Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Meksikon ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/3 - 2020/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
Viennistä14.913.111.515.016.4
Tuonnista15.59.69.114.414.5
Tavaroiden ulkomaankaupasta15.210.910.014.615.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Meksikon kanssa, vienti Meksikoon ja tuonti Meksikosta vuoden 2020 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Meksikon osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta heinäkuussa 2020 oli 15.2 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 16.4 %:a ja 14.5 %:a tuonnista. Heinäkuussa Meksiko oli Yhdysvaltain toiseksi suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden 47.5 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 9.0 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Meksikon kanssa oli Yhdysvalloille 10.6 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Meksikosta supistui 3.3 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 29.1 miljardia dollaria heinäkuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Meksikosta olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), joka edusti 9.2 prosentin osuutta tuonnista, Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat) 8.3 % sekä Sitc782 (kuorma-,paketti- ja erikoisautot) 8.0 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Meksikoon supistui 16.7 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 18.4 miljardia dollaria heinäkuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), mikä edusti 8.4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) 6.9 % sekä Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 6.2 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-heinäkuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-heinäkuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 290.6 miljardiin dollariin, laskun ollessa 19.5 %. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 173.1 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 117.5 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 17.4 % ja viennin arvon osalla 22.5 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat), arvon ollessa 14.9 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 10.1 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 55.7 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 58.0 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Meksikoon (MX) jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.308,1 6.5 1.156,0 9.2 1.011,5 9.7 1.100,2 7.0 1.117,6 6.1
00. Elävät eläimet 7,2 0.0 4,7 0.0 5,4 0.1 5,7 0.0 8,4 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 287,7 1.4 182,2 1.5 148,4 1.4 177,4 1.1 204,3 1.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 135,4 0.7 112,3 0.9 108,3 1.0 135,7 0.9 126,1 0.7
03. Kala- ja kalavalmisteet 6,2 0.0 3,8 0.0 3,2 0.0 3,8 0.0 4,4 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 403,6 2.0 428,1 3.4 369,0 3.5 366,3 2.3 346,0 1.9
05. Hedelmät ja kasvikset 159,1 0.8 121,8 1.0 110,4 1.1 132,3 0.8 146,8 0.8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 53,3 0.3 50,8 0.4 46,9 0.4 56,4 0.4 45,0 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 24,6 0.1 19,8 0.2 15,6 0.1 20,5 0.1 21,2 0.1
08. Rehuaineet 128,7 0.6 139,9 1.1 127,4 1.2 115,7 0.7 125,8 0.7
09. Erinäiset elintarvikkeet 102,6 0.5 93,1 0.7 77,1 0.7 86,9 0.6 89,9 0.5
1. Juomat ja tupakka 31,1 0.2 25,2 0.2 28,5 0.3 23,7 0.1 19,9 0.1
11. Juomat 20,0 0.1 20,9 0.2 18,6 0.2 17,10 0.1 15,8 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 11,2 0.1 4,3 0.0 10,0 0.1 5,7 0.0 4,2 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 566,2 2.8 509,8 4.1 459,4 4.4 449,2 2.8 577,2 3.1
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 10,3 0.1 2,8 0.0 1,5 0.0 3,0 0.0 5,5 0.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 134,9 0.7 144,6 1.2 148,5 1.4 130,3 0.8 169,8 0.9
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 30,1 0.1 9,8 0.1 7,9 0.1 17,6 0.1 22,10 0.1
24. Puutavara ja korkki 34,9 0.2 21,4 0.2 19,10 0.2 27,8 0.2 33,7 0.2
25. Paperimassa 56,9 0.3 59,8 0.5 71,5 0.7 65,9 0.4 68,6 0.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 25,4 0.1 10,9 0.1 6,0 0.1 17,6 0.1 24,7 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 26,1 0.1 15,3 0.1 17,1 0.2 15,8 0.1 26,7 0.1
28. Malmit ja metalliromu 198,6 1.0 209,2 1.7 154,0 1.5 133,5 0.8 181,8 1.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 49,4 0.2 36,5 0.3 33,2 0.3 38,1 0.2 43,8 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 2.689,0 13.4 1.427,4 11.4 903,9 8.7 1.411,8 8.9 1.723,5 9.3
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 6,1 0.0 8,4 0.1 6,4 0.1 6,5 0.0 3,8 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 2.201,0 11.0 1.055,7 8.4 519,9 5.0 989,5 6.3 1.310,2 7.1
34. Kaasut 482,1 2.4 363,3 2.9 377,7 3.6 415,10 2.6 409,5 2.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 46,7 0.2 49,6 0.4 39,3 0.4 39,1 0.2 35,3 0.2
41. Eläinöljyt ja -rasvat 22,9 0.1 19,8 0.2 18,3 0.2 21,4 0.1 19,0 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 19,2 0.1 25,9 0.2 18,0 0.2 13,9 0.1 11,7 0.1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 4,6 0.0 3,10 0.0 3,1 0.0 3,8 0.0 4,7 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2.389,3 11.9 1.720,10 13.7 1.389,8 13.3 1.779,0 11.3 2.047,4 11.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 436,7 2.2 359,4 2.9 304,9 2.9 318,4 2.0 325,7 1.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 159,7 0.8 111,10 0.9 73,4 0.7 150,10 1.0 178,10 1.0
53. Väri- ja parkitusaineet 133,7 0.7 99,8 0.8 75,3 0.7 95,7 0.6 126,0 0.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 136,1 0.7 117,2 0.9 78,6 0.8 92,2 0.6 97,9 0.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 106,8 0.5 92,7 0.7 86,3 0.8 91,6 0.6 96,9 0.5
56. Lannoitteet, valmistetut 27,4 0.1 27,4 0.2 14,1 0.1 11,8 0.1 21,2 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 647,1 3.2 439,10 3.5 349,3 3.3 431,2 2.7 539,3 2.9
58. Muovit, valmistetut 344,1 1.7 226,5 1.8 194,1 1.9 278,5 1.8 303,6 1.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 398,0 2.0 246,4 2.0 214,2 2.1 308,10 2.0 358,1 1.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.498,4 12.5 1.372,6 11.0 1.261,5 12.1 1.817,7 11.5 2.147,2 11.6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 21,6 0.1 2,5 0.0 4,6 0.0 16,1 0.1 27,8 0.2
62. Kumituotteet 244,4 1.2 82,1 0.7 76,8 0.7 172,5 1.1 200,0 1.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 26,5 0.1 15,6 0.1 14,8 0.1 19,7 0.1 20,5 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 323,3 1.6 244,5 2.0 229,9 2.2 257,0 1.6 264,1 1.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 329,10 1.6 158,8 1.3 199,4 1.9 273,0 1.7 298,5 1.6
66. Kivennäisainetuotteet 121,6 0.6 66,6 0.5 58,5 0.6 88,2 0.6 97,8 0.5
67. Rauta ja teräs 372,2 1.9 241,2 1.9 173,10 1.7 208,1 1.3 259,10 1.4
68. Muut metallit 413,5 2.1 247,5 2.0 188,6 1.8 284,8 1.8 377,8 2.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 645,7 3.2 314,2 2.5 315,2 3.0 498,7 3.2 601,0 3.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 8.315,1 41.5 4.866,5 38.8 4.096,4 39.2 7.244,8 45.9 8.606,9 46.7
71. Voimakoneet ja moottorit 797,1 4.0 269,4 2.2 268,6 2.6 752,2 4.8 818,1 4.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 296,9 1.5 223,3 1.8 176,7 1.7 254,5 1.6 239,4 1.3
73. Metalliteollisuuskoneet 111,4 0.6 47,6 0.4 56,1 0.5 81,7 0.5 86,3 0.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.120,6 5.6 555,2 4.4 560,7 5.4 868,0 5.5 935,8 5.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 993,3 5.0 1.097,7 8.8 725,4 6.9 1.071,7 6.8 1.043,0 5.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 528,3 2.6 281,9 2.2 277,1 2.7 439,7 2.8 484,0 2.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.606,1 13.0 1.898,2 15.2 1.508,2 14.4 2.464,4 15.6 3.263,3 17.7
78. Moottoriajoneuvot 1.462,7 7.3 245,2 2.0 279,7 2.7 1.109,7 7.0 1.375,8 7.5
79. Muut kuljetusvälineet 399,1 2.0 248,4 2.0 244,4 2.3 203,1 1.3 361,5 2.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.615,6 8.1 1.051,5 8.4 955,9 9.2 1.488,3 9.4 1.675,5 9.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 32,5 0.2 29,8 0.2 22,7 0.2 26,9 0.2 29,5 0.2
82. Huonekalut 108,3 0.5 19,10 0.2 42,1 0.4 92,5 0.6 111,5 0.6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 8,1 0.0 3,2 0.0 4,2 0.0 6,8 0.0 9,9 0.1
84. Vaatteet 69,7 0.3 34,7 0.3 41,9 0.4 66,5 0.4 86,2 0.5
85. Jalkineet 4,8 0.0 2,7 0.0 2,10 0.0 3,4 0.0 5,3 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 557,8 2.8 411,6 3.3 381,7 3.7 549,10 3.5 500,6 2.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 49,1 0.2 16,8 0.1 15,6 0.1 27,10 0.2 36,9 0.2
89. Muut valmiit tavarat 785,6 3.9 533,2 4.3 445,0 4.3 714,5 4.5 895,9 4.9
9. Muut tavarat 589,1 2.9 348,5 2.8 294,6 2.8 433,10 2.7 498,8 2.7
93. Erittelemätön 19,1 0.1 13,2 0.1 6,3 0.1 11,9 0.1 21,3 0.1
97. Kulta, ei monetaarinen 4,9 0.0 0,9 0.0 0,9 0.0 3,4 0.0 3,9 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 565,2 2.8 334,5 2.7 287,6 2.8 418,8 2.7 473,7 2.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 20.048,1 100.0 12.527,6 100.0 10.440,4 100.0 15.787,3 100.0 18.448,8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Meksikosta (MX) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.665,0 8.9 2.239,8 14.1 2.298,4 15.4 2.188,10 8.5 1.642,0 5.6
00. Elävät eläimet 88,5 0.3 87,10 0.6 79,7 0.5 87,3 0.3 73,2 0.3
01. Liha ja lihatuotteet 135,7 0.5 126,1 0.8 197,8 1.3 180,4 0.7 151,10 0.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 15,0 0.0 15,7 0.1 12,4 0.1 18,9 0.1 12,6 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 54,2 0.2 29,5 0.2 35,1 0.2 38,0 0.1 44,4 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 153,2 0.5 143,5 0.9 147,5 1.0 147,7 0.6 136,4 0.5
05. Hedelmät ja kasvikset 1.913,2 6.4 1.485,9 9.4 1.528,3 10.2 1.423,7 5.5 943,7 3.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 170,7 0.6 196,5 1.2 161,6 1.1 134,6 0.5 130,6 0.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 79,1 0.3 91,1 0.6 79,5 0.5 98,10 0.4 83,8 0.3
08. Rehuaineet 4,6 0.0 5,4 0.0 7,0 0.0 5,5 0.0 6,6 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 51,2 0.2 58,6 0.4 49,9 0.3 54,4 0.2 59,1 0.2
1. Juomat ja tupakka 625,1 2.1 557,7 3.5 418,3 2.8 620,9 2.4 728,9 2.5
11. Juomat 612,1 2.0 554,7 3.5 412,5 2.8 611,5 2.4 717,9 2.5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 13,0 0.0 3,1 0.0 5,9 0.0 9,4 0.0 11,0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 182,2 0.6 137,2 0.9 132,10 0.9 125,9 0.5 139,7 0.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 2,9 0.0 1,9 0.0 2,4 0.0 2,1 0.0 2,7 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 10,4 0.0 7,6 0.0 7,0 0.0 7,3 0.0 4,2 0.0
24. Puutavara ja korkki 13,3 0.0 12,7 0.1 14,7 0.1 16,2 0.1 16,10 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,2 0.0 1,1 0.0 0,7 0.0 0,8 0.0 1,1 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 30,7 0.1 23,6 0.1 22,4 0.1 14,8 0.1 20,7 0.1
28. Malmit ja metalliromu 97,5 0.3 68,9 0.4 61,5 0.4 59,4 0.2 65,0 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 26,2 0.1 21,3 0.1 24,1 0.2 24,9 0.1 28,5 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 931,7 3.1 297,3 1.9 564,4 3.8 741,1 2.9 825,7 2.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 930,2 3.1 296,8 1.9 563,10 3.8 740,0 2.9 824,9 2.8
34. Kaasut 1,6 0.0 0,6 0.0 0,5 0.0 1,2 0.0 0,8 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 23,2 0.1 20,5 0.1 19,6 0.1 18,8 0.1 21,7 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 22,4 0.1 19,3 0.1 19,1 0.1 18,5 0.1 20,8 0.1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0,6 0.0 0,9 0.0 0,4 0.0 0,1 0.0 0,5 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 638,10 2.1 609,9 3.9 551,10 3.7 572,2 2.2 621,7 2.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 76,9 0.3 67,6 0.4 54,9 0.4 53,6 0.2 52,3 0.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 54,2 0.2 50,1 0.3 42,2 0.3 40,4 0.2 46,6 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 23,4 0.1 19,2 0.1 13,6 0.1 18,3 0.1 23,0 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 55,3 0.2 50,5 0.3 44,5 0.3 48,2 0.2 59,9 0.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 132,8 0.4 132,7 0.8 125,8 0.8 131,4 0.5 144,8 0.5
56. Lannoitteet, valmistetut 5,2 0.0 3,5 0.0 1,9 0.0 2,3 0.0 3,1 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 99,2 0.3 93,4 0.6 79,4 0.5 78,1 0.3 93,6 0.3
58. Muovit, valmistetut 119,8 0.4 97,5 0.6 91,4 0.6 102,0 0.4 114,9 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 72,5 0.2 95,8 0.6 98,6 0.7 98,3 0.4 83,9 0.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.911,4 6.3 1.409,9 8.9 1.443,5 9.7 1.771,1 6.9 1.940,5 6.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 10,7 0.0 4,4 0.0 5,2 0.0 9,3 0.0 10,7 0.0
62. Kumituotteet 219,0 0.7 60,2 0.4 57,1 0.4 151,8 0.6 227,4 0.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 26,5 0.1 22,8 0.1 22,0 0.1 29,1 0.1 30,1 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 109,9 0.4 105,4 0.7 105,4 0.7 124,5 0.5 122,7 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 193,4 0.6 144,2 0.9 165,4 1.1 199,0 0.8 205,6 0.7
66. Kivennäisainetuotteet 228,7 0.8 153,6 1.0 142,7 1.0 191,9 0.7 224,1 0.8
67. Rauta ja teräs 220,7 0.7 255,5 1.6 201,3 1.3 193,3 0.7 166,4 0.6
68. Muut metallit 265,9 0.9 261,8 1.7 279,4 1.9 253,4 1.0 286,3 1.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 637,0 2.1 402,4 2.5 465,5 3.1 619,2 2.4 667,6 2.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 19.051,6 63.3 8.083,5 51.1 7.109,7 47.6 16.277,7 63.1 19.157,7 65.9
71. Voimakoneet ja moottorit 1.171,2 3.9 404,8 2.6 405,0 2.7 948,7 3.7 1.061,1 3.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 280,10 0.9 190,6 1.2 168,8 1.1 213,5 0.8 239,10 0.8
73. Metalliteollisuuskoneet 19,5 0.1 13,9 0.1 14,3 0.1 19,7 0.1 31,3 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.644,2 5.5 883,9 5.6 873,5 5.9 1.442,7 5.6 1.674,5 5.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.344,1 7.8 1.967,2 12.4 1.649,10 11.1 2.708,4 10.5 2.543,1 8.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.600,2 5.3 942,0 6.0 1.232,5 8.3 1.824,3 7.1 2.035,0 7.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3.443,1 11.4 1.715,7 10.8 1.676,3 11.2 2.979,7 11.5 3.534,7 12.2
78. Moottoriajoneuvot 8.351,9 27.7 1.893,9 12.0 1.017,8 6.8 6.016,6 23.3 7.906,8 27.2
79. Muut kuljetusvälineet 196,9 0.7 71,9 0.5 71,8 0.5 124,4 0.5 131,7 0.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 2.969,10 9.9 1.568,1 9.9 1.684,6 11.3 2.633,0 10.2 3.001,8 10.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 243,7 0.8 181,4 1.1 152,6 1.0 215,2 0.8 245,4 0.8
82. Huonekalut 606,4 2.0 134,5 0.8 209,9 1.4 578,0 2.2 712,1 2.4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 10,1 0.0 6,4 0.0 5,5 0.0 8,5 0.0 9,9 0.0
84. Vaatteet 267,5 0.9 100,9 0.6 139,5 0.9 246,3 1.0 252,6 0.9
85. Jalkineet 29,5 0.1 9,2 0.1 10,2 0.1 20,1 0.1 28,1 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 1.189,9 4.0 776,5 4.9 777,1 5.2 1.000,2 3.9 1.104,2 3.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 34,8 0.1 8,3 0.1 12,5 0.1 26,9 0.1 40,1 0.1
89. Muut valmiit tavarat 588,6 2.0 351,4 2.2 377,6 2.5 538,2 2.1 609,7 2.1
9. Muut tavarat 1.107,8 3.7 905,9 5.7 703,8 4.7 854,6 3.3 1.008,8 3.5
93. Erittelemätön 578,4 1.9 422,2 2.7 392,4 2.6 469,6 1.8 509,1 1.7
97. Kulta, ei monetaarinen 307,0 1.0 334,6 2.1 155,6 1.0 185,8 0.7 289,5 1.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 222,5 0.7 149,1 0.9 155,9 1.0 199,3 0.8 209,9 0.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 30.106,6 100.0 15.829,2 100.0 14.926,9 100.0 25.803,9 100.029.087,10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-heinäkuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu