Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ruotsin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.40.40.30.30.3
Tuonnista0.60.40.50.60.5
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.50.40.40.50.4

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Ruotsin kanssa, vienti Ruotsiin ja tuonti Ruotsista vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Ruotsi oli Yhdysvaltain 32. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 1.5 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 7.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Ruotsin kanssa oli Yhdysvalloille 832 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Ruotsista oli 20.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 1.2 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Ruotsista olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), joka edusti 20.5 prosentin osuutta tuonnista, Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 6.1 % sekä Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) 6.1 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Ruotsiin supistui 21.2 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 321 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc874 (mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet), mikä edusti 9.8 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc333 (raakaöljy) 9.0 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 8.3 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 15.6 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 3.8 prosenttia. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 11.4 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 4.3 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 3.2 prosentilla ja viennin arvo 5.43739149006823. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 2.1 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 537 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 7.1 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 7.0 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Ruotsiin (SE) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 7.8 1.7 7.8 1.7 7.5 2.2 8.2 2.4 5.9 1.8
00. Elävät eläimet 0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1 0.6 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 0.6 0.1 0.4 0.1 0.6 0.2 0.8 0.2 0.7 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 3.4 0.7 3.4 0.7 3.6 1.0 3.4 1.0 1.5 0.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.4 0.7 3.5 0.7 2.6 0.7 2.9 0.8 2.2 0.7
1. Juomat ja tupakka 3.3 0.7 2.7 0.6 3.1 0.9 4.1 1.2 2.2 0.7
11. Juomat 3.2 0.7 2.6 0.6 3.0 0.9 3.10 1.1 2.0 0.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 13.4 2.9 16.2 3.5 15.5 4.5 27.4 7.9 12.8 4.0
24. Puutavara ja korkki 0.7 0.1 0.8 0.2 0.7 0.2 0.10 0.3 0.5 0.1
25. Paperimassa 2.5 0.5 3.0 0.7 2.7 0.8 2.6 0.7 3.1 0.9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.1 0.2 1.1 0.2 0.7 0.2 0.6 0.2 0.1 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 3.4 0.7 3.9 0.8 2.6 0.8 7.5 2.2 1.2 0.3
28. Malmit ja metalliromu 5.5 1.2 7.4 1.6 8.7 2.5 15.6 4.5 7.8 2.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 69.4 15.2 111.4 24.2 35.1 10.2 23.2 6.7 34.8 10.8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 8.9 1.9 0 0.0 6.9 2.0 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 60.2 13.2 102.5 22.3 35.1 10.2 1.6 0.4 34.8 10.8
34. Kaasut 9.2 2.0 0 0.0 0 0.0 14.8 4.3 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 150.6 33.0 120.4 26.2 87.9 25.6 66.4 19.2 65.8 20.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 4.9 1.1 8.8 1.9 6.8 2.0 2.5 0.7 1.5 0.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.8 0.2 1.1 0.2 3.2 0.9 1.8 0.5 2.3 0.7
53. Väri- ja parkitusaineet 0.4 0.1 0.3 0.1 0.2 0.0 0.6 0.2 0.4 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 124.5 27.3 85.8 18.7 58.1 16.9 32.5 9.4 39.5 12.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 4.7 1.0 7.4 1.6 3.4 1.0 8.8 2.5 4.2 1.3
57. Muovit, valmistamattomat 3.4 0.7 2.10 0.6 2.7 0.8 2.4 0.7 3.6 1.1
58. Muovit, valmistetut 1.6 0.3 1.4 0.3 1.4 0.4 2.4 0.7 1.9 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 10.6 2.3 12.9 2.8 12.4 3.6 15.8 4.5 12.7 4.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 14.0 3.1 16.5 3.6 11.6 3.4 16.10 4.9 15.5 4.8
62. Kumituotteet 0.10 0.2 1.6 0.3 1.2 0.3 1.4 0.4 1.9 0.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.8 0.2 0.5 0.1 0.10 0.3 0.6 0.2 0.8 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.8 0.2 0.6 0.1 0.8 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 1.6 0.3 1.8 0.4 1.3 0.4 1.5 0.4 1.6 0.5
67. Rauta ja teräs 1.4 0.3 0.9 0.2 0.9 0.2 3.4 1.0 1.1 0.3
68. Muut metallit 2.9 0.6 3.6 0.8 1.2 0.3 3.1 0.9 2.7 0.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5.4 1.2 7.5 1.6 5.2 1.5 6.2 1.8 6.8 2.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 134.8 29.5 117.2 25.5 108.4 31.6 118.5 34.2 109.9 34.2
71. Voimakoneet ja moottorit 6.0 1.3 11.9 2.6 9.5 2.8 11.2 3.2 10.5 3.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 16.2 3.5 13.2 2.9 13.3 3.9 13.2 3.8 15.3 4.8
73. Metalliteollisuuskoneet 0.8 0.2 0.6 0.1 0.7 0.2 0.6 0.2 0.9 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 13.5 2.9 17.5 3.8 19.6 5.7 23.7 6.8 14.5 4.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 32.6 7.1 13.4 2.9 4.7 1.4 8.8 2.5 4.7 1.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 5.5 1.2 7.0 1.5 6.4 1.9 10.8 3.1 10.1 3.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 16.2 3.5 23.3 5.1 19.8 5.8 16.7 4.8 22.5 7.0
78. Moottoriajoneuvot 12.9 2.8 13.2 2.9 22.2 6.5 18.8 5.4 17.8 5.5
79. Muut kuljetusvälineet 31.6 6.9 17.5 3.8 12.4 3.6 15.1 4.4 14.0 4.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 40.8 8.9 42.5 9.2 55.2 16.1 63.5 18.3 57.1 17.8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.6 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 0.3 0.1 0.2 0.0
84. Vaatteet 0.4 0.1 0.3 0.1 0.8 0.2 1.2 0.3 0.8 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 25.7 5.6 28.4 6.2 36.4 10.6 36.2 10.4 38.4 11.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.2 0.3 1.8 0.4 1.8 0.5 2.2 0.6 2.3 0.7
89. Muut valmiit tavarat 12.8 2.8 11.6 2.5 15.7 4.6 23.2 6.7 15.3 4.8
9. Muut tavarat 22.10 5.0 25.2 5.5 18.10 5.5 18.4 5.3 17.5 5.4
93. Erittelemätön 0.6 0.1 1.5 0.3 1.8 0.5 1.3 0.4 1.3 0.4
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 22.3 4.9 23.0 5.0 17.1 5.0 17.1 4.9 16.2 5.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 456.5 100.0 459.5 100.0 342.9 100.0 346.4 100.0 321.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ruotsista (SE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 6.2 0.5 5.5 0.7 4.7 0.5 7.6 0.6 7.2 0.6
04. Vilja ja viljatuotteet 0.6 0.0 0.10 0.1 1.4 0.1 0.7 0.1 1.3 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 0.3 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.6 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.7 0.1 0.2 0.0 0.5 0.0 0.9 0.1 0.9 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 4.3 0.4 4.0 0.5 2.2 0.2 4.9 0.4 3.6 0.3
1. Juomat ja tupakka 16.9 1.4 24.7 2.9 22.2 2.3 22.4 1.7 20.5 1.8
11. Juomat 14.8 1.2 21.4 2.6 19.9 2.0 19.4 1.5 17.6 1.5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 2.1 0.2 3.3 0.4 2.4 0.2 2.10 0.2 2.10 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 51.2 4.3 43.3 5.2 20.5 2.1 87.1 6.8 37.8 3.3
24. Puutavara ja korkki 10.1 0.8 19.3 2.3 3.8 0.4 46.3 3.6 25.2 2.2
25. Paperimassa 10.3 0.9 11.9 1.4 5.2 0.5 11.1 0.9 5.3 0.5
28. Malmit ja metalliromu 30.6 2.6 12.2 1.4 11.2 1.1 28.10 2.2 6.4 0.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.8 0.1 0.8 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 57.4 4.8 49.7 5.9 66.9 6.9 74.3 5.8 71.1 6.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 57.4 4.8 49.7 5.9 66.9 6.9 74.3 5.8 71.1 6.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.5 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.9 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.2 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.7 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 348.7 29.1 144.1 17.2 133.1 13.7 163.0 12.7 205.3 17.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 10.8 0.9 3.2 0.4 5.8 0.6 5.4 0.4 5.5 0.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.6 0.2 3.3 0.4 3.2 0.3 2.4 0.2 1.1 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 1.4 0.1 2.4 0.3 6.6 0.7 3.5 0.3 5.4 0.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 257.7 21.5 54.6 6.5 46.1 4.7 78.6 6.1 101.1 8.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 6.1 0.5 13.4 1.6 10.9 1.1 14.9 1.2 35.4 3.1
57. Muovit, valmistamattomat 24.8 2.1 18.8 2.2 13.10 1.4 14.4 1.1 11.10 1.0
58. Muovit, valmistetut 2.3 0.2 2.3 0.3 2.6 0.3 2.5 0.2 2.1 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 43.3 3.6 46.4 5.5 44.3 4.6 41.6 3.2 43.0 3.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 108.7 9.1 81.4 9.7 92.3 9.5 103.2 8.0 98.4 8.5
62. Kumituotteet 3.0 0.2 2.7 0.3 3.2 0.3 3.3 0.3 3.2 0.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.9 0.1 1.1 0.1 1.2 0.1 1.5 0.1 1.6 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 30.5 2.5 25.7 3.1 33.5 3.4 27.9 2.2 18.8 1.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.6 0.1 1.6 0.2 2.2 0.2 1.10 0.2 2.10 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 3.5 0.3 2.7 0.3 3.7 0.4 3.3 0.3 2.5 0.2
67. Rauta ja teräs 28.2 2.4 21.6 2.6 16.1 1.7 22.4 1.7 22.2 1.9
68. Muut metallit 16.3 1.4 5.4 0.6 7.9 0.8 9.8 0.8 16.6 1.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 24.7 2.1 20.6 2.4 24.4 2.5 32.10 2.6 30.5 2.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 468.8 39.2 378.7 45.2 459.10 47.3 661.0 51.3 527.3 45.7
71. Voimakoneet ja moottorit 35.7 3.0 44.6 5.3 56.7 5.8 52.9 4.1 63.6 5.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 41.9 3.5 35.1 4.2 42.8 4.4 51.4 4.0 50.4 4.4
73. Metalliteollisuuskoneet 10.2 0.8 6.6 0.8 6.4 0.7 7.4 0.6 8.6 0.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 76.5 6.4 68.6 8.2 62.6 6.4 91.0 7.1 85.1 7.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3.6 0.3 3.2 0.4 4.9 0.5 3.5 0.3 4.5 0.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 22.10 1.9 12.5 1.5 13.1 1.3 20.10 1.6 15.0 1.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 30.5 2.5 33.7 4.0 31.6 3.2 36.3 2.8 30.3 2.6
78. Moottoriajoneuvot 242.1 20.2 167.0 19.9 237.0 24.4 390.6 30.3 261.9 22.7
79. Muut kuljetusvälineet 5.6 0.5 7.7 0.9 5.2 0.5 7.4 0.6 8.3 0.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 108.7 9.1 94.8 11.3 114.5 11.8 136.7 10.6 159.0 13.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.6 0.0 0.7 0.1 0.6 0.1 0.8 0.1 0.5 0.0
82. Huonekalut 7.4 0.6 6.9 0.8 7.4 0.8 10.4 0.8 9.5 0.8
84. Vaatteet 0.6 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 1.0 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 75.5 6.3 64.3 7.7 80.8 8.3 91.6 7.1 113.10 9.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.8 0.1 1.9 0.2 2.8 0.3 3.5 0.3 2.8 0.2
89. Muut valmiit tavarat 22.7 1.9 20.7 2.5 22.5 2.3 29.6 2.3 31.2 2.7
9. Muut tavarat 30.7 2.6 15.5 1.8 58.4 6.0 32.8 2.5 26.1 2.3
93. Erittelemätön 20.10 1.7 5.10 0.7 46.8 4.8 20.9 1.6 15.2 1.3
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 9.8 0.8 9.5 1.1 11.5 1.2 11.9 0.9 10.9 0.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,197.2 100.0 837.7 100.0 972.5 100.0 1,287.9 100.0 1,153.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu