Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Argentiinan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2018/12 - 2019/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2018 12
%
2019 1
%
2019 2
%
2019 3
%
2019 4
%
Viennistä0.50.50.50.50.6
Tuonnista0.20.20.20.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.30.30.30.30.3

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Argentiinaan (AR) jaksolla 2018/12 - 2019/4

2018 / 122019 / 12019 / 22019 / 32019 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 5.6 0.8 5.1 0.7 6.4 1.0 5.10 0.9 8.2 1.1
04. Vilja ja viljatuotteet 0.9 0.1 0.10 0.1 1.5 0.2 1.1 0.2 1.5 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 0.6 0.1 1.2 0.2 0.8 0.1 0.10 0.1 3.2 0.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.4 0.1 0.7 0.1 0.8 0.1 0.7 0.1 0.9 0.1
08. Rehuaineet 1.8 0.2 0.2 0.0 0.8 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.2 0.2 1.8 0.2 2.1 0.3 2.2 0.3 2.0 0.3
1. Juomat ja tupakka 0.7 0.1 1.1 0.2 0.6 0.1 1.2 0.2 0.8 0.1
11. Juomat 0.6 0.1 1.1 0.2 0.4 0.1 1.1 0.2 0.8 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 91.2 12.9 68.6 9.9 23.2 3.5 13.1 2.0 8.3 1.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 81.6 11.5 57.1 8.3 14.1 2.1 0.1 0.0 0 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2.6 0.4 2.5 0.3 1.9 0.3 1.3 0.2 2.5 0.3
25. Paperimassa 2.3 0.3 2.2 0.3 1.6 0.2 1.4 0.2 1.4 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.2 0.2 3.5 0.5 3.4 0.5 3.9 0.6 1.10 0.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3.6 0.5 3.4 0.5 2.2 0.3 6.3 0.9 2.4 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 121.10 17.2 123.3 17.9 75.9 11.5 104.10 15.7 181.1 24.2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 17.8 2.5 0 0.0 8.2 1.2 6.5 1.0 0.1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 104.2 14.7 123.3 17.9 67.8 10.3 98.5 14.7 156.8 20.9
34. Kaasut 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 24.3 3.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 140.6 19.8 125.10 18.2 164.2 24.9 182.4 27.2 193.8 25.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 35.7 5.0 30.1 4.3 27.5 4.2 43.5 6.5 33.6 4.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 5.8 0.8 3.10 0.6 6.6 1.0 2.3 0.3 6.4 0.9
53. Väri- ja parkitusaineet 3.4 0.5 3.2 0.5 3.3 0.5 4.2 0.6 2.7 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 21.7 3.1 25.0 3.6 47.0 7.1 50.5 7.5 49.6 6.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 6.5 0.9 8.6 1.2 10.2 1.5 10.3 1.5 10.10 1.5
56. Lannoitteet, valmistetut 2.10 0.4 0.1 0.0 15.5 2.3 0.1 0.0 27.1 3.6
57. Muovit, valmistamattomat 32.3 4.6 26.2 3.8 21.2 3.2 25.5 3.8 22.9 3.0
58. Muovit, valmistetut 4.2 0.6 5.3 0.8 5.0 0.8 5.4 0.8 5.9 0.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 28.4 4.0 23.9 3.5 28.0 4.2 41.1 6.1 35.0 4.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 27.8 3.9 22.9 3.3 28.5 4.3 29.3 4.4 28.7 3.8
62. Kumituotteet 2.9 0.4 3.4 0.5 2.9 0.4 3.7 0.5 3.9 0.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0 0.0 0.6 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3.5 0.5 1.7 0.2 2.6 0.4 3.6 0.5 2.1 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.4 0.3 2.1 0.3 2.7 0.4 3.1 0.5 2.4 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 2.1 0.3 1.4 0.2 5.6 0.8 2.7 0.4 1.5 0.2
67. Rauta ja teräs 6.1 0.9 4.7 0.7 4.7 0.7 4.9 0.7 4.9 0.6
68. Muut metallit 0.5 0.1 1.2 0.2 0.5 0.1 0.7 0.1 0.4 0.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 10.6 1.5 8.0 1.2 9.7 1.5 10.9 1.6 13.7 1.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 258.3 36.4 259.4 37.6 266.1 40.3 240.0 35.8 231.3 30.9
71. Voimakoneet ja moottorit 49.7 7.0 25.5 3.7 44.3 6.7 19.7 2.9 28.3 3.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 37.7 5.3 55.2 8.0 31.2 4.7 23.4 3.5 29.3 3.9
73. Metalliteollisuuskoneet 3.7 0.5 1.8 0.3 1.7 0.3 7.5 1.1 4.5 0.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 44.2 6.2 48.3 7.0 50.5 7.6 48.7 7.3 42.4 5.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 32.4 4.6 47.9 6.9 35.2 5.3 38.2 5.7 40.7 5.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 34.5 4.9 30.10 4.5 21.10 3.3 41.4 6.2 30.9 4.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 27.1 3.8 20.4 2.9 24.9 3.8 29.7 4.4 26.4 3.5
78. Moottoriajoneuvot 9.5 1.3 13.3 1.9 12.6 1.9 11.5 1.7 14.10 2.0
79. Muut kuljetusvälineet 19.8 2.8 16.6 2.4 44.1 6.7 20.3 3.0 14.2 1.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 43.4 6.1 65.1 9.4 72.4 11.0 75.9 11.3 74.4 9.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.2 0.0 0.3 0.0 0.6 0.1 1.1 0.2 0.1 0.0
82. Huonekalut 0.7 0.1 0.4 0.1 0.8 0.1 0.7 0.1 0.9 0.1
84. Vaatteet 0.7 0.1 0.3 0.0 0.4 0.1 0.4 0.1 0.3 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 22.2 3.1 33.2 4.8 46.3 7.0 42.7 6.4 46.5 6.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2.8 0.4 2.3 0.3 3.7 0.6 3.2 0.5 3.5 0.5
89. Muut valmiit tavarat 16.10 2.4 28.6 4.1 20.9 3.2 27.9 4.2 23.3 3.1
9. Muut tavarat 19.6 2.8 19.3 2.8 23.2 3.5 17.7 2.6 22.3 3.0
93. Erittelemätön 0.2 0.0 0.10 0.1 6.5 1.0 0.6 0.1 2.2 0.3
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 19.5 2.7 18.4 2.7 16.7 2.5 17.2 2.6 20.2 2.7
0-9. Kaikki ryhmät 708.9 100.0 690.5 100.0 660.1 100.0 670.1 100.0 748.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Argentiinasta (AR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2018/12 - 2019/4

2018 / 122019 / 12019 / 22019 / 32019 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 81.1 19.0 86.10 19.1 60.1 15.4 86.2 17.3 82.5 19.7
00. Elävät eläimet 2.5 0.6 2.0 0.4 0.8 0.2 0.6 0.1 1.1 0.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.5 0.1 0 0.0 0.4 0.1 0 0.0 0.6 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 20.5 4.8 18.4 4.0 15.8 4.0 26.5 5.3 18.9 4.5
04. Vilja ja viljatuotteet 9.9 2.3 7.7 1.7 6.1 1.6 11.1 2.2 7.9 1.9
05. Hedelmät ja kasvikset 35.2 8.2 28.2 6.2 17.1 4.4 35.9 7.2 34.9 8.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 5.9 1.4 24.4 5.4 13.4 3.4 6.2 1.2 11.3 2.7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 4.8 1.1 4.6 1.0 4.4 1.1 5.1 1.0 6.5 1.5
08. Rehuaineet 1.5 0.3 1.1 0.2 1.7 0.4 0.9 0.2 0.8 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.8 0.2 0.8 0.2 0.9 0.2 0.2 0.0 0.8 0.2
1. Juomat ja tupakka 24.4 5.7 27.7 6.1 17.7 4.5 25.3 5.1 27.2 6.5
11. Juomat 24.1 5.6 26.2 5.7 17.5 4.5 24.10 5.0 26.9 6.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.3 0.1 1.6 0.3 0.3 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 9.5 2.2 10.3 2.3 12.2 3.1 8.5 1.7 9.0 2.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 4.6 1.1 3.0 0.7 7.1 1.8 3.4 0.7 3.7 0.9
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.3 0.0 0.5 0.1 0.6 0.1 0.2 0.0 0.3 0.1
24. Puutavara ja korkki 3.6 0.8 4.2 0.9 2.7 0.7 2.10 0.6 3.4 0.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.1 0.0 0.6 0.1 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.7 0.1 1.10 0.4 1.9 0.5 1.7 0.3 1.6 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 123.9 29.0 161.7 35.6 147.8 37.9 161.4 32.5 153.7 36.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 120.3 28.1 159.0 35.0 147.8 37.9 156.10 31.6 152.9 36.5
34. Kaasut 3.7 0.9 2.7 0.6 0 0.0 4.5 0.9 0.9 0.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.6 0.4 2.1 0.5 0.9 0.2 1.4 0.3 0.8 0.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1.6 0.4 2.1 0.4 0.6 0.1 1.4 0.3 0.8 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 46.6 10.9 59.2 13.0 21.4 5.5 71.8 14.4 46.9 11.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 7.3 1.7 8.3 1.8 6.6 1.7 7.9 1.6 5.7 1.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 6.1 1.4 5.6 1.2 5.1 1.3 3.10 0.8 4.4 1.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 11.8 2.7 27.1 6.0 2.0 0.5 50.6 10.2 27.7 6.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 10.4 2.4 12.3 2.7 3.8 1.0 1.9 0.4 2.0 0.5
57. Muovit, valmistamattomat 2.0 0.5 1.6 0.3 1.1 0.3 1.4 0.3 1.2 0.3
58. Muovit, valmistetut 0.2 0.0 0.3 0.1 0.3 0.1 1.4 0.3 0.7 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 8.9 2.1 3.9 0.8 2.4 0.6 4.5 0.9 5.2 1.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 111.0 26.0 61.1 13.4 92.3 23.7 109.2 21.9 44.2 10.5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 2.6 0.6 2.9 0.6 2.4 0.6 1.9 0.4 2.7 0.6
62. Kumituotteet 6.5 1.5 4.4 1.0 4.3 1.1 4.7 0.9 3.9 0.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.4 0.1 0.4 0.1 0.8 0.2 0.9 0.2 0.7 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.8 0.4 2.0 0.4 1.4 0.3 3.10 0.8 3.7 0.9
66. Kivennäisainetuotteet 0.3 0.1 0.8 0.2 0.4 0.1 0.10 0.2 0.4 0.1
67. Rauta ja teräs 19.10 4.7 1.8 0.4 18.8 4.8 28.3 5.7 11.9 2.8
68. Muut metallit 77.9 18.2 46.3 10.2 63.1 16.2 66.8 13.4 18.9 4.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.7 0.4 2.7 0.6 1.3 0.3 1.9 0.4 2.2 0.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 11.2 2.6 20.10 4.6 9.0 2.3 8.2 1.6 21.2 5.1
71. Voimakoneet ja moottorit 3.5 0.8 2.9 0.6 1.9 0.5 1.8 0.3 2.1 0.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.3 0.3 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.1 0.9 0.2
73. Metalliteollisuuskoneet 1.0 0.2 0.9 0.2 0.5 0.1 1.0 0.2 0.10 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 4.2 1.0 14.7 3.2 4.2 1.1 3.7 0.7 15.6 3.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.7 0.2 0.7 0.2 0.5 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1
78. Moottoriajoneuvot 0.5 0.1 0.8 0.2 0.4 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1
79. Muut kuljetusvälineet 0.2 0.0 0.1 0.0 0.9 0.2 0.2 0.0 0.7 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 4.2 1.0 3.3 0.7 3.4 0.9 5.9 1.2 7.10 1.9
82. Huonekalut 1.3 0.3 0.5 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1 0.4 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 0.4 0.1 0.8 0.2 0.4 0.1 0.9 0.2 0.5 0.1
89. Muut valmiit tavarat 1.9 0.4 1.4 0.3 1.8 0.4 3.6 0.7 6.4 1.5
9. Muut tavarat 14.0 3.3 21.5 4.7 25.2 6.5 19.9 4.0 25.7 6.1
93. Erittelemätön 13.2 3.1 11.8 2.6 15.8 4.1 11.5 2.3 10.8 2.6
97. Kulta, ei monetaarinen 0 0.0 8.9 1.9 8.7 2.2 7.6 1.5 14.1 3.4
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 0.9 0.2 0.9 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.9 0.2
0-9. Kaikki ryhmät 427.2 100.0 454.4 100.0 389.5 100.0 497.1 100.0 418.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-huhtikuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu