Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Perun ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä0.40.40.40.60.5
Tuonnista0.10.10.20.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.30.30.3

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Perun kanssa, vienti Peruun ja tuonti Perusta vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Elokuussa Peru oli Yhdysvaltain 39. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden 1.1 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 21.4 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Perun kanssa oli 112 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Perusta oli 1.1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa, ollen suuruudeltaan 479 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Perusta olivat Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät), joka edusti 25.6 prosentin osuutta tuonnista, Sitc054 (kasvikset,tuoreet tai kuivatut) 8.7 % sekä Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta) 5.4 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Peruun oli yli kolmanneksen pienempi edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 592 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), mikä edusti 31.5 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc333 (raakaöljy) 5.1 % sekä Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat) 4.3 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-elokuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 8.2 miljardiin dollariin, laskun ollessa 19.1 %. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 3.3 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 4.8 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 12.3 % ja viennin arvon osalla 23.2 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät), arvon ollessa 849 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 1.3 miljardia dollaria. Tammi-elokuun välinen Yhdysvaltain ja Perun välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 1.5 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Peruun (PE) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 36.4 8.8 38.5 12.0 77.0 17.4 74.4 12.0 27.6 4.7
01. Liha ja lihatuotteet 4.3 1.0 3.6 1.1 2.3 0.5 2.3 0.4 4.5 0.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2.6 0.6 7.1 2.2 3.8 0.8 6.1 1.0 9.1 1.5
04. Vilja ja viljatuotteet 6.6 1.6 10.6 3.3 45.7 10.3 41.6 6.7 0.7 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 5.6 1.3 5.6 1.7 5.2 1.2 5.1 0.8 3.2 0.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.7 0.4 1.4 0.4 1.5 0.3 0.6 0.1 1.1 0.2
08. Rehuaineet 10.5 2.5 7.9 2.5 13.5 3.1 15.2 2.4 3.3 0.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 5.0 1.2 2.2 0.7 4.7 1.1 3.6 0.6 5.3 0.9
1. Juomat ja tupakka 0.5 0.1 0.2 0.1 0.3 0.0 0.4 0.1 1.1 0.2
11. Juomat 0.5 0.1 0.2 0.1 0.3 0.0 0.4 0.1 1.1 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 24.10 6.0 12.3 3.8 9.3 2.1 23.4 3.8 15.10 2.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 3.6 0.9 3.7 1.1 0 0.0 15.1 2.4 0.1 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.6 0.1
24. Puutavara ja korkki 0.3 0.1 0.1 0.0 0.6 0.1 0.3 0.0 0.5 0.1
25. Paperimassa 1.8 0.4 2.5 0.8 1.4 0.3 1.9 0.3 1.10 0.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 5.9 1.4 4.1 1.3 2.6 0.6 2.8 0.4 2.3 0.4
28. Malmit ja metalliromu 10.1 2.4 0.4 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 8.1 1.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2.8 0.7 1.5 0.5 4.1 0.9 2.8 0.4 2.4 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 114.7 27.7 66.3 20.7 88.9 20.1 156.10 25.3 216.9 36.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 114.0 27.5 66.2 20.6 85.4 19.3 153.6 24.7 216.9 36.7
34. Kaasut 0.7 0.2 0.1 0.0 3.6 0.8 3.4 0.5 0.1 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.4 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 1.1 0.2 0.4 0.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.3 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1 1.1 0.2 0.4 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 76.5 18.5 58.6 18.3 65.2 14.8 74.10 12.1 74.7 12.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 8.4 2.0 4.3 1.3 6.2 1.4 7.6 1.2 12.6 2.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 5.2 1.3 2.7 0.8 7.8 1.8 4.8 0.8 4.8 0.8
53. Väri- ja parkitusaineet 3.10 1.0 3.4 1.0 1.4 0.3 3.2 0.5 3.0 0.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 5.0 1.2 5.1 1.6 5.0 1.1 4.2 0.7 4.6 0.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 4.3 1.0 3.9 1.2 2.7 0.6 3.2 0.5 3.1 0.5
56. Lannoitteet, valmistetut 8.7 2.1 4.4 1.4 4.1 0.9 16.10 2.7 0.3 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 27.6 6.7 20.5 6.4 18.5 4.2 21.6 3.5 34.1 5.8
58. Muovit, valmistetut 3.1 0.7 1.9 0.6 1.7 0.4 1.6 0.2 1.9 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 10.5 2.5 12.7 3.9 18.3 4.1 12.2 2.0 10.6 1.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 21.5 5.2 21.5 6.7 21.6 4.9 22.1 3.5 25.8 4.4
62. Kumituotteet 6.5 1.6 7.0 2.2 7.2 1.6 7.2 1.2 10.6 1.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4.3 1.0 4.10 1.5 4.3 1.0 3.6 0.6 3.7 0.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.8 0.4 2.5 0.8 3.8 0.9 3.2 0.5 2.9 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 1.3 0.3 1.1 0.3 0.6 0.1 0.8 0.1 1.6 0.3
67. Rauta ja teräs 1.3 0.3 1.5 0.5 1.5 0.3 0.9 0.1 1.1 0.2
68. Muut metallit 0.6 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.3 0.0 0.4 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5.6 1.3 4.2 1.3 4.0 0.9 6.4 1.0 5.9 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 112.1 27.0 97.9 30.5 134.1 30.4 215.6 34.7 168.1 28.4
71. Voimakoneet ja moottorit 7.9 1.9 8.1 2.5 19.7 4.4 6.7 1.1 5.9 1.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 20.9 5.0 15.8 4.9 13.9 3.1 31.5 5.1 24.1 4.1
73. Metalliteollisuuskoneet 0.5 0.1 0.6 0.2 1.2 0.3 0.7 0.1 1.3 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 31.4 7.6 22.7 7.1 22.3 5.0 25.10 4.2 29.4 5.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 15.4 3.7 14.8 4.6 30.7 6.9 78.10 12.7 39.5 6.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 12.3 3.0 14.5 4.5 15.1 3.4 16.7 2.7 22.4 3.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 13.9 3.4 9.8 3.0 13.10 3.2 18.5 3.0 19.5 3.3
78. Moottoriajoneuvot 7.6 1.8 8.7 2.7 12.8 2.9 30.5 4.9 20.9 3.5
79. Muut kuljetusvälineet 2.6 0.6 3.3 1.0 4.8 1.1 6.3 1.0 5.5 0.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 16.4 3.9 17.3 5.4 27.7 6.3 27.6 4.4 30.5 5.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.7 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 1.0 0.2
84. Vaatteet 0.5 0.1 0.4 0.1 0.7 0.2 0.8 0.1 0.10 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 9.1 2.2 8.7 2.7 12.5 2.8 10.2 1.6 11.7 2.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2.1 0.5 1.2 0.4 1.5 0.3 1.5 0.2 2.1 0.4
89. Muut valmiit tavarat 3.7 0.9 6.6 2.1 12.3 2.8 14.1 2.3 14.2 2.4
9. Muut tavarat 11.4 2.7 7.10 2.5 17.3 3.9 25.4 4.1 30.9 5.2
93. Erittelemätön 1.1 0.2 0.5 0.1 1.6 0.3 0.1 0.0 0.7 0.1
97. Kulta, ei monetaarinen 0.1 0.0 0 0.0 4.9 1.1 11.7 1.9 16.5 2.8
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 10.3 2.5 7.6 2.3 10.9 2.5 13.7 2.2 13.8 2.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 414.4 100.0 320.6 100.0 441.6 100.0 621.5 100.0 591.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Perusta (PE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 89.2 42.7 111.10 50.6 167.2 55.6 212.0 51.4 247.4 51.6
03. Kala- ja kalavalmisteet 13.1 6.3 13.0 5.9 12.8 4.2 11.9 2.9 12.4 2.6
04. Vilja ja viljatuotteet 5.0 2.4 4.5 2.0 4.9 1.6 7.2 1.7 5.5 1.1
05. Hedelmät ja kasvikset 55.7 26.6 78.6 35.5 127.1 42.3 166.5 40.4 190.8 39.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 13.9 6.6 14.7 6.6 20.7 6.9 24.0 5.8 35.2 7.3
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.5 0.7 1.1 0.5 1.4 0.5 2.1 0.5 2.7 0.5
1. Juomat ja tupakka 0.4 0.2 0.2 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1
11. Juomat 0.4 0.2 0.2 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 24.8 11.8 19.3 8.7 31.7 10.5 20.3 4.9 36.1 7.5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.2 0.1 14.1 6.4 11.5 3.8 10.7 2.6 16.4 3.4
28. Malmit ja metalliromu 19.5 9.3 1.4 0.6 14.3 4.7 4.7 1.1 15.5 3.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 4.9 2.3 3.6 1.6 5.4 1.8 4.2 1.0 4.1 0.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 35.6 17.0 20.9 9.4 3.5 1.2 31.6 7.7 28.1 5.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 35.6 17.0 17.8 8.0 0 0.0 31.6 7.7 28.1 5.9
34. Kaasut 0 0.0 3.1 1.4 3.5 1.2 0 0.0 0 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 3.8 1.8 3.1 1.4 3.8 1.3 3.7 0.9 2.0 0.4
41. Eläinöljyt ja -rasvat 3.8 1.8 3.1 1.4 3.8 1.3 3.3 0.8 1.10 0.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 7.5 3.6 11.0 5.0 11.8 3.9 13.0 3.1 10.2 2.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1 0.7 0.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.6 0.3 1.1 0.5 1.6 0.5 1.4 0.3 0.8 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 1.1 0.5 1.3 0.6 1.5 0.5 1.6 0.4 1.2 0.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.4 0.2 0.5 0.2 0.2 0.1 1.2 0.3 0.6 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 1.1 0.5 0.3 0.1 0.6 0.2 1.2 0.3 0.8 0.2
58. Muovit, valmistetut 4.3 2.0 7.9 3.5 7.8 2.6 7.4 1.8 6.2 1.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 26.10 12.9 32.6 14.7 33.10 11.3 46.1 11.2 60.1 12.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.3 0.6 1.4 0.6 2.1 0.7 3.4 0.8 4.2 0.9
66. Kivennäisainetuotteet 1.3 0.6 1.5 0.7 2.7 0.9 3.6 0.9 4.2 0.9
68. Muut metallit 24.2 11.5 29.4 13.3 28.8 9.6 38.2 9.3 50.5 10.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.2 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.6 0.1 0.8 0.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 2.8 1.3 0.7 0.3 4.2 1.4 5.1 1.2 6.10 1.4
71. Voimakoneet ja moottorit 0.2 0.1 0 0.0 0.10 0.3 0.6 0.1 1.1 0.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.4 0.2 0.2 0.1 0.8 0.3 0.2 0.0 0.3 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.2 0.1 0.2 0.1 0.5 0.2 0.8 0.2 0.6 0.1
78. Moottoriajoneuvot 2.1 1.0 0.1 0.0 1.6 0.5 3.1 0.7 4.6 0.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 14.5 6.9 14.3 6.4 36.9 12.3 65.4 15.9 67.1 14.0
84. Vaatteet 12.3 5.9 9.3 4.2 26.5 8.8 48.8 11.8 46.7 9.7
89. Muut valmiit tavarat 1.10 0.9 4.8 2.1 10.1 3.3 15.9 3.9 19.1 4.0
9. Muut tavarat 3.9 1.9 7.5 3.3 7.5 2.5 14.7 3.6 21.4 4.4
93. Erittelemätön 2.9 1.4 1.5 0.6 3.7 1.2 7.2 1.7 10.6 2.2
97. Kulta, ei monetaarinen 0.7 0.3 5.6 2.5 3.3 1.1 6.8 1.6 10.1 2.1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0.4 0.2 0.5 0.2 0.6 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 209.0 100.0 221.1 100.0 300.7 100.0 412.1 100.0 479.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu