Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Norjan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.20.20.20.20.2
Tuonnista0.10.10.10.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.10.20.20.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Norjan kanssa, vienti Norjaan ja tuonti Norjasta vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Norja oli Yhdysvaltain 54. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden 565 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 24.4 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Norjan kanssa oli Yhdysvalloille 155 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Norjasta supistui 10.9 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 360 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Norjasta olivat Sitc034 (kala,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty), joka edusti 17.4 prosentin osuutta tuonnista, Sitc931 (erittelemätön) 10.1 % sekä Sitc333 (raakaöljy) 9.6 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Norjaan oli yli kolmanneksen pienempi edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 205 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), mikä edusti 7.2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc874 (mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet) 6.4 % sekä Sitc728 (muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat) 6.2 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-37.0 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 6.1 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 3.6 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 2.5 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 40.9 % ja viennin arvon osalla 30.6 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc034 (kala,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty), arvon ollessa 660 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 257 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 1.1 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 2.5 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Norjaan (NO) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 7.1 3.2 7.6 3.7 6.9 3.2 5.5 2.5 5.1 2.5
04. Vilja ja viljatuotteet 0.3 0.1 0.4 0.2 0.4 0.1 0.8 0.3 0.6 0.3
05. Hedelmät ja kasvikset 5.4 2.4 6.3 3.1 5.2 2.4 3.6 1.6 3.2 1.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.2 0.5 0.5 0.2 0.10 0.4 0.9 0.4 0.8 0.3
1. Juomat ja tupakka 2.3 1.0 1.7 0.8 2.8 1.3 1.10 0.9 0.9 0.4
11. Juomat 2.3 1.0 1.7 0.8 2.8 1.3 1.10 0.9 0.9 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.3 0.6 1.7 0.8 0.9 0.4 2.2 1.0 2.2 1.0
24. Puutavara ja korkki 0.7 0.3 0.6 0.3 0.4 0.2 0.10 0.4 0.6 0.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.6 0.2 1.0 0.5 0.5 0.2 1.1 0.5 1.3 0.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 31.3 14.3 21.8 10.7 2.4 1.1 6.7 3.0 21.2 10.3
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 1.1 0.5 0.9 0.4 0 0.0 0.9 0.4 1.0 0.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 24.0 10.9 20.10 10.2 2.4 1.1 5.9 2.7 20.3 9.9
34. Kaasut 6.3 2.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.7 0.8 0.1 0.0 0.9 0.4 0.2 0.1 0.3 0.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 1.1 0.5 0.1 0.0 0.6 0.2 0 0.0 0.1 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.6 0.3 0 0.0 0.4 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 29.2 13.3 25.7 12.6 20.8 9.5 51.6 23.5 25.4 12.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 11.10 5.4 9.8 4.8 11.8 5.4 29.6 13.4 15.4 7.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 9.6 4.4 9.4 4.6 1.7 0.7 10.6 4.8 1.7 0.8
53. Väri- ja parkitusaineet 0.6 0.3 0.1 0.0 0.2 0.1 0.7 0.3 0.2 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.0 0.9 1.2 0.6 2.1 0.9 1.8 0.8 2.1 1.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.8 0.8 1.1 0.5 1.10 0.9 2.1 0.9 1.9 0.9
57. Muovit, valmistamattomat 0.9 0.4 1.6 0.7 0.5 0.2 0.8 0.4 1.4 0.6
58. Muovit, valmistetut 0.10 0.4 0.7 0.3 1.3 0.6 0.6 0.3 0.7 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.6 0.7 2.1 1.0 1.7 0.8 5.9 2.6 2.5 1.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 9.0 4.1 11.4 5.6 8.0 3.6 12.6 5.7 13.10 6.8
62. Kumituotteet 1.0 0.4 1.6 0.7 1.2 0.5 0.9 0.4 1.0 0.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.2 0.0 0.6 0.3 0.3 0.1 0.9 0.4 1.3 0.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.9 0.4 0.5 0.2 0.6 0.2 1.4 0.6 1.6 0.8
66. Kivennäisainetuotteet 0.7 0.3 0.7 0.3 0.7 0.3 0.9 0.4 0.6 0.3
67. Rauta ja teräs 1.3 0.6 1.10 1.0 0.9 0.4 0.10 0.4 1.4 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 4.6 2.1 5.7 2.8 4.1 1.8 7.3 3.3 7.10 3.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 95.5 43.6 96.7 47.3 131.6 60.2 91.9 41.8 86.2 42.0
71. Voimakoneet ja moottorit 7.0 3.2 17.1 8.3 13.3 6.1 6.9 3.1 3.5 1.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 21.1 9.6 18.2 8.9 16.7 7.6 15.8 7.2 17.6 8.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 12.8 5.8 12.9 6.3 10.4 4.7 16.7 7.6 11.8 5.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.9 1.3 5.10 2.9 2.4 1.1 3.7 1.7 3.10 1.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 7.1 3.2 9.5 4.6 7.3 3.3 7.6 3.4 10.8 5.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 19.5 8.9 12.0 5.9 17.2 7.9 15.4 7.0 15.5 7.5
78. Moottoriajoneuvot 7.1 3.2 5.9 2.9 9.4 4.3 8.5 3.8 12.1 5.9
79. Muut kuljetusvälineet 18.3 8.3 15.5 7.6 54.10 25.2 17.6 8.0 11.1 5.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 28.10 13.2 25.8 12.6 32.9 15.0 33.4 15.2 35.4 17.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.5 0.2 0.8 0.4
82. Huonekalut 0.3 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.4 0.2 0.7 0.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.8 0.4
84. Vaatteet 0.9 0.4 0.4 0.2 0.5 0.2 0.3 0.1 1.5 0.7
87. Kojeet,mittarit yms. 16.2 7.4 16.3 8.0 15.5 7.1 18.9 8.6 18.9 9.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.8 0.3 0.9 0.4 0.9 0.4 0.8 0.3 0.5 0.2
89. Muut valmiit tavarat 10.8 4.9 7.9 3.8 15.8 7.2 12.6 5.7 12.3 6.0
9. Muut tavarat 13.2 6.0 12.2 6.0 11.5 5.2 13.9 6.3 14.8 7.2
93. Erittelemätön 1.1 0.5 0.7 0.3 0.7 0.3 1.4 0.6 3.8 1.8
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 11.8 5.4 11.2 5.4 9.6 4.4 11.7 5.3 10.9 5.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 219.0 100.0 204.2 100.0 218.5 100.0 219.7 100.0 205.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Norjasta (NO) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 71.5 24.0 63.6 24.4 74.10 25.9 66.6 17.8 70.9 19.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.9 0.6 2.3 0.9 2.5 0.9 2.1 0.6 1.10 0.5
03. Kala- ja kalavalmisteet 64.9 21.8 56.8 21.8 69.2 23.9 60.10 16.3 66.1 18.4
04. Vilja ja viljatuotteet 1.1 0.4 1.4 0.5 1.3 0.4 0.4 0.1 0.7 0.2
08. Rehuaineet 1.9 0.6 2.1 0.8 1.4 0.5 1.6 0.4 1.2 0.3
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.8 0.6 1.1 0.4 0.6 0.2 1.7 0.4 0.9 0.2
1. Juomat ja tupakka 2.7 0.9 0.10 0.3 0.9 0.3 0.6 0.1 1.8 0.5
11. Juomat 2.7 0.9 0.10 0.3 0.9 0.3 0.6 0.1 1.8 0.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.8 0.6 2.1 0.8 13.1 4.5 1.4 0.4 13.9 3.8
24. Puutavara ja korkki 0.3 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.2 0.0 0.9 0.2
25. Paperimassa 0.9 0.3 0.8 0.3 0.2 0.0 0.5 0.1 0.4 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.5 0.1 0.6 0.2 0.4 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1
28. Malmit ja metalliromu 0.1 0.0 0.2 0.1 12.1 4.2 0.1 0.0 11.8 3.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 13.10 4.7 26.3 10.1 21.4 7.4 79.6 21.3 45.5 12.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 8.8 2.9 20.8 8.0 21.4 7.4 79.5 21.3 39.9 11.1
34. Kaasut 5.2 1.7 5.5 2.1 0 0.0 0 0.0 5.7 1.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 7.0 2.4 4.8 1.8 4.7 1.6 6.1 1.6 7.2 2.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 4.7 1.6 2.4 0.9 2.8 1.0 4.3 1.1 3.5 1.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 2.4 0.8 2.4 0.9 1.9 0.6 1.9 0.5 3.7 1.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 76.8 25.8 68.9 26.4 53.3 18.4 72.0 19.3 66.4 18.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 5.4 1.8 1.4 0.5 3.2 1.1 1.8 0.5 5.7 1.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 10.1 3.4 5.3 2.0 6.5 2.2 6.5 1.7 4.2 1.1
53. Väri- ja parkitusaineet 3.8 1.2 2.0 0.8 0.6 0.2 0.9 0.2 1.5 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 32.8 11.0 39.1 15.0 24.3 8.4 34.3 9.2 31.2 8.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.6 0.2 0.9 0.3 0.6 0.2 0.8 0.2 0.5 0.1
56. Lannoitteet, valmistetut 3.10 1.3 6.9 2.6 2.1 0.7 5.4 1.4 6.9 1.9
57. Muovit, valmistamattomat 0.5 0.2 0.5 0.2 2.0 0.7 2.10 0.8 3.4 0.9
58. Muovit, valmistetut 0.7 0.2 0.3 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1 0.7 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 19.3 6.5 12.10 5.0 14.1 4.9 19.3 5.2 12.7 3.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 25.7 8.6 18.1 6.9 23.8 8.2 27.1 7.2 31.9 8.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.0 0.3 1.6 0.6 1.10 0.7 1.8 0.5 1.9 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 0.9 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.4 0.1
67. Rauta ja teräs 2.7 0.9 9.2 3.5 7.5 2.6 7.10 2.1 9.2 2.5
68. Muut metallit 16.1 5.4 4.0 1.5 11.0 3.8 14.0 3.7 18.1 5.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 4.5 1.5 2.8 1.0 2.7 0.9 2.7 0.7 1.9 0.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 61.3 20.6 39.0 14.9 55.0 19.0 55.8 14.9 63.3 17.6
71. Voimakoneet ja moottorit 9.3 3.1 3.1 1.2 7.2 2.5 3.2 0.8 13.6 3.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3.10 1.3 6.2 2.3 2.6 0.9 5.1 1.4 2.4 0.6
73. Metalliteollisuuskoneet 0.6 0.2 0.4 0.1 1.3 0.4 0.7 0.2 0.9 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 12.6 4.2 4.4 1.7 9.2 3.2 6.0 1.6 5.9 1.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.9 1.0 1.9 0.7 3.2 1.1 3.3 0.9 3.2 0.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 9.1 3.0 7.2 2.8 12.0 4.1 16.1 4.3 9.5 2.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 10.1 3.4 8.4 3.2 10.9 3.7 9.5 2.5 13.6 3.8
78. Moottoriajoneuvot 1.5 0.5 2.6 1.0 1.5 0.5 1.8 0.5 1.3 0.3
79. Muut kuljetusvälineet 11.7 3.9 5.1 1.9 7.4 2.5 10.4 2.8 13.4 3.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 24.6 8.2 22.8 8.7 16.5 5.7 29.5 7.9 21.8 6.0
82. Huonekalut 2.1 0.7 1.2 0.4 0.8 0.3 2.1 0.5 2.2 0.6
87. Kojeet,mittarit yms. 11.6 3.9 16.2 6.2 12.3 4.2 15.1 4.0 10.1 2.8
89. Muut valmiit tavarat 10.8 3.6 5.4 2.1 3.2 1.1 12.2 3.2 9.2 2.5
9. Muut tavarat 12.4 4.1 14.5 5.6 25.8 8.9 35.1 9.4 37.8 10.5
93. Erittelemätön 11.2 3.7 13.5 5.1 24.7 8.5 33.8 9.0 36.5 10.1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1.2 0.4 1.1 0.4 1.2 0.4 1.3 0.3 1.4 0.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 297.4 100.0 260.7 100.0 289.0 100.0 373.5 100.0 360.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu