Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Brasilian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä2.42.52.12.32.4
Tuonnista1.01.11.11.00.8
Tavaroiden ulkomaankaupasta1.51.61.41.41.4

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Brasilian kanssa, vienti Brasiliaan ja tuonti Brasiliasta vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Brasilian osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta elokuussa 2020 oli 1.4 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 2.4 %:a ja 0.8 %:a tuonnista. Elokuussa Brasilia oli Yhdysvaltain 17. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden 4.5 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 26.3 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Brasilian kanssa oli 1.1 miljardin dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Brasiliasta supistui 28.8 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 1.7 miljardia dollaria elokuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Brasiliasta olivat Sitc931 (erittelemätön), joka edusti 7.9 prosentin osuutta tuonnista, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 7.4 % sekä Sitc512 (alkoholit,fenolit yms.) 5.2 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Brasiliaan supistui 24.7 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 2.8 miljardia dollaria elokuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), mikä edusti 23.4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 11.0 % sekä Sitc591 (torjunta-aineet vähittäismyyntimuodossa) 3.2 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Tammi-elokuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-24.0 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 37.2 miljardiin dollariin. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 14.6 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 22.6 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 30.3 % ja viennin arvon osalla 19.3 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc931 (erittelemätön), arvon ollessa 1.2 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 4.3 miljardia dollaria. Tammi-elokuun välinen Yhdysvaltain ja Brasilian välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 7.9 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Brasiliaan (BR) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 25.3 1.1 47.7 2.1 40.1 1.8 56.6 2.2 31.8 1.1
00. Elävät eläimet 0.5 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.8 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 6.8 0.3 2.5 0.1 2.7 0.1 8.9 0.3 4.1 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.2 0.0 0.7 0.0 0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 1.6 0.1 30.3 1.3 22.5 1.0 29.3 1.1 7.8 0.3
05. Hedelmät ja kasvikset 2.4 0.1 1.6 0.1 2.8 0.1 4.10 0.2 6.3 0.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1.0 0.0 1.4 0.1 0.8 0.0 1.3 0.0 0.7 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.2 0.0 1.0 0.0 0.8 0.0 0.7 0.0 1.4 0.0
08. Rehuaineet 6.7 0.3 6.1 0.3 6.4 0.3 6.2 0.2 5.9 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 5.2 0.2 4.3 0.2 3.9 0.2 4.9 0.2 4.10 0.2
1. Juomat ja tupakka 1.1 0.0 3.7 0.2 1.2 0.1 2.7 0.1 3.7 0.1
11. Juomat 1.1 0.0 3.6 0.2 0.9 0.0 2.7 0.1 3.7 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 31.1 1.3 20.6 0.9 25.8 1.2 28.5 1.1 38.2 1.4
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0.8 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.6 0.0 0.10 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 7.6 0.3 5.5 0.2 5.9 0.3 8.8 0.3 10.6 0.4
24. Puutavara ja korkki 1.7 0.1 0.10 0.0 1.6 0.1 0.5 0.0 2.7 0.1
25. Paperimassa 6.2 0.3 5.1 0.2 5.7 0.3 6.8 0.3 6.1 0.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.7 0.0 1.2 0.1 1.3 0.1 0.7 0.0 2.5 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 6.6 0.3 3.1 0.1 3.7 0.2 4.0 0.2 4.0 0.1
28. Malmit ja metalliromu 0.3 0.0 0.8 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 1.9 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 7.5 0.3 3.9 0.2 7.4 0.3 6.10 0.3 9.7 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 520.8 22.2 345.1 15.1 405.9 18.5 735.3 28.2 810.7 29.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 53.8 2.3 37.4 1.6 46.2 2.1 55.5 2.1 52.9 1.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 386.3 16.5 275.9 12.1 338.5 15.4 679.8 26.0 711.3 25.4
34. Kaasut 80.8 3.4 31.9 1.4 21.2 1.0 0.1 0.0 46.6 1.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.6 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.8 0.0 10.4 0.4
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 3.7 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.4 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 6.6 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 654.7 27.9 700.6 30.7 640.0 29.1 616.8 23.6 662.7 23.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 141.6 6.0 144.7 6.3 124.1 5.6 134.3 5.1 117.5 4.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 52.2 2.2 67.9 3.0 50.3 2.3 45.3 1.7 62.0 2.2
53. Väri- ja parkitusaineet 11.0 0.5 9.3 0.4 6.5 0.3 8.6 0.3 8.9 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 62.1 2.6 96.5 4.2 78.7 3.6 113.5 4.3 80.10 2.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 18.7 0.8 24.5 1.1 18.1 0.8 20.5 0.8 20.2 0.7
56. Lannoitteet, valmistetut 97.9 4.2 74.4 3.3 124.6 5.7 61.5 2.4 79.10 2.9
57. Muovit, valmistamattomat 135.5 5.8 99.7 4.4 74.8 3.4 97.0 3.7 131.2 4.7
58. Muovit, valmistetut 15.5 0.7 14.7 0.6 11.7 0.5 11.5 0.4 12.10 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 120.6 5.1 169.3 7.4 151.8 6.9 125.2 4.8 149.3 5.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 96.6 4.1 102.1 4.5 92.4 4.2 97.5 3.7 92.5 3.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.6 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0
62. Kumituotteet 18.6 0.8 13.0 0.6 14.10 0.7 19.3 0.7 18.0 0.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.3 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.7 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 6.8 0.3 6.3 0.3 4.3 0.2 5.1 0.2 7.6 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 8.6 0.4 16.8 0.7 7.8 0.4 9.1 0.3 11.2 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 9.3 0.4 10.8 0.5 8.9 0.4 11.5 0.4 12.2 0.4
67. Rauta ja teräs 9.5 0.4 13.4 0.6 11.0 0.5 9.8 0.4 8.6 0.3
68. Muut metallit 17.0 0.7 6.9 0.3 17.9 0.8 10.7 0.4 7.3 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 26.4 1.1 34.6 1.5 27.1 1.2 31.4 1.2 26.6 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 837.2 35.7 911.5 40.0 844.6 38.4 896.7 34.3 953.5 34.1
71. Voimakoneet ja moottorit 36.5 1.6 36.3 1.6 37.10 1.7 41.0 1.6 50.6 1.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 47.3 2.0 60.5 2.7 52.6 2.4 45.2 1.7 63.1 2.3
73. Metalliteollisuuskoneet 6.3 0.3 6.5 0.3 4.7 0.2 4.2 0.2 10.5 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 109.8 4.7 117.1 5.1 97.1 4.4 136.9 5.2 124.8 4.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 54.7 2.3 52.4 2.3 79.2 3.6 89.4 3.4 77.9 2.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 61.1 2.6 64.3 2.8 65.3 3.0 75.4 2.9 81.0 2.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 145.3 6.2 127.2 5.6 151.1 6.9 154.1 5.9 178.8 6.4
78. Moottoriajoneuvot 27.8 1.2 33.5 1.5 44.5 2.0 59.3 2.3 58.1 2.1
79. Muut kuljetusvälineet 348.7 14.9 413.10 18.2 312.5 14.2 291.7 11.2 308.10 11.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 123.7 5.3 94.9 4.2 98.8 4.5 125.6 4.8 136.1 4.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.6 0.1 0.6 0.0 0.6 0.0 1.3 0.0 1.7 0.1
82. Huonekalut 2.6 0.1 2.2 0.1 3.2 0.1 1.9 0.1 2.1 0.1
84. Vaatteet 2.8 0.1 0.6 0.0 0.6 0.0 0.9 0.0 0.8 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 71.9 3.1 56.6 2.5 56.10 2.6 74.5 2.8 74.2 2.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 5.8 0.2 4.2 0.2 2.7 0.1 3.6 0.1 6.9 0.2
89. Muut valmiit tavarat 38.8 1.7 30.8 1.3 34.7 1.6 43.3 1.7 50.5 1.8
9. Muut tavarat 54.3 2.3 52.7 2.3 49.6 2.3 51.1 2.0 59.5 2.1
93. Erittelemätön 20.6 0.9 19.0 0.8 18.0 0.8 12.6 0.5 18.3 0.7
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 33.8 1.4 33.8 1.5 31.6 1.4 38.6 1.5 41.3 1.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2,344.9 100.0 2,279.2 100.0 2,198.5 100.0 2,611.3 100.0 2,798.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Brasiliasta (BR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 225.4 13.5 239.4 13.6 246.5 12.9 226.5 11.8 213.3 12.4
00. Elävät eläimet 0.1 0.0 0 0.0 0.6 0.0 0.9 0.0 0.2 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 31.3 1.9 22.1 1.3 33.1 1.7 48.10 2.6 56.1 3.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.4 0.0 0.4 0.0 0.7 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 3.6 0.2 3.3 0.2 7.4 0.4 14.5 0.8 19.0 1.1
04. Vilja ja viljatuotteet 4.3 0.3 6.5 0.4 9.9 0.5 8.1 0.4 11.0 0.6
05. Hedelmät ja kasvikset 23.4 1.4 26.8 1.5 23.8 1.2 23.10 1.3 21.0 1.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 42.7 2.6 32.4 1.8 48.9 2.5 37.2 1.9 20.2 1.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 107.1 6.4 132.3 7.5 106.1 5.5 77.10 4.1 70.2 4.1
08. Rehuaineet 4.8 0.3 5.0 0.3 7.5 0.4 6.0 0.3 5.10 0.3
09. Erinäiset elintarvikkeet 8.1 0.5 10.10 0.6 9.1 0.5 8.4 0.4 9.3 0.5
1. Juomat ja tupakka 6.7 0.4 19.7 1.1 8.4 0.4 19.8 1.0 19.0 1.1
11. Juomat 3.1 0.2 3.8 0.2 3.8 0.2 3.4 0.2 4.2 0.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 3.7 0.2 15.9 0.9 4.6 0.2 16.5 0.9 14.9 0.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 161.4 9.7 236.7 13.4 215.8 11.3 213.5 11.1 195.2 11.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.8 0.1 3.8 0.2 1.1 0.1 1.3 0.1 0.8 0.0
24. Puutavara ja korkki 51.3 3.1 61.3 3.5 55.5 2.9 49.5 2.6 52.1 3.0
25. Paperimassa 53.9 3.2 120.5 6.8 109.4 5.7 113.3 5.9 64.9 3.8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 15.0 0.9 10.10 0.6 13.3 0.7 6.5 0.3 5.2 0.3
28. Malmit ja metalliromu 33.4 2.0 32.9 1.9 28.9 1.5 35.7 1.9 65.5 3.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 6.4 0.4 7.2 0.4 7.5 0.4 7.3 0.4 6.8 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 143.5 8.6 129.6 7.4 270.5 14.1 166.10 8.7 153.5 8.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 143.5 8.6 129.6 7.4 270.5 14.1 166.10 8.7 153.5 8.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2.0 0.1 3.5 0.2 3.2 0.2 2.4 0.1 1.4 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.4 0.0 0.8 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 1.6 0.1 2.7 0.1 2.6 0.1 1.8 0.1 1.0 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 124.2 7.5 141.2 8.0 152.6 8.0 154.1 8.0 192.6 11.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 39.5 2.4 52.1 3.0 69.6 3.6 62.5 3.3 107.7 6.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 17.5 1.1 16.3 0.9 13.7 0.7 22.8 1.2 15.7 0.9
53. Väri- ja parkitusaineet 1.1 0.1 1.5 0.1 0.7 0.0 0.9 0.0 1.0 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 16.7 1.0 18.3 1.0 17.5 0.9 18.6 1.0 20.3 1.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 11.6 0.7 10.1 0.6 10.10 0.6 8.6 0.4 6.9 0.4
57. Muovit, valmistamattomat 8.3 0.5 12.3 0.7 9.7 0.5 6.3 0.3 8.8 0.5
58. Muovit, valmistetut 5.3 0.3 8.1 0.5 8.5 0.4 7.4 0.4 6.10 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 24.5 1.5 22.7 1.3 22.1 1.1 27.2 1.4 25.6 1.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 457.5 27.5 460.2 26.1 360.8 18.8 470.3 24.6 301.1 17.6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 7.3 0.4 5.2 0.3 4.7 0.2 5.9 0.3 8.8 0.5
62. Kumituotteet 27.9 1.7 17.6 1.0 11.5 0.6 12.5 0.6 18.6 1.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 48.8 2.9 62.0 3.5 56.1 2.9 61.6 3.2 75.4 4.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 18.7 1.1 17.9 1.0 14.1 0.7 12.1 0.6 8.8 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 7.7 0.5 7.9 0.4 5.2 0.3 4.8 0.2 4.5 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 66.7 4.0 62.10 3.6 52.5 2.7 64.9 3.4 70.5 4.1
67. Rauta ja teräs 232.4 14.0 231.6 13.1 152.7 8.0 250.4 13.1 69.1 4.0
68. Muut metallit 34.3 2.1 34.2 1.9 37.3 1.9 30.5 1.6 17.1 1.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 14.2 0.9 21.2 1.2 27.2 1.4 28.2 1.5 28.6 1.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 334.10 20.1 323.1 18.3 381.0 19.9 402.6 21.0 374.7 21.8
71. Voimakoneet ja moottorit 124.2 7.5 95.3 5.4 109.8 5.7 93.2 4.9 99.2 5.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 78.3 4.7 72.7 4.1 39.1 2.0 73.6 3.8 51.9 3.0
73. Metalliteollisuuskoneet 9.10 0.6 1.9 0.1 3.5 0.2 12.9 0.7 2.4 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 35.2 2.1 37.3 2.1 36.2 1.9 36.4 1.9 37.9 2.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.5 0.0 0.7 0.0 0.8 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 5.1 0.3 6.8 0.4 9.7 0.5 11.6 0.6 13.1 0.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 12.4 0.7 25.1 1.4 14.8 0.8 14.8 0.8 12.3 0.7
78. Moottoriajoneuvot 25.3 1.5 13.4 0.8 12.1 0.6 23.7 1.2 27.8 1.6
79. Muut kuljetusvälineet 44.3 2.7 70.3 4.0 155.5 8.1 136.4 7.1 129.8 7.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 64.0 3.8 54.2 3.1 103.6 5.4 80.9 4.2 90.5 5.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.2 0.1 1.8 0.1 1.9 0.1 0.6 0.0 0.10 0.1
82. Huonekalut 16.9 1.0 13.7 0.8 19.6 1.0 23.2 1.2 24.8 1.4
84. Vaatteet 1.1 0.1 1.0 0.1 1.6 0.1 2.1 0.1 2.1 0.1
85. Jalkineet 6.4 0.4 4.9 0.3 9.5 0.5 10.7 0.6 14.5 0.8
87. Kojeet,mittarit yms. 6.7 0.4 7.3 0.4 6.7 0.3 8.5 0.4 8.3 0.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.9 0.0 0.7 0.0
89. Muut valmiit tavarat 31.7 1.9 25.5 1.4 64.2 3.4 35.2 1.8 39.4 2.3
9. Muut tavarat 143.8 8.6 154.2 8.8 173.6 9.1 177.7 9.3 174.8 10.2
93. Erittelemätön 117.7 7.1 103.1 5.9 146.6 7.7 137.6 7.2 136.3 7.9
97. Kulta, ei monetaarinen 21.7 1.3 46.2 2.6 21.7 1.1 34.6 1.8 32.5 1.9
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 4.5 0.3 5.0 0.3 5.5 0.3 5.6 0.3 6.1 0.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,663.1 100.0 1,761.4 100.0 1,915.6 100.0 1,914.4 100.0 1,715.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu