Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Perun ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.60.50.50.60.6
Tuonnista0.20.20.20.30.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.30.30.30.40.4

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Perun kanssa, vienti Peruun ja tuonti Perusta vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Peru oli Yhdysvaltain 36. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden 1.2 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 7.1 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Perun kanssa oli 182 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Perusta supistui 2.5 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 524 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Perusta olivat Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät), joka edusti 28.9 prosentin osuutta tuonnista, Sitc054 (kasvikset,tuoreet tai kuivatut) 9.8 % sekä Sitc071 (kahvi) 6.6 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Peruun supistui 10.3 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 706 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), mikä edusti 32.2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 3.4 % sekä Sitc723 (maansiirto-, kaivuu- yms. koneet) 2.9 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-marraskuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 11.8 miljardiin dollariin, laskun ollessa 17.9 %. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 4.9 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 6.9 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 10.7 % ja viennin arvon osalla 22.3 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät), arvon ollessa 1.3 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 1.9 miljardia dollaria. Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Perun välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 2.0 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Peruun (PE) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 74.4 12.0 27.6 4.7 63.1 10.3 38.4 5.2 40.5 5.7
01. Liha ja lihatuotteet 2.3 0.4 4.5 0.8 3.8 0.6 4.8 0.6 4.3 0.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat 6.1 1.0 9.1 1.5 9.7 1.6 9.5 1.3 5.0 0.7
04. Vilja ja viljatuotteet 41.6 6.7 0.7 0.1 22.1 3.6 3.7 0.5 11.3 1.6
05. Hedelmät ja kasvikset 5.1 0.8 3.2 0.5 5.10 1.0 11.0 1.5 8.8 1.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.6 0.1 1.1 0.2 1.6 0.3 1.5 0.2 1.3 0.2
08. Rehuaineet 15.2 2.4 3.3 0.6 14.4 2.3 3.6 0.5 3.3 0.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.6 0.6 5.3 0.9 5.2 0.8 4.4 0.6 6.2 0.9
1. Juomat ja tupakka 0.4 0.1 1.1 0.2 0.8 0.1 0.3 0.0 0.10 0.1
11. Juomat 0.4 0.1 1.1 0.2 0.8 0.1 0.3 0.0 0.10 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 23.4 3.8 15.10 2.7 29.2 4.8 25.2 3.4 41.6 5.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 15.1 2.4 0.1 0.0 18.10 3.1 0.3 0.0 17.8 2.5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.3 0.0 0.6 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1 0.8 0.1
24. Puutavara ja korkki 0.3 0.0 0.5 0.1 0.3 0.0 0.7 0.1 0.6 0.1
25. Paperimassa 1.9 0.3 1.10 0.3 2.2 0.4 2.7 0.4 1.7 0.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2.8 0.4 2.3 0.4 4.1 0.7 4.10 0.7 6.8 1.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.5 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.9 0.1 0.5 0.1
28. Malmit ja metalliromu 0.2 0.0 8.1 1.4 0.5 0.1 10.8 1.4 9.7 1.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2.8 0.4 2.4 0.4 2.5 0.4 4.5 0.6 3.9 0.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 156.10 25.3 216.9 36.7 154.6 25.3 248.7 33.4 231.1 32.7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0.1 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 2.7 0.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 153.6 24.7 216.9 36.7 148.2 24.2 248.4 33.4 228.4 32.3
34. Kaasut 3.4 0.5 0.1 0.0 6.4 1.0 0.2 0.0 0.1 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.1 0.2 0.4 0.1 0.5 0.1 0.7 0.1 0.4 0.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 1.1 0.2 0.4 0.1 0.3 0.0 0.5 0.1 0.4 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 74.10 12.1 74.7 12.6 103.4 16.9 110.10 14.9 99.5 14.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 7.6 1.2 12.6 2.1 17.7 2.9 21.5 2.9 16.2 2.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4.8 0.8 4.8 0.8 7.5 1.2 5.4 0.7 8.2 1.2
53. Väri- ja parkitusaineet 3.2 0.5 3.0 0.5 2.6 0.4 7.4 1.0 5.7 0.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 4.2 0.7 4.6 0.8 4.7 0.8 4.7 0.6 8.3 1.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 3.2 0.5 3.1 0.5 3.7 0.6 4.6 0.6 3.6 0.5
56. Lannoitteet, valmistetut 16.10 2.7 0.3 0.0 19.0 3.1 12.5 1.7 1.2 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 21.6 3.5 34.1 5.8 33.1 5.4 33.6 4.5 36.0 5.1
58. Muovit, valmistetut 1.6 0.2 1.9 0.3 1.7 0.3 2.8 0.4 2.2 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 12.2 2.0 10.6 1.8 13.7 2.2 18.8 2.5 18.4 2.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 22.1 3.5 25.8 4.4 21.10 3.6 24.5 3.3 23.4 3.3
62. Kumituotteet 7.2 1.2 10.6 1.8 3.5 0.6 2.8 0.4 8.3 1.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3.6 0.6 3.7 0.6 4.10 0.8 4.5 0.6 3.2 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.2 0.5 2.9 0.5 3.0 0.5 3.5 0.5 3.6 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 0.8 0.1 1.6 0.3 0.9 0.1 2.5 0.3 1.3 0.2
67. Rauta ja teräs 0.9 0.1 1.1 0.2 1.0 0.2 1.6 0.2 0.8 0.1
68. Muut metallit 0.3 0.0 0.4 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 6.4 1.0 5.9 1.0 8.1 1.3 9.1 1.2 5.9 0.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 215.6 34.7 168.1 28.4 186.3 30.5 220.5 29.6 180.6 25.6
71. Voimakoneet ja moottorit 6.7 1.1 5.9 1.0 6.2 1.0 12.1 1.6 7.1 1.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 31.5 5.1 24.1 4.1 16.7 2.7 30.5 4.1 26.9 3.8
73. Metalliteollisuuskoneet 0.7 0.1 1.3 0.2 1.8 0.3 2.1 0.3 1.4 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 25.10 4.2 29.4 5.0 31.4 5.1 37.4 5.0 35.4 5.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 78.10 12.7 39.5 6.7 38.2 6.2 46.7 6.3 31.2 4.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 16.7 2.7 22.4 3.8 24.9 4.1 40.1 5.4 26.3 3.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 18.5 3.0 19.5 3.3 23.7 3.9 21.0 2.8 18.6 2.6
78. Moottoriajoneuvot 30.5 4.9 20.9 3.5 22.0 3.6 16.3 2.2 26.1 3.7
79. Muut kuljetusvälineet 6.3 1.0 5.5 0.9 21.7 3.5 14.7 2.0 7.9 1.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 27.6 4.4 30.5 5.2 23.1 3.8 36.5 4.9 33.9 4.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.6 0.1 1.0 0.2 0.8 0.1 0.5 0.1 0.8 0.1
82. Huonekalut 0.4 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1 0.5 0.1
84. Vaatteet 0.8 0.1 0.10 0.2 0.8 0.1 1.4 0.2 1.3 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 10.2 1.6 11.7 2.0 9.5 1.5 17.3 2.3 14.8 2.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.5 0.2 2.1 0.4 1.9 0.3 2.3 0.3 2.5 0.4
89. Muut valmiit tavarat 14.1 2.3 14.2 2.4 9.5 1.5 14.1 1.9 13.6 1.9
9. Muut tavarat 25.4 4.1 30.9 5.2 28.6 4.7 38.7 5.2 54.7 7.7
93. Erittelemätön 0.1 0.0 0.7 0.1 1.7 0.3 1.4 0.2 19.5 2.8
97. Kulta, ei monetaarinen 11.7 1.9 16.5 2.8 12.3 2.0 20.5 2.7 18.2 2.6
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 13.7 2.2 13.8 2.3 14.7 2.4 16.10 2.3 16.10 2.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 621.5 100.0 591.7 100.0 611.2 100.0 744.1 100.0 706.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Perusta (PE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 212.0 51.4 247.4 51.6 269.2 55.4 343.3 60.1 319.2 60.9
03. Kala- ja kalavalmisteet 11.9 2.9 12.4 2.6 15.6 3.2 17.1 3.0 15.4 2.9
04. Vilja ja viljatuotteet 7.2 1.7 5.5 1.1 5.6 1.2 6.1 1.1 6.0 1.1
05. Hedelmät ja kasvikset 166.5 40.4 190.8 39.8 191.0 39.3 251.8 44.1 243.9 46.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.1 0.0 0.3 0.0 9.1 1.9 8.10 1.6 0.3 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 24.0 5.8 35.2 7.3 46.1 9.5 56.9 10.0 49.6 9.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.1 0.5 2.7 0.5 1.8 0.4 2.6 0.4 4.1 0.8
1. Juomat ja tupakka 0.6 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1 0.7 0.1 0.4 0.1
11. Juomat 0.6 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1 0.7 0.1 0.4 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 20.3 4.9 36.1 7.5 20.7 4.3 40.5 7.1 21.7 4.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 10.7 2.6 16.4 3.4 6.7 1.4 24.7 4.3 10.4 2.0
28. Malmit ja metalliromu 4.7 1.1 15.5 3.2 10.2 2.1 11.6 2.0 8.0 1.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 4.2 1.0 4.1 0.8 3.1 0.6 3.10 0.7 2.10 0.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 31.6 7.7 28.1 5.9 17.6 3.6 0 0.0 0.1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 31.6 7.7 28.1 5.9 17.6 3.6 0 0.0 0 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 3.7 0.9 2.0 0.4 4.2 0.9 3.8 0.7 1.7 0.3
41. Eläinöljyt ja -rasvat 3.3 0.8 1.10 0.4 3.9 0.8 3.6 0.6 1.6 0.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 13.0 3.1 10.2 2.1 10.9 2.2 8.1 1.4 7.4 1.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.3 0.1 0.7 0.1 0.3 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.4 0.3 0.8 0.2 2.1 0.4 1.5 0.3 1.1 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 1.6 0.4 1.2 0.2 1.2 0.2 1.1 0.2 0.9 0.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.2 0.3 0.6 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 1.2 0.3 0.8 0.2 0.4 0.1 0.3 0.0 0.6 0.1
58. Muovit, valmistetut 7.4 1.8 6.2 1.3 6.2 1.3 4.7 0.8 4.4 0.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 46.1 11.2 60.1 12.5 62.9 13.0 54.5 9.5 47.2 9.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.4 0.8 4.2 0.9 7.6 1.6 6.1 1.1 3.8 0.7
66. Kivennäisainetuotteet 3.6 0.9 4.2 0.9 4.3 0.9 3.10 0.7 4.3 0.8
68. Muut metallit 38.2 9.3 50.5 10.5 50.0 10.3 43.1 7.5 38.1 7.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.6 0.1 0.8 0.2 0.4 0.1 0.8 0.1 0.8 0.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 5.1 1.2 6.10 1.4 8.4 1.7 7.7 1.3 6.1 1.2
71. Voimakoneet ja moottorit 0.6 0.1 1.1 0.2 0.7 0.1 0.8 0.1 0.7 0.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.2 0.0 0.3 0.0 0.8 0.2 0.9 0.1 0.3 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.8 0.2 0.6 0.1 0.8 0.1 1.3 0.2 0.5 0.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.1 0.0 0 0.0 0.8 0.2 0.1 0.0 0 0.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.5 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1 1.4 0.2 0.4 0.1
78. Moottoriajoneuvot 3.1 0.7 4.6 0.9 5.1 1.0 3.5 0.6 4.4 0.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 65.4 15.9 67.1 14.0 76.3 15.7 95.2 16.7 82.8 15.8
82. Huonekalut 0.4 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1
84. Vaatteet 48.8 11.8 46.7 9.7 49.3 10.1 60.7 10.6 48.3 9.2
87. Kojeet,mittarit yms. 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.6 0.1
89. Muut valmiit tavarat 15.9 3.9 19.1 4.0 26.2 5.4 33.4 5.8 33.1 6.3
9. Muut tavarat 14.7 3.6 21.4 4.4 14.10 3.1 17.8 3.1 37.7 7.2
93. Erittelemätön 7.2 1.7 10.6 2.2 4.6 0.9 8.0 1.4 7.5 1.4
97. Kulta, ei monetaarinen 6.8 1.6 10.1 2.1 9.5 1.9 8.8 1.5 29.2 5.6
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0.8 0.2 0.8 0.2 1.0 0.2 1.1 0.2 1.1 0.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 412.1 100.0 479.5 100.0 485.5 100.0 571.2 100.0 523.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu