Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Hondurasin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.30.30.30.30.3
Tuonnista0.20.20.20.20.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Hondurasin kanssa, vienti Hondurasiin ja tuonti Hondurasista vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Honduras oli Yhdysvaltain 45. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden 698 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 20.2 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Hondurasin kanssa oli 127 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Hondurasista supistui 25.2 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 285 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Hondurasista olivat Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta), joka edusti 45.2 prosentin osuutta tuonnista, Sitc773 (eristetty sähkölanka,kaapeli,eristimet yms.) 12.1 % sekä Sitc843 (miesten ja poikien vaatteet, neulosta) 7.4 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Hondurasiin supistui 16.4 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 413 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-23.2 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 7.3 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 3.5 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 3.8 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 20.4 % ja viennin arvon osalla 25.7 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta), arvon ollessa 1.3 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 644 miljoonaa dollaria. Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Hondurasin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 251 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Hondurasiin (HN) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 36.6 11.2 49.9 14.6 48.9 13.7 57.10 13.7 80.10 19.6
00. Elävät eläimet 0.6 0.2 0.7 0.2 0.5 0.1 0.7 0.2 0.3 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 7.0 2.2 9.3 2.7 7.10 2.2 8.10 2.1 12.9 3.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 4.5 1.4 1.9 0.6 1.9 0.5 2.9 0.7 3.0 0.7
04. Vilja ja viljatuotteet 11.9 3.6 20.2 5.9 13.3 3.7 30.5 7.2 31.6 7.6
05. Hedelmät ja kasvikset 3.0 0.9 3.2 0.9 2.8 0.8 4.0 0.9 7.0 1.7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.3 0.1 0.3 0.1 0.6 0.2 0.4 0.1 1.0 0.2
08. Rehuaineet 5.6 1.7 10.2 3.0 18.4 5.1 6.8 1.6 19.10 4.8
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.7 1.1 4.0 1.2 3.5 1.0 3.6 0.8 5.0 1.2
1. Juomat ja tupakka 3.9 1.2 5.8 1.7 9.6 2.7 12.3 2.9 7.10 1.9
11. Juomat 3.9 1.2 5.8 1.7 9.6 2.7 12.3 2.9 7.8 1.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 7.4 2.3 9.6 2.8 9.8 2.7 9.6 2.3 11.1 2.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 6.0 1.8 6.1 1.8 6.9 1.9 8.5 2.0 9.1 2.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.1 0.3 3.1 0.9 1.9 0.5 0.7 0.2 1.6 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 77.8 23.9 75.2 22.0 57.3 16.0 79.6 18.8 88.5 21.4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 5.4 1.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 62.9 19.4 63.1 18.5 48.3 13.5 71.5 16.8 73.9 17.9
34. Kaasut 14.9 4.6 6.7 2.0 9.0 2.5 8.1 1.9 14.7 3.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.4 0.4 1.0 0.3 1.2 0.3 2.4 0.6 1.3 0.3
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.5 0.1 0.2 0.0 0.8 0.2 1.2 0.3 0.8 0.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.9 0.3 0.8 0.2 0.4 0.1 1.3 0.3 0.4 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 24.8 7.6 19.5 5.7 18.8 5.2 27.8 6.5 20.7 5.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.1 0.3 1.6 0.4 1.0 0.3 2.4 0.6 1.3 0.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.1 0.3 1.10 0.6 0.10 0.3 3.0 0.7 2.1 0.5
53. Väri- ja parkitusaineet 1.4 0.4 1.0 0.3 1.5 0.4 1.10 0.5 1.8 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.4 0.1 0.5 0.1 0.8 0.2 0.3 0.1 0.3 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 3.1 0.9 2.2 0.6 2.3 0.6 2.8 0.7 2.7 0.6
56. Lannoitteet, valmistetut 3.7 1.1 2.5 0.7 0.9 0.2 4.3 1.0 1.0 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 5.7 1.7 5.1 1.5 6.3 1.8 7.6 1.8 6.1 1.5
58. Muovit, valmistetut 2.0 0.6 2.3 0.6 2.5 0.7 2.9 0.7 2.3 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 6.6 2.0 2.8 0.8 2.8 0.8 2.8 0.6 3.6 0.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 76.8 23.6 95.4 27.9 106.8 29.8 118.3 27.9 95.9 23.2
62. Kumituotteet 0.10 0.3 1.0 0.3 1.4 0.4 1.5 0.4 1.3 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 6.7 2.0 6.7 1.9 6.4 1.8 7.6 1.8 7.10 1.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 66.7 20.5 84.2 24.6 93.1 26.0 102.0 24.0 82.4 20.0
66. Kivennäisainetuotteet 0.2 0.1 0.5 0.1 0.7 0.2 1.7 0.4 0.4 0.1
67. Rauta ja teräs 0.4 0.1 0.2 0.1 3.3 0.9 3.2 0.7 0.5 0.1
68. Muut metallit 0.3 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.8 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.7 0.5 2.6 0.7 1.6 0.4 1.8 0.4 2.8 0.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 50.6 15.6 48.4 14.1 64.4 18.0 64.5 15.2 62.9 15.2
71. Voimakoneet ja moottorit 1.1 0.3 0.10 0.3 1.2 0.3 1.2 0.3 1.2 0.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 6.5 2.0 4.9 1.4 12.0 3.3 6.0 1.4 7.10 1.9
73. Metalliteollisuuskoneet 0.4 0.1 0.7 0.2 1.5 0.4 0.9 0.2 0.7 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 4.4 1.4 4.1 1.2 5.0 1.4 6.8 1.6 3.7 0.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3.3 1.0 3.9 1.1 5.3 1.5 5.5 1.3 7.1 1.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 9.1 2.8 9.3 2.7 10.2 2.8 11.0 2.6 9.7 2.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 19.4 6.0 18.2 5.3 20.8 5.8 21.8 5.1 21.3 5.2
78. Moottoriajoneuvot 5.10 1.8 6.6 1.9 8.4 2.3 10.5 2.5 10.4 2.5
79. Muut kuljetusvälineet 0.8 0.2 0.2 0.0 0.3 0.1 1.1 0.3 1.1 0.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 15.9 4.9 14.5 4.2 18.7 5.2 19.2 4.5 19.8 4.8
82. Huonekalut 0.4 0.1 0.4 0.1 0.8 0.2 0.6 0.1 0.9 0.2
84. Vaatteet 3.8 1.2 1.10 0.6 3.8 1.0 4.7 1.1 5.6 1.3
87. Kojeet,mittarit yms. 3.7 1.1 2.7 0.8 5.2 1.4 2.6 0.6 1.8 0.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.5 0.1 0.5 0.1 0.8 0.2 0.6 0.1 0.9 0.2
89. Muut valmiit tavarat 7.7 2.4 8.6 2.5 8.1 2.2 10.4 2.4 10.0 2.4
9. Muut tavarat 30.2 9.3 22.7 6.6 22.9 6.4 32.8 7.7 23.9 5.8
93. Erittelemätön 13.9 4.3 5.3 1.5 4.7 1.3 11.3 2.6 2.8 0.7
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 16.4 5.0 17.4 5.1 18.3 5.1 21.6 5.1 21.1 5.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 324.9 100.0 341.5 100.0 357.8 100.0 424.2 100.0 412.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Hondurasista (HN) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 63.2 19.2 50.10 13.7 58.6 14.6 57.4 14.0 44.1 15.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 6.3 1.9 5.3 1.4 15.9 4.0 16.0 3.9 11.5 4.0
04. Vilja ja viljatuotteet 0.10 0.3 1.1 0.3 0.9 0.2 1.1 0.2 0.8 0.3
05. Hedelmät ja kasvikset 26.2 7.9 26.7 7.2 32.3 8.1 33.4 8.2 24.7 8.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1.8 0.5 2.8 0.7 0.6 0.1 0.1 0.0 2.6 0.9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 27.2 8.2 14.5 3.9 8.3 2.1 6.5 1.6 4.0 1.4
1. Juomat ja tupakka 11.8 3.6 10.7 2.9 12.4 3.1 13.0 3.2 11.2 3.9
11. Juomat 1.5 0.4 1.1 0.3 1.0 0.2 1.3 0.3 1.1 0.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 10.4 3.1 9.6 2.6 11.5 2.9 11.8 2.9 10.1 3.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.4 1.0 4.2 1.1 3.9 1.0 4.2 1.0 2.8 1.0
24. Puutavara ja korkki 0.5 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.3 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.8 0.5 1.7 0.4 1.6 0.4 2.1 0.5 1.5 0.5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.7 0.2 1.4 0.4 0.9 0.2 0.7 0.2 0.4 0.1
28. Malmit ja metalliromu 0.6 0.2 0.5 0.1 0.7 0.2 0.7 0.2 0.6 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.8 0.5 1.8 0.5 3.2 0.8 1.7 0.4 1.5 0.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0 0.0 0 0.0 1.3 0.3 0 0.0 0 0.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.3 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.1 0.0 0.3 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 1.3 0.4 0.6 0.1 0.5 0.1 1.2 0.3 0.8 0.3
58. Muovit, valmistetut 0.2 0.0 0.4 0.1 0.8 0.2 0.4 0.1 0.5 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 24.3 7.3 21.8 5.8 14.4 3.6 10.6 2.6 7.3 2.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.7 0.2 0.9 0.2 0.8 0.2 0.6 0.1 0.8 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.6 0.2 0.7 0.2 0.6 0.1 0.6 0.1 0.5 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 20.6 6.2 18.5 4.9 10.6 2.6 7.0 1.7 4.1 1.4
68. Muut metallit 2.1 0.6 1.5 0.4 1.9 0.5 1.9 0.4 1.6 0.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 42.7 12.9 46.8 12.6 50.7 12.7 49.4 12.1 41.2 14.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 38.9 11.8 41.5 11.1 45.7 11.4 43.1 10.5 36.2 12.7
78. Moottoriajoneuvot 3.5 1.0 4.9 1.3 4.8 1.2 6.1 1.5 4.6 1.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 166.1 50.4 212.9 57.2 239.1 59.7 250.1 61.2 173.6 60.9
82. Huonekalut 1.7 0.5 1.8 0.5 1.7 0.4 1.8 0.4 1.5 0.5
84. Vaatteet 160.7 48.7 207.4 55.7 233.4 58.3 245.1 59.9 169.6 59.5
89. Muut valmiit tavarat 3.4 1.0 3.7 1.0 4.0 1.0 3.3 0.8 2.6 0.9
9. Muut tavarat 16.7 5.1 23.6 6.3 18.4 4.6 22.8 5.6 3.9 1.3
93. Erittelemätön 1.10 0.6 2.4 0.6 2.7 0.7 2.4 0.6 2.2 0.7
97. Kulta, ei monetaarinen 13.8 4.2 20.1 5.4 14.5 3.6 19.1 4.7 0.5 0.2
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1.1 0.3 1.2 0.3 1.3 0.3 1.4 0.3 1.3 0.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 329.8 100.0 372.2 100.0 400.3 100.0 408.9 100.0 285.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu