Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Venezuelan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Venezuelan kanssa, vienti Venezuelaan ja tuonti Venezuelasta vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Venezuela oli USAn 82. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 3 sijaa. Suurin osa tavarakaupan arvosta koostui Yhdysvaltain viennistä Venezuelaan. Kuukauden suuruudeltaan 126 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 1.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Venezuelan kanssa oli 95 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Venezuelasta supistui 24.0 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 15 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Venezuelasta olivat Sitc037 (kala-,äyriäis- yms. valmisteet), joka edusti 30.6 prosentin osuutta tuonnista, Sitc034 (kala,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty) 26.3 % sekä Sitc773 (eristetty sähkölanka,kaapeli,eristimet yms.) 10.5 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Venezuelaan oli 6.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 110 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), mikä edusti 17.0 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc042 (riisi) 8.8 % sekä Sitc098 (muut ravintovalmisteet) 6.2 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-63.1 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 1.2 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 155 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 998 miljoonaa dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 91.9 % ja viennin arvon osalla 17.8 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc034 (kala,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty), arvon ollessa 36 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 148 miljoonaa dollaria. Maiden välinen alkuvuoden kauppatase oli ylijäämäinen, kun se edellisen vuoden tammi-marraskuussa oli jäänyt alijäämäiseksi. Ylijäämää kertyi 843 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Venezuelaan (VE) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 33.7 36.3 31.2 29.5 11.6 15.8 44.4 33.9 27.5 24.9
04. Vilja ja viljatuotteet 24.5 26.4 18.4 17.3 5.7 7.7 26.4 20.1 13.1 11.8
05. Hedelmät ja kasvikset 0.5 0.5 0.6 0.5 0.7 0.8 1.0 0.8 0.8 0.7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.4 0.3 0.5 0.4 0.2 0.2 0.3 0.2 0.6 0.5
08. Rehuaineet 4.7 5.0 6.4 6.0 1.2 1.5 10.7 8.2 5.7 5.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.3 3.5 4.8 4.5 3.8 5.0 5.4 4.1 6.9 6.2
1. Juomat ja tupakka 1.3 1.4 1.7 1.6 0.10 1.2 1.2 0.9 2.3 2.0
11. Juomat 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.8 0.8 0.6 1.6 1.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.6 0.6 1.0 0.9 0.4 0.5 0.5 0.3 0.8 0.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4.1 4.4 0.7 0.6 2.6 3.4 3.2 2.4 2.3 2.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 3.7 3.9 0.1 0.0 1.8 2.4 2.3 1.7 0 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.2 0.2 0.4 0.3 0.4 0.5 0.6 0.4 1.0 0.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.8 0.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.8 1.9 1.10 1.8 1.8 2.4 1.8 1.3 1.7 1.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1.8 1.9 1.10 1.8 1.8 2.4 1.8 1.3 1.7 1.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 10.7 10.1 0.1 0.1 4.8 3.6 3.4 3.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 10.7 10.1 0.1 0.0 4.8 3.6 3.4 3.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 7.3 7.8 10.0 9.5 9.9 13.4 7.7 5.8 9.5 8.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.7 0.7 0.5 0.5 0.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.6 0.5 0.8 0.7 0.2 0.3 0.2 0.1 0.7 0.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.5 0.5 0.9 0.8 0.8 1.1 0.8 0.5 1.0 0.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.2 1.3 2.0 1.9 2.2 2.9 2.1 1.6 2.3 2.0
57. Muovit, valmistamattomat 3.6 3.9 4.10 4.7 5.4 7.2 3.2 2.4 4.1 3.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.7 0.7 0.4 0.4 0.5 0.6 0.5 0.3 0.7 0.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.0 4.3 3.5 3.2 3.1 4.2 4.2 3.2 5.8 5.2
62. Kumituotteet 1.3 1.3 0.10 0.9 1.0 1.3 1.5 1.1 2.6 2.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.5 0.5 0.9 0.8 0.6 0.8 1.0 0.7 1.2 1.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.8 0.8 0.6 0.5 0.6 0.7 0.4 0.3 0.3 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 0.2 0.1 0.4 0.3 0.5 0.6 0.3 0.2 0.6 0.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.1 1.1 0.6 0.5 0.6 0.7 0.9 0.7 1.0 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 32.10 35.5 37.10 35.9 37.3 50.6 51.6 39.4 41.0 37.1
71. Voimakoneet ja moottorit 2.1 2.2 0.8 0.8 2.5 3.3 1.2 0.9 0.9 0.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2.5 2.6 1.9 1.8 2.8 3.7 1.4 1.0 1.1 1.0
73. Metalliteollisuuskoneet 0.1 0.1 0.1 0.1 0.6 0.7 0.1 0.0 0.1 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 3.3 3.5 4.3 4.1 1.9 2.6 2.9 2.2 2.6 2.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.9 3.0 3.6 3.3 2.9 3.8 4.7 3.5 4.3 3.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 14.5 15.6 19.1 18.1 16.9 23.0 22.8 17.4 19.3 17.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.7 2.9 3.0 2.8 4.5 6.0 6.5 5.0 6.4 5.7
78. Moottoriajoneuvot 4.8 5.1 5.2 4.9 5.4 7.3 11.9 9.1 6.4 5.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 4.8 5.1 5.4 5.0 4.5 6.1 8.4 6.4 13.9 12.5
82. Huonekalut 1.1 1.2 0.8 0.7 0.5 0.6 1.1 0.8 1.3 1.2
84. Vaatteet 1.1 1.1 0.6 0.5 0.7 0.8 1.2 0.9 1.10 1.7
85. Jalkineet 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3 0.5 0.4 0.7 0.6
87. Kojeet,mittarit yms. 0.6 0.6 1.4 1.3 1.4 1.8 1.7 1.2 4.6 4.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.7 0.5 0.4 0.3
89. Muut valmiit tavarat 1.5 1.5 2.1 1.9 1.6 2.1 3.2 2.4 4.10 4.5
9. Muut tavarat 3.2 3.3 2.9 2.7 2.2 2.9 4.1 3.1 3.6 3.2
93. Erittelemätön 1.3 1.4 0.10 0.9 0.8 1.0 1.5 1.1 1.4 1.2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1.9 2.0 2.0 1.9 1.5 1.9 2.6 2.0 2.2 2.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 92.8 100.0 105.5 100.0 73.6 100.0 130.8 100.0 110.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Venezuelasta (VE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 7.6 71.2 7.2 62.8 6.1 44.9 8.8 53.4 10.3 67.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 6.6 62.5 6.6 57.9 5.7 41.3 7.8 47.5 9.7 62.9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.7 5.7 0.2 1.6 0.2 0.7 0.4 2.3 0.3 1.8
1. Juomat ja tupakka 1.3 11.4 0.9 7.5 1.5 10.3 2.0 12.0 1.2 7.6
11. Juomat 1.3 11.4 0.9 7.5 1.5 10.3 2.0 12.0 1.2 7.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.1 10.4 0.2 1.5 1.1 7.4 0.6 3.1 0.7 4.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.1 10.0 0.1 0.6 0.6 3.8 0.4 1.9 0.4 2.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.1 0.6 0.3 2.3 0.6 4.2 0.5 2.8 0.4 2.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.4 3.7 2.5 21.8 2.2 15.9 2.1 12.5 1.9 12.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.3 2.5 2.3 19.5 2.1 15.3 1.10 11.9 1.7 10.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.2 1.0 0.2 1.4 1.9 13.9 0.2 1.2 0.3 1.5
89. Muut valmiit tavarat 0.2 1.0 0.2 0.9 1.9 13.6 0.2 0.6 0.3 1.4
9. Muut tavarat 0.2 1.2 0.3 2.6 0.5 3.5 2.4 14.6 0.5 2.8
93. Erittelemätön 0.1 0.4 0.3 1.9 0.4 2.6 2.3 13.9 0.4 2.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 10.6 100.0 11.4 100.0 13.6 100.0 16.4 100.0 15.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu