Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Norjan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/3 - 2020/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
Viennistä0.20.30.20.20.2
Tuonnista0.20.20.20.20.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Norjan kanssa, vienti Norjaan ja tuonti Norjasta vuoden 2020 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Norja oli USAn 51. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 6 sijaa. Kuukauden 516 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 35.8 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Norjan kanssa oli Yhdysvalloille 78 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Norjasta supistui voimakkasti eli 39.1 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 297 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Norjasta olivat Sitc034 (kala,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty), joka edusti 18.7 prosentin osuutta tuonnista, Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 10.9 % sekä Sitc598 (erinäiset kemialliset tuotteet) 5.2 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Norjaan supistui 30.6 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 219 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2020.

Vuoden 2020 tammi-heinäkuun kehitys

Tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-40.1 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 4.0 miljardiin dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 2.3 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 1.7 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 44.7 % ja viennin arvon osalla 32.3 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc034 (kala,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty), arvon ollessa 430 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 159 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 640 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 1.7 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Norjaan (NO) jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 5,8 2.6 5,1 1.6 5,8 2.9 5,4 3.0 7,1 3.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,8 0.3 0,2 0.1 0 0.0 0,1 0.1 0,1 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 0,6 0.2 0,2 0.0 0,2 0.1 0,3 0.1 0,3 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 3,3 1.5 4,3 1.4 4,9 2.5 4,2 2.3 5,4 2.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,8 0.3 0,4 0.1 0,7 0.4 0,8 0.4 1,2 0.5
1. Juomat ja tupakka 1,1 0.5 1,6 0.5 1,3 0.6 1,4 0.8 2,3 1.0
11. Juomat 1,1 0.5 1,5 0.5 1,3 0.6 1,4 0.8 2,3 1.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1,10 0.9 1,9 0.6 2,1 1.1 1,5 0.8 1,3 0.6
24. Puutavara ja korkki 0,5 0.2 0,7 0.2 0,10 0.5 0,4 0.2 0,7 0.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1,3 0.6 1,2 0.4 1,1 0.5 1,0 0.5 0,6 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 8,4 3.8 16,9 5.4 14,10 7.7 13,4 7.5 31,3 14.3
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0,9 0.4 1,1 0.3 1,2 0.6 0 0.0 1,1 0.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 7,5 3.4 15,9 5.1 13,8 7.1 13,4 7.5 24,0 10.9
34. Kaasut 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6,3 2.8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,1 0.0 0,6 0.2 0,9 0.4 1,3 0.7 1,7 0.8
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0,8 0.4 1,1 0.5
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0 0.0 0,6 0.2 0,8 0.4 0,6 0.3 0,6 0.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 25,10 11.9 33,5 10.8 21,4 11.0 22,6 12.7 29,2 13.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 16,5 7.5 25,0 8.0 10,0 5.2 9,1 5.1 11,10 5.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1,4 0.6 2,1 0.7 0,7 0.3 1,4 0.7 9,6 4.4
53. Väri- ja parkitusaineet 0,6 0.2 0,6 0.2 0,4 0.2 0,4 0.2 0,6 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1,10 0.9 2,0 0.6 3,4 1.7 2,1 1.2 2,0 0.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,6 0.7 1,5 0.5 2,3 1.2 2,1 1.2 1,8 0.8
57. Muovit, valmistamattomat 0,9 0.4 0,7 0.2 1,4 0.7 0,9 0.5 0,9 0.4
58. Muovit, valmistetut 0,9 0.4 0,6 0.2 0,8 0.4 0,8 0.4 0,10 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2,4 1.1 1,3 0.4 2,8 1.4 6,1 3.4 1,6 0.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 12,9 5.9 14,6 4.7 12,7 6.5 11,5 6.4 9,0 4.1
62. Kumituotteet 1,9 0.9 2,2 0.7 1,5 0.7 1,6 0.9 1,0 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,10 0.4 0,9 0.3 0,5 0.2 0,7 0.3 0,9 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 0,8 0.3 1,5 0.5 0,10 0.5 0,10 0.5 0,7 0.3
67. Rauta ja teräs 2,3 1.0 1,9 0.6 1,6 0.8 1,1 0.6 1,3 0.6
68. Muut metallit 0,8 0.3 0,6 0.2 0,4 0.2 0,3 0.1 0,5 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 6,1 2.8 7,2 2.3 7,5 3.9 6,10 3.9 4,6 2.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 114,7 52.5 198,2 63.8 90,0 46.4 84,10 47.8 95,5 43.6
71. Voimakoneet ja moottorit 16,6 7.6 9,0 2.9 7,8 4.0 4,8 2.7 7,0 3.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 17,4 7.9 15,4 4.9 17,10 9.2 17,3 9.7 21,1 9.6
73. Metalliteollisuuskoneet 0,8 0.3 0,1 0.0 0,6 0.3 0,3 0.1 0,1 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 14,10 6.8 13,7 4.4 12,1 6.2 13,4 7.5 12,8 5.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3,7 1.7 3,3 1.1 2,9 1.5 3,4 1.9 2,9 1.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 12,8 5.9 104,0 33.5 4,3 2.2 11,5 6.4 7,1 3.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 17,5 8.0 22,4 7.2 16,6 8.5 14,7 8.2 19,5 8.9
78. Moottoriajoneuvot 8,7 4.0 8,9 2.8 8,6 4.4 5,5 3.1 7,1 3.2
79. Muut kuljetusvälineet 22,6 10.3 21,8 7.0 19,5 10.0 14,5 8.1 18,3 8.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 34,9 15.9 19,6 6.3 33,5 17.3 25,2 14.2 28,10 13.2
84. Vaatteet 0,7 0.3 0,9 0.3 0,6 0.3 0,3 0.1 0,9 0.4
87. Kojeet,mittarit yms. 18,2 8.3 11,8 3.8 21,2 10.9 14,7 8.2 16,2 7.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1,8 0.8 0,7 0.2 1,3 0.7 0,5 0.2 0,8 0.3
89. Muut valmiit tavarat 13,8 6.3 5,8 1.8 10,1 5.2 9,3 5.2 10,8 4.9
9. Muut tavarat 13,3 6.1 19,1 6.1 11,5 5.9 10,8 6.1 13,2 6.0
93. Erittelemätön 1,5 0.7 0,9 0.3 0,9 0.4 0,6 0.3 1,1 0.5
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 11,5 5.2 17,2 5.5 10,3 5.3 9,6 5.3 11,8 5.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 218,7 100.0 310,6 100.0 193,8 100.0 177,7 100.0 219,0 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Norjasta (NO) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 79,6 21.7 62,0 20.2 75,7 23.2 71,7 18.0 71,5 24.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2,3 0.6 2,1 0.7 3,6 1.1 2,6 0.6 1,9 0.6
03. Kala- ja kalavalmisteet 74,5 20.3 54,7 17.8 67,0 20.5 64,1 16.0 64,9 21.8
04. Vilja ja viljatuotteet 0,8 0.2 1,3 0.4 1,0 0.3 0,10 0.2 1,1 0.4
08. Rehuaineet 1,5 0.4 3,2 1.0 3,2 1.0 3,0 0.7 1,9 0.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,6 0.2 0,9 0.3 1,0 0.3 1,0 0.2 1,8 0.6
1. Juomat ja tupakka 7,7 2.1 3,3 1.1 3,9 1.2 2,3 0.6 2,7 0.9
11. Juomat 7,7 2.1 3,3 1.1 3,9 1.2 2,3 0.6 2,7 0.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2,2 0.6 13,4 4.3 1,2 0.4 1,3 0.3 1,8 0.6
24. Puutavara ja korkki 0,7 0.2 0,9 0.3 0,5 0.1 0,3 0.1 0,3 0.1
25. Paperimassa 0,9 0.2 0,3 0.1 0,2 0.0 0,4 0.1 0,9 0.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,6 0.1 0,1 0.0 0,6 0.2 0,2 0.0 0,5 0.1
28. Malmit ja metalliromu 0 0.0 12,1 3.9 0,1 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 33,10 9.2 18,2 5.9 50,2 15.4 148,7 37.3 13,10 4.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 33,2 9.0 15,2 5.0 44,3 13.6 137,2 34.4 8,8 2.9
34. Kaasut 0,8 0.2 2,10 1.0 5,9 1.8 11,5 2.9 5,2 1.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 7,0 1.9 6,3 2.0 8,6 2.6 4,5 1.1 7,0 2.4
41. Eläinöljyt ja -rasvat 5,2 1.4 3,1 1.0 6,8 2.1 2,6 0.6 4,7 1.6
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 1,8 0.5 3,2 1.0 1,9 0.6 2,0 0.5 2,4 0.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 85,2 23.2 69,0 22.5 65,9 20.2 50,4 12.6 76,8 25.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 8,9 2.4 8,7 2.8 5,6 1.7 4,5 1.1 5,4 1.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 6,0 1.6 4,2 1.4 7,1 2.2 7,1 1.8 10,1 3.4
53. Väri- ja parkitusaineet 0,4 0.1 1,3 0.4 1,8 0.5 1,0 0.2 3,8 1.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 46,5 12.7 30,9 10.1 21,1 6.4 12,3 3.1 32,8 11.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,3 0.4 0,6 0.2 0,8 0.2 1,4 0.3 0,6 0.2
56. Lannoitteet, valmistetut 3,1 0.8 8,3 2.7 10,4 3.2 3,7 0.9 3,10 1.3
57. Muovit, valmistamattomat 3,8 1.0 2,8 0.9 2,2 0.6 2,0 0.5 0,5 0.2
58. Muovit, valmistetut 0,5 0.1 0,3 0.1 0,6 0.2 0,3 0.1 0,7 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 15,1 4.1 12,2 4.0 16,7 5.1 18,5 4.6 19,3 6.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 56,3 15.3 46,9 15.3 28,4 8.7 13,0 3.3 25,7 8.6
62. Kumituotteet 0,4 0.1 0,5 0.1 0,5 0.1 0,6 0.1 0,5 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3,6 1.0 4,2 1.4 2,4 0.7 1,6 0.4 1,0 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,4 0.1 0,6 0.2 0,4 0.1 0,4 0.1 0,2 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 0,3 0.1 2,3 0.7 0,2 0.0 0,1 0.0 0,9 0.3
67. Rauta ja teräs 11,9 3.2 11,2 3.6 4,9 1.5 3,2 0.8 2,7 0.9
68. Muut metallit 37,2 10.1 25,7 8.4 17,5 5.3 5,5 1.4 16,1 5.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2,8 0.7 2,5 0.8 2,9 0.9 1,8 0.4 4,5 1.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 57,0 15.5 52,1 17.0 59,2 18.1 69,10 17.5 61,3 20.6
71. Voimakoneet ja moottorit 11,8 3.2 11,6 3.8 13,1 4.0 15,3 3.8 9,3 3.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 5,0 1.4 8,8 2.9 4,2 1.3 3,4 0.8 3,10 1.3
73. Metalliteollisuuskoneet 1,3 0.3 0,8 0.2 1,5 0.5 0,9 0.2 0,6 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 4,9 1.3 5,5 1.8 7,5 2.3 5,7 1.4 12,6 4.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2,10 0.8 1,4 0.4 2,7 0.8 2,1 0.5 2,9 1.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 10,7 2.9 9,7 3.2 6,8 2.1 15,1 3.8 9,1 3.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 9,2 2.5 8,1 2.6 10,6 3.2 11,7 2.9 10,1 3.4
78. Moottoriajoneuvot 3,6 1.0 1,2 0.4 1,9 0.6 1,8 0.4 1,5 0.5
79. Muut kuljetusvälineet 7,10 2.2 5,4 1.7 11,2 3.4 14,4 3.6 11,7 3.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 21,6 5.9 17,1 5.6 19,6 6.0 19,2 4.8 24,6 8.2
82. Huonekalut 1,9 0.5 0,10 0.3 0,9 0.3 0,8 0.2 2,1 0.7
87. Kojeet,mittarit yms. 11,9 3.2 11,6 3.8 15,4 4.7 14,8 3.7 11,6 3.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,2 0.0 0,6 0.2 0,1 0.0 0,2 0.0 0,1 0.0
89. Muut valmiit tavarat 7,6 2.0 3,9 1.2 3,1 0.9 3,4 0.8 10,8 3.6
9. Muut tavarat 17,3 4.7 18,7 6.1 14,0 4.3 18,2 4.6 12,4 4.1
93. Erittelemätön 15,8 4.3 17,6 5.7 12,9 4.0 17,1 4.3 11,2 3.7
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1,5 0.4 1,1 0.3 1,1 0.3 1,2 0.3 1,2 0.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 367,3 100.0 306,4 100.0 326,2 100.0 398,10 100.0 297,4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-heinäkuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu