Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Venezuelan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-toukokuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Venezuelaan (3070) 2020 tammi-toukokuu

2020 1-5
milj. $
2019 1-5
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet88.3 43.6 102.8
00. Elävät eläimet0.1 0.2 -84.5
01. Liha ja lihatuotteet1.1 1.0 5.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.7 0.5 74.0
03. Kala- ja kalavalmisteet0.9 0.5 97.8
04. Vilja ja viljatuotteet61.3 12.3 399.2
05. Hedelmät ja kasvikset1.6 1.4 17.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.6 1.0 -44.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä1.2 0.4 254.5
08. Rehuaineet8.9 17.4 -49.1
09. Erinäiset elintarvikkeet12.4 9.4 32.7
1. Juomat ja tupakka1.8 0.5 247.8
11. Juomat1.4 0.5 237.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.4 0.1 294.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat31.3 14.4 117.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet23.7 0.1 ..
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.2 0.5 -64.0
24. Puutavara ja korkki0.1 0.1 -77.1
25. Paperimassa6.1 3.5 73.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.4 1.3 -68.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.4 1.1 -69.3
28. Malmit ja metalliromu0.2 7.10 -98.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.6 0.3 137.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta13.10 316.2 -95.6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.00.4 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet13.9 299.2 -95.4
34. Kaasut0.1 16.7 -99.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat20.6 0.7 ..
41. Eläinöljyt ja -rasvat00.1 ..
42. Kasviöljyt ja -rasvat20.6 0.7 ..
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0..
5. Kemian teollisuuden tuotteet36.7 68.3 -46.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet2.5 21.7 -88.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.5 6.10 -93.1
53. Väri- ja parkitusaineet0.8 1.2 -34.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet1.6 5.5 -71.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet4.4 5.0 -12.3
57. Muovit, valmistamattomat18.7 20.6 -9.2
58. Muovit, valmistetut1.7 0.8 135.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet6.7 6.8 -1.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan16.0 23.1 -30.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 -75.7
62. Kumituotteet2.7 5.5 -51.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.1 0.2 -47.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä5.7 7.6 -25.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet0.10 0.10 -1.4
66. Kivennäisainetuotteet2.0 1.10 3.9
67. Rauta ja teräs0.7 1.0 -27.1
68. Muut metallit0.6 0.8 -28.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista3.5 5.3 -34.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet157.9 181.3 -12.9
71. Voimakoneet ja moottorit7.9 25.0 -68.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet12.7 12.1 5.0
73. Metalliteollisuuskoneet0.4 2.6 -85.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet20.4 40.7 -49.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet12.9 7.0 84.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet48.6 31.6 54.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet11.7 32.5 -63.9
78. Moottoriajoneuvot37.10 24.2 57.1
79. Muut kuljetusvälineet5.6 6.0 -7.0
8. Erinäiset valmiit tavarat17.10 27.8 -35.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.4 1.4 -77.5
82. Huonekalut3.7 4.1 -8.6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.2 0.2 -14.2
84. Vaatteet3.5 3.6 -4.8
85. Jalkineet0.7 0.4 72.6
87. Kojeet,mittarit yms.2.1 9.6 -78.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot1.8 3.6 -50.4
89. Muut valmiit tavarat5.9 5.2 14.6
9. Muut tavarat11.6 21.7 -46.7
93. Erittelemätön3.8 8.2 -54.6
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind7.9 13.5 -41.9
Kaikki ryhmät yhteensä395.7 697.2 -43.3

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Venezuelasta (3070) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-toukokuu

2020 1-5
milj. $
2019 1-5
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet36.7 49.5 -25.8
00. Elävät eläimet0.1 0.1 149.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat00.1 ..
03. Kala- ja kalavalmisteet34.2 45.9 -25.6
04. Vilja ja viljatuotteet0.8 0.4 102.2
05. Hedelmät ja kasvikset0.4 0.2 122.6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä1.4 3.0 -55.0
09. Erinäiset elintarvikkeet0.1 0.1 18.5
1. Juomat ja tupakka4.2 3.2 33.3
11. Juomat4.2 3.2 33.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat4.2 12.8 -67.9
24. Puutavara ja korkki0.4 0.7 -40.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet00.1 ..
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat05.6 ..
28. Malmit ja metalliromu0.10 4.6 -79.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet2.8 2.1 38.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta0.3 1,641.0 -100.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet0.3 1,641.0 -100.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet0.5 38.2 -98.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet036.9 ..
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.1 0.2 -46.4
53. Väri- ja parkitusaineet0.1 0.1 -30.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet0.1 0.1 -83.0
57. Muovit, valmistamattomat0.3 0.7 -62.1
58. Muovit, valmistetut0.2 0.3 -41.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet00.2 ..
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan0.8 9.5 -92.4
62. Kumituotteet0.1 0.1 116.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.2 0.1 59.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.1 0.1 21.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet0.1 0.1 145.0
66. Kivennäisainetuotteet0.2 3.7 -94.6
67. Rauta ja teräs03.7 ..
68. Muut metallit0.3 1.7 -87.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista0.1 0.3 -90.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet7.4 11.10 -38.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet0.1 0.1 -69.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet0.2 0.8 -72.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.1 0.1 -76.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.1 0.1 -56.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet6.7 10.5 -35.7
78. Moottoriajoneuvot0.2 0.4 -63.1
79. Muut kuljetusvälineet0.3 0.5 -33.9
8. Erinäiset valmiit tavarat1.9 2.9 -33.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.1 0..
82. Huonekalut0.1 0.2 -55.7
84. Vaatteet0.1 0.1 -64.2
87. Kojeet,mittarit yms.0.1 0.1 -9.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot00.4 ..
89. Muut valmiit tavarat1.7 2.3 -26.0
9. Muut tavarat5.1 9.5 -46.9
93. Erittelemätön0.7 3.3 -80.3
97. Kulta, ei monetaarinen4.1 5.6 -27.3
98. (USA Sitc) Estimate of import items valued under $251 and of other low valued items nonexempt from formal entry0.4 0.7 -49.0
Kaikki ryhmät yhteensä60.6 1,778.1 -96.6

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu