Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Venezuelan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2018 tammi-marraskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdsysvaltojen vienti Venezuelaan (3070) 2018 tammi-marraskuu

2018 1-11
milj. $
2017 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet275.8 322.8 -14.6
00. Elävät eläimet0.1 0.3 -68.3
01. Liha ja lihatuotteet1.6 0.3 557.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.6 0.7 -21.9
03. Kala- ja kalavalmisteet0.6 0.9 -40.9
04. Vilja ja viljatuotteet181.8 205.2 -11.4
05. Hedelmät ja kasvikset1.4 1.5 -8.8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja1.7 1.1 60.9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.8 2.10 -75.1
08. Rehuaineet75.2 101.7 -26.1
09. Erinäiset elintarvikkeet12.5 8.5 47.6
1. Juomat ja tupakka0.5 0.1 600.9
11. Juomat0.5 0.1 594.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.1 0..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat74.6 65.5 14.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet35.6 36.5 -2.3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi1.8 2.2 -20.7
24. Puutavara ja korkki0.4 0.4 0.7
25. Paperimassa4.4 1.9 134.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet1.8 4.8 -62.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat2.1 6.1 -65.6
28. Malmit ja metalliromu26.7 7.6 255.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet2.1 6.3 -68.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta3,594.0 1,722.8 108.6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.1.3 0.2 991.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet3,521.5 1,713.5 105.5
34. Kaasut71.3 9.2 675.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat36.2 18.8 93.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 6.8 -99.4
42. Kasviöljyt ja -rasvat36.1 11.10 202.6
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 -52.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet374.6 407.2 -8.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet168.2 175.1 -4.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet39.7 36.8 7.9
53. Väri- ja parkitusaineet7.9 13.7 -42.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet9.3 29.5 -68.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet13.2 23.2 -43.1
56. Lannoitteet, valmistetut0.4 11.2 -97.2
57. Muovit, valmistamattomat38.8 26.8 44.9
58. Muovit, valmistetut5.8 9.6 -39.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet91.7 81.6 12.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan102.8 161.8 -36.5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.3 -81.0
62. Kumituotteet13.3 14.4 -7.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut2.1 4.8 -56.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä12.0 11.5 4.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet3.8 5.2 -26.9
66. Kivennäisainetuotteet12.9 18.3 -29.4
67. Rauta ja teräs18.3 49.3 -62.9
68. Muut metallit3.0 3.7 -17.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista37.5 54.8 -31.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet637.1 859.9 -25.9
71. Voimakoneet ja moottorit64.2 79.8 -19.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet61.9 75.2 -17.7
73. Metalliteollisuuskoneet4.4 9.6 -54.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet199.6 301.8 -33.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet66.8 59.7 11.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet48.6 53.2 -8.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet93.4 93.8 -0.4
78. Moottoriajoneuvot64.2 100.1 -35.9
79. Muut kuljetusvälineet34.4 86.9 -60.4
8. Erinäiset valmiit tavarat111.5 148.3 -24.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet4.1 3.6 15.3
82. Huonekalut13.1 18.6 -29.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.5 1.2 -64.0
84. Vaatteet6.4 9.2 -30.4
85. Jalkineet1.8 2.7 -33.3
87. Kojeet,mittarit yms.59.0 55.1 7.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot4.4 25.2 -82.7
89. Muut valmiit tavarat22.6 33.2 -32.0
9. Muut tavarat108.8 78.7 38.4
93. Erittelemätön1.6 4.9 -67.9
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND107.3 73.8 45.4
Kaikki ryhmät5,315.5 3,785.4 40.4

Lähde: Tulli

Taulukko: Tuonti Venezuelasta (3070) Yhdysvaltoihin 2018 tammi-marraskuu

2018 1-11
milj. $
2017 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet106.9 70.5 51.7
00. Elävät eläimet0.3 0.1 264.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.1 0..
03. Kala- ja kalavalmisteet94.4 63.10 47.6
04. Vilja ja viljatuotteet0.6 0.1 518.6
05. Hedelmät ja kasvikset0.8 0.9 -14.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.1 0..
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä10.9 5.5 100.6
08. Rehuaineet00.1 ..
09. Erinäiset elintarvikkeet0.1 0.1 106.4
1. Juomat ja tupakka5.9 4.9 19.0
11. Juomat5.9 4.9 19.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat50.7 55.7 -9.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi00.1 ..
24. Puutavara ja korkki1.6 1.2 29.9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet00.1 ..
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat15.5 15.1 2.5
28. Malmit ja metalliromu31.2 38.2 -18.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet2.5 1.2 109.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta11,538.4 10,999.6 4.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.00.1 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet11,538.4 10,999.6 4.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet192.5 186.2 3.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet142.2 141.5 0.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet31.5 34.2 -8.1
53. Väri- ja parkitusaineet0.2 0.1 184.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet0.1 0.1 325.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet0.4 1.1 -67.3
56. Lannoitteet, valmistetut14.6 6.0 143.9
57. Muovit, valmistamattomat3.1 2.9 8.2
58. Muovit, valmistetut0.9 0.5 63.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet0.2 0.2 -21.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan140.8 211.7 -33.5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 -42.5
62. Kumituotteet0.3 0.2 63.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut1.3 1.0 33.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä4.10 5.7 -12.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet0.3 0.3 14.9
66. Kivennäisainetuotteet6.6 1.8 277.4
67. Rauta ja teräs26.2 17.8 47.0
68. Muut metallit100.6 183.0 -45.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista0.9 2.2 -62.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet46.1 41.10 9.9
71. Voimakoneet ja moottorit2.9 0.3 883.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet0.2 0.5 -64.9
73. Metalliteollisuuskoneet0.1 0.1 -70.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet1.2 0.5 152.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.1 0.2 -37.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.2 0.2 6.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet38.10 37.6 3.7
78. Moottoriajoneuvot1.3 1.1 27.3
79. Muut kuljetusvälineet1.5 1.9 -23.3
8. Erinäiset valmiit tavarat17.4 8.10 94.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.6 0.3 189.4
82. Huonekalut0.2 0.2 -24.6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 -2.9
84. Vaatteet0.3 0.1 164.9
85. Jalkineet0.1 0.1 -90.5
87. Kojeet,mittarit yms.0.2 0.5 -69.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.3 0.1 ..
89. Muut valmiit tavarat15.10 7.9 103.7
9. Muut tavarat23.5 33.9 -30.8
93. Erittelemätön9.3 23.8 -61.2
97. Kulta, ei monetaarinen12.6 8.6 46.4
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY1.5 1.6 -9.7
Kaikki ryhmät12,121.8 11,613.1 4.4

Lähde: Tulli

Viimeisten tiedossa olevan kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu