Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ruotsin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2018/8 - 2018/12

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2018 8
%
2018 9
%
2018 10
%
2018 11
%
2018 12
%
Viennistä0.30.30.30.30.4
Tuonnista0.30.40.40.40.5
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.30.30.40.40.4

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Ruotsiin (SE) jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 10.2 2.8 7.4 2.0 10.7 2.3 7.5 2.0 9.2 1.8
00. Elävät eläimet 0.2 0.0 0.2 0.0 0.6 0.1 0.4 0.1 0.1 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 2.1 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 2.5 0.5
04. Vilja ja viljatuotteet 0.9 0.2 0.7 0.2 0.8 0.2 0.7 0.2 0.6 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 4.1 1.1 3.1 0.8 5.0 1.1 3.3 0.9 2.5 0.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.5 0.7 2.7 0.7 3.5 0.8 2.5 0.7 2.10 0.6
1. Juomat ja tupakka 5.0 1.4 3.3 0.9 2.9 0.6 3.2 0.8 2.3 0.4
11. Juomat 5.0 1.4 3.1 0.8 2.9 0.6 3.2 0.8 2.3 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 12.4 3.4 17.8 4.7 15.5 3.4 14.3 3.8 16.8 3.4
24. Puutavara ja korkki 1.3 0.3 1.3 0.3 1.7 0.4 0.10 0.2 0.9 0.2
25. Paperimassa 2.5 0.7 2.4 0.6 2.0 0.4 1.5 0.4 2.8 0.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.3 0.1 0.1 0.0 1.4 0.3 0.7 0.2 0.10 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.10 0.3 1.10 0.5 1.1 0.2 2.8 0.7 3.0 0.6
28. Malmit ja metalliromu 7.4 2.0 12.2 3.2 9.2 2.0 8.5 2.2 9.1 1.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 10.0 2.8 23.3 6.2 65.9 14.3 0.6 0.2 7.4 1.5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 9.4 2.6 20.7 5.5 8.8 1.9 0 0.0 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.6 0.2 2.6 0.7 57.2 12.4 0.6 0.2 7.4 1.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 100.1 27.8 85.8 22.8 108.7 23.6 84.3 22.3 66.6 13.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 8.9 2.5 7.1 1.9 8.6 1.9 7.1 1.9 2.1 0.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 5.5 1.5 3.7 1.0 2.7 0.6 4.2 1.1 2.4 0.5
53. Väri- ja parkitusaineet 0.6 0.2 0.2 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 65.8 18.3 52.7 14.0 76.8 16.7 55.8 14.8 40.4 8.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 5.2 1.4 3.8 1.0 4.10 1.1 4.0 1.1 4.1 0.8
57. Muovit, valmistamattomat 1.7 0.5 1.9 0.5 2.5 0.5 2.6 0.7 3.0 0.6
58. Muovit, valmistetut 1.9 0.5 1.8 0.5 1.8 0.4 1.4 0.4 1.6 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 10.8 3.0 14.9 4.0 11.3 2.5 9.2 2.4 13.1 2.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 16.3 4.5 15.0 4.0 19.0 4.1 19.8 5.2 18.9 3.8
62. Kumituotteet 1.7 0.5 1.2 0.3 3.2 0.7 1.6 0.4 0.9 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.3 0.1 0.6 0.2 0.2 0.0 0.2 0.1 0.3 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.7 0.4 1.2 0.3 1.4 0.3 1.6 0.4 0.9 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.7 0.2 0.10 0.3 0.9 0.2 0.9 0.2 1.2 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 1.0 0.3 1.7 0.4 1.6 0.3 1.7 0.4 1.8 0.4
67. Rauta ja teräs 2.10 0.8 1.5 0.4 1.6 0.3 3.1 0.8 3.7 0.7
68. Muut metallit 1.3 0.4 1.3 0.3 2.9 0.6 2.3 0.6 2.3 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 6.10 1.9 6.7 1.8 7.6 1.6 8.6 2.3 8.1 1.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 142.8 39.6 133.2 35.5 166.6 36.3 186.9 49.5 304.5 61.2
71. Voimakoneet ja moottorit 24.6 6.8 14.7 3.9 14.1 3.1 11.5 3.0 11.9 2.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 10.6 2.9 12.3 3.3 16.3 3.5 9.8 2.6 11.3 2.3
73. Metalliteollisuuskoneet 0.5 0.1 0.7 0.2 1.0 0.2 0.10 0.2 3.2 0.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 17.10 5.0 22.8 6.1 19.2 4.2 17.3 4.6 19.7 4.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 13.0 3.6 9.4 2.5 8.5 1.8 4.1 1.1 7.5 1.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 6.1 1.7 8.7 2.3 8.2 1.8 12.10 3.4 11.5 2.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 22.7 6.3 22.10 6.1 23.5 5.1 21.9 5.8 28.9 5.8
78. Moottoriajoneuvot 32.7 9.1 26.8 7.1 32.4 7.0 22.0 5.8 42.9 8.6
79. Muut kuljetusvälineet 14.10 4.1 15.3 4.1 43.8 9.5 86.9 23.0 167.9 33.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 40.1 11.1 68.4 18.2 44.7 9.7 42.4 11.2 52.0 10.4
82. Huonekalut 0.4 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.8 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.6 0.4 0.2 0.1 0.4 0.1 0.2 0.0 0.3 0.0
84. Vaatteet 0.5 0.1 0.7 0.2 0.7 0.1 0.5 0.1 0.2 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 22.2 6.1 25.1 6.7 22.6 4.9 25.1 6.6 31.10 6.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2.1 0.6 1.8 0.5 1.8 0.4 1.5 0.4 2.4 0.5
89. Muut valmiit tavarat 13.3 3.7 40.1 10.7 18.5 4.0 14.6 3.8 16.5 3.3
9. Muut tavarat 23.6 6.5 21.7 5.8 25.8 5.6 18.7 5.0 20.3 4.1
93. Erittelemätön 4.9 1.4 2.4 0.6 2.3 0.5 2.8 0.7 2.3 0.4
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 18.6 5.2 19.3 5.1 23.4 5.1 15.10 4.2 17.9 3.6
0-9. Kaikki ryhmät 360.2 100.0 375.5 100.0 459.3 100.0 377.6 100.0 497.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ruotsista (SE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 8.5 1.2 5.7 0.7 7.9 0.8 6.8 0.7 4.9 0.5
04. Vilja ja viljatuotteet 1.6 0.2 1.8 0.2 1.4 0.1 0.9 0.1 0.7 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 0.8 0.1 0.5 0.1 0.7 0.1 0.5 0.1 0.3 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.1 0.1 0.9 0.1 1.2 0.1 0.5 0.0 0.6 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 4.3 0.6 2.0 0.2 4.2 0.4 4.2 0.5 2.8 0.3
1. Juomat ja tupakka 22.10 3.1 27.7 3.5 25.1 2.5 21.8 2.4 26.3 2.7
11. Juomat 21.1 2.9 25.7 3.3 23.1 2.3 19.5 2.1 24.2 2.5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1.9 0.3 1.10 0.2 2.0 0.2 2.4 0.3 2.1 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 20.5 2.8 16.3 2.1 37.5 3.8 22.7 2.5 23.5 2.5
24. Puutavara ja korkki 3.6 0.5 1.8 0.2 26.9 2.7 6.9 0.8 2.7 0.3
25. Paperimassa 2.6 0.3 0.3 0.0 10.0 1.0 0.2 0.0 9.1 0.9
28. Malmit ja metalliromu 14.3 2.0 14.1 1.8 0 0.0 15.5 1.7 11.7 1.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 31.6 4.3 5.6 0.7 46.9 4.7 3.2 0.3 63.9 6.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 31.6 4.3 5.6 0.7 44.8 4.5 0.6 0.1 56.7 5.9
34. Kaasut 0 0.0 0 0.0 2.2 0.2 2.6 0.3 7.2 0.8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.7 0.1 0.4 0.0 0.8 0.1 0.3 0.0 0.3 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.6 0.1 0.4 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 84.1 11.5 107.6 13.6 132.7 13.3 137.10 15.2 120.10 12.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 7.2 1.0 9.7 1.2 7.1 0.7 6.4 0.7 11.5 1.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.6 0.2 3.6 0.5 2.8 0.3 2.9 0.3 1.7 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 2.7 0.4 3.2 0.4 4.2 0.4 2.5 0.3 2.10 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 23.3 3.2 21.9 2.8 42.0 4.2 50.3 5.5 34.10 3.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.3 0.3 16.1 2.0 11.3 1.1 11.5 1.3 9.6 1.0
57. Muovit, valmistamattomat 16.4 2.2 15.4 1.9 14.6 1.5 18.2 2.0 15.6 1.6
58. Muovit, valmistetut 2.5 0.3 1.5 0.2 2.5 0.2 2.1 0.2 1.10 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 28.5 3.9 36.6 4.6 48.6 4.9 44.6 4.9 43.0 4.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 118.7 16.3 99.3 12.6 137.4 13.8 117.8 13.0 117.4 12.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.5 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1 0.4 0.0 0.4 0.0
62. Kumituotteet 2.9 0.4 3.3 0.4 4.0 0.4 3.1 0.3 3.0 0.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.3 0.2 0.9 0.1 1.6 0.2 0.9 0.1 0.9 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 23.9 3.3 16.8 2.1 35.8 3.6 21.3 2.3 25.3 2.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.9 0.4 2.3 0.3 3.4 0.3 3.1 0.3 1.10 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 5.3 0.7 4.6 0.6 7.7 0.8 6.0 0.7 5.6 0.6
67. Rauta ja teräs 42.5 5.8 34.7 4.4 37.9 3.8 35.10 4.0 38.0 4.0
68. Muut metallit 7.8 1.1 7.6 1.0 9.4 0.9 12.8 1.4 8.7 0.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 31.10 4.4 28.10 3.7 37.4 3.7 34.6 3.8 33.9 3.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 342.7 47.0 407.7 51.6 484.1 48.5 467.1 51.5 456.0 47.7
71. Voimakoneet ja moottorit 43.5 6.0 45.7 5.8 52.5 5.3 52.0 5.7 49.5 5.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 56.0 7.7 52.1 6.6 67.1 6.7 70.6 7.8 69.3 7.2
73. Metalliteollisuuskoneet 14.0 1.9 12.2 1.5 12.2 1.2 9.9 1.1 12.9 1.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 85.5 11.7 73.6 9.3 108.0 10.8 81.3 8.9 82.1 8.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 4.2 0.6 4.9 0.6 4.6 0.5 5.5 0.6 6.4 0.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 15.4 2.1 17.2 2.2 22.4 2.2 17.4 1.9 16.7 1.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 41.3 5.7 36.2 4.6 44.7 4.5 39.2 4.3 32.4 3.4
78. Moottoriajoneuvot 66.3 9.1 155.6 19.7 159.8 16.0 182.2 20.1 175.2 18.3
79. Muut kuljetusvälineet 16.9 2.3 10.6 1.3 13.2 1.3 9.6 1.0 12.1 1.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 76.9 10.5 94.8 12.0 93.5 9.4 104.9 11.6 114.6 12.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.5 0.1 0.4 0.1 1.2 0.1 1.0 0.1 0.4 0.0
82. Huonekalut 6.7 0.9 7.4 0.9 9.4 0.9 10.5 1.1 8.4 0.9
84. Vaatteet 0.8 0.1 0.9 0.1 0.8 0.1 0.9 0.1 0.10 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 40.4 5.5 56.9 7.2 51.2 5.1 58.9 6.5 72.0 7.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.4 0.2 1.7 0.2 3.6 0.4 3.4 0.4 3.5 0.4
89. Muut valmiit tavarat 26.10 3.7 27.5 3.5 27.3 2.7 29.10 3.3 29.3 3.1
9. Muut tavarat 22.5 3.1 25.7 3.3 32.2 3.2 25.5 2.8 28.9 3.0
93. Erittelemätön 10.8 1.5 14.7 1.9 20.1 2.0 14.5 1.6 18.4 1.9
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 11.8 1.6 11.0 1.4 12.1 1.2 11.1 1.2 10.6 1.1
0-9. Kaikki ryhmät 728.7 100.0 790.3 100.0 997.5 100.0 907.5 100.0 956.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu