Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Norjan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2018/12 - 2019/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2018 12
%
2019 1
%
2019 2
%
2019 3
%
2019 4
%
Viennistä0.20.30.30.20.2
Tuonnista0.20.30.30.20.4
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.30.30.20.3

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Norjaan (NO) jaksolla 2018/12 - 2019/4

2018 / 122019 / 12019 / 22019 / 32019 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 6.4 1.9 6.6 1.8 6.5 2.0 7.1 2.0 6.0 2.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.8 0.2 1.1 0.3 0.2 0.1 0.6 0.2 0.6 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 0.7 0.2 0.2 0.0 0.2 0.1 0.6 0.1 0.5 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 3.3 1.0 4.3 1.2 4.7 1.4 4.3 1.2 3.3 1.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.5 0.4 1.0 0.3 1.1 0.3 1.3 0.4 1.5 0.5
1. Juomat ja tupakka 0.10 0.3 0.5 0.1 1.4 0.4 0.9 0.2 0.8 0.3
11. Juomat 0.10 0.3 0.5 0.1 1.4 0.4 0.9 0.2 0.7 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.7 0.8 2.2 0.6 2.2 0.7 2.4 0.7 2.6 1.0
24. Puutavara ja korkki 1.0 0.3 0.6 0.1 0.9 0.2 0.7 0.2 0.5 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.5 0.4 1.3 0.3 1.1 0.3 1.2 0.3 1.9 0.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 50.1 15.0 96.8 26.4 98.0 30.0 65.2 18.3 56.7 21.1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0.7 0.2 0.1 0.0 1.1 0.3 0 0.0 0.7 0.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 49.5 14.8 96.8 26.4 95.6 29.2 65.2 18.3 56.0 20.9
34. Kaasut 0 0.0 0.1 0.0 1.3 0.4 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 27.4 8.2 39.7 10.8 23.7 7.2 32.3 9.1 17.2 6.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 18.6 5.5 29.2 8.0 15.6 4.7 14.7 4.1 8.2 3.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.3 1.0 1.4 0.4 1.2 0.4 8.6 2.4 1.4 0.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.3 0.4 2.3 0.6 1.7 0.5 3.5 1.0 1.6 0.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.3 0.4 1.4 0.4 1.9 0.6 1.10 0.5 1.9 0.7
57. Muovit, valmistamattomat 0.8 0.2 0.9 0.2 0.7 0.2 0.4 0.1 1.4 0.5
58. Muovit, valmistetut 0.3 0.1 0.8 0.2 0.7 0.2 0.8 0.2 0.5 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.8 0.5 3.6 1.0 1.8 0.5 2.2 0.6 2.1 0.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 13.4 4.0 10.4 2.8 18.10 5.8 10.6 3.0 13.4 5.0
62. Kumituotteet 3.4 1.0 1.1 0.3 0.9 0.3 1.2 0.3 1.2 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.4 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.7 0.2 0.6 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 0.6 0.2 0.5 0.1 0.6 0.2 0.6 0.2 1.0 0.4
67. Rauta ja teräs 2.0 0.6 2.3 0.6 1.4 0.4 1.9 0.5 1.8 0.6
68. Muut metallit 0.4 0.1 0.4 0.1 1.2 0.3 0.5 0.1 0.9 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 6.6 2.0 5.6 1.5 14.4 4.4 5.5 1.5 7.6 2.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 187.6 56.0 149.6 40.8 124.0 37.9 179.1 50.4 120.1 44.8
71. Voimakoneet ja moottorit 26.7 8.0 35.8 9.8 10.4 3.2 25.1 7.1 8.6 3.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 26.2 7.8 19.3 5.2 16.6 5.1 34.3 9.6 21.5 8.0
73. Metalliteollisuuskoneet 0.4 0.1 1.2 0.3 0.3 0.1 0.4 0.1 1.4 0.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 20.9 6.2 15.1 4.1 13.5 4.1 20.4 5.7 17.4 6.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.2 0.7 1.8 0.5 3.8 1.1 6.8 1.9 1.9 0.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 10.4 3.1 7.7 2.1 7.9 2.4 17.2 4.8 12.1 4.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 15.2 4.5 17.4 4.7 14.7 4.5 19.7 5.5 16.7 6.2
78. Moottoriajoneuvot 8.5 2.5 5.5 1.5 6.4 1.9 8.9 2.5 10.6 3.9
79. Muut kuljetusvälineet 77.3 23.1 46.3 12.6 50.9 15.6 46.8 13.1 30.4 11.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 30.1 9.0 40.1 10.9 34.4 10.5 38.10 11.0 34.10 13.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.4 0.1 0.6 0.1 0.2 0.0 0.3 0.1 0.2 0.0
82. Huonekalut 0.2 0.0 0.3 0.1 0.5 0.2 0.8 0.2 0.3 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 19.7 5.9 23.4 6.4 25.7 7.9 25.8 7.2 20.6 7.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.4 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1 0.10 0.3 0.4 0.1
89. Muut valmiit tavarat 9.1 2.7 15.1 4.1 7.1 2.2 10.8 3.0 13.2 4.9
9. Muut tavarat 16.8 5.0 20.9 5.7 18.2 5.5 18.9 5.3 16.5 6.1
93. Erittelemätön 1.4 0.4 1.0 0.3 0.9 0.3 1.4 0.4 1.8 0.7
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 15.4 4.6 19.9 5.4 17.2 5.2 17.4 4.9 14.6 5.4
0-9. Kaikki ryhmät 335.0 100.0 366.6 100.0 326.9 100.0 355.5 100.0 268.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Norjasta (NO) Yhdysvaltoihin jaksolla 2018/12 - 2019/4

2018 / 122019 / 12019 / 22019 / 32019 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 81.4 16.0 86.5 15.1 66.4 13.1 88.6 19.2 86.8 11.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2.6 0.5 3.7 0.6 2.1 0.4 3.5 0.8 4.0 0.5
03. Kala- ja kalavalmisteet 75.2 14.8 75.9 13.2 60.5 11.9 80.8 17.5 77.6 10.4
04. Vilja ja viljatuotteet 0.9 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1 0.9 0.2 1.6 0.2
08. Rehuaineet 2.2 0.4 4.9 0.8 2.9 0.6 2.8 0.6 2.8 0.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.7 0.1 1.5 0.3 0.4 0.1 0.7 0.1 0.10 0.1
1. Juomat ja tupakka 1.9 0.4 0.5 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1 1.3 0.2
11. Juomat 1.9 0.4 0.5 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1 1.3 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.6 0.1 2.1 0.4 1.0 0.2 10.0 2.2 1.6 0.2
24. Puutavara ja korkki 0.2 0.0 0.7 0.1 0.2 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0
25. Paperimassa 0.1 0.0 0.5 0.1 0.3 0.0 0.7 0.1 0.2 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.4 0.1 0.9 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1 1.1 0.1
28. Malmit ja metalliromu 0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 8.8 1.9 0.1 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 157.4 30.9 207.5 36.2 191.9 37.9 76.10 16.6 396.1 53.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 150.0 29.5 201.1 35.1 182.2 36.0 76.10 16.6 396.1 53.2
34. Kaasut 7.4 1.4 6.3 1.1 9.7 1.9 0 0.0 0 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 3.7 0.7 5.9 1.0 5.1 1.0 4.3 0.9 5.5 0.7
41. Eläinöljyt ja -rasvat 2.10 0.6 4.7 0.8 3.3 0.6 3.4 0.7 4.1 0.5
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0.8 0.1 1.3 0.2 1.9 0.4 0.9 0.2 1.5 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 61.5 12.1 67.1 11.7 63.7 12.6 69.3 15.0 77.5 10.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2.9 0.6 0.6 0.1 1.9 0.4 2.7 0.6 1.0 0.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 5.9 1.2 9.1 1.6 7.9 1.5 12.6 2.7 8.8 1.2
53. Väri- ja parkitusaineet 1.1 0.2 1.5 0.3 1.5 0.3 0.8 0.2 0.5 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 26.7 5.2 28.7 5.0 26.3 5.2 28.8 6.2 33.2 4.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.1 0.2 0.10 0.2 1.1 0.2 0.8 0.2 1.0 0.1
56. Lannoitteet, valmistetut 4.8 0.9 6.6 1.1 13.5 2.7 7.4 1.6 11.3 1.5
57. Muovit, valmistamattomat 4.4 0.8 2.1 0.4 2.0 0.4 3.4 0.7 4.8 0.6
58. Muovit, valmistetut 0.4 0.1 0.5 0.1 0.3 0.1 0.8 0.2 0.6 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 14.6 2.9 17.5 3.0 9.5 1.9 12.4 2.7 16.5 2.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 55.1 10.8 71.8 12.5 59.9 11.8 73.7 15.9 64.6 8.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4.7 0.9 11.4 2.0 5.1 1.0 5.7 1.2 8.9 1.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.5 0.3 0.7 0.1 0.3 0.1 0.10 0.2 1.0 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 0.1 0.0 0.1 0.0 2.3 0.4 0.2 0.0 0.1 0.0
67. Rauta ja teräs 7.9 1.5 12.8 2.2 12.5 2.5 26.6 5.7 19.8 2.6
68. Muut metallit 37.3 7.3 43.4 7.6 37.5 7.4 36.4 7.9 31.1 4.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.4 0.7 3.4 0.6 2.3 0.4 3.6 0.8 3.2 0.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 103.7 20.4 86.7 15.1 49.0 9.7 95.7 20.7 68.1 9.1
71. Voimakoneet ja moottorit 14.8 2.9 37.9 6.6 9.7 1.9 48.7 10.5 11.2 1.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 9.3 1.8 5.6 1.0 5.4 1.1 5.5 1.2 12.7 1.7
73. Metalliteollisuuskoneet 0.10 0.2 0.9 0.1 1.7 0.3 1.1 0.2 1.1 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 52.6 10.3 6.8 1.2 7.6 1.5 9.2 2.0 10.1 1.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.10 0.4 1.6 0.3 1.5 0.3 1.9 0.4 2.3 0.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 7.3 1.4 5.8 1.0 4.7 0.9 6.1 1.3 6.3 0.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 6.10 1.4 10.5 1.8 6.7 1.3 9.8 2.1 10.5 1.4
78. Moottoriajoneuvot 1.8 0.3 3.8 0.7 1.8 0.3 2.0 0.4 4.4 0.6
79. Muut kuljetusvälineet 8.3 1.6 14.2 2.5 10.3 2.0 11.8 2.5 10.0 1.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 20.1 3.9 22.9 4.0 41.5 8.2 21.2 4.6 28.2 3.8
82. Huonekalut 2.9 0.6 2.10 0.5 2.8 0.5 3.4 0.7 3.4 0.5
87. Kojeet,mittarit yms. 11.3 2.2 11.9 2.1 15.1 3.0 14.4 3.1 12.1 1.6
89. Muut valmiit tavarat 5.4 1.1 7.7 1.3 23.5 4.6 3.2 0.7 12.4 1.7
9. Muut tavarat 23.7 4.6 22.2 3.9 27.3 5.4 22.1 4.8 15.4 2.1
93. Erittelemätön 22.4 4.4 20.10 3.7 26.1 5.1 20.7 4.5 14.1 1.9
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 1.4 0.3 1.3 0.2 1.3 0.2 1.5 0.3 1.4 0.2
0-9. Kaikki ryhmät 508.6 100.0 572.8 100.0 506.2 100.0 462.1 100.0 744.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-huhtikuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu