Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Norjan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/7 - 2019/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
2019 10
%
2019 11
%
Viennistä0.20.20.20.20.2
Tuonnista0.20.20.30.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Norjaan (NO) jaksolla 2019/7 - 2019/11

2019 / 72019 / 82019 / 92019 / 102019 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 8.2 2.6 8.1 3.0 9.2 4.1 9.1 2.7 6.1 1.8
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.8 0.2 1.3 0.5 1.10 0.9 0.9 0.2 1.6 0.5
04. Vilja ja viljatuotteet 0.6 0.2 0.3 0.1 0.3 0.1 0.6 0.2 0.4 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 5.2 1.6 5.6 2.1 5.9 2.6 6.7 2.0 2.9 0.8
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.5 0.5 0.10 0.4 1.0 0.4 0.7 0.2 0.9 0.2
1. Juomat ja tupakka 1.3 0.4 1.7 0.6 0.9 0.4 1.5 0.4 1.4 0.4
11. Juomat 1.3 0.4 1.7 0.6 0.9 0.4 1.5 0.4 1.4 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.3 0.7 2.4 0.9 1.7 0.7 2.1 0.6 2.2 0.6
24. Puutavara ja korkki 0.7 0.2 0.7 0.2 0.6 0.2 0.9 0.2 0.7 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.5 0.5 1.5 0.5 1.1 0.5 1.2 0.4 1.4 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 70.4 22.3 22.3 8.3 3.9 1.8 33.0 9.9 109.2 32.1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 1.2 0.4 0 0.0 1.2 0.5 0 0.0 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 64.8 20.5 22.3 8.3 2.8 1.3 32.10 9.9 109.2 32.1
34. Kaasut 4.5 1.4 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 0.6 0.2 0.6 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0 0.0 0.6 0.2 0.6 0.3 0 0.0 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 17.5 5.5 31.4 11.7 32.8 14.8 23.9 7.1 31.3 9.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 8.4 2.7 20.1 7.5 18.4 8.3 13.8 4.1 21.4 6.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.3 0.4 1.4 0.5 5.3 2.4 0.10 0.3 0.8 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.6 0.8 2.5 0.9 2.4 1.1 2.3 0.7 2.3 0.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.1 0.3 1.6 0.6 1.2 0.5 1.9 0.6 2.4 0.7
57. Muovit, valmistamattomat 1.2 0.4 0.3 0.1 2.5 1.1 0.4 0.1 0.8 0.2
58. Muovit, valmistetut 0.8 0.2 0.10 0.3 1.1 0.5 0.4 0.1 0.7 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.10 0.6 4.8 1.8 1.6 0.7 4.2 1.2 3.1 0.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 17.1 5.4 13.10 5.2 13.2 5.9 14.0 4.2 13.9 4.1
62. Kumituotteet 2.4 0.7 1.4 0.5 0.9 0.4 1.6 0.5 1.5 0.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.1 0.0 0.6 0.2 0.6 0.3 0.3 0.1 0.9 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.8 0.2 0.8 0.3 0.8 0.3 0.5 0.1 1.1 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 1.3 0.4 1.2 0.4 2.3 1.0 0.8 0.2 1.7 0.5
67. Rauta ja teräs 3.1 1.0 3.0 1.1 1.2 0.5 2.3 0.7 1.8 0.5
68. Muut metallit 0.5 0.1 0.5 0.2 0.9 0.4 1.6 0.5 0.7 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 9.1 2.9 6.7 2.5 6.8 3.1 7.2 2.1 6.4 1.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 150.7 47.7 112.3 42.0 115.2 52.2 204.1 61.1 120.7 35.5
71. Voimakoneet ja moottorit 10.8 3.4 7.7 2.9 7.8 3.5 8.5 2.5 8.8 2.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 37.0 11.7 28.7 10.7 27.1 12.3 33.1 9.9 25.4 7.4
73. Metalliteollisuuskoneet 0.1 0.0 0.5 0.2 0.5 0.2 1.3 0.4 0.3 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 27.6 8.7 13.8 5.2 15.4 6.9 46.0 13.8 13.0 3.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3.1 1.0 2.1 0.8 4.5 2.0 3.4 1.0 2.5 0.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 21.9 6.9 5.10 2.2 7.4 3.3 9.10 3.0 5.2 1.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 22.4 7.1 22.5 8.4 15.7 7.1 15.6 4.6 17.3 5.1
78. Moottoriajoneuvot 7.6 2.4 11.7 4.3 8.2 3.7 9.5 2.8 8.6 2.5
79. Muut kuljetusvälineet 20.5 6.5 19.8 7.4 29.1 13.2 77.3 23.1 40.0 11.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 32.1 10.1 59.2 22.1 30.10 14.0 31.1 9.3 37.2 10.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.1 0.6 0.2 0.6 0.2
82. Huonekalut 0.5 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 0.8 0.2
84. Vaatteet 0.5 0.1 0.5 0.2 0.7 0.3 0.6 0.2 0.4 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 18.1 5.7 28.7 10.7 17.10 8.1 20.3 6.1 18.1 5.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.3 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.7 0.2
89. Muut valmiit tavarat 12.7 4.0 29.3 11.0 11.7 5.3 8.8 2.6 16.8 4.9
9. Muut tavarat 16.4 5.2 15.5 5.8 12.6 5.7 15.7 4.7 18.7 5.5
93. Erittelemätön 0.8 0.2 0.8 0.3 1.2 0.5 0.8 0.2 0.10 0.3
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 15.6 4.9 14.7 5.5 11.5 5.2 14.10 4.5 17.7 5.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 315.6 100.0 267.1 100.0 220.7 100.0 334.3 100.0 340.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Norjasta (NO) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/7 - 2019/11

2019 / 72019 / 82019 / 92019 / 102019 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 79.8 16.3 67.6 15.3 69.3 11.6 78.5 17.1 71.7 17.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 4.6 0.9 1.10 0.4 2.2 0.4 2.10 0.6 2.6 0.6
03. Kala- ja kalavalmisteet 70.8 14.5 62.7 14.2 64.4 10.8 71.9 15.7 65.2 16.1
04. Vilja ja viljatuotteet 1.3 0.3 1.3 0.3 0.7 0.1 0.7 0.1 0.8 0.2
08. Rehuaineet 2.7 0.5 1.3 0.3 1.8 0.3 2.2 0.5 2.5 0.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.6 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1 0.8 0.2 0.4 0.1
1. Juomat ja tupakka 1.1 0.2 0.7 0.1 1.0 0.2 1.7 0.4 2.7 0.7
11. Juomat 1.1 0.2 0.7 0.1 1.0 0.2 1.7 0.4 2.7 0.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 16.6 3.4 0.9 0.2 1.3 0.2 8.10 2.0 1.4 0.3
24. Puutavara ja korkki 0.6 0.1 0.3 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.4 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.4 0.1 0.2 0.0 0.6 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1
28. Malmit ja metalliromu 15.4 3.1 0.1 0.0 0.1 0.0 7.7 1.7 0 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 160.7 32.9 185.10 42.2 296.4 49.7 88.5 19.3 86.6 21.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 160.7 32.9 179.1 40.6 296.4 49.7 88.5 19.3 86.6 21.4
34. Kaasut 0 0.0 6.9 1.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 7.6 1.6 6.0 1.4 2.10 0.5 5.1 1.1 7.8 1.9
41. Eläinöljyt ja -rasvat 4.4 0.9 3.9 0.9 2.0 0.3 4.5 1.0 5.8 1.4
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 3.3 0.7 2.1 0.5 1.0 0.2 0.7 0.1 2.1 0.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 57.3 11.7 56.6 12.8 73.3 12.3 69.1 15.1 66.6 16.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.7 0.3 1.5 0.3 2.9 0.5 3.3 0.7 2.2 0.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 5.2 1.1 5.8 1.3 5.10 1.0 5.3 1.2 3.7 0.9
53. Väri- ja parkitusaineet 1.0 0.2 1.2 0.3 0.8 0.1 1.1 0.2 1.4 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 26.6 5.4 26.7 6.0 38.5 6.4 35.3 7.7 35.2 8.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.10 0.2 0.8 0.2 0.9 0.2 0.5 0.1 0.5 0.1
56. Lannoitteet, valmistetut 5.3 1.1 3.6 0.8 6.5 1.1 5.6 1.2 6.5 1.6
57. Muovit, valmistamattomat 2.4 0.5 3.4 0.8 4.5 0.7 2.8 0.6 2.7 0.7
58. Muovit, valmistetut 1.0 0.2 1.0 0.2 0.9 0.1 0.7 0.1 0.3 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 13.5 2.8 13.0 2.9 12.7 2.1 14.9 3.2 14.4 3.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 57.8 11.8 39.3 8.9 54.5 9.1 56.5 12.3 51.1 12.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 5.6 1.1 3.3 0.7 3.5 0.6 7.6 1.7 5.1 1.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.8 0.1 0.8 0.2 0.4 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 0.1 0.0 2.4 0.5 0.5 0.1 2.5 0.5 0.2 0.0
67. Rauta ja teräs 11.1 2.3 13.6 3.1 9.3 1.5 6.7 1.4 12.0 3.0
68. Muut metallit 37.4 7.6 16.1 3.6 36.10 6.2 29.6 6.5 30.1 7.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.7 0.5 2.10 0.7 3.7 0.6 9.4 2.0 3.2 0.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 54.6 11.2 50.3 11.4 63.4 10.6 84.8 18.5 75.2 18.6
71. Voimakoneet ja moottorit 4.7 0.9 3.7 0.8 13.3 2.2 16.5 3.6 10.2 2.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 13.8 2.8 5.1 1.1 7.1 1.2 3.7 0.8 13.8 3.4
73. Metalliteollisuuskoneet 1.2 0.2 1.1 0.2 1.1 0.2 1.3 0.3 1.4 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 6.1 1.2 13.0 2.9 8.9 1.5 7.5 1.6 10.9 2.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.7 0.3 1.8 0.4 2.6 0.4 5.6 1.2 2.5 0.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 9.2 1.9 6.4 1.4 7.3 1.2 8.4 1.8 14.8 3.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 10.2 2.1 7.7 1.7 7.2 1.2 11.9 2.6 9.3 2.3
78. Moottoriajoneuvot 3.2 0.6 2.5 0.6 3.1 0.5 5.4 1.2 2.6 0.6
79. Muut kuljetusvälineet 4.9 1.0 9.4 2.1 13.4 2.2 24.9 5.4 9.10 2.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 40.3 8.2 15.3 3.5 17.1 2.9 26.10 5.9 22.5 5.5
82. Huonekalut 4.5 0.9 1.1 0.2 1.2 0.2 1.3 0.3 0.10 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 18.4 3.8 11.1 2.5 12.3 2.1 13.6 3.0 16.10 4.2
89. Muut valmiit tavarat 17.2 3.5 2.7 0.6 3.1 0.5 11.4 2.5 4.2 1.0
9. Muut tavarat 13.2 2.7 18.8 4.3 17.2 2.9 37.8 8.2 19.3 4.8
93. Erittelemätön 11.8 2.4 17.6 4.0 15.7 2.6 36.3 7.9 17.8 4.4
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 1.5 0.3 1.3 0.3 1.5 0.2 1.5 0.3 1.5 0.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 488.7 100.0 441.1 100.0 596.1 100.0 457.5 100.0 404.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu