Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Venezuelan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2018/8 - 2018/12

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2018 8
%
2018 9
%
2018 10
%
2018 11
%
2018 12
%
Viennistä0.30.30.30.60.4
Tuonnista0.60.60.60.50.5
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.50.50.50.50.5

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Venezuelaan (VE) jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 13.2 3.0 27.5 7.4 23.8 5.3 28.4 3.7 16.0 2.9
04. Vilja ja viljatuotteet 10.3 2.4 25.9 6.9 21.9 4.9 15.1 1.9 13.8 2.5
08. Rehuaineet 0.3 0.1 0.2 0.0 0.3 0.1 11.4 1.5 1.1 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.0 0.5 0.8 0.2 1.0 0.2 1.1 0.1 0.7 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4.6 1.0 8.2 2.2 0.5 0.1 4.10 0.6 3.1 0.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 0.7 0.2 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.3 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.7 0.1 0.1 0.0
25. Paperimassa 0.9 0.2 0.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 1.1 0.1 0.1 0.0
28. Malmit ja metalliromu 3.1 0.7 6.4 1.7 0.2 0.0 2.9 0.4 2.8 0.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 309.6 71.0 210.8 56.6 342.8 76.5 512.6 66.1 414.7 76.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 309.5 70.9 210.6 56.5 342.6 76.5 504.5 65.1 406.7 74.5
34. Kaasut 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0 7.10 1.0 7.10 1.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 4.5 1.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.5 0.1 0.1 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 4.5 1.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.5 0.1 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 42.9 9.8 45.5 12.2 14.1 3.1 52.7 6.8 37.3 6.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 27.2 6.2 27.1 7.3 1.4 0.3 32.0 4.1 25.4 4.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.2 0.7 9.3 2.5 0.4 0.1 9.1 1.2 3.6 0.6
53. Väri- ja parkitusaineet 0.3 0.1 0.4 0.1 1.7 0.4 1.0 0.1 0.1 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.4 0.1 1.3 0.3 0.5 0.1 0.2 0.0 0.3 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.8 0.6 0.8 0.2 1.3 0.3 1.1 0.1 1.6 0.3
57. Muovit, valmistamattomat 3.9 0.9 3.1 0.8 4.3 0.9 4.5 0.6 3.10 0.7
58. Muovit, valmistetut 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 1.0 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 5.1 1.2 3.8 1.0 4.6 1.0 4.6 0.6 1.6 0.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 8.8 2.0 9.2 2.5 10.9 2.4 12.2 1.6 8.9 1.6
62. Kumituotteet 0.8 0.2 0.9 0.2 1.8 0.4 2.9 0.4 1.9 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.9 0.2 0.8 0.2 1.2 0.3 1.3 0.2 1.3 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.3 0.1 0.1 0.0 0.4 0.1 0.8 0.1 1.3 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 1.2 0.3 2.4 0.6 2.1 0.4 1.3 0.2 0.3 0.0
67. Rauta ja teräs 2.6 0.6 2.7 0.7 1.2 0.3 1.5 0.2 2.10 0.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.7 0.6 2.1 0.5 3.8 0.8 4.1 0.5 1.1 0.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 37.10 8.7 54.6 14.7 40.5 9.0 119.4 15.4 47.0 8.6
71. Voimakoneet ja moottorit 2.0 0.4 12.7 3.4 4.4 1.0 13.1 1.7 6.1 1.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3.10 0.9 1.9 0.5 4.2 0.9 4.7 0.6 3.4 0.6
73. Metalliteollisuuskoneet 0.2 0.0 0.1 0.0 1.5 0.3 0.7 0.1 0.6 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 4.9 1.1 18.2 4.9 8.6 1.9 61.5 7.9 14.10 2.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 6.9 1.6 4.7 1.2 2.2 0.5 4.3 0.5 2.1 0.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 4.6 1.0 4.5 1.2 5.0 1.1 7.3 0.9 4.9 0.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 8.10 2.0 5.6 1.5 7.3 1.6 15.2 2.0 5.2 0.9
78. Moottoriajoneuvot 5.2 1.2 4.9 1.3 4.1 0.9 10.0 1.3 8.4 1.5
79. Muut kuljetusvälineet 1.7 0.4 2.5 0.7 3.5 0.8 2.10 0.4 1.7 0.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 6.2 1.4 8.7 2.3 6.3 1.4 29.1 3.8 7.0 1.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.1 0.0 1.10 0.5 0.2 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0
82. Huonekalut 1.5 0.3 1.7 0.4 0.9 0.2 0.9 0.1 0.7 0.1
84. Vaatteet 0.7 0.1 0.3 0.1 0.8 0.2 1.4 0.2 0.4 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 2.1 0.5 2.4 0.6 2.7 0.6 22.6 2.9 4.4 0.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.3 0.0 0.6 0.2 0.5 0.1 1.5 0.2 0.2 0.0
89. Muut valmiit tavarat 1.7 0.4 1.6 0.4 1.2 0.3 2.3 0.3 1.1 0.2
9. Muut tavarat 8.9 2.0 8.1 2.2 9.1 2.0 15.6 2.0 11.9 2.2
93. Erittelemätön 0.1 0.0 0.7 0.2 0.1 0.0 0.2 0.0 0.10 0.2
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 8.8 2.0 7.5 2.0 9.0 2.0 15.4 2.0 11.0 2.0
0-9. Kaikki ryhmät 436.3 100.0 372.4 100.0 447.8 100.0 775.2 100.0 545.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Venezuelasta (VE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 9.6 0.8 6.3 0.5 7.7 0.6 12.10 1.2 11.3 1.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 7.6 0.6 5.7 0.4 7.4 0.6 12.2 1.1 10.1 1.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.8 0.1 0.4 0.0 0.2 0.0 0.7 0.1 1.0 0.1
1. Juomat ja tupakka 0.4 0.0 0.10 0.1 0.9 0.1 0.8 0.1 0.5 0.0
11. Juomat 0.4 0.0 0.10 0.1 0.9 0.1 0.8 0.1 0.5 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 5.0 0.4 1.6 0.1 2.8 0.2 2.2 0.2 0.6 0.1
28. Malmit ja metalliromu 4.4 0.4 1.1 0.1 2.5 0.2 1.6 0.1 0.3 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.6 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.5 0.0 0.2 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1,178.7 95.9 1,280.6 95.7 1,286.10 96.4 1,044.4 94.1 991.5 94.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1,178.7 95.9 1,280.6 95.7 1,286.10 96.4 1,044.4 94.1 991.5 94.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 12.7 1.0 27.1 2.0 16.7 1.2 31.0 2.8 27.2 2.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 5.7 0.5 26.6 2.0 10.8 0.8 17.3 1.6 26.7 2.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 6.7 0.5 0 0.0 5.6 0.4 13.4 1.2 0 0.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 15.6 1.3 9.3 0.7 12.4 0.9 9.4 0.8 12.6 1.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.4 0.0 0.7 0.1 0.6 0.0 0 0.0 0 0.0
66. Kivennäisainetuotteet 0.5 0.0 0.9 0.1 0.7 0.0 0.9 0.1 0.6 0.0
67. Rauta ja teräs 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7.9 0.7 11.3 1.1
68. Muut metallit 14.7 1.2 7.6 0.6 11.1 0.8 0.4 0.0 0.7 0.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 3.5 0.3 5.9 0.4 3.6 0.3 4.0 0.4 3.7 0.4
71. Voimakoneet ja moottorit 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.2 0.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.1 0.0 0.1 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0.6 0.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3.3 0.3 4.7 0.3 3.2 0.2 3.5 0.3 1.3 0.1
79. Muut kuljetusvälineet 0.1 0.0 0.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.9 0.1 6.2 0.5 1.8 0.1 3.4 0.3 0.5 0.0
89. Muut valmiit tavarat 1.8 0.1 5.10 0.4 1.5 0.1 3.3 0.3 0.4 0.0
9. Muut tavarat 1.7 0.1 1.1 0.1 2.1 0.2 1.5 0.1 1.1 0.1
93. Erittelemätön 0.6 0.0 0.2 0.0 1.4 0.1 0.6 0.0 0.8 0.1
97. Kulta, ei monetaarinen 0.8 0.1 0.7 0.1 0.7 0.0 0.8 0.1 0.3 0.0
0-9. Kaikki ryhmät 1,228.6 100.0 1,338.5 100.0 1,334.7 100.0 1,109.3 100.0 1,048.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu