Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Argentiinan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.40.40.40.40.4
Tuonnista0.20.30.20.20.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.30.30.30.30.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Argentiinan kanssa, vienti Argentiinaan ja tuonti Argentiinasta vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Argentiina oli USAn 43. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Kuukauden 788 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 1.2 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Argentiinan kanssa oli 217 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Argentiinasta supistui 10.1 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 285 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Argentiinasta olivat Sitc971 (kulta, ei monetaarinen), joka edusti 23.6 prosentin osuutta tuonnista, Sitc036 (äyriäiset ja nilviäiset) 10.0 % sekä Sitc684 (alumiini) 7.5 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Argentiinaan oli 4.8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 502 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat), mikä edusti 8.2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 5.9 % sekä Sitc515 ( orgaaniset metalli- ja epämetalliyhdisteet, heterosykliset yhdisteet, nukleiinihapot ja niiden suolat sekä sulfonamidit) 4.4 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-23.1 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 9.4 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 3.9 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 5.5 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 15.6 % ja viennin arvon osalla 27.7 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 489 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 564 miljoonaa dollaria. Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Argentiinan välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 1.6 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Argentiinaan (AR) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 7.7 1.5 5.0 1.0 7.3 1.5 11.5 2.0 9.1 1.8
00. Elävät eläimet 1.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.2 0.0 0.6 0.1 0.2 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.9 0.2 0.1 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 0.6 0.1 0.9 0.2 1.5 0.3 6.1 1.0 4.1 0.8
05. Hedelmät ja kasvikset 2.3 0.4 1.4 0.3 2.8 0.6 2.2 0.4 1.9 0.4
08. Rehuaineet 0.4 0.1 0.3 0.0 0.6 0.1 0.6 0.1 0.4 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.1 0.4 1.5 0.3 1.8 0.3 1.10 0.3 2.5 0.5
1. Juomat ja tupakka 0.5 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1 0.8 0.1 0.7 0.1
11. Juomat 0.4 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.7 0.1 0.7 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 6.7 1.3 7.8 1.5 7.9 1.6 8.5 1.5 9.5 1.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.1 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 1.0 0.2 1.1 0.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.2 0.2 1.1 0.2 1.4 0.3 2.1 0.4 1.8 0.3
25. Paperimassa 2.3 0.4 3.7 0.7 1.7 0.3 1.6 0.3 1.4 0.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.9 0.2 0.8 0.2 1.3 0.3 1.5 0.2 0.10 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2.1 0.4 1.7 0.3 3.2 0.6 2.4 0.4 3.8 0.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 77.4 15.4 66.8 13.3 29.4 6.0 45.2 7.8 19.5 3.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 6.4 1.3 5.5 1.1 3.4 0.7 6.9 1.2 0.1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 51.4 10.2 52.4 10.5 26.1 5.3 38.3 6.6 19.5 3.9
34. Kaasut 19.6 3.9 9.0 1.8 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 159.9 31.9 163.10 32.8 171.3 34.8 183.0 31.6 161.2 32.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 44.8 8.9 31.6 6.3 37.7 7.7 47.8 8.2 50.8 10.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.6 0.7 1.6 0.3 2.6 0.5 10.8 1.9 6.4 1.3
53. Väri- ja parkitusaineet 2.4 0.5 3.2 0.6 4.9 1.0 5.0 0.9 4.6 0.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 22.3 4.4 44.7 8.9 34.8 7.1 32.5 5.6 30.10 6.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 7.1 1.4 8.1 1.6 9.8 2.0 10.5 1.8 8.3 1.6
56. Lannoitteet, valmistetut 17.3 3.4 16.9 3.4 19.10 4.0 0.4 0.1 6.5 1.3
57. Muovit, valmistamattomat 21.6 4.3 28.8 5.8 30.2 6.1 36.1 6.2 27.4 5.4
58. Muovit, valmistetut 2.8 0.5 3.9 0.8 4.6 0.9 4.1 0.7 4.1 0.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 38.4 7.6 25.5 5.1 27.3 5.5 36.1 6.2 22.6 4.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 14.3 2.8 15.6 3.1 17.9 3.6 21.0 3.6 17.8 3.5
62. Kumituotteet 2.5 0.5 2.2 0.4 2.9 0.6 2.2 0.4 2.6 0.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2.0 0.4 2.8 0.5 2.9 0.6 2.7 0.5 1.8 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.8 0.5 1.6 0.3 2.3 0.4 1.7 0.3 1.8 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 1.0 0.2 1.2 0.2 1.2 0.2 1.3 0.2 1.6 0.3
67. Rauta ja teräs 1.2 0.2 1.6 0.3 1.3 0.3 2.2 0.4 2.2 0.4
68. Muut metallit 0.4 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.8 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 4.6 0.9 5.9 1.2 7.1 1.4 10.2 1.8 7.1 1.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 186.8 37.2 192.9 38.6 213.10 43.5 248.0 42.8 228.3 45.5
71. Voimakoneet ja moottorit 19.5 3.9 8.1 1.6 16.7 3.4 25.1 4.3 15.3 3.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 11.3 2.2 13.1 2.6 19.4 3.9 19.6 3.4 16.4 3.3
73. Metalliteollisuuskoneet 1.3 0.2 1.4 0.3 1.5 0.3 1.9 0.3 1.7 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 30.7 6.1 25.9 5.2 35.3 7.2 37.8 6.5 33.9 6.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 60.6 12.1 58.4 11.7 58.8 12.0 56.2 9.7 60.8 12.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 22.10 4.6 28.5 5.7 24.5 5.0 32.6 5.6 32.3 6.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 20.2 4.0 27.6 5.5 28.5 5.8 32.5 5.6 25.8 5.1
78. Moottoriajoneuvot 14.3 2.9 20.1 4.0 16.4 3.3 16.3 2.8 28.7 5.7
79. Muut kuljetusvälineet 6.4 1.3 10.2 2.0 13.1 2.7 26.5 4.6 13.8 2.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 33.0 6.6 35.4 7.1 31.7 6.4 46.2 8.0 42.1 8.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.1 0.0 0.9 0.2 0.1 0.0 2.7 0.5 0.3 0.0
82. Huonekalut 0.6 0.1 0.2 0.0 0.5 0.1 0.3 0.0 0.3 0.1
84. Vaatteet 1.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.4 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 16.1 3.2 17.6 3.5 16.4 3.3 23.4 4.0 19.3 3.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.5 0.3 1.7 0.3 1.9 0.4 2.8 0.5 2.6 0.5
89. Muut valmiit tavarat 13.8 2.7 14.9 3.0 12.8 2.6 17.1 2.9 19.3 3.8
9. Muut tavarat 15.5 3.1 12.2 2.4 12.2 2.5 16.0 2.8 14.2 2.8
93. Erittelemätön 2.10 0.6 0.4 0.1 0.6 0.1 1.7 0.3 2.1 0.4
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 12.6 2.5 11.8 2.4 11.7 2.4 14.4 2.5 12.2 2.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 501.5 100.0 499.9 100.0 492.0 100.0 579.9 100.0 502.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Argentiinasta (AR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 102.8 26.4 129.7 24.9 107.3 28.8 105.7 28.5 84.2 29.5
00. Elävät eläimet 0.3 0.1 0.3 0.0 0.4 0.1 0.3 0.1 0.7 0.2
01. Liha ja lihatuotteet 14.3 3.6 20.8 4.0 31.2 8.4 11.7 3.1 3.4 1.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.3 0.3 2.9 0.5 0.8 0.2 1.8 0.5 2.1 0.7
03. Kala- ja kalavalmisteet 30.0 7.7 24.8 4.8 29.5 7.9 25.4 6.8 33.1 11.6
04. Vilja ja viljatuotteet 5.6 1.4 12.9 2.5 2.6 0.7 8.6 2.3 1.8 0.6
05. Hedelmät ja kasvikset 38.5 9.9 37.3 7.2 26.8 7.2 26.3 7.1 28.5 10.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 9.1 2.3 23.9 4.6 10.4 2.8 25.8 7.0 9.2 3.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 3.4 0.9 4.1 0.8 4.6 1.2 5.0 1.3 4.9 1.7
08. Rehuaineet 0.5 0.1 2.5 0.5 0.7 0.2 0.5 0.1 0.5 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.3 0.1 0.8 0.1 0.8 0.2 0.6 0.1 0.4 0.1
1. Juomat ja tupakka 12.5 3.2 22.9 4.4 25.1 6.7 26.3 7.1 17.8 6.2
11. Juomat 9.8 2.5 22.7 4.4 24.9 6.7 20.8 5.6 16.8 5.9
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 2.7 0.7 0.2 0.0 0.2 0.1 5.5 1.5 1.1 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 18.6 4.8 14.5 2.8 15.3 4.1 13.1 3.5 9.2 3.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 11.10 3.1 7.5 1.4 6.8 1.8 5.3 1.4 1.3 0.4
24. Puutavara ja korkki 4.7 1.2 5.6 1.1 5.7 1.5 6.4 1.7 6.3 2.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.0 0.3 0.9 0.2 2.5 0.7 0.6 0.2 0.7 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 131.4 33.7 196.9 37.8 74.7 20.1 42.8 11.5 21.9 7.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 131.4 33.7 196.9 37.8 74.7 20.1 42.8 11.5 21.9 7.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 3.6 0.9 6.8 1.3 5.1 1.4 15.7 4.2 8.9 3.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 3.4 0.9 6.6 1.2 4.8 1.3 15.4 4.1 8.9 3.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 18.1 4.6 26.3 5.0 27.4 7.4 71.8 19.4 19.8 6.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3.6 0.9 10.7 2.0 8.1 2.2 5.10 1.6 0.7 0.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 6.8 1.7 6.3 1.2 6.1 1.6 3.5 0.9 3.3 1.1
53. Väri- ja parkitusaineet 0.3 0.1 0.3 0.0 0.4 0.1 0.7 0.2 0.4 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 3.3 0.8 1.0 0.2 3.3 0.9 50.2 13.5 0.10 0.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.10 0.2 4.2 0.8 3.1 0.8 5.5 1.5 5.1 1.8
57. Muovit, valmistamattomat 0.7 0.2 0.9 0.2 1.0 0.3 1.1 0.3 0.3 0.1
58. Muovit, valmistetut 0.2 0.0 1.4 0.3 1.2 0.3 0.8 0.2 0.8 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2.6 0.7 1.9 0.4 4.6 1.2 4.4 1.2 8.6 3.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 36.7 9.4 42.2 8.1 38.4 10.3 42.1 11.4 33.6 11.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.7 0.2 1.0 0.2 1.4 0.4 1.6 0.4 1.5 0.5
62. Kumituotteet 4.6 1.2 2.5 0.5 2.7 0.7 3.8 1.0 2.5 0.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.9 0.5 2.1 0.4 3.1 0.8 2.8 0.7 2.3 0.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2.8 0.7 1.2 0.2 1.4 0.4 0.8 0.2 0.9 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 0.4 0.1 0.3 0.1 0.6 0.1 0.8 0.2 0.6 0.2
67. Rauta ja teräs 0.9 0.2 0.8 0.1 0.8 0.2 0.9 0.2 2.6 0.9
68. Muut metallit 23.4 6.0 23.5 4.5 22.1 5.9 24.9 6.7 21.5 7.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.3 0.6 10.8 2.1 6.6 1.7 6.5 1.7 1.9 0.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 8.0 2.0 13.0 2.5 10.2 2.7 12.2 3.3 9.1 3.2
71. Voimakoneet ja moottorit 1.8 0.4 2.1 0.4 1.8 0.5 2.1 0.6 1.9 0.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.8 0.2 0.7 0.1 0.10 0.3 0.8 0.2 0.10 0.3
73. Metalliteollisuuskoneet 0.8 0.2 0.3 0.0 1.1 0.3 0.9 0.2 0.5 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 3.8 1.0 8.8 1.7 5.3 1.4 6.5 1.7 4.3 1.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.5 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 1.4 0.4 0.7 0.2
78. Moottoriajoneuvot 0.5 0.1 0.7 0.1 0.6 0.1 0.7 0.2 0.7 0.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 2.9 0.7 2.10 0.6 1.9 0.5 2.9 0.8 3.8 1.3
82. Huonekalut 0.4 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1 0.7 0.2 0.6 0.2
84. Vaatteet 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.5 0.1 0.7 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 0.2 0.0 0.9 0.2 0.5 0.1 0.4 0.1 0.7 0.2
89. Muut valmiit tavarat 1.9 0.5 1.2 0.2 0.7 0.2 1.2 0.3 1.5 0.5
9. Muut tavarat 55.6 14.3 65.7 12.6 66.8 18.0 38.4 10.3 77.7 27.2
93. Erittelemätön 6.8 1.7 31.10 6.1 9.3 2.5 11.3 3.0 9.4 3.3
97. Kulta, ei monetaarinen 48.1 12.3 32.7 6.3 56.7 15.3 26.3 7.1 67.5 23.6
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0.9 0.2 1.0 0.2 0.9 0.2 0.9 0.2 0.9 0.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 389.9 100.0 520.5 100.0 371.7 100.0 370.6 100.0 285.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu