 1.2 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 13.1 2.0 17.5 2.3 18.4 3.8 11.1 2.5 12.3 2.1
89. Muut valmiit tavarat 4.7 0.7 13.4 1.8 17.2 3.5 2.7 0.6 3.1 0.5
9. Muut tavarat 20.2 3.1 23.4 3.1 13.2 2.7 18.8 4.3 17.2 2.9
93. Erittelemätön 18.7 2.9 22.1 2.9 11.8 2.4 17.6 4.0 15.7 2.6
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 1.6 0.2 1.4 0.2 1.5 0.3 1.3 0.3 1.5 0.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 647.5 100.0 758.1 100.0 488.7 100.0 441.1 100.0 596.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu