Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Perun ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2018/8 - 2018/12

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2018 8
%
2018 9
%
2018 10
%
2018 11
%
2018 12
%
Viennistä0.60.50.60.60.6
Tuonnista0.30.30.30.30.3
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.40.40.40.40.4

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Peruun (PE) jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 81.9 10.6 77.0 10.5 74.7 9.1 68.5 8.3 57.3 7.7
01. Liha ja lihatuotteet 5.1 0.6 4.2 0.6 5.2 0.6 4.6 0.6 4.9 0.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2.3 0.3 2.1 0.3 4.4 0.5 4.4 0.5 2.7 0.3
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.1 0.1 0.1 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 57.9 7.5 52.6 7.2 46.10 5.7 36.3 4.4 30.7 4.1
05. Hedelmät ja kasvikset 4.1 0.5 4.6 0.6 3.7 0.4 3.8 0.5 3.8 0.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.4 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.6 0.1 0.5 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.5 0.3 1.9 0.2 2.7 0.3 1.8 0.2 1.7 0.2
08. Rehuaineet 3.1 0.4 7.2 1.0 6.5 0.8 12.8 1.5 6.6 0.9
09. Erinäiset elintarvikkeet 5.9 0.8 4.1 0.6 4.9 0.6 4.1 0.5 6.2 0.8
1. Juomat ja tupakka 1.2 0.2 0.8 0.1 1.1 0.1 0.9 0.1 0.8 0.1
11. Juomat 1.2 0.1 0.7 0.1 1.1 0.1 0.8 0.1 0.8 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 36.2 4.7 35.8 4.9 32.9 4.0 38.9 4.7 48.4 6.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 10.2 1.3 11.0 1.5 7.1 0.9 6.6 0.8 3.2 0.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.3 0.2 1.1 0.1 1.7 0.2 0.8 0.1 1.1 0.1
24. Puutavara ja korkki 0.6 0.1 0.10 0.1 1.6 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
25. Paperimassa 2.1 0.3 2.3 0.3 2.1 0.2 3.3 0.4 2.6 0.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 7.0 0.9 6.10 0.9 7.1 0.9 9.0 1.1 11.2 1.5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.9 0.1 0.7 0.1 0.8 0.1 0.9 0.1 0.5 0.1
28. Malmit ja metalliromu 11.2 1.5 10.5 1.4 9.5 1.2 12.6 1.5 25.0 3.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3.2 0.4 2.7 0.4 3.3 0.4 4.2 0.5 3.8 0.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 227.1 29.4 206.9 28.3 283.1 34.6 343.3 41.5 228.6 30.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 215.6 27.9 201.9 27.6 263.7 32.2 334.5 40.5 220.10 29.6
34. Kaasut 11.5 1.5 5.1 0.7 19.4 2.4 8.8 1.1 7.6 1.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 12.4 1.6 0.2 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 0.6 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 12.2 1.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 103.4 13.4 95.2 13.0 105.3 12.9 77.8 9.4 98.6 13.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 19.5 2.5 17.6 2.4 25.4 3.1 6.1 0.7 16.4 2.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 8.7 1.1 5.5 0.7 10.5 1.3 2.2 0.3 12.3 1.6
53. Väri- ja parkitusaineet 5.9 0.8 3.7 0.5 6.9 0.8 7.7 0.9 3.10 0.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 5.0 0.6 6.3 0.9 4.7 0.6 8.1 1.0 7.3 1.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 6.7 0.9 5.4 0.7 5.5 0.7 4.7 0.6 5.1 0.7
56. Lannoitteet, valmistetut 4.10 0.6 9.6 1.3 1.4 0.2 1.10 0.2 14.9 2.0
57. Muovit, valmistamattomat 32.8 4.2 26.5 3.6 33.2 4.0 30.8 3.7 26.2 3.5
58. Muovit, valmistetut 3.7 0.5 3.1 0.4 3.4 0.4 3.2 0.4 2.4 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 16.5 2.1 17.8 2.4 14.8 1.8 13.4 1.6 10.6 1.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 41.7 5.4 32.3 4.4 33.7 4.1 33.8 4.1 33.1 4.4
62. Kumituotteet 9.0 1.2 3.10 0.5 6.9 0.8 6.8 0.8 8.8 1.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 10.4 1.3 10.4 1.4 9.0 1.1 6.2 0.7 7.0 0.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 5.2 0.7 4.10 0.7 4.9 0.6 4.10 0.6 5.6 0.7
66. Kivennäisainetuotteet 2.6 0.3 1.8 0.2 1.10 0.2 2.5 0.3 1.4 0.2
67. Rauta ja teräs 2.2 0.3 1.6 0.2 1.3 0.2 3.7 0.4 1.7 0.2
68. Muut metallit 0.7 0.1 1.2 0.2 0.7 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 11.7 1.5 8.6 1.2 8.9 1.1 9.2 1.1 8.2 1.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 213.2 27.6 218.8 29.9 225.2 27.5 200.2 24.2 213.9 28.6
71. Voimakoneet ja moottorit 9.9 1.3 26.1 3.6 10.0 1.2 10.8 1.3 13.3 1.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 38.7 5.0 23.7 3.2 42.7 5.2 25.5 3.1 52.1 7.0
73. Metalliteollisuuskoneet 1.8 0.2 1.1 0.1 3.7 0.4 1.9 0.2 1.2 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 44.4 5.7 38.5 5.3 37.4 4.6 40.1 4.9 35.1 4.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 35.8 4.6 37.1 5.1 51.5 6.3 39.0 4.7 41.6 5.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 17.8 2.3 25.6 3.5 20.2 2.5 22.7 2.7 18.8 2.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 15.4 2.0 17.2 2.3 18.10 2.3 16.10 2.0 16.7 2.2
78. Moottoriajoneuvot 31.6 4.1 33.5 4.6 24.7 3.0 30.1 3.6 17.6 2.3
79. Muut kuljetusvälineet 18.2 2.4 16.4 2.2 16.2 2.0 13.6 1.6 17.9 2.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 34.9 4.5 38.7 5.3 38.1 4.7 40.2 4.9 44.4 5.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.7 0.1 1.1 0.1 1.2 0.1 1.0 0.1 0.5 0.1
82. Huonekalut 0.6 0.1 0.10 0.1 2.2 0.3 0.7 0.1 1.1 0.1
84. Vaatteet 0.10 0.1 1.4 0.2 0.10 0.1 1.6 0.2 1.1 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 11.8 1.5 11.7 1.6 10.2 1.2 11.6 1.4 14.9 2.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 3.7 0.5 3.2 0.4 3.10 0.5 3.3 0.4 2.6 0.3
89. Muut valmiit tavarat 16.10 2.2 19.9 2.7 19.4 2.4 21.5 2.6 24.0 3.2
9. Muut tavarat 20.7 2.7 26.7 3.6 24.7 3.0 22.9 2.8 22.2 3.0
93. Erittelemätön 0.10 0.1 6.2 0.8 1.4 0.2 1.1 0.1 2.5 0.3
97. Kulta, ei monetaarinen 0.5 0.1 2.7 0.4 2.10 0.4 1.4 0.2 1.3 0.2
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 19.3 2.5 17.9 2.4 20.4 2.5 20.5 2.5 18.4 2.5
0-9. Kaikki ryhmät 772.3 100.0 732.0 100.0 818.7 100.0 826.4 100.0 747.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Perusta (PE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 218.6 34.6 207.6 30.4 259.5 33.4 245.4 36.4 265.6 38.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.7 0.3 2.8 0.4 1.6 0.2 2.3 0.3 2.7 0.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 14.6 2.3 14.4 2.1 14.2 1.8 15.2 2.2 14.5 2.1
04. Vilja ja viljatuotteet 5.9 0.9 5.3 0.8 6.10 0.9 5.6 0.8 6.3 0.9
05. Hedelmät ja kasvikset 167.1 26.5 141.3 20.7 187.2 24.1 167.9 24.9 197.5 28.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.2 0.0 2.5 0.4 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 27.2 4.3 39.6 5.8 47.7 6.1 53.2 7.9 42.7 6.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.9 0.3 1.10 0.3 1.9 0.2 0.9 0.1 1.10 0.3
1. Juomat ja tupakka 0.6 0.1 0.8 0.1 1.2 0.1 1.0 0.1 0.6 0.1
11. Juomat 0.6 0.1 0.8 0.1 1.2 0.1 1.0 0.1 0.6 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 43.2 6.8 48.3 7.1 58.7 7.5 41.10 6.2 58.4 8.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.9 0.1 0.2 0.0 0.6 0.1 0.1 0.0 0.3 0.0
24. Puutavara ja korkki 0.3 0.0 0.4 0.1 0.5 0.1 0.3 0.0 1.1 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 18.3 2.9 13.3 1.9 13.3 1.7 6.4 0.9 15.0 2.1
28. Malmit ja metalliromu 19.9 3.2 31.6 4.6 40.9 5.3 30.5 4.5 39.7 5.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3.7 0.6 2.9 0.4 3.5 0.4 4.6 0.7 2.4 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 29.9 4.7 157.5 23.1 133.10 17.2 92.1 13.7 30.3 4.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 29.9 4.7 157.5 23.0 133.10 17.2 92.1 13.7 30.3 4.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 4.6 0.7 3.2 0.5 2.1 0.3 2.3 0.3 1.7 0.2
41. Eläinöljyt ja -rasvat 4.6 0.7 3.1 0.5 2.1 0.3 1.9 0.3 1.5 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 8.5 1.3 7.3 1.1 10.1 1.3 12.10 1.9 8.10 1.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.3 0.4 1.4 0.2 2.1 0.3 4.2 0.6 1.1 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 1.5 0.2 1.0 0.1 1.3 0.2 1.4 0.2 1.7 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 1.1 0.2 0.6 0.1 0.6 0.1 0.10 0.1 0.9 0.1
58. Muovit, valmistetut 3.4 0.5 4.4 0.6 5.8 0.7 6.2 0.9 5.0 0.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 56.2 8.9 55.3 8.1 75.2 9.7 68.0 10.1 75.6 10.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.7 0.1 0.3 0.0 1.0 0.1 0.9 0.1 0.5 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4.0 0.6 2.8 0.4 6.1 0.8 5.2 0.8 3.7 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 5.1 0.8 4.5 0.7 4.5 0.6 4.5 0.7 3.8 0.5
68. Muut metallit 45.9 7.3 47.1 6.9 63.5 8.2 56.7 8.4 66.9 9.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.3 0.0 0.5 0.1 0.2 0.0 0.7 0.1 0.5 0.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 10.1 1.6 10.0 1.5 8.2 1.1 11.7 1.7 5.2 0.7
71. Voimakoneet ja moottorit 0.6 0.1 0.10 0.1 0.4 0.0 0.7 0.1 0.2 0.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.1 0.2 1.3 0.2 1.4 0.2 1.5 0.2 0.8 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.0 0.2 0.7 0.1 0.4 0.0 1.7 0.2 0.8 0.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.3 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.8 0.1 0.4 0.1
78. Moottoriajoneuvot 6.10 1.1 6.9 1.0 5.9 0.8 7.2 1.1 2.5 0.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 82.5 13.1 62.2 9.1 84.2 10.8 69.4 10.3 69.9 10.0
84. Vaatteet 64.7 10.2 45.8 6.7 65.6 8.4 47.10 7.1 53.3 7.6
85. Jalkineet 0.9 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1
89. Muut valmiit tavarat 16.1 2.5 15.3 2.2 17.5 2.2 19.10 3.0 15.5 2.2
9. Muut tavarat 177.5 28.1 131.3 19.2 144.7 18.6 129.2 19.2 181.0 26.0
93. Erittelemätön 8.6 1.4 9.5 1.4 7.4 0.9 7.7 1.1 8.10 1.3
97. Kulta, ei monetaarinen 168.1 26.6 120.8 17.7 136.3 17.5 120.5 17.9 170.10 24.5
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 0.9 0.1 1.2 0.2 1.1 0.1 1.1 0.2 1.2 0.2
0-9. Kaikki ryhmät 631.3 100.0 683.1 100.0 777.4 100.0 673.6 100.0 696.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu