Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ruotsin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/1 - 2020/5

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
Viennistä0.30.30.40.40.4
Tuonnista0.50.60.60.60.5
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.40.50.50.50.5

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Ruotsiin (SE) jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 8.7 2.6 9.1 2.3 8.2 1.5 7.4 1.9 7.9 2.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.5 0.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0 0.0 0.1 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 0.5 0.1 0.7 0.2 0.9 0.2 0.7 0.2 0.4 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 3.7 1.1 4.1 1.0 3.7 0.7 3.2 0.8 3.5 1.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.3 0.7 3.5 0.9 2.10 0.5 2.4 0.6 3.2 0.9
1. Juomat ja tupakka 3.1 0.9 3.9 1.0 3.8 0.7 3.3 0.8 4.6 1.3
11. Juomat 3.1 0.9 3.9 1.0 3.8 0.7 3.3 0.8 3.1 0.8
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.6 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 10.4 3.1 16.10 4.3 22.3 4.0 16.1 4.1 18.1 5.0
24. Puutavara ja korkki 0.10 0.3 1.2 0.3 1.0 0.2 1.1 0.3 1.3 0.4
25. Paperimassa 3.0 0.9 2.6 0.6 4.8 0.8 2.2 0.6 3.2 0.9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.3 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1 0.3 0.1 1.1 0.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.3 0.4 4.1 1.0 6.9 1.2 4.4 1.1 8.4 2.3
28. Malmit ja metalliromu 4.5 1.3 8.4 2.1 9.1 1.6 7.8 2.0 3.9 1.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 16.1 4.8 73.5 18.8 158.7 28.3 100.5 26.0 54.8 15.2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 7.3 2.2 1.5 0.4 0 0.0 0 0.0 7.7 2.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 8.8 2.6 44.5 11.4 149.7 26.7 100.5 26.0 47.1 13.1
34. Kaasut 0 0.0 27.6 7.1 9.1 1.6 0.1 0.0 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 101.4 30.5 87.9 22.5 130.6 23.3 101.2 26.1 104.2 29.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 13.2 4.0 3.5 0.9 12.3 2.2 12.4 3.2 15.6 4.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.4 1.0 2.4 0.6 3.8 0.7 1.9 0.5 1.10 0.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 53.7 16.2 62.5 16.0 93.7 16.7 60.1 15.5 66.7 18.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 4.8 1.4 3.4 0.9 3.9 0.7 4.8 1.2 3.1 0.8
57. Muovit, valmistamattomat 3.10 1.2 2.4 0.6 4.3 0.8 2.8 0.7 4.9 1.4
58. Muovit, valmistetut 1.5 0.4 1.5 0.4 2.1 0.4 1.5 0.4 1.9 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 20.8 6.2 12.0 3.1 10.3 1.8 17.4 4.5 10.0 2.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 16.5 5.0 18.2 4.6 18.9 3.4 13.7 3.5 16.9 4.7
62. Kumituotteet 1.0 0.3 1.1 0.3 1.5 0.2 1.5 0.4 1.4 0.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.9 0.3 1.2 0.3 0.7 0.1 0.7 0.2 0.9 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.9 0.3 0.6 0.1 0.10 0.2 1.0 0.2 0.9 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 2.4 0.7 3.2 0.8 2.0 0.3 1.10 0.5 1.3 0.3
67. Rauta ja teräs 1.5 0.4 1.10 0.5 3.3 0.6 1.3 0.3 3.8 1.0
68. Muut metallit 2.2 0.6 1.2 0.3 2.3 0.4 1.2 0.3 2.7 0.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 7.7 2.3 8.7 2.2 8.2 1.4 6.1 1.6 6.2 1.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 114.5 34.5 111.5 28.5 137.10 24.6 85.8 22.2 85.4 23.8
71. Voimakoneet ja moottorit 10.1 3.0 12.2 3.1 8.10 1.6 9.5 2.5 6.1 1.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 14.5 4.3 9.10 2.5 18.7 3.3 11.4 2.9 11.3 3.1
73. Metalliteollisuuskoneet 0.7 0.2 1.4 0.3 0.7 0.1 0.9 0.2 0.5 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 16.2 4.9 18.7 4.8 21.2 3.8 13.6 3.5 13.10 3.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 6.5 1.9 3.5 0.9 3.10 0.7 4.6 1.2 3.4 0.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 7.9 2.4 6.9 1.8 15.5 2.7 5.0 1.3 6.7 1.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 21.2 6.4 20.6 5.3 24.5 4.4 19.5 5.0 19.10 5.6
78. Moottoriajoneuvot 9.7 2.9 19.4 5.0 22.7 4.0 5.7 1.5 9.9 2.7
79. Muut kuljetusvälineet 28.2 8.5 19.3 4.9 22.3 4.0 15.9 4.1 14.0 3.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 43.7 13.2 46.7 11.9 50.5 9.0 38.1 9.8 46.2 12.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.7 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.3 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.6 0.1 0.1 0.0
84. Vaatteet 0.3 0.1 0.7 0.2 0.4 0.1 0.5 0.1 0.3 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 26.9 8.1 25.6 6.5 30.2 5.4 24.2 6.2 29.7 8.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.10 0.3 1.1 0.3 1.2 0.2 1.6 0.4 1.9 0.5
89. Muut valmiit tavarat 14.6 4.4 18.6 4.7 18.1 3.2 11.0 2.8 13.10 3.9
9. Muut tavarat 17.9 5.4 23.5 6.0 30.4 5.4 21.3 5.5 21.6 6.0
93. Erittelemätön 0.10 0.3 3.4 0.8 1.3 0.2 1.2 0.3 2.7 0.7
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind 16.7 5.0 20.2 5.2 28.8 5.1 19.9 5.1 18.7 5.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 332.0 100.0 390.10 100.0 561.0 100.0 386.10 100.0 359.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ruotsista (SE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 17.10 1.8 10.4 1.0 6.9 0.6 6.8 0.7 6.1 0.8
00. Elävät eläimet 1.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 12.7 1.3 6.2 0.6 0.5 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.3 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 0.6 0.1 0.3 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.3 0.3 2.10 0.3 5.4 0.5 5.4 0.6 4.8 0.6
1. Juomat ja tupakka 25.8 2.6 20.2 1.9 18.4 1.6 23.4 2.5 24.4 3.1
11. Juomat 24.0 2.4 17.10 1.7 15.7 1.4 21.4 2.3 21.6 2.7
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1.9 0.2 2.3 0.2 2.7 0.2 1.10 0.2 2.9 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 37.2 3.7 78.4 7.5 36.8 3.2 58.6 6.3 50.6 6.4
24. Puutavara ja korkki 12.3 1.2 26.5 2.5 16.0 1.4 29.5 3.2 22.3 2.8
25. Paperimassa 3.5 0.3 22.9 2.2 20.2 1.8 15.10 1.7 11.3 1.4
28. Malmit ja metalliromu 21.4 2.1 28.9 2.8 0.4 0.0 13.2 1.4 17.0 2.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 43.8 4.4 47.4 4.6 22.9 2.0 23.3 2.5 17.1 2.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 43.8 4.4 47.4 4.6 22.9 2.0 23.3 2.5 17.1 2.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 212.10 21.4 277.0 26.6 148.8 13.0 190.10 20.6 168.1 21.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 8.1 0.8 5.7 0.5 9.0 0.8 5.9 0.6 5.6 0.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.5 0.3 1.3 0.1 1.9 0.2 2.1 0.2 2.1 0.3
53. Väri- ja parkitusaineet 2.6 0.3 4.4 0.4 4.6 0.4 3.1 0.3 6.3 0.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 118.9 11.9 192.5 18.5 60.7 5.3 97.6 10.5 91.7 11.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 13.10 1.4 8.5 0.8 20.4 1.8 7.7 0.8 18.9 2.4
57. Muovit, valmistamattomat 13.9 1.4 20.1 1.9 19.6 1.7 20.8 2.2 19.3 2.4
58. Muovit, valmistetut 1.10 0.2 1.6 0.1 2.1 0.2 2.2 0.2 2.3 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 50.3 5.0 43.4 4.2 30.6 2.7 51.9 5.6 22.2 2.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 121.1 12.2 91.1 8.8 115.4 10.1 112.8 12.2 105.10 13.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.5 0.0 0.4 0.0 0.7 0.1 0.3 0.0 0.3 0.0
62. Kumituotteet 2.10 0.3 3.4 0.3 9.3 0.8 4.2 0.5 3.7 0.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.10 0.1 0.3 0.0 1.1 0.1 0.7 0.1 0.8 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 32.9 3.3 22.6 2.2 30.1 2.6 36.5 3.9 27.6 3.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.2 0.2 1.5 0.1 1.10 0.2 2.0 0.2 1.9 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 3.6 0.4 3.2 0.3 3.9 0.3 3.6 0.4 3.2 0.4
67. Rauta ja teräs 29.9 3.0 23.9 2.3 27.3 2.4 29.7 3.2 34.6 4.4
68. Muut metallit 17.4 1.7 8.0 0.8 8.5 0.7 6.1 0.7 6.8 0.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 30.10 3.1 28.0 2.7 33.0 2.9 30.1 3.2 27.4 3.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 408.4 41.0 410.9 39.5 672.7 58.7 389.1 42.0 315.9 39.9
71. Voimakoneet ja moottorit 54.6 5.5 61.6 5.9 59.2 5.2 46.4 5.0 29.3 3.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 47.4 4.8 45.9 4.4 71.9 6.3 67.8 7.3 60.3 7.6
73. Metalliteollisuuskoneet 7.7 0.8 6.5 0.6 8.10 0.8 9.3 1.0 10.6 1.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 82.1 8.2 70.4 6.8 85.3 7.4 92.8 10.0 75.6 9.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.9 0.3 4.1 0.4 3.5 0.3 2.9 0.3 3.6 0.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 14.2 1.4 14.7 1.4 16.0 1.4 14.3 1.5 16.1 2.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 28.5 2.9 28.4 2.7 34.7 3.0 26.7 2.9 22.9 2.9
78. Moottoriajoneuvot 159.4 16.0 166.3 16.0 381.8 33.3 119.7 12.9 91.5 11.6
79. Muut kuljetusvälineet 12.0 1.2 13.4 1.3 11.7 1.0 9.6 1.0 6.4 0.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 87.8 8.8 81.5 7.8 101.5 8.9 83.5 9.0 84.10 10.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.4 0.0 0.2 0.0 1.1 0.1 0.3 0.0 0.8 0.1
82. Huonekalut 6.3 0.6 5.5 0.5 7.5 0.7 7.6 0.8 5.9 0.7
84. Vaatteet 0.5 0.0 0.7 0.1 0.8 0.1 0.4 0.0 0.6 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 45.8 4.6 42.2 4.1 63.9 5.6 59.4 6.4 58.5 7.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.9 0.2 1.9 0.2 1.10 0.2 1.6 0.2 1.5 0.2
89. Muut valmiit tavarat 32.7 3.3 30.9 3.0 26.3 2.3 14.2 1.5 17.6 2.2
9. Muut tavarat 40.8 4.1 22.9 2.2 22.5 2.0 37.8 4.1 18.2 2.3
93. Erittelemätön 30.1 3.0 12.2 1.2 10.8 0.9 27.9 3.0 9.7 1.2
98. (USA Sitc) Estimate of import items valued under $251 and of other low valued items nonexempt from formal entry 10.7 1.1 10.8 1.0 11.7 1.0 9.8 1.0 8.6 1.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 995.9 100.0 1,039.8 100.0 1,145.6 100.0 926.1 100.0 791.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-toukokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu