Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Bolivian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/3 - 2019/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 3
%
2019 4
%
2019 5
%
2019 6
%
2019 7
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Boliviaan (BO) jaksolla 2019/3 - 2019/7

2019 / 32019 / 42019 / 52019 / 62019 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3.2 5.7 0.8 1.8 2.3 5.8 2.4 4.2 2.3 5.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.9 1.5 0.2 0.3 0.2 0.4 0 0.0 0.1 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.7 1.2 0.1 0.2 0.2 0.5 0.8 1.4 0.5 1.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.5 2.6 0.4 0.8 1.6 4.0 1.2 2.0 1.3 3.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.7 1.2 1.2 2.8 0.4 0.8 0.10 1.6 0.4 0.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.3 0.4 0.9 2.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.3 0.5 0.2 0.3 0.1 0.2 0.7 1.1 0.1 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.9 3.3 1.6 3.9 1.1 2.8 14.4 25.8 1.2 2.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1.9 3.3 1.6 3.9 1.1 2.8 14.4 25.8 1.2 2.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4.8 8.5 7.7 19.0 4.8 12.0 3.7 6.6 4.6 10.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.5 0.7 0.9 2.2 0.6 1.3 0.8 1.4 0.6 1.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.8 1.4 0.7 1.5 0.4 0.8 0.6 0.9 0.3 0.6
57. Muovit, valmistamattomat 1.1 1.8 1.3 3.2 1.6 3.8 1.2 2.2 1.9 4.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.9 3.4 4.4 10.8 1.7 4.1 0.6 1.0 1.1 2.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.5 4.3 2.1 5.2 2.7 6.8 1.9 3.3 2.1 4.8
62. Kumituotteet 0.7 1.1 0.4 0.8 0.3 0.6 0.4 0.7 0.2 0.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.3 0.4 0.2 0.3 0.9 2.2 0.4 0.6 0.5 1.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.0 1.7 0.10 2.4 1.2 3.0 0.6 0.9 0.8 1.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 36.7 66.1 20.7 51.2 22.3 56.2 27.7 49.7 26.3 63.2
71. Voimakoneet ja moottorit 4.6 8.2 1.5 3.6 0.8 1.9 3.8 6.8 0.8 1.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2.6 4.6 1.5 3.7 2.2 5.5 2.7 4.9 2.4 5.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 7.3 13.0 3.2 7.8 2.6 6.5 3.1 5.5 2.3 5.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3.1 5.5 2.1 5.1 3.4 8.5 3.6 6.4 3.1 7.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 5.5 9.8 5.3 13.0 4.5 11.2 5.3 9.5 4.1 9.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3.2 5.7 2.7 6.6 3.4 8.4 3.10 7.1 2.7 6.4
78. Moottoriajoneuvot 3.10 7.1 1.9 4.5 2.2 5.5 2.2 3.8 2.3 5.5
79. Muut kuljetusvälineet 6.6 11.8 2.7 6.6 3.3 8.3 3.2 5.6 8.9 21.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 4.9 8.7 5.6 13.7 5.6 14.0 3.8 6.7 4.4 10.4
84. Vaatteet 0.6 1.0 0.2 0.3 0.6 1.4 0.2 0.3 0.3 0.7
87. Kojeet,mittarit yms. 1.9 3.4 2.10 7.2 1.7 4.3 1.8 3.1 1.9 4.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.4 0.6 0.6 1.3 0.9 2.0 0.4 0.7 0.4 1.0
89. Muut valmiit tavarat 1.5 2.5 1.7 4.2 2.2 5.4 1.2 2.1 1.6 3.7
9. Muut tavarat 1.2 2.0 1.0 2.4 0.7 1.6 1.0 1.8 0.7 1.7
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 0.8 1.4 0.6 1.3 0.6 1.3 0.9 1.4 0.6 1.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 55.6 100.0 40.3 100.0 39.7 100.0 55.7 100.0 41.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Boliviasta (BO) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/3 - 2019/7

2019 / 32019 / 42019 / 52019 / 62019 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 6.2 17.0 4.3 12.8 6.8 17.7 4.7 15.2 10.1 19.8
04. Vilja ja viljatuotteet 2.7 7.2 2.3 6.7 3.9 10.0 2.7 8.5 4.3 8.4
05. Hedelmät ja kasvikset 3.0 8.2 1.7 5.0 2.7 6.8 1.9 6.1 1.7 3.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0 0.0 0 0.0 0.1 0.1 0 0.0 3.10 7.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4.4 11.9 3.3 9.6 3.6 9.4 6.2 19.9 3.0 5.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2 0.3 0.6 1.7 0.6 1.0
24. Puutavara ja korkki 0.5 1.2 0.6 1.7 0.6 1.4 0.4 1.2 0.5 0.9
28. Malmit ja metalliromu 3.2 8.6 2.3 6.8 2.6 6.7 4.5 14.6 1.6 3.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.0 2.7 0.8 2.2 1.2 3.1 0.8 2.4 0.8 1.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.0 2.7 0.8 2.2 1.2 3.0 0.8 2.4 0.8 1.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 21.5 59.3 19.8 58.6 18.10 49.5 10.8 35.0 23.3 45.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.7 1.8 0.4 1.1 0.3 0.7 0.6 1.9 0.7 1.3
68. Muut metallit 20.6 56.9 19.2 56.9 18.3 47.8 10.1 32.7 22.5 44.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 2.8 7.5 2.3 6.8 3.3 8.6 1.7 5.2 1.7 3.3
82. Huonekalut 0.6 1.5 1.0 2.9 0.10 2.4 0.2 0.5 0.3 0.5
89. Muut valmiit tavarat 2.1 5.8 1.3 3.7 2.3 6.0 1.4 4.4 1.3 2.5
9. Muut tavarat 0.5 1.4 3.4 9.8 4.4 11.3 6.8 22.0 11.8 23.2
93. Erittelemätön 0.3 0.6 0.6 1.5 1.9 4.8 1.6 4.9 0.7 1.4
97. Kulta, ei monetaarinen 0.2 0.4 2.8 8.1 2.5 6.4 5.3 16.9 11.1 21.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 36.2 100.0 33.8 100.0 38.2 100.0 30.8 100.0 50.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-heinäkuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu