Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ecuadorin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.30.30.20.30.3
Tuonnista0.20.30.30.30.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.30.30.20.30.3

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Ecuadorin kanssa, vienti Ecuadoriin ja tuonti Ecuadorista vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Ecuador oli Yhdysvaltain 41. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden 888 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 18.9 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Ecuadorin kanssa oli Yhdysvalloille 125 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Ecuadorista supistui voimakkasti eli 31.8 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 507 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Ecuadorista olivat Sitc333 (raakaöljy), joka edusti 39.2 prosentin osuutta tuonnista, Sitc036 (äyriäiset ja nilviäiset) 11.2 % sekä Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät) 9.6 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Ecuadoriin oli 8.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 381 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), mikä edusti 32.7 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc081 (rehuaineet) 10.2 % sekä Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani) 7.6 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-marraskuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 9.3 miljardiin dollariin, laskun ollessa 18.1 %. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 5.4 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 3.9 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 14.1 % ja viennin arvon osalla 23.2 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 2.3 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 1.3 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 1.6 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 1.3 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Ecuadoriin (EC) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 36.5 9.7 24.10 8.4 17.3 6.3 45.8 12.1 52.2 13.7
00. Elävät eläimet 0.3 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 1.0 0.3 0.7 0.2
01. Liha ja lihatuotteet 0.3 0.1 0.9 0.3 0.6 0.2 0.7 0.2 0.8 0.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.2 0.0 0.1 0.0 1.3 0.5 0.9 0.2 0.4 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 16.4 4.4 2.2 0.7 4.4 1.6 12.3 3.2 5.3 1.4
05. Hedelmät ja kasvikset 1.8 0.5 2.1 0.7 1.9 0.7 2.3 0.6 1.4 0.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.2 0.0 0.3 0.1 0.8 0.3 0.6 0.1 0.6 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.5 0.1 0.9 0.3 0.4 0.1 1.2 0.3 0.6 0.1
08. Rehuaineet 15.1 4.0 16.3 5.5 5.2 1.9 23.8 6.3 39.0 10.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.9 0.5 2.3 0.8 2.6 0.9 2.8 0.7 3.5 0.9
1. Juomat ja tupakka 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.3 0.1 0.9 0.2
11. Juomat 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.3 0.1 0.9 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 7.9 2.1 6.1 2.0 5.4 1.9 13.8 3.6 18.5 4.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 2.1 0.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
25. Paperimassa 1.8 0.5 1.4 0.5 0.9 0.3 2.1 0.5 2.10 0.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.2 0.1 0.3 0.1 0.7 0.2 0.4 0.1 1.8 0.5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.3 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.6 0.2
28. Malmit ja metalliromu 1.1 0.3 1.3 0.4 1.3 0.4 8.5 2.2 11.7 3.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2.4 0.6 2.4 0.8 1.9 0.7 1.9 0.5 1.2 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 168.1 44.9 122.1 41.2 95.8 34.7 142.2 37.5 155.9 40.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.8 0.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 138.9 37.1 95.1 32.1 70.1 25.4 102.0 26.9 124.9 32.7
34. Kaasut 29.3 7.8 27.0 9.1 25.7 9.3 40.2 10.6 29.2 7.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.7 0.2 0.6 0.2 0.2 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 36.8 9.8 35.6 12.0 39.6 14.3 40.9 10.8 38.3 10.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2.3 0.6 1.8 0.6 2.7 1.0 2.4 0.6 2.7 0.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.5 0.4 1.4 0.5 0.3 0.1 0.5 0.1 2.1 0.5
53. Väri- ja parkitusaineet 1.5 0.4 1.8 0.6 1.4 0.5 3.1 0.8 1.9 0.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 5.4 1.4 6.6 2.2 2.8 1.0 2.1 0.5 2.2 0.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.6 0.4 1.5 0.5 1.6 0.6 2.4 0.6 2.0 0.5
56. Lannoitteet, valmistetut 2.5 0.7 0.6 0.2 5.8 2.1 0.8 0.2 0.6 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 15.10 4.2 13.1 4.4 15.7 5.7 17.9 4.7 17.4 4.6
58. Muovit, valmistetut 1.1 0.3 0.9 0.3 1.0 0.4 0.9 0.2 1.2 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 5.2 1.4 8.4 2.8 8.6 3.1 11.2 2.9 8.6 2.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 16.4 4.4 10.7 3.6 17.7 6.4 17.7 4.7 14.9 3.9
62. Kumituotteet 0.7 0.2 0.5 0.1 0.9 0.3 1.2 0.3 0.7 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 12.2 3.3 6.5 2.2 9.1 3.3 9.8 2.6 7.2 1.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.9 0.2 0.9 0.3 1.4 0.5 1.2 0.3 2.1 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 0.2 0.1 0.2 0.1 0.6 0.2 0.5 0.1 0.7 0.2
67. Rauta ja teräs 0.3 0.1 0.3 0.1 3.7 1.3 2.0 0.5 0.5 0.1
68. Muut metallit 0.4 0.1 0.7 0.2 0.2 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.9 0.5 1.9 0.6 1.10 0.7 2.4 0.6 3.3 0.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 83.2 22.2 79.3 26.8 83.0 30.1 96.7 25.5 77.7 20.4
71. Voimakoneet ja moottorit 3.1 0.8 1.6 0.5 2.9 1.0 2.2 0.6 3.6 0.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 4.4 1.2 3.8 1.3 4.4 1.6 6.5 1.7 7.9 2.1
73. Metalliteollisuuskoneet 0.3 0.1 0.9 0.3 0.9 0.3 0.6 0.1 0.5 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 9.5 2.5 8.4 2.8 12.7 4.6 12.9 3.4 9.4 2.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 20.2 5.4 15.5 5.2 22.6 8.2 29.1 7.7 16.4 4.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 26.3 7.0 23.1 7.8 23.6 8.6 18.1 4.8 17.2 4.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 9.0 2.4 6.9 2.3 8.2 3.0 11.7 3.1 14.4 3.8
78. Moottoriajoneuvot 8.5 2.3 16.6 5.6 5.6 2.0 6.2 1.6 6.3 1.6
79. Muut kuljetusvälineet 2.2 0.6 2.9 1.0 2.6 0.9 9.7 2.5 2.5 0.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 12.10 3.4 10.2 3.4 10.7 3.9 13.7 3.6 14.6 3.8
82. Huonekalut 0.3 0.1 0.2 0.0 0.6 0.2 0.7 0.2 0.4 0.1
84. Vaatteet 1.2 0.3 0.3 0.1 0.6 0.2 1.4 0.3 1.1 0.3
87. Kojeet,mittarit yms. 7.5 2.0 5.9 2.0 5.3 1.9 6.1 1.6 6.7 1.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.7 0.2 1.0 0.3 0.7 0.2 1.2 0.3 1.2 0.3
89. Muut valmiit tavarat 2.9 0.8 2.7 0.9 3.1 1.1 4.3 1.1 5.1 1.3
9. Muut tavarat 12.2 3.3 7.0 2.4 6.3 2.3 8.3 2.2 8.6 2.2
93. Erittelemätön 0.8 0.2 0.4 0.1 0.7 0.2 0.4 0.1 0.5 0.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 8.1 2.1 6.7 2.2 5.7 2.0 7.9 2.1 8.2 2.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 374.5 100.0 296.3 100.0 275.7 100.0 379.2 100.0 381.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ecuadorista (EC) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 174.8 42.5 184.10 29.2 195.9 36.4 183.10 32.8 169.3 33.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 108.7 26.4 121.1 19.1 111.9 20.8 96.3 17.1 74.6 14.7
04. Vilja ja viljatuotteet 0.7 0.2 0.5 0.1 0.8 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 49.7 12.1 46.5 7.3 51.10 9.6 55.8 9.9 68.9 13.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.1 0.0 0.1 0.0 3.7 0.7 0.3 0.1 0.2 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 14.7 3.6 15.2 2.4 25.7 4.8 29.9 5.3 24.3 4.8
08. Rehuaineet 0.7 0.2 1.1 0.2 1.5 0.3 0.6 0.1 0.1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 16.6 4.0 20.3 3.2 19.10 3.7 23.7 4.2 24.3 4.8
24. Puutavara ja korkki 1.5 0.4 2.4 0.4 1.10 0.4 2.8 0.5 1.1 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 15.1 3.6 17.8 2.8 17.8 3.3 20.6 3.7 23.1 4.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 155.8 37.9 327.6 51.7 242.6 45.1 281.7 50.2 241.9 47.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 155.8 37.9 327.6 51.7 242.6 45.1 281.7 50.2 241.9 47.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.4 0.3 1.1 0.2 1.3 0.2 1.2 0.2 1.2 0.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1.4 0.3 1.1 0.2 1.2 0.2 1.2 0.2 1.2 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.7 0.2 0.9 0.1 1.9 0.3 1.4 0.2 1.4 0.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.1 0.0 0.1 0.0 0.9 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 0.3 0.0 0.6 0.1 0.5 0.1 0.9 0.1 0.8 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 16.0 3.9 17.5 2.8 19.7 3.7 19.7 3.5 16.9 3.3
62. Kumituotteet 1.3 0.3 2.2 0.3 2.9 0.5 2.4 0.4 1.8 0.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 8.7 2.1 9.8 1.5 10.3 1.9 9.9 1.8 8.1 1.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.4 0.1 0.3 0.0 0.4 0.1 0.5 0.1 0.8 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 0.6 0.1 0.7 0.1 0.5 0.1 0.7 0.1 0.7 0.1
68. Muut metallit 4.6 1.1 4.1 0.6 5.1 0.9 5.2 0.9 4.8 0.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.4 0.1 0.3 0.0 0.5 0.1 0.8 0.1 0.6 0.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 4.5 1.1 4.6 0.7 4.2 0.8 5.2 0.9 3.9 0.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.1 0.0 0.6 0.1 0.1 0.0 0.4 0.1 0.6 0.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4.3 1.0 3.10 0.6 4.0 0.7 4.8 0.8 3.1 0.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.10 0.5 2.2 0.3 2.10 0.5 2.8 0.5 2.5 0.5
84. Vaatteet 0.8 0.2 0.9 0.1 1.4 0.3 1.1 0.2 1.2 0.2
89. Muut valmiit tavarat 0.5 0.1 0.8 0.1 0.9 0.2 0.10 0.2 0.8 0.1
9. Muut tavarat 39.6 9.6 74.4 11.7 50.1 9.3 41.10 7.5 45.5 9.0
93. Erittelemätön 1.4 0.3 26.7 4.2 6.4 1.2 0.9 0.2 7.1 1.4
97. Kulta, ei monetaarinen 23.10 5.8 32.6 5.1 27.5 5.1 21.9 3.9 22.10 4.5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 14.3 3.5 15.2 2.4 16.2 3.0 19.3 3.4 15.6 3.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 411.2 100.0 633.4 100.0 538.5 100.0 561.5 100.0 506.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu