Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Argentiinan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä0.40.50.50.40.4
Tuonnista0.20.20.20.20.3
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.30.30.30.3

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Argentiinan kanssa, vienti Argentiinaan ja tuonti Argentiinasta vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Elokuussa Argentiina oli Yhdysvaltain 40. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden 1.0 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 16.5 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Elokuussa kauppatase Argentiinan kanssa oli Yhdysvalloille 21 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Argentiinasta oli 22.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa, ollen suuruudeltaan 520 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Argentiinasta olivat Sitc333 (raakaöljy), joka edusti 33.9 prosentin osuutta tuonnista, Sitc971 (kulta, ei monetaarinen) 6.3 % sekä Sitc931 (erittelemätön) 6.1 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Argentiinaan oli yli kolmanneksen pienempi edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 500 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), mikä edusti 10.4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat) 7.4 % sekä Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 5.4 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Tammi-elokuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-27.9 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 6.8 miljardiin dollariin. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 2.9 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 3.9 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 17.2 % ja viennin arvon osalla 34.2 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 398 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 485 miljoonaa dollaria. Tammi-elokuun välinen Yhdysvaltain ja Argentiinan välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 1.0 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Argentiinaan (AR) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 5.3 1.5 6.5 1.5 3.4 0.7 7.7 1.5 5.0 1.0
00. Elävät eläimet 0.4 0.1 0.3 0.1 0.1 0.0 1.0 0.2 0.2 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.5 0.1 0.3 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.6 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.9 0.2 0.1 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 0.1 0.0 0.6 0.1 0.1 0.0 0.6 0.1 0.9 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 1.7 0.5 1.7 0.4 0.10 0.2 2.3 0.4 1.4 0.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.3 0.1 0.6 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 0.3 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.1 0.6 2.8 0.7 1.6 0.3 2.1 0.4 1.5 0.3
1. Juomat ja tupakka 0.5 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1
11. Juomat 0.5 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4.7 1.3 4.10 1.2 4.10 1.0 6.7 1.3 7.8 1.5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.9 0.2 0.5 0.1 0.4 0.1 1.2 0.2 1.1 0.2
25. Paperimassa 0.6 0.2 0.9 0.2 0.5 0.1 2.3 0.4 3.7 0.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.3 0.3 0.3 0.1 0.6 0.1 0.9 0.2 0.8 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.9 0.5 3.3 0.8 3.5 0.7 2.1 0.4 1.7 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 31.2 8.8 5.2 1.2 96.4 19.1 77.4 15.4 66.8 13.3
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 6.4 1.3 5.5 1.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 31.2 8.8 5.2 1.2 75.3 14.9 51.4 10.2 52.4 10.5
34. Kaasut 0 0.0 0 0.0 21.2 4.2 19.6 3.9 9.0 1.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 150.4 42.3 167.6 39.4 180.3 35.7 159.9 31.9 163.10 32.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 39.10 11.2 49.9 11.7 36.5 7.2 44.8 8.9 31.6 6.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.5 0.4 3.2 0.7 3.10 0.8 3.6 0.7 1.6 0.3
53. Väri- ja parkitusaineet 4.7 1.3 4.5 1.1 2.10 0.6 2.4 0.5 3.2 0.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 33.9 9.5 31.5 7.4 35.2 6.9 22.3 4.4 44.7 8.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 7.9 2.2 10.0 2.3 8.6 1.7 7.1 1.4 8.1 1.6
56. Lannoitteet, valmistetut 14.1 4.0 16.7 3.9 36.2 7.1 17.3 3.4 16.9 3.4
57. Muovit, valmistamattomat 23.6 6.6 26.5 6.2 22.8 4.5 21.6 4.3 28.8 5.8
58. Muovit, valmistetut 4.1 1.2 3.6 0.8 2.10 0.6 2.8 0.5 3.9 0.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 20.8 5.8 22.1 5.2 31.6 6.2 38.4 7.6 25.5 5.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 12.7 3.6 12.4 2.9 16.6 3.3 14.3 2.8 15.6 3.1
62. Kumituotteet 1.5 0.4 1.8 0.4 2.3 0.4 2.5 0.5 2.2 0.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.10 0.5 2.6 0.6 1.9 0.4 2.0 0.4 2.8 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.3 0.4 1.10 0.4 1.6 0.3 2.8 0.5 1.6 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 1.0 0.3 0.9 0.2 1.7 0.3 1.0 0.2 1.2 0.2
67. Rauta ja teräs 1.1 0.3 0.7 0.2 1.3 0.2 1.2 0.2 1.6 0.3
68. Muut metallit 0.6 0.2 0.4 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5.4 1.5 4.1 0.9 7.2 1.4 4.6 0.9 5.9 1.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 114.9 32.3 179.8 42.3 159.3 31.5 186.8 37.2 192.9 38.6
71. Voimakoneet ja moottorit 6.9 1.9 22.1 5.2 20.9 4.1 19.5 3.9 8.1 1.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 11.10 3.4 14.5 3.4 7.6 1.5 11.3 2.2 13.1 2.6
73. Metalliteollisuuskoneet 1.5 0.4 0.6 0.1 0.9 0.2 1.3 0.2 1.4 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 23.10 6.7 27.1 6.4 22.1 4.4 30.7 6.1 25.9 5.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 24.6 6.9 53.8 12.6 45.0 8.9 60.6 12.1 58.4 11.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 16.8 4.7 17.7 4.2 18.8 3.7 22.10 4.6 28.5 5.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 18.3 5.1 22.7 5.3 31.1 6.1 20.2 4.0 27.6 5.5
78. Moottoriajoneuvot 7.4 2.1 3.2 0.7 5.9 1.2 14.3 2.9 20.1 4.0
79. Muut kuljetusvälineet 3.9 1.1 18.6 4.4 7.4 1.4 6.4 1.3 10.2 2.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 26.4 7.4 28.2 6.6 30.2 6.0 33.0 6.6 35.4 7.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.5 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.9 0.2
82. Huonekalut 0.1 0.0 0.2 0.0 0.3 0.1 0.6 0.1 0.2 0.0
84. Vaatteet 0.2 0.0 0.6 0.1 0.5 0.1 1.1 0.2 0.2 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 16.7 4.7 14.7 3.4 15.6 3.1 16.1 3.2 17.6 3.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.4 0.4 1.4 0.3 1.5 0.3 1.5 0.3 1.7 0.3
89. Muut valmiit tavarat 7.7 2.2 11.3 2.6 12.3 2.4 13.8 2.7 14.9 3.0
9. Muut tavarat 9.5 2.7 20.3 4.8 14.1 2.8 15.5 3.1 12.2 2.4
93. Erittelemätön 0.1 0.0 10.2 2.4 1.3 0.2 2.10 0.6 0.4 0.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 9.4 2.6 10.2 2.4 12.9 2.5 12.6 2.5 11.8 2.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 355.3 100.0 425.1 100.0 505.5 100.0 501.5 100.0 499.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Argentiinasta (AR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 100.7 39.5 95.4 32.3 81.3 20.5 102.8 26.4 129.7 24.9
01. Liha ja lihatuotteet 6.9 2.7 6.4 2.1 3.7 0.9 14.3 3.6 20.8 4.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.8 0.3 0.1 0.0 0.7 0.2 1.3 0.3 2.9 0.5
03. Kala- ja kalavalmisteet 28.1 11.0 19.9 6.7 18.1 4.6 30.0 7.7 24.8 4.8
04. Vilja ja viljatuotteet 13.7 5.3 9.2 3.1 2.2 0.5 5.6 1.4 12.9 2.5
05. Hedelmät ja kasvikset 24.7 9.7 35.9 12.1 35.9 9.0 38.5 9.9 37.3 7.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 21.4 8.4 12.1 4.1 14.5 3.7 9.1 2.3 23.9 4.6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 4.7 1.8 8.1 2.7 4.1 1.0 3.4 0.9 4.1 0.8
08. Rehuaineet 0.2 0.1 3.6 1.2 0.7 0.2 0.5 0.1 2.5 0.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.3 0.1 0.2 0.0 1.5 0.4 0.3 0.1 0.8 0.1
1. Juomat ja tupakka 20.8 8.1 28.7 9.7 23.9 6.0 12.5 3.2 22.9 4.4
11. Juomat 19.9 7.8 28.2 9.5 23.5 5.9 9.8 2.5 22.7 4.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.9 0.3 0.6 0.2 0.5 0.1 2.7 0.7 0.2 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 10.10 4.3 12.9 4.3 22.6 5.7 18.6 4.8 14.5 2.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 4.7 1.8 8.7 2.9 15.2 3.8 11.10 3.1 7.5 1.4
24. Puutavara ja korkki 3.0 1.2 3.5 1.2 5.2 1.3 4.7 1.2 5.6 1.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2.9 1.1 0.5 0.2 1.9 0.5 1.0 0.3 0.9 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 21.7 8.5 56.8 19.2 48.7 12.3 131.4 33.7 196.9 37.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 21.7 8.5 56.8 19.2 48.7 12.3 131.4 33.7 196.9 37.8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.8 0.3 3.6 1.2 4.7 1.2 3.6 0.9 6.8 1.3
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.5 0.2 3.2 1.1 4.4 1.1 3.4 0.9 6.6 1.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 16.9 6.6 39.3 13.3 101.8 25.7 18.1 4.6 26.3 5.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 4.2 1.6 2.10 1.0 2.5 0.6 3.6 0.9 10.7 2.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 5.4 2.1 4.7 1.6 5.3 1.3 6.8 1.7 6.3 1.2
53. Väri- ja parkitusaineet 0.3 0.1 0.6 0.2 0.4 0.1 0.3 0.1 0.3 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.1 0.4 24.7 8.3 88.0 22.2 3.3 0.8 1.0 0.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.9 0.3 3.4 1.1 3.1 0.8 0.10 0.2 4.2 0.8
57. Muovit, valmistamattomat 1.7 0.7 0.8 0.3 0.7 0.2 0.7 0.2 0.9 0.2
58. Muovit, valmistetut 0.9 0.3 0.5 0.1 0.9 0.2 0.2 0.0 1.4 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2.6 1.0 1.10 0.6 1.2 0.3 2.6 0.7 1.9 0.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 63.5 24.9 46.7 15.8 59.4 15.0 36.7 9.4 42.2 8.1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1.1 0.4 0.7 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2 1.0 0.2
62. Kumituotteet 4.2 1.6 1.5 0.5 1.1 0.3 4.6 1.2 2.5 0.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.8 0.7 1.2 0.4 2.2 0.5 1.9 0.5 2.1 0.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.10 0.4 2.0 0.7 2.5 0.6 2.8 0.7 1.2 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 0.2 0.1 0.3 0.1 0.6 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1
67. Rauta ja teräs 1.6 0.6 0.9 0.3 2.2 0.5 0.9 0.2 0.8 0.1
68. Muut metallit 52.3 20.5 38.5 13.0 48.8 12.3 23.4 6.0 23.5 4.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.4 0.5 1.8 0.6 1.6 0.4 2.3 0.6 10.8 2.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 6.2 2.4 4.10 1.7 7.6 1.9 8.0 2.0 13.0 2.5
71. Voimakoneet ja moottorit 1.6 0.6 1.4 0.5 1.3 0.3 1.8 0.4 2.1 0.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.7 0.3 0.3 0.1 0.9 0.2 0.8 0.2 0.7 0.1
73. Metalliteollisuuskoneet 0.5 0.2 0.8 0.3 0.4 0.1 0.8 0.2 0.3 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 3.3 1.3 2.3 0.8 4.2 1.1 3.8 1.0 8.8 1.7
78. Moottoriajoneuvot 0.3 0.1 0.1 0.0 0.5 0.1 0.5 0.1 0.7 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.7 0.7 1.5 0.5 2.1 0.5 2.9 0.7 2.10 0.6
82. Huonekalut 0.2 0.1 0.1 0.0 0.4 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 0.1 0.0 0.5 0.1 0.3 0.1 0.2 0.0 0.9 0.2
89. Muut valmiit tavarat 1.0 0.4 0.5 0.2 1.2 0.3 1.9 0.5 1.2 0.2
9. Muut tavarat 12.1 4.7 5.9 2.0 44.8 11.3 55.6 14.3 65.7 12.6
93. Erittelemätön 2.1 0.8 5.3 1.8 31.5 7.9 6.8 1.7 31.10 6.1
97. Kulta, ei monetaarinen 9.5 3.7 0 0.0 12.6 3.2 48.1 12.3 32.7 6.3
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0.7 0.3 0.7 0.2 0.8 0.2 0.9 0.2 1.0 0.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 254.9 100.0 295.3 100.0 396.4 100.0 389.9 100.0 520.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu