Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ecuadorin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä0.30.20.30.30.3
Tuonnista0.20.10.20.20.3
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.30.3

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Ecuadorin kanssa, vienti Ecuadoriin ja tuonti Ecuadorista vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Elokuussa Ecuador oli Yhdysvaltain 41. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden 930 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 28.4 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Elokuussa kauppatase Ecuadorin kanssa oli Yhdysvalloille 337 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Ecuadorista supistui 17.4 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 633 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Ecuadorista olivat Sitc333 (raakaöljy), joka edusti 49.2 prosentin osuutta tuonnista, Sitc036 (äyriäiset ja nilviäiset) 15.3 % sekä Sitc971 (kulta, ei monetaarinen) 5.1 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Ecuadoriin oli yli kolmanneksen pienempi edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 296 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), mikä edusti 32.1 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani) 9.1 % sekä Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 7.6 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-elokuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 6.7 miljardiin dollariin, laskun ollessa 19.7 %. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 3.8 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 2.8 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 15.6 % ja viennin arvon osalla 24.7 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 1.7 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 989 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-elokuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 992 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 768 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Ecuadoriin (EC) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 53.6 16.5 25.1 12.8 32.7 10.1 36.5 9.7 24.10 8.4
01. Liha ja lihatuotteet 0.3 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1 0.3 0.1 0.9 0.3
04. Vilja ja viljatuotteet 20.5 6.3 5.1 2.6 0.4 0.1 16.4 4.4 2.2 0.7
05. Hedelmät ja kasvikset 1.5 0.4 0.5 0.2 1.1 0.3 1.8 0.5 2.1 0.7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.1 0.3 0.7 0.3 0.9 0.3 0.5 0.1 0.9 0.3
08. Rehuaineet 26.7 8.2 15.9 8.1 27.2 8.4 15.1 4.0 16.3 5.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.9 0.9 2.4 1.2 2.5 0.8 1.9 0.5 2.3 0.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 10.4 3.2 7.3 3.7 3.9 1.2 7.9 2.1 6.1 2.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 1.4 0.4 0.2 0.1 0.2 0.1 2.1 0.5 0.1 0.0
25. Paperimassa 3.4 1.0 4.2 2.1 1.2 0.4 1.8 0.5 1.4 0.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.6 0.5 0.2 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1
28. Malmit ja metalliromu 1.4 0.4 1.3 0.6 1.1 0.3 1.1 0.3 1.3 0.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2.2 0.7 1.5 0.8 1.1 0.3 2.4 0.6 2.4 0.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 150.2 46.2 33.8 17.3 112.1 34.6 168.1 44.9 122.1 41.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 122.3 37.6 15.4 7.8 75.8 23.4 138.9 37.1 95.1 32.1
34. Kaasut 27.10 8.6 18.5 9.4 36.3 11.2 29.3 7.8 27.0 9.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.4 0.1 0.6 0.3 0.6 0.2 0.7 0.2 0.6 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 40.8 12.5 35.3 18.0 33.7 10.4 36.8 9.8 35.6 12.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 4.7 1.4 3.6 1.8 1.3 0.4 2.3 0.6 1.8 0.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.5 0.2 0.8 0.4 0.9 0.3 1.5 0.4 1.4 0.5
53. Väri- ja parkitusaineet 1.4 0.4 1.2 0.6 0.9 0.3 1.5 0.4 1.8 0.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 4.1 1.2 3.3 1.7 5.2 1.6 5.4 1.4 6.6 2.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.9 0.6 1.5 0.7 1.8 0.5 1.6 0.4 1.5 0.5
56. Lannoitteet, valmistetut 4.8 1.5 3.3 1.7 5.3 1.6 2.5 0.7 0.6 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 15.2 4.7 11.7 6.0 11.4 3.5 15.10 4.2 13.1 4.4
58. Muovit, valmistetut 0.8 0.2 0.10 0.5 1.0 0.3 1.1 0.3 0.9 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 7.8 2.4 9.2 4.7 6.2 1.9 5.2 1.4 8.4 2.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 21.1 6.5 19.5 9.9 23.5 7.3 16.4 4.4 10.7 3.6
62. Kumituotteet 0.3 0.1 0.4 0.2 0.3 0.1 0.7 0.2 0.5 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 16.3 5.0 15.1 7.7 19.9 6.1 12.2 3.3 6.5 2.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.7 0.2 0.8 0.4 1.2 0.3 0.9 0.2 0.9 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 0.5 0.1 0.6 0.3 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1
67. Rauta ja teräs 0.7 0.2 0.5 0.2 0.2 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1
68. Muut metallit 0.3 0.1 0.1 0.0 0.3 0.1 0.4 0.1 0.7 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.4 0.7 1.10 1.0 1.5 0.4 1.9 0.5 1.9 0.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 31.4 9.6 60.4 30.8 100.5 31.0 83.2 22.2 79.3 26.8
71. Voimakoneet ja moottorit 1.2 0.4 2.0 1.0 2.6 0.8 3.1 0.8 1.6 0.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3.8 1.2 3.2 1.6 4.6 1.4 4.4 1.2 3.8 1.3
73. Metalliteollisuuskoneet 0.5 0.1 0.8 0.4 0.4 0.1 0.3 0.1 0.9 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 8.5 2.6 9.7 4.9 10.3 3.2 9.5 2.5 8.4 2.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 5.2 1.6 15.6 7.9 23.2 7.1 20.2 5.4 15.5 5.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 5.7 1.7 19.1 9.7 35.2 10.8 26.3 7.0 23.1 7.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3.9 1.2 7.5 3.8 6.2 1.9 9.0 2.4 6.9 2.3
78. Moottoriajoneuvot 1.9 0.6 2.3 1.1 14.6 4.5 8.5 2.3 16.6 5.6
79. Muut kuljetusvälineet 1.1 0.3 0.6 0.3 3.9 1.2 2.2 0.6 2.9 1.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 9.8 3.0 9.5 4.8 10.3 3.2 12.10 3.4 10.2 3.4
82. Huonekalut 0.3 0.1 0.6 0.3 0.3 0.1 0.3 0.1 0.2 0.0
84. Vaatteet 0.2 0.1 0.1 0.0 0.5 0.1 1.2 0.3 0.3 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 4.9 1.5 6.3 3.2 5.8 1.8 7.5 2.0 5.9 2.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.10 0.6 0.4 0.2 0.4 0.1 0.7 0.2 1.0 0.3
89. Muut valmiit tavarat 2.4 0.7 1.7 0.8 3.1 1.0 2.9 0.8 2.7 0.9
9. Muut tavarat 7.8 2.4 4.5 2.3 7.1 2.2 12.2 3.3 7.0 2.4
93. Erittelemätön 0.2 0.1 0.4 0.2 0.4 0.1 0.8 0.2 0.4 0.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 7.6 2.3 4.2 2.1 6.7 2.1 8.1 2.1 6.7 2.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 325.3 100.0 195.6 100.0 323.10 100.0 374.5 100.0 296.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ecuadorista (EC) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 121.1 38.9 120.10 49.3 166.8 45.1 174.8 42.5 184.10 29.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 48.4 15.5 51.9 21.1 86.9 23.5 108.7 26.4 121.1 19.1
04. Vilja ja viljatuotteet 0.7 0.2 0.6 0.2 0.9 0.2 0.7 0.2 0.5 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 54.8 17.6 49.10 20.3 53.5 14.5 49.7 12.1 46.5 7.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 15.5 5.0 17.10 7.3 24.1 6.5 14.7 3.6 15.2 2.4
08. Rehuaineet 1.2 0.4 0.3 0.1 1.1 0.3 0.7 0.2 1.1 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 25.4 8.1 24.8 10.1 16.5 4.5 16.6 4.0 20.3 3.2
24. Puutavara ja korkki 0.9 0.3 1.7 0.7 1.9 0.5 1.5 0.4 2.4 0.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 24.6 7.9 22.9 9.3 14.6 3.9 15.1 3.6 17.8 2.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 120.5 38.7 50.5 20.6 123.4 33.4 155.8 37.9 327.6 51.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 120.5 38.7 50.5 20.6 123.4 33.4 155.8 37.9 327.6 51.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.2 0.4 1.2 0.5 0.9 0.2 1.4 0.3 1.1 0.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1.2 0.4 1.2 0.5 0.9 0.2 1.4 0.3 1.1 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.8 0.6 1.0 0.4 1.3 0.3 0.7 0.2 0.9 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 0.7 0.2 0.3 0.1 0.9 0.2 0.3 0.0 0.6 0.1
58. Muovit, valmistetut 0.7 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 12.3 3.9 13.5 5.5 16.4 4.4 16.0 3.9 17.5 2.8
62. Kumituotteet 1.1 0.3 0.3 0.1 0.3 0.1 1.3 0.3 2.2 0.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 8.8 2.8 8.4 3.4 9.2 2.5 8.7 2.1 9.8 1.5
66. Kivennäisainetuotteet 0.4 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1
68. Muut metallit 1.9 0.6 4.1 1.6 5.6 1.5 4.6 1.1 4.1 0.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 2.1 0.7 3.1 1.2 6.7 1.8 4.5 1.1 4.6 0.7
71. Voimakoneet ja moottorit 0 0.0 0.1 0.0 1.4 0.4 0 0.0 0 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.1 0.0 0.1 0.0 0.6 0.1 0.1 0.0 0.6 0.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.1 0.6 2.8 1.1 4.8 1.3 4.3 1.0 3.10 0.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.6 0.5 1.4 0.6 1.7 0.4 1.10 0.5 2.2 0.3
84. Vaatteet 0.4 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.8 0.2 0.9 0.1
89. Muut valmiit tavarat 0.7 0.2 0.7 0.3 0.6 0.1 0.5 0.1 0.8 0.1
9. Muut tavarat 25.6 8.2 29.2 11.9 35.10 9.7 39.6 9.6 74.4 11.7
93. Erittelemätön 1.2 0.4 0.6 0.2 0.5 0.1 1.4 0.3 26.7 4.2
97. Kulta, ei monetaarinen 15.0 4.8 14.5 5.9 22.7 6.1 23.10 5.8 32.6 5.1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 9.4 3.0 14.2 5.8 12.8 3.5 14.3 3.5 15.2 2.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 311.6 100.0 245.6 100.0 369.3 100.0 411.2 100.0 633.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu