Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Venezuelan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/1 - 2019/5

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 1
%
2019 2
%
2019 3
%
2019 4
%
2019 5
%
Viennistä0.30.10.10.10.1
Tuonnista0.50.20.10.10.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.40.20.10.10.0

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Venezuelaan (VE) jaksolla 2019/1 - 2019/5

2019 / 12019 / 22019 / 32019 / 42019 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.7 0.8 11.6 9.2 16.8 22.2 4.4 5.7 8.3 10.6
04. Vilja ja viljatuotteet 0.2 0.0 7.2 5.7 0.5 0.7 0.5 0.6 4.0 5.1
08. Rehuaineet 0.3 0.1 2.6 2.0 13.5 17.8 0.6 0.8 0.6 0.7
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.5 0.4 1.2 0.9 1.9 2.5 2.2 2.9 2.7 3.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 5.8 1.8 5.3 4.2 1.5 1.9 0.10 1.2 1.3 1.7
25. Paperimassa 0.5 0.1 0.6 0.4 1.3 1.7 0.8 0.9 0.9 1.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.1 0.3 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.6 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
28. Malmit ja metalliromu 3.6 1.1 4.3 3.4 0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 238.7 72.7 48.6 38.8 5.1 6.8 5.3 6.9 4.4 5.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 221.9 67.6 48.6 38.8 5.0 6.6 5.3 6.9 4.4 5.6
34. Kaasut 16.7 5.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 28.5 8.7 9.9 7.9 10.0 13.2 8.4 11.0 11.6 14.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 18.7 5.7 0.10 0.7 1.0 1.3 0.2 0.2 0.10 1.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.4 0.1 0.2 0.1 2.0 2.6 0.3 0.3 4.3 5.5
53. Väri- ja parkitusaineet 0.6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.2 0.3 0.6 0.4 0.6 0.8 3.1 4.0 0.2 0.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.10 0.3 0.8 0.6 1.3 1.7 0.10 1.2 1.1 1.4
57. Muovit, valmistamattomat 4.3 1.3 5.5 4.3 3.9 5.1 3.2 4.2 3.10 5.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2.5 0.7 1.8 1.4 1.0 1.3 0.6 0.8 1.1 1.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 5.1 1.5 5.4 4.3 5.4 7.1 3.8 4.9 3.6 4.5
62. Kumituotteet 0.8 0.2 1.8 1.4 1.2 1.5 1.1 1.4 0.8 1.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.7 0.5 1.4 1.1 1.8 2.3 1.2 1.5 1.8 2.2
66. Kivennäisainetuotteet 0.5 0.1 0.3 0.2 0.6 0.7 0.5 0.6 0.2 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.4 0.4 1.5 1.2 1.2 1.5 0.7 0.9 0.6 0.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 34.0 10.4 33.10 27.1 30.2 39.9 47.8 62.5 35.5 45.5
71. Voimakoneet ja moottorit 4.6 1.4 4.6 3.7 1.7 2.2 7.7 10.0 6.5 8.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 4.5 1.4 2.0 1.6 1.9 2.5 2.0 2.6 1.9 2.3
73. Metalliteollisuuskoneet 0.4 0.1 0.5 0.3 0.3 0.3 1.5 1.9 0 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 12.1 3.7 9.10 7.9 4.8 6.3 9.5 12.4 4.6 5.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.9 0.3 1.7 1.4 1.4 1.8 1.7 2.1 1.4 1.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 4.0 1.2 6.5 5.1 8.3 10.9 7.2 9.3 5.7 7.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.9 0.9 4.6 3.6 4.3 5.6 12.5 16.3 8.4 10.8
78. Moottoriajoneuvot 3.9 1.2 3.7 2.9 6.1 8.0 4.8 6.2 5.10 7.6
79. Muut kuljetusvälineet 0.10 0.3 0.8 0.6 1.7 2.2 1.4 1.8 1.3 1.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 7.0 2.1 6.1 4.8 4.9 6.4 4.2 5.5 5.8 7.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.4 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.2 0.8 0.9
82. Huonekalut 0.6 0.2 0.5 0.4 1.3 1.6 0.10 1.2 0.9 1.1
84. Vaatteet 0.3 0.1 0.3 0.2 0.4 0.4 0.9 1.2 1.9 2.4
87. Kojeet,mittarit yms. 4.0 1.2 3.5 2.8 0.7 0.8 1.2 1.6 0.4 0.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.7 0.2 0.4 0.3 1.3 1.6 0.4 0.5 0.9 1.0
89. Muut valmiit tavarat 1.1 0.3 1.3 1.0 1.2 1.6 0.6 0.7 1.1 1.4
9. Muut tavarat 6.7 2.0 4.3 3.4 1.6 2.0 1.6 2.1 7.7 9.8
93. Erittelemätön 0.1 0.0 1.8 1.4 0.1 0.1 0.2 0.2 6.2 7.9
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 6.6 2.0 2.5 2.0 1.5 1.9 1.5 1.8 1.6 1.9
0-9. Kaikki ryhmät 328.2 100.0 125.2 100.0 75.6 100.0 76.4 100.0 77.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Venezuelasta (VE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/1 - 2019/5

2019 / 12019 / 22019 / 32019 / 42019 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 9.4 0.9 8.0 1.9 10.5 6.6 9.8 5.7 11.10 24.9
03. Kala- ja kalavalmisteet 8.6 0.9 7.9 1.9 10.3 6.4 9.6 5.5 9.8 20.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 2.0 4.2
1. Juomat ja tupakka 0.4 0.0 0.9 0.2 0.7 0.4 0.9 0.5 0.6 1.2
11. Juomat 0.4 0.0 0.9 0.2 0.7 0.4 0.9 0.5 0.6 1.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4.2 0.4 1.1 0.3 3.7 2.3 1.1 0.6 3.0 6.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 3.4 0.3 0 0.0 2.2 1.4 0 0.0 0 0.0
28. Malmit ja metalliromu 0.2 0.0 0.10 0.2 0.4 0.2 0.7 0.4 2.5 5.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.4 0.0 0 0.0 1.1 0.7 0.3 0.2 0.4 0.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 939.4 94.8 395.5 96.7 134.1 84.4 149.1 86.6 23.1 48.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 939.4 94.8 395.5 96.7 134.1 84.4 149.1 86.6 23.1 48.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 28.9 2.9 0.1 0.0 3.1 1.9 2.3 1.3 3.10 8.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 28.6 2.9 0 0.0 2.8 1.8 1.9 1.1 3.8 7.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.10 0.5 0.4 0.1 1.2 0.7 2.5 1.4 0.5 1.0
66. Kivennäisainetuotteet 0.9 0.1 0.3 0.1 1.1 0.7 1.2 0.7 0.4 0.6
67. Rauta ja teräs 3.7 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
68. Muut metallit 0.4 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 1.2 0.6 0.2 0.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 2.3 0.2 0.5 0.1 3.9 2.4 3.4 2.0 2.0 4.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.2 0.2 0.4 0.1 3.5 2.2 3.2 1.8 1.4 2.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.2 0.0 0.3 0.1 0.10 0.6 0.9 0.5 0.7 1.4
89. Muut valmiit tavarat 0.2 0.0 0.2 0.0 0.7 0.4 0.7 0.4 0.7 1.3
9. Muut tavarat 1.3 0.1 2.4 0.6 1.1 0.7 2.5 1.4 2.4 4.8
93. Erittelemätön 1.2 0.1 0.10 0.2 0.4 0.2 0.8 0.4 0.1 0.2
97. Kulta, ei monetaarinen 0.1 0.0 1.3 0.3 0.7 0.4 1.5 0.9 2.2 4.4
0-9. Kaikki ryhmät 990.7 100.0 408.9 100.0 158.7 100.0 172.1 100.0 47.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-toukokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu