Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Chilen ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä0.91.00.80.90.8
Tuonnista0.50.40.40.30.4
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.70.60.60.50.6

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Chilen kanssa, vienti Chileen ja tuonti Chilesta vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Chilen osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta elokuussa 2020 oli 0.6 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 0.8 %:a ja 0.4 %:a tuonnista. Elokuussa Chile oli Yhdysvaltain 26. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Kuukauden 1.8 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 12.6 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Chilen kanssa oli 101 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Chilesta oli 10.1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa, ollen suuruudeltaan 851 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Chilesta olivat Sitc682 (kupari), joka edusti 34.5 prosentin osuutta tuonnista, Sitc034 (kala,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty) 16.4 % sekä Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät) 12.9 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Chileen supistui 26.2 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 952 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), mikä edusti 20.9 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 8.2 % sekä Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 4.0 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-elokuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 15.3 miljardiin dollariin, laskun ollessa 12.5 %. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 6.9 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 8.5 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo väheni 6.5 prosentilla ja viennin arvo 16.7 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc682 (kupari), arvon ollessa 1.6 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 2.0 miljardia dollaria. Tammi-elokuun välinen Yhdysvaltain ja Chilen välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 1.6 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Chileen (CL) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 55.4 6.4 56.4 6.5 75.8 9.5 68.2 6.7 56.4 5.9
00. Elävät eläimet 6.1 0.7 0.3 0.0 0.1 0.0 2.7 0.3 0.1 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 17.9 2.1 13.4 1.6 7.7 1.0 15.5 1.5 16.7 1.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 6.1 0.7 6.9 0.8 7.0 0.9 8.6 0.8 7.1 0.7
04. Vilja ja viljatuotteet 1.3 0.1 19.1 2.2 19.3 2.4 21.9 2.2 11.1 1.2
05. Hedelmät ja kasvikset 4.3 0.5 4.3 0.5 3.6 0.4 4.10 0.5 5.7 0.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.6 0.1 0.9 0.1 0.9 0.1 1.1 0.1 0.9 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.3 0.1 0.6 0.1 1.2 0.1 1.10 0.2 1.3 0.1
08. Rehuaineet 12.1 1.4 4.5 0.5 28.7 3.6 3.2 0.3 3.3 0.3
09. Erinäiset elintarvikkeet 5.10 0.7 6.8 0.8 7.6 0.9 8.6 0.8 10.4 1.1
1. Juomat ja tupakka 6.7 0.8 9.5 1.1 15.8 2.0 14.6 1.4 10.3 1.1
11. Juomat 6.7 0.8 9.5 1.1 15.8 2.0 14.3 1.4 10.3 1.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 27.2 3.1 13.8 1.6 9.8 1.2 21.10 2.2 15.7 1.6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.9 0.1 0.4 0.0 0.2 0.0 1.3 0.1 1.3 0.1
24. Puutavara ja korkki 0.4 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 1.1 0.1 0.3 0.0
25. Paperimassa 1.10 0.2 1.7 0.2 2.5 0.3 3.3 0.3 2.4 0.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 17.7 2.0 4.3 0.5 2.10 0.4 2.10 0.3 2.2 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.8 0.1 0.9 0.1 0.6 0.1 0.8 0.1 1.2 0.1
28. Malmit ja metalliromu 3.3 0.4 4.5 0.5 0.3 0.0 6.9 0.7 4.10 0.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2.4 0.3 2.1 0.2 3.1 0.4 5.9 0.6 3.2 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 262.5 30.5 233.4 27.1 205.8 25.8 309.7 30.6 271.4 28.5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0.1 0.0 5.9 0.7 4.10 0.6 0.1 0.0 0.1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 196.4 22.8 121.4 14.1 166.8 20.9 235.7 23.3 201.9 21.2
34. Kaasut 66.2 7.7 106.1 12.3 34.1 4.3 74.0 7.3 69.5 7.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.4 0.2 0.4 0.0 0.8 0.1 1.7 0.2 2.5 0.3
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.6 0.1 0.3 0.0 0.6 0.1 0.8 0.1 2.1 0.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.8 0.1 0.4 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 110.6 12.8 145.4 16.9 105.7 13.2 134.0 13.2 141.5 14.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 11.7 1.3 18.6 2.1 11.3 1.4 14.7 1.5 15.6 1.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 7.4 0.9 23.6 2.7 5.5 0.7 19.9 2.0 18.6 2.0
53. Väri- ja parkitusaineet 5.1 0.6 3.7 0.4 3.8 0.5 3.5 0.3 4.1 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 18.6 2.2 24.2 2.8 11.3 1.4 20.6 2.0 20.7 2.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 10.6 1.2 9.9 1.1 12.9 1.6 11.7 1.2 15.1 1.6
56. Lannoitteet, valmistetut 0.9 0.1 10.2 1.2 14.1 1.8 10.9 1.1 14.6 1.5
57. Muovit, valmistamattomat 24.5 2.8 25.3 2.9 21.4 2.7 21.2 2.1 27.2 2.8
58. Muovit, valmistetut 4.4 0.5 4.3 0.5 4.2 0.5 3.7 0.4 3.5 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 27.8 3.2 26.0 3.0 21.7 2.7 28.2 2.8 22.5 2.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 44.3 5.1 47.7 5.5 50.6 6.3 40.3 4.0 42.6 4.5
62. Kumituotteet 14.4 1.7 19.0 2.2 21.1 2.6 14.1 1.4 16.10 1.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.3 0.0 1.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 6.2 0.7 10.2 1.2 10.8 1.3 8.3 0.8 8.4 0.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.0 0.3 3.4 0.4 3.2 0.4 3.1 0.3 2.9 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 2.9 0.3 2.5 0.3 2.0 0.2 2.6 0.2 2.3 0.2
67. Rauta ja teräs 2.3 0.3 2.1 0.2 3.4 0.4 2.9 0.3 2.5 0.3
68. Muut metallit 0.8 0.1 0.3 0.0 0.6 0.1 0.4 0.0 0.6 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 14.8 1.7 9.4 1.1 9.6 1.2 9.2 0.9 8.8 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 284.2 33.0 283.1 32.8 264.0 33.1 344.6 34.0 322.5 33.9
71. Voimakoneet ja moottorit 15.6 1.8 10.8 1.2 19.4 2.4 20.10 2.1 12.3 1.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 41.4 4.8 61.3 7.1 38.4 4.8 79.4 7.8 36.5 3.8
73. Metalliteollisuuskoneet 1.4 0.2 1.1 0.1 1.3 0.2 1.10 0.2 1.7 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 60.1 7.0 57.0 6.6 55.1 6.9 62.1 6.1 56.10 6.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 35.6 4.1 27.7 3.2 37.10 4.7 42.2 4.2 35.8 3.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 22.3 2.6 19.1 2.2 30.9 3.9 35.5 3.5 39.8 4.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 21.6 2.5 23.5 2.7 18.6 2.3 20.4 2.0 23.5 2.5
78. Moottoriajoneuvot 69.2 8.0 57.5 6.7 23.5 2.9 40.3 4.0 37.8 4.0
79. Muut kuljetusvälineet 17.3 2.0 25.4 2.9 39.3 4.9 42.2 4.2 78.4 8.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 39.0 4.5 36.1 4.2 41.1 5.1 40.7 4.0 55.5 5.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.6 0.1 0.5 0.1 1.1 0.1 0.7 0.1 0.8 0.1
82. Huonekalut 1.1 0.1 0.9 0.1 0.8 0.1 0.7 0.1 0.5 0.1
84. Vaatteet 2.0 0.2 2.2 0.2 4.9 0.6 2.5 0.2 4.7 0.5
85. Jalkineet 0.9 0.1 0.8 0.1 0.7 0.1 0.8 0.1 1.5 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 21.8 2.5 18.10 2.2 20.9 2.6 19.1 1.9 20.2 2.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.3 0.1 1.4 0.2 0.9 0.1 1.6 0.2 1.5 0.2
89. Muut valmiit tavarat 11.3 1.3 11.5 1.3 11.9 1.5 15.4 1.5 26.5 2.8
9. Muut tavarat 31.2 3.6 36.3 4.2 29.4 3.7 36.6 3.6 34.2 3.6
93. Erittelemätön 0.7 0.1 4.9 0.6 0.9 0.1 0.7 0.1 0.9 0.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 30.5 3.5 31.5 3.7 28.5 3.6 36.0 3.6 33.4 3.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 861.9 100.0 861.8 100.0 798.4 100.0 1,012.0 100.0 952.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Chilesta (CL) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 390.3 44.2 284.1 41.8 331.9 42.5 314.1 47.2 328.8 38.6
00. Elävät eläimet 0.1 0.0 0 0.0 2.6 0.3 0 0.0 0.1 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 13.0 1.5 13.4 2.0 17.3 2.2 18.2 2.7 23.6 2.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat 4.5 0.5 3.8 0.6 3.7 0.5 1.6 0.2 2.3 0.3
03. Kala- ja kalavalmisteet 154.5 17.5 157.8 23.2 162.3 20.8 166.1 24.9 150.4 17.7
04. Vilja ja viljatuotteet 20.8 2.3 4.9 0.7 1.9 0.2 0.9 0.1 0.5 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 183.9 20.8 90.3 13.3 131.7 16.9 113.3 17.0 141.6 16.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.5 0.1 0.3 0.0 0.6 0.1 0.9 0.1 0.2 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.5 0.2 0.7 0.1 0.10 0.1 1.9 0.3 1.0 0.1
08. Rehuaineet 5.4 0.6 8.5 1.2 4.1 0.5 6.1 0.9 3.3 0.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 6.6 0.7 4.8 0.7 7.1 0.9 5.5 0.8 6.2 0.7
1. Juomat ja tupakka 18.7 2.1 18.2 2.7 19.5 2.5 22.5 3.4 17.8 2.1
11. Juomat 18.7 2.1 18.2 2.7 19.5 2.5 22.5 3.4 17.4 2.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 51.6 5.8 70.2 10.3 67.10 8.7 60.1 9.0 46.8 5.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 5.6 0.6 8.9 1.3 3.5 0.4 0.7 0.1 0.1 0.0
24. Puutavara ja korkki 25.6 2.9 30.0 4.4 28.8 3.7 34.8 5.2 33.7 4.0
25. Paperimassa 3.9 0.4 4.5 0.7 2.8 0.4 4.5 0.7 1.3 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 7.6 0.9 6.3 0.9 14.3 1.8 4.6 0.7 3.6 0.4
28. Malmit ja metalliromu 2.3 0.3 10.9 1.6 5.8 0.7 4.4 0.7 0.7 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 6.9 0.8 9.8 1.4 12.9 1.7 11.3 1.7 7.6 0.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 4.6 0.5 4.7 0.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 4.6 0.5 4.6 0.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2.5 0.3 1.5 0.2 1.4 0.2 3.2 0.5 4.3 0.5
41. Eläinöljyt ja -rasvat 1.2 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.7 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1.1 0.1 0.9 0.1 0.7 0.1 2.5 0.4 3.3 0.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 35.10 4.1 32.9 4.8 38.7 4.9 26.7 4.0 15.8 1.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 28.4 3.2 23.3 3.4 29.0 3.7 19.4 2.9 10.3 1.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 1.3 0.2 0.1 0.0
56. Lannoitteet, valmistetut 0.8 0.1 3.5 0.5 2.7 0.3 0.1 0.0 0.2 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 0.7 0.1 0.3 0.0 0.5 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1
58. Muovit, valmistetut 0.5 0.0 0.8 0.1 1.5 0.2 0.9 0.1 0.5 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 5.2 0.6 4.9 0.7 4.5 0.6 4.1 0.6 4.2 0.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 339.1 38.4 219.2 32.3 268.1 34.3 194.9 29.3 388.10 45.7
62. Kumituotteet 16.8 1.9 0.2 0.0 0.2 0.0 3.2 0.5 26.1 3.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 41.6 4.7 42.8 6.3 50.2 6.4 45.7 6.9 47.8 5.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4.5 0.5 6.6 1.0 6.8 0.9 6.10 1.0 6.3 0.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.7 0.1 0.9 0.1 0.9 0.1 0.5 0.1 0.8 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 1.2 0.1 1.6 0.2 2.9 0.4 3.7 0.5 1.6 0.2
67. Rauta ja teräs 10.9 1.2 4.9 0.7 0.4 0.0 4.1 0.6 7.4 0.9
68. Muut metallit 262.4 29.7 161.9 23.8 205.6 26.3 129.5 19.5 297.5 35.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.4 0.2 0.7 0.1 1.4 0.2 1.5 0.2 1.8 0.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 4.0 0.4 16.5 2.4 8.7 1.1 6.3 0.9 12.7 1.5
71. Voimakoneet ja moottorit 0.1 0.0 6.7 1.0 1.2 0.1 0.5 0.1 3.6 0.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2.2 0.2 1.7 0.2 1.4 0.2 1.5 0.2 1.3 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.5 0.2 3.1 0.4 3.8 0.5 2.8 0.4 4.5 0.5
78. Moottoriajoneuvot 0.1 0.0 4.8 0.7 2.0 0.3 0.8 0.1 1.7 0.2
79. Muut kuljetusvälineet 0.1 0.0 0.1 0.0 0 0.0 0.3 0.0 1.4 0.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 6.3 0.7 11.4 1.7 9.5 1.2 16.3 2.4 10.2 1.2
84. Vaatteet 0.2 0.0 0.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 0.2 0.0 1.3 0.2 1.5 0.2 0.5 0.1 0.4 0.0
89. Muut valmiit tavarat 5.9 0.7 9.5 1.4 7.9 1.0 15.7 2.3 9.8 1.1
9. Muut tavarat 30.6 3.5 21.0 3.1 35.3 4.5 21.10 3.3 25.8 3.0
93. Erittelemätön 23.6 2.7 16.8 2.5 29.4 3.8 16.4 2.5 15.6 1.8
97. Kulta, ei monetaarinen 6.4 0.7 3.4 0.5 1.4 0.2 4.5 0.7 9.2 1.1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0.7 0.1 0.8 0.1 0.9 0.1 1.2 0.2 1.1 0.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 883.2 100.0 679.2 100.0 780.7 100.0 665.7 100.0 850.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu