Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ruotsin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä0.40.40.30.40.4
Tuonnista0.60.50.60.60.4
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.50.50.50.50.4

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Ruotsin kanssa, vienti Ruotsiin ja tuonti Ruotsista vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Elokuussa Ruotsi oli USAn 34. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 4 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 1.3 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 6.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Elokuussa kauppatase Ruotsin kanssa oli Yhdysvalloille 378 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Ruotsista oli 5.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa, ollen suuruudeltaan 838 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Ruotsista olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), joka edusti 18.1 prosentin osuutta tuonnista, Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) 5.9 % sekä Sitc598 (erinäiset kemialliset tuotteet) 5.5 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Ruotsiin oli 9.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa, ollen suuruudeltaan 459 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc333 (raakaöljy), mikä edusti 21.1 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 14.2 % sekä Sitc874 (mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet) 5.0 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Tammi-elokuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 11.2 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 3.3 prosenttia. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 7.9 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 3.3 miljardia dollaria. Vuoden 2019 tammi-elokuun nähden kuluvan vuoden tuonnin arvo väheni 0.8 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 1.3 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 478 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla kasvu oli 14.8 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-elokuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 4.7 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 5.2 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Ruotsiin (SE) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 7.4 1.9 7.9 2.2 9.4 3.1 7.8 1.7 7.8 1.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.5 0.1 0.3 0.1 0.8 0.2 0.2 0.0 0 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 0.7 0.2 0.4 0.1 0.6 0.2 0.6 0.1 0.4 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 3.2 0.8 3.5 1.0 3.7 1.2 3.4 0.7 3.4 0.7
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.4 0.6 3.2 0.9 3.9 1.3 3.4 0.7 3.5 0.7
1. Juomat ja tupakka 3.3 0.8 4.6 1.3 3.3 1.1 3.3 0.7 2.7 0.6
11. Juomat 3.3 0.8 3.1 0.8 3.3 1.1 3.2 0.7 2.6 0.6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0 0.0 1.6 0.4 0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 16.1 4.1 18.1 5.0 7.1 2.3 13.4 2.9 16.2 3.5
24. Puutavara ja korkki 1.1 0.3 1.3 0.4 0.5 0.1 0.7 0.1 0.8 0.2
25. Paperimassa 2.2 0.6 3.2 0.9 2.5 0.8 2.5 0.5 3.0 0.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.3 0.1 1.1 0.3 0.5 0.2 1.1 0.2 1.1 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 4.4 1.1 8.4 2.3 1.8 0.6 3.4 0.7 3.9 0.8
28. Malmit ja metalliromu 7.8 2.0 3.9 1.1 1.8 0.6 5.5 1.2 7.4 1.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 100.5 26.0 54.8 15.2 19.5 6.4 69.4 15.2 111.4 24.2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 7.7 2.1 7.5 2.4 0 0.0 8.9 1.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 100.5 26.0 47.1 13.1 12.0 3.9 60.2 13.2 102.5 22.3
34. Kaasut 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 9.2 2.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 101.2 26.1 104.2 29.0 76.2 25.0 150.6 33.0 120.4 26.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 12.4 3.2 15.6 4.3 4.9 1.6 4.9 1.1 8.8 1.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.9 0.5 1.10 0.5 1.3 0.4 0.8 0.2 1.1 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 60.1 15.5 66.7 18.6 48.6 15.9 124.5 27.3 85.8 18.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 4.8 1.2 3.1 0.8 2.2 0.7 4.7 1.0 7.4 1.6
57. Muovit, valmistamattomat 2.8 0.7 4.9 1.4 3.5 1.1 3.4 0.7 2.10 0.6
58. Muovit, valmistetut 1.5 0.4 1.9 0.5 1.6 0.5 1.6 0.3 1.4 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 17.4 4.5 10.0 2.8 14.1 4.6 10.6 2.3 12.9 2.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 13.7 3.5 16.9 4.7 14.9 4.9 14.0 3.1 16.5 3.6
62. Kumituotteet 1.5 0.4 1.4 0.4 1.4 0.5 0.10 0.2 1.6 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.7 0.2 0.9 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.5 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.0 0.2 0.9 0.2 0.6 0.2 0.8 0.2 0.6 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 1.10 0.5 1.3 0.3 1.2 0.4 1.6 0.3 1.8 0.4
67. Rauta ja teräs 1.3 0.3 3.8 1.0 3.3 1.1 1.4 0.3 0.9 0.2
68. Muut metallit 1.2 0.3 2.7 0.7 1.2 0.4 2.9 0.6 3.6 0.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 6.1 1.6 6.2 1.7 6.1 2.0 5.4 1.2 7.5 1.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 85.8 22.2 85.4 23.8 106.3 34.9 134.8 29.5 117.2 25.5
71. Voimakoneet ja moottorit 9.5 2.5 6.1 1.7 9.3 3.0 6.0 1.3 11.9 2.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 11.4 2.9 11.3 3.1 9.3 3.0 16.2 3.5 13.2 2.9
73. Metalliteollisuuskoneet 0.9 0.2 0.5 0.1 0.6 0.2 0.8 0.2 0.6 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 13.6 3.5 13.10 3.9 12.3 4.0 13.5 2.9 17.5 3.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 4.6 1.2 3.4 0.9 14.6 4.8 32.6 7.1 13.4 2.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 5.0 1.3 6.7 1.9 14.3 4.7 5.5 1.2 7.0 1.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 19.5 5.0 19.10 5.6 20.8 6.8 16.2 3.5 23.3 5.1
78. Moottoriajoneuvot 5.7 1.5 9.9 2.7 11.2 3.6 12.9 2.8 13.2 2.9
79. Muut kuljetusvälineet 15.9 4.1 14.0 3.9 14.3 4.7 31.6 6.9 17.5 3.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 38.1 9.8 46.2 12.8 50.4 16.5 40.8 8.9 42.5 9.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.6 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.6 0.1 0.2 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 24.2 6.2 29.7 8.2 33.9 11.1 25.7 5.6 28.4 6.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.6 0.4 1.9 0.5 1.6 0.5 1.2 0.3 1.8 0.4
89. Muut valmiit tavarat 11.0 2.8 13.10 3.9 13.8 4.5 12.8 2.8 11.6 2.5
9. Muut tavarat 21.3 5.5 21.6 6.0 17.7 5.8 22.10 5.0 25.2 5.5
93. Erittelemätön 1.2 0.3 2.7 0.7 3.0 1.0 0.6 0.1 1.5 0.3
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 19.9 5.1 18.7 5.2 14.7 4.8 22.3 4.9 23.0 5.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 386.10 100.0 359.2 100.0 304.4 100.0 456.5 100.0 459.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ruotsista (SE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 6.8 0.7 6.1 0.8 5.2 0.5 6.2 0.5 5.5 0.7
04. Vilja ja viljatuotteet 0.4 0.0 0.3 0.0 0.6 0.1 0.6 0.0 0.10 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.6 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0 0.7 0.1 0.2 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 5.4 0.6 4.8 0.6 4.1 0.4 4.3 0.4 4.0 0.5
1. Juomat ja tupakka 23.4 2.5 24.4 3.1 25.0 2.5 16.9 1.4 24.7 2.9
11. Juomat 21.4 2.3 21.6 2.7 22.5 2.2 14.8 1.2 21.4 2.6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1.10 0.2 2.9 0.4 2.5 0.2 2.1 0.2 3.3 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 58.6 6.3 50.6 6.4 44.10 4.4 51.2 4.3 43.3 5.2
24. Puutavara ja korkki 29.5 3.2 22.3 2.8 20.4 2.0 10.1 0.8 19.3 2.3
25. Paperimassa 15.10 1.7 11.3 1.4 15.2 1.5 10.3 0.9 11.9 1.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.1 0.0 0.1 0.0 1.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
28. Malmit ja metalliromu 13.2 1.4 17.0 2.1 7.10 0.8 30.6 2.6 12.2 1.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 23.3 2.5 17.1 2.2 43.5 4.3 57.4 4.8 49.7 5.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 23.3 2.5 17.1 2.2 43.5 4.3 57.4 4.8 49.7 5.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 190.10 20.6 168.1 21.2 318.3 31.4 348.7 29.1 144.1 17.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 5.9 0.6 5.6 0.7 4.10 0.5 10.8 0.9 3.2 0.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.1 0.2 2.1 0.3 1.8 0.2 2.6 0.2 3.3 0.4
53. Väri- ja parkitusaineet 3.1 0.3 6.3 0.8 2.10 0.3 1.4 0.1 2.4 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 97.6 10.5 91.7 11.6 221.0 21.8 257.7 21.5 54.6 6.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 7.7 0.8 18.9 2.4 10.6 1.0 6.1 0.5 13.4 1.6
57. Muovit, valmistamattomat 20.8 2.2 19.3 2.4 17.7 1.7 24.8 2.1 18.8 2.2
58. Muovit, valmistetut 2.2 0.2 2.3 0.3 1.8 0.2 2.3 0.2 2.3 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 51.9 5.6 22.2 2.8 57.8 5.7 43.3 3.6 46.4 5.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 112.8 12.2 105.10 13.4 94.5 9.3 108.7 9.1 81.4 9.7
62. Kumituotteet 4.2 0.5 3.7 0.5 3.3 0.3 3.0 0.2 2.7 0.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.7 0.1 0.8 0.1 0.7 0.1 0.9 0.1 1.1 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 36.5 3.9 27.6 3.5 23.5 2.3 30.5 2.5 25.7 3.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.0 0.2 1.9 0.2 0.9 0.1 1.6 0.1 1.6 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 3.6 0.4 3.2 0.4 3.5 0.3 3.5 0.3 2.7 0.3
67. Rauta ja teräs 29.7 3.2 34.6 4.4 28.2 2.8 28.2 2.4 21.6 2.6
68. Muut metallit 6.1 0.7 6.8 0.9 6.1 0.6 16.3 1.4 5.4 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 30.1 3.2 27.4 3.5 28.3 2.8 24.7 2.1 20.6 2.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 389.1 42.0 315.9 39.9 361.2 35.6 468.8 39.2 378.7 45.2
71. Voimakoneet ja moottorit 46.4 5.0 29.3 3.7 36.0 3.5 35.7 3.0 44.6 5.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 67.8 7.3 60.3 7.6 35.7 3.5 41.9 3.5 35.1 4.2
73. Metalliteollisuuskoneet 9.3 1.0 10.6 1.3 11.4 1.1 10.2 0.8 6.6 0.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 92.8 10.0 75.6 9.5 67.5 6.6 76.5 6.4 68.6 8.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.9 0.3 3.6 0.4 3.4 0.3 3.6 0.3 3.2 0.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 14.3 1.5 16.1 2.0 21.9 2.1 22.10 1.9 12.5 1.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 26.7 2.9 22.9 2.9 28.9 2.8 30.5 2.5 33.7 4.0
78. Moottoriajoneuvot 119.7 12.9 91.5 11.6 145.9 14.4 242.1 20.2 167.0 19.9
79. Muut kuljetusvälineet 9.6 1.0 6.4 0.8 10.9 1.1 5.6 0.5 7.7 0.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 83.5 9.0 84.10 10.7 102.6 10.1 108.7 9.1 94.8 11.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.3 0.0 0.8 0.1 0.5 0.0 0.6 0.0 0.7 0.1
82. Huonekalut 7.6 0.8 5.9 0.7 4.0 0.4 7.4 0.6 6.9 0.8
84. Vaatteet 0.4 0.0 0.6 0.1 0.5 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 59.4 6.4 58.5 7.4 75.7 7.5 75.5 6.3 64.3 7.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.6 0.2 1.5 0.2 1.5 0.1 1.8 0.1 1.9 0.2
89. Muut valmiit tavarat 14.2 1.5 17.6 2.2 20.5 2.0 22.7 1.9 20.7 2.5
9. Muut tavarat 37.8 4.1 18.2 2.3 19.10 2.0 30.7 2.6 15.5 1.8
93. Erittelemätön 27.9 3.0 9.7 1.2 10.9 1.1 20.10 1.7 5.10 0.7
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 9.8 1.0 8.6 1.1 9.2 0.9 9.8 0.8 9.5 1.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 926.1 100.0 791.3 100.0 1,015.1 100.0 1,197.2 100.0 837.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu