Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kolumbian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/1 - 2020/5

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
Viennistä1.01.11.00.80.7
Tuonnista0.60.60.40.40.4
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.80.80.60.50.5

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Kolumbiaan (CO) jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 218.1 16.2 233.6 16.6 225.5 17.1 207.1 26.1 162.1 24.3
01. Liha ja lihatuotteet 28.3 2.1 25.5 1.8 30.4 2.3 15.8 2.0 11.2 1.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 10.4 0.8 6.7 0.5 8.9 0.7 3.1 0.4 6.3 0.9
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.4 0.1 0.7 0.0 0.8 0.1 0.1 0.0 0.7 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 103.2 7.7 135.1 9.6 109.9 8.3 128.7 16.2 92.3 13.8
05. Hedelmät ja kasvikset 11.2 0.8 9.3 0.7 7.6 0.6 5.10 0.7 7.3 1.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1.7 0.1 1.3 0.1 0.9 0.1 0.9 0.1 0.10 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.7 0.1 2.1 0.1 1.10 0.1 1.3 0.2 0.9 0.1
08. Rehuaineet 52.1 3.9 45.1 3.2 57.3 4.3 46.2 5.8 34.7 5.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 8.3 0.6 8.3 0.6 8.2 0.6 5.4 0.7 8.1 1.2
1. Juomat ja tupakka 4.0 0.3 2.8 0.2 3.0 0.2 2.1 0.3 2.4 0.4
11. Juomat 3.9 0.3 2.7 0.2 2.9 0.2 2.1 0.3 2.3 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 30.7 2.3 31.3 2.2 38.9 2.9 36.7 4.6 31.10 4.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 19.1 1.4 17.4 1.2 19.3 1.5 26.9 3.4 19.7 3.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.9 0.1 1.4 0.1 1.2 0.1 0.5 0.1 1.0 0.1
25. Paperimassa 5.7 0.4 5.5 0.4 12.6 1.0 6.2 0.8 7.3 1.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.6 0.1 2.4 0.2 2.1 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.8 0.1 1.4 0.1 1.5 0.1 1.2 0.1 1.0 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.5 0.1 2.10 0.2 2.0 0.1 1.7 0.2 2.7 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 360.1 26.7 410.4 29.2 314.1 23.8 85.7 10.8 27.4 4.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 357.3 26.5 404.0 28.8 313.8 23.8 84.8 10.7 26.5 4.0
34. Kaasut 2.8 0.2 6.4 0.5 0.4 0.0 0.9 0.1 0.10 0.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 5.1 0.4 17.8 1.3 16.3 1.2 10.1 1.3 9.8 1.5
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 1.2 0.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 4.7 0.3 17.3 1.2 15.10 1.2 9.8 1.2 8.5 1.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 236.3 17.5 252.8 18.0 268.4 20.3 170.2 21.4 203.1 30.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 80.7 6.0 90.9 6.5 98.8 7.5 48.10 6.2 64.7 9.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4.8 0.4 9.4 0.7 6.5 0.5 6.7 0.8 7.10 1.2
53. Väri- ja parkitusaineet 7.3 0.5 8.8 0.6 8.2 0.6 7.5 0.9 6.5 1.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 22.6 1.7 25.2 1.8 30.6 2.3 17.3 2.2 19.3 2.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 12.9 1.0 12.10 0.9 11.3 0.9 8.8 1.1 11.9 1.8
56. Lannoitteet, valmistetut 9.9 0.7 8.2 0.6 10.5 0.8 6.7 0.8 10.2 1.5
57. Muovit, valmistamattomat 57.9 4.3 55.0 3.9 61.7 4.7 38.7 4.9 36.5 5.5
58. Muovit, valmistetut 6.0 0.4 6.4 0.5 6.2 0.5 5.6 0.7 5.5 0.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 34.5 2.6 36.2 2.6 35.2 2.7 30.4 3.8 41.1 6.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 41.6 3.1 41.6 3.0 39.6 3.0 25.8 3.2 27.3 4.1
62. Kumituotteet 6.3 0.5 5.8 0.4 4.3 0.3 2.5 0.3 3.9 0.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 10.0 0.7 10.1 0.7 7.10 0.6 7.3 0.9 8.8 1.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 7.6 0.6 7.7 0.5 8.4 0.6 3.10 0.5 3.6 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 1.9 0.1 2.6 0.2 3.3 0.2 1.7 0.2 2.0 0.3
67. Rauta ja teräs 3.7 0.3 3.6 0.3 4.5 0.3 2.2 0.3 2.7 0.4
68. Muut metallit 1.2 0.1 0.9 0.1 1.10 0.1 1.3 0.2 0.6 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 10.9 0.8 10.10 0.8 9.2 0.7 6.10 0.9 5.8 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 351.4 26.1 302.3 21.5 327.2 24.8 196.1 24.7 152.3 22.8
71. Voimakoneet ja moottorit 21.0 1.6 20.10 1.5 42.1 3.2 13.10 1.8 12.3 1.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 26.5 2.0 23.5 1.7 23.9 1.8 19.5 2.5 15.10 2.4
73. Metalliteollisuuskoneet 1.4 0.1 4.1 0.3 1.6 0.1 1.6 0.2 0.9 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 43.7 3.2 39.8 2.8 43.3 3.3 29.1 3.7 28.1 4.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 48.9 3.6 53.3 3.8 38.4 2.9 16.3 2.0 18.9 2.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 48.2 3.6 43.2 3.1 44.2 3.3 24.4 3.1 31.6 4.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 34.5 2.6 28.1 2.0 30.7 2.3 22.7 2.9 17.0 2.5
78. Moottoriajoneuvot 37.2 2.8 30.6 2.2 33.4 2.5 8.9 1.1 7.6 1.1
79. Muut kuljetusvälineet 90.4 6.7 59.2 4.2 70.2 5.3 60.1 7.6 20.4 3.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 61.4 4.5 59.10 4.3 50.8 3.8 38.1 4.8 31.2 4.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.6 0.0 0.10 0.1 1.4 0.1 0.7 0.1 0.5 0.1
82. Huonekalut 1.2 0.1 0.9 0.1 0.8 0.1 0.6 0.1 0.4 0.1
84. Vaatteet 2.3 0.2 2.10 0.2 2.2 0.2 0.6 0.1 0.7 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 30.4 2.3 26.6 1.9 24.1 1.8 24.0 3.0 18.8 2.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 4.0 0.3 5.9 0.4 6.1 0.5 1.4 0.2 1.7 0.3
89. Muut valmiit tavarat 22.5 1.7 22.2 1.6 16.0 1.2 10.9 1.4 9.1 1.4
9. Muut tavarat 40.1 3.0 52.5 3.7 36.0 2.7 22.3 2.8 20.0 3.0
93. Erittelemätön 11.10 0.9 22.4 1.6 8.2 0.6 5.2 0.7 6.2 0.9
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 28.1 2.1 30.1 2.1 27.9 2.1 17.1 2.2 13.9 2.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,348.2 100.0 1,404.7 100.0 1,319.3 100.0 793.8 100.0 667.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Kolumbiasta (CO) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 160.2 12.9 152.2 14.8 160.5 19.7 140.6 22.1 119.0 17.6
03. Kala- ja kalavalmisteet 6.6 0.5 6.9 0.7 10.4 1.3 6.1 1.0 7.4 1.1
04. Vilja ja viljatuotteet 3.4 0.3 2.8 0.3 3.3 0.4 3.4 0.5 3.9 0.6
05. Hedelmät ja kasvikset 23.2 1.9 23.1 2.2 27.3 3.3 26.1 4.1 22.4 3.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 6.7 0.5 6.3 0.6 7.5 0.9 12.10 2.0 10.6 1.6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 116.9 9.4 110.3 10.7 108.3 13.3 87.5 13.7 71.3 10.5
08. Rehuaineet 0.6 0.0 0.3 0.0 0.7 0.1 0.5 0.1 0.2 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.7 0.2 2.6 0.2 2.8 0.3 3.8 0.6 3.0 0.4
1. Juomat ja tupakka 0.2 0.0 0.4 0.0 0.6 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1
11. Juomat 0.2 0.0 0.4 0.0 0.6 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 114.5 9.2 102.4 9.9 49.9 6.1 94.8 14.9 82.3 12.2
28. Malmit ja metalliromu 1.1 0.1 0.9 0.1 1.9 0.2 1.10 0.3 1.1 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 112.8 9.1 100.9 9.8 47.6 5.9 92.7 14.5 80.9 12.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 755.9 61.1 544.1 52.9 356.2 43.8 238.7 37.4 239.10 35.5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 24.2 1.9 14.8 1.4 22.6 2.8 17.1 2.7 26.4 3.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 731.8 59.2 529.3 51.4 333.6 41.0 221.7 34.8 213.7 31.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.3 0.1 1.5 0.1 1.5 0.2 1.10 0.3 2.1 0.3
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1.0 0.1 0.10 0.1 1.1 0.1 1.7 0.3 1.7 0.2
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0.3 0.0 0.6 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 16.4 1.3 14.4 1.4 18.8 2.3 15.4 2.4 16.10 2.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.5 0.1 0.6 0.1 2.2 0.3 1.4 0.2 1.5 0.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.9 0.1 0.9 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1 0.10 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 0.6 0.0 1.1 0.1 1.1 0.1 0.7 0.1 0.9 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.5 0.0 0.8 0.1 0.5 0.0 1.9 0.3 0.6 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.10 0.2 1.6 0.2 2.0 0.2 1.6 0.2 1.2 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 3.10 0.3 3.2 0.3 3.6 0.4 3.3 0.5 3.4 0.5
58. Muovit, valmistetut 3.2 0.3 4.6 0.4 4.6 0.6 3.4 0.5 4.8 0.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3.2 0.3 1.9 0.2 4.5 0.5 2.9 0.4 4.0 0.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 52.4 4.2 59.4 5.8 68.4 8.4 33.6 5.3 47.3 7.0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.4 0.0 0.9 0.1 0.7 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0
62. Kumituotteet 1.2 0.1 2.2 0.2 2.7 0.3 1.4 0.2 0.6 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2.3 0.2 2.8 0.3 4.1 0.5 4.2 0.7 6.4 0.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 5.7 0.5 5.10 0.6 7.0 0.9 4.8 0.7 9.3 1.4
66. Kivennäisainetuotteet 18.10 1.5 19.9 1.9 18.0 2.2 5.8 0.9 9.10 1.5
67. Rauta ja teräs 3.4 0.3 3.5 0.3 6.9 0.8 1.2 0.2 0.3 0.0
68. Muut metallit 2.4 0.2 2.6 0.2 5.7 0.7 1.9 0.3 2.2 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 18.0 1.5 21.5 2.1 23.4 2.9 14.3 2.2 18.6 2.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 13.1 1.1 15.3 1.5 21.7 2.7 5.3 0.8 9.6 1.4
71. Voimakoneet ja moottorit 0.6 0.0 0.5 0.0 6.8 0.8 0.2 0.0 0.8 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 3.6 0.3 2.5 0.2 2.9 0.3 0.9 0.1 2.5 0.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 7.4 0.6 10.6 1.0 10.5 1.3 3.4 0.5 4.10 0.7
78. Moottoriajoneuvot 0.9 0.1 1.1 0.1 0.9 0.1 0.3 0.0 0.6 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 29.9 2.4 34.5 3.3 33.9 4.2 12.10 2.0 18.7 2.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.8 0.1 0.5 0.0 0.6 0.1 0.4 0.1 0.3 0.0
82. Huonekalut 2.7 0.2 2.8 0.3 4.7 0.6 1.10 0.3 1.0 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.7 0.1 1.2 0.1 0.10 0.1 0.1 0.0 0.3 0.0
84. Vaatteet 15.5 1.3 19.4 1.9 17.4 2.1 3.4 0.5 7.4 1.1
85. Jalkineet 0.3 0.0 0.6 0.1 0.6 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 0.3 0.0 0.4 0.0 0.6 0.1 0.3 0.0 0.5 0.1
89. Muut valmiit tavarat 9.8 0.8 9.10 1.0 9.3 1.1 6.9 1.1 9.3 1.4
9. Muut tavarat 93.5 7.6 105.3 10.2 101.9 12.5 94.1 14.8 139.8 20.7
93. Erittelemätön 16.8 1.4 14.9 1.4 11.9 1.5 6.7 1.0 10.6 1.6
97. Kulta, ei monetaarinen 38.1 3.1 67.7 6.6 69.3 8.5 64.6 10.1 101.7 15.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 38.7 3.1 22.8 2.2 20.7 2.5 22.9 3.6 27.5 4.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,237.1 100.0 1,029.2 100.0 812.9 100.0 637.3 100.0 675.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-toukokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu