Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Chilen ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.90.80.80.80.8
Tuonnista0.30.40.40.40.4
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.50.60.50.60.5

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Chilen kanssa, vienti Chileen ja tuonti Chilesta vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kauppa Chilen kanssa edusti vuoden 2020 marraskuussa 0.5 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 0.8 prosenttia Yhdysvaltain viennistä ja 0.4 prosenttia tuonnista. Marraskuussa Chile oli Yhdysvaltain 28. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden 1.8 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 14.9 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Chilen kanssa oli 237 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Chilesta oli 29.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 765 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Chilesta olivat Sitc682 (kupari), joka edusti 32.6 prosentin osuutta tuonnista, Sitc034 (kala,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty) 19.8 % sekä Sitc634 (viilu, ristiinliimattu vaneri, lastulevy ja muu valmistettu puu, muu kuin aiemmin mainittu) 6.4 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Chileen supistui 32.5 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 1.0 miljardia dollaria marraskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), mikä edusti 20.2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 7.4 % sekä Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 5.7 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-marraskuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 20.8 miljardiin dollariin, laskun ollessa 13.2 %. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 9.2 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 11.6 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo väheni 3.4 prosentilla ja viennin arvo 19.7 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc682 (kupari), arvon ollessa 2.2 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 2.6 miljardia dollaria. Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Chilen välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 2.3 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Chileen (CL) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 68.2 6.7 56.4 5.9 72.8 7.7 82.7 7.4 66.1 6.6
00. Elävät eläimet 2.7 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 15.5 1.5 16.7 1.7 16.9 1.8 27.6 2.5 25.9 2.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat 8.6 0.8 7.1 0.7 8.4 0.9 8.7 0.8 7.2 0.7
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.1 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.8 0.1 0.6 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 21.9 2.2 11.1 1.2 25.2 2.7 4.3 0.4 2.6 0.3
05. Hedelmät ja kasvikset 4.10 0.5 5.7 0.6 5.7 0.6 9.8 0.9 12.8 1.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1.1 0.1 0.9 0.1 0.4 0.0 0.9 0.1 0.8 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.10 0.2 1.3 0.1 1.7 0.2 2.6 0.2 2.5 0.2
08. Rehuaineet 3.2 0.3 3.3 0.3 3.7 0.4 15.9 1.4 2.5 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 8.6 0.8 10.4 1.1 11.0 1.2 12.2 1.1 11.5 1.1
1. Juomat ja tupakka 14.6 1.4 10.3 1.1 10.10 1.2 16.9 1.5 21.7 2.2
11. Juomat 14.3 1.4 10.3 1.1 10.9 1.1 16.9 1.5 21.6 2.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 21.10 2.2 15.7 1.6 14.3 1.5 17.7 1.6 26.9 2.7
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.3 0.1 1.3 0.1 2.7 0.3 1.5 0.1 2.5 0.2
24. Puutavara ja korkki 1.1 0.1 0.3 0.0 0.5 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0
25. Paperimassa 3.3 0.3 2.4 0.2 1.7 0.2 2.4 0.2 1.10 0.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2.10 0.3 2.2 0.2 3.7 0.4 4.10 0.4 5.4 0.5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.8 0.1 1.2 0.1 1.3 0.1 0.9 0.1 0.10 0.1
28. Malmit ja metalliromu 6.9 0.7 4.10 0.5 2.7 0.3 5.3 0.5 13.1 1.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 5.9 0.6 3.2 0.3 1.9 0.2 2.5 0.2 3.1 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 309.7 30.6 271.4 28.5 275.10 29.2 297.10 26.6 241.1 24.1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 7.2 0.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 235.7 23.3 201.9 21.2 215.4 22.8 226.5 20.3 203.9 20.3
34. Kaasut 74.0 7.3 69.5 7.3 60.5 6.4 71.5 6.4 30.0 3.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.7 0.2 2.5 0.3 0.8 0.1 2.5 0.2 2.2 0.2
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.8 0.1 2.1 0.2 0.4 0.0 1.6 0.1 1.4 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.8 0.1 0.4 0.0 0.5 0.0 0.9 0.1 0.6 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 134.0 13.2 141.5 14.9 124.9 13.2 151.6 13.6 140.8 14.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 14.7 1.5 15.6 1.6 17.8 1.9 28.1 2.5 18.6 1.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 19.9 2.0 18.6 2.0 13.9 1.5 7.8 0.7 13.5 1.3
53. Väri- ja parkitusaineet 3.5 0.3 4.1 0.4 4.4 0.5 9.1 0.8 6.9 0.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 20.6 2.0 20.7 2.2 21.7 2.3 22.2 2.0 16.0 1.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 11.7 1.2 15.1 1.6 18.4 1.9 26.2 2.3 16.6 1.7
56. Lannoitteet, valmistetut 10.9 1.1 14.6 1.5 3.8 0.4 2.8 0.2 8.6 0.8
57. Muovit, valmistamattomat 21.2 2.1 27.2 2.8 25.3 2.7 30.1 2.7 31.3 3.1
58. Muovit, valmistetut 3.7 0.4 3.5 0.4 4.4 0.5 4.2 0.4 4.6 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 28.2 2.8 22.5 2.4 15.5 1.6 21.5 1.9 25.1 2.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 40.3 4.0 42.6 4.5 48.0 5.1 53.7 4.8 43.5 4.3
62. Kumituotteet 14.1 1.4 16.10 1.8 21.8 2.3 19.8 1.8 14.9 1.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.1 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.8 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 8.3 0.8 8.4 0.9 8.5 0.9 7.3 0.6 7.3 0.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.1 0.3 2.9 0.3 2.9 0.3 6.3 0.6 3.5 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 2.6 0.2 2.3 0.2 2.8 0.3 4.8 0.4 3.3 0.3
67. Rauta ja teräs 2.9 0.3 2.5 0.3 1.9 0.2 1.2 0.1 2.4 0.2
68. Muut metallit 0.4 0.0 0.6 0.1 1.1 0.1 1.1 0.1 0.6 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 9.2 0.9 8.8 0.9 8.9 0.9 13.4 1.2 11.1 1.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 344.6 34.0 322.5 33.9 305.1 32.3 380.1 34.0 359.10 35.9
71. Voimakoneet ja moottorit 20.10 2.1 12.3 1.3 10.5 1.1 15.1 1.3 15.3 1.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 79.4 7.8 36.5 3.8 35.7 3.8 42.6 3.8 45.2 4.5
73. Metalliteollisuuskoneet 1.10 0.2 1.7 0.2 2.4 0.3 2.2 0.2 1.2 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 62.1 6.1 56.10 6.0 54.7 5.8 65.6 5.9 56.5 5.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 42.2 4.2 35.8 3.8 50.6 5.3 47.8 4.3 51.2 5.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 35.5 3.5 39.8 4.2 42.5 4.5 56.9 5.1 58.9 5.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 20.4 2.0 23.5 2.5 23.2 2.5 25.7 2.3 25.6 2.5
78. Moottoriajoneuvot 40.3 4.0 37.8 4.0 43.5 4.6 46.7 4.2 31.3 3.1
79. Muut kuljetusvälineet 42.2 4.2 78.4 8.2 42.3 4.5 77.10 7.0 75.3 7.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 40.7 4.0 55.5 5.8 58.4 6.2 72.6 6.5 63.7 6.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.7 0.1 0.8 0.1 0.9 0.1 1.5 0.1 1.2 0.1
82. Huonekalut 0.7 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 1.1 0.1 1.2 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.2 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 0.7 0.1
84. Vaatteet 2.5 0.2 4.7 0.5 2.9 0.3 5.5 0.5 6.2 0.6
85. Jalkineet 0.8 0.1 1.5 0.2 1.5 0.2 1.3 0.1 1.6 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 19.1 1.9 20.2 2.1 22.9 2.4 28.3 2.5 23.5 2.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.6 0.2 1.5 0.2 3.8 0.4 4.0 0.4 3.3 0.3
89. Muut valmiit tavarat 15.4 1.5 26.5 2.8 25.8 2.7 30.10 2.8 26.3 2.6
9. Muut tavarat 36.6 3.6 34.2 3.6 34.10 3.7 43.2 3.9 36.7 3.7
93. Erittelemätön 0.7 0.1 0.9 0.1 3.6 0.4 4.5 0.4 1.10 0.2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 36.0 3.6 33.4 3.5 31.5 3.3 38.8 3.5 34.7 3.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,012.0 100.0 952.1 100.0 945.8 100.0 1,118.3 100.0 1,002.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Chilesta (CL) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 314.1 47.2 328.8 38.6 353.3 46.8 324.2 38.0 235.3 30.8
00. Elävät eläimet 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0 5.4 0.6 0.1 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 18.2 2.7 23.6 2.8 15.7 2.1 16.7 2.0 13.4 1.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.6 0.2 2.3 0.3 0.9 0.1 2.1 0.2 1.5 0.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 166.1 24.9 150.4 17.7 157.6 20.9 182.9 21.5 163.0 21.3
04. Vilja ja viljatuotteet 0.9 0.1 0.5 0.1 0.2 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 113.3 17.0 141.6 16.6 170.2 22.5 106.0 12.4 45.7 6.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.9 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.9 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.9 0.3 1.0 0.1 0.5 0.1 1.1 0.1 0.8 0.1
08. Rehuaineet 6.1 0.9 3.3 0.4 3.0 0.4 3.10 0.5 4.6 0.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 5.5 0.8 6.2 0.7 5.4 0.7 5.7 0.7 5.4 0.7
1. Juomat ja tupakka 22.5 3.4 17.8 2.1 16.3 2.1 22.5 2.6 17.9 2.3
11. Juomat 22.5 3.4 17.4 2.0 16.2 2.1 22.5 2.6 17.9 2.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 60.1 9.0 46.8 5.5 47.8 6.3 56.0 6.6 67.2 8.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.7 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
24. Puutavara ja korkki 34.8 5.2 33.7 4.0 29.4 3.9 38.0 4.5 34.8 4.5
25. Paperimassa 4.5 0.7 1.3 0.1 3.7 0.5 4.7 0.5 4.6 0.6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 4.6 0.7 3.6 0.4 4.3 0.6 5.7 0.7 11.7 1.5
28. Malmit ja metalliromu 4.4 0.7 0.7 0.1 3.4 0.4 0.9 0.1 9.1 1.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 11.3 1.7 7.6 0.9 7.1 0.9 6.10 0.8 7.1 0.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 3.2 0.5 4.3 0.5 3.8 0.5 6.6 0.8 5.6 0.7
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.5 0.1 0.7 0.1 0.5 0.1 0.4 0.0 0.8 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 2.5 0.4 3.3 0.4 3.2 0.4 6.0 0.7 4.6 0.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 26.7 4.0 15.8 1.9 35.1 4.6 25.6 3.0 28.10 3.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 19.4 2.9 10.3 1.2 29.6 3.9 20.3 2.4 21.2 2.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.3 0.2 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0
56. Lannoitteet, valmistetut 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 2.7 0.3
57. Muovit, valmistamattomat 0.6 0.1 0.5 0.1 0.8 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0
58. Muovit, valmistetut 0.9 0.1 0.5 0.1 0.4 0.0 0.5 0.1 0.6 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 4.1 0.6 4.2 0.5 3.7 0.5 4.2 0.5 3.9 0.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 194.9 29.3 388.10 45.7 263.3 34.8 367.1 43.1 370.4 48.4
62. Kumituotteet 3.2 0.5 26.1 3.1 23.9 3.2 26.8 3.1 25.5 3.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 45.7 6.9 47.8 5.6 50.10 6.7 54.1 6.3 63.0 8.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 6.10 1.0 6.3 0.7 7.0 0.9 5.7 0.7 4.1 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.5 0.1 0.8 0.1 1.1 0.1 0.9 0.1 0.10 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 3.7 0.5 1.6 0.2 2.0 0.3 2.7 0.3 2.9 0.4
67. Rauta ja teräs 4.1 0.6 7.4 0.9 6.1 0.8 7.2 0.8 8.2 1.1
68. Muut metallit 129.5 19.5 297.5 35.0 170.8 22.6 268.7 31.5 264.6 34.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.5 0.2 1.8 0.2 1.7 0.2 1.4 0.2 1.2 0.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 6.3 0.9 12.7 1.5 9.10 1.3 14.4 1.7 6.8 0.9
71. Voimakoneet ja moottorit 0.5 0.1 3.6 0.4 2.7 0.4 4.4 0.5 1.3 0.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.5 0.2 1.3 0.1 1.7 0.2 1.2 0.1 1.1 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.8 0.4 4.5 0.5 2.9 0.4 3.4 0.4 2.8 0.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.3 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 1.0 0.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.3 0.0 0.3 0.0 0.6 0.1 2.9 0.3 0.4 0.0
78. Moottoriajoneuvot 0.8 0.1 1.7 0.2 1.4 0.2 2.3 0.3 0.3 0.0
79. Muut kuljetusvälineet 0.3 0.0 1.4 0.2 0.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 16.3 2.4 10.2 1.2 2.2 0.3 14.9 1.7 11.1 1.4
84. Vaatteet 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.9 0.1 0.6 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 0.5 0.1 0.4 0.0 0.3 0.0 0.9 0.1 1.0 0.1
89. Muut valmiit tavarat 15.7 2.3 9.8 1.1 1.8 0.2 12.9 1.5 9.5 1.2
9. Muut tavarat 21.10 3.3 25.8 3.0 24.1 3.2 21.5 2.5 22.2 2.9
93. Erittelemätön 16.4 2.5 15.6 1.8 11.2 1.5 11.1 1.3 15.3 2.0
97. Kulta, ei monetaarinen 4.5 0.7 9.2 1.1 12.1 1.6 9.5 1.1 5.8 0.7
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1.2 0.2 1.1 0.1 0.8 0.1 0.9 0.1 1.2 0.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 665.7 100.0 850.7 100.0 755.4 100.0 852.5 100.0 765.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu