Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Hondurasin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä0.20.20.20.30.3
Tuonnista0.10.10.10.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.20.20.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Hondurasin kanssa, vienti Hondurasiin ja tuonti Hondurasista vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Elokuussa Honduras oli Yhdysvaltain 46. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Kuukauden 714 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 19.2 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Elokuussa kauppatase Hondurasin kanssa oli Yhdysvalloille 31 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Hondurasista supistui 9.8 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 372 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Hondurasista olivat Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta), joka edusti 39.9 prosentin osuutta tuonnista, Sitc773 (eristetty sähkölanka,kaapeli,eristimet yms.) 10.5 % sekä Sitc843 (miesten ja poikien vaatteet, neulosta) 6.3 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Hondurasiin supistui 27.4 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 341 miljoonaa dollaria elokuussa 2020.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Tammi-elokuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-27.8 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 5.0 miljardiin dollariin. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 2.4 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 2.6 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 25.3 % ja viennin arvon osalla 29.9 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta), arvon ollessa 798 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 459 miljoonaa dollaria. Tammi-elokuun välinen Yhdysvaltain ja Hondurasin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 150 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Hondurasiin (HN) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 42.2 22.2 44.0 23.4 47.0 18.9 36.6 11.2 49.9 14.6
00. Elävät eläimet 0.5 0.2 0.5 0.3 0.6 0.2 0.6 0.2 0.7 0.2
01. Liha ja lihatuotteet 7.0 3.7 5.5 2.9 7.8 3.1 7.0 2.2 9.3 2.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2.6 1.3 2.9 1.5 4.8 1.9 4.5 1.4 1.9 0.6
04. Vilja ja viljatuotteet 16.0 8.4 23.4 12.4 16.8 6.7 11.9 3.6 20.2 5.9
05. Hedelmät ja kasvikset 1.2 0.6 1.9 1.0 2.3 0.9 3.0 0.9 3.2 0.9
08. Rehuaineet 12.1 6.3 7.6 4.0 11.0 4.4 5.6 1.7 10.2 3.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.9 1.5 2.3 1.2 3.6 1.4 3.7 1.1 4.0 1.2
1. Juomat ja tupakka 5.9 3.1 0.8 0.4 0.3 0.1 3.9 1.2 5.8 1.7
11. Juomat 5.8 3.0 0.8 0.4 0.3 0.1 3.9 1.2 5.8 1.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.3 1.2 5.5 2.9 4.4 1.8 7.4 2.3 9.6 2.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.5 0.2 0.7 0.3 0.5 0.2 0 0.0 0 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.1 0.6 3.1 1.6 3.1 1.2 6.0 1.8 6.1 1.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.7 0.3 1.6 0.8 0.8 0.3 1.1 0.3 3.1 0.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 45.6 23.9 41.9 22.2 68.1 27.4 77.8 23.9 75.2 22.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 2.4 1.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5.4 1.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 35.7 18.8 41.6 22.1 52.8 21.2 62.9 19.4 63.1 18.5
34. Kaasut 7.6 4.0 0.3 0.2 15.3 6.2 14.9 4.6 6.7 2.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.7 0.3 1.9 1.0 1.3 0.5 1.4 0.4 1.0 0.3
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 1.2 0.6 0.5 0.2 0.5 0.1 0.2 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.6 0.3 0.7 0.3 0.9 0.3 0.9 0.3 0.8 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 12.3 6.4 18.3 9.7 21.3 8.6 24.8 7.6 19.5 5.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.6 0.3 0.4 0.2 1.2 0.5 1.1 0.3 1.6 0.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.10 0.5 0.6 0.3 1.5 0.6 1.1 0.3 1.10 0.6
53. Väri- ja parkitusaineet 0.8 0.4 0.6 0.3 0.8 0.3 1.4 0.4 1.0 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.2 0.1 1.2 0.6 0.6 0.2 0.4 0.1 0.5 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.3 0.6 1.2 0.6 1.3 0.5 3.1 0.9 2.2 0.6
56. Lannoitteet, valmistetut 0.1 0.0 4.4 2.3 5.10 2.4 3.7 1.1 2.5 0.7
57. Muovit, valmistamattomat 4.5 2.3 4.0 2.1 3.8 1.5 5.7 1.7 5.1 1.5
58. Muovit, valmistetut 1.3 0.7 2.8 1.4 2.4 0.9 2.0 0.6 2.3 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2.10 1.5 3.6 1.9 4.3 1.7 6.6 2.0 2.8 0.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 37.3 19.6 29.9 15.9 44.3 17.8 76.8 23.6 95.4 27.9
62. Kumituotteet 0.6 0.3 0.3 0.1 0.8 0.3 0.10 0.3 1.0 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 8.6 4.5 8.5 4.5 7.1 2.8 6.7 2.0 6.7 1.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 25.5 13.4 19.2 10.2 34.5 13.9 66.7 20.5 84.2 24.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.8 0.9 1.2 0.6 0.10 0.4 1.7 0.5 2.6 0.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 22.1 11.6 27.4 14.5 37.1 14.9 50.6 15.6 48.4 14.1
71. Voimakoneet ja moottorit 0.5 0.2 0.9 0.4 0.9 0.3 1.1 0.3 0.10 0.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3.10 2.1 4.4 2.3 3.7 1.5 6.5 2.0 4.9 1.4
73. Metalliteollisuuskoneet 0.2 0.1 0.3 0.1 1.1 0.4 0.4 0.1 0.7 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.10 1.5 3.1 1.6 5.2 2.1 4.4 1.4 4.1 1.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 4.3 2.2 3.2 1.7 2.2 0.9 3.3 1.0 3.9 1.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.7 0.9 7.1 3.8 6.1 2.4 9.1 2.8 9.3 2.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4.9 2.6 5.6 2.9 13.2 5.3 19.4 6.0 18.2 5.3
78. Moottoriajoneuvot 1.7 0.9 3.2 1.7 4.9 1.9 5.10 1.8 6.6 1.9
79. Muut kuljetusvälineet 2.2 1.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.8 0.2 0.2 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 10.5 5.5 8.0 4.2 10.1 4.1 15.9 4.9 14.5 4.2
84. Vaatteet 1.5 0.8 1.7 0.9 2.3 0.9 3.8 1.2 1.10 0.6
87. Kojeet,mittarit yms. 5.4 2.8 2.0 1.1 2.8 1.1 3.7 1.1 2.7 0.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.4 0.2 0.2 0.1 0.8 0.3 0.5 0.1 0.5 0.1
89. Muut valmiit tavarat 3.0 1.6 3.8 2.0 3.8 1.5 7.7 2.4 8.6 2.5
9. Muut tavarat 11.7 6.1 11.1 5.9 14.7 5.9 30.2 9.3 22.7 6.6
93. Erittelemätön 2.0 1.0 1.6 0.8 1.10 0.8 13.9 4.3 5.3 1.5
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 9.7 5.1 9.5 5.0 12.8 5.1 16.4 5.0 17.4 5.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 190.1 100.0 188.4 100.0 248.3 100.0 324.9 100.0 341.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Hondurasista (HN) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 110.10 64.3 84.7 50.7 80.0 30.9 63.2 19.2 50.10 13.7
01. Liha ja lihatuotteet 0.7 0.4 0.8 0.4 1.0 0.4 0.3 0.1 0.1 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 4.5 2.6 5.1 3.0 5.0 1.9 6.3 1.9 5.3 1.4
04. Vilja ja viljatuotteet 0.9 0.5 1.1 0.6 1.2 0.4 0.10 0.3 1.1 0.3
05. Hedelmät ja kasvikset 59.3 34.3 38.0 22.7 31.7 12.2 26.2 7.9 26.7 7.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 11.4 6.6 3.5 2.1 5.1 2.0 1.8 0.5 2.8 0.7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 33.6 19.5 35.7 21.3 35.2 13.6 27.2 8.2 14.5 3.9
08. Rehuaineet 0.3 0.1 0.5 0.3 0.7 0.2 0.4 0.1 0.3 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.6 0.3 0.4 0.2 0.4 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1
1. Juomat ja tupakka 3.0 1.7 5.6 3.3 8.8 3.4 11.8 3.6 10.7 2.9
11. Juomat 1.0 0.6 1.1 0.6 1.0 0.4 1.5 0.4 1.1 0.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 2.1 1.2 4.5 2.7 7.9 3.0 10.4 3.1 9.6 2.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.5 1.4 2.5 1.5 3.3 1.3 3.4 1.0 4.2 1.1
24. Puutavara ja korkki 0.2 0.1 0.5 0.3 0.4 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.8 0.5 1.6 0.9 1.6 0.6 1.8 0.5 1.7 0.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.3 0.7 0.4 0.2 1.3 0.5 0.7 0.2 1.4 0.4
28. Malmit ja metalliromu 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.6 0.2 0.5 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2.1 1.2 1.3 0.8 1.3 0.5 1.8 0.5 1.8 0.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.5 0.9 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 0.3 0.1 0.7 0.4 0.8 0.3 1.3 0.4 0.6 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 8.7 5.0 20.4 12.2 29.8 11.5 24.3 7.3 21.8 5.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.4 0.2 0.7 0.4 0.8 0.3 0.7 0.2 0.9 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.5 0.3 0.1 0.0 0.2 0.1 0.6 0.2 0.7 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 6.0 3.5 17.6 10.5 27.5 10.6 20.6 6.2 18.5 4.9
68. Muut metallit 1.7 1.0 1.9 1.1 1.1 0.4 2.1 0.6 1.5 0.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.6 0.9 4.1 2.4 28.2 10.9 42.7 12.9 46.8 12.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.5 0.9 3.7 2.2 24.9 9.6 38.9 11.8 41.5 11.1
78. Moottoriajoneuvot 0.1 0.0 0.4 0.2 2.10 1.1 3.5 1.0 4.9 1.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 27.6 16.0 41.8 25.0 86.2 33.3 166.1 50.4 212.9 57.2
82. Huonekalut 0.1 0.0 0.7 0.4 1.4 0.5 1.7 0.5 1.8 0.5
84. Vaatteet 25.4 14.7 37.4 22.4 81.7 31.6 160.7 48.7 207.4 55.7
89. Muut valmiit tavarat 2.0 1.1 3.5 2.1 2.9 1.1 3.4 1.0 3.7 1.0
9. Muut tavarat 16.3 9.4 6.10 4.1 21.4 8.3 16.7 5.1 23.6 6.3
93. Erittelemätön 4.9 2.8 0.8 0.4 3.4 1.3 1.10 0.6 2.4 0.6
97. Kulta, ei monetaarinen 10.9 6.3 5.6 3.3 17.3 6.7 13.8 4.2 20.1 5.4
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0.6 0.3 0.7 0.4 0.9 0.3 1.1 0.3 1.2 0.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 172.5 100.0 167.1 100.0 258.9 100.0 329.8 100.0 372.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu