Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Venezuelan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Venezuelan kanssa, vienti Venezuelaan ja tuonti Venezuelasta vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Elokuussa Venezuela oli Yhdysvaltain 82. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Suurin osa tavarakaupan arvosta koostui Yhdysvaltain viennistä Venezuelaan. Kuukauden suuruudeltaan 117 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 22.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Venezuelan kanssa oli 94 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Venezuelasta supistui voimakkasti eli 50.6 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 11 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Venezuelasta olivat Sitc034 (kala,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty), joka edusti 36.5 prosentin osuutta tuonnista, Sitc773 (eristetty sähkölanka,kaapeli,eristimet yms.) 19.5 % sekä Sitc037 (kala-,äyriäis- yms. valmisteet) 16.8 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Venezuelaan oli 45.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa, ollen suuruudeltaan 105 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), mikä edusti 17.0 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc041 (vehnä) 12.1 % sekä Sitc421 (kasviöljyt ja -rasvat, 'pehmeät') 10.1 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Tammi-elokuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-71.5 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 793 miljoonaan dollariin. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 110 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 684 miljoonaa dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 94.1 % ja viennin arvon osalla 26.8 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc037 (kala-,äyriäis- yms. valmisteet), arvon ollessa 25 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 91 miljoonaa dollaria. Maiden välinen alkuvuoden kauppatase oli ylijäämäinen, kun se edellisen vuoden tammi-elokuussa oli jäänyt alijäämäiseksi. Ylijäämää kertyi 574 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Venezuelaan (VE) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 15.2 23.0 14.4 20.3 28.9 32.1 33.7 36.3 31.2 29.5
04. Vilja ja viljatuotteet 12.3 18.7 5.5 7.8 23.6 26.3 24.5 26.4 18.4 17.3
05. Hedelmät ja kasvikset 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.2 0.3 0.6 0.8 0.2 0.2 0.4 0.3 0.5 0.4
08. Rehuaineet 0.4 0.6 4.2 5.9 1.2 1.2 4.7 5.0 6.4 6.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.7 2.4 3.3 4.6 3.1 3.4 3.3 3.5 4.8 4.5
1. Juomat ja tupakka 0.4 0.5 0.8 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.7 1.6
11. Juomat 0.3 0.4 0.7 0.9 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.1 0.1 0.2 0.2 0.5 0.5 0.6 0.6 1.0 0.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 8.5 12.9 3.10 5.5 6.2 6.9 4.1 4.4 0.7 0.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 6.9 10.4 2.2 3.0 4.3 4.8 3.7 3.9 0.1 0.0
25. Paperimassa 1.6 2.3 1.5 2.0 1.6 1.7 0.2 0.1 0.1 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 2.2 3.3 2.0 2.8 2.6 2.8 1.8 1.9 1.10 1.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 2.2 3.3 2.0 2.8 2.6 2.8 1.8 1.9 1.10 1.8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 11.8 17.9 0.1 0.1 4.1 4.5 0.1 0.0 10.7 10.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 11.8 17.9 0.1 0.1 4.1 4.5 0.1 0.0 10.7 10.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 5.6 8.5 7.6 10.7 6.8 7.5 7.3 7.8 10.0 9.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.6 0.5 0.8 0.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.1 0.1 1.0 1.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.9 0.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.7 1.0 1.2 1.6 0.9 0.9 1.2 1.3 2.0 1.9
57. Muovit, valmistamattomat 3.4 5.2 2.10 4.2 4.0 4.4 3.6 3.9 4.10 4.7
58. Muovit, valmistetut 0.4 0.5 1.1 1.5 0.3 0.3 0.2 0.1 0.3 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.6 0.9 0.6 0.8 0.4 0.3 0.7 0.7 0.4 0.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.6 2.3 3.4 4.7 2.8 3.1 4.0 4.3 3.5 3.2
62. Kumituotteet 0.4 0.5 0.5 0.6 0.3 0.3 1.3 1.3 0.10 0.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.8 1.2 1.4 1.9 1.1 1.1 0.5 0.5 0.9 0.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.1 0.1 0.2 0.2 0.5 0.5 0.8 0.8 0.6 0.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.2 0.2 1.0 1.4 0.10 1.0 1.1 1.1 0.6 0.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 16.10 25.8 33.5 47.3 30.6 34.1 32.10 35.5 37.10 35.9
71. Voimakoneet ja moottorit 0.6 0.9 2.6 3.5 1.1 1.2 2.1 2.2 0.8 0.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.2 1.7 1.0 1.4 3.2 3.5 2.5 2.6 1.9 1.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.10 4.5 3.4 4.7 2.8 3.1 3.3 3.5 4.3 4.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.2 1.8 1.8 2.4 1.6 1.7 2.9 3.0 3.6 3.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 4.6 6.9 14.4 20.3 14.3 15.9 14.5 15.6 19.1 18.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.6 2.4 2.5 3.5 2.5 2.7 2.7 2.9 3.0 2.8
78. Moottoriajoneuvot 4.9 7.5 7.10 11.2 5.1 5.6 4.8 5.1 5.2 4.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 2.1 3.2 3.0 4.2 4.4 4.9 4.8 5.1 5.4 5.0
82. Huonekalut 0.4 0.6 0.4 0.5 0.9 0.9 1.1 1.2 0.8 0.7
84. Vaatteet 0.1 0.1 0.8 1.1 0.6 0.7 1.1 1.1 0.6 0.5
87. Kojeet,mittarit yms. 0.3 0.5 0.5 0.6 0.10 1.0 0.6 0.6 1.4 1.3
89. Muut valmiit tavarat 1.2 1.8 1.2 1.6 1.4 1.5 1.5 1.5 2.1 1.9
9. Muut tavarat 1.8 2.7 2.3 3.2 2.7 3.0 3.2 3.3 2.9 2.7
93. Erittelemätön 0.5 0.7 0.9 1.2 0.9 1.0 1.3 1.4 0.10 0.9
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1.4 2.0 1.4 2.0 1.8 2.0 1.9 2.0 2.0 1.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 65.8 100.0 70.6 100.0 89.8 100.0 92.8 100.0 105.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Venezuelasta (VE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4.8 53.4 8.0 83.8 10.7 39.1 7.6 71.2 7.2 62.8
03. Kala- ja kalavalmisteet 4.5 49.4 7.5 78.5 9.6 35.0 6.6 62.5 6.6 57.9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.3 2.3 0.1 0.3 0.6 1.8 0.7 5.7 0.2 1.6
1. Juomat ja tupakka 1.5 16.1 0.4 4.1 0.5 1.5 1.3 11.4 0.9 7.5
11. Juomat 1.5 16.1 0.4 4.1 0.5 1.5 1.3 11.4 0.9 7.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.7 7.4 0.6 6.3 0.6 2.0 1.1 10.4 0.2 1.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.5 5.1 0.6 5.5 0.4 1.3 1.1 10.0 0.1 0.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.1 0.1 0 0.0 14.8 54.3 0.1 0.2 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.1 0.1 0 0.0 14.8 54.3 0.1 0.2 0 0.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.5 16.4 0.5 4.4 0.5 1.7 0.4 3.7 2.5 21.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.3 13.8 0.4 4.2 0.5 1.5 0.3 2.5 2.3 19.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 8.10 100.0 9.6 100.0 27.3 100.0 10.6 100.0 11.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu