Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Bolivian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/2 - 2020/6

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/2
%
2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Boliviaan (BO) jaksolla 2020/2 - 2020/6

2020 / 22020 / 32020 / 42020 / 52020 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3.7 6.8 3.3 9.4 2.2 10.4 3.6 16.0 2.3 8.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.4 0.7 1.5 4.1 0.7 3.1 0.6 2.4 0.4 1.3
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.6 4.8 1.3 3.5 1.2 5.4 2.7 12.0 1.6 5.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.7 1.2 0.4 1.0 0.5 2.3 0.5 2.0 0.1 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.2 2.2 1.8 5.1 0.2 0.9 0.4 1.6 0.5 1.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1.2 2.2 1.8 5.1 0.2 0.9 0.4 1.6 0.5 1.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 3.9 7.2 3.7 10.4 4.0 19.3 4.6 20.2 4.6 16.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.6 1.0 0.3 0.7 0.1 0.3 0.2 0.9 0.1 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.5 0.9 0.4 1.1 0.6 2.7 1.3 5.5 0.7 2.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.6 1.0 0.3 0.7 0.2 0.8 0.3 1.0 0.3 1.0
57. Muovit, valmistamattomat 1.2 2.2 0.9 2.5 1.2 5.5 1.7 7.2 1.1 4.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.8 1.4 1.1 3.1 1.6 7.6 1.0 4.4 2.1 7.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.0 3.7 1.6 4.5 1.3 5.9 1.8 7.8 1.10 7.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.3 0.4 0.2 0.6 0.2 0.7 1.1 4.5 0.4 1.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.9 0.3 1.3 0.8 2.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.1 2.0 0.7 2.0 0.4 1.6 0.2 0.8 0.3 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 37.1 69.2 19.2 54.7 9.9 48.1 8.7 38.5 14.2 51.8
71. Voimakoneet ja moottorit 4.5 8.2 0.6 1.7 0.3 1.3 0.7 2.8 3.4 12.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2.10 5.5 2.2 6.2 0.10 4.5 0.8 3.4 1.2 4.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 10.4 19.3 2.3 6.5 1.8 8.3 1.9 8.1 1.5 5.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.7 5.0 2.9 8.2 1.7 7.9 1.5 6.3 1.7 5.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 3.5 6.4 3.1 8.6 2.2 10.2 1.5 6.3 3.2 11.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.5 4.5 2.7 7.4 1.7 8.3 1.2 4.9 0.8 2.7
78. Moottoriajoneuvot 2.1 3.8 2.3 6.5 0.10 4.4 1.3 5.6 0.5 1.8
79. Muut kuljetusvälineet 8.8 16.3 3.1 8.7 0.7 3.1 0.3 1.1 2.2 7.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 4.2 7.8 4.8 13.5 1.6 7.8 2.7 11.8 3.5 12.6
87. Kojeet,mittarit yms. 2.3 4.3 3.2 8.8 0.9 4.3 2.0 8.7 2.2 7.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.7 1.3 0.5 1.3 0.2 0.5 0.2 0.9 0.5 1.7
89. Muut valmiit tavarat 0.9 1.5 0.10 2.6 0.6 2.6 0.4 1.3 0.8 2.6
9. Muut tavarat 1.0 1.8 0.5 1.4 1.2 5.4 0.5 2.1 0.4 1.4
93. Erittelemätön 0.2 0.3 0.1 0.1 0.9 4.0 0.1 0.2 0.1 0.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0.8 1.5 0.5 1.3 0.3 1.4 0.5 1.9 0.4 1.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 53.6 100.0 35.1 100.0 20.6 100.0 22.5 100.0 27.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Boliviasta (BO) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/2 - 2020/6

2020 / 22020 / 32020 / 42020 / 52020 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4.7 19.6 6.7 18.1 5.6 17.2 7.10 32.0 6.0 28.1
04. Vilja ja viljatuotteet 2.2 9.1 3.9 10.5 4.3 13.2 6.3 25.4 4.9 22.9
05. Hedelmät ja kasvikset 1.6 6.5 1.10 5.3 0.9 2.8 1.3 5.0 1.0 4.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.8 3.2 0.6 1.4 0.2 0.4 0.2 0.5 0.2 0.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.1 8.7 6.8 18.6 2.8 8.4 1.3 5.2 2.6 12.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.3 1.2 0.7 1.7 0.4 1.1 0.4 1.5 0.3 1.1
24. Puutavara ja korkki 0.2 0.6 0.6 1.5 0.6 1.5 0.3 1.1 0.1 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.2 0.8 1.4 3.8 1.3 3.9 0.5 2.0 0.2 0.6
28. Malmit ja metalliromu 1.5 6.1 4.0 11.0 0.6 1.7 0.1 0.4 1.7 7.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0 0.0 0.3 0.7 0.1 0.1 0.1 0.4 0.6 2.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.1 0.3 0.7 1.9 0.4 1.2 0.5 1.9 0 0.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0 0.0 0.6 1.5 0.4 1.0 0.4 1.6 0 0.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 10.1 42.8 20.2 55.2 19.8 61.1 13.2 53.4 0.2 0.8
68. Muut metallit 9.4 39.9 19.7 54.0 19.7 60.6 12.9 52.0 0 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.8 7.4 1.5 4.1 0.4 1.2 0.3 0.9 0.7 3.3
82. Huonekalut 0.5 1.9 0.8 2.0 0.4 1.2 0.2 0.8 0.1 0.1
89. Muut valmiit tavarat 1.3 5.2 0.7 1.8 0 0.0 0.1 0.0 0.7 2.8
9. Muut tavarat 4.9 20.6 0.8 2.0 3.6 10.9 1.7 6.7 11.9 55.5
93. Erittelemätön 0.3 1.1 0.6 1.6 0.1 0.3 1.6 6.2 0.6 2.4
97. Kulta, ei monetaarinen 4.6 19.4 0.2 0.3 3.5 10.6 0.2 0.4 11.4 53.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 23.6 100.0 36.5 100.0 32.4 100.0 24.8 100.0 21.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-kesäkuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu