Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Brasilian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä2.32.42.42.32.5
Tuonnista1.00.80.91.00.9
Tavaroiden ulkomaankaupasta1.41.41.41.51.5

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Brasilian kanssa, vienti Brasiliaan ja tuonti Brasiliasta vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Brasilian osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta marraskuussa 2020 oli 1.5 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 2.5 %:a ja 0.9 %:a tuonnista. Marraskuussa Brasilia oli Yhdysvaltain 17. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden 5.1 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 20.4 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Brasilian kanssa oli 1.2 miljardin dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Brasiliasta supistui 18.9 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 1.9 miljardia dollaria marraskuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Brasiliasta olivat Sitc333 (raakaöljy), joka edusti 8.4 prosentin osuutta tuonnista, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 7.6 % sekä Sitc931 (erittelemätön) 6.8 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Brasiliaan supistui 21.3 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 3.2 miljardia dollaria marraskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), mikä edusti 16.4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 11.8 % sekä Sitc343 (luonnonkaasu) 6.0 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-22.6 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 52.4 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 20.6 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 31.7 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 26.9 % ja viennin arvon osalla 19.5 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc931 (erittelemätön), arvon ollessa 1.5 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 5.9 miljardia dollaria. Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Brasilian välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 11.1 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Brasiliaan (BR) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 56.6 2.2 31.8 1.1 73.9 2.6 52.3 1.7 54.6 1.7
00. Elävät eläimet 0.3 0.0 0.8 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.7 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 8.9 0.3 4.1 0.1 3.7 0.1 6.1 0.2 6.0 0.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.2 0.0 0.2 0.0 0.7 0.0 0.6 0.0 0.8 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 29.3 1.1 7.8 0.3 49.9 1.7 23.9 0.8 30.7 1.0
05. Hedelmät ja kasvikset 4.10 0.2 6.3 0.2 4.2 0.1 6.8 0.2 5.10 0.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1.3 0.0 0.7 0.0 1.3 0.0 1.9 0.1 1.7 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.7 0.0 1.4 0.0 1.4 0.0 1.8 0.1 1.1 0.0
08. Rehuaineet 6.2 0.2 5.9 0.2 7.0 0.2 3.7 0.1 2.5 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 4.9 0.2 4.10 0.2 5.6 0.2 7.4 0.2 5.3 0.2
1. Juomat ja tupakka 2.7 0.1 3.7 0.1 5.1 0.2 3.2 0.1 3.5 0.1
11. Juomat 2.7 0.1 3.7 0.1 4.9 0.2 3.2 0.1 3.5 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 28.5 1.1 38.2 1.4 36.2 1.3 40.2 1.3 63.10 2.0
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0.6 0.0 0.10 0.0 0.10 0.0 0.8 0.0 0.9 0.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0 0.0 25.1 0.8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 8.8 0.3 10.6 0.4 13.2 0.5 14.5 0.5 13.3 0.4
24. Puutavara ja korkki 0.5 0.0 2.7 0.1 0.2 0.0 0.5 0.0 0.8 0.0
25. Paperimassa 6.8 0.3 6.1 0.2 7.9 0.3 9.3 0.3 7.10 0.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.7 0.0 2.5 0.1 0.10 0.0 0.10 0.0 1.1 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 4.0 0.2 4.0 0.1 3.7 0.1 3.8 0.1 2.6 0.1
28. Malmit ja metalliromu 0.3 0.0 1.9 0.1 2.7 0.1 3.0 0.1 2.7 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 6.10 0.3 9.7 0.3 6.9 0.2 7.6 0.2 9.7 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 735.3 28.2 810.7 29.0 709.7 24.6 821.9 26.8 875.7 27.6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 55.5 2.1 52.9 1.9 80.3 2.8 48.9 1.6 77.1 2.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 679.8 26.0 711.3 25.4 587.2 20.4 608.9 19.8 574.10 18.1
34. Kaasut 0.1 0.0 46.6 1.7 42.4 1.5 164.2 5.3 223.7 7.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.8 0.0 10.4 0.4 10.0 0.3 7.8 0.3 4.8 0.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 3.7 0.1 6.5 0.2 6.5 0.2 4.2 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.4 0.0 6.6 0.2 3.2 0.1 0.7 0.0 0.4 0.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0.4 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.7 0.0 0.3 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 616.8 23.6 662.7 23.7 665.10 23.1 730.2 23.8 761.10 24.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 134.3 5.1 117.5 4.2 124.1 4.3 139.2 4.5 163.7 5.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 45.3 1.7 62.0 2.2 41.2 1.4 60.1 2.0 55.8 1.8
53. Väri- ja parkitusaineet 8.6 0.3 8.9 0.3 12.3 0.4 14.8 0.5 13.2 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 113.5 4.3 80.10 2.9 85.4 3.0 105.8 3.4 153.9 4.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 20.5 0.8 20.2 0.7 23.3 0.8 25.2 0.8 27.4 0.9
56. Lannoitteet, valmistetut 61.5 2.4 79.10 2.9 60.9 2.1 40.8 1.3 32.5 1.0
57. Muovit, valmistamattomat 97.0 3.7 131.2 4.7 167.0 5.8 162.3 5.3 151.8 4.8
58. Muovit, valmistetut 11.5 0.4 12.10 0.5 16.6 0.6 17.4 0.6 17.8 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 125.2 4.8 149.3 5.3 135.6 4.7 164.10 5.4 146.5 4.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 97.5 3.7 92.5 3.3 137.3 4.8 130.2 4.2 122.7 3.9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.5 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.2 0.0
62. Kumituotteet 19.3 0.7 18.0 0.6 18.7 0.6 19.6 0.6 19.9 0.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.6 0.0 0.7 0.0 0.6 0.0 0.7 0.0 0.3 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 5.1 0.2 7.6 0.3 8.8 0.3 8.5 0.3 8.9 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 9.1 0.3 11.2 0.4 8.6 0.3 11.7 0.4 11.8 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 11.5 0.4 12.2 0.4 14.6 0.5 15.2 0.5 17.1 0.5
67. Rauta ja teräs 9.8 0.4 8.6 0.3 7.0 0.2 12.2 0.4 7.4 0.2
68. Muut metallit 10.7 0.4 7.3 0.3 48.7 1.7 30.1 1.0 24.6 0.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 31.4 1.2 26.6 0.9 30.2 1.0 32.0 1.0 31.9 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 896.7 34.3 953.5 34.1 1,037.8 36.0 1,059.7 34.5 1,067.3 33.6
71. Voimakoneet ja moottorit 41.0 1.6 50.6 1.8 58.1 2.0 77.5 2.5 63.8 2.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 45.2 1.7 63.1 2.3 62.7 2.2 68.6 2.2 57.5 1.8
73. Metalliteollisuuskoneet 4.2 0.2 10.5 0.4 7.4 0.3 8.3 0.3 7.4 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 136.9 5.2 124.8 4.5 135.8 4.7 130.4 4.2 126.4 4.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 89.4 3.4 77.9 2.8 73.1 2.5 78.2 2.5 80.6 2.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 75.4 2.9 81.0 2.9 70.6 2.4 84.1 2.7 86.7 2.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 154.1 5.9 178.8 6.4 203.5 7.1 193.4 6.3 202.9 6.4
78. Moottoriajoneuvot 59.3 2.3 58.1 2.1 70.4 2.4 85.6 2.8 65.10 2.1
79. Muut kuljetusvälineet 291.7 11.2 308.10 11.0 356.7 12.4 334.1 10.9 376.3 11.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 125.6 4.8 136.1 4.9 149.7 5.2 158.3 5.2 162.7 5.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.3 0.0 1.7 0.1 1.1 0.0 0.8 0.0 1.3 0.0
82. Huonekalut 1.9 0.1 2.1 0.1 3.8 0.1 2.9 0.1 2.4 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.3 0.0 0.2 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0
84. Vaatteet 0.9 0.0 0.8 0.0 0.9 0.0 1.4 0.0 1.3 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 74.5 2.8 74.2 2.7 84.6 2.9 85.3 2.8 93.1 2.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 3.6 0.1 6.9 0.2 6.2 0.2 11.1 0.4 7.8 0.2
89. Muut valmiit tavarat 43.3 1.7 50.5 1.8 52.8 1.8 56.4 1.8 56.4 1.8
9. Muut tavarat 51.1 2.0 59.5 2.1 59.4 2.1 68.5 2.2 57.10 1.8
93. Erittelemätön 12.6 0.5 18.3 0.7 18.2 0.6 24.4 0.8 12.0 0.4
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 38.6 1.5 41.3 1.5 41.3 1.4 44.2 1.4 46.0 1.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2,611.3 100.0 2,798.7 100.0 2,884.7 100.0 3,071.8 100.0 3,174.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Brasiliasta (BR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 226.5 11.8 213.3 12.4 254.1 14.2 347.9 15.3 306.9 15.8
00. Elävät eläimet 0.9 0.0 0.2 0.0 0.8 0.0 1.1 0.0 0.1 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 48.10 2.6 56.1 3.3 47.7 2.7 61.1 2.7 45.1 2.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.9 0.0 0.9 0.0 0.4 0.0 0.7 0.0 0.8 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 14.5 0.8 19.0 1.1 16.1 0.9 17.9 0.8 15.3 0.8
04. Vilja ja viljatuotteet 8.1 0.4 11.0 0.6 12.10 0.7 14.1 0.6 8.0 0.4
05. Hedelmät ja kasvikset 23.10 1.3 21.0 1.2 47.0 2.6 57.4 2.5 46.2 2.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 37.2 1.9 20.2 1.2 19.8 1.1 61.2 2.7 54.6 2.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 77.10 4.1 70.2 4.1 94.3 5.3 122.10 5.4 125.6 6.5
08. Rehuaineet 6.0 0.3 5.10 0.3 5.8 0.3 5.8 0.3 4.4 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 8.4 0.4 9.3 0.5 9.6 0.5 6.1 0.3 7.2 0.4
1. Juomat ja tupakka 19.8 1.0 19.0 1.1 16.4 0.9 24.9 1.1 13.4 0.7
11. Juomat 3.4 0.2 4.2 0.2 4.3 0.2 3.8 0.2 2.7 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 16.5 0.9 14.9 0.9 12.2 0.7 21.2 0.9 10.8 0.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 213.5 11.1 195.2 11.4 261.2 14.6 185.8 8.2 211.2 10.9
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.3 0.1 0.8 0.0 3.2 0.2 2.9 0.1 1.1 0.1
24. Puutavara ja korkki 49.5 2.6 52.1 3.0 67.1 3.7 57.1 2.5 64.9 3.3
25. Paperimassa 113.3 5.9 64.9 3.8 103.4 5.8 54.5 2.4 91.3 4.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 6.5 0.3 5.2 0.3 12.8 0.7 13.1 0.6 10.4 0.5
28. Malmit ja metalliromu 35.7 1.9 65.5 3.8 66.4 3.7 49.7 2.2 32.9 1.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 7.3 0.4 6.8 0.4 8.4 0.5 8.8 0.4 10.8 0.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 166.10 8.7 153.5 8.9 88.5 4.9 192.3 8.5 226.3 11.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 166.10 8.7 153.5 8.9 88.5 4.9 192.3 8.5 226.3 11.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2.4 0.1 1.4 0.1 2.3 0.1 2.9 0.1 2.0 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.6 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.7 0.0 0.3 0.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 1.8 0.1 1.0 0.1 1.9 0.1 2.2 0.1 1.6 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 154.1 8.0 192.6 11.2 150.4 8.4 187.10 8.3 188.9 9.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 62.5 3.3 107.7 6.3 66.1 3.7 92.9 4.1 84.8 4.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 22.8 1.2 15.7 0.9 14.9 0.8 30.7 1.3 20.1 1.0
53. Väri- ja parkitusaineet 0.9 0.0 1.0 0.1 1.1 0.1 1.4 0.1 0.10 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 18.6 1.0 20.3 1.2 16.10 0.9 17.9 0.8 22.6 1.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 8.6 0.4 6.9 0.4 9.8 0.5 9.4 0.4 20.5 1.1
57. Muovit, valmistamattomat 6.3 0.3 8.8 0.5 9.0 0.5 8.0 0.4 7.2 0.4
58. Muovit, valmistetut 7.4 0.4 6.10 0.4 7.9 0.4 6.5 0.3 6.5 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 27.2 1.4 25.6 1.5 24.9 1.4 21.5 0.9 26.4 1.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 470.3 24.6 301.1 17.6 391.9 21.9 407.10 17.9 340.9 17.6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 5.9 0.3 8.8 0.5 8.5 0.5 7.8 0.3 9.6 0.5
62. Kumituotteet 12.5 0.6 18.6 1.1 28.3 1.6 34.5 1.5 41.4 2.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 61.6 3.2 75.4 4.4 100.10 5.6 97.1 4.3 88.4 4.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 12.1 0.6 8.8 0.5 13.0 0.7 9.4 0.4 11.5 0.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4.8 0.2 4.5 0.3 6.1 0.3 5.10 0.3 6.7 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 64.9 3.4 70.5 4.1 88.7 4.9 84.2 3.7 88.9 4.6
67. Rauta ja teräs 250.4 13.1 69.1 4.0 98.3 5.5 119.8 5.3 56.3 2.9
68. Muut metallit 30.5 1.6 17.1 1.0 24.5 1.4 22.4 1.0 17.2 0.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 28.2 1.5 28.6 1.7 23.9 1.3 27.2 1.2 21.3 1.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 402.6 21.0 374.7 21.8 376.10 21.0 710.3 31.2 409.8 21.2
71. Voimakoneet ja moottorit 93.2 4.9 99.2 5.8 91.2 5.1 86.9 3.8 75.0 3.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 73.6 3.8 51.9 3.0 78.10 4.4 69.6 3.1 74.2 3.8
73. Metalliteollisuuskoneet 12.9 0.7 2.4 0.1 3.0 0.2 5.1 0.2 5.5 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 36.4 1.9 37.9 2.2 40.3 2.2 47.1 2.1 36.10 1.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.4 0.0 0.6 0.0 1.6 0.1 0.5 0.0 1.4 0.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 11.6 0.6 13.1 0.8 5.6 0.3 16.2 0.7 20.0 1.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 14.8 0.8 12.3 0.7 22.7 1.3 35.2 1.5 19.2 1.0
78. Moottoriajoneuvot 23.7 1.2 27.8 1.6 27.6 1.5 32.8 1.4 27.10 1.4
79. Muut kuljetusvälineet 136.4 7.1 129.8 7.6 106.5 5.9 417.3 18.3 149.10 7.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 80.9 4.2 90.5 5.3 106.4 5.9 97.3 4.3 98.1 5.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.6 0.0 0.10 0.1 1.5 0.1 1.6 0.1 1.8 0.1
82. Huonekalut 23.2 1.2 24.8 1.4 29.1 1.6 31.7 1.4 31.2 1.6
84. Vaatteet 2.1 0.1 2.1 0.1 1.10 0.1 2.1 0.1 2.7 0.1
85. Jalkineet 10.7 0.6 14.5 0.8 17.7 1.0 9.5 0.4 11.1 0.6
87. Kojeet,mittarit yms. 8.5 0.4 8.3 0.5 8.4 0.5 8.2 0.4 9.2 0.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.9 0.0 0.7 0.0 1.0 0.1 1.10 0.1 1.5 0.1
89. Muut valmiit tavarat 35.2 1.8 39.4 2.3 46.9 2.6 42.2 1.9 40.6 2.1
9. Muut tavarat 177.7 9.3 174.8 10.2 145.8 8.1 118.6 5.2 138.10 7.2
93. Erittelemätön 137.6 7.2 136.3 7.9 137.7 7.7 110.3 4.8 131.0 6.8
97. Kulta, ei monetaarinen 34.6 1.8 32.5 1.9 2.1 0.1 1.6 0.1 1.6 0.1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 5.6 0.3 6.1 0.4 6.0 0.3 6.8 0.3 6.5 0.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,914.4 100.0 1,715.7 100.0 1,793.5 100.0 2,275.6 100.0 1,935.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu