Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kolumbian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/6 - 2019/10

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 6
%
2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
2019 10
%
Viennistä0.90.80.80.80.9
Tuonnista0.60.60.50.50.5
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.70.70.60.60.6

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Kolumbiaan (CO) jaksolla 2019/6 - 2019/10

2019 / 62019 / 72019 / 82019 / 92019 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 137.3 10.9 166.3 14.7 152.1 13.2 131.0 11.6 171.4 13.8
01. Liha ja lihatuotteet 29.10 2.4 24.6 2.2 29.7 2.6 24.8 2.2 34.2 2.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat 8.9 0.7 9.4 0.8 12.2 1.1 7.6 0.7 7.9 0.6
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.9 0.1 1.4 0.1 0.9 0.1 1.2 0.1 0.7 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 44.9 3.5 73.10 6.6 51.7 4.5 15.9 1.4 62.3 5.0
05. Hedelmät ja kasvikset 8.5 0.7 6.9 0.6 9.8 0.8 8.1 0.7 10.8 0.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1.5 0.1 1.5 0.1 1.5 0.1 1.4 0.1 1.6 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 3.1 0.2 2.5 0.2 2.9 0.2 2.3 0.2 2.4 0.2
08. Rehuaineet 29.3 2.3 31.0 2.7 33.2 2.9 59.5 5.3 43.4 3.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 10.3 0.8 15.2 1.3 10.5 0.9 10.5 0.9 8.4 0.7
1. Juomat ja tupakka 2.9 0.2 3.2 0.3 2.9 0.2 3.7 0.3 3.3 0.3
11. Juomat 2.9 0.2 3.1 0.3 2.8 0.2 3.7 0.3 3.2 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 36.7 2.9 45.6 4.0 46.2 4.0 30.9 2.7 51.9 4.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 17.3 1.4 22.8 2.0 25.3 2.2 17.1 1.5 36.0 2.9
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.2 0.1 1.0 0.1 1.3 0.1 0.9 0.1 1.1 0.1
25. Paperimassa 10.1 0.8 8.4 0.7 10.3 0.9 6.7 0.6 8.8 0.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2.6 0.2 2.5 0.2 2.3 0.2 2.3 0.2 1.3 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.7 0.1 1.3 0.1 3.9 0.3 1.3 0.1 1.5 0.1
28. Malmit ja metalliromu 0.1 0.0 7.6 0.7 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3.7 0.3 2.2 0.2 2.9 0.2 2.4 0.2 2.5 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 374.7 29.7 255.10 22.7 243.8 21.1 300.10 26.7 230.9 18.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 373.6 29.6 255.5 22.6 239.8 20.8 300.10 26.7 230.6 18.6
34. Kaasut 1.0 0.1 0.5 0.0 3.10 0.3 0.1 0.0 0.2 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 3.4 0.3 0.8 0.1 8.3 0.7 1.2 0.1 5.8 0.5
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.5 0.0 0.2 0.0 0.5 0.0 0.8 0.1 0.3 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 2.7 0.2 0.4 0.0 7.6 0.7 0.3 0.0 5.5 0.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 255.9 20.3 235.9 20.9 269.8 23.4 245.7 21.8 270.10 21.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 93.9 7.4 98.2 8.7 90.9 7.9 99.6 8.8 94.2 7.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 7.6 0.6 11.9 1.0 12.1 1.0 6.4 0.6 8.9 0.7
53. Väri- ja parkitusaineet 7.1 0.6 7.1 0.6 8.3 0.7 8.8 0.8 8.1 0.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 32.8 2.6 17.0 1.5 33.3 2.9 21.10 1.9 39.4 3.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 12.7 1.0 9.10 0.9 13.4 1.2 12.6 1.1 13.8 1.1
56. Lannoitteet, valmistetut 10.8 0.9 15.0 1.3 22.8 2.0 10.6 0.9 3.2 0.3
57. Muovit, valmistamattomat 53.7 4.2 44.5 3.9 47.10 4.2 50.1 4.4 61.7 5.0
58. Muovit, valmistetut 7.4 0.6 8.3 0.7 10.10 0.9 6.2 0.5 7.2 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 30.2 2.4 24.2 2.1 30.4 2.6 29.8 2.6 34.8 2.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 45.4 3.6 45.2 4.0 49.6 4.3 45.8 4.1 46.3 3.7
62. Kumituotteet 9.8 0.8 8.1 0.7 8.9 0.8 6.8 0.6 7.6 0.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 7.6 0.6 8.1 0.7 8.4 0.7 8.10 0.8 8.3 0.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 7.7 0.6 8.5 0.7 9.8 0.8 9.0 0.8 11.1 0.9
66. Kivennäisainetuotteet 2.5 0.2 2.7 0.2 2.7 0.2 2.7 0.2 2.5 0.2
67. Rauta ja teräs 5.9 0.5 5.7 0.5 6.5 0.6 7.1 0.6 4.3 0.3
68. Muut metallit 0.10 0.1 0.9 0.1 1.5 0.1 0.10 0.1 0.10 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 10.10 0.9 11.5 1.0 12.0 1.0 10.5 0.9 11.7 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 296.9 23.5 263.8 23.4 273.7 23.7 262.6 23.3 326.5 26.3
71. Voimakoneet ja moottorit 17.2 1.4 25.9 2.3 14.1 1.2 13.9 1.2 14.4 1.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 38.6 3.1 29.5 2.6 32.5 2.8 30.3 2.7 26.6 2.1
73. Metalliteollisuuskoneet 2.5 0.2 1.8 0.2 1.8 0.1 3.4 0.3 1.6 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 46.3 3.7 45.4 4.0 46.4 4.0 41.9 3.7 54.4 4.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 41.5 3.3 34.0 3.0 39.4 3.4 38.6 3.4 44.4 3.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 56.1 4.4 46.4 4.1 49.2 4.3 50.6 4.5 56.6 4.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 26.1 2.1 24.2 2.1 31.4 2.7 29.0 2.6 31.10 2.6
78. Moottoriajoneuvot 39.6 3.1 33.7 3.0 33.3 2.9 38.8 3.4 38.5 3.1
79. Muut kuljetusvälineet 29.4 2.3 23.2 2.0 25.10 2.2 16.4 1.4 58.3 4.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 61.8 4.9 62.2 5.5 74.0 6.4 70.0 6.2 89.4 7.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2.2 0.2 1.2 0.1 2.1 0.2 1.8 0.2 1.5 0.1
82. Huonekalut 1.3 0.1 1.3 0.1 1.4 0.1 1.5 0.1 2.1 0.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.3 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0
84. Vaatteet 2.1 0.2 1.9 0.2 3.7 0.3 2.10 0.3 4.4 0.3
85. Jalkineet 0.3 0.0 0.1 0.0 0.8 0.1 0.6 0.1 3.8 0.3
87. Kojeet,mittarit yms. 28.0 2.2 29.4 2.6 33.4 2.9 32.5 2.9 35.4 2.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 4.10 0.4 7.0 0.6 5.10 0.5 6.9 0.6 7.2 0.6
89. Muut valmiit tavarat 22.10 1.8 21.3 1.9 26.6 2.3 23.4 2.1 35.0 2.8
9. Muut tavarat 48.9 3.9 49.9 4.4 34.8 3.0 35.9 3.2 44.4 3.6
93. Erittelemätön 22.1 1.7 26.2 2.3 10.5 0.9 12.4 1.1 18.8 1.5
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 26.8 2.1 23.7 2.1 24.3 2.1 23.5 2.1 25.6 2.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,263.4 100.0 1,128.4 100.0 1,154.7 100.0 1,127.4 100.0 1,240.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Kolumbiasta (CO) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/6 - 2019/10

2019 / 62019 / 72019 / 82019 / 92019 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 110.5 8.6 147.2 11.3 172.7 15.9 152.3 15.8 160.6 14.8
03. Kala- ja kalavalmisteet 4.2 0.3 4.3 0.3 5.9 0.5 6.5 0.7 6.3 0.6
04. Vilja ja viljatuotteet 3.3 0.3 3.7 0.3 3.2 0.3 3.2 0.3 3.7 0.3
05. Hedelmät ja kasvikset 19.2 1.5 25.2 1.9 24.9 2.3 25.5 2.6 23.1 2.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 9.3 0.7 14.5 1.1 10.1 0.9 16.2 1.7 17.3 1.6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 70.5 5.5 95.1 7.3 126.4 11.6 97.10 10.1 106.10 9.9
08. Rehuaineet 1.6 0.1 1.9 0.1 1.3 0.1 1.3 0.1 0.9 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.3 0.2 2.4 0.2 0.7 0.1 1.5 0.2 2.1 0.2
1. Juomat ja tupakka 0.6 0.0 1.7 0.1 1.2 0.1 0.3 0.0 1.6 0.1
11. Juomat 0.6 0.0 1.6 0.1 1.2 0.1 0.3 0.0 1.6 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 57.0 4.5 54.5 4.2 56.8 5.2 58.9 6.1 62.7 5.8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 3.7 0.4 0.3 0.0
28. Malmit ja metalliromu 1.9 0.1 1.2 0.1 0.9 0.1 0.9 0.1 0.9 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 54.8 4.3 52.7 4.1 55.5 5.1 54.2 5.6 61.5 5.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 902.3 70.5 880.2 67.7 635.7 58.3 527.4 54.6 604.7 55.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 34.5 2.7 23.4 1.8 22.9 2.1 29.8 3.1 35.5 3.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 867.8 67.8 856.9 65.9 612.8 56.3 497.6 51.5 569.3 52.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.4 0.1 1.7 0.1 1.10 0.2 1.7 0.2 1.4 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1.3 0.1 1.1 0.1 1.8 0.2 1.2 0.1 1.2 0.1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0.1 0.0 0.7 0.0 0.2 0.0 0.6 0.1 0.3 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 22.9 1.8 23.3 1.8 21.8 2.0 19.1 2.0 19.5 1.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.5 0.1 4.6 0.3 2.4 0.2 1.1 0.1 0.7 0.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.3 0.1 0.6 0.0 0.6 0.1 0.7 0.1 1.1 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 0.10 0.1 1.1 0.1 1.1 0.1 0.10 0.1 1.0 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.10 0.1 0.9 0.1 2.2 0.2 1.5 0.2 1.6 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.6 0.1 1.4 0.1 2.1 0.2 1.4 0.1 1.4 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 6.4 0.5 5.2 0.4 5.5 0.5 4.7 0.5 5.0 0.5
58. Muovit, valmistetut 6.10 0.5 6.5 0.5 5.1 0.5 5.8 0.6 5.9 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3.6 0.3 3.3 0.3 3.1 0.3 3.3 0.3 3.1 0.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 71.2 5.6 72.5 5.6 70.5 6.5 62.1 6.4 69.4 6.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.7 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0 0.8 0.1 0.8 0.1
62. Kumituotteet 1.7 0.1 2.6 0.2 2.3 0.2 2.8 0.3 2.8 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 6.1 0.5 5.5 0.4 3.3 0.3 3.7 0.4 2.9 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 5.10 0.5 6.3 0.5 7.5 0.7 7.2 0.7 8.4 0.8
66. Kivennäisainetuotteet 25.8 2.0 19.7 1.5 25.8 2.4 18.4 1.9 18.2 1.7
67. Rauta ja teräs 5.5 0.4 7.5 0.6 4.10 0.5 5.7 0.6 7.6 0.7
68. Muut metallit 2.8 0.2 3.6 0.3 2.7 0.2 1.5 0.1 2.2 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 22.8 1.8 26.10 2.1 23.6 2.2 22.1 2.3 26.6 2.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 10.9 0.8 13.6 1.0 10.8 1.0 13.6 1.4 14.3 1.3
71. Voimakoneet ja moottorit 1.1 0.1 1.2 0.1 0.8 0.1 0.8 0.1 1.0 0.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.5 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 3.2 0.2 3.5 0.3 2.3 0.2 3.6 0.4 4.1 0.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4.5 0.3 7.0 0.5 5.10 0.5 6.8 0.7 7.1 0.6
78. Moottoriajoneuvot 0.8 0.1 0.10 0.1 0.9 0.1 1.5 0.1 1.1 0.1
79. Muut kuljetusvälineet 0.8 0.1 0.4 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 32.5 2.5 34.6 2.7 33.9 3.1 35.4 3.7 38.4 3.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.8 0.1 0.8 0.1 1.0 0.1 0.6 0.1 0.8 0.1
82. Huonekalut 1.8 0.1 2.9 0.2 3.7 0.3 3.5 0.4 4.3 0.4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.1 0.1 1.2 0.1 1.3 0.1 1.1 0.1 1.5 0.1
84. Vaatteet 20.1 1.6 20.6 1.6 19.1 1.7 21.1 2.2 20.9 1.9
85. Jalkineet 0.5 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 0.5 0.0 0.6 0.0 0.2 0.0 0.10 0.1 0.5 0.0
89. Muut valmiit tavarat 7.8 0.6 8.2 0.6 8.3 0.8 7.8 0.8 10.2 0.9
9. Muut tavarat 70.5 5.5 71.1 5.5 84.6 7.8 96.2 9.9 110.3 10.2
93. Erittelemätön 17.3 1.3 12.7 1.0 9.0 0.8 19.8 2.0 12.3 1.1
97. Kulta, ei monetaarinen 24.10 1.9 32.8 2.5 47.9 4.4 49.4 5.1 68.3 6.3
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 28.4 2.2 25.8 2.0 27.8 2.5 27.1 2.8 29.8 2.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,279.3 100.0 1,300.1 100.0 1,089.4 100.0 966.5 100.0 1,082.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-lokakuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu