Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kanadan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä15.416.419.118.719.3
Tuonnista9.19.711.311.111.7
Tavaroiden ulkomaankaupasta11.412.114.213.914.5

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Kanadan kanssa, vienti Kanadaan ja tuonti Kanadasta vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kanadan osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta elokuussa 2020 oli 14.5 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 19.3 %:a ja 11.7 %:a tuonnista. Elokuussa Kanada oli Yhdysvaltain kolmanneksi suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden 46.6 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 10.4 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Elokuussa kauppatase Kanadan kanssa oli Yhdysvalloille 933 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Kanadasta supistui 10.9 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 23.8 miljardia dollaria elokuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Kanadasta olivat Sitc333 (raakaöljy), joka edusti 15.0 prosentin osuutta tuonnista, Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 12.7 % sekä Sitc931 (erittelemätön) 6.1 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Kanadaan supistui 9.8 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 22.8 miljardia dollaria elokuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 5.5 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc782 (kuorma-,paketti- ja erikoisautot) 5.4 % sekä Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 4.9 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-elokuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 335.0 miljardiin dollariin, laskun ollessa 18.0 %. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 172.2 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 162.9 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 18.6 % ja viennin arvon osalla 17.5 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 27.8 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc782 (kuorma-,paketti- ja erikoisautot), arvon ollessa 6.9 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-elokuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 9.3 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 14.0 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Kanadaan (CA) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1,669.7 11.3 1,745.6 11.8 1,811.3 9.0 1,894.5 9.0 1,842.7 8.1
00. Elävät eläimet 22.3 0.2 29.1 0.2 24.9 0.1 24.4 0.1 25.8 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 160.7 1.1 158.8 1.1 168.8 0.8 193.8 0.9 196.7 0.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat 24.2 0.2 21.5 0.1 25.3 0.1 26.8 0.1 30.6 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 44.6 0.3 52.9 0.4 63.9 0.3 114.4 0.5 146.1 0.6
04. Vilja ja viljatuotteet 230.8 1.6 216.3 1.5 232.6 1.2 246.2 1.2 247.1 1.1
05. Hedelmät ja kasvikset 636.10 4.3 746.6 5.0 758.3 3.8 727.4 3.5 603.4 2.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 37.6 0.3 36.10 0.2 42.8 0.2 42.3 0.2 44.7 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 113.5 0.8 115.6 0.8 124.8 0.6 132.4 0.6 137.5 0.6
08. Rehuaineet 148.8 1.0 130.6 0.9 130.10 0.7 134.4 0.6 151.4 0.7
09. Erinäiset elintarvikkeet 250.6 1.7 237.7 1.6 239.3 1.2 252.9 1.2 259.8 1.1
1. Juomat ja tupakka 148.0 1.0 118.5 0.8 147.4 0.7 162.8 0.8 165.10 0.7
11. Juomat 131.3 0.9 113.2 0.8 137.8 0.7 149.6 0.7 152.9 0.7
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 16.8 0.1 5.4 0.0 9.6 0.0 13.2 0.1 13.1 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 410.8 2.8 435.10 2.9 482.10 2.4 513.4 2.4 525.8 2.3
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0.8 0.0 1.5 0.0 1.2 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 31.3 0.2 24.2 0.2 29.4 0.1 30.2 0.1 34.0 0.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 11.9 0.1 12.7 0.1 18.9 0.1 26.2 0.1 25.4 0.1
24. Puutavara ja korkki 61.8 0.4 72.6 0.5 83.0 0.4 88.8 0.4 83.9 0.4
25. Paperimassa 37.4 0.3 36.2 0.2 32.7 0.2 28.2 0.1 29.7 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 5.2 0.0 7.3 0.0 9.1 0.0 10.4 0.0 9.8 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 40.4 0.3 37.4 0.3 38.9 0.2 51.5 0.2 56.7 0.2
28. Malmit ja metalliromu 163.5 1.1 175.3 1.2 219.5 1.1 243.4 1.2 249.6 1.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 58.9 0.4 69.3 0.5 50.7 0.3 35.2 0.2 36.8 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1,145.6 7.7 681.9 4.6 879.5 4.4 1,177.9 5.6 1,082.8 4.7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 53.8 0.4 48.9 0.3 35.6 0.2 59.10 0.3 52.6 0.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 914.1 6.2 514.1 3.5 730.7 3.6 991.8 4.7 884.4 3.9
34. Kaasut 166.2 1.1 96.4 0.6 104.7 0.5 114.9 0.5 136.6 0.6
35. Sähkövirta 11.6 0.1 22.7 0.2 8.6 0.0 11.3 0.1 9.4 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 35.3 0.2 34.8 0.2 38.8 0.2 45.9 0.2 48.5 0.2
41. Eläinöljyt ja -rasvat 6.1 0.0 6.10 0.0 8.5 0.0 8.6 0.0 11.2 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 26.4 0.2 24.8 0.2 26.9 0.1 33.4 0.2 33.5 0.1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 2.9 0.0 3.1 0.0 3.5 0.0 3.9 0.0 3.9 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2,470.9 16.7 2,278.2 15.4 2,503.8 12.5 2,540.4 12.0 2,654.3 11.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 229.2 1.5 210.5 1.4 236.7 1.2 252.0 1.2 272.6 1.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 118.9 0.8 116.8 0.8 186.2 0.9 111.3 0.5 120.2 0.5
53. Väri- ja parkitusaineet 134.9 0.9 144.4 1.0 182.8 0.9 190.6 0.9 186.1 0.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 428.2 2.9 317.3 2.1 366.4 1.8 375.6 1.8 412.5 1.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 316.2 2.1 348.3 2.3 377.7 1.9 408.2 1.9 422.5 1.9
56. Lannoitteet, valmistetut 120.2 0.8 131.7 0.9 60.8 0.3 73.5 0.3 78.5 0.3
57. Muovit, valmistamattomat 351.8 2.4 325.3 2.2 383.5 1.9 422.3 2.0 463.6 2.0
58. Muovit, valmistetut 231.4 1.6 234.8 1.6 278.0 1.4 282.6 1.3 271.4 1.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 540.7 3.7 449.5 3.0 432.0 2.1 424.6 2.0 427.4 1.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1,854.3 12.5 2,000.5 13.5 2,393.6 11.9 2,642.4 12.5 2,895.0 12.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 2.7 0.0 4.3 0.0 5.1 0.0 6.4 0.0 5.9 0.0
62. Kumituotteet 115.7 0.8 133.10 0.9 215.6 1.1 233.1 1.1 266.8 1.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 61.6 0.4 65.9 0.4 73.2 0.4 84.9 0.4 88.7 0.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 390.2 2.6 376.9 2.5 386.1 1.9 415.3 2.0 429.4 1.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 150.0 1.0 193.4 1.3 222.3 1.1 210.4 1.0 227.0 1.0
66. Kivennäisainetuotteet 187.10 1.3 202.5 1.4 265.6 1.3 287.3 1.4 288.6 1.3
67. Rauta ja teräs 235.0 1.6 231.6 1.6 296.6 1.5 321.6 1.5 339.9 1.5
68. Muut metallit 284.10 1.9 308.10 2.1 288.4 1.4 424.9 2.0 578.2 2.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 426.4 2.9 483.4 3.3 641.2 3.2 658.9 3.1 670.8 2.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 4,711.4 31.9 4,986.2 33.6 8,705.5 43.3 8,883.1 42.1 9,811.8 43.0
71. Voimakoneet ja moottorit 259.1 1.8 302.1 2.0 635.3 3.2 647.2 3.1 701.1 3.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 621.1 4.2 588.1 4.0 692.2 3.4 733.9 3.5 706.9 3.1
73. Metalliteollisuuskoneet 51.10 0.4 67.10 0.5 88.1 0.4 91.7 0.4 87.4 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 949.9 6.4 1,018.4 6.9 1,400.8 7.0 1,405.2 6.7 1,390.8 6.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 535.3 3.6 534.6 3.6 622.8 3.1 662.7 3.1 662.3 2.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 399.7 2.7 400.5 2.7 533.0 2.7 596.4 2.8 551.9 2.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 727.3 4.9 779.9 5.3 1,128.7 5.6 1,137.4 5.4 1,200.9 5.3
78. Moottoriajoneuvot 714.8 4.8 895.4 6.0 2,815.9 14.0 3,162.7 15.0 3,975.0 17.4
79. Muut kuljetusvälineet 452.5 3.1 399.6 2.7 789.1 3.9 446.3 2.1 535.8 2.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 1,307.9 8.8 1,511.4 10.2 2,007.8 10.0 2,114.6 10.0 2,306.6 10.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 77.2 0.5 90.9 0.6 110.6 0.5 116.6 0.6 132.7 0.6
82. Huonekalut 120.9 0.8 179.6 1.2 270.8 1.3 271.4 1.3 291.9 1.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 13.2 0.1 20.9 0.1 28.9 0.1 33.7 0.2 36.0 0.2
84. Vaatteet 60.7 0.4 84.6 0.6 147.9 0.7 142.1 0.7 189.8 0.8
85. Jalkineet 6.4 0.0 11.9 0.1 16.6 0.1 23.3 0.1 27.5 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 368.1 2.5 397.2 2.7 490.4 2.4 476.0 2.3 501.2 2.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 27.8 0.2 30.6 0.2 52.7 0.3 71.1 0.3 69.2 0.3
89. Muut valmiit tavarat 633.10 4.3 696.1 4.7 890.1 4.4 980.8 4.7 1,058.6 4.6
9. Muut tavarat 1,037.3 7.0 1,039.5 7.0 1,132.8 5.6 1,107.4 5.3 1,494.8 6.5
93. Erittelemätön 30.7 0.2 18.4 0.1 27.9 0.1 23.10 0.1 19.7 0.1
97. Kulta, ei monetaarinen 339.9 2.3 367.5 2.5 290.6 1.4 249.8 1.2 569.6 2.5
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 645.1 4.4 630.8 4.3 807.9 4.0 828.2 3.9 894.1 3.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 14,790.8 100.0 14,832.1 100.0 20,102.9 100.0 21,081.9 100.0 22,827.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Kanadasta (CA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1,622.5 10.8 2,050.8 12.9 2,279.2 11.2 2,130.9 9.5 2,093.2 8.8
00. Elävät eläimet 107.8 0.7 111.9 0.7 109.1 0.5 86.5 0.4 80.8 0.3
01. Liha ja lihatuotteet 162.8 1.1 315.5 2.0 299.10 1.5 249.7 1.1 262.9 1.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 15.3 0.1 16.9 0.1 21.0 0.1 19.3 0.1 17.6 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 121.2 0.8 377.1 2.4 533.5 2.6 406.6 1.8 276.5 1.2
04. Vilja ja viljatuotteet 399.3 2.7 392.7 2.5 426.9 2.1 413.8 1.9 451.1 1.9
05. Hedelmät ja kasvikset 325.2 2.2 376.8 2.4 387.3 1.9 459.5 2.1 466.1 2.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 60.10 0.4 52.5 0.3 61.9 0.3 61.1 0.3 64.7 0.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 152.7 1.0 149.9 0.9 157.4 0.8 159.5 0.7 171.8 0.7
08. Rehuaineet 145.2 1.0 120.9 0.8 131.2 0.6 126.8 0.6 132.10 0.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 132.4 0.9 137.0 0.9 151.4 0.7 148.5 0.7 169.2 0.7
1. Juomat ja tupakka 90.9 0.6 83.7 0.5 88.2 0.4 107.2 0.5 93.5 0.4
11. Juomat 83.10 0.6 76.1 0.5 78.7 0.4 93.6 0.4 81.8 0.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 7.0 0.0 7.6 0.0 9.6 0.0 13.6 0.1 11.8 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 818.1 5.5 812.1 5.1 889.4 4.4 904.7 4.0 1,165.0 4.9
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 4.4 0.0 6.2 0.0 0.8 0.0 0.8 0.0 0.6 0.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 46.3 0.3 49.2 0.3 38.5 0.2 35.4 0.2 27.7 0.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 8.6 0.1 7.7 0.0 9.6 0.0 12.3 0.1 11.1 0.0
24. Puutavara ja korkki 362.2 2.4 342.1 2.2 410.7 2.0 456.8 2.0 622.4 2.6
25. Paperimassa 147.3 1.0 129.5 0.8 130.3 0.6 127.9 0.6 147.8 0.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.1 0.0 1.2 0.0 1.2 0.0 1.2 0.0 1.4 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 59.7 0.4 54.0 0.3 68.5 0.3 64.1 0.3 61.7 0.3
28. Malmit ja metalliromu 122.5 0.8 128.9 0.8 183.1 0.9 166.3 0.7 245.9 1.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 66.2 0.4 93.6 0.6 46.10 0.2 40.1 0.2 46.8 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 3,386.9 22.6 2,575.9 16.2 2,942.8 14.5 4,459.3 20.0 4,857.6 20.4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 34.5 0.2 40.5 0.3 49.3 0.2 34.3 0.2 46.4 0.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 2,928.7 19.6 2,057.9 13.0 2,460.7 12.1 3,861.8 17.3 4,156.7 17.5
34. Kaasut 321.5 2.1 364.5 2.3 284.8 1.4 373.2 1.7 452.1 1.9
35. Sähkövirta 102.3 0.7 113.0 0.7 148.2 0.7 190.1 0.9 202.6 0.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 161.3 1.1 165.7 1.0 154.4 0.8 161.5 0.7 153.6 0.6
41. Eläinöljyt ja -rasvat 17.9 0.1 17.7 0.1 14.1 0.1 17.6 0.1 16.5 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 137.5 0.9 142.2 0.9 135.4 0.7 140.3 0.6 133.5 0.6
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 5.10 0.0 5.9 0.0 4.10 0.0 3.6 0.0 3.7 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2,036.4 13.6 1,945.9 12.3 2,026.10 10.0 2,024.1 9.1 2,149.8 9.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 203.5 1.4 189.5 1.2 200.1 1.0 218.6 1.0 196.7 0.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 157.1 1.0 145.9 0.9 144.7 0.7 139.9 0.6 130.1 0.5
53. Väri- ja parkitusaineet 59.4 0.4 63.7 0.4 77.9 0.4 81.4 0.4 86.1 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 473.1 3.2 424.1 2.7 465.6 2.3 447.8 2.0 512.5 2.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 116.1 0.8 129.9 0.8 165.9 0.8 159.1 0.7 171.10 0.7
56. Lannoitteet, valmistetut 303.8 2.0 247.1 1.6 179.8 0.9 196.3 0.9 216.0 0.9
57. Muovit, valmistamattomat 321.10 2.1 309.9 2.0 311.7 1.5 322.2 1.4 359.1 1.5
58. Muovit, valmistetut 205.10 1.4 216.6 1.4 231.3 1.1 222.9 1.0 239.7 1.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 195.9 1.3 219.5 1.4 250.3 1.2 236.2 1.1 237.10 1.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2,461.9 16.4 2,450.4 15.4 2,714.3 13.3 2,906.0 13.0 3,130.9 13.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.3 0.0 0.5 0.0 0.7 0.0 1.1 0.0 0.7 0.0
62. Kumituotteet 73.4 0.5 75.6 0.5 153.2 0.8 164.4 0.7 190.2 0.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 267.8 1.8 294.3 1.9 321.8 1.6 347.2 1.6 401.6 1.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 487.8 3.3 448.6 2.8 439.2 2.2 464.5 2.1 487.8 2.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 69.7 0.5 80.1 0.5 86.0 0.4 85.4 0.4 89.7 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 134.4 0.9 148.4 0.9 176.2 0.9 201.9 0.9 213.0 0.9
67. Rauta ja teräs 281.6 1.9 233.7 1.5 300.7 1.5 345.6 1.5 357.4 1.5
68. Muut metallit 879.4 5.9 849.8 5.4 819.7 4.0 880.7 3.9 956.3 4.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 267.10 1.8 319.8 2.0 417.2 2.0 415.7 1.9 434.5 1.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 2,097.2 14.0 2,872.2 18.1 6,357.2 31.2 6,078.6 27.2 6,657.2 28.0
71. Voimakoneet ja moottorit 247.7 1.7 303.7 1.9 540.0 2.7 555.6 2.5 553.4 2.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 254.1 1.7 275.7 1.7 309.1 1.5 321.10 1.4 304.0 1.3
73. Metalliteollisuuskoneet 19.3 0.1 32.4 0.2 44.5 0.2 50.5 0.2 62.4 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 502.8 3.4 601.0 3.8 710.2 3.5 739.2 3.3 749.7 3.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 44.10 0.3 53.6 0.3 64.6 0.3 61.9 0.3 54.3 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 111.8 0.7 121.4 0.8 167.7 0.8 150.8 0.7 158.8 0.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 278.8 1.9 317.2 2.0 353.4 1.7 347.5 1.6 361.8 1.5
78. Moottoriajoneuvot 340.8 2.3 690.3 4.3 3,564.2 17.5 3,469.10 15.5 4,049.2 17.0
79. Muut kuljetusvälineet 297.3 2.0 477.3 3.0 603.8 3.0 381.7 1.7 363.10 1.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 947.9 6.3 961.6 6.1 1,225.2 6.0 1,396.1 6.2 1,323.9 5.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 50.4 0.3 69.2 0.4 80.7 0.4 93.8 0.4 90.7 0.4
82. Huonekalut 148.7 1.0 218.7 1.4 299.7 1.5 315.6 1.4 326.0 1.4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.5 0.0 2.0 0.0 2.3 0.0 3.3 0.0 3.4 0.0
84. Vaatteet 19.5 0.1 20.7 0.1 31.4 0.2 45.5 0.2 54.8 0.2
85. Jalkineet 2.1 0.0 1.9 0.0 2.7 0.0 2.8 0.0 6.4 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 222.6 1.5 223.5 1.4 243.1 1.2 252.5 1.1 239.9 1.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 5.3 0.0 6.4 0.0 7.8 0.0 6.2 0.0 8.2 0.0
89. Muut valmiit tavarat 497.10 3.3 419.6 2.6 557.7 2.7 676.9 3.0 594.10 2.5
9. Muut tavarat 1,353.0 9.0 1,951.9 12.3 1,680.3 8.3 2,172.7 9.7 2,136.9 9.0
93. Erittelemätön 813.8 5.4 990.6 6.2 1,290.10 6.3 1,397.8 6.3 1,447.6 6.1
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0.6 0.0 0.1 0.0 0 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0
97. Kulta, ei monetaarinen 352.9 2.4 710.6 4.5 86.4 0.4 453.6 2.0 303.9 1.3
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 148.6 1.0 164.3 1.0 198.8 1.0 206.5 0.9 213.2 0.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 14,975.6 100.0 15,869.7 100.0 20,357.5 100.0 22,340.6 100.0 23,761.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu