Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Bolivian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Bolivian kanssa, vienti Boliviaan ja tuonti Boliviasta vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Bolivia oli USAn 96. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 10 sijaa. Kuukauden 68 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 9.4 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Bolivian kanssa oli 12 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Boliviasta oli 10.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 28 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Boliviasta olivat Sitc687 (tina), joka edusti 19.6 prosentin osuutta tuonnista, Sitc971 (kulta, ei monetaarinen) 17.5 % sekä Sitc045 (muu vilja) 13.0 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Boliviaan supistui 19.6 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 40 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat), mikä edusti 11.2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 9.6 % sekä Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat) 6.9 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-20.8 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 740 miljoonaan dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 333 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 407 miljoonaa dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 21.3 % ja viennin arvon osalla 20.3 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc687 (tina), arvon ollessa 80 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 40 miljoonaa dollaria. Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Bolivian välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 75 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Boliviaan (BO) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.0 6.5 2.3 6.4 2.2 4.7 1.8 2.7 2.0 4.9
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.8 5.9 1.9 5.2 1.5 3.2 1.1 1.7 1.3 3.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.1 3.4 0.6 1.4 7.3 16.1 17.1 26.0 2.7 6.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1.1 3.4 0.6 1.4 7.3 16.1 17.1 26.0 2.7 6.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 5.10 19.5 4.3 12.0 6.9 15.2 6.4 9.7 5.2 12.8
53. Väri- ja parkitusaineet 0.6 1.9 0.4 1.0 0.2 0.4 0.3 0.4 0.4 0.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.7 2.3 0.10 2.6 0.9 1.8 0.6 0.8 0.8 1.9
57. Muovit, valmistamattomat 1.8 5.8 1.1 3.0 1.9 4.2 3.1 4.7 2.3 5.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2.7 8.8 1.5 4.2 3.5 7.7 1.7 2.5 1.2 2.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.0 3.3 1.1 3.0 1.4 3.1 1.4 2.0 1.4 3.4
62. Kumituotteet 0.3 0.7 0.3 0.6 0.4 0.8 0.3 0.4 0.6 1.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.3 0.7 0.4 0.9 0.7 1.4 0.6 0.8 0.3 0.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 15.5 50.9 19.6 55.0 20.1 44.8 33.4 50.8 23.4 58.5
71. Voimakoneet ja moottorit 3.7 12.1 0.9 2.4 1.3 2.9 1.4 2.0 6.5 16.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.2 4.0 0.10 2.6 1.3 2.8 1.2 1.7 1.2 2.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.8 5.6 2.0 5.6 1.9 4.1 2.0 3.0 2.1 5.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3.3 10.9 5.3 14.8 4.4 9.7 5.7 8.6 4.3 10.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.9 6.2 4.2 11.8 4.1 9.1 6.2 9.3 3.10 9.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.10 6.4 1.1 3.1 1.6 3.4 1.9 2.9 2.6 6.3
78. Moottoriajoneuvot 1.3 4.0 1.5 4.0 2.1 4.5 1.8 2.7 1.4 3.4
79. Muut kuljetusvälineet 0.5 1.6 3.8 10.4 3.7 8.2 13.4 20.4 1.6 3.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 4.2 13.8 6.9 19.4 5.7 12.6 4.5 6.8 3.9 9.6
87. Kojeet,mittarit yms. 2.8 9.2 5.5 15.4 3.9 8.5 2.8 4.2 1.9 4.7
89. Muut valmiit tavarat 1.0 3.2 0.8 2.1 1.2 2.5 1.1 1.6 1.1 2.7
9. Muut tavarat 0.7 2.1 0.6 1.5 1.3 2.9 1.1 1.5 1.3 3.1
93. Erittelemätön 0.2 0.6 0.1 0.2 0.8 1.7 0.2 0.3 0.7 1.5
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0.5 1.4 0.5 1.3 0.5 1.1 0.8 1.2 0.6 1.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 30.3 100.0 35.6 100.0 44.9 100.0 65.6 100.0 39.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Boliviasta (BO) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 10.7 40.0 5.4 19.8 4.4 18.9 12.8 27.1 7.2 25.6
04. Vilja ja viljatuotteet 8.2 30.7 3.10 14.7 2.9 12.2 4.2 8.9 4.1 14.5
05. Hedelmät ja kasvikset 2.3 8.5 1.4 4.9 1.4 5.9 2.9 6.0 2.1 7.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0 0.0 0 0.0 0.2 0.7 5.6 11.8 0.2 0.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.3 0.9 0.1 0.1 0 0.0 0.3 0.5 0.9 3.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.5 5.5 6.10 25.9 3.8 16.1 4.6 9.7 5.1 18.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.4 1.2 0.5 1.7 0.3 1.0 0.5 0.9 0.9 2.9
24. Puutavara ja korkki 0.2 0.7 0.5 1.7 0.4 1.3 0.6 1.2 0.4 1.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.5 1.5 0.6 2.0 0.5 2.1 0.8 1.7 1.3 4.4
28. Malmit ja metalliromu 0.1 0.2 5.0 18.5 2.2 9.5 2.5 5.1 2.4 8.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.6 1.9 0.6 2.0 0.5 2.1 0.4 0.7 0.4 1.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.7 2.4 0.4 1.4 0 0.0 1.0 2.0 0.7 2.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.7 2.4 0.4 1.4 0 0.0 1.0 2.0 0.7 2.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3.7 13.6 4.3 15.9 2.3 9.7 13.6 28.7 7.4 26.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.4 1.2 0.4 1.4 0.5 2.0 0.7 1.4 0.5 1.6
68. Muut metallit 3.0 11.2 3.8 13.9 1.6 6.9 12.7 27.0 6.8 24.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.10 3.5 0.9 3.3 0.9 3.8 3.1 6.4 2.8 9.7
82. Huonekalut 0.4 1.2 0.3 1.1 0.2 0.8 0.6 1.1 0.9 2.9
89. Muut valmiit tavarat 0.6 2.2 0.5 1.6 0.6 2.2 2.4 4.9 1.8 6.3
9. Muut tavarat 9.3 34.7 9.0 33.4 11.6 50.2 12.0 25.4 5.2 18.2
93. Erittelemätön 0.2 0.6 2.7 9.8 7.1 30.6 0.2 0.2 0.2 0.6
97. Kulta, ei monetaarinen 9.1 34.0 6.3 23.4 4.5 19.5 11.9 25.1 4.10 17.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 26.7 100.0 26.9 100.0 23.1 100.0 47.1 100.0 28.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu